Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ

PROF. Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
PROF. Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
VK7 PROFESOR
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.