Staff Profile

Full NameTs. Dr. TEE TZE KIONG
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN DAN SISWAZAH
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN
  KETUA JABATAN
JABATAN KERJASAMA GLOBAL
INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Teacher Education

Areas of Research Interest

1. Higher order thinking skills, bloom's taxonomy, anderson and krathwohl taxonomy
2. modular approach in teaching and learning
3. buzan mind mapping, thinking tools
4. learning and teaching styles
5. inventive problem solving skills

Innovation Field of Interest

1. Inovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2004 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2002 SARJANA MUDA PENDIDIKAN KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1997 SC/MCE/SPM/SPVM SEKOLAH MENENGAH TUN TUAH MELAKA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/08/2021 - 31/07/2023 Ketua Jabatan
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia, Jabatan Kerjasama Global

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
10/11/2019 - 31/12/2020 Journal of Technical Education and Training (JTET)
Managing Editor Antarabangsa
24/12/2018 - 24/12/2020 Journal of Vocational Education Studies (JOVES)
Editorial Advisory Board Member Antarabangsa
28/08/2014 - 31/12/9999 Persatuan Penganut Damkar Karma Dechen Buddhist
Ahli Jawatankuasa Antarabangsa
17/04/2020 - 17/04/2022 Journal of Assessment in Teaching and Learning (AJATEL)
Editorial Board Member Antarabangsa
08/11/2016 - 31/12/9999 World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
Ahli & Editorial Antarabangsa
01/05/2020 - 01/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Professional Technologist Kebangsaan
12/01/2016 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Pengamal Tahap 1 Kebangsaan
14/01/2016 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Pengamal Tahap 2 Kebangsaan
27/05/2016 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Pengajar Tahap 1 Kebangsaan
02/04/2019 - 01/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
02/04/2019 - 01/05/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
02/05/2018 - 01/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
18/04/2018 - 31/12/9999 Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
Ahli Kebangsaan
13/09/2009 - 31/12/9999 Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional
Ahli Kebangsaan
02/04/2020 - 01/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/01/2021 - 31/12/2022 Journal of Technical Education and Training (JTET)
Managing Editor UTHM

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Asas Binaan Kayu (BBB30403), Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Kreativiti dan Inovasi dalam PTV (BBP10502), Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Binaan Kayu (BBB40403), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20162017Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pedagogi (BBD10302), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Amalan Kayu (BBB40403), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Kaedah Penyelidikan (BBP30202), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20162017Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Asas Kayu (BBB30403), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K352 Kerangka Inovasi Pengintegrasian Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Maslah Inventif menerusi Pendekatan Pembelajaran Heutagogi, Paragogy dan Cybergogy bagi Kebolehpasaran Graduan TVET di Industri Ahli 31/12/2022
H722 Keberkesanan Modul Pengenalpastian Punca Masalah Inventif Ke Atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Reka Cipta Ketua 30/04/2022
X128 Pembangunan Modul Pengajaran dan pembelajaran beraskan peta pemikiran I-Think bagi metapelajaran asas kelestarian sebagai strategi pembelajaan aktif dalam pembentukan minda pelajar yang kritis dan kreatif serta pembudayaan amalan Ahli 30/08/2021
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ahli 30/06/2021
K113 MyRIVET - PENGINTEGRASIAN GAYA BERFIKIR DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 31/03/2021
K133 Development of Heutagogical Training Module for Engineering Education Educator Ahli 31/03/2021
K134 Development of Heutagogical Learning Module for Engineering Education Student Ahli 31/03/2021
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 28/02/2021
K135 INTEGRATION OF KOLB LEARNING STYLE AND 21ST CENTURY 4C?S LEARNING SKILLS FOR MALAYSIAN AND INDONESIAN TVET EDUCATORS Ketua 28/02/2021
X181 Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) 2020: Pensijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (TRIZ) Pengamal Tahap 1 & 2 Ketua 28/02/2021
X101 Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator Ahli 30/11/2020
X102 Development of Heutagogical Learning Module For Engineering Education Student Ahli 30/11/2020
H329 TAHAP KESEDIAAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ahli 30/06/2020
H330 KEPERLUAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ahli 30/06/2020
V012 Quality management of In- Service Teacher Degree Program (PPG) : Teaching Practise Competency Evaluation by Using Expolatory Factor and Comparative Analytics Ahli 15/08/2019
U983 Enhancing students critical thinking and problem solving skills in electrical technology course via APMI model Ahli 30/06/2019
V030 Kesan Modul Pembelajaran Kendiri bagi Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
V010 Keberkesanan Modul Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Bagi Guru Teknikal Program Pensiswazahan Guru ke atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Pelajar Reka Bentuk dan Teknologi Ketua 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ahli 14/02/2019
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
X082 Pembinaan Aplikasi Smart Thinking & Industrial Problem Solving Simulator Dalam Kalangan Pelajar TVET Ahli 31/08/2018
X083 Pembangunan Modul dan Model Kemahiran hijau selaras dengan teknologi hijau untuk mengekalkan alam sekitar di Malaysia Ahli 31/05/2018

