Homestaffpeople

Dr. NORHAIDAH BINTI MOHD ASRAH

Dr. NORHAIDAH BINTI MOHD ASRAH
Dr. NORHAIDAH BINTI MOHD ASRAH
DS52 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.