Homestaffpeople

PROF. Dr. ABDUL MUTALIB BIN LEMAN

PROF. Dr. ABDUL MUTALIB BIN LEMAN
PROF. Dr. ABDUL MUTALIB BIN LEMAN
VK7 PROFESOR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

PANEL PENILAI NATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY

2015 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.