Publications

Book
Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong & Haryanti Mohd Affandi
(2020) Kurikulum & Instruksi (Siri 10), UTHM , 1, ISBN:9789672389606
Yee, Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad, Tee, Tze Kiong
(2020) Kurikulum & Instruksi Siri 11, UTHM , 1, ISBN:9789672389897
YEE MEI HEONG, TEE TZE KIONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, KOK BOON CHING
(2019) Kurikulum & Instruksi Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672216643
Mohamad, M. M., Mohd Affandi, H., Yee, M. H. & Tee, T. K.
(2019) Kurikulum & Instruksi Siri 9 , UTHM , 1, ISBN:9789672389101
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kurikulum Dan Instruksi Siri 7 (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Kurikulum Dan Instruksi Siri 5, UTHM , 1, ISBN:9789672183785
Yee Mei Heong, Che Wan Husna Syahirah Che Wan Razak,Tee Tze Kiong, Kok Boon Ching
(2017) Pengintegrsian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 1, ISBN:9789672110644
Book Chapters
Yee, M. H., Hamdan, N., Nik Mohd Asri, N. N. N., Kok, B. C., Tee, T. K., Md Yunos, J. & Othman, O.
(2019) Analisis Keperluan Manual Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Untuk Memperluaskan Dan Menyempurnakan Pengetahuan Bagi Guru Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 9, UTHM , 91, ISBN:9789672389101
MEI HEONG YEE, Abu Bakar, N. H., Sharberi, S. N. M., TEE TZE KIONG & KOK BOON CHING
(2019) Analisis Keperluan Pembanguan Modul Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Secara Pencantasan Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, Kurikulum & Instruksi Siri 7, UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Yee, M. H., Hamdan, N., Ahmad Azmi, M, A., Tee, T. K., Azid, N. & Mohamad, M. M.
(2019) Pembangunan Manual Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Bagi Guru Teknikal, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Siri 1 2019, UTHM , 98, ISBN:9789672389019
MEI HEONG YEE, Abdullah, N. A., Ahmad Zubir, R. A., TEE TZE KIONG, KOK BOON CHING
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Penyediaan Tapak Bagi Program Teknologi Pembinaan, Kurikulum & Instruksi Siri 7, UTHM , 9, ISBN:9789672306283
Tee, T. K., Salleh, M. S., Azid, N. H., Rizal, F., Md Yunos, J., Yee, M. H. & Mohamad, M. M.
(2019) Pembangunan Modul Pendekatan Pengajaran Heutagogi Dan Sibergogi Bagi Pensyarah Binaan Bangunan, Kurikulum & Instruksi Siri 9 , UTHM , 83, ISBN:9789672389101
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2019) Pembangunan Modul Pengajaran Bagi Pengurusan Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam , Kurikulum Dan Isntruksi Siri 8, UTHM , 99, ISBN:9789672306689
Tee, T. K., Nik Othman, N. S. N. M., Md Yunos, J., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Widad, O.
(2019) Pembangunan Modul Pengajaran Kemahiran Abad Ke-21 Bagi Bakal Pensyarah Kolej Vokasional, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk , UTHM , 112, ISBN:9789672306610
TEE TZE KIONG
(2018) Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Pengenalpastian Punca Masalah Berdasarkan Analisis Fungsi Bagi Mata Pelajaran Reka Cipta, Kurikulum & Instruksi Siri 5 , UTHM , 84, ISBN:9789672183785
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, TEE TZE KIONG DAN YEE MEI HEONG, MUHAMMAD HILMI AZMAN
(2018) Pembangunan Modul Pengajaran Bagi Kerja Melepa Dan Render Dalam Pembinaan, Kurikulum & Instruksi Siri 4, UTHM , 59, ISBN:9789672110880
Tee, T. K., Ibrahim, N. H., Md Yunos, J. & Widad, O.
(2018) Pembangunan Modul Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Bakal Pensyarah Kolej Vokasional, Kurikulum & Instruksi Siri 6 , UTHM , 44, ISBN:9789672216643
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nabila Abu Bakar, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Amalan Pengajaran Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 27, ISBN:9789572110767
YEE MEI HEONG, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Mira Edora Binti Misran
(2017) Analisis Keperluan Modul Pembelajaran Kerja Tetulang Bagi Program Jurubina Bangunan Di Kolej Vokasional, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 85, ISBN:9789672110286
Azman, M. N. A., Mustapha, R., Mohamad Shariff, A., Mohd Rubi, D., Hasnan, K. A., Hasbullah, N., Che? Rus, R., Vengidason, S., Mohamed, S., Tee, T. K., Mamat, A. B., Ahamad Bahtiar, R., Mohd Imam Ma?arof, N. N. & Yusoff, S. F.
(2017) Interpretasi Data. , Pendidikan Teknikal & Vokasional: Pendekatan Penyelidikan, Analisis & Interpretasi., UPSI , 31, ISBN:978-967-0480-56-5
Tee, T. K., Lu, L. L., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Jigsaw Ke Atas Minat, Tumpuan Dan Penglibatan Murid. , Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran , UTHM , 99, ISBN:9 789672 110286
Tee, T. K., Mohd Jeffry, F. E., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Cd Interaktif Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Kaedah Pemisahan Bagi Pelajar Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 80, ISBN:978-967-2110-75-0
MMM, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Nur Hayaty
(2017) Pembangunan Kit Pengajaran Bagi Modul Asas Pad Dalam Pembinaan, Kurikulum Dan Instruksi Siri 2, UTHM , 47, ISBN:9789672110613
Tee, T. K., Hinnasir, R., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Modul Kendiri Kemahiran Pengenalpastian Punca Masalah Untuk Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional., Kurikulum & Instruksi Siri 2 , UTHM , 31, ISBN:978-967-2110-61-3
YEE MEI HEONG, TEE TZE KIONG
(2017) Persepsi Pelajar Teknikal Terhadap Pengetahuan Dan Pengaplikasian Gaya Berfikir Kreatif Dan Kritis, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 90, ISBN:9789672110750
General Publications
Ts. Dr. TEE TZE KIONG, PROF. MADYA Dr. SHAHRUL AZMIR BIN OSMAN, PROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD, PROF. MADYA Ts. Dr. LEE MING FOONG, Ts. Dr. YEE MEI HEONG, EZUAN BIN JAMIL, FADHILAH BINTI SULAIMAN, FARINDA ARILIA BINTI ABDUL RAZAK, AWALLUDIN BIN MOHD SUJAI, NUR SALINA PEI BINTI ABDULLAH
(2021) Laporan Akhir (70%) Program Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan (Ge) Tahun 2020: Persijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Pengamal Tahap 1 & 2, UTHM , 1, ISBN:-
Tee, T. K., Saien, S., Yee, M. H, Mohamad, M. M. & Azid, N.
(2021) Modul Gaya Berfikir Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Untuk Murid Sekolah Rendah, MyIPO , 1, ISBN:-
Jailani Md Yunos, Tee Tze Kiong, Maizam Alias, Nor Hidayah Hamdan, Haris Anwar Syafrudie, Ahmad Mursyidun Nidhom
(2020) Heutagogical Teaching Activities For Engineering Educators Instrument, Perbandanan Harta Intelek Malaysia , 1, ISBN:-
Tee Tze Kiong, Jailani Md Yunos, Lee Ming Foong, Mimi Mohaffyza Mohamad, Fahmi Rizal, Risfendra, Rahmat Azis Nabawi
(2020) Integration Of Kolb Learning Style And 21st Century 4c'S Learning Skills For Malaysia And Indonesian Tvet Educators, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) , 1, ISBN:-
Mohd Zulfadli Rozali, Suriayati Binti Baharom, Tee Tze Kiong
(2019) Mtun Laksana Program Jerayawara, Promosi Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi, UTHM , 1, ISBN:-
Kong Hie Ping, Yee Mei Heong dan Tee Tze Kiong
(2019) Pengintegrasian Domain Kognitif Dan Strategi Pengajaran Bagi Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, UTHM , 1, ISBN:-
Che Wan Razak, C. W. S. H., Yee Mei Heong dan Tee Tze Kiong
(2019) Pengintegrasian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Cetakan Kedua), UTHM , 1, ISBN:-
Tee, T. K., Hamzah, U., Rozali, M. Z., Motaji, O., Mordi, M., Mohd Razali, S., Sham, M. A., Mohd Nazri, K. N., Yunus, F. A. N. & Amiruddin, M. H.
(2019) Photobook Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional 2019, Pucuk Pakis Trading , 1, ISBN:-
Tee Tze Kiong
(2014) Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060072
Journal
Jane Itohan Oviawe, Mohamed Nor Azhari Azman, Tee Tze Kiong, Oryngul S. Abilmazhinova
(2021) Attribution Styles As Correlates Of Technical Drawing Task-Persistence And Technical College Students' Performance, CAKRAWALA PENDIDIKAN, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA , 7, 544, ISSN:02161370
Tee, T. K., Alias, M., Lee, M. F., Mohamad, M. M. & Sukardi
(2021) Comparative Studies: Teaching Activities In Technical Universities Between Engineering And Non-Engineering Educators In Malaysia , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY , 4, 1104, ISSN:13094653
Mohd Faisal Mahmad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Nurulwahida Azid
(2021) Higher Order Thinking Skills And Teaching Style In Mathematics Primary School: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND PEDAGOGY (IJEAP), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 3, 1, ISSN:26828464
Muhamil, S. E., Hanapi, Z., Subri, U. S., Mohamed, S. & Tee, T. K.
(2021) Innovation Of Easy Learning Basic Pattern For Beginners As Teaching Materials In Field Of Sewing, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN PROGRESSIVE EDUCATION AND DEVELOPMENT, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 3, 711, ISSN:22266348
Tee Tze Kiong, Khaireen Edlin Roslen, Andika Bagus Nur Rahma Putra, Risfendra, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad & Nurulwahida Azid
(2021) Pembangunan Modul Pengajaran Berasaskan Permainan Digital Bagi Kursus Teknologi Elektrik 1, JURNAL SAINS INSANI, USIM PRESS , 6, 139, ISSN:01277871
Nuraffefa Hamdan, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Badaruddin Ibrahim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Kok Boon Ching, Nurulwahida Azid
(2021) Thinking Styles Among Technical Students In Tvet: Differences In Thinking Styles By Students? Demographic, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 56, ISSN:22298932
Md Yunos, J., Ganefri, Alias, M., Ibrahim Mukhtar, M., Lee, M. F., Tee, T. K., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Sulaiman, J. & Sri Sumarwati
(2020) Comparative Study Between Malaysia And Indonesia: Differences Of Teaching And Learning Methods (Theory-Based) Used By Engineering Tvet Teachers , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 134, ISSN:26007932
Nizwardi Jalinus, Ganefri, Syahril , Rizky Ema Wulansari, Rahmat Azis Nabawi, Jailani Md Yunos , Tee Tze Kiong
(2020) Comparison Of Learning Style Between Engineering And Non-Engineering Students In Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE (IJICC), PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 8, 283, ISSN:22011315
Tee, T. k., Saien, S., Rizal, F. Sukardi, Risfendra, Yee, M. H., Mohamad, M. M., Othman, W., Azman, M. N. A. & Azid, N.
(2020) Design And Technology Teacher In Tvet: A View On Thinking Style And Inventive Problem-Solving Skill, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 197, ISSN:22298932
Yee Mei Heong, Nuraffefa Hamdan, Kok Boon Ching, Tee Tze Kiong, Nurulwahida Azid
(2020) Development Of Integrated Creative And Critical Thinking Module In Problem-Based Learning To Solve Problems, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, ELSEVIER , 3, 6567, ISSN:22776818
Ariffin, S. A., Glahn, C., Anshar, M., Daud, F., Tee, T. K., Noordin, N. H. & Kamsin, A.
(2020) Early Investigation Of The Impact Of Mobile Learning Ethics Student-Generated Activities For Stem Subjects In A Local Malaysian University Context, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM), INTERNATIONAL ASS. OF ONLINE ENGINEERING , 4, 210, ISSN:18657923
Azid, N., Hashim, R., Tee, T. K. & Yee, M. H.
(2020) Malaysia And China Students' Feedback On The Implementation Of Critical Thinking Pedagogy: A Case Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 1, 227, ISSN:22076360
Md Yunos, J., Alias, M., Syafrudie, H. A., Tee, T. K. & Hamdan, N. H.
(2020) Malaysia Technical University Lecturer Preferences Towards Heutagogical Activities , INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH (IJSTR), ELSEVIER , 2, 4146, ISSN:22778616
Kamis, A., Herrera, L. M., Montenegro, P. L. Y., Alwi, A., Mat Nashir, I., Che Kob, C. G. & Tee, T. K.
(2020) Modified Delphi Technique In Analysing Contents Of Green Skills Module For Design And Technology Subject, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 49, ISSN:22298932
Yong, S. S., Hanapi, Z., Mustapha, R. & Tee, T. K.
(2020) Soft Skills Among Hearing Impaired Graduates For Sustainability And Well-Being In Workplace , INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES , HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 5, 191, ISSN:22226990
Jamaat, A., Yee, M. H. *, Tee, T. K., Kok, B. C.,. & Azid, N.
(2020) The Effectiveness Of The Electromagnetic Trip Model As A Teaching Aid For Electrical Wiring Subjects, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, ADG, S..A . , 1, 540, ISSN:14757192
Bidin, B., Azman, M. N. A., Tee, T. K. & Khairudin, M.
(2020) The Quality Assessment Of Teaching Delivery Based On The National Occupational Skills Standard At Mara High Skills College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION (IJPR), EBSCO , 4, 274, ISSN:14757192
Lee Ming Foong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Jailani Md Yunos & Maizam Alias
(2020) Vocational Pedagogy Approaches Framework For Malaysian Engineering Tvet Teachers, THE ONLINE JOURNAL FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN ASIA, TVET@ASIA , 7, 1, ISSN:2196839X
Nuraffefa Hamdan, Tze Kiong Tee , Mei Heong Yee, Saiful Hadi Masran, Jailani Md Yunos, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nurulwahida Azid, Widad Othman, Zaliza Hanapi, Mohamed Nor Azhari Azman, Mohd Hairol Mizzam Haris & Suzana Shafei
(2019) An Effectiveness Of High Order Thinking Skills (Hots) Self-Instructional Manual For Students' Assignment Achievement, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 63, ISSN:22298932
Hanapi, Z., Sharif, M. S., Che Rus, R., Mohamed, S., Tee, T. K. & Mamat, A. B.
(2019) Career Aspirations And Factors Of Career Developments Among Women In The Technical Field, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES , HRMARS , 7, 1437, ISSN:22226990
Tee Tze Kiong, Farah Najwa Ahmad Puad, Elia Md Zain, Yee Mei Heong, Nurulwahida Azid
(2019) Cosmetology Field And It'S Significance For Education And Industry Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 699, ISSN:22498958
Che Wan Razak, C.W.H.S, Yee, M. H, Tee T. K, Kok, B. C, Mohamad, M. M
(2019) Developing Module Of The Inventive Problem Solving Theory In Problem-Based Learning, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 1034, ISSN:22498958
Sukardi, Andeka, Rizky Ema Wulansari, Tee, T. K.
(2019) Development Of Learning Tools Based On Problem Based Learning For Electrical Motorcycle Maintenance Course: Cognitive Ability, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 3788, ISSN:22498958
Rahman, Z., Azman, M. N. A., Kamis, A., Tee, T. K. & Paiman
(2019) Exploration Of Sustainable Solid Waste Management Through Composting Projects Among School Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE (IJICC), JOOMLA! , 12, 129, ISSN:22011323
Amri, A. N., Azman, M. N. A., Tee, T. K. & Khairudin, M.
(2019) Keberkesanan Alat Bantu Mengajar (Smart Cot) Dalam Asas Pembuatan Perabot Sekolah Menengah Kebangsaan Harian Pendidikan Khas Tingkatan Satu, JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION STUDIES (JOVES), Universitas Ahmad Dahlan , 6, 23, ISSN:26147475
Yee, M. H, Zainol, N. S. I, Che Wan Razak, C.W.H.S, Tee, T. K, Kok, B. C
(2019) Level Of Metacognitive Awareness Strategies Among Technical Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 669, ISSN:22498958
Tee Tze Kiong, Elia Md Zain, Farah Najwa Ahmad Puad, Yee Mei Heong, Nurulwahida Azid
(2019) Method Of Patternmaking In Fashion Institution And Fashion Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 5400, ISSN:22498958
Tee, T. K., Fadzil, N., Md Yunos, J., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Othman, O.
(2019) Pembangunan Modul Strategi Pembelajaran Koperatif Bagi Bakal Pensyarah Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER (OJ-TP), UTHM , 10, 11, ISSN:22877410
Yee, M. H., Mohamad, N. A., Ahmad Zubir, R. A., Kok, B. C., Tee, T. K.
(2019) Polytechnic Student'S Readiness Towards Project Based Employment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4281, ISSN:22498958
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Adnan Ahmad
(2019) Teacher Pedagogical Reasoning And Action In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 15, ISSN:22298932
Yong, S. S., Hanapi, Z. & Tee, T. K.
(2019) The Development And Validation Of Self-Evaluated Employability Inventory For Tvet Hearing-Impaired Graduates , INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION , EBSCO , 12, 943, ISSN:14757192
Nurulwahida Azid, Rafizah Rawian, Sarimah Shaik-Abdullah, Mardzelah Makhsin, Tee Tze Kiong
(2019) The Development Of Interactive Case-Based Smart Thinking And Industrial Problem-Solving Stimulator To Enhance Tvet Students' Thinking Skills, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, Taylor's University, Malaysia , 10, 2643, ISSN:18234690
Azid, N., Hashim, R., Tee, T. K. & Yee , M. H.
(2019) The Effect Of Interactive Multiple Intelligences Activities Flip Module: Its Effects On Students' Multiple Intelligences , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP) , 9, 342, ISSN:2278-307
Azman, M. N. A., Amri, A. N., Omar, R., Tee, T. K. & Utami Dewi
(2019) The Effectiveness Of Smart Cot Kit As A Teaching Aid For Furniture Manufacturing Basics Subject In Special Education Integration Program, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE (IJICC), JOOMLA! , 12, 163, ISSN:22011323
Saien Shanty, Tee Tze Kiong, Md Yunos Jailani, Yee Mei Heong, Mohamad Mimi Mohaffyza, Othman Widad, Azman Mohamed Nor Azhari, Hanapi Zaliza & Azid Nurulwahida
(2019) Thinking Style Pattern Among Design And Technology Teachers In Malaysia, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 10, 43, ISSN:22298932
Tee Tze Kiong
(2018) Keberkesanan Kit Simulasi Pautan Ke Atas Pencapaian Topik Pautan Reka Bentuk Mekanikal Dalam Kalangan Murid Tingkatan Dua , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Akademia Baru , 9, 89, ISSN:24621951
Moktar, S. N. A., Hanapi, Z. & Tee, T. K., Mohamed, S. & Che Rus, R.
(2018) Kesediaan, Penerimaan Dan Pengoperasian Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Amalan Dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah, SAINS HUMANIKA, Penerbit UTM , 11, 89, ISSN:22896996
Kong, H. P., Yee, M. H., Jailani, Md. Y., Tee, T. K., Kok, B. C. & Widad, O.
(2018) Pembangunan Model Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan Sebagai Alat Bahan Bantu Dalam Subjek Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Siti Khairiah Sidik, Tee Tze Kiong & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Di Politeknik, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Tee, T. K., Saien, S., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M., Azman, M. N. A. & Hanapi, Z.
(2018) Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, 1, ISSN:22877410
Rosli, N. N., Bahari, F. A., Azman, M. N. A., Tee, T. K. & Jumintono
(2018) The Effectiveness Of Abbm Installing Unloading Stationery Racks In Stimulating Psychomotor Students Problems Learning Level 3 And 4, SAINS HUMANIKA, Penerbit UTM , 11, 95, ISSN:22896996
Hanapi, Z., Yong, S. S., Safiee, Z. & Tee, T. K.
(2018) Tinjauan Awal Keperluan Kajian Kebolehpasaran Graduan Oku Bermasalah Pendengaran, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 9, 1, ISSN:22877410
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Mohd. Najid, N., Che? Rus, R. & Tee, T. K.
(2017) A Review Of Problem-Based Learning In Electronic Engineering Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 12, 39, ISSN:22226690
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Cognitive-Learning Styles Conceptual Framework In Vocational Education, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals , 4, 855, ISSN:1818-5800
Mohamad,M.M, Adnan Ahmad, Tee Tze Kiong, Yee Mei Hong.
(2017) Psychomotor Skills In Pedagogical Context For Technology Courses, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 5, 121, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Jailani Bin Md Yunos
(2017) The Difference Between Polytechnic Students? Learning Styles And Their Higher Order Thinking Skills Level, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UPM PRESS , 11, 233 , ISSN:0128-7702
Tee Tze Kiong, Shanty Saien, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Triz :An Alternative Way To Solve Problem For Student, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 2, 486, ISSN:2222-6990
Yee, M. H., Lai, C. S., Tee, T. K. & Mohamad, M. M.
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skills Development, MATEC WEB OF CONFERENCES , MATEC , 8, 1, ISSN:2261236X
Tee Tze Kiong
(2015) Disparity Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 143, ISSN:18770428
Policy Paper
Tee Tze Kiong
(2018) Kurikulum Standard Sekolah Menengah: Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran (Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2)
Tee Tze Kiong
(2017) Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiaran (Dskp) Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1
Prosiding / Seminar
Nuraffefa Hamdan, Yee Mei Heong, Azrol Jailani, Saiful Hadi Masran, Kok Boon Ching, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2021) Analisis Keperluan Gaya Berfikir Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Menyelesaikan Masalah Dalam Penghasilan Produk, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 287, ISBN:9789674408855
Tee, T. K., Roslen, K. E., Andika Bagus Nur Rahma Putra, Risfendra, Yee, M. H, Mohamad, M. M. & Azid, N.
(2021) Development Of Module For Digital Game-Based Learning For Electrical Technology 1 Course, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 202, ISBN:9789674408855
Putra, A.B.N.R., Insani, N., Winarno, A., Puspitasari, P., Kiong, T.T., Habibi, M.A., Tuwoso & Subandi, M.S.
(2021) The Innovation Of Intelligent System E-Consultant Learning To Improve Student Mindset Of Vocational Education In The Disruptive Era 4.0, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17426588
Mukhadis, A., Putra, A.B.N.R., Kiong, T.T., Sumarlia, Sutadji, E., Puspitasari, P., Sembiring, A.I. & Subandi, M.S.
(2021) The Innovation Of Learning Plan Designer Based Mobile Web To Improve Quality Of Learning Media In Vocational Technology For Education 4.0, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17426588
Tee, T. K., Md Zain, E., Ramli, M. F., Yee, M. H., Ahmad Puad, F. N., Risfendra
(2020) Digitalization E-Book In Teaching And Learning Of Patternmaking At Higher Institutions In Malaysia, ANP RESOURCES , 38, ISBN:9789671647363
Tee, T. K., Abd Hamid, R. I., Azid, N., Masek, A. & Nabawi, R. A.
(2020) Implementation Of Communication Skills Module For Vocational College Students, ANP RESOURCES , 37, ISBN:9789671647363
Tee, T. K., Mohd.Rusly, N. S., Sulaiman, N. L., Hanapi, Z. & Sukardi
(2020) Implementation Of Project Work In Design And Technology Subject For Secondary School Students, ANP RESOURCES , 35, ISBN:9789671647363
Saien, S. Tee, T. K., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Lee, M. F.
(2020) Keberkesanan Modul Jadual Pmi Untuk Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, RCS GLOBAL SINCERE RESOURCES , 354, ISBN:9789671425756
Tee, T. K., Ahmad Puad, F. N., Kamis, A., Yee, M. H., Shafie, S. & Abu Bedor, S. & Fahmi Rizal
(2020) The Role Of Estheticians' Communication Skills In Beauty And Health Care Industry, ANP RESOURCES , 36, ISBN:9789671647363
Azman, M. N. A, Bahari, F. A., Rini Kusumawardani & Tee, T. K.
(2019) Implementation Of Blockwork System In Malaysia, KNE SOCIAL SCIENCES , 775, ISBN:2518668X
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Hanapi, Z., Yong, S. S., Safiee, Z. & Tee, T. K.
(2018) Tinjauan Awal Keperluan Kajian Kebolehpasaran Graduan Oku Bermasalah Pendengaran, PENERBIT UPSI , 28
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE , 593
SEMAN, R., MOHAMED, S., MUSTAPHA, R., TEE, T. K. & YAHAYA, N.
(2017) Hubungan Gaya Pembelajaran, Motivasi, Minat, Keyakinan Diri Dan Pencapaian Murid Tingkatan Satu Pav Dalam Modul M-Jsasfc, UPSI , 77, ISBN:978-967-0924-1
SEMAN, R., MOHAMED, S., MUSTAPHA, R., TEE, T. K. & YAHAYA, N.
(2017) Intervensi Modul M-Jsasfc Terhadap Pencapaian Kemahiran Menjahit Murid Pav, UPSI , 1, ISBN:9789670924991
SAI.EN, S., TEE, T. K., MD YUNOS, J., LEE, M. F., YEE, M. H. & MOHAMAD, M. M.
(2017) The Needs Analysis Of Learning Inventive Problem Solving For Technical And Vocational Students , IOP SCIENCE , 1, ISBN:012198
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) Analisis Keperluan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 95 , ISBN:978-967-0618-74
Yee Mei Heong, Lai Chee Sern, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skill Development, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261-236X

Consultancies

YearDescriptionLevel
2019 Pelantikan Sebagai Managing Editor Jurnal UTHM - Journal of Technical Education and Training (JTET) 2019 University
2019 Pelantikan Sebagai Pakar Mesyuarat Perbincangan Penghasilan Instrumen Bagi Kajian Pembangunan Kerangka Dan Modul Pengintegrasian Gaya Pembelajaran KOLB Dan Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 4C Terhadap Pendidik TVET Malaysia Dan Indonesia International
2019 Pelantikan Sebagai Pegawai Penyelaras Hubungan Kerjasama Universiti - MoU UTHM dengan Universitas Pendidikan Indonesia bermula 1 Februari 2019 / Penyelaras University
2019 Pelantikan Sebagai Pegawai Penyelaras Hubungan Kerjasama Universiti - LOI UTHM dengan TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. bermula 23 Julai 2018 / Penyelaras University
2019 Pelantikan Pakar Bagi Bengkel Validasi Instrumen Kajian & Penghasilan Draf Konsep Bagi Manual dan Buku Panduan International
2019 Pelantikan Sebagai AJK Penasihat/ Editor Bersama bagi Journal of Vocational Education Studies (JOVES) / Ahli Jawatankuasa International
2019 Pelantikan Pakar Bagi Pra Bengkel Validasi Instrumen Kajian & Penghasilan Draf Konsep Bagi Manual dan Buku Panduan International
2019 Perlantikan Sebagai Pakar Penilai Kesahan Muka dan Kandungan Instrumen Kajian Ijazah Doktor Falsafah - Noor Azyani Binti A. Jalil GB140037 / Panel Penilai National
2019 Perlantikan Sebagai Pakar Penilaian Kesahan Kandungan Rubrik Pemarkahan Bagi Calon Ph.D UTM - Noor Izzati Bte Ariff (N0. Matrik PP133095) National
2019 Pelantikan Sebagai Panel Pakar Delphi dan Jemputan Bagi Menghadiri Bengkel Pakar Delphi dan Pembangunan Instrumen bagi Projek FRGS UPSI 2019-0018-107-02 National
2019 Pelantikan Sebagai Pakar Penilai Instrumen Calon Pd.D UPSI - Owi Kim Huei P20171000894 Tajuk Kajian - Pembangunan Instrumen Pengukuran Penguasaan Kandungan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Menengah Harian di Malaysia National
2018 Jemputan Sebagai Penceramah Bengkel Teori Penyelesaian Masalah Secara Inventif (TRIZ) di Fakulti Teknikal dan Vokasional (FTV), Universiti Pendididkan Sultan Idris National
2018 Pelantikan Sebagai Pakar Rujuk Pengesahan Kandungan Instrumen (Calon Master UPSI: Muhamad Shazielan Bin Sharif, Tajuk Kajian: Perkembangan dan Cabaran Wanita Dalam Pekerjaan di Bidang Teknikal di Malaysia) National
2018 AJK MOU ILSAS dengan UTHM 1-7-18 University
2018 Pelantikan Sebagai AJK Penasihat/ Editor Bersama bagi Journal of Vocational Education Studies (JOVES) / Ahli Jawatankuasa International
2017 Pakar Perunding bagi Geran FRGS UTHM, Vot 1472, Tajuk Kajian: Mental Health Monitoring Model for Supporting Higher Learning Institution Students Towards Positive Attitude to Life National
2017 Penceramah Bengkel Teori Penyelesaian Masalah Secara Inventif (TRIZ) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris (29-30 April 2017) University
2017 Ketua Editor Jurnal Sains Humanika E-ISSN 2289-6996 Vol 9, No 1-5 International
2017 Penceramah Bengkel Teori Penyelesaian Masalah Secara Inventif (TRIZ) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris (22-23 April 2017) National
2017 Pakar Rujuk Pengesahan Instrumen Kajian Pelajar Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Mohd Hizwan Bin Mohd Hisham (PPP143090) National
2017 Pelantikan Penyelidik Bersama Bagi Bengkel Analisis Data Kajian Bagi Pembangunan Kerangka Pedagogi Vokasional Terhadap Guru TVET Malaysia-Indonesia Di Hotel Everly, Putrajaya, 4 hingga 6 Ogos 2017 National
2017 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Bengkel Kerja Penyemakan Pembetulan Pruf Muka Surat Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah Tingkatan 2, Reka Bentuk Dan Teknologi, Bahagian Buku Teks, KPM, pada 8 hingga 13 Mei 2017 National
2017 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Bengkel Kerja Penyemakan Pembetulan Pruf Muka Surat Buku Teks Kurikulum Standard Sekolah Menengah Tingkatan 2, Reka Bentuk Dan Teknologi, Bahagian Buku Teks, KPM, pada 11 hingga 16 Jun 2017 National

Supervision

YearDescriptionRole
2020 Penyelia Bersama Menggraduatkan Najwa Binti Mohd Najid, Ph.D, Univerisiti Pendidikan Sultan Idris, 2020 Supervisor
2020 Penyelia Utama Menggraduatkan Shanty Binti Sai'en, Ph.D, Univerisiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Ketua Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 (BBP 40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 Sesi 2019/2020 Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Utama Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Semester 1 Sesi 2019/2020, Mohd Hafiz Bin Mohd Noor GB160044 Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV Bil. 2/2019 - Nurtasnim Binti Ismail HB170013 Assessor
2019 Supervisor for Farah Wahida Binti Mohd, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Penasihat Akademik Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) Kohort 11 Seramai 28 orang / Penyelia Supervisor
2019 Perlantikan Sebagai Penyelia Utama Projek Sarjana Muda 1 (BBP 40102) Bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 Sesi 2018/2019 - Farah Wahida Binti Mohd CB 160136 / Penyelia Supervisor
2019 Perlantikan Sebagai Penyelia Utama Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2018/2019 - Khaireen Edlin Binti Roslen HB170023 / Penyelia Supervisor
2019 Perlantikan Sebagai Penyelia Utama Calon Doktor Falsafah dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional (Mod Penyelidikan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Farah Najwa Ahmad Puad GB190039 Supervisor
2019 Perlantikan Sebagai Penyelia Utama Calon Doktor Falsafah dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional (Mod Penyelidikan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Elia Binti Md Zain GB190038 Supervisor
2019 Perlantikan Sebagai Penyelia Utama Projek Sarjana Muda 1 (BBP 40102) Bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 Sesi 2019/2020 - Hishammudin Bin Mohd Nasir CB170078 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 3 Sesi 2018/2019 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Bersama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, Mod Penyelidikan- Mohd Faisal bin Mahmad HB170014 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Bersama Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, Mod Penyelidikan - Che Wan Husna Syahirah Binti Che Wan Razak HB180063 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Sarjana, Secara Kursus, Pengajian Pesisir Semester 2 Sesi 2018/2019 - Khairunnisa Binti Ahmad HB150024 / Penyelia Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis Siswazah Ijazah Sarjana Universiti Pendidikan Sultan Idris - Muhamad Shazielan Bin Sharif M20162001700 External Examiner
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Sarjana, Secara Kursus, Pengajian Pesisir Semester 1 Sesi 2018/2019 - Khairunnisa Binti Ahmad HB150024 / Penyelia Supervisor
2019 Penyelia Bersama Menggraduatkan Kong Hie Ping, Master (Full Research), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis Siswazah Ijazah Sarjana Universiti Pendidikan Sultan Idris - Aziezatul Nezirah Binti Amri M20162002466 External Examiner
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2018/2019 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 Sesi 2018/2019 / Panel Penilai Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilaian Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 2 (BBP 40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 Sesi 2018/2019 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV Bil. 4/2018 - Mohd Faisal bin Mahmad HB170014 / Panel Penilai Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Ketua Panel Penilaian Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana (MBE 22804) Program Sarjana Pengajian Pesisir Semester 2 Sesi 2018/2019 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional - Siti Noorhayati Binti Jamingan@Kayat GB 160101 / Panel Penilai Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Penilai Bab Dalam Buku Terbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia - Manuskrip Latihan & Pembangunan Kerjaya Siri 1/2019 Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Penilai Artikel Jurnal "Journal of Technical Education and Training" JTET 2019 - Tajuk Artikel: Improving The Skills of Prospective Vocational Teachers Through Industrial Internship Model Assessor
2019 Pelantikan Sebagai Penyelia Utama Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Semester 1 Sesi 2019/2020, Khaireen Edlin Binti Roslen HB170023 Supervisor
2019 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV Bil. 2/2019 - Muhammad Zulfadly Bin Mohd Zubir HB180080 Assessor
2018 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Mock Viva Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV Semester II Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional, FPTV Bil. 1/2018 (Calon: Kong Hie Ping) Assessor
2018 Pelantikan Sebagai Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 Sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Pelantikan Sebagai Penyelia Utama PSM1 (BBP40102) Bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 Sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Pelantikan Sebagai Penyelia Utama PSM2 (BBP40202) Bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 2 Sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Penyelia Bersama Menggraduatkan Muhammad Asri bin Madmor, Master (Full Research), Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Bersama Menggraduatkan Rohani Binti Seman, Ph.D, Univerisiti Pendidikan Sultan Idris, 2018 Supervisor
2018 Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis Ijazah Sarjana Universiti Pendidikan Sultan Idris (Calon: Poon Think Fook, Tajuk Kajian: The Relationships Between Influencing Factors and Critical Thinking Skills Among Undergraduates of Early Childhood Education in Public Tertiary Institutions External Examiner
2018 Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional FPTV Semester II Sesi 2017/2018 - Nuraffefa binti Haman (GB170042) Assessor
2017 Perlantikan Sebagai Penilai Artikel Bagi International Conference on Engineering and Technology, Vocational Education and Social Science 2017 (ICETVESS2017), Tajuk Artikel: Amalan Gaya Pembelajaran Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga Assessor
2017 Penasihat Akademik kepada 12 orang pelajar sarjana muda dan 1 orang pelajar Ph.D Supervisor
2017 Pengerusi Penilai Bagi Penilaian Mock Viva Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional FPTV Semester II Sesi 2016/2017, Bashir Hassan (HB130021) Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2019 Pelantikan Sebagai Ahli Kumpulan Fokus (Focus Group), Student Centered Learning (SCL) University
2019 Jemputan Sebagai Pelakon Staf Akademik Fakulti Bagi Sesi Raptai Istiadat Konvokesyen Sempena Majlis Konvokesyen Kesembilan Belas UTHM 2019 University
2019 Pelantikan AJK Mesyuarat Khas Persediaan Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) Antara MyRIVET dengan KRIVET International
2019 Pelantikan Sebagai AJK Jaringan Industri Persidangan dan Ekspo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa 2019 (PENCIPTA 2019) / Ahli Jawatankuasa University
2019 Pelantikan Sebagai Penyelaras Kursus Untuk Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Sarjana Muda - BBP30202 Kaedah Penyelidikan University
2019 Task force Pembangunan Proposal Penyelidikan Graduate Employability (GE) 2020 FPTV University
2019 Pelantikan Sebagai AJK Latihan Mengajar dan Latihan Industri Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 1 Ogos 2019 hingga 31 Julai 2021 University
2019 Menjalankan Tugas Ketua Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 15 Ogos 2019 hingga 12 Oktober 2019 University
2019 Task force Pembangunan Proposal Penyelidikan di bawah RAVTE dan JPK University
2019 Task force AJK Menandatangani MoU UTHM dan KRIVET University
2019 Perlantikan Sebagai Ketua Penyelaras Jawatankuasa Koorporat dan Komunikasi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2019 Pelantikan Sebagai Penyelaras Kursus Untuk Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Sarjana Muda - BBB30403 Asas Binaan Kayu University
2019 Pelantikan Sebagai Pelakon Staf Akademik Fakulti Bagi Sesi Raptai Istiadat Konvokesyen Sempena Majlis Konvokesyen Kesembilan Belas Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Tahun 2019 University
2019 Perlantikan Sebagai AJK Pendaftaran dan Sijil Bagi Jawatankuasa Pelaksana "2019 International Research Workshop" / Ahli Jawatankuasa International
2019 Pelantikan Sebagai Pegawai Promosi Universiti Program Jom Masuk IPT 2019 / Petugas National
2019 Pelantikan Sebagai AJK Laman Web dan Multimedia, Publisiti, Percetakan dan Bahan Program 5th International College Students Barista Championship 2019 University
2018 Penyelaras Hubungan Industri dengan Universiti University
2018 Pelantikan Sebagai Petugas Semasa Lawatan Audit Pematuhan MQA Program Pasca Ijazah FPTV, UTHM University
2018 AJK Taskforce Pembangunan Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi (BTech) (Binaan Bangunan), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 27-11-18 University
2018 Penyelaras Penasihat Industri Fakulti 4-5-18 University
2018 Ketua Bidang Kemahiran (Operasi Pembuatan Perabot) 18-12-18 University
2018 AJK Promosi 4-5-18 University
2018 Penyelaras 3U1I Latihan Mengajar dan Latihan Industri 4-5-18 University
2018 Penilai Artikel Jurnal untuk Online Journal for TVET Practitioners (Tajuk artikel: Organizational Commitment, Satisfaction and Performance of Lecturer (Model Regression by Gender of Man) International
2018 Penilai Artikel Jurnal untuk Online Journal for TVET Practitioners (Tajuk artikel: Persepsi Pelajar Wanita Memilih Kursus Binaan Bangunan di FPTV dari Aspek Dorongan Keluarga dan Rakan Sebaya) International
2018 Pelantikan Sebagai Setiausaha WoCTVET 2018, UTHM International
2018 Pengawas Peperiksaan Akhir (Verifikasi Luaran) Teori dan Amali Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi Pelajar di Pusat Bertauliah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (K16002) 12-8-18 hingga 16-8-18 University
2018 Pelantikan Sebagai Jawatankuasa Task Force Kerjasama Ningbo - UTHM University
2018 Pelantikan Sebagai Ahli Kumpulan Fokus (Focus Group), Student Centered Learning (SCL) University
2017 Pemenang Pingat Perak Bagi ITEX 2017: MYVQ- Measuring Vocational Intelligence, 28th International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2017, Kuala Lumpur National
2017 Pemenang Pingat Perak Bagi ITEX 2017: MYVQ- Measuring Vocational Intelligence, 28th International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2017, Kuala Lumpur International
2017 Panel Penilai Malaysian Journal of Learning and Instruction (MJLI), Tajuk Artikel: Assessing The Effectiveness of Project-Based Learning: A Case Study at A Polytechnics International
2017 Panel Penilai Jurnal Pertanika, Tajuk Artikel: Development Online Information System of Industrial Work Experience For Vocational High School In South Sulawesi Indonesia International
2017 Penceramah Bengkel TRIZ Practitioner Level 1 - Siri 1 Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional University
2017 Perlantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Pemurnian Program Sarjana Muda Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2017 Setiausaha ASEAN Vocational Engineering Camp (AVEC2017) International
2017 Penolong Penyelaras MQA University
2017 Penceramah Bengkel Pemantapan Bahasa Inggeris MUET - Siri 1 Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional University
2017 Pelantikan Sebagai Ahli Kumpulan Fokus (Focus Group), Student Centered Learning (SCL) University
2017 Panel Penilai Jurnal Pertanika, Tajuk Artikel: Competence Profile Of the World of Work for Learning Program Study Expertise Computer Information Technology In Vocational High School International

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 INTERNATIONAL EDUCATION FORUM FOR TVTE-CAMPUS SUSTAINABILITY 2021: TVET TALENT IN DIGITAL ERA
UTHM / VIRTUAL
28/04/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA (IAM) 2021
LAIN-LAIN / Virtual
10/04/2021
2021 EKSPO TEKNOLOGI MALAYSIA 2021 (MTE 2021) / MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2021 VIRTUAL
LAIN-LAIN / Secara maya (Virtual) . Layari https://ibentos.com/mte2021/
22/03/2021 - 26/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI 1/2021 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA SHALIN ZULKIFLI
UTHM / SALURAN YOUTUBE UTHM
24/02/2021
2021 WORKSHOP EXPERIMENTAL RESEARCH DESIGN
FPTV / Google Meet: https://meet.google.com/yij-rzwv-guh
25/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2021 REDI 2021: SHAPING RESILIENT TALENT
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
11/01/2021 - 12/01/2021
2020 7TH WORLD CONFERENCE ON TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING 2020 (WOCTVET 2020)
FPTV / VIRTUAL CONFERENCE (UTHM)
14/12/2020
2020 MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MEDC2020)
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 SEMINAR KEBANGSAAN MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA 2020 (MEDEC 2020)
USIM / SEMINAR ATAS TALIAN
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 PRA BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN UJIAN APTITUD
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC) LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT)
LAIN-LAIN / UTHM -KAMPUS CAWANGAN PAGOH
26/09/2020 - 27/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENGGUNAAN KP-21C DIGITAL PLANNIMETER
UTHM / -
22/09/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK
UTHM / GOOGLE MEET
19/08/2020
2020 MANAGING JOURNAL TOWARDS SCOPUS AND ISI INDEXING
UTHM / -
05/08/2020
2020 KURSUS PENGENDALIAN MESIN BARBENDING
UTHM / -
04/08/2020
2020 OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
UTHM / -
27/07/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SET SOALAN UJIAN APTITUDE APEL
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI
23/07/2020 - 25/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 GOOGLE FORMS INTERMEDIATE LEVEL
UTHM / -
04/06/2020
2020 ELSEVIER ONLINE TRAINING
UTHM / VIA ZOOM
20/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES 2
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 INDUSTRI AND TVET INSTITUTION LINKAGES 1
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
05/02/2020 - 06/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
25/11/2019
2019 WORKSHOP ON PARTIAL LEAST SQUARE-STRUCTURAL EQUATION MODELLING USING SMART-PLS
FPTP, UTHM / NOVOTEL HOTEL, MELAKA
29/09/2019 - 30/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 PEMANTAPAN PROFESIONALISME (IKHTISAS PENDIDIKAN)
UTHM / FPTV
16/07/2019 - 17/07/2019
2019 WORLD YOUTH SKILL DAY 2019: SKILL FOR THE FUTURE
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM.
15/07/2019
2019 BENGKEL PENENTUAN RESEARCH AREA BAGI SETIAP KLUSTER MYRIVET
UTHM / UTHM
17/03/2019
2019 2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP
UTHM / UTHM
18/02/2019 - 20/02/2019
2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP ON WORK-BASED LEARNING AND DUAL TRAINING SYSTEM
FPTV / FPTV, UTHM
18/02/2019 - 21/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019

« Back