Homestaffpeople

ENCIK ISHAM BIN ISMAIL
ENCIK ISHAM BIN ISMAIL
FELO INDUSTRI (DS45)

Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

KETUA BAHAGIAN KESELAMATAN PEKERJAAN DAN PENGURUSAN STATUTORI
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina