PROF. MADYA Ts. Dr. SURAYA HANI BINTI ADNAN
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
PROF. MADYA Ts. Dr. SURAYA HANI BINTI ADNAN

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2011)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (1999)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Construction Techniques

Recycled aggregate concrete
Pozzolanic material

DateDescription
01/08/2022 - 31/07/2024 Timbalan Pengarah (Pengurusan Geran Penyelidikan)
Pusat Pengurusan Penyelidikan
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sustainable Engineering Technology Research Centre (SETechRC)
01/01/2021 - 31/07/2022 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
17/06/2019 - 16/06/2022 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Sustainable Environmental Technology (SET)
01/01/2019 - 31/12/2020 Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan & Penerbitan)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
01/02/2018 - 31/12/2018 Ketua Jabatan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
01/02/2017 - 31/01/2018 Ketua Jabatan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
01/02/2016 - 31/01/2017 Ketua Jabatan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
01/02/2014 - 31/01/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Awam
01/05/2004 - 30/04/2006 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
26/01/2005 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
22/10/2015 - 31/12/2015 Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM)
Ahli Kebangsaan
15/04/2018 - 14/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
04/04/2019 - 14/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
02/04/2016 - 02/04/2016 Program Kesedaran Komuniti : Kitar Semula & Pengkomposan Sisa
Ahli Tempatan
15/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
04/04/2021 - 14/04/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
14/04/2022 - 14/04/2023 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
05/01/2017 - 07/01/2017 Program Khidmat Masyarakat 'Pembinaan Diutamakan, Beban Diringkan, Senyum Diukirkan'
Ahli Tempatan
04/04/2020 - 14/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Audit Pematuhan Program UiTM, Sarjana Sains Kejuruteraan Awam , Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM, UiTM, Malaysia, November 2022 University
2022 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for PEMURNIAN SILIBUS P6, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Member for Pemantapan Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Research Methodology [KNT10003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KNT10003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PNT10003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PNT10003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Invited Lecturer for Webinar Asas Struktur dan Aplikasi Dalam Struktur dan Rekabentuk Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Malaysia, June 2021 National
2021 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KNT10003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KNT10003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PNT10003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PNT10003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KNT10003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PNT10003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KNT10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KNT10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PNT10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [KNT10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [PNT10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Mechanics Of Materials [BNP20203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Analysis And Design [BNP20803], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Statics [BNP10102], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Final Year Project I [BFC4022], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Final Year Project Ii [BFC4074], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Statics [BNP10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Structure Analysis [BFC3023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Civil Engineering Materials [BFC1032], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Geotechnic And Structures Laboratory [BFC3051], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanics Of Material [DFC2023], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structure Analysis [BFC3023], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K428 Retention capacity of aluminosilicate phases in geopolymer concrete containing petroleum waste towards the heavy metal sorption and strength degradation Ahli 31/08/2024
Q135 UTILIZATION OF PALM OIL FUEL ASH AND COCKLE SHELL WASTE AS ALTERNATIVE MATERIALS IN THE PRODUCTION OF ECO - BRICK Ahli 31/08/2024
H873 Management & Governance of MyRA in UTHM Ahli 31/03/2024
Q029 Performance of Sago Fine Waste (SFW) as Replacement Material in Bricks Ketua 31/10/2023
H932 Use of road pavement milling waste as replacement in concrete mix Ahli 30/06/2023
H935 Development of Web-based BIM Project Execution Plan (BPEP) Management Integration System for Jabatan Kerja Raya (JKR) Ahli 30/06/2023
K292 Performance of Cement Brick Containing Ground Granulated Blast Furnace Slag and Ceramic Tile Waste as Partial Cement and Sand Replacement Ahli 30/04/2023
K339 Fundamental Research on Strength and Fire Resistance Properties of Autoclaved Aerated Concrete based Ceramic Waste (AAC-CW) as a Building Materials. Ahli 30/04/2023
H871 Geran Pengurusan RMC Ketua 15/03/2023
