Homestaffpeople

Ts. Dr. YEE MEI HEONG

Ts. Dr. YEE MEI HEONG
Ts. Dr. YEE MEI HEONG
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

WORLD INVENTION CREATIVITY OLYMPIC (WICO) 2021

2021 EMAS

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.