Homestaffpeople

PROF. Dr. SHAHRUDDIN BIN MAHZAN @ MOHD ZIN

PROF. Dr. SHAHRUDDIN BIN MAHZAN @ MOHD ZIN
PROF. Dr. SHAHRUDDIN BIN MAHZAN @ MOHD ZIN
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.