Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. MOHD ZAINIZAN BIN SAHDAN

PROF. MADYA Dr. MOHD ZAINIZAN BIN SAHDAN
PROF. MADYA Dr. MOHD ZAINIZAN BIN SAHDAN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2014 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.