Homestaffpeople

ENCIK ABDUL WAFI BIN ABDUL RAHMAN

ENCIK ABDUL WAFI BIN ABDUL RAHMAN
ENCIK ABDUL WAFI BIN ABDUL RAHMAN
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kemahiran Dan Profesional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.