Homestaffpeople

Ts. Dr. TEE TZE KIONG

Ts. Dr. TEE TZE KIONG
Ts. Dr. TEE TZE KIONG
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2022 - The International Expo on Innovation and Technology, International Innovation Awards (Silver Award)

2022 MTE

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.