Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE
PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE
PROFESOR (VK7)
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan