Homestaffpeople

PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM
PROF. Sr. Dr. ROZILAH BINTI KASIM
PROFESOR (VK7)
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan