Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE

PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE
PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE
VK7 PROFESOR
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.