Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

PROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
PROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Ikhtisas Pendidikan dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ERD INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION & TECHNOLOGU EXIBITION, MALAYSIA (ITEX'22)

2022 MALAYSIAN INVENTION AND DESIGN SOCIETY

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.