Homestaffpeople

PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM

PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM
PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM
VK7 PROFESOR
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.