Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. TAN LAI WAI
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. TAN LAI WAI
PROFESOR MADYA (DS54)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

KETUA JABATAN (PENGURUSAN DATA)
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina