Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB
PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB
PROFESOR (VK7)

Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

PENOLONG NAIB CANSELOR (DIGITAL DAN INFRASTRUKTUR) / KETUA PEGAWAI DIGITAL
Pejabat Penolong Naib Canselor (Digital dan Infrastruktur)
PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi