Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Pejabat Pengurusan Makmal
 
Ts. MOHD SUFYAN BIN ABDULLAH

DS45 Felo Industri

SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2007)
CERTIFICATE/SIJIL KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) , POLITEKNIK PORT DICKSON (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : CONSTRUCTION
Field (KPT) : Construction Processes
Field of Specialization (KPT) : Construction Processes

DateDescription
01/08/2023 - 31/12/2024 Pengurus Makmal (Kluster Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Kimia)
Pejabat Pengurusan Makmal
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Intelligent Construction Centre (IConstC)
02/08/2022 - 02/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Ecohydro (Ecohydro)
01/08/2021 - 31/07/2023 Pengurus Makmal (Kluster Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Kimia)
Pejabat Pengurusan Makmal
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Intelligent Construction Centre (IConstC)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Ecohydro (Ecohydro)
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
01/09/2014 - 31/08/2015 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2022 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Ahli Kebangsaan
2018 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2013 - 2013The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Building Construction Technology [BNC31103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Building Construction Technology [BNC31103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for PENGLIBATAN DALAM AKREDITASI ETAC, BEM 2022 BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DANGAN KEPUJIAN (BNT), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Building Construction Technology [BNC31103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Course Coordinator for Permurnian Silibus ke-6 (P6) Tahun 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Engineering Technologists And Society [BNP30302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for PENGUBAL DALAM PEMANTAPAN KOKURIKULUM JTKA 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 University
2021 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Engineering Technology And Management [BNP21103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Site Technology [BNC31403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Geomatic Engineering Technology [BNP21303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor'S Degree Project I [BNP30103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor'S Degree Project Ii [BNP40105], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Site Technology [BNC31403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BNP40205], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geomatic Engineering Technology [BNP21303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Infrastructure Engineering Technology [BNC31703], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor'S Degree Project I [BNP30103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor'S Degree Project I [BNP30103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor'S Degree Project Ii [BNP40105], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Building Construction Technology [BNC31103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Site Technology [BNC31403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project Ii [BNP40205], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Highway Technology And Traffic Management [BNP20303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Temporary Construction Works [BNC31603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Airconditioning System And Services [BNB30203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor'S Degree Project I [BNP30103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor'S Degree Project Ii [BNP40105], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Engineering Technology And Management [BNP21103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project 1 [BNP40103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project 1 [BNP40103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project Ii [BNP40205], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project Ii [BNP40205], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Geomatic Engineering Technology [BNP21303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Heating, Ventilation And Air Conditioning (Hvac) [BNB31203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Highway Technology And Traffic Management [BNP20303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BNJ39003], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BNJ49003], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BNN30403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BNJ49105], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Engineering Technology And Management [BNP21103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Engineering [BNC30202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Site Management [BNC30403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Site Technology [BNC31403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Drawing And Cad [BNP10403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Technology Project 1 [BNE41303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Technology Project I [BND41503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Technology Project I [BNF41503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Final Year Project 1 [BNP40103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Final Year Project Ii [BNP40205], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Geomatic Engineering Technology [BNP10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Geomatic Engineering Technology [BNP21303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Construction Site Management [BNC30403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Contract Procedures And Estimations [BNP20602], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Drawing And Cad [BNP10403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Final Year Project 1 [BNP40103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Geomatic Engineering Technology [BNP10503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Housing And Small Building Construction [BNC30103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Economic [BPK30902], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Occupational And Safety Health [BFC43501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Engineering [BFC21002], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Economic [BPK30902], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational And Safety Health [BFC43501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Material And Fluid Laboratory [BFC10601], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Construction Plant [BFP4023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Construction Plant [BFP4023], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Contract And Estimation [BFC2022], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Geotechnic And Structures Laboratory [BFC3051], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q536 PERFORMANCE OF BIOCHAR FROM BAMBOO WASTE TO REDUCE SHRINKAGE AND IMPROVE PHYSICAL PROPERTIES OF SILICA-FUME CEMENT MORTAR Ahli 30/06/2025
Q405 Dry Seed as Natural Coagulant for Water Treatment. Ahli 30/04/2025
Q442 Experimental and Finite Element Analysis of Pullout Test on Steel Bar in Concrete Containing expanded polystyrene beads (EPS) and Palm Oil Fuel Ash (POFA) Ahli 30/04/2025
H928 Simplified Method to Determine Traffic Flow Rate Using the Drone's Footage and Peak Hour Factor Ketua 30/06/2023
H286 Penyelidikan dan Pembangunan Sistem Hibrid solar Mikro-Hidro di Taman Negara Endau rompin (PETA) Ahli 28/02/2021
C036 TNJER - Penyelidikan Dan Pembangunan Sistem Hibrid Mikro Hidro Di Taman Negara Endau- Rompin (PETA) Ahli 30/06/2017
1342 Vertical Natural Lighting for Single Storey House Ahli 01/11/2015
1296 Recycle Low Density Polyethylene (LDPE) Plastic Bag as an Aritficial Aggregate Ahli 01/03/2015

Book
Izat Yahaya, Azli Yusop , Ghazali Kadis, Azmi Sidek, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Mohamad Hairi Osman
(2019) Modul Latihan Pengoperasian Sistem Hibrid Mikro-Hidro Uthm, Nerc , UTHM , 1, ISBN:9789672306122
Book Chapters
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Devapriya Chitral Wijeyesekera, As¿shar Kasalan, Mohd Sufyan Abdullah, Alvin John Lim Meng Siang, Nur Faezah Yahya
(2021) Road Embankments Constructed Using Lightweight Fill Materials , Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 81, ISBN:9789672817055
Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman, Azman Jaafar, Kamaruzzaman Musa, Mohd Sufyan Abdullah
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacement Material Of Fine Aggregate In Concrete Mixture, Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 37, ISBN:9789672817055
Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Hairi Osman , Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman , Kamaruzzaman Musa , Azman Jaafar, Mohd Sufyan Abdullah.
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacementmaterial Of Fine Aggregate In Concrete Mixture , Construction Materials And Technology Series 4 , UTHM , 37, ISBN:9789672817055
Mohamad Hairi Osman, Manisah A.Rahman, Noor Khazanah A Rahman, Suraya Hani Adnan, Mohd Luthfi Mohd Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Nur Faezah Yahya, Salman Salim, Hannifah Tami, Izat bin Yahya,Ahmad Hakimi Mat Nor
(2019) Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Beams That Use Glass Wastes As Partial Replacement Of Fine Aggregate And Cement In Concrete Mix , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672306146
Nurain Izzati Mohd Yassin, Suraya Hani Adnan, Shahiron Shahidan, Sallehuddin Shah Ayop, Mohamad Hairi Osman, Mohd Sufyan Abdullah, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Yahya, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, Nurul Amirah Kamarulzaman
(2019) Strength And Physical Properties Of Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene (Eps) As Substitutional Material For Sand , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 11, ISBN:9789672306
TARMIDZI MOHD ZAILAN, SURAYA HANI ADNAN, MOHD SUFYAN ABDULLAH
(2018) The Performance On Concrete Brick Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As Replacing Cement, Construction Materials & Technology Series 1, UTHM , 65, ISBN:9789672183198
General Publications
Khairul Zaman Abdul Malek, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Erwan Sanik, Ahmad Hakimi Mat Nor
(2022) Dac 22303 Fluid Mechanics (Laboratory Instruction Sheets), UTHM , 1, ISBN:-
Dr Mimi Suliza Muhamad, Prof. Madya Ts. Dr. Norshuhaila Binti Mohamed Sunar, Encik Hanafiah Bin Ismail, Ts. Mohd Sufyan Bin Abdullah, Tc. Hilmi Bin Kosnin, Puan Siti Nadia Syuhada Binti Mohd Satti, Cik Nik Shamimi Nazma Binti Nik Mohamed Kamal
(2022) Laporan Teknikal Cadangan Rawatan Air Di Tapak Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Muar , UTHM , -, ISBN:-
Dr Mimi Suliza binti Muhamad, Prof. Madya Ts. Dr. Norshuhaila binti Mohamed Sunar, Ts. Mohd Sufyan bin Abdullah, Encik Hanafiah bin Ismail, Puan Siti Nadia Syuhada binti Mohd Satti, Puan Nik Shamimi Nazma binti Nik Mohamed Kamal
(2022) Laporan Teknikal Kajian Kualiti Air Di Plot Tanah Milik Rejimen 501 (Lion Training Kem), UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Maizul Ishak, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Azmi Sidek, Ghazali Kadis
(2020) Technical Report: Consultancy Of Existing Solar System Inspection At Nerc, Taman Negara Endau Rompin (Peta), Johor., ORICC , 1, ISBN:-
Izat Yahaya, Azli Yusop , Ghazali Kadis, Azmi Sidek, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Mohamad Hairi Osman
(2019) Laporan Pengiraan Teori Dan Cadangan Penambahbaikan Masalah Bekalan Air Di Taman Negara Johor Tanjung Piai, UTHM , 1, ISBN:-
Izat Yahaya, Azli Yusop , Ghazali Kadis, Azmi Sidek, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Mohamad Hairi Osman, Hazri bin Mokhtar
(2019) Laporan Sesi Latihan Pengendalian Sistem Hibrid Mikro Hydro Di Taman Negara Johor Endau Rompen (Peta), UTHM , 1, ISBN:-
Izat Yahaya, Azli Yusop , Ghazali Kadis, Azmi Sidek, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Mohamad Hairi Osman
(2019) Laporan Tapak Bacaan Tekanan Paip Air Di Taman Negara Johor Tanjung Piai, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Ghazali Kadis
(2019) Laporan Teknikal Kerja Lapangan Pengambilan Data Panel Solar Pv Bagi Sistem Hybrid Solar-Mikro Hidro Uthm Di Nature Education & Research Centre (Nerc), Taman Negara Endau Rompin., PPD , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Ghazali Kadis, Azmi Sidek, Mohamad Hairi Osman
(2019) Laporan Teknikal Perundingan Kepakaran Uthm Berhubung Masalah Sistem Bekalan Elektrik Di Taman Negara Johor Tanjung Piai., Pusat Pengajian Diploma (CeDS) , 1, ISBN:-
NOOR KHAZANAH A RAHMAN, DR. BASIL DAVID DANIEL, DR. TUAN NOOR HASANAH TUAN ISMAIL, Ir. MOHAMAD HAIRI OSMAN, MOHD SUFYAN ABDULLAH, NUR FAEZAH YAHYA
(2018) Highway Technology, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Ghazali Kadis
(2018) Laporan Teknikal Kerja Perundingan Bagi Pengujian & Pemasangan Paparan Elektronik Sistem Hidro-Solar Di Taman Negara Johor ¿ Tanjung Piai., PPD , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Ghazali Kadis
(2018) Laporan Teknikal Kerja Perundingan Bagi Rekabentuk & Fabrikasi Sistem Hidro-Solar Di Taman Negara Johor ¿ Tanjung Piai., PPD , 1, ISBN:-
Dr. Nadirul Hasraf Bin Mat Nayan, Ts. Ashari Bin Kasmin, Ts. Dr. Amirul Syafiq Bin Sadun, Ts. Mohd Sufyan Bin Abdullah, Ts. Haffidzudin Bin Hehsan, En. Zainizan Bin Md Esa
(2018) Projek Sarjana Muda (Psm) 1 & 2, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Ftk): Presentation And Assessment Methodology, UTHM , 1, ISBN:-
NADIRUL HASRAF MAT NAYAN, ASHARI KASMIN, LILYWATI BAKAR, NOOR AKHMAZILLAH MOHD FAUZI, ISHAK BABA, NORRIZAL MUSTAFFA, HAFFIDZUDIN HEHSAN, ROHANI RAHMAD, AMIRUL SYAFIQ SADUN, MOHD SUFYAN ABDULLAH
(2017) Borang Dan Rubrik Penilaian Projek Sarjana Muda (Psm) 1 Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Ftk), UTHM , 1, ISBN:-
NADIRUL HASRAF MAT NAYAN, AMIRUL SYAFIQ SADUN, ROHANI RAHMAD, LILYWATI BAKAR, NOOR AKHMAZILLAH MOHD FAUZI, MOHD SUFYAN ABDULLAH, ASHARI KASMIN, HAFFIDZUDIN HEHSAN, NORRIZAL MUSTAFFA, ISHAK BABA
(2017) Borang Dan Rubrik Penilaian Projek Sarjana Muda (Psm) 2 Fakulti Teknologi Kejuruteraan, UTHM , 1, ISBN:-
NADIRUL HASRAF MAT NAYAN, LILYWATI BAKAR, NORRIZAL MUSTAFFA, HAFFIDZUDIN HEHSAN, MOHD SUFYAN ABDULLAH, ASHARI KASMIN, AMIRUL SYAFIQ SADUN, NOOR AKHMAZILLAH MOHD FAUZI, ISHAK BABA, ROHANI RAHMAD
(2017) Garis Panduan Laporan Teknikal Projek Sarjana Muda (Psm) Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Ftk), UTHM , 1, ISBN:-
AMIRUL SYAFIQ SADUN, NORRIZAL MUSTAFFA, LILYWATI BAKAR, NOOR AKHMAZILLAH MOHD FAUZI, ASHARI KASMIN, MOHD SUFYAN ABDULLAH, NADIRUL HASRAF MAT NAYAN, HAFFIDZUDIN HEHSAN, ROHANI RAHMAD, ISHAK BABA
(2017) Garis Panduan Poster Pembentangan Projek Sarjana Muda (Psm) Fakulti Kejuruteraan Teknologi (Ftk), UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Maizul Ishak, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Azmi Sidek, Ghazali Kadis
(2017) Technical Report: Consultancy For Testing And Evaluation The Existing Solar System At Taman Negara Endau Rompin Peta (Nerc), Johor., ORICC , 1, ISBN:-
ZANA AR
(2016) Bnp 21103 Construction Engineering Technology And Management (Volume 1), UTHM , 1, ISBN:-
masnani
(2012) Modul Permulaan Graduan Uthm, UTHM
Mohd Sufyan Bin Abdullah
(2010) Engineering Drawing & Cad, UTHM
Journal
Salman Salim, Mona Lena Abdul Aziz, Sufyan Abdullah, Mohamad Hairi Osman, Mastura Najiha Salman
(2021) Study Of Homogeneous Chipboard Manufacturing Using Betung Bamboo (Dendrocalamus Asper) Mixed With Polyethylene Addictive, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 12, 68, ISSN:22249895
Nur Faezah Binti Yahya, Racheal Dayang Anak John Rassin, Mohd Sufyan Bin Abdullah, Mohamad Hairi Bin Osman, Tuan Noor Hasanah Binti Tuan Ismail, Suraya Hani Binti Adnan, Noor Khazanah Binti A Rahman
(2020) Utilisation Of Brick Waste As Aggregate In Lightweight Concrete, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 104, ISSN:0038111
N.A. Kamarulzaman, S.H. Adnan, K.A. Mohd Sari, M.H. Osman, M.L. Ahmad Jeni, M.S. Abdullah, P. Ang Soon Ern, N.F. Yahya, N.I.M Yassin, M.N.A. Wahee Anuar
(2018) Properties Of Cement Brick Containing Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) , JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 41, ISSN:22298460
Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor, Mohd Erwan Sanik, Mohammad Hairi Osman, Mohd Sufyan Abdullah Abd Sukor bin Sarif, Jenylex Kumil
(2017) Bolts Connection Technique Of Bamboo In Construction Work, IOSR JOURNAL OF MECHANICAL AND CIVIL ENGINEERING (IOSR-JMCE), IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) , 7, 54, ISSN:2278-1684
Media Digital
Mohamad Luthfi, Mohd Hairi, Faezah, Chan Chee Meng, Hasanah, Andri, Sufyan, Hafizal, Wan Amizah, Shuhaila, Suraya Hani,
(2023) Ciw 2020 Bim In Infrastructure Pt 2, YOUTUBE , ISBN:-
Mohamad Luthfi, Mohd Hairi, Faezah, Chan Chee Meng, Hasanah, Andri, Sufyan, Hafizal, Wan Amizah, Shuhaila, Suraya Hani, Khazanah, Salina, Peniel,
(2023) Ciw 2020 Bim In Infrastructure Pt 3, YOUTUBE , ISBN:-
Mohamad Luthfi, Mohd Hairi, Faezah, Chan Chee Meng, Hasanah, Andri, Sufyan, Hafizal, Wan Amizah, Shuhaila, Suraya Hani, Khazanah, Salina, Peniel
(2023) Ciw 2020 Bim In Infrastructure Pt 4, YOUTUBE , ISBN:-
Mohamad Luthfi, Mohd Hairi, Faezah, Chan Chee Meng, Hasanah, Andri, Sufyan, Hafizal, Wan Amizah, Shuhaila, Suraya Hani, Khazanah, Salina, Peniel,
(2023) Ciw 2020 Bim In Infrastructure Pt 5, YOUTUBE , ISBN:-
Mohamad Luthfi, Mohd Hairi, Faezah, Chan Chee Meng, Hasanah, Andri, Sufyan, Hafizal, Wan Amizah, Shuhaila, Suraya Hani, Khazanah, Salina, Peniel
(2023) Ciw 2020 Bim In Infrastructure Pt 6, YOUTUBE , ISBN:-
Zulkarnain Bin Md.Amin, Mohd Sufyan Bin Abdullah, Muhamad Khairul Fitri Bin Sarimin, Mohamad Zayani Zakwan Bin Mohd Zin, Muhamad Asyraf Bin Mohammad Hamin
(2023) Ebuletin Ppmkcp, UTHM , ISBN:-
Zulkarnain Bin Md.Amin, Mohd Sufyan Bin Abdullah, Muhamad Khairul Fitri Bin Sarimin, Mohamad Zayani Zakwan Bin Mohd Zin, Muhamad Asyraf Bin Mohammad Hamin
(2023) Ebuletin Ppmkcp Edisi 2, UTHM , ISBN:-
Abdul Mutalib Bin Leman, Mohd Sufyan Bin Abdullah, Muhamad Khairul Fitri Bin Sarimin, Mohamad Zayani Zakwan Bin Mohd Zin, Muhamad Asyraf Bin Mohammad Hamin
(2023) Ebuletin Ppmkcp Edisi 3, UTHM , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Ecohydro Official Video 2019, Youtube , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Ecohydro Teaser 2019, Youtube , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Ecohydro Uthm 360, Youtube , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Hybrid Solar Micro Hydro System Night Enviroment, Youtube , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Nerc Day Enviroment 1080 Injected, Youtube , ISBN:-
https://community.uthm.edu.my/fadly
(2019) Sungai Semawak Day Enviroment 1080 V2 Injected, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Abdullah, M.S., Sanik, M.E., Mat Nor, A.H., Salim, S., Abdul Malek, K.Z., Razali, N.F., Mohd Nasir, A.Z.
(2022) Reliability Of 15-Minute Drone Footage Volume For Estimating Urban Traffic Flow Rates: A Preliminary Study, IOPSCIENCE , 1, ISBN:17551307
Fazeerul M. Suofian, Mohd Sufyan Abdullah, Juliana Mohamed
(2021) Development Of Building Maintenance E-Report System Using Building Information Modeling, UTHM , 183, ISBN:27735303
Mohd Sufyan bin Abdullah
(2020) Mechanical Properties Of Concrete Containing Of Eggshell (0%, 5%, 10% And 15%) As Replacement Material By Using Simulation Of Abaqus Method, UTHM , 55, ISBN:27735303
Ts Mohd SufyanAbdullah
(2020) Preliminary Study Of Ceiling Board From Composite Material Of Rice Husk, Rice Husk Ash And Waste Paper, UTHM , 104, ISBN:27735303
A Suraya Hani, M Y Nurain Izzati, S Shahiron, A Sallehuddin Shah, O Mohamad Hairi, A Mohd Sufyan, A J Mohamad Luthfi, J Zalipah, W A Mohamad Nor Akasyah and K Nurul Amirah
(2019) Strength And Water Absorption Properties Of Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene And Palm Oil Fuel Ash , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
Mohamad Hairi Osman, Mohamad Nur Mustaqim Abd Shukor, Suraya Hani Adnan, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Salman Salim, Hannifah Tami, and Nor Azira Abdul Rahman
(2018) Comparison Of Pigtail With J Anchor Bolt In Normal Concret, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261-236X
AZLI YUSOP. IZAT YAHAYA, MAIZUL ISHAK, MOHD SUFYAN ABDULLAH, ISMAIL ABDUL RAHMAN, GHAZALI KADIS, MOHD FADLY ABD RAZAK, AZMI SIDEK
(2017) Hybrid Micro-Hydro Power Generation Development In Endau Rompin National Park Johor, Malaysia., UTHM , 1, ISBN:201713500007

YearDescriptionLevel
2023 - 2026 Member for Memorandum of Standing (MoU) di antara UTHM dan Majlis Perbandaran Segamat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 State
2023Facilitator for Kursus Building Information Modelling Autodesk Revit (BIM-AR) Structural Design, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Facilitator for kursus Industrial Building System (IBS) light Weight Block, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Member for Perkhidmatan Pengujian Sampel Bagi Kajian Pembangunan Blok Interlok Ringan dan Konkrit Berbusar Testing: Acoustic Material Tester & Thermal Conductivity, UTHM Commercial Sdn Bhd, Malaysia, April 2023 National
2023Member for KERJA PERUNDINGAN `KAJIAN GEOFIZIK AT CHINESE HIGH SCHOOL, JALAN TANJUNG LABUH, BATU PAHAT, JOHOR?, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 State
2022Head for PELANTIKAN SEBAGAI PENGUJI/PELAKSANA DALAM PROJEK PENGUJIAN, UTHM COMMERCIAL SDN BHD (SELATAN TAKZIM SDN BHD), Malaysia, September2022 Private
2022Member for KPT-PACE PROFESSIONAL CERTIFICATION PROGRAMME (AUTODESK CERTIFIED : BUILDING INFORMATION MODELLING FOR STRUCTURE DESIGN), BINA INITIATIVES , Malaysia, October 2022 Private
2022Member for PROJEK KERJA GEOPHYSICAL SURVEY BAGI TEBATAN BANJIR SG JELAI, LIPIS, PAHANG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 Private
2022Member for Penyelidikan Potensi Air di Tapak Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Muar Di Jalan Pagoh-Lenga, MAJLIS PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA DAERAH MUAR, Malaysia, January 2022 District

YearDescription
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek Sarjana Muda 2 Semester 1 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Avelin Grace A/P Chandra Bose, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Avelin Grace A/P Chandra Bose, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chang An Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chang An Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Rahmat Ayran Nizam Bin Guriman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Rahmat Ayran Nizam Bin Guriman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Haziq Isyraq Bin Mijan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Haziq Isyraq Bin Mijan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Su Kah Won, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Su Kah Won, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hadfiz Bin Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mohd Hidzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Haziqah Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Haziqah Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurameera Shazana Binti Shefrizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurameera Shazana Binti Shefrizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Co-Supervisor for Tan Jin Siang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Tan Jin Siang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arisya Sofea Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arisya Sofea Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Danial Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Danial Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Haziq Bin Abdul Muti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Haziq Bin Abdul Muti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Raihanah Binti Md Rasdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Raihanah Binti Md Rasdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Balqis Binti Mohd Razi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Balqis Binti Mohd Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tengku Muhamad Akmal Bin Tengku Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tengku Muhamad Akmal Bin Tengku Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhd. Khairul Ikhwan Bin Abdul Aziz, Sarawak Energy Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Asmalyana Binti Kamaruddin, Radicare Malaysia Sdn Bhd,, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Aida Binti Ali, Kerjaya Prospek, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Binti Wagimin, Amona Infra Care Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Ili Izyan Binti Mohamed Salehin, Sac Group Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Izzah Binti Mohd Noh, Sunway Construction Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurfarissa Binti Mohamed Nazim, Cergas Setia Construction, 2022