H746 Flexural Behavior of Glass Fiber Reinforce Polymer (GFRP) Concrete Beam Reinforced Strengthened with Fiber Reinforced Polymer Plate (FRP) Ahli 14/02/2023
H992 ARCHIBUS Education Grant Ahli 31/12/2022
K354 PROGRAM PENYELARASAN, PENILAIAN PERMOHONAN BAHARU SERTA PEMANTAUAN PRESTASI BAGI GERAN HICOE DAN KKP BAGI TAHUN 2021 Ketua 31/12/2022
H378 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2018 Ketua 31/10/2022
H735 PERFORMANCE OF CONCRETE CONTAINING SAGO FIBRE Ketua 30/10/2022
H546 STUDY OF HORIZONTAL AERATED RECYCLED CONCRETE AGGREGATE FILTER (HARCAF) FOR PHOSPHORUS REMOVAL IN SYNTHETIC WASTEWATER Ketua 31/05/2022
X211 Reactivity of Bio- Energized Ovocalyxin lime as Green Accelerator for Early strength Blended Cement Concrete Ahli 31/03/2022
H673 Heat of Hydration and Fire Resistance of Concrete Brick Containing Palm Oil Fuel Ash and Egg Shell Waste Ahli 31/12/2021
H525 Fundamental of Computer-aided approach for estimating the corrosion rate of the reinforced concrete, based on laboratory data. Ahli 30/11/2021
H177 A New Model of Highly Fire Resistance Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene Beads (EPS) and Palm Oil Fuel Ash (POFA) Ahli 31/03/2021
H190 5D Building Information Modelling (BIM) Cost Performance Model in Enhancing the Efficacy of Construction Projects in Malaysia Ahli 31/12/2020
1618 A new design of Recycled Concrete Aggregate as a medium in an aerated filter treatment system for enhancing physico-chemical process of phosphorus removal from domestic wastewater. Ketua 31/07/2020
M010 Energy Consumption Replacement Research, Water Heat Efficiency and Noise Reduction of Vacuum Cleaner Panasonic Product Ahli 30/06/2020
U770 The performance of lightweight concrete brick containing expanded polystyrene (EPS) and Palm Oil Fuel Ash (POFA) Ketua 30/09/2018
1577 AN ADDITION OF ENVIRONMENTAL FRIENDLY UREOLYTIC BACTERIA FOR IMPROVING WATER ABSORPTION IN INTERLOCKING COMPRESSED EARTH BLOCKS Ahli 31/07/2018
U772 Pembangunan indeks kecacatan bangunan rumah kedai lama secara penyiasatan visual Ahli 31/03/2018
U826 The study of sound insulation for lightweight brick containing polystyrene and palm oil fuel ash (POFA) Ketua 28/02/2018
U580 Carbon black as partial sand replacement on mortar Ahli 31/01/2018
1454 DURABILITY MECHANISM OF SELF-COMPACTING CONCRETE WITH COAL BOTTOM ASH SUBJECTED TO WEATHERING SIMULATION BY WETTING AND DRYING CYCLES Ahli 31/12/2016
R035 A New Method Of Strengthening Reinforced Concrete Beams With Using Textile Fine Micro Grained Mortar Ketua 31/05/2016
U078 Textile Fine Grained Mortar Containing Fly Ash As A Partial Cement Replacement For Flexural Strengthening Of Reinforced Concrete Beams Ketua 31/10/2015
1060 Study on structural behaviour of circular concrete fillled tube (CFT) columns with self-compaction lightweight concrete as concrete infill Ahli 15/10/2014
1072 Characterization and Determination the Relationship between Degree of Amorphousness of Rice Husk Ash (RHA) as a Binder in Compressed Earth Brick (CEB) Production Ketua 31/12/2013
0908 Performance of Recycled Aggregate Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash Ketua 30/04/2013
0385 Water Permeability of Recycle Aggregate Concrete Containing New Pozzolan Micronised Biomass Silica Material Ahli 31/05/2010
0175 Penggunaan Konkrit Terbuang Sebagai Pengganti Batu Baur dalam Konkrit Bertetulang Ahli 31/12/2005

Book
NURAMIDAH HAMIDON, MIMI SULIZA MUHAMAD, HARINA BINTI MD AMIN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, TUAN NOOR HASANAH BINTI TUAN ISMAIL, MOHAMMAD ASHRAF BIN ABDUL RAHMAN, MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN
(2020) Applications In Environmental Engineering Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672389699
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohamad Hairi Osman, Yasmin Yuriz, Harina Md Amin & Suraya Hani Adnan
(2020) Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389637
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Azrin Hani Abdul Rashid, Mohd Nazrul Roslan, Nur Hanis Hayati Hairom, Faridah Hanim Mohd Noh, Tengku Nur Azila Raja Mamat, Suraya Hani Adnan
(2019) Advanced Technology Centre: Research And Innovation, UTHM , 1, ISBN:9789672306504
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Nazrul Roslan, Nur Hanis Hayati Hairom, Faridah Hanim Mohd Noh, Tengku Nur Azila Raja Mamat, Azrin Hani Abdul Rashid, Suraya Hani Adnan,
(2019) Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 3 , UTHM , 1, ISBN:9789672306063
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Norshuhaila Mohamed Sunar, Harina Md. Amin, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nuramidah Hamidon
(2019) Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672306146
Suraya Hani Adnan, Nuramidah Hamidon, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Hairi Osman, Harina Md Amin
(2018) Applications In Environmental Engineering Technology (Series 1), UTHM , 1, ISBN:9789672183211
SURAYA HANI ADNAN, MOHAMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, NURAMIDAH HAMIDON, TUAN NOOR HASANAH TUAN ISMAIL, MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, HARINA MD AMIN
(2018) Building Science And Sustainability Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216148
Suraya Hani Adnan, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohamad Hairi Osman, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nuramidah Hamidon, Harina Md Amin
(2018) Construction Materials And Technology Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672183198
SURAYA HANI ADNAN, IR MOHAMAD HAIRI OSMAN
(2017) Concrete Materials Series 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-0764-84-9
Yusoff, M., Hamid, N.H.A., Arshad, M.F., Arshad, A.K., Ridzuan, A.R.M., Awang, H. (Eds.)
(2016) Inciec 2015 Proceedings Of The International Civil And Infrastructure Engineering Conference, SPRINGER-VERLAG SINGAPORE , 469, ISBN:9789811001550
Book Chapters
Muhamad Nadjmi Md. Nasir, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Nur Faezah Yahya, Fatimah Mohamed Yusop, Suraya Hani Adnan, Nor Maizzaty Abdullah, Nik Normunira Mat Hassan
(2022) A Review Of Riverbank And Coastal Erosion Protection Structure, Multidisciplinary Engineering Science And Advanced Technology Series 1 , UTHM , 41, ISBN:9789672817406
Mohd Hafizalrisman Kabir, Nuramidah Hamidon, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, and Suraya Hani Adnan
(2022) An Edible Cutleries Using Green Materials: Sorghum Flour, Green Infrastructure: Materials And Applications, Springer Nature Singapore Pte Ltd. , 305, ISBN:9789811663382
Norhayati Abd Wahab, Suraya Hani Adnan, Abdul Hadi Izaan Ibrahim
(2022) Physical Properties Of Sago Fine Waste As A Fine Aggregate In Material Of Construction , Multidisciplinary Engineering Science And Advanced Technology Series 1 , UTHM , 11, ISBN:9789672817406
Hafizzudin Zakare, Anizahyati Alisibramulisi, Muhd Norhasri Muhd Sidek, Aidan Newman, Nadiah Saari, Suraya Hani Adnan and Norshariza Mohd Bhkari
(2022) The Effect Of Palm Oil Fuel Ash (Pofa) And Steel Fiber Addition To The Mechanical Properties Of Ultra High Performance Concrete (Uhpc), Proceedings Of The 5th International Conference On Sustainable Civil Engineering Structures And Construction Materials, Springer Link , 405, ISBN:9789811679247
Nur Khairiah binti Zolkefli1 , Suraya Hani binti Adnan1 , Wan Amizah Binti Wan Jusoh1 , Anizahyati binti Alisibramulisi
(2022) The Performance Of Unburned Bamboo Powder As Replacing Material In Concrete, Bamboo: Perspective, Technology And Application, UTHM , 43, ISBN:9789672817741
Siti Nadia Syuhada Mohd Satti, Suraya Hani Adnan, Zalipah Jamellodin
(2021) Physical Properties Of Blended Cement Concrete Containing Eggshell Powder (Esp), Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 1, ISBN:9789672817055
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Devapriya Chitral Wijeyesekera, As¿shar Kasalan, Mohd Sufyan Abdullah, Alvin John Lim Meng Siang, Nur Faezah Yahya
(2021) Road Embankments Constructed Using Lightweight Fill Materials , Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 81, ISBN:9789672817055
Zalipah Jamellodin, Hairu Azila Abd Hamid,Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh,and Suraya Hani Adnan
(2021) The Effect Of Curing Conditions On The Strength Of Masonry Blocks Incorporating Palm Oil Fuel Ash, Proceedings Of The Sustainable Concrete Materials And Structures In Construction 2020 , SPRINGER , 116, ISBN:9789811621871
Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman, Azman Jaafar, Kamaruzzaman Musa, Mohd Sufyan Abdullah
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacement Material Of Fine Aggregate In Concrete Mixture, Construction Materials And Technology Series 4, UTHM , 37, ISBN:9789672817055
Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Irna Shafini Mohd Akhir, Mohamad Hairi Osman , Suraya Hani Adnan, Mohd Ashraf Abd Rahman , Kamaruzzaman Musa , Azman Jaafar, Mohd Sufyan Abdullah.
(2021) Use Of Roof Tile Waste (Rtw) As Replacementmaterial Of Fine Aggregate In Concrete Mixture , Construction Materials And Technology Series 4 , UTHM , 37, ISBN:9789672817055
N. A. A. Hamid, N. S. A. Mutalib, Z. Jamellodin, N. Salleh, K. N. M. Yunus, S. H. Adnan, H. Tami, N. Ali, S. R. Abdullah
(2021) Utilization Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (Ggbs) And Mussel Shell Ash (Msa) As Partial Cement Replacement In Concrete, Proceedings Of The Sustainable Concrete Materials And Structures In Construction 2020 , Springer , 13, ISBN:9789672389637
Mohamad Hairi Osman ,Daing Muhammad Irfan Ambok Lalak , Wan Amizah WanJusoh , Noor Khazanah A Rahman , Suraya Hani Adnan , Mohd Luthfi Mohd Jeni , Mohd Hafizal Hanipah, Nur Faezah Yahya, Hannifah Tami , Salman Salim , Ahmad Hakimi Mat Nor.
(2020) A Simulation Model Of Reinforced Concrete Beamcontaining Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fueled Ash (Pofa) Using Finite Element Method, Construction Materials And Technology Series 3 , UTHM , 60, ISBN:9789672389637
Nur Faezah Yahya, Nur Liyana Abd Aziz, Mohamad Hairi Osman, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Suraya Hani Adnan, Noor Khazanah A Rahman, Razlin Abd Rashid
(2020) Coconut Pith As Partially Replacement In Sand Brick, Construction Material And Technology Series 3, UTHM , 35, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohammad hashim,Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli ismail , Noorwirdawati Ali, siti Radzuah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan.
(2020) Cooling Panel Wall System With Difference Type S Of Cooling Mediums, Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohamad Hashim, Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan2
(2020) Cooling Wall Panel System With Difference Types Of Cooling Mediums, Construction Materials & Technology, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Nor Haslina Hashim, Nuramidah Hamidon, Sim Sy Yi, Nur Aini Mohd Arish@Arshad, Suraya Hani Adnan, Nik Normunira Mat Hassan
(2020) Decomposition Of Food Waste By Using Vegetable Fermentation Solution , Sustainable Environmental Technology: Volume 2, UTHM , 145, ISBN:9789672389330
Noor Azlina Abdul Hamid, Tengku Daeng Dinie Afiq Tengku Daeng Johar, Norhafizah Salleh, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Suraya Hani Adnan, Zalipah Jamellodin, Nurazuwa Md. Noor, Nor Hazurina Othman
(2020) Flexural Capacity Of Cfrp-Strengthened Reinforced Concrete Beam With Circular Web Openings In Flexure Zone, Construction Materials & Technology, UTHM , 91, ISBN:9789672389637
Nurain Izzati Mohd Yassin, Suraya Hani Adnan, Shahiron Shahidan, Sallehuddin Shah Ayop
(2020) Mechanical And Durability Performance Of Lightweight Concrete Brick With Palm Oil Fuel Ash (Pofa), Advanced Concrete Technology And Green Materials, UTHM , 14, ISBN:9789672916420
Zalipah Jamellodin, Soh Ming Wei, Suraya Hani Adnan, Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh
(2020) Nonlinear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Textile Fine Grained Mortar, Construction Materials & Technology, UTHM , 99, ISBN:9789672389637
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Yasmin Yuriz, Nur Faezah Yahya, Suraya Hani Adnan, Nik Normunira Mat Hassan, Wan Amizah Wan Jusoh, Mohd Fahmi Abdul Rahman
(2020) Soil Reinforcement With Synthetic And Natural Fibres: A Review, Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 107, ISBN:9789672389637
Suraya Hani Adnan, Norwardatun A Roni, Nuramidah Hamidon, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2020) The Characterization Of Recycled Concrete Aggregate (Rca) As Vertical Filter For Removing Phosphorus, Sustainable Environmental Technology: Volume 2, UTHM , 23, ISBN:9789672389330
Suraya Hani Adnan, Norwardatun Abd Roni, Nuramidah Hamidon, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2020) The Characterization Of Recycled Concrete Aggregate As Filter In Removal Of Phosphorus, Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 15, ISBN:9789672389637
Suraya Hani Adnan, Norwardatun A. Roni, Nuramidah Hamidon, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2020) The Performance Of Removal Phosphorus , Sustainable Environmental Technology: Volume 3 , UTHM , 55, ISBN:9789672916161
Mohamad Hairi Osman, Manisah A.Rahman, Noor Khazanah A Rahman, Suraya Hani Adnan, Mohd Luthfi Mohd Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Nur Faezah Yahya, Salman Salim, Hannifah Tami, Izat bin Yahya,Ahmad Hakimi Mat Nor
(2019) Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Beams That Use Glass Wastes As Partial Replacement Of Fine Aggregate And Cement In Concrete Mix , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672306146
Nurain Izzati Mohd Yassin, Suraya Hani Adnan, Shahiron Shahidan, Sallehuddin Shah Ayop, Mohamad Hairi Osman, Mohd Sufyan Abdullah, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Yahya, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, Nurul Amirah Kamarulzaman
(2019) Strength And Physical Properties Of Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene (Eps) As Substitutional Material For Sand , Construction Materials And Technology Series 2 , UTHM , 11, ISBN:9789672306
SURAYA HANI ADNAN, MOHAMAD HAIRI OSMAN, JANALIZA MOHD JAAFAR, ZALIPAH JAMELLODIN
(2018) Characteristics Of Pervious Concrete Containing Fibre From Polythelene Terephtalate (Pet) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa), Concrete Technology: Research And Application Series 1, UTHM , 92, ISBN:9789672110
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, MOHD HAZIMAN WAN IBRAHIM, MOHD KHAIRY BURHANUDDIN, NORWATI JAMALUDDIN, SURAYA HANI ADNAN, SHAHIRON SHAHIDAN, NOR HAZURINA OTHMAN, MOHD HANIF ISMAIL, NICKOLAS ANTING ANAK GUNTOR AND MOHAMMAD SOFFI MD NOH
(2018) Performance Of Rc Beam Column Joints Subjected To Repeated Reversed Load, Advanced Construction Materials, UTHM , 113, ISBN:9789672183266
Norwardatun A Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2018) The Efficiency Removal Of Phosphorus By Using Recycled Concrete Aggregate (Rca) As Filter , Sustainable Environmental Technology Volume 1, UTHM , 23, ISBN:9789672216445
TARMIDZI MOHD ZAILAN, SURAYA HANI ADNAN, MOHD SUFYAN ABDULLAH
(2018) The Performance On Concrete Brick Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As Replacing Cement, Construction Materials & Technology Series 1, UTHM , 65, ISBN:9789672183198
SURAYA HANI ADNAN, NORWARDATUN ABDUL RONI, RAFIDAH HAMDAN, NURAIN IZZATI MOHD YASSIN, NURUL AMIRAH KAMARULZAMAN
(2018) The Vertical Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter (Varcaf) For Removal Phosphorus, Applications In Environmental Engineering Technology, UTHM , 77, ISBN:9789672183211
MOHAMMAD HAIRI BIN OSMAN, NEO CHEE KANG, SURAYA HANI ADNAN
(2018) Use Of Waste Optical Disc In Concrete To Promote Sustainable Development In Construction Industry, Construction Materials And Technology Series 1, UTHM , 123, ISBN:9789672183198
Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan, Norzila Othman, Hamidah Mohd Saman, Nor Haslina Hashim, Zalipah Jamellodin
(2017) A New Design Of Recycled Concrete Aggregate As A Medium In An Aerated Filter Treatment System For Enhancing Physico-Chemical Process Of Phosphorus Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation Series 1, UTHM , 87, ISBN:9789672110101
Suraya Hani, Lee Tze Hui, Nurul Amirah Kamarulzaman
(2017) Characteristics Of Concrete Containing Crushed Glass And Ceramic Waste As Fine Aggregate Material, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 33, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani, Moses Anak Martin
(2017) Compressive And Flexural Strength Of Concrete Containing Coconut Fiber, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 93, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani, Nur Zakiah Hanim Rusli
(2017) Effect Of Oil Palm Empty Fruit Bunch (Opefb) Fibers To Compressive Strength And Water Absorption Of Concrete, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 112, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani Adnan, Asyraf Hakim Bin Ab Halim
(2017) Effect Of Replacing Fine Aggregate And Cement With Lateritic Soil And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) On The Compressive And Split Tensile Strength Of Concrete, Concrete Materials Series 1, UTHM , 8, ISBN:978-967-0764-84-9
Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan
(2017) Effectiveness Of Glass As A Substitution For Cement And Fine Aggregate In Concrete Mix., Concrete Materials Series 1, UTHM , 72, ISBN:9789670764849
Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan
(2017) Flexural Behavior Of Reinforced Concrete Beams Containing Glass Wastes As Partial Replacement Of Fine Aggregate And Cement., Concrete Materials Series 1, UTHM , 82, ISBN:9789670764849
Suraya Hani, Nurul Naimah Muhamad, Nurain Izzati Mohd Yassin
(2017) Performance Of Concrete Containing Coconut Shell As Coarse Aggregates, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 24, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani, Nini Azrin Amiera Kosenin
(2017) Performance Of Lightweight Aggregates Concrete With Substitution Of Aluminum Flakes As Fine Aggregates, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 54, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani, Wan Mohd Ashazmin Bin Wan Jusoh, Norwardatun Abd Roni
(2017) Study On Lightweight Concrete By Replacing A Partial Of Coarse Aggregate With Coconut Shells, Concrete Materials. Series 1, UTHM , 16, ISBN:978-967-0764-84-9
Suraya Hani A.
(2015) -, Inciec 2014 Proceedings Of The International Civil And Infrastructure Engineering Conference 2014, Springer-Verlag Singapur , 65, ISBN:9789812872890
General Publications
Saizalmursidi Md Mustam, Mohd Ezree Abdullah, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Dzulfitry Ameen IskandarIshak Baba, Nor Hazana Abdullah, Suraya Hani Adnan, Al Emran Ismail, Shahiron Shahidan, Faisal Sheikh Khalid & Muhammad Suhaimi Sulong
(2021) Garis Panduan Pelantikan Sekolah Angkat, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Ezree Abdullah, Saizalmursidi Md Mustam, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Ishak Baba, Nor Hazana Abdullah, Suraya Hani Adnan & Al Emran Ismail
(2021) Garis Panduan Penganjuran Program Hubungan Masyarakat, UTHM , 1, ISBN:-
Amran Mohd Zaid, Suraya Hani Adnan, Azrin Hani Abdul Rashid, Nur Hanis Hayati Hairom, Aimi Syamimi Ab Ghafar, Peniel Ang Soon Ern, Sim Sy Yi, Mazatusziha Ahmad, Mimi Suliza Muhamad, Joe Prasetijo, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Noraini Marsi, Ili Najaa Aimi Mohd Nordin, Amir Khalid and Abdul Mutalib Leman
(2019) E-Dairi Atc Advanced Technology Centre Bil. 1/2019, UTHM , 1, ISBN:-
Suraya Hani Adnan, Norwati Jamaludin, Shahiron Shahidan, Mohamad Hairi Osman
(2018) Mechanics Of Materials, UTHM , -, ISBN:-
Ishak Baba, Suraya Hani Adnan, Hasnida Harun, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Arif Rosli, Nur Faezah Yahya, Harina Md Amin
(2018) Selusuri Jtka Edisi 1 2018, UTHM , 1, ISBN:-
Ishak Baba, Suraya Hani Adnan, Hasnida Harun, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Mohd Arif Rosli, Nur Faezah Yahya, Harina Md Amin
(2018) Selusuri Jtka Edisi 2 2018, UTHM , 1, ISBN:-
Suraya Hani
(2015) Static (Bnp 10102), UTHM
Journal
Suraya Hani Adnan1,* , Nurain Izzati Mohd Yassin2 , Shahiron Shahidan2 , Mohamad Hairi Osman1 , Mohamad Luthfi Ahmad Jeni1 , Wan Amizah Wan Jusoh1 , Zalipah Jamellodin2 , Noor Azlina Abdul Hamid2 , Faridahanim Ahmad3
(2021) Concrete Brick Properties Incorporating Eps And Pofa As Replacement Materials, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MATERIALS SCIENCE, AKADEMIA BARU , 2, 14, ISSN:22897992
WAN AMIZAH WAN JUSOH, SURAYA HANI BINTI ADNAN, MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, NORSHUHAILA BINTI MOHAMED SUNAR, TUAN NOOR HASANAH BINTI TUAN ISMAIL, SYED MOHD FAREED SYED ZIN, ABDUL RAHMAN MOHD SAM
(2021) Engineering Properties Of High Strength Fibre Reinforced Concrete Using Steel And Polypropylene Fibres, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ) , MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ) , 6, 157, ISSN:25904140
Suraya Hani Adnan, Adriana Farniza Pozi, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nurain Izzati Mohd Yassin, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, Norhafizah Salleh and Masni Majid
(2021) Mechanical Performance Of Lightweight Brick At Elevated Temperature, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CIDB MALAYSIA , 5, 1, ISSN:25904140
Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan, Siti Nadia Syuhada Mohd Satti, Miza Aqilah Mohd, Safa, Norwardatun Abdul Roni and Hafizuddin Hassan
(2021) Physical Properties Of Blended Cement Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash And Eggshell Powder, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA , 5, 132, ISSN:25904140
Mohamad Hairi Bin Osman, Suraya Hani Binti Adnan, Kelvin a/l Peter, Mohd Luthfi Bin Mohd Jeni, Peniel Ang Soon Ern, Wan Amizah Binti Wan Jusoh, Nur Faezah Binti Yahya, Salman Bin Salim and Hannifah Tami
(2021) The Performance Of Reinforced Concrete Beam Containing Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) In Term Of Flexural Performance , MALAYSIA CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA , 6, 9, ISSN:25904140
Norwardatun Abd Roni , Suraya Hani Adnan , Nuramidah Hamidon , Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2021) The Physical And Chemical Characteristic Of Recycled Concrete Aggregate For Removal Phosphorus As A Filter System, JOURNAL OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND APPLICATION (JAITA), UTHM , 6, 65, ISSN:27167097
Norwardatun Abd Roni, Suraya Hani Adnan, Nuramidah Hamidon, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2020) An Overview Of The Removal Phosphorus In Wastewater , JOURNAL OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND APPLICATION , UTHM , 12, 1, ISSN:27167097
Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail, Noor Azlina Akbar, Suraya Hani Adnan, Fatimah Mohamed Yusop, Nurdalila Saji1, Hafizah Khosran
(2020) Improvement In Cbr Value Of Sub-Base Soil Using Concrete Slush Waste (Csw), JOURNAL OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND APPLICATION , UTHM , 6, 48, ISSN:27167097
Suraya Hani Adnan, Noor Fateen Nabiella Maulad Azemi, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Peniel Ang Soon Ern, Nurain Izzati Mohd Yassin, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid, W. A. Mohamad Nor Akasyah
(2020) Influence Of Palm Oil Fuel Ash (Pofa) Towards Fire Resistance Performance Of Brick , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES , AKADEMIA BARU , 12, 316, ISSN:22897879
Nurul Natrah Zainal, Faridahanim Ahmad, Mohd Hafizal Hanipah, Mohd Kamaruzaman Musa, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Nur Izie Adiana Abidin, Nuramidah Hamidon, Fatimah Mohamed Yusop, Suraya Hani Adnan, Suhaida Ahmad, Shahrul Azhan Ishak, Hanisah Samid.
(2020) Mobile Applications For Facilities Management Information , JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ADVANCE SCIENTIFIC RESEARCH , 7, 1302, ISSN:23945125
Hamid, N.A.A., Abdullah, R., Adnan, S.H., Jamellodin, Z., Majid, M.A., Salleh, N., Noor, N.M.
(2020) Performance Of Independent Horizontal And Inclined Bars As Shear Reinforcement For Reinforced Concrete Beams , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 4, 608, ISSN:1943023X
Suraya Hani Adnan, Norwardatun Abd Roni, Nuramidah Hamidon, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail
(2020) Phosphorus Removal Efficiencies Of Recycled Concrete Aggregate Column System Filter , INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH, THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 10, 29, ISSN:23473983
Mohamad Hairi bin Osman, Suraya Hani Binti Adnan, Nur Faezah Binti Yahya
(2020) Potential Of Using Palm Oil Fuel Ash And Expanded Polystyrene As An Alternative Concrete Substance, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 6, 151, ISSN:2180324
Mohamad Hairi Osman , Suraya Hani Adnan , Nurul Izlin binti Mazlin , Wan Amizah Wan Jusoh
(2020) Properties Of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash And Expanded Polystyrene Beads , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE ), UTHM , 12, 78, ISSN:2229838X
Suraya Hani Adnan, Muhammad Shafiq Ismail, Nuramidah Hamidon, Norwardatun Abdul Roni, Norshuhaila Mohamed Sunar, Faridahanim Ahmad
(2020) Recycled Concrete Aggregate As A Medium For Horizontal Filter For Removal Of Phosphorus In Greywater, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS , INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 4, 627, ISSN:1943023X
Tam Kai Loong, Shahiron Shahidan, Adib Fikri Abdul Manaf, Faisal Sheikh Khalid, Sharifah Salwa Mohd Zuki, Mustaqqim Abd Rahim, Mohd Haziman Wan Ibrahim, Suraya Hani Adnan, Mustafa Juma A. Mijarsh, Mohamad Azim Mohammad Azmi.
(2020) Sound Absorption For Concrete Containing Polyethylene Terephthalate Waste, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 6, 1379, ISSN:23945125
Suraya Hani Adnan1*, Norwardatun Abd Roni1, Nuramidah Hamidon1, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismail1
(2020) The Efficacy Of Recycled Concrete Aggregate For Removal Phosphorus In Synthetic Wastewater With Different Ph Value , JOURNAL OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND APPLICATION , UTHM , 6, 24, ISSN:12345678
Suraya Hani Adnan, Mari¿e Alina binti Mohd Nar, Mohamad Hairi Osman, Wan Amizah Wan Jusoh, Zalipah Jamellodin, Mohamad Nor Akasyah Wahee Anuar
(2020) The Study On Used Of Tropical Wood Sawdust As A Replacement Fine Aggregates In Concrete Mix , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY , SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 4, 1542, ISSN:22076360
Suraya Hani Adnan*a, Norwardatun Abd Ronib, Nuramidah Hamidonc, Tuan Noor Hasanah Tuan Ismaild
(2020) The Utilization Of Recycled Concrete Aggregate From Construction Waste As Vertical Filter , JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS , ASSOCIATION OF INDIAN PHARMACIST-AIP , 7, 1403, ISSN:23945125
Nur Faezah Binti Yahya, Racheal Dayang Anak John Rassin, Mohd Sufyan Bin Abdullah, Mohamad Hairi Bin Osman, Tuan Noor Hasanah Binti Tuan Ismail, Suraya Hani Binti Adnan, Noor Khazanah Binti A Rahman
(2020) Utilisation Of Brick Waste As Aggregate In Lightweight Concrete, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 104, ISSN:0038111
Norwardatun Abd Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2019) The Efficiency Of Vertical Recycled Concrete Aggregates As A Filter For Removal Phosphorus In Synthetic Wastewater , JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY AND NATURAL RESOURCES , UTHM , 2, 1, ISSN:26727358
SURAYA HANI ADNAN, NADZIRAH ABDUL WAHAB, NORWARDATUN ABDUL RONI
(2019) Vertical Aerated Recycle Concrete Aggregate, JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY AND NATURAL RESOURCES, FAZ PUBLISHING , 11, 1, ISSN:2672735
Zalipah Jamellodin, Mohamad Arif Jamaly, Norazreen Nor Azhar, Masni A. Majid, Norhafizah Salleh, Noor Azlina Abdul Hamid, Suraya Hari Adnan
(2018) Binary Effect Of Palm Oil Fuel Ash And Eggshell Waste Powder On Heat Of Hydration For Mortar, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 27, ISSN:2227524X
Zalipah Jamellodin, Hamidah Mohd Saman, Suraya Hani Adnan, Nur Hafizah A. Khalid,Noor Azlina Abdul Hamid, Masni A. Majid, and Norhafizah Salleh
(2018) Flexural Behaviour Of Plain Concrete Prism Strengthened By Textile Fine Grained Mortar, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 3982, ISSN:19366612
N.A. Kamarulzaman, S.H. Adnan, K.A. Mohd Sari, M.H. Osman, M.L. Ahmad Jeni, M.S. Abdullah, P. Ang Soon Ern, N.F. Yahya, N.I.M Yassin, M.N.A. Wahee Anuar
(2018) Properties Of Cement Brick Containing Expanded Polystyrene Beads (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) , JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 41, ISSN:22298460
Norwardatun Abd Roni, Suraya Hani Adnan, Rafidah Hamdan
(2018) Recycled Concrete Aggregates As A Filter For Removal Of Phosphorus In Synthetic Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SCIENCE PUBLISHING CORPORATION , 12, 116, ISSN:2227524X
SURAYA HANI ADNAN, RAFIDAH HAMDAN, NUR IZZATI MOHD YASSIN, NORWARDATUN AHMAD RONI
(2018) Removal Of Phosphorus From Synthetic Wastewater Using Recycled Concrete Aggregates As A Filter Medium, JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, UNIMAS PUBLISHER , 4, 13, ISSN:24621382
NURAIN IZZATI MOHD YASSIN,SURAYA HANI ADNAN, SHAHIRON SHAHIDAN,NOORWIDAWATI ALI,NURUL AMIRAH KAMARULZAMAN,NORWARDATUN ABD RONI
(2018) Strength And Physical Properties Of Sustainable Concrete Masonry At Elevated Temperature : A Review, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) , 9, 45, ISSN:2590-414
Zalipah Jamellodin, Norazreen Nor Azhar, Mohamad Arif Jamaly, Masni A. Majid, Norhafizah Salleh,Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Suraya Hani Adnan and Nur Nadhirah Abdul Rashid
(2018) Strength Of Blended Cement Mortar Containing Palm Oil Fuel And Eggshell Ashes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 9, 598, ISSN:2227524X
Suraya Hani Adnan, Musab Al Fatih Salim Abadalla, Zalipah Jamellodin
(2018) The Mechanical And Physical Properties Of Concrete Containing Polystyrene Beads As Aggregate And Palm Oil Fuel Ash As Cement Replacement Material , MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) , 1, 114, ISSN:25904140
Suraya Hani Adnan, Suzana Wati Adnan, Muhammad Shukri Zakaria, Mohamad Hairi Osman, Zalipah Jamellodin
(2018) The Use Of Cement Leftovers From The Hollow Of Spun Piles As An Additive In Self-Compacting Concrete, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) , 12, 43, ISSN:25904140
Suraya Hani Adnan, Norwardatun Abd Roni
(2018) Vertical Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter For Removal Of Phosphorus, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 37, ISSN:22298460
Sa?afilah Abd Rahman, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Suraya Hani Adnan
(2017) An Evaluation Of Important Criteria For Measuring The Facade Condition Of Old Shophouses In