Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. TAN LAI WAI
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. TAN LAI WAI
PROFESOR MADYA (DS54)
KETUA JABATAN (PENGURUSAN DATA)
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko