Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. RABIAH BINTI AHMAD
PROF. Ts. Dr. RABIAH BINTI AHMAD
TIMBALAN NAIB CANSELOR (VU6)

Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Pejabat Canselori
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi