Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. ChM. Dr. HATIJAH BINTI BASRI

PROF. MADYA Ts. ChM. Dr. HATIJAH BINTI BASRI
PROF. MADYA Ts. ChM. Dr. HATIJAH BINTI BASRI
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.