Homestaffpeople

Ts. MOHD SUFYAN BIN ABDULLAH

Ts. MOHD SUFYAN BIN ABDULLAH
Ts. MOHD SUFYAN BIN ABDULLAH
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.