Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. RAFIDAH BINTI HAMDAN
PROF. MADYA Ts. Dr. RAFIDAH BINTI HAMDAN
PROFESOR MADYA (DS54)
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENERBITAN)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina