Homestaffpeople

Dr. NUR HAFIZAH BINTI MALIK

Dr. NUR HAFIZAH BINTI MALIK
Dr. NUR HAFIZAH BINTI MALIK
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.