Homestaffpeople

Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH

Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
Dr. NURHANIM SAADAH BINTI ABDULLAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL)

2021 PROF. MADYA. Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.