Staff Profile

Full NameDr. SUHAIZAL BIN HASHIM
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN LATIHAN MENGAJAR DAN LATIHAN INDUSTRI
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Computer-Based Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT) Computer-Based Teaching and Learning

Areas of Research Interest

1. Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
2. Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Teaching
3. School Based Assessment
4. Technical and Vocational Education and Training (TVET)

Innovation Field of Interest

1. Product Development and Research for Teaching and Learning
2. Different Types of Data Analysis
3. Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2015 DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2009 SARJANA TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2007 SARJANA MUDA MATEMATIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2001 SC/MCE/SPM/SPVM SMK AGAMA JOHOR BAHRU

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 MATEMATIK II [BBP10403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENAAKULAN DATA PENDIDIKAN [BBD30402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Application of Instructional Design & Technology in TVET [MBT13303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 MATEMATIK II [BBM10403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENAAKULAN DATA PENDIDIKAN [BBD30402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENAAKULAN DATA PENDIDIKAN [BBD30402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 MATEMATIK II [BBP10403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Matematik 2 [BBP10403 ], Session 2019/2020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 2018/2019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Matematik 2 [BBM10403 ], Session 2018/2019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Session 2019/2020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Session 2018/2019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 2019/2020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengurusan Kokurikulum [MBE12403], Session 2018/2019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Matematik 2 [BBM10403 ], Session 2018/2019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Matematik 2 [BBM10403 ], Session 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Session 2017/2018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Session 2018/2019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Teknologi Pendidikan [BBD20202], Session 2016/2017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik 2 [BBM10403], Session 2017/2018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pedagogi [BBD10302], Session 2017/2018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengurusan Kokurikulum [BBD 40102], Session 2017/2018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bimbingan dan Kaunseling [BBD30302], Session 2016/2017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bimbingan dan Kaunseling [BBD30302], Session 2017/2018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q041 PEMBANGUNAN MODEL PEMBELAJARAN ABAD KE 21 BERASASKAN KONSEP SENI VISUAL DALAM PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Ahli 30/04/2024
K378 Fundamental Design Framework for Developing Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Learning Environment in STEM Education Ketua 06/09/2023
H957 Pembangunan Video Pembelajaran Berdasarkan Pendidikan Berasaskan Keterampilan dan Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek Bagi Topik Penyaman Udara Jenis Pisah Ahli 30/06/2023
H842 STEAM Integrated Approach Via Scratch On Computational Thinking Ahli 14/11/2022
Z004 Pembangunan Pusat Industri UTHM-LABTECH DIGITAL INNOVATION CENTRE Ahli 31/08/2022
K016 Increasing Knowledge, Attitude and Motivation level using Gamification Approach in Practical Learning for Students of Technical Skills at Vocational College. Ahli 30/11/2021
K021 DIFFICULTIES IN SCHOOL BASED ASSESSMENT (SBA) MANAGEMENT PROCESS AND FINDINGS ASSESSMENT ELEMENTS THAT NEEDED IN DEVELOPING SBA MANAGEMENT SYSTEM ENVIRONMENT. Ketua 30/11/2021
V027 Pembangunan KIT Pengajaran Jenis Kecacatan Kimpalan Berbantukan Augmented Reality (AR) Ahli 31/10/2019
U648 Garis Panduan Objek Pembelajaran MOOC bagi TVET Ahli 31/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018

Publications

Book
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, Usuloudin Hamzah
(2022) Revolusi Industri, UTHM , 1, ISBN:9789672817772
Suhaizal Hashim
(2021) Laman Web Pendidikan Sebagai Aplikasi Pembelajaran Abad Ke-21. Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672817093
Hashim, S.
(2021) Teknologi Storan Awan Dalam Lingkungan Anda, UTHM , 1, ISBN:9789672975366
Hashim, S.
(2020) Laman Web Pendidikan Sebagai Aplikasi Pembelajaran Alaf Ke 21 (Siri 1) , UTHM , 1, ISBN:9789672916
Hashim, S.
(2020) Laman Web Pendidikan Sebagai Aplikasi Pembelajaran Alaf Ke 21 (Siri 2) , UTHM , 1, ISBN:9789672916649
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Hashim, S.
(2020) Tutorial Asas Aplikasi Pengajaran Dan Pembelajaran Atas Talian, UTHM , 1, ISBN:9789672389248
Suhaizal Hashim, Alias Masek, Mohd Erfy Ismail
(2019) Pemudahcara Pembelajaran Abad 21 Menerusi Aplikasi Atas Talian, UTHM , 1, ISBN:9789672306566
Book Chapters
Affero Ismail, Farah Ajeera Mazuki, Zulfadli Rozali, Suhaizal Hashim
(2020) Pembangunan Aplikasi Android Untuk Subjek Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Bagi Meningkatkan Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2 , UTHM , 12, ISBN:9789672975151
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Massive Open Online Courses (Mooc) Melalaui Model Berasaskan Prestasi Bagi Kursus Tvet, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 89, ISBN:9789672975151
RAZALI HASSAN, ALIAS MASEK & SUHAIZAL HASHIM
(2020) Tvet Research And Development, Tvet Professional Educator: Guidance On The Competency Development, UTHM , 119, ISBN:9789672916093
Suhaizal Hashim, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Bekri Rahim, & Nizamuddin Razali
(2019) Aplikasi Moodle: Satu Hasil Rekabentuk Dan Pembangunan Sistem Pembelajaran Bagi Matapelajaran Sejarah Tingkatan Satu, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4 2019, UTHM , 84, ISBN:9789672306610
Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nizamuddin Razali
(2019) Perancangan Aplikasi Model Kolaboratif Johnson Dan Johnson Melalui Sistem Pembelajaran, Kurikulum & Intruksi Siri 8, UTHM , 59, ISBN:9789672306689
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Mohd Hasril Amiruddin & Nizamuddin Razali
(2018) Koswer Interaktif "Fun Kids" Bagi Pra-Sekolah, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 122, ISBN:9789672216643
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, Noorazman Abd Samad, Affero Ismail & Irwan Ismail
(2018) Pembangunan Koswer E-Permainan Matematik Bagi Pelajar Sekolah, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672216643
Suhaizal Hashim, Nizamuddin Razali, Noorazman Abd Samad & Mohd Erfy
(2018) Pembelajaran Kolaboratif Dengan Sokongan Komputer (Cscl): Satu Tinjauan Melalui Implikasi Model Pembelajaran Kolaboratif , Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 74, ISBN:9789672216643
Suhaizal Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof
(2017) Pentaksiran Pendidikan: Isu Dan Cabaran Dalam Senario Pendidikan Di Malaysia, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 3/2017, UTHM , 1, ISBN:9789672110750
General Publications
RADENRADEN MOHD FARHAN HELMY RADEN ISMAIL , SUHAIZAL HASHIM, KHAIRUL ANUAR ABDUL RAHMAN, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, MOHD AZANI SHAM ROSNEE AHAD
(2020) Industrial Training Assessment Guideline (Bbp30404), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Suhaizal Hashim, Nurhayati Baharudin, Khairul Anuar Abdul Rahman, Imran Hussin, Khairunisa Mohd Asri, Nurul Nadwa Zulkifli
(2022) Observation On Teachers? Readiness For Implementation Of Higher Order Thinking Skills (Hots) In Technical And Vocational Education And Training (Tvet), ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Alias Masek , Aini Nazura Paimin@Abdul Halim, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, and Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2022) The Role Of Knowledge, Emotion, And Intention In Influencing Students? Behaviors During Covid-19 Pandemic, SAGE OPEN, SAGE , 4, 1, ISSN:21582440
Suhaizal Hashim, Siti Hajar Zakariah, Fatin Afiqah Taufek, Nurul Nadwa Zulkifli, Noor Hidayah Che Lah, Dewi Eka Murniati
(2021) An Observation On Implementation Of Classroom Assessment In Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Subject Area, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 10, 190, ISSN:22298932
Suhaizal Hashim, Alias Masek, Bismi Nurnazatul Shima Mohd Mahthir, Ana Haziqah A Rashid, Danakorn Nincarean
(2021) Association Of Interest, Attitude And Learning Habit In Mathematics Learning Towards Enhancing Student'S Achievement, INDONESIAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA , 2, 113, ISSN:25281410
Alias Masek, Affero Ismail, Suhaizal Hashim & Salsabella Mohd Fizol
(2021) Defining Students' Active Participation In A Group Discussion Session From Different Perspectives, ACADEMIA, HIGHER EDUCATION POLICY NETWORK , 6, 67, ISSN:22411402
Khairul Anuar Abdul Rahman*, Norazwani Abd Jalil, Mohd Azhar M.Arsad, Suhaizal Hashim, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Nizamuddin Razali, Mohd Erfy Ismail
(2021) Development Of Mobile Applications Framework Based On Competency-Based Education For Technical And Vocational Education , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 44, ISSN:22298932
Siti Yusnidar Mohamed Junus, Liman Anak Anthony, Hasmidatul Suria Azmi, Nurzatulshima Kamarudin, Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Murugan Rajoo, Junit Yasir & Aminah Asmuni
(2021) Digital Literacy In Stem Education: A Study In Malaysian Context, LEARNING SCIENCE AND MATHEMATICS JOURNAL, SEAMEO RECSAM , 12, 156, ISSN:26370832
Alias Masek, Affero Ismail, Muhammad Nurtanto, Suhaizal Hashim
(2021) Enhancing Professional Knowledge And Self-Concept Through Self And Peer Assessment Using Rubric: A Case Study For Pre-Services Tvet Teachers, JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION TRANSFORMATIONS, INFORMATICS PUBLISHING LIMITED , 7, 110, ISSN:23492473
Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Nadzrah Sa?adan, Noor Hidayah Che Lah & Irwan Mahazir Ismail
(2021) Favourable Approach That Influence Autism Students Learning Language Process , TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, ABDULLAH KUZU , 6, 1299, ISSN:13096591
Nurul Nadwa Zulkifli, Noor Dayana Abd Halim, Noraffandy Yahaya, Henny van der Meijden, Norasykin Mohd Zaid, Ana Haziqah A Rashid, Suhaizal Hashim
(2021) Online Reciprocal Peer Tutoring Approach In Facebook: Measuring Students' Critical Thinking, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING (IJET), INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ONLINE ENGINEERING KIRCHENGASSE 10/200 A-1070 VIENNA AUSTRIA , 12, 16, ISSN:18630383
Hashim, S., Masek, A., Ismail, A., & Priyanto, S. H.
(2020) Distraction In Learning: A Case-Study Of Misdemeanour Factors Among Vocational Students From Teacher Perspectives , INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN EDUCATION AND TEACHING, SANATA DHARMA UNIVERSITY, YOGYAKARTA, INDONESIA , 7, 216, ISSN:2548-842
Ismail, A., Masek, A., Hashim, S., Abdul Rahman, A.W., Ahmad Shakir, A.H.
(2020) Enhancing Online Supervision Practice For Improving Final Year Industrial Based Project In Technical Programs, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 3, 2234, ISSN:22783091
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Anies Faziehan Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Bekri Rahim, Nizamuddin Razali, Irwan Mahazir Ismail & Nadzrah Sa'adan
(2020) Gender Analysis Of Work Readiness Among Vocational Students: A Case Study, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 270, ISSN:22298932
MOHD ERFY ISMAIL, HASYAMUDDIN OTHMAN, REYANHEALME ROHANAI, SUHAIZAL HASHIM & NORLIZA BAHAROM
(2020) Persepsi, Kefahaman Dan Sikap Pelajar Terhadap Koswer Multimedia Bagi Topik Jadual Berkala: Suatu Tinjauan , INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE FUTURE AND HERITAGE (TENIAT), PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN , 9, 23, ISSN:27166430
Suhaizal Hashim, Alias Masek*, Nurhanim Saadah Abdullah, Aini Nazura Paimin, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2020) Students' Intention To Share Information Via Social Media: A Case Study Of Covid-19 Pandemic , INDONESIAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA , 5, 236, ISSN:25278045
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim and Alias Masek
(2019) The Assessment Of 2d Animation E-Module With Active Learning Concepts In Malaysia Community College, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, PRIMROSE HALL PUBLISHING GROUP , 12, 196, ISSN:22011323
Alias Masek, Muhammad Ameerul Salim, Suhaizal Hashim, Affero Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2019) Carbon Monoxide Gas Leakage Detection System Prototype: A Medium Class Car Passenger Compartment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 10, 3753, ISSN:22498958
Affero Ismail, Wan Nurashida Adnan, Alias Masek, Razali Hassan, Suhaizal Hashim & Mohd Erfy Ismail
(2019) Effectiveness Of Entrepreneurship Programmes In Developing Entrepreneurship Skills Towards Quality Tvet Graduates, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 81, ISSN:22298932
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Norhasyimah Hamzah, Noorazman Abd Samad, Saiful Hadi Masran, Khairul Azhar Mat Daud, Nor Fadila Mohd Amin, Mohd Ali Samsudin & Nur Zatul Shima Kamarudin
(2019) Factors That Influence Students' Learning: An Observation On Vocational College Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 93, ISSN:26007932
Alias Masek, Suhaizal Hashim, Affero Ismail
(2019) Integration Of The Humour Approach With Student?S Engagement In Teaching And Learning Sessions, JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING, UTHM , 3, 1, ISSN:13600540
Suhaizal Hashim, Mohd Hishamuddin Abdul Rahman, Danakorn Nincarean, Nurul Farhana Jumaat & Pipit Utami
(2019) Knowledge Construction Process In An Open Learning System Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Practitioners, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 4, 73, ISSN:2229-893
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Fazlinda Binti Ab Halim, Suhaizal Bin Hashim and Siti Fatin Aimuni Binti Sikh Mohamad
(2019) Technical Students? Achievement In Mathematics Using Visual Learning Method , INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, MARS , 7, 36, ISSN:22226990
Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Affero Ismail, Alias Masek, Irwan Mahazir Ismail, Nizamuddin Razali & Mohd Ali Samsudin
(2019) The Characteristics Of The Computer Supported Collaborative Learning (Cscl) Through Moodle: A View On Students Knowledge Construction Process, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 1, 117, ISSN:2227524X
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, MOHD FAIRUZ MARIAN, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS & SAIFUL HADI MASRAN
(2018) Amalan Keselamatan Pelajar Dalam Bengkel Katering , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Mohd Hasril Amiruddin, Suhaizal Hashim, Faizah Binti Jaapar
(2018) Bahan Bantu Mengajar (Bbm) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk) Daerah Pontian, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Suhaizal Hashim, Rashidah Lip, Mohd Kamaruzaman Musa
(2018) Pembangunan Dan Penilaian Tahap Kesesuaian Penggunaan E-Modul Asas Animasi 2d Berdasarkan Teori Konstruktivisme Model Needham 5 Fasa, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF LIFE LONG LEARNING, Politeknik & Kolej Komuniti Journal Of Life Long Learning , 12, 16, ISSN:26007738
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Irwan Mahazir Ismail, Affero Ismail, Khairul Azhar Mat Daud & Moh. Khairudin
(2018) Penggunaan Massive Open Online Course (Mooc) Dalam Kalangan Pelajar Vokasional, JOURNAL OF NUSANTARA STUDIES, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia , 6, 30, ISSN:01279386
Nurul Hidayah Liew Abdullah & Suhaizal Hashim
(2018) Peranan Sosiologi Dalam Pendidikan Alam Sekitar: Satu Cabaran , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Media Digital
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) How To Use Padlet (Part 1), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) How To Use Padlet (Part 2), YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) How To Use Quizizz (Part 1), YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) How To Use Quizizz (Part 2), YOUTUBE , ISBN:-
Nurhanim Saadah Abdullah, Suhaizal Hashim
(2021) Introduction To Padlet, YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Introduction To Quizizz, YOUTUBE , ISBN:-
Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah
(2021) Introduction To Teaching And Learning Activity Theory, YOUTUBE , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Affero Ismail, Siti Soleha Razali, Suhaizal Hashim, Norhasni Zainal Abidin, Alias Masek, Noorazman Abd Samad
(2021) The Integration Of Problem Based Learning In Generating 21st Century Skills, IEEE 2021 , 19, ISBN:9781665440
Alias Masek, Zubair Al Hafiz Amiruddin, Suhaizal hashim, Mohd Erfy Ismail, Affero Ismail
(2020) Iron Prototype For Domestic Safety With Green Technology, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
Suhaizal Hashim, Mohd Erfy Ismail, Alias Masek, Affero Ismail, Nizamuddin Razali
(2019) Ergonomics In School Computer Lab: A Malaysian Teachers Perspective, IEEE EXPLORE , 18, ISBN:9781538663226
SUHAIZAL HASHIM, ALIAS BIN MASEK, KHAIRUL ANUAR BIN ABDUL RAHMAN, AFFERO BIN ISMAIL, MOHD ERFY BIN ISMAIL
(2019) Students' Literacy, Readiness And Awareness In Using Edmodo For Learning, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 231, ISBN:978-172810755
Ismail A., Masek A., Rozali M.Z., Hashim S., Dauman M.S., Azizi I.
(2019) The Effect Of Multimedia Technology Integration On Students' Academic Achievement, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 138, ISBN:9781728107554
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD ; WAN HANIM NADRAH WAN MUDA
(2018) Knowledge Construction Models: A View Of Various Models For An Impeccable Learning Environment, MATEC WEB CONF. , 1
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Affero Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Hairuddin Harun & Noorazman Abd Samad
(2018) Penggunaan Massive Open Online Course (Mooc) Dalam Kalangan Pelajar Bidang Teknologi Kimpalan Di Kolej Vokasional, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 653
Irwan Mahazir Ismail, Go Chai Hong, Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Affero Ismail, Hairuddin Harun & Noorazman Abd Samad
(2018) Reka Bentuk Dan Pembangunan Facebook Page Bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 549
Pipit Utami, Ghia Pisti Cikarge, Mohd Erfy Ismail & Suhaizal Hashim
(2018) Teaching Aids In Digital Electronics Practice Through Integrating 21st Century Learning Skills Using A Conceptual Approach, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17426596
Affero Ismail, Norazlinna Ujang, Alias Masek, Siti Soleha Razali and Suhaizal Hashim
(2018) The Application Of Frog Vle System In Teaching And Facilitating Among Vocational Colleges Lecturers , IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY , 168, ISBN:9781538609080
HASHIMA
(2017) Eportfolio Dalam Pentaksiran Pendidikan: Alternatif Kepada Guru Dalam Pembelajaran Alaf Ke 21, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 44
IRWAN MAHAZIR ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, SITI KHADIJAH ANIS, AFFERo ISMAIL & MOHD ERFY ISMAIL
(2017) Implementation Of A Development In Cognitive, Psychomotor And Socio Emotional Elements Through Games To Achieve National Preschool Curriculum Standards, IEEE , 143, ISBN:9781467369565
IRWAN MAHAZIR ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, SITI KHADIJAH ANIS, AFFERO ISMAIL & MOHD ERFY ISMAIL
(2017) Implementation Of A Development In Cognitive, Psychomotor And Socio Emotional Elements Through Games To Achieve National Preschool Curriculum Standards , IEEE EXPLORE , 143, ISBN:9781467369565
NURHANIM SAADAH ABDULLAH, MOHD ISMAIL ABD AZIZ, AFFERO ISMAIL, AND SUHAIZAL HASHIM
(2017) Improving Educator Development By Innovation In Teaching Activity Via Web 2.0 , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757-899X
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, HASHIMA HAMID, HASYAMUDDIN OTHMAN, ARIHASNIDA ARIFFIN, NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Pembangunan Kit Pembelajaran Berbantukan Augmented Reality (Ar) Bagi Kursus Teknikal & Vokasional, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN , 680, ISBN:9789670582733
HASHIMA HAMID, SUHAIZAL HASHIM,NURUL AYUNI MOHAMAD ZAIN
(2017) Pembangunan Sistem Pemfailan Dokumen Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp) Secara Atas Talian Untuk Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional Uthm, UMS , 315, ISBN:9789670582733
SUHAIZAL HASHIM, AFFERO ISMAIL, ALIAS MASEK
(2017) The Characteristics Of Collaborative Portfolio Assessment Learning System As A Tools In School Based Assessment Environment, IEEE EXPLORE , 1, ISBN:2470640X
AFFERO ISMAIL, ALIAS MASEK, SUHAIZAL HASHIM, IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD ERFY ISMAIL & NOOR DINA MD AMIN
(2017) The Relationship Between Student'S Characteristic And Effective Supervision: The Case Of Industrial-Based Project, IEEE , 132, ISBN:9781467369565
Suhaizal Hashim, Reyanhealme Rohanai, Mohd Erfy Ismail, Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Shahril Adree Mokhtar
(1995) Development Of Trash Bank By Implementing Concepts Of Human, Technology And Sustainable (Hts) In Welding Workshop, THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCES (ICTES) 2021 , 020003-1, ISBN:978-0-7354-41

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Paper Reviewer for Online Journal for TVET Practitioners, UTHM International
2021 Editorial Board Team for Innovative Teaching and Learning Journal (ITLJ) International
2021 Ahli Taskforce Pembangunan Dokumen APEL C University
2021 PANEL PENULISAN DOKUMEN KOMPETENSI GURU BIDANG SAINS, TEKNOLOGI, KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK (STEM) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA National
2020 Penyelaras Jawatankuasa Mobiliti UNY - FPTV, UTHM, 2020 International
2020 Paper Reviewer for Online Journal for TVET Practitioners, UTHM International
2020 Paper Reviewer for Online Journal for TVET Practitioners, UTHM International
2020 Pembangunan Instrumen Kompetensi Guru bidang STEM National
2020 PENILAI JURNAL PENYELIDIKAN PENDIDIKAN GURU National
2020 Editorial Board Team for Innovative Teaching and Learning Journal (ITLJ) International
2019 Paper Reviewer for Online Journal for TVET Practitioners, UTHM International
2019 Paper Reviewer for the National Innovative Teaching and Learning Journal (ITLJ), UTM International
2019 Pegawai Promosi Universiti, Program Jom Masuk IPT 2019. National
2019 Penyelaras Jawatankuasa Latihan Mengajar UNY - FPTV, UTHM, 2019 International
2019 Penyelaras Jawatankuasa Latihan Industri UNY - FPTV, UTHM, 2019 International
2019 Editorial Board Team for Innovative Teaching and Learning Journal(ITLJ) International
2018 Penyelaras Jawatankuasa Mobiliti Staff UNY - FPTV, UTHM, 2018 International
2018 Paper Reviewer for Online Journal for TVET Practitioners (ACTiVE), UTHM International
2018 Paper Reviewer for the Journal of Technical Education and Training (JTET), UTHM International
2018 Consultative Panel for STEM SJT Items, Ministry of Education, 2018 National
2018 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Katering), FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Penyelaras Jawatankuasa Latihan Industri UNY - FPTV, UTHM, 2018 International
2017 Paper Reviewer for the National Innovative Teaching and Learning Journal (ITLJ), UTM National
2017 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Katering), FPTV, UTHM, 2017 University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Supervisor for MOHAMMAD AZHAR BIN MOHD HASSAN, Bachelor Degree Project (BBF), FPTV, UTHM, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for NUR ZULAIKHA BINTI MOHD ZAIN, Master Degree Project (MBV), FPTV, UTHM, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for UMMI HANANI BINTI SHUKOR, Bachelor Degree Project (BBF), FPTV, UTHM, 2021 Supervisor
2020 Supervisor for MOHAMMAD SHAHRIL ADREE BIN MOKHTAR , Bachelor Degree Project (BBD), FPTV, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for NUR AZWANI ADILLA BINTI SAIMI , Bachelor Degree Project (BBD), FPTV, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for MUHAMMAD ARIFF NUR BIN SAIMI, Bachelor Degree Project (BBG), FPTV, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for NUR ZAHIRA BINTI MOHAMED ZAHIR, Master Degree Project (MBV), FPTV, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for NUR IDAYU BINTI AMRAN, Bachelor Degree Project (BBD), FPTV, UTHM, 2020 Supervisor
2019 Supervisor for KHAIRUNISA BINTI MOHD ASRI , Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for FATIN AFIQAH BINTI TAUFEK, Master Degree Project (MBV), FPTV, UTHM, 2019 Supervisor
2018 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 ISMPV Semester 2 Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Aiman Nadhirah Bt Abdul Rahman (AB130010), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Abdul Wafi Ashraf Bin Mohd Radzi (DB150061), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Athirah Binti Mohd Arif (DB150098), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Grace Henry Yahyu (DB150017), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Fatin Nazihah Ahmad Tasrifin (CB150028), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Anis Shahirah Bt Md Amran (DB150096), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Fazrul Amin Zamri (DB150049), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Supervisor for Bismi Nurnazatul Shima Binti Mohd Mahthir (DB140205), Bachelor Degree Project (BBG), FPTV, UTHM, 2017 Supervisor
2018 Supervisor for Rashidah Binti Lip (HB 150099), Master Degree Project (MBT), FPTV, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for ATIKAH AMIRAH BINTI MOHAMAD ZAIN @ HALIM, Master Degree Project (MBV), FPTV, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Asyikin Binti Al Jafri (HB170080), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Hairilanuar Bin Mason (HB 150078), Master Degree Project (MBT), FPTV, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Nazatul Syahira (DB150175), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Assessor for Farihal Ahlaa Che Basar (DB150064), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Mohd Akmal Jaafar (DB140057), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Siti Ayuni (DB140169), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nurul Wahida Ruslan (DB140046), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Siti Nazreen Mohd Roshman (DB140206), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Wan Aminah Meor Harun (DB140037), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Mohd Alfierahmi Nuid (DB140087), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Siti Nuramira Mahmud (DB140225), Bachelor Degree Project (BBC), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nor Farahiyah Hanaf (DB150006), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2018 Assessor
2017 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 ISMPV Semester 2 Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 ISMPV Semester 1 Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Nurulain Mohd Ruslan (CB140108), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2017 Assessor
2017 Assessor for Syazwanie Mohamad (CB140039), Bachelor Degree Project (BBB), FPTV, UTHM, 2017 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Penyelaras Jawatankuasa Latihan Mengajar, FPTV, UTHM, 2021 University
2021 Penyelaras Jawatankuasa APEL, FPTV, UTHM, 2021 University
2021 Penyelaras Jawatankuasa Jadual Waktu, FPTV, UTHM, 2021 University
2020 Penyelaras Jawatankuasa Mobiliti, FPTV, UTHM, 2020 University
2020 AJK LATIHAN MENGAJAR DAN LATIHAN INDUSTRI FPTV University
2020 Penyelaras Jawatankuasa APEL, FPTV, UTHM, 2020 University
2020 Penyelaras Jawatankuasa Jadual Waktu, FPTV, UTHM, 2020 University
2020 Setiausaha, 7th World Congress on Technical Vocational Education and Training (WoCTVET 2020), Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2020 International
2019 AJK LATIHAN MENGAJAR DAN LATIHAN INDUSTRI FPTV University
2019 AJK HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI (LATIHAN INDUSTRI DAN MOBILITI) FPTV University
2019 AJK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN FPTV University
2019 Penyelaras Jawatankuasa APEL, FPTV, UTHM, 2019 University
2019 Penolong Penyelaras Jawatankuasa Jadual Waktu, FPTV, UTHM, 2019 University
2019 Ahli Jawatankuasa Promosi, FPTV, UTHM, 2019 University
2019 Penyelaras Jawatankuasa Mobiliti Inbound, FPTV, UTHM, 2019 University
2018 Penyelaras Jawatankuasa APEL, FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Program Pensyarah Jemputan Dari RMUTL (Dr. Napadon Maneetien), FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Penyelaras Jawatankuasa Jadual Waktu, FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Pegawai Pengiring Program Audit Surveilance MS ISO 9001 : 2015 UTHM oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd. bagi tahun 2018, Malaysia, 2018 University
2018 Penyelaras Jawatankuasa Mobiliti Inbound, FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Setiausaha, 6th World Congress on Technical Vocational Education and Training (WoCTVET 2018), Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2018 International
2017 Ahli Jawatankuasa Program Pensyarah Jemputan Dari RMUTL (Dr. Napadon Maneetien), FPTV, UTHM, 2017 University
2017 Pengurus Acara, Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 (SPJ) Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2017 National
2017 Setiausaha, Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 (SPJ) Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2017 National
2017 Ketua Promosi Program Asean Vocational Engineering Camp (AVEC) 2017, FPTV, UTHM, 16-23 Julai 2017 International
2017 Perarakan Staf Akademik Sempena Istiadat Konvokesyen Ke-17, UTHM, 16 Oktober 2017 University
2017 Penyelaras Jawatankuasa Program Pensyarah Jemputan Dari UKM (Prof. Dr. Ruhizan Mohammad Yasin), FPTV, UTHM, 2017 University
2017 Pegawai Promosi Universiti Dalam Karnival Johor Berkemajuan, Nusajaya, Johor, 2017 District

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAF SIRI 2 UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
28/02/2022
2022 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING (ISSTE)
LAIN-LAIN / Pulau Langkawi, Kedah, Malaysia
18/01/2022 - 19/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 LATIHAN ONLINE COACHING E-TIMETABLE PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
28/12/2020 - 30/12/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SET SOALAN UJIAN APTITUDE APEL
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI
23/07/2020 - 25/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back