2022 Supervisor for Aina Adlina Binti Ramudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aina Adlina Binti Ramudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazman Shafiq Bin Roszanihar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazman Shafiq Bin Roszanihar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurulaqilah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurulaqilah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Penyelia Utama/Bersama Bagi Projek Sarjana Muda 2 Semester 1 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2021 Co-Supervisor for Mohamad Aiman Afiq Bin Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Goh Duan Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Goh Duan Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Irma Errissa Nadia Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Irma Errissa Nadia Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Izzah Binti Basiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Izzah Binti Basiran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lau Lin Tat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lau Lin Tat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Ikmal Haqeem Bin Lokman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Ikmal Haqeem Bin Lokman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Azwan Salim Bin Agus Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Azwan Salim Bin Agus Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Putri Iwana Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Putri Iwana Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Azhari Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dalila Binti Bakari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dalila Binti Bakari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Syamil Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Fakhri Irfan Bin Abdol Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sakinah Binti Mhd Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sakinah Binti Mhd Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurazmina Hanie Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurazmina Hanie Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Filzati Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syahmin Nasrullah Bin Mahassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syahmin Nasrullah Bin Mahassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Luqmanul Hakim Bin Mat Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Luqmanul Hakim Bin Mat Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fazeerul Bin M.Suofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fazeerul Bin M.Suofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairul Nizam Bin Jatjo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairul Nizam Bin Jatjo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Long Muhammad Najmuddin Bin Long Bongsu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Kamarum Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Kamarum Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Racheal Dayang Anak John Rassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Azhari Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chin Kai Loon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chin Kai Loon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lau Yung Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lau Yung Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Shi Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Shi Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hakim Bin Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hakim Bin Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Syamil Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fakhri Irfan Bin Abdol Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izz Danial Bin Mohamed Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izz Danial Bin Mohamed Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Sin Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Sin Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Wei Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Wei Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Muhamad Faiz Farizal Bin Wan Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Abdul Azim B Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Abdul Azim B Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ganageswaran A/L Shanmugam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ganageswaran A/L Shanmugam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Long Muhammad Najmuddin Bin Long Bongsu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Nashruddin Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norardila Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norardila Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Yusaini Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Yusaini Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Racheal Dayang Anak John Rassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Hadi Iz'Aan Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Hadi Iz'Aan Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Daing Muhammad Irfan Bin Ambok Lalak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Daing Muhammad Irfan Bin Ambok Lalak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farhan Irfan Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farhan Irfan Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Haniza Binti Sahudi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hafiz Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Hariyono, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Hariyono, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Naim Bin Misdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Naim Bin Misdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nuraiman Bin Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nuraiman Bin Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syukri Bin Sharif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syukri Bin Sharif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azwana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahira Binti Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahira Binti Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhamad Faiz Farizal Bin Wan Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yan Yee Kian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yan Yee Kian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for 'Izzat Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for 'Izzat Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ernika Binti Tukimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ernika Binti Tukimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Kameelya Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Kameelya Binti Kamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurhidayana Binti Sha'Ban, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurhidayana Binti Sha'Ban, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Shuhada Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Haniza Binti Sahudi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mawarni Ruhil Binti Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mawarni Ruhil Binti Aris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Hafiz Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadzrul Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fadzrul Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Azwana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurfarahana Binti Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Puteri Saiyidatul Aini Binti Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Fateha Binti Mohd Paiz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Fateha Binti Mohd Paiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Shuhada Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tarmidzi Bin Mohd Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tarmidzi Bin Mohd Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Ridhwan Ismail Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Tze Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Masitah Binti Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azrul Bin Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Syafiq Bin Sawalludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Moses Anak Martin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Ahwal Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Hawari Bin Hanipah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Nazir Bin Rasul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mursalina Binti Misri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Najwa Arifah Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Chin Chau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Kai Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nini Azrin Amiera Binti Kosenin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur 'Amirah Binti Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurain Aqilah Binti Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhidayah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ong Wei Liang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Roslinda Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tang Mun Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tham Cheong Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Noor Hanani Binti Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Asyraf Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Zulfirdaus Bin Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Arief Aslam Bin Yang Rasidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Zakry Na'Im Bin Sa'Adon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Saiful Azri Bin Rahamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for Community Service Responsibility (CSR) Fasa 2 Program Wanita Kinabalu 30 Tahun UTHM 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - September 2023 State
2023Committee Member for Majlis Perasmian Program Jelajah Sekolah Angkat Wira Lestari (JEWASIL) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - October 2023 District
2023Facilitator for Program Eksplorasi Exstrem 1.0 Jelajah Gunung Datuk Anjuran Exco sukan & Rekreasi, Majlis Kepimpinan Pelajar Kolej Kediaman Kampus Pagoh, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Examination Invigilator for Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July - August 2023 University
2022Committee Member for PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT PEMINDAHAN ILMU PROJEK SISTEM PENAPISAN AIR BERSAMA KOMUNITI ORANG ASLI KANGKAR SENANGAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 TAKLIMAT PENGURUSAN RISIKO PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2 (2.A1.1.025), Kampus Cawangan Pagoh
05/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK 2023 PPMKCP
UTHM / PUTERI BAY HOTEL, MELAKA
17/08/2023 - 19/08/2023
2023 PROGRAM TALAQQI PERIWAYATAN SANAD SURAH AL-FATIHAH OLEH SHEIKH AHMAD TAHA IBRAHIM IBRAHIM JAWEESH
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, UTHM-Kampus Cawangan Pagoh
08/08/2023
2023 SUSTAINABLE CONSTRUCTION INNOVATION COMPETITION 2023
UTHM / Ruang Legar Blok A, UTHM Kampus Pagoh
26/06/2023
2023 PROGRAM UTHM GET FIT @ UTHMKCP 3.0 2023
UTHM / Dewan A9, Kolej Kediaman UTHM-Kampus Cawangan Pagoh
31/05/2023
2023 MAJLIS PELANCARAN PROGRAM SEKOLAH ANAK ANGKAT WIRA LESTARI 2023 (JESAWIL 2023)
UTHM / Dewan Konvensyen Hub Pendidikan Tinggi Pagoh
13/04/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 12)
UTHM / GOOGLE MEET
03/04/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 10)
UTHM / GOOGLE MEET
02/04/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 7)
UTHM / GOOGLE MEET
29/03/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 6)
UTHM / GOOGLE MEET
28/03/2023
2023 SAMBUTAN ISRA' WAL MIKRAJ 1444H / 2023 UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
UTHM / RUANG LEGAR , ARAS BAWAH UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
13/03/2023
2023 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK PPMKCP TAHUN 2023
UTHM / Ladang Rempah Ratus Dan Herba Nasuha
08/03/2023
2023 SESI SEMBANG SANTAI GTU 2030 BERSAMA PEJABAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO SIRI 3
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, UTHM KAMPUS PAGOH
27/02/2023
2023 PROGRAM UTHM GET FIT @ PAGOH BIL.01/2023
UTHM / Dewan A9, Kolej Kediaman UTHM-Kampus Cawangan Pagoh
22/02/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO, FAIL DAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL. 1/2023, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH.
UTHM / Atas talian Google Meet
31/01/2023
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (BNT)
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
24/08/2022
2022 SAMBUTAN MAAL HIJRAH 'KELUARGA MALAYSIA, PEMANGKIN KEMAKMURAN'
UTHM / RUANG LEGAR, ARAS BAWAH UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
10/08/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN PEROLEHAN PPMKCP TAHUN 2023
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Aras 1, Blok A1, UTHM Kampus Cawangan Pagoh
