Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN

PROF. Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN
PROF. Ts. Dr. NORZILA BINTI OTHMAN
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.