Homestaffpeople

Ts. Dr. NORAZLIN BINTI ABDULLAH

Ts. Dr. NORAZLIN BINTI ABDULLAH
Ts. Dr. NORAZLIN BINTI ABDULLAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

VIRTUAL MATERIALS TECHNOLOGY CHALLENGES 4.0 (v-MTC4.0)

2020 Universiti Putra Malaysia

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.