Homestaffpeople

Ts. Dr. MUHAMMAD FAISAL BIN MAHMOD

Ts. Dr. MUHAMMAD FAISAL BIN MAHMOD
Ts. Dr. MUHAMMAD FAISAL BIN MAHMOD
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING & MECHATRONICS 2021 - BEST PAPER AWARD

2021 UTEM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.