Homestaffpeople

Dr. NORHASYIMAH BINTI HAMZAH

Dr. NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
Dr. NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.