03/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SEBUT HARGA PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Blok A1, UTHM Kampus Pagoh
24/07/2022
2022 INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM (IBS) PROFESSIONAL TRAINING (BASED ON CIDB MODULES M01-M05)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
20/07/2022 - 21/07/2022
2022 TAKLIMAT PENYELIAAN LI SECARA DALAM TALIAN FTK SEM 2 SESI 2021/2022
UTHM / SECARA DALAM TALIAN
18/07/2022
2022 TAKLIMAT PENGGUNAAN WORKSPACE PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Blok A1, UTHM Kampus Pagoh
29/06/2022
2022 TESTING CONSULTATION USING UTHM EQUIPMENT
LAIN-LAIN / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
23/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 LAWATAN VERIFIKASI AUDIT AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2021, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (SIRI 2)
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
09/06/2022
2022 TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT AKREDITASI (ETAC) 2022, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PPMKCP)
UTHM / GOOGLE MEET
08/06/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK PPMKCP
UTHM / Corus Paradise Resort, Port Dickson
02/06/2022 - 04/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 TAKLIMAT TATACARA FORMAT PENGISIAN BORANG DAN RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA UNTUK STAF PPMKCP
UTHM / GOOGLE MEET
25/05/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 26)
UTHM / GOOGLE MEET
28/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 25)
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 22)
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 17)
UTHM / GOOGLE MEET
19/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 16)
UTHM / GOOGLE MEET
18/04/2022
2022 TAKLIMAT PENGURUSAN SISA TERJADUAL
UTHM / Atas talian Google Meet
14/04/2022
2022 TAZKIRAH RAMADHAN : MENELUSURI SEJARAH IMAM QIRAAT VOL.2
UTHM / ATAS TALIAN GOOGLEMEET
14/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 9)
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 8)
UTHM / GOOGLE MEET
10/04/2022
2022 SEMINAR PERATURAN KESELAMATAN DI DALAM KAMPUS & MAKMAL UNIVERSITI KEPADA STAF DAN PELAJAR FTK
UTHM / ZOOM
24/03/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 PROGRAM SAMBUTAN MAULIDUR RASUL UTHM KAMPUS PAGOH
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, ARAS 1, UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
11/11/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN AMALI ATAS TALIAN FTK UTHM
UTHM / Atas Talian
03/10/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH : KUALITI DAN AKREDITASI
UTHM / GOOGLE MEET
11/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH: PENYELARASAN RUANG DAN JADUAL WAKTU
UTHM / GOOGLE MEET
04/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH DESKRIPSI TUGAS PEGAWAI SAINS, PENOLONG PEGAWAI SAINS DAN PEMBANTU MAKMAL
UTHM / GOOGLE MEET
21/06/2021
2021 SYDNEY KNOWLEDGE PROFILE STREAMLINING TALK
UTHM / Online Zoom UTHM
06/05/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 15)
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 8)
UTHM / GOOGLE MEET
20/04/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN PERATURAN MAKLMAL UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PERATURAN UMUM)
UTHM / GOOGLE MEET
07/03/2021
2021 TAKLIMAT PERATURAN AM DAN KHUSUS MAKMAL BENGKEL FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FTK SIRI 1 2021
UTHM / Secara atas talian (google meets)
18/02/2021
2021 PROGRAM TAZKIRAH DHUHA
UTHM / Platform : Google Meet - https://meet.google.com/ijm-msgz-eji
04/02/2021
2021 SESI PEMBELAJARAN SEMAKAN AUDIT OSHE MAKMAL & BENGKEL JTKA, FTK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
04/01/2021
2020 INDUSTRIAL TALK: LEAN PROJECT SCHEDULING FOR BUILDING PROJECTS AND EFFECTIVE PROJECT CONTROL DURING COVID-19 PANDEMIC
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
09/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK: DIGITIZE SIZE PROCESSES DATA FOR MACHINE LEARNING & VR TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
09/12/2020
2020 EXPERT SHARING: SOIL STABILIZATION USING MECHANICALLY STABILISED LAYER WITH GEOGRID
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
08/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK: INTRODUCTION TO STRUCTURAL MATERIALS AND CONCEPTUAL STRUCTURAL DESIGN
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
08/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK ON HOW TO APPLY 4D AND 5D WITH A BIM PROCESS, AND PRESENT AND FUTURE OF BIM EXPERTISE_ CERTIFICATION AND STANDARDS
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
07/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK: INTELLIGENT MONITORING SYSTEM ON-SITE
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
07/12/2020
2020 CONSTRUCTION INDUSTRY WEEK @FTK 2020
UTHM / ZOOM WEBINAR & FB LIVE
06/12/2020 - 10/12/2020
2020 INTRODUCING BIM PROCESS INTO INFRASTRUCTURE WORKS - INSIGHT FROM THE CONSTRUCTION SITE
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
06/12/2020
2020 HOW TO DESIGN ASSESSMENT IN ACCORDANCE TO ETAC PRINCIPLES
UTHM / GOOGLE MEET
24/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE : THE COURSE SESSION 4 AND 5
UTHM / GOOGLE MEET
08/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE :THE COOURSE SESSION 1, 2 AND 3
UTHM / GOOGLE CLASSROOM
05/11/2020
2020 PROGRAM KULIAH DHUHA PONDOK UTHM PAGOH
UTHM / -
08/10/2020
2020 PROGRAM EKSPLORASI GUNUNG DATUK 2020 UTHM PAGOH
UTHM / GUNUNG DATOK TAMPIN NEGERI SEMBILAN
11/09/2020
2020 MICROSOFT OFFICE PROJECT (FOUNDATION TRAINING)
UTHM / -
06/09/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 MAJLIS KHATAM AL-QURAN & AMANAT DEKAN FTK
UTHM / UTHM
14/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM CERGAS RAMADHAN 'DIET SEIMBANG DAN TIPS KECERGASAN RAMADHAN
UTHM / -
11/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 FORUM ON MANAGING STRESS TOWARDS EXCELENCT PERFORMANCE
UTHM / BILIK MESYUARAT 3, UTHM KAMPUS (CAWANGAN) PAGOH
13/02/2020
2020 PROGRAM LAWATAN TEKNIKAL JTKA : LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU PANTAI 2 (RSTP)
UTHM / LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU PANTAI 2 (RSTP)
06/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
UI16 Hybrid Solar Micro Hydro System Utility Innovation UI2019006115 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI