Homestaffpeople

Dr. AHMAD HASSAN SALLEHUDIN BIN MOHD SARIF

Dr. AHMAD HASSAN SALLEHUDIN BIN MOHD SARIF
Dr. AHMAD HASSAN SALLEHUDIN BIN MOHD SARIF
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.