Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533959
PROF. Ts. Dr. SEOW TA WEE

VK7 Profesor

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERSEKITARAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2009)
SARJANA PENGURUSAN PERSEKITARAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1999)
SARJANA MUDA GEOGRAFI , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND OTHER ASPECTS
Field (KPT) : Waste Management and Recycling
Field of Specialization (KPT) : Waste Management and Recycling

Solid Waste Management
Environmental Management
Community Development
Sustainable Development
Social Science

Solid Waste Management
Community Development
Environmental Education

DateDescription
01/12/2023 - 31/12/2025 Felo Bersekutu
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Perniagaan
01/05/2023 - 30/06/2025 Ketua Pusat
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management (CSIEM)
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management (CSIEM)
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management (CSIEM)
01/10/2014 - 30/09/2016 Timbalan Pengarah (Penyelidikan)
Pejabat Antarabangsa
01/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
01/07/2011 - 31/12/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/02/2010 - 30/06/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/09/2008 - 31/08/2009 Ketua Unit
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Kualiti Program Akademik
01/05/2003 - 30/04/2005 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan

YearDescriptionRoleLevel
2019 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2019 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2014 - 2014International Society for Development and Sustainability (ISDS) Ahli Antarabangsa
2013 - 2014World Academic-Industry Research Collaboration Organization (WAIRCO) Ahli Antarabangsa
2002 - 2014Persatuan Pengurusan Persekitaran Malaysia (PPPM) Ahli Kebangsaan
2005 - 2005Persatuan Geografi Malaysia Ahli Kebangsaan
2003 - 2003Enviromental Malaysia Society (EMS) Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2024 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Environmental Management [BPD33002], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Construction Project Development [BPD45402], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Contruction Project Development [BPD45903], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Environmental Management [BPD33002], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Master Project [MPC11006], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Management [BPD33002], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Technology [BPF42003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Permunian Silabus MPC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Research Methodology [MPC11903], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Speaker for Penceramah Kursus Methodologi Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2021 Construction Organisational [MPC11803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Safety & Health Management [BPD35003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Management [BPD33002], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Technology [BPF42003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Leadership And Supervision [BPB34502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Master Project [MPC11006], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Project Case Study [MPC12204], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Organisational [MPC11803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity & Innovation [UPA20102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Technology [BPF42003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Leadership And Supervision [BPB34502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Project Case Study [MPC12204], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Strategic Management In Construction [MPC10503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Construction Organisational [MPC11803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity & Innovation [UPA20102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Case Study [MPC12204], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Case Study [MPC12204], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MPC11903], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Strategic Management In Construction [MPC10503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Sustainable Construction [BPF44103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Sustainable Construction [BPD35103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Management [BPD33002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Principles Of Management [BPA10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MPC11903], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Strategic Management In Construction [MPC10503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Construction Organisational [MPC11803], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master Project [MPC11006], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational Safety And Health Management [BPC32503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [MPC11903], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [MPC11903], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Strategic Management In Construction [MPC10503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Tourism Economics [BWJ31303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Technology [BPF42003], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Occupational Safety And Health Management [BPC32503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Sustainable Built Environment [BWJ30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Construction Professional Ethics [BPD32702], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Sustainable Construction [BPF44103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Management [BPD33002], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPA42108], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPA42108], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPD3154], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Research Methodology [MPC11903], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sustainable Construction [BPF44103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Construction Organisational [MPC11803], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BPF33503], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Principles Of Management [BPA10202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Research Methodology [MPC11903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Research Methodology [MPC11903], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Sustainable Construction [BPF44103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Entrepreneurship [BPA2102], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Leadership & Supervision [BPA3112], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Principles Of Management [BPA10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology [MPC11903], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Building Health & Comfort Technology [BPF3233], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [BPD33002], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [BPD3302], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [BPD3302], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Management [BPE3363], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Final Year Project Ii [BPE4224], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Environmental Management [BPD3302], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Environmental Management [BPE3363], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Final Year Project Ii [BPE4224], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Industrial Training [BPD3154], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Leadership & Supervision [BPA3112], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Principles Of Marketing [BPA1052], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Environmental Management [BPD3302], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Environmental Management [BPE3363], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Principles Of Marketing [BPA1052], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Environmental Management [BPE3363], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Leadership & Supervision [BPA3112], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Environmental Management [BPF4083], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Principles Of Management [BPA1022], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K491 PEMBANGUNAN KERANGKA DASAR PENDIDIKAN TVET ORANG KURANG UPAYA (OKU) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Ketua 08/11/2026
Q323 CIRCULAR ECONOMY (CE) POLICY FRAMEWORK FOR SOLID WASTE MANAGEMENT IN JOHOR Ketua 31/03/2025
Q021 Sustainability of Bumiputera Entreprenuer in Construction Industry Ahli 30/04/2024
Q094 Pengesanan dan Pembangunan Corak Taburan Pokok Gelam sebagai Sumber Primer Baru Minyak Gelam Ahli 30/04/2024
Q267 ASSESSING HAPPINESS LEVEL IN RELATION TO PRODUCTIVITY AMONG UNIVERSITIES EMPLOYEES DURING PANDEMIC Ahli 30/04/2024
H948 Sustainability Highway Infrastructure Project Evaluation: Novelty Long- Term Investment Decision Support System Ahli 31/12/2023
M108 Developing A Sustainable Index Evaluation System (SieS) for Green Building Index Assessment in Malaysia Ahli 31/12/2023
M090 Kajian Potensi Pelancongan Berasaskan Komuniti di Kampong Bharu dan Kampung-Kampung Tradisional di Kuala Lumpur Ahli 31/08/2023
B103 A Cloud Based Artificial Intelligent system in monitoring construction project planning approval Ahli 28/02/2023
Z013 Post Doctoral: Framework of Sustainability Research Implementation for Private Higher Education Institutions in Malaysia Ahli 28/02/2023
M053 ASSESSING HAPPINESS LEVEL IN RELATION TO PRODUCTIVITY AMONG UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) EMPLOYEES DURING PANDEMIC Ahli 30/06/2022
X218 Knowledge Transfer on the Application of Waste to Energy Technologies Ketua 30/06/2022
K169 Profiling the Socio-Economic Impacts of World Heritage Site Designation on Local Communities in Melaka Ahli 31/05/2022
H719 CONSERVATION APPROACH FOR SUSTAINABLE WATERFRONT DEVELOPMENT IN URBAN HERITAGE QUARTER: THE CASE OF KUALA LUMPUR Ahli 30/04/2022
H994 Building a Model for Sustainable Community-Based Tourism Development in Parit Sulong, Batu Pahat, Johor Ahli 31/03/2022
H996 Kajian Potensi Pembangunan Eko-Pelayaran Sungai (Eco River Cruise) dan Eco-Pasar Terapung (Eco Floating Market) bagi Pembangunan Sosioekonomi Lestari di Parit Sulong Ketua 31/03/2022
H997 KAJIAN POTENSI PEMBANGUNAN KAWASAN JEJAK WARISAN (HERITAGE TRAIL) DI BANDAR PENGGARAM, BATU PAHAT, JOHOR Ahli 31/03/2022
M048 INDEKS KEPUASAN BEKERJA AKADEMIA BERDASARKAN ELEMEN PENGUKURAN PRESTASI BAGI KEBEBASAN INTELEKTUAL Ahli 31/03/2022
1626 A NEW SUSTAINABLE ARCH STRUCTURE CONCEPT IN PROVIDING A BASIS TO MITIGATE NON UNIFORM SETTLEMENT OF BUILT ENVIRONMENT INFRASTRUCTURE Ahli 14/11/2021
H446 Smart City Framework Model Development: Case study in Malaysia Ketua 30/10/2021
X092 Autism mapping project in the ASEAN Rigion: Mapping of Country profiles on autism Ketua 31/12/2020
X093 Autism mapping project in the ASEAN Rigion- Monitoring and project evaluation : Final Evaluation Ketua 31/12/2020
H253 KESELESAAN PERUMAHAN SEBAGAI KRITERIA PENILAIAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT BANDAR Ahli 30/06/2020
H257 Enhancing Financial Effectiveness of The Municipal Solid Waste Renewable Energy Recovery in Malaysia Ahli 30/06/2020
U913 Evolution of Precision Technology in Malaysia Palm Oil Industry: Real-time Crop Health Monitoring System Ahli 31/10/2019
U887 A Novelty Multi-Criteria Decision Support System: Sustainability Construction Project Evaluation and Selection Ahli 31/08/2019
U686 Incentives for The Conservation of Traditional Settlements: Residents Perception in Ainokura and Kawagoe, Japan Ahli 15/04/2019
U729 Managing building fire safety in Malaysian tertiary insituitions Ahli 31/03/2019
U667 Wind Energy Assessment Considering Wind Speed Correlation Ahli 15/10/2018
1550 THE MANAGEMENT OF CLOSED LANDFILL LEACHATE USING BIOLOGICAL APPROACH Ketua 30/04/2018
U249 MANAGING COST IMPLICATIONS COST FOR HIGHWAY INSFRASTUCTURE SUSTAINABILITY Ahli 28/02/2018
1517 Enhancing Performance In Malaysia Local Goverments Towards Sustainable Development Focusing On Knowledge Transfer Practices Framework Ahli 26/01/2018
R059 Strategic Approach for Malaysian IBS Players on ICT Employment in IBS Supply Chain Management Ahli 30/11/2017
U097 A Computer - Based Performance Measurement Analysysis ( CombPMA) for Multi-Large Infrastructure Projects Towards Sustainable Development in Malaysia Ahli 30/09/2017
C050 Pusat Pemuliharaan Dan Penggunaan Mapan Sumber-sumber Semulajadi, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Sustainable Uses Of Natural Resources (SUNR) Ahli 31/12/2016
1417 Green-Y Model for preliminary Sustainable Economical Concept of Renewable Energy Sources Deployment in ASEAN countries Ahli 30/11/2016
1314 Bioprospecting And Chemical Profiling Of Medicinal Plants Based On Traditional Knowledge Of The Jakun Community In Endau-Rompin, Johor Ahli 30/09/2016
1435 Phytochemical screening and bioactivity potential of ethnobotanically selected medicinal plants used by the Jakun community in Endau-Rompin, Johor for treatment of tuberculosis-like symptoms Ahli 31/05/2016
E043 Exploring Multi-Criteria Evaluation Model For The Efficiency Of The Renewable-Energy Technologies In Malaysia Ahli 31/05/2016
1393 Kesan Organoseep Terhadap Prestasi Pertumbuhan Dan Pengurusan Penanaman Pokok Tomato (Solanum Lycopersicum) Ketua 30/04/2016
1316 Kajian Pencapaian Pelaksanaan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Dalam Konteks Pengurusan Sisa Pepejal Lestari: Perspektif Pihak Berkepentingan Di Sekitar Kuala Lumpur, Georgetown Dan Johor Bharu Ketua 29/02/2016
C031 TNJER - Building A Chemical Library For Plants Of TNJER Forests Based On Traditional Knowledge And Chemical Screening. Ahli 31/01/2016
1521 Economic Evolution Novelty of Increasing Electric Grid Resilience Through Micro Grid To Flood Attack Ahli 31/12/2015
R008 Kajian Terhadap Garis panduan dan Kriteria Reka Bentuk Persekitaran Kolej Kediaman Lestari (KKL) di Malaysia Ahli 15/12/2015
1445 Sustainability Fuzzy Multi-Criteria Decision Support Model For Evaluating Power Infrastructure Developments Ahli 30/11/2015
1446 Developing Optimization Model For Integrated Municipal Solid Waste Management In Johor Bahru City,Johor Ketua 30/11/2015
R039 Enhancing Innovative Prediction Satisfaction Model (IPSM) for Measuring Large Infrastracture Projects Performance in Malaysia Ahli 31/08/2015
1106 Novelty Multi-Critea Decision Support System For Waste Infrastructure management In Malaysia Ahli 30/06/2015
1166 Using Enviromental Issues In Property Marketing Strategy: Comparative Study Among Malaysia And Bangladesh Ketua 28/02/2015
C025 Tajuk Program : Smart Energy Networks Tajuk Projek : Islanded Power System - Microgrids Ahli 31/12/2014
C034 TNJER - Isu Tanah Adat : Kajian Kes Di Negeri Johor, Sarawak Dan Sabah Ketua 31/12/2014
R004 Innovative Multi-Disciplinary Collaboration Model in Malaysia Construction Industry Ahli 15/12/2014
1394 Pelaksanaan Pengurangan Sisa Pepejal Melalui 3 R BerdasarkanTeras 1 Dasar PSPN Dalam Industri Pembinaan Di Pulau Pinang Ketua 31/10/2014
C033 TNJER - Kajian Transformasi Kelestarian Sosio Ekonomi Komuniti Orang Asli Jakun Di Perkampungan Peta Akibat Daripada Pembangunan Taman Negara Johor Endau- Rompin Ketua 14/10/2014
1164 Program Transformasi Kerajaan Aspek Pengurusan Atas ke Bawah Untuk Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Berpendapatan Rendah Melalui Projek Keusahawanan Di Luar Bandar Ketua 28/02/2014
1040 Comparative Analysis Between Malaysia And Nigerian Housing Policies Ahli 30/09/2013
C039 Kepuasan Pelanggan Terhadap 11 Projek Infrastruktur Fizikal di UTHM Ahli 30/09/2013
1165 Potential of BIM in Design Phase for Construction Innovation: Time, Cost and Quality Ketua 31/08/2013
0980 Investigation Of The Critical Success Factor In Contemporary Sustainable Housing Development Ketua 31/05/2013
0679 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Pollution in the Environment : Atmosphere And Plants Ketua 30/06/2012
0820 Mengkaji keberkesanan EM (Effective Microorganisme) dan herba (Morinda citrofolia) dalam tumbesaran ayam pedaging (Gallus gallus domesticus) Ahli 31/03/2012
0817 Kajian ke atas isu penguatkuasaan penilaian kesan alam sekitar (EIA) di kawasan projek perumahan lereng bukit, kajian kes: negeri Selangor Darul Ehsan Ketua 30/09/2011
0534 Pendekatan baru bagi program kitar semula melalui penyertaan awam. Ketua 31/12/2009
0199 Kesihatan dan Keselamatan Orang Awam di Sekitar Fasiliti Pengurusan Sampah Sarap Ketua 14/03/2007
0123 Sosial Ekonomi Scavenger (pengutip sampah): Kes studi di Johor Darul Ta'zim Ketua 30/06/2005
0112 Integrasi Pengurusan Pemulihan Sisa Pepejal Perbandaran Ketua 30/04/2005

Book
meryam
(2012) Isu-Isu Alam Sekitar Dan Kelestarian, UTHM , 1, ISBN:9789675457982
Seow Ta Wee
(2012) Sumbangan Komuniti Pengutip Sampah Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Di Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789675457999
Book Chapters
Sulzakimin Mohamed, Seow Ta Wee, Nor Azme Nordin, Asiah Abdul Satar
(2022) Global Positioning System (Gps) And Geographical Information System (Gis): A Brief Reviews , Global Positioning System: A Brief Perspective From Construction Industry, UTHM , 64, ISBN:9789670061344
Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, Haidaliza Masram, Seow Ta We
(2021) Impak Penularan Wabak Corona Virus (Covid -19) Ke Atas Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran Masyarakat , Penyelenggaraan & Baikpulih - Alam Bina Siri 2 , UTHM , 91, ISBN:9789672975465
Nur Azira S, Sulzakimin M, Goh K C, Seow T W
(2021) Kajian Terhadap Amalan Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Makmal Sekolah Di Daerah Pontian, Penyelenggaraan & Baikpulih - Alam Bina Siri 2 , UTHM , 55, ISBN:9789672975465
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Ta Wee
(2021) Pengetahuan Dah Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar Di Peringkat Sekolah Rendah, Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Di Malaysia, Penerbit Universiti Putra Malaysia , 102, ISBN:9789672989509
Sulzakimin M, Seow T W, Chan N W
(2021) The Awareness Towards Sustainable Development In Kuala Lumpur, Malaysia, Current Approaches In Science And Technology Research Vol. 2, B P International , 1, ISBN:9789391215118
Kai Chen Goh, Hui Hwang Goh, Ta wee Seow, Sulzakimin Mohamed. Chang Saar Chai, Jia Sin Tey, Chek Jie Goh
(2019) Acceptance Level Of Green Building Index(Gbi) And Green Mark Used In Malaysia, Environmental Management & Sustainable Development: Series 1, UTHM , 81, ISBN:9789672216766
Seow Ta Wee ; Mohd Nur Syufaat Jamiran
(2018) Pembangunan Sosioekonomi Orang Asli, Pembangunan Kontemporari Orang Asli , Universiti Putra Malaysia , 101, ISBN:9789673448227
Seow Ta Wee
(2012) Pembangunan Berhadapan Sungai Dan Kesannya Terhadap Persekitaran, Isu-Isu Alam Sekitar Dan Kelestarian, UTHM , 104, ISBN:9789675457982
Seow Ta Wee
(2006) Keberkesanan Kurikulum Kej. Berkaitan Alam Sekitar Dlm Pembentukan Kesedaran, Geografi & Alam Sekitar Dalam Pendidikan Negara, Universiti Perguruan Sultan Idris , ISBN: 12 22 22
Seow Ta Wee
(2006) Pengurusan Sisa Pepejal Di Malaysia: Masalah Dan Penyelesaian, Isu-Isu & Pembangunan Alam Sekitar Fizikal, Universiti Perguruan Sultan Idris , 165, ISBN:983375905
Seow Ta Wee
(2003) Potensi Pemulihan Sumber Sampah-Sarap Pepejal Perbandaran Di Malaysia, Isu-Isu Pengurusan Alam Sekitar, Universiti Utara Malaysia , 249, ISBN:9839559931
General Publications
Seow Ta Wee, Indera Syahrul Mat Radzuan, Sulzakimin Mohammed
(2022) Knowledge Transfer On The Application Of Waste To Energy Technologies, GHD , 1, ISBN:-
Indera Syahrul Mat Radzuan, Seow Ta Wee, Mohd Akmal Rohiat, Md Asrul Nasid Masrom & Nor Hisham Md Saman
(2022) Uthm Kenal Pasti 25 Tapak Sejarah Dan Budaya, Aset Warisan Batu Pahat, UTHM , ISBN:-
Nor Hisham Md Saman, Indera Syahrul Mat Radzuan & Seow Ta Wee
(2021) Tasik Chini: The Dragon Is Weakening, ICOMOS Malaysia , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Seow Ta Wee
(2008) Graphic Publishing (Dii 1042), Penerbit UTHM
Journal
Narimah Samat, Kim Huat Goh,Kok Fong See,Rabiatul Adawiyah Ibrahim , Ngai Weng Chan ,Mou Leong Tan ,Lai Kuan Lee ,Ta Wee Seow ,Muhammad Azizan Sabjan
(2024) A Meta-Analysis Of Aquaculture Technical Efficiency Studies, REVIEWS IN AQUACULTURE, WILEY , 1, 1, ISSN:17535131
Indera Syahrul Mat Radzuan, Seow Ta Wee, Mohd Akmal Rohiat, Nor Hisham Md Saman Saman & Tiong Kian Boon
(2024) The Potential Of Heritage Trail Mapping In Bandar Penggaram, Batu Pahat, Johor Malaysia: An Empirical Investigation., PLANNING MALAYSIA, MALAYSIAN INSTITUTE OF PLANNERS , 2, 209, ISSN:16756215
HARYATI SHAFII, EZZER HARRYSON ANAK STEPHEN, AZLINA MD YASSIN, HAIDALIZA MASRAM, SEOW TA WEE & MOHD HAIRY IBRAHIM
(2023) Influence Of Climate Change On Completion Of Construction Works On Construction Site, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 6, 99, ISSN:22894470
Haryati Shafii, Azlina Md Yassin , Mohd Hairy Ibrahim, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee , Haidaliza Masram
(2022) A Study On Construction Project Sizes In Safety And Health: Perspective Of Contractor And Worker , MALAYSIA CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CREAM , 12, 143, ISSN:25904140
YI LIN TEW, MOU LEONG TAN, NARIMAH SAMAT*, NGAI WENG CHAN, MOHD AMIRUL MAHAMUD, MUHAMMAD AZIZAN SABJAN, LAI KUAN LEE, KOK FONG SEE & SEOW TA WEE
(2022) Comparison Of Three Water Indices For Tropical Aquaculture Ponds Extraction Using Google Earth Engine, SAINS MALAYSIANA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 2, 369, ISSN:01266039
Ta Wee Seow, Wei Guan Lim, Sulzakimin Mohammed, Indera Syahrul Mat Radzuan, Muhamad Azahar Abas
(2022) Good Governance Practices In Recycling Programme, ENVIRONMENTAL AND ECOLOGY RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING , 4, 260, ISSN:23316268
Sulzakimin M, Mohamed S, Seow T W, Norliana S, Md Asrul Nasid M, Roshartini O and Goh K C
(2022) Municipal Solid Waste Disposal Management: Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL , 12, 59, ISSN:25904140
MUHAMMAD SANI YAKUBU, SEOW TA WEE2 & FAZLI WADOOD
(2021) Can Entrepreneurship Capacity Building Reduce Poverty In Kano State, Nigeria?, JOURNAL OF TIANJIN UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY, TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , 12, 672, ISSN:04932137
Md Asrul Nasid Masrom, Chong Bak Ying, Sulzakimin Mohamed, Azlina Md Yassin, Seow Ta Wee, Roziha Che Haron, Melissa Chan
(2021) Determining Critical Contributory Factors Of Payment Default In Residential Construction Projects, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 11, 200, ISSN:2229-838
Md Asrul Nasid Masrom, Chong Bak Ying, Sulzakimin Mohamed, Azlina Md Yassin, Seow Ta Wee. Roziha Che Haron, Melissa Chan
(2021) Determining Critical Contributory Factors Of Payment Default In Residential Construction Projects , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 11, 200, ISSN:26007916
Zures Gustiabani, Seow Ta Wee
(2021) Problems Regarding The Operation Of Controlled Landfill In Tanjungpinang, SIGMA TEKNIKA, UNRIKA , 11, 321, ISSN:25990616
Muhamad Azahar Abas, Seow Ta Wee
(2020) Exploring Policy Governance Factors Using Stepwise Multiple Regression Analysis: A Case Study Of Solid Waste Management Policy In Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR PERFORMANCE MANAGEMENT (IJPSPM), INDERSCIENCE PUBLISHER S , 12, 876, ISSN:1741105X
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, SEOW TA WEE & SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA
(2020) To Develop The Criteria For Housing Quality Assessment Indicator Urban Community, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENT , 9, 1, ISSN:0128178X
Ibrahim Yakubu Ebenehi, Sulzakimin Mohamed , Norliana Sarpin , Adejoh Ahmodu Adaji, Roshartini Omar , Seow Ta Wee
(2019) Assessing The Effectiveness Of Fire Safety Management From The Fsm Stakeholders¿ Perspective: A Pilot Study, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS (JTMB), UTHM , 5, 39, ISSN:22897224
Indera Syahrul Mat Radzuan, Yahaya Ahmad, Zarina Shamsudin, Rozlin Zainal, Seow Ta Wee & Sulzakimin Mohamed
(2019) Conservation Of A Cultural Heritage Incentives Programme In A Malay Village: Assessing Its Effectiveness, JOURNAL OF HERITAGE MANAGEMENT, SAGE Publishing , 6, 1, ISSN:24564796
Kai Chen Goh, Nur Syahidah Said, Hui Hwang Goh, Ta Wee Seow, Sulzakimin Mohamed, Md Asrul Nasid Masrom
(2019) Customers Intention Towards Green Hotel Practice In Malaysia, MALAYSIAN JOURNAL OF CONSUMER AND FAMILY ECONOMICS , MAJCAFE , 11, 54, ISSN:15112802
Rozlin Zainal. Fazian Hashim, Sharifah Meryam Shareh Musa, Seow Ta Wee, Zarina Shamsudin, Noralfishah Sulaiman
(2019) Initiation Economic Information For Decision Making Process In Housing Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, EXCELINGTECH , 12, 938, ISSN:20507399
HARYATI SHAFII, NURSYIKIN MISKAM, AZLINA MD YASSIN, SEOW TA WEE & SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA
(2019) Study On Air Quality At Several Rural Areas Selected In Johor, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENT , 12, 11, ISSN:0128178X
Mohamed Sulzakimin, Ebenehi Ibrahim Yakubu, Sarpin Norliana, Ta Wee Seow, Masrom Md Asrul Nasid, Zainal Rozlin
(2018) A Critical Review Of Management Of Building Fire Safety In Malaysian Public Universities, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), MCRJ , 11, 20, ISSN:25904140
Sulzakimin Mohamed
(2018) Building Users¿ Appraisal Of Effective Fire Safety Management For Building Facilities In Malaysian Higher Education Institutions: A Pilot Study, PATH OF SCIENCE: INTERNATIONAL ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL , Path of Science , 12, 2001, ISSN:24139009
Er Xin Yi , Seow Ta Wee , Chi Kim Lim , Zaharah Ibrahim , Ngai Weng Chan
(2018) Combined Adsorption And Biological Treatment For Landfill Leachate Management, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, Akademia Baru , 9, 26, ISSN:22897879
Shan, Ng Lee; Wee, Seow Ta, Wai, Tan Lai; Chen, Goh Kai
(2018) Construction Waste Management Of Malaysia: Case Study In Penang, SCIENCE LETTER, American Science Letters Publishers , 6, 4698, ISSN:19366612
Wee, Seow Ta; Mohamed, Sulzakimin Hj; Gambo, Abdu
(2018) Effective Office Ergonomic Intervention: A Study Of Work Related Musculo-Skeletal Disorders Among The Office Workers Of Katsina State Local Governments Of Nigeria, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4716, ISSN:19366612
Abas, Muhamad Azahar; Wee, Seow Ta
(2018) Governance Practice In National Solid Waste Management Policy (Nswmp) Implementation In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4704, ISSN:19366612
Rozlin Zainal, Sulzakimin Mohamed, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, Zarina Shamsudin, Indera Syahrul Mat Radzuan
(2018) Housing Decision Making Technical Information: An Approach For Improving Quality Housing Delivery During The Initiation Development Phase Process, INTERNATIONAL JOURNAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ExcelingTech Pub, UK , 6, 147, ISSN:20507399
Seow Ta Wee, Er Xin Yi
(2018) Pengurusan Air Larut Resap: Pendekatan Biologi , ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE, Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre , 6, 1, ISSN:25904213
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Tawee
(2018) Sumbangan Pemboleh Ubah Peramal Terhadap Pengetahuan, Persepsi, Sikap Dan Tingkah Laku Murid Tahun 6 Terhadap Alam Sekitar, JOURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:22894470
Rozlin Zainal, Sulzakimin Mohamed, Zarina Shamsudin, Zarina Shamsudin, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee
(2018) Technical Information At Initiation Phase For Decision Making Process In Housing Development, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL & CONTROL SYSTEMS, Institute of Advanced Scientific Research , 5, 1218, ISSN:1943023X
Abas, Muhamad Azahar; Wee, Seow Ta; Chen, Goh Kai
(2018) The Practices Of Good Governance In National Solid Waste Management Policy (Nswmp) Implementation: A Case Study Of Kuala Lumpur, Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4710, ISSN:19366612
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI BINTI SHAFII, SEOW TA WEE
(2017) Contribution Of Predictors Of Knowledge, Perceptions, Attitudes And Behavior Of Standard 6 Pupils Towards Environment, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:2462-2400
Sy Yi Sim, Sie Long Kek, Ta Wee Seow and Kim Gaik Tay
(2017) Controlling Of Operation Height In A Coupled Tanks System With Model-Reality Differences, JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY (JMEST), ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY , 2, 6764, ISSN:2458-9403
Abdu Gambo, Seow Ta Wee, Sulzakimin Mohamed
(2017) Creating Office Ergonomic Awareness Among The Staff Of Katsina State Local Government Offices In Nigeria: A Viable Strategy For Reducing The Prevalence Of Work Related Musculo-Skeletal Disorders , INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW, International Journal of Research and Review , 1, 31, ISSN:23499788
Rozlin Zainal, Narimah Kasim, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, Zarina Shamsudin, Indera Syahrul Mat Radzuan
(2017) Decision Making Methods At Initiation Phase For Housing Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ExcelingTech Publishers, London, UK , 6, 177, ISSN:2050-7399
ZARINA SHAMSUDIN, ROZLIN ZAINAL, SEOW TA WEE, INDERA SYAHRUL MAT RADZUAN, NORALFISHAH SULAIMAN, MOHD LIZAM MOHD DIAH, SHAFIZA SHAMSUDIN
(2017) Factors Influencing Resident¿S Decision To Reside In Gated And Guarded, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, Taylor¿s University , 4, 221, ISSN:1823-4690
Sulzakimin Hj Mohamed , Mohd Hilmi Izwan Abd Rahim , Seow Ta Wee and Goh Kai Chen
(2017) Preliminary Concept Of Knowledge Transfer Practices, MEDWELL JOURNAL, Medwell Publication , 4, 502, ISSN:1818-5800
Min Khee Chin, Sie Long Kek, Sy Yi Sim, Ta Wee Seow
(2017) Probabilistic Completion Time In Project Scheduling, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & SCIENCE (IJOER), AD Publications , 4, 44, ISSN:23956992
Sulzakimin Hj Mohamed, Seow Ta Wee
(2016) Initial Findings On Knowledge Transfer Practices Towards Sustainable Development At Malaysian Local Government, INTERNATIONAL JOURNAL OF TREND IN RESEARCH AND DEVELOPMENT, IJTRD , 8, 1, ISSN:23949333
Chiam Shiun Ming, Chan Ngai Weng, Goh Kai Chen, Seow Ta Wee, Kek Sie Long, Goh Hui Hwang
(2015) A Review Of Six Functional Elements Affect The Cost Of Solid Waste Management In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCEPTIONS ON MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, WAIRCO Journal Publications , 4, 13, ISSN:2357-2787
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2014) Hubungan Antara Latar Belakang Dan Teladan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 115, ISSN:2289-4470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pengetahuan Murid Dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal , JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 8, 51, ISSN:0127¿9696
Seow Ta Wee
(2005) Sosio Ekonomi Scavenger (Pengutip Sampah): Kajian Kes Di Negeri Johor, JURNAL SAINS SOSIAL, Penerbit KUiTTHO. , 4, 15, ISSN:18232671
Media Digital
Sulzakimin M, Seow TW, Md Asrul Nasid M, Goh KC, Indera Syahrul MR, Toh TC, Melissa C, Nikman L MS
(2021) Knowledge Transfer At Municipal Council, Youtube , ISBN:-
Md Asrul Nasid M, Sulzakimin M, Goh KC, Ta Wee S
(2021) Performa.My A Smart Diagnostic Tool For Measuring Project Performance, youtube , ISBN:-
Policy Paper
Seow Ta Wee
(2020) Final Evaluation Project Under Autism Mapping Project In Asean Region
Seow Ta Wee
(2010) Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (Dkkpn)
Prosiding / Seminar
Siti Nurhaliza Mohd Fuad1, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Sulzakimin Mohamad1, Norliana Sarpin & Goh Kai Chen
(2023) Faktor-Faktor Yang Menyumbang Kepada Bencana Banjir Di Kawasan Taman Nira, Batu Pahat, Johor , UTHM , 1250, ISBN:27735044
Hanis Syazwani Ramli, Haryati Shafii, Haidaliza Masram, Seow Ta Wee, Norliana Sarpin & Mohd Hairy Ibrahim
(2023) Isu `Poket Development¿ Membawa Kepada Masalah Banjir Kilat Di Kawasan Pinggir Bandar , UTHM , 1185, ISBN:27735044
Muzhafera Murni Muryanto , Zailawati Khalid, Zaharuddin Borham , Md Asrul Nasid Masrom , Seow Ta Wee
(2023) Kajian Tentang Pengurusan Sisa Bahan Binaan Di Tapak Bina Di Johor, UTHM , 1221, ISBN:27735044
Nik Rofidah Nik Mohd Sofi, Sulzakimin Mohamed , Seow Ta Wee, Goh Kai Chen & Md Asrul Nasid Masrom
(2023) Keberkesanan Penggunaan Garis Panduan Penyediaan Penginapan Pekerja Asing Dalam Sektor Pembinaan, UTHM , 337, ISBN:27735044
Muhammad Akmal Ilham Ahmad Ruslan, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, Sulzakimin Mohamed, Haryati Shafii
(2023) Penambahbaikan Sistem Perparitan Yang Menyebabkan Banjir Kilat Di Jalan Kluang, Batu Pahat, Johor, UTHM , 1129, ISBN:27735044
Wan Muhammad Ikmal Wan Mohd Khouluddin, Roshartini Omar, Md Asrul Nasid Masrom & Seow Ta Wee
(2023) Perkembangan Penggunaan Internet Of Things (Iot) Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia: Persepsi Pihak Kontraktor, UTHM , 378, ISBN:27735044
HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE , AZLINA MD YASSIN & HAIDALIZA MASRAM
(2022) A Review Of Flash Floods And Its Effects On The Human Environment In Malaysia , USM , 79, ISBN:29485002
Haryati Shafii, Seow Ta wee, Sulzakimin Mohamad & Roshartini Bt. Omar
(2022) Impak Pembinaan Projek East Coast Rail Link (Ecrl) Kepada Pencemaran Bunyi , UTHM , 366, ISBN:27735044
Wei Guan Lim , Ta Wee Seow , Sulzakimin Mohammed , Indera Syahrul Mat Radzuan and Muhamad Azahar Abas
(2022) Integration Approaches In Good Governance Practices, Functions Of Management And Pdca Concept In Recycling Programmes Formulation, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP) , 040013, ISBN:9780735443877
Mohd Shahrel Samsol Bahri, Seow Ta Wee, Haryati Shafii, Roshartini Omar
(2022) Kajian Perspektif Kontraktor Terhadap Pematuhan Peraturan Pengurusan Sisa Pembinaan, UTHM , 746, ISBN:27735044
Nur Iffa Izwani Amin Zawawi, Seow Ta Wee, Norliana Sarpin, Md Asrul Nasid Masrom
(2022) Pendekatan Mengurangkan Pembaziran Sisa Bahan Binaan Di Tapak Bina Di Malaysia, UTHM , 724, ISBN:27735044
N I M Hasbi, A S M Shukri, M J Seman, N Fitriani, S T Wee and M A Abas
(2022) Recycling Practices Among B40 Community In Urban Area Of Kota Bharu, Kelantan, Malaysia: An Insight Towards Environmental Sustainability, IOP , 012087, ISBN:17551307
N L M M Lukman, N S A Halim, W H Ling, S T Wee and M A Abas
(2022) Solid Waste Disposal Practices Among Rural Community In Pasir Mas, Kelantan, Malaysia, IOP CONFERENCE , 012081, ISBN:17551307
Haryati Shafii, Seow Tawee, Norliana Sarpin & Goh Kai Chen
(2022) Strategi Kontrator Dalam Menangani Penularan Wabak Covid 19 Di Tapak Pembinaan , UTHM , 353, ISBN:27735044
Nila Moris, Norliana Sarpin, Sulzakimin Mohamed, Seow Ta Wee & Zailawati Khalid
(2022) The Factors Of Safety Ethics Issues Among Construction Industry Personnel, UTHM , 441, ISBN:27735044
Teo Ming En, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, Haryati Shafii
(2022) The Impact Of Human Resources Strategies On Worker¿S Performance In Construction Project, UTHM , 509, ISBN:27735044
Yeo Jing Yi, Seow Ta Wee, Sulzakimin Mohamed, Goh Kai Chen
(2022) Work-Family Conflicts Among Married Professional Women In The Construction Industry, UTHM , 766, ISBN:27735044
Neng Wei Hen, Norliana Sarpin, Roshartini Omar, Seow Ta Wee & Goh Kai Chen
(2021) Integration Of Facilities Management Considerations In Design Stage Of Construction Project, UTHM , 850, ISBN:27735044
Roshartini Omar, Muhammad Afiq Bin Ismail, Goh Kai Chen, Seow Ta Wee
(2021) Kajian Pengurusan Risiko Gangguan Bekalan Tenaga Elektrik Dan Sistem Bekalan Kuasa Kecemasan Di Hospital, UTHM PUBLISHER'S OFFICE , 627, ISBN:27735044
Ahmad Syakir Aiman Sudin, Sulzakimin Mohamed, Seow Ta Wee, Goh Kai Chen, Md Asrul Nasid Masrom, Mohd Hilmi Izwan Abd Rahim
(2021) Keberkesanan Pengaplikasian Revit Dalam Industri Pembinaan, UTHM , 369, ISBN:27735044
Amirah Aina Zainudin, Norliana Sarpin, Sulzakimin Mohamed & Seow Ta Wee
(2021) Penggunaan Sistem Proses Pengurusan Keselamatan (Process Safety Management System) Di Tapak Pembinaan, UTHM , 555, ISBN:27735044
Roshartini Binti Omar, Soong Hui Ni, Goh Kai Chen, Seow Ta Wee
(2021) The Challenges Of Implementation Greywater Recycling System In Residential Buildings , UTHM PUBLISHER'S OFFICE , 1113, ISBN:27735044
Nur Aniza Mohamd Hanan, Amal Najihah Md Nor, Mohamad Faiz Mohd Amin, Nor Hizami Hassin, Abdul Hafidz Yusoff, Norrimi Rosaida Awang, Sulzakimin Mohamed
(2020) A Gis-Based Flood Vulnerability Assessment In Pasir Mas, Kelantan, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
M. Sulzakimin, M.A.N. Masrom, R. HAzli, Seow T.W., A.R. Mohd Hilmi Izwan
(2020) Benefits For Public Healthcare Buildings Towards Net Zero Energy Buildings (Nzebs): Initial Reviews, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
See Too Kay Leng , Chan Ngai Weng , Tan Mou Leong , Seow Ta Wee , Narimah Samat
(2020) Consumer Awareness And Acceptance Of Aquaculture Practices And Products In Penang, Malaysia, EUROPEAN PUBLISHER , 730, ISBN:23571330
Abas M A, Nur Eliana I, Seow Ta Wee, Suzyrman S, Sulzakimin H M
(2020) Disaster Resilience Education (Dre) Programmes In Schools: A Case Study In Kelantan, Malaysia, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Mohammad Syabilee Nikman Lee, Sulzakimin Mohamed, Md Asrul Nasid Masrom, Muhamad Azhar Abas, Seow Ta Wee
(2020) Risk In Green Retrofits Projects: A Preliminary Study On Energy Efficiency, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Seow Ta Wee, Narimah Samad, Chan Ngai Weng, See Kok Fong, Tan Mou Leong
(2020) Social Return On Investment (Sroi) Framework For Eco Aquaculture Project, UKM , 42
Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, Seow Ta Wee & Sharifah Meryam Shareh Musa
(2019) Keselesaan Perumahan Sebagai Kriteria Penilaian Kualiti Hidup Di Bandar, EDUSAGE , 448, ISBN:9789671683614
Seow Ta Wee, Gordon Ting Tiew Yung, Sulzakimin Mohamed, Indera Syahrul Mat Radzuan, Rozlin Zainal, Zarina Shamsuddin, Kek Sie Long
(2018) A Study On The Skill Competency Of Contractor In Overcoming Construction Project Delay, AIP PUBLISHING , 020132-1, ISBN:978-073541734-2
X Y Er, T W Seow, C K Lim, Z Ibrahim, S H Mat Sarip
(2018) Biological Treatment Of Closed Landfill Leachate Treatment By Using Brevibacillus Panacihumi Strain Zb1 , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551307
X. Y. Er, T. W. Seow, C. K. Lim, Z. Ibrahim, N. W. Chan
(2018) Landfill Leachate Management By Using Combined Adsorption And Biological Treatment , ACADEMIC RESEARCH SOCIETY OF MALAYSIA (ARMS) , 020041-1, ISBN:978-073541734-2
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA, SEOW TA WEE
(2018) Status Kualiti Udara Di Beberapa Kawasan Luar Bandar Terpilih Di Negeri Johor, GLOBAL ACADEMIK EXCELLENT , X, ISBN:xxxxxxxx
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Students¿ Awareness On Environmental Improvement Model, UPSI , 1, ISBN:12345678
Seow Ta Wee, Muhamad Azahar Abas, Sulzakimin Mohamed, Goh Kai Chen, and Rozlin Zainal
(2017) Good Governance In National Solid Waste Management Policy (Nswmp) Implementation: A Case Study Of Malaysia, American Institute of Physics Inc. , 1, ISBN:0094243X
Rozlin Zainal, Narimah Kasim, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, and Zarina Shamsudin
(2017) Housing Decision Making Methods For Initiation Development Phase Process, American Institute of Physics , 1, ISBN:978-0-7354-1419
S Mohamed, I Y Ebenehi, A Adaji, T W Seow, N W Chan, K C Goh and M H I Abd Rahim1
(2017) Impacts Of Flood On Children And Adults' Health And Ways To Sustainable Development, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757-899X
Mohamed S, Ibrahim Y E, Sarpin N, Masrom M A N, Tawee S
(2017) Management Of Building Fire Safety For Malaysian Public Universities: Problem And Issues , UTHM , 1, ISBN:-
Sulzakimin Mohamed, Seow Ta Wee, Chan Ngai Weng
(2017) The Awareness Towards Sustainable Development Of Construction Industry In Kuala Lumpur, Malaysia, DIGNIFIED RESEARCHERS PUBLICATION , 179, ISBN:9788193389416
Seow Ta Wee, Muhamad Azahar Abas, Goh Kai Chen, and Sulzakimin Mohamed
(2017) The Constraints Of Good Governance Practice In National Solid Waste Management Policy (Nswmp) Implementation: A Case Study Of Malaysia, AIP Publishing , 1, ISBN:978073541573
Sulzakimin Hj Mohamed, Seow Ta Wee
(2016) Knowledge Transfer Practices Towards Sustainable Development At Malaysian Local Government, UMT , 44 , ISBN:9789670962528
NG LEE SHAN, SEOW TA WEE, TAN LAI WAI& GOH KAI CHEN
(2016) Pengurangan Sisa Pembinaan Melalui 3r: Kajian Kes Di Pulau Pinang, - , 1 , ISBN:-
Sulzakimin Hj Mohamed, Seow Ta Wee, Md Asrul Nasid Masrom
(2016) Sustainable Development At Malaysian Local Governments From Management View Of The Knowledge Transfer Practices , IIU, Indonesia , 1 , ISBN:20869614
AARON BOON KIAN YAP, KAI CHEN GOH, TA WEE SEOW, HUI HWANG GOH
(2014) Stakeholder Roles In Building Integrated Photovoltaic (Bipv) Implementation, SPRINGER , 951, ISBN:978-981-287-289
KAI CHEN GOH, AARON BOON KIAN YAP, TA WEE SEOW, MD ASRUL NASID MASROM, HUI HWANG GOH AND JIA SIN TEY
(2014) Strategies In Dealing With Cost Overrun Issues: Perspective Of Construction Stakeholders, SPRINGER , 189, ISBN:978-981-287-289
KAI CHEN GOH, JIA SIN TEY, TA WEE SEOW HUI HWANG GOH
(2013) Importance Of Sustainability And Engineering Economics In Waste Infrastructure Projects , SB13 SEOUL , 352, ISBN:111-1111
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pemahaman Murid Tahun Enam Terhadap Konsep Dan Isu-Isu Alam Sekitar: Satu Kajian Persepsi. , USM , 197, ISBN:9789671091241
Seow Ta Wee
(2012) Comfort In Low Cost Houses: Theoritical Framework Development, UKM
Seow Ta Wee
(2012) Investigating Housing Affordability Pursuant To Sustainable Development Mechanisms And The New Malaysian Housing Policy, ICM
Seow Ta Wee
(2012) Isu Transformasi Sosioekonomi Komuniti Orang Asli, PTNJ
Seow Ta Wee
(2012) Kerangka Teorikal Untuk Meningkatkan Kesedaran Alam Sekitar Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Malaysia, Universitas Riau
Seow Ta Wee
(2012) New Perspective Of Integrated Solid Waste Management In Malaysia, UKM
Seow Ta Wee
(2012) Penilaian Kemampanan Pengurusan Sisa Pepejal: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor, Malaysia, Badan Penerbit Universitas Riau
Seow Ta Wee
(2012) The Interplay Of Sustaiable Elements For Low Cost Housing Affordability And Their Manifestations On The Choice Of New Home, Global Research
Seow Ta Wee
(2011) Development Through Agriculture & Effects Of Time Value Management System Over Productivity Of Agriculture Industry, UTHM
Seow Ta Wee
(2011) Eia Bagi Projek Perumahan Lereng Bukit Dari Aspek Perundangan, USM
Seow Ta Wee
(2011) Eia Bagi Projek Perumahan Lereng Bukit Dari Aspek Perundangan: Satu Kajian Awalan, UPSI
Seow Ta Wee
(2011) Kajian Struktur Kawalan Hakisan Dan Banjir Di Tepi Sungai Kelantan, UPSI
Seow Ta Wee
(2011) Pencemaran Hidrokarbon Polisilik Aromatik (Pahs) Daripada Kenderaan Ke Atas Alam Sekitar, UPSI
Seow Ta Wee
(2011) Penyediaan Fasiliti Orang Kurang Upaya (Oku) Di Institusi Kerajaan: Kajian Kes Di Bandar Nusajaya, Johor Bahru, UPSI
Seow Ta Wee
(2011) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) Pollution From Vehicle Emission In Atmospheric Particle Along Highway In Johor, RJCE
Seow Ta Wee
(2011) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) Pollution From Vehicle Emission In The Environment Of Highway Roadside In Johor,Malaysia, APCBEES
Seow Ta Wee
(2011) Preparation Of Facilities Needed And Perception Of Occupants In The Old Folk?S Home: Case Study In Ipoh And Johor Bahru, OIDA
Seow Ta Wee
(2011) Study Of Preparation Of Facilities Needed By Elderly Person In The Folks Home: Case Study In Ipoh And Johor Bahru, UTHM
Seow Ta Wee
(2010) Pahs From Vehicle Emission In Relation To The Environment And Human Health, USM
Seow Ta Wee
(2010) Pahs From Vehicle Emission In Relation To The Environment: Air And Plant, UTHM
Indera Syahrul Mat Radzuan, Seow Ta Wee & Noor Sharipah Sutan Sidi
(2010) Perumahan Asas Dan Pengekalan Warisan Sosio-Budaya Masyarakat Orang Asli Jakun Di Kg. Peta, Taman Negara Endau-Rompin, Johor
Seow Ta Wee
(2009) Failure In Solid Waste Recycling Programme, What Should Local Authority Do? Study Case In Batu Pahat, Johor, USM
Seow Ta Wee
(2009) Isu Pengurusan Sisa Pepejal Dan Kesihatan: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor.
Seow Ta Wee
(2009) Tinjauan Awal Terhadap Aspek Perumahan Dan Persekitaran Masyarakat Orang Asli Jakun Di Kg. Peta, Taman Negara Endau-Rompin, Johor.
Seow Ta Wee
(2008) Developing Of Sustainable Solid Waste Management Instrument: A Study Case In Batu Pahat District.
Seow Ta Wee
(2008) Health Issues In Solid Waste Management: A Study Case In Batu Pahat District, Johor, Malaysia.
Seow Ta Wee
(2008) Isu Kesihatan Penduduk Dan Pekerja Di Sekitar Fasiliti Pengurusan Sisa Pepejal: Kajian Kes Di Bp.
Seow Ta Wee
(2008) Isu Sistem Pengurusan Kumbahan: Kajian Kes Perspektif Penghuni Perumahan Di Tmn Ketari.
Seow Ta Wee
(2008) Program Kitar Semula: Perspektif Orang Awam
Seow Ta Wee
(2008) Public Attitudes In Solid Waste Recycling Programme: A Study Case In Batu Pahat District, Johor.
Seow Ta Wee
(2008) Public Participation In Solid Waste Recycling Programme: Study Case The District Of Batu Pahat, Johor, Malaysia.
Seow Ta Wee
(2008) Sewage Management System: A Case Study On The Perspective Of Residents In Tmn Ketari, Bentong.
Seow Ta Wee
(2008) Solid Waste Management Options And Climate Change
Seow Ta Wee
(2007) Consideration Environmental Isuses Into Town Planning
Seow Ta Wee
(2007) Kitar Semula Dan Guna Semula Sisa Binaan: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat
Seow Ta Wee & Indera Syahrul Mat Radzuan
(2007) Paradigma Baru Dalam Pembangunan Program Kitar Semula Komuniti
Seow Ta Wee
(2007) Pengurusan Sisa Pembinaan Di Tapak Bina
Seow Ta Wee
(2007) Psikologi Maysarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat.
Seow Ta Wee, Jamaluddin Mat Jadi & Indera Syahrul Mat Radzuan
(2007) Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat
Seow Ta Wee
(2006) Communities In Solid Waste Management.
Seow Ta Wee & Indera Syahrul Mat Radzuan
(2006) Health Issues In The Scavengers: Case Study In States Of Johor, Malaysia
Seow Ta Wee
(2006) Kepuasan Penghuni Terhadap Unit Rumah Dan Persekitaran Perumahan: Kajian Kes Perumahan Kos Rendah Di Kawasan Majlis Perbandaran Batu Pahat.
Seow Ta Wee & Indera Syahrul Mat Radzuan
(2006) Peminggiran Sosial Komuniti Pengutip Sampah: Suatu Kajian Impirikal
Seow Ta Wee
(2006) Program Kitar Semula: Perspektif Penduduk Di Bandar Batu Pahat, Johor.
Seow Ta Wee
(2006) Sistem Informasi Pengurusan Sisa Pepejal Perbandaran.
Seow Ta Wee
(2005) Challenges Of Scavengers In Malaysia
Seow Ta Wee
(2005) Kesihatan Dan Pengetahuan Isu Alam Sekitar Di Kalangan Komuniti Pengutip Sampah
Seow Ta Wee
(2005) Kurikulum Dalam Pembentukan Kesedaran Terhadap Alam Sekitar: Kajian Kes Di Politieknik Ungku Omar.
Seow Ta Wee
(2005) Pandangan Pelancong Terhadap Taman Negara Tanjung Piai, Johor: Satu Tinjauan Ke Atas Fasiliti Yang Disediakan.
Seow Ta Wee
(2005) Penerapan Konsep Bersepadu Pengurusan Sampah Sarap Di Malaysia: Satu Tinjauan.
Seow Ta Wee
(2005) Pengurusan Bersepadu Sampah Sarap: Aspek Ict.
Seow Ta Wee
(2005) Pengurusan Sampah Sarap Di Malaysia: Ke Arah Pembangunan Mampan.
Seow Ta Wee
(2005) Sosio Ekonomi Pengutip Sampah
Seow Ta Wee
(2004) Kesedaran Kurikulum Kejuruteraan Awam Berkaitan Alam Sekitar Dalam Pembentukan Kesedaran Pelajar Terhadap Alam Sekitar: Kajian Kes Di Politeknik Ungku
Seow Ta Wee
(2004) Pandangan Pelancong Terhadap Fasiliti Di Tanjung Piai
Seow Ta Wee
(2004) Pengurusan Sampah Sarap Pepejal Perbandaran Di Malaysia: Masalah Dan Cabaran.
Seow Ta Wee
(2004) Rate Of Coastal Erosion Along Tanjung Piai.
Seow Ta Wee
(2004) Socioeconomic Scavenger
Seow Ta Wee
(2004) Sosio Ekonomi Scavenger: Kajian Kes Di Johor Darul TaZim.
Seow Ta Wee
(2003) Implementation Of National Solid Waste Management Policy: A Case Study In Batu Pahat District And Muar District, Johor Darul TaZim.
Seow Ta Wee
(2003) Isu Alam Sekitar Dan Kesihatan Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Perbandaran.
Seow Ta Wee
(2003) Pembangunan, Sampah Sarap Dan Alam Sekitar: Cabaran Ke Arah Pembangunan Berterusan.
Seow Ta Wee
(2003) Solid Waste Management In Malaysia: Its Problems And Solutions.
Seow Ta Wee
(2003) Teknologi Dan Alam Sekitar Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Perbandaran
Seow Ta Wee
(2002) Developing Decision Support System For Resource Recovery In Solid Waste Management.
Seow Ta Wee
(2002) Developing Environmental Tool For Resource Recovery In Solid Waste Management.
Seow Ta Wee
(2002) Pembentukan Sistem Sokongan Keputusan Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Perbandaran.
Seow Ta Wee
(2001) Developing Decision Support System For Resource Recovery In Solid Waste Management.
Seow Ta Wee
(2001) Non-Engineering Aspects In Resource Recovery In Municipal Solid Waste Management.
Seow Ta Wee
(2001) Pengurusan Sampah Sarap Di Lembangan Saliran Langat.
Seow Ta Wee
(2000) Challenges Of Environmental Degradation In Malaysia.
Seow Ta Wee
(2000) Integrated Resource Recovery In Municipal Solid Waste Management.
Seow Ta Wee
(2000) Integrated Solid Waste Management In Muar Districk, Batu Pahat District And Pontian District, Johor Darul Ta'Zim.

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS060 Perundingan Kajian Pemantauan Habitat dan Ekologi Selepas Projek Ban Pemecah Ombak di Taman Negara Johor Tanjung Piai PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR (PTNJ) 01/05/2017 31/10/2017
P066 RANCANGAN PENGURUSAN HUTAN NEGERI JOHOR 2016 HINGGA 2025 JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR 30/08/2015 15/12/2015
P051 KAJIAN PASARAN PENUBUHAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH UTHM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 20/11/2014 31/12/2014
P039 PROJEK KAJIAN & PENYELIDIKAN "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL MARA" MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) 16/12/2013 15/08/2014

YearDescriptionLevel
2023Guest Speaker for Penceramah Program Sekolah Lestari 2023, Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmood (1), Kluang, Malaysia, February 2023 District
2023Visiting Professor for international Visiting Profesor Program, Universitas Labuhanbatu, Indonesia, Indonesia, July 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Pengadil Peribadi Untuk Permohonan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (DS54) Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, August 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Viva Pelajar PhD FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Pemeriksa Dalaman Pelajar PhD PPP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 National
2023External Examiner for Viva Pelajar USM, Universiti Sains Malaysia, Malaysia, October 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar bagi pelaja Master MMU, Malaysia Multimedia Universiti, Malaysia, September2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Pelajar PhD UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris, Malaysia, October 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Penilai Pelajar PhD USM, Universiti Sains Malaysia, Malaysia, October 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Penilai Manuskrip Buku Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, April 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Penilai Geran Tier 1 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 - 2025 External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar APEL Q UTHM , Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, September2023 National
2023Faculty External Examiner for JEMPUTAN KE LAWATAN TAPAK (FIELD AND VALIDATION VISIT) BAGI TUJUAN PENILAIAN APEL.Q BAGI PROGRAM DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, Malaysia, October 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI LUAR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH UNIVERSITI GRED KHAS C VK7 (PROFESOR) CALON: PROF. MADYA TS. DR. MOHD KHAIRUL AMRI BIN KAMARUDIN, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia, September2023 National
2023 - 2026 External Assessor / External Reviewer for PPOINTMENT AS EXTERNAL ASSESSOR FOR PROMOTION OF ASSOCIATE PROFESSOR AT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, May 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai bagi permohonan Kolej Universiti Veritas (VUC) sebagai Pusat Penilaian APEL (PPA) Dalaman bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda (APEL T-6) dan Ijazah Sarjana (APEL T-7)., Malaysia Qualification Agencies, Malaysia, March 2023 National
2023 - 2026 Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, April 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai Bagi Permohonan Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) sebagai Pusat Penilaian APEL (PPA)University Cyberjaya, Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, August 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai (APP) Kolej Universiti Lincoln, Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, May 2023 National
2023 - 2025 Head for Lantikan Ketua Pusat Penyelidikan - Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Reviewer bagi Jurnal Geografia - UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, January 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan Panel Penilai Skim Geran Penyelidikan FRGS Tahun 2023 Peringkat Dalaman UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Member for Libat SSama Pembangunan Kamus Kompetensi (HoC) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Committee Member for AJK Penyediaan Laoran Penarafan UI Greenmetric World University Rankings 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 - 2026 Senate Members for AHLI SENAT UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 - 2026 Senate Members for Wakil Senat AJK Pengajian Penyelidikan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 - 2026 Senate Members for Wakil Senat dlm AJK Pembelajaran dan APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 - 2025 Senate Members for Ahli Jawatankuasa Rayuan Gantirugi Cuti Belajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 - 2026 Senate Members for Wakil Ahli Senat di dalam Jawatankuasa Perpustakaan (JP) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Speaker for Kursus Metodologi Penyelidikan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Academic Editor / Editor for Sidang Editorial Journal Geografia, Universiti Kebangsaan Malasysia, Malaysia, January 2023 International
2022Assessor / Reviewer for Penilai Modul 8 Amalan Profesional ZPP1004 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Speaker for Coee Talk 2022 FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 - 2025 Programme Coordinator for MoU MPKS dan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Kenaikan Pangkat Profesor bagi Inti International University, Inti International University, Malaysia, December 2022 National
2022Chairperson of VIVA for VIva CGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 National
2022Keynote Speaker for International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM Nov2022), WAICO , India, November 2022 International
2022Speaker for Penceramah Untuk Majlis Pelancaran Program Hari SDGs MPKS, MPKS, Malaysia, April 2022 State
2022Guest Speaker for Sustainable Development Goals to improve the Quality of Education and Reseach in Higher Education Institution, Khawaja Faeed University, Pakistan, November 2022 International
2022Keynote Speaker for International Conference on Management, Engineering, Education, Technology and Science (ICMEET May22), Waico dan Mysuru University, India, India, May 2022 International
2022Speaker for Internationa Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM Nov22), Wairco, India, November 2022 International
2022Academic Editor / Editor for Sidang Editor Geografia, Universiiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia, January 2022 International

YearDescription
2024 Main Supervisor for Ghaleb Mohammed Ahmed Al-Sewary, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Amira Aisyah Binti Aini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Cheok Ka Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Kho Teng Pang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurshamimi Sharieza Binti Mohd Yusnizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Ain Izzaty Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Wan Nur Athirah Binti Wan Bostamin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Examiner for Ahmed Yusuf Hassan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hisyamuddin Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hisyamuddin Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Amirullah Bin Mahasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Ahmad Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikram Hamka Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Naqib Amsyar Bin Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Naqib Amsyar Bin Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Husyafieqa Binti Mohd Fadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Syazlin Izzati Binti Mohd Azlizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Syazlin Izzati Binti Mohd Azlizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Adibah Binti Sajri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Adibah Binti Sajri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatimah Binti Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatimah Binti Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Azreen Izzatie Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Sabihah Binti Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syafini Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syafini Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Orville Chan Tak Fong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Orville Chan Tak Fong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Jing Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Wan Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Wan Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zakaria Nur Ali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zakaria Nur Ali, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for KETUA PENEL PENILAI MQA/FA7492, MAALYSIAN QUALIFICATION AGENCIES, Malaysia, June 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for KETUA PENILAIAN AKREDITASI PENUH MQA/FA 7493 , MALAYSIAN QUALIFICTION AGENCIES, Malaysia, June 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Andreena A/P S Kannan, Majlis Daerah Simpang Renggam, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohamad Amirul Hakim Hairizan, Parkland Group, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurhamizah Binti Zaini, Ann &Amp; Leen Entreprise, 2023
2023 Main Supervisor for Abdullahi Abdi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Mohammed S. A. Alsaloul, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Mohd Efizan Bin Jumberi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Kokilavanan A/L Nadarajan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Kokilavanan A/L Nadarajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lasheinth A/L Baskaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lasheinth A/L Baskaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Chui Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Chui Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Wen Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Wen Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammed S. A. Alsaloul, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammed S. A. Alsaloul, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ngu Chieng Huang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ngu Chieng Huang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nornajibah Binti Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nornajibah Binti Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurfatin Nadia Binti Syahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurfatin Nadia Binti Syahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Johor Bersih, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilaian Program MQAFA 5499, Malaysian Qualification Agency (MQA), Malaysia, June 2022
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Penilaian Program APEL C, Malaysian Qualification Agency (MQA), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Ahmed Yusuf Hassan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Andreena A/P S Kannan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Andreena A/P S Kannan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Emad Ahmed Mohammed Eskandar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Emad Ahmed Mohammed Eskandar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Micklyn Jeavon Bin Maiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Micklyn Jeavon Bin Maiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Hafiz Bin Maulud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Hafiz Bin Maulud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Mohd Ezani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Mohd Ezani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aminuddin Bin Mohd Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aminuddin Bin Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zairul Akhmal Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Adrien Elyiana Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Adrien Elyiana Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Arina Syafiqah Binti Marzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Arina Syafiqah Binti Marzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatin Syafiqah Binti Mohamad Zamshah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Syafiqah Binti Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Syafiqah Binti Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shalini A/P Pushpalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shalini A/P Pushpalingam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sharman A/L Ramesh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sharman A/L Ramesh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zairus Fadela Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zairus Fadela Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Sektor Akademik bagi Semakan Semula Program UPSI - Sarjana Geografi (Kerja Kursus), Universiti Perguruan Sultan Idris, Malaysia, June 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Sektor Akademik bagi Semakan Semula Program UPSI - Sarjana Geografi (Mod Campuran), Universiti Perguruan Sultan Idris , Malaysia, June 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aimi Najwa Binti Mohd Radzi, Kayni Everich Trading, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aini Nadirah Binti Mohamad, Kerjaya Prospek, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Chan Jia Hao, Kerjaya Prospek, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Eazlan Syaqirin Bin Che Azid, Multiample Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Hanis Maisarah Binti Hassim, Asal Bina Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Lee See Wen, Brunsfield International Group, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Lim Yee Ching, Wct Holdings Berhad (930464-M), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Shahrizal Bin Zaidi, Usaha Tegas Infratech Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Fatin Syafiqah Binti Mohamad Zamshah, Engmech Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Nasirah Binti Mayudi, Trism Kontrak Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Umi Aida Binti Alias, Asal Bina Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Umi Umairah Binti Badli Shah, Hegel Engineering Sdn. Bhd., 2022
2022 Main Supervisor for Alkaabi Hamad Saeed Dhuhai Khalifa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Chang Lee Ying @ Wenny, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Lee Yiew Chen, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Murtadha Abdulrahman Mohammed Gailan Saghir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Tareq Yahya Yahya Al-Suraimi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Teo Wei She, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Ts. Sahhir Kunju Bin Abdul Karim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdul Rahman Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdul Rahman Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chloe Koh Zhi Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chloe Koh Zhi Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Fais Iman Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Fais Iman Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Ikhmal Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Ikhmal Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zikry Irfan Bin Ruzaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zikry Irfan Bin Ruzaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Shu Qi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Shu Qi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Aini Nadirah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aini Nadirah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chan Jia Hao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chan Jia Hao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chay Yi Kang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chay Yi Kang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Hui Ting, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Hui Ting, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ferderick Maldini Anak Disen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ferderick Maldini Anak Disen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hassan Khudri Bin Jaib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hassan Khudri Bin Jaib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairul Husnazman Bin Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairul Husnazman Bin Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Yee Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Yee Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Ridhuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Ridhuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zairul Akhmal Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zairul Akhmal Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Bazilah Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Bazilah Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Syafiqah Binti Mohamad Zamshah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ishmah Hanani Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Rasyidah Binti Mohamd Sih, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Rasyidah Binti Mohamd Sih, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Auni Najwa Binti Mohd Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Salah Hamid Mohammed Abdullah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sarinah Binti Alim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sarinah Binti Alim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tamil Selvan A/L Chandra Sekaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tamil Selvan A/L Chandra Sekaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Sani Yakubu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Tareq Yahya Yahya Alsuraimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Shahrel Bin Samsol Bahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Shahrel Bin Samsol Bahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Suwidad Bin Hanapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Suwidad Bin Hanapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Sukrie Bin Abu Bakar @ Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Sukrie Bin Abu Bakar @ Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Fikri Bin Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Fikri Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhd Sidqi Bin Ahmad Sholahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhd Sidqi Bin Ahmad Sholahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Iffa Izwani Binti Amin Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Iffa Izwani Binti Amin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tareq Yahya Yahya Alsuraimi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yeo Jing Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yeo Jing Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Anissa Imanina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anissa Imanina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Che Wan Mohd Naqib Bin Che Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Che Wan Mohd Naqib Bin Che Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kamini A/P Nagarajan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kamini A/P Nagarajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Low Xin Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Low Xin Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Firdaus Bin Saiful Bahry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Firdaus Bin Saiful Bahry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Afiq Bin Mohd Iskak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Najihah Binti Hamidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Neng Wei Hen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Neng Wei Hen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Rofidah Binti Nik Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Rofidah Binti Nik Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norfazlin Binti Sidek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norfazlin Binti Sidek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Alesha Dayana Binti Zaffri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Alesha Dayana Binti Zaffri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ishmah Hanani Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiyah Hakimah Binti Mohd Sa'I, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiyah Hakimah Binti Mohd Sa'I, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurin Hannani Binti Kamilan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursyakina Binti Sudarmo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursyakina Binti Sudarmo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Auni Najwa Binti Mohd Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharul Rizal Bin Mohamad Salimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nor Rasyidah Binti Zolkepli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nor Rasyidah Binti Zolkepli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Isma Zura Zulika Binti Md Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Isma Zura Zulika Binti Md Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Nazihah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nur Nazihah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Teh Kiat Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Teh Kiat Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tulasi Ap Kanapathy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tulasi Ap Kanapathy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aqil Bin Karim Mohamad, Actual Builder Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Izzat Bin Shahrizan, Kprj Builders Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nessuine Anak Julin, Pamir Development Sdn. Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for New Sherlly, Pamir Development Sdn. Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ng Siew Thien, Tian Li Property Management Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Noor Salinah Binti Musanif, Puncak Delima Construction, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Fahana Binti Ahmat, Annizam Construction Sdn.Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Fikal Binti Sauti, Pejabat Daerah Dan Tanah Pengkalan Hulu, 2020
2020 Main Supervisor for Abdullah Zakria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Alif Hilmi Bin Shahron, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chen Jia Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chen Jia Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Famira Bt Rosaznisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Famira Bt Rosaznisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Kwang Jin Jia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Kwang Jin Jia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hamimah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hamimah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syafikah Binti Badrulhisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ruth Leong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ruth Leong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Suzieyani Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Suzieyani Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tung Chia Huey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tung Chia Huey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wong Chin Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wong Chin Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Asdin Bin Ending, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Che Nurul Syafikah Binti Che Mat Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Che Nurul Syafikah Binti Che Mat Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Men Nam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Men Nam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Pui Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Pui Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Maslina Binti Nantang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aqil Bin Karim Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aqil Bin Karim Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Sharul Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Sharul Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Munirah Binti Remli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Munirah Binti Remli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Hidayah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Hidayah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Akma Hanim Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Izatti Safuana Binti Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfitrah Hanim Binti Hazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfitrah Hanim Binti Hazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurqamarina Binti Ahmad Turidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurqamarina Binti Ahmad Turidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nursakinah Binti Jasman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nursakinah Binti Jasman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nursyukriah Binti Mohd Badrol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nursyukriah Binti Mohd Badrol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najiha Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najiha Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Habsah Binti Haji Nawayi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Yeung Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Yeung Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tengku Muhamad Adam Bin Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tengku Muhamad Adam Bin Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Exzreena Michael, Sabah Urban Development Corporation, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Helmi Bin Junaidi, Sabah Electricity Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Joveniah Joseph, Desa Kim Long Palm Oil Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Liew Soon Fung Sandy, Wtw Property Services (Sabah) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohd Syahizam Izham Bin Mazlan, Knight Frank Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Firdaus Bin Umardin, Jabatan Kerja Raya Keningau, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Yazid Bin Talib, Arei Design And Construction , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Roza Pachelles, Azmi &Amp; Co Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Bairanah Binti Abd Manan, Jabatan Kerja Raya Kota Belud, 2019
2019 Main Supervisor for Abdiaziz Mohamed Abdirahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Adamu Usman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nur Shahirah Nadhilah Binti Wahab, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Yonis Dahir Aweis, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Zures Gustiabani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jason Chong Jie Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jason Chong Jie Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lee Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Lee Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for New Sherlly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for New Sherlly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syafikah Binti Badrulhisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Atiqah Binti Md Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Atiqah Binti Md Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Phiong Shu Huan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Phiong Shu Huan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nur Syuhada Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tay Wei Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tay Wei Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Lim Chi Long, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Ka Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Ka Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Meredith Ham Anyi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Syahmi Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Syahmi Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Ralmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ashraf Bin Ralmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Izhan Bin Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Izhan Bin Mamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zul Azhar Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zul Azhar Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nik Nor Fazliana Binti Nik Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hafatin Syuhada Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hafatin Syuhada Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hismawani Binti Ramil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hismawani Binti Ramil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aidah Binti Alwi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aidah Binti Alwi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aliqqa Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aliqqa Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shahira Fitri Binti Salahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurintan Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhaiba Binti Manzani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhaiba Binti Manzani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sahdad Bin Azahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sahdad Bin Azahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Bairanah Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Bairanah Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Zubaidah Binti Naidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Zubaidah Binti Naidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdul Aziz Irfan Bin Harun, Alwy Development Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Ahmad Harith Aiman Bin Mohd Yasin, Heroes Training Academy, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Aina Suhada Binti Abdullah, Anzi Development Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Masdiana Binti Mamat, Jabatan Kerja Raya Negeri Terengganu, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhamad Sahir Bin Mohamad, Rahim & Co. Chartered Surveyurs Sdn. Bhd. (Terengganu Branch), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Solahuddin Bin A Rahman, Delima Venture Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nini Asmida Binti Mohamad @ Johari, Majlis Sukan Negeri Terengganu, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nor Amalina Binti Mohamed, Anzi Development Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Hakimah Binti Mohd Nazri, Ch Williams Talhar & Wong Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nuraina Zahidah Binti Zaid, Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (Permint), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurul Aqila Binti Che Ali, Heroes Training Academy, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurul Atiqa Binti Idrul Hisham, Mohd Asbi Associates Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurulnadia Atirah Binti Bakri, Pejabat Daerah Kuala Terengganu, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Rabiatul Atiqah Binti Abdul Rashid, Rme Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Syazana Binti Mat Hussain, Mrm Group Of Companies, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wan Ahmad Nazir Bin Wan Azmi, Rme Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Amni Shahira Binti Wan Mohd Shukri, Salam Specialist Hospital Kuala Terengganu, 2018
2018 Main Supervisor for Edwin Agung Wibowo, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Mohammed Hamed Saleh Al-Salmi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Siti Kursiah Kamalia Binti Abdul Latib, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Waleed Abdulla Ahmed Juma Alhosani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chew Hui Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chew Hui Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Ming Siang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Ming Siang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Shu Yun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Shu Yun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Kai Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Kai Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Lee Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Lee Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Shu Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Low Shu Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Yazid Bin Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Yazid Bin Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Adibah Binti Jemali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Nur Syuhada Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Aina Amalina Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aishah Binti Md Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Cheng Peijie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Khaleedah Ruzana Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nadea Tul 'Aynor Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Azirah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Nadiah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor'Ashikin Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Putri Nur Shahira Aishah Binti Norazam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nor Jannatun Binti Abd Saad @ Rani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tee Ting Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Bong Chee Bui, Giant Leap Construction Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Lau Choon Xiang, Giant Leap Construction Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tang Wei Xian, China State Construction Engineering (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Teu Chung Chen, China State Construction Engineering (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tiew Kai Xiun, China State Construction Engineering (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Yak Yu Feng, China State Construction Engineering (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Main Supervisor for Teo Wei She, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah Nadhirah Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah Nadhirah Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Isra Natasya Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Isra Natasya Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Masyitah Binti Mohd Sahak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Masyitah Binti Mohd Sahak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Adibah Binti Jemali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Hafizah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Hafizah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursahira Binti Azren, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursahira Binti Azren, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Zulaikha Eylia Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Zulaikha Eylia Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syazana Binti Mat Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syazana Binti Mat Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Intan Syafinar Binti Jamaludin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anas Akmal Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anas Akmal Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Bong Chee Bui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Bong Chee Bui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chua Hui Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chua Hui Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Engku Shahril Amri Bin Awalludin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Engku Shahril Amri Bin Awalludin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hasniza Binti Md Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hasniza Binti Md Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hoo Wah Leng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hoo Wah Leng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Fahminuddin Bin H Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Fahminuddin Bin H Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faiz Bin Mad Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faiz Bin Mad Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Shahrizal Bin Mohd Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Shahrizal Bin Mohd Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Quzaimil Bin Hazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Quzaimil Bin Hazman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nisamini A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nisamini A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izzati Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izzati Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Syazzana Binti Rohizat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Ahmad Hakim Bin Syed Muzamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Ahmad Hakim Bin Syed Muzamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tang Wei Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tang Wei Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Syafiq Bin Abdul Kadir, Faco Trading, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Sofee Sobre Bin Mohd Sani, Faco Trading, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhamad Syazwan Bin M Shahri, Faco Trading, 2016
2016 Main Supervisor for Er Xin Yi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Shahrulhafizzi Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Shahrulhafizzi Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hasif Bin Mat Lazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hasif Bin Mat Lazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Aiza Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Aiza Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nooraiza Binti Akbar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nooraiza Binti Akbar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Iffah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Iffah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syahirah Binti Abdullah @ Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syahirah Binti Abdullah @ Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Yak Yu Feng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Yak Yu Feng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Ng Lee Shan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Septy Karmawan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Tiu Bee Yin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Abdu Gambo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Chiam Shiun Ming, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhamad Azahar Bin Abas, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Cellam Raman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Madya Herawati Binti Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Mohd Mahathir Suhaimi Bin Shamsuri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Ivy Deirdre Anak Mangkau, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Kau Wei Sein, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Nur Syufaat Bin Jamiran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Ng Lee Shan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Shalini A/P Sanmargaraja, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Aminah Binti Mohd Sam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Sulzakimin Bin Hj Mohamed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Zainal Zulhilmi Bin Zainal Abidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Zakila Bin Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Mohammed Yahaya Ubale, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Md Amanat Ullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Md Zakir Bin Md Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohammad Faisal Bin Mohd Isa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Nurul Hidayah Liew Abdullah @ Liew May Hiang, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Ahnaish Muftah Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Oluseyi Christie Adebayo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Punitha Rajendran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Norlina Binti Mohd Din, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Azliyana Binti Azhari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Co-supervisor for Madya Herawati Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Co-supervisor for Md Zakir Bin Md Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Lim Wei Guan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Shalini A/P Sanmargaraja, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Thor Kean Khey, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2004 Main Supervisor for Che Azmi B. Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2004

YearDescriptionLevel
2023Speaker for Penceramah Program SULAM 'KOM KITAR SEMULA', Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 District
2023Guest Speaker for General Lecture, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, Indonesia, May 2023, May 2023 International
2023Keynote Speaker for International Seminar, Universitas Riau Kepulauan , Indonesia, Indonesia, May 2023, May 2023 International
2023Guest Speaker for International Guest Lecture, Universitas Muhammadiah Yogjakarta, Indoensia, Indonesia, November 2023, November 2023 International
2023Member for Libat Urus Komuniti Pembangunan Geopark Bukit Payung, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Negeri Johor, Malaysia, September 2023, September 2023 National
2023Member for Jemputan Menghadiri Sesi Libat Urus Agensi Berkepentingan 'Pembangunan Geotapak Bukit Payung, Batu Pahat, Johor untuk Produk Geopelancongan", Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia, Negeri Johor, Malaysia, August 2023, August 2023 State
2023Advisor/Chairman for Biro Perpaduan ( Tiong Hua), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January - December 2023 University
2023Facilitator for Program motivasi dan lawatan kerja ke UTHM, UTHM - Sek Kebangsaan Tunku Mahmood (1), Malaysia, February 2023, February 2023 District
2023Director, Program Related Center (PSH) for Program Kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat bersama UTHM Program Kecemerlangan Pelajar TVET SPM tahun 2023, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat , Malaysia, October 2023, October 2023 District
2023Assessor / Reviewer for Juri Pertandingan Kajian Tindakan Peringkat Daerah Batu Pahat, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, Malaysia, October 2023, October 2023 District
2023Guest Speaker for Program Kitar Semula dan Sayangkan Alam Sekitar, SJKC Hau Lim, Malaysia, April 2023, April 2023 District
2023Committee Member for Program khidmat masyarakat Engsh Odyysee & Penyerahan Sumbangan Buku, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 District
2023Member for SCR Pensyarah Jemputan dan Perbincangan, Universiti Muhammadyiah Yogjakarta, Indonesia, Indonesia, November 2023, November 2023 National
2023Committee Coordinator for Penyelaras Hubungan Kerjsasama dengan China dan UTHM, UTHM - Agensi CHINA, China, March 2023, March - December 2023 International
2023Committee Coordinator for Penyelaras MoU SCC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May - December 2023 University
2022Keynote Speaker for Wibenar Pendidikan Biologi, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Indonesia, March 2022, March 2022 International
2022 - 2024 Committee Member for Biro Media, Informasi dan Pengurusan Data PERKASA UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for AJK Pembangunan Perlembagaan Perkasa UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022Committee Member for AJK Pembangunan Garis Panduan Perbendaharaan Perkasa UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July - June 2022 University
2022Committee Member for Ketua Jawatankuasa Pemilihan Pembicara Persidangan & Majlis Anugerah Akademia UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December - February 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGI 2024 FPTP
FPTP, UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE PORT DICKSON
29/02/2024 - 02/03/2024
2024 TAKLIMAT INSENTIF LAWATAN INDUSTRI, PROGRAM MASYARAKAT DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT (IRIS)
FPTP, UTHM / Platform Microsoft Team
25/02/2024
2024 PRA BENGKEL SKT FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT ARAS 2, PSPK
05/02/2024 - 07/02/2024
2024 RMC SHARING SESSION SERIES 4/2024 PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN (PRGS) TAHUN 2024 BERSAMA PROF. MADYA TS. DR. SULIADI FIRDAUS BIN SUFAHANI
UTHM / Microsoft Teams Meeting
30/01/2024
2023 BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI APEL.A
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
14/11/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN LATIHAN KERJASAMA INDUSTRI DENGAN PIHAK BIG THINK TRAINING, SARAWAK (SIRI 2)
FPTP, UTHM / Bilik Mesyuarat MyRIVET, Aras 1, Blok G7
09/11/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN LATIHAN KERJASAMA INDUSTRI DENGAN PIHAK BIG THINK TRAINING, SARAWAK
FPTP, UTHM / Bilik Mesyuarat MyRIVET, Aras 1, Blok G7
02/11/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 5 - UTHM EDU-TRAIN (PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
20/09/2023
2023 PERTANDINGAN AKHIR DEBAT ALAM SEKITAR ANTARA IPT KE-29 TAHUN 2023
UTHM / Dewan Sultan Ibrahim, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
27/08/2023
2023 SESI LIBAT URUS PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 1- PERSATUAN PEKERJA STAF UTHM (PERKASA, PENTAS DAN KKP)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
22/08/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FPTP BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
08/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 PENTADBIR KONGSI ILMU (PKI) SIRI 1 - PENGGUNAAN ASAS MICROSOFT 365
UTHM / ONLINE
30/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2022 JASTIP INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL WASTE UTILIZATION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ASEAN COUNTRIES AND JAPAN
LAIN-LAIN / Online Zoom
29/11/2022 - 01/12/2022
2022 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / NEW YORK HOTEL JOHOR BAHRU
24/11/2022 - 26/11/2022
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/10/2022
2022 PG SYMPOSIUM FOR SUPERVISORS & EXAMINERS 2022
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA FPTP UTHM
08/08/2022
2022 INTERNATIONAL SEMINAR IR4.0 WITH SUSTAINABLE TECHNOLOGY-SMART ENERGY SYSTEM AND WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Webinar
02/08/2022
2022 JEMPUTAN KE TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / Google Meet
27/06/2022
2022 ICEP - INDUSTRY & COMMUNITY RELATIONS IN UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
10/02/2022
2022 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
13/01/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
30/12/2021
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 NORMA BAHARU BEKERJA, MOTIVASI DAN KESIHATAN MENTAL PEKERJA
FPTP, UTHM / Online Zoom Meeting
12/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : COVID-19 AND BIOMEDICAL INDUSTRIES : WHERE DO WE GO FROM HERE?
UTHM / APLIKASI ZOOM
08/07/2021
2021 IMPLEMENTATION OF HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICES (HIEPS) IN CURRICULUM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
14/06/2021
2021 SESI BERSAMA PENGURUSAN TERTINGGI FPTP
UTHM / ZOOM
15/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN KERTAS KERJA INDUK PROGRAM U4S SMART VILLAGE DI PARIT SULONG
UTHM / Bilik Seminar 2, FKEE
08/04/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN DAN LATIHAN PANEL PENILAIAN APEL (A)
UTHM / GOOGLE MEET
22/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP952 Laporan Teknikal: Kajian Potensi Pembangunan Kawasan Jejak Warisan (Heritage Trail) di Bandar Penggaram, Batu Pahat, Johor Hak Cipta (Copyright) LY2023J03471 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP835 Theoretical Framework Of Sustainability Related BIPV Implementation Hak Cipta (Copyright) LY2022J00892 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP836 Framework Of Malaysians Behaviour Toward Renewable Energy In Household With Socio-Technical Perspective Hak Cipta (Copyright) LY2022J00893 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP658 Questionnaire Form: Enhancing The Evaluation Process Of Sustainability Related Criteria In Malaysia Landfill Site Selection Hak Cipta (Copyright) LY2021J01954 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP661 Framework Of Knowledge Transfer Practices Towards Sustainable Building Hak Cipta (Copyright) LY2021J01957 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP662 Centre Of Sustainable Infrastructure & Environmental Management (LOGO) Hak Cipta (Copyright) LY2021J01958 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP657 Interview Question Form: Enhancing The Evaluation Process Of Sustainability Related Criteria In Malaysia Landfill Site Selection Hak Cipta (Copyright) LY2021J01953 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP656 Framework Of Malaysians? Behaviour Toward Renewable Energy In Household With Socio-Technical Perspective Hak Cipta (Copyright) LY2021J01951 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP648 Perfoma.My- A Smart Diagnostic Tool For Measuring Project Performance Hak Cipta (Copyright) LY2021J01943 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP659 Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Implementation Theoretical Framework Hak Cipta (Copyright) LY2021J01955 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP226 Computer-Based Performance Measurement Analysis (CombPMA) for Multi large Infrastructure Projects Hak Cipta (Copyright) LY2018001832 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT96 An Effective Microorganism Preparation And Method Of Using Thereof Paten (Patent) PI2014701431 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
23RISE33 Knowledge Transfer on the Application of Waste To Energy Technologies in ASEAN Countries RISE 2023 Emas dan Setara
23ITEX08 Rio Fermoso Adventure: River Cruise and Eco-Tourism Concept for Batu Pahat River Basin ITEX 2023 Perak dan Setara
15MTE12 Smart Power Monitoring System (SPM) for Building Information Photovoltaic Malaysia Technology Expo 2015 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2021 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2006 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI