Homestaffpeople

PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB

PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB
PROF. Ir. Dr. MD SAIDIN BIN WAHAB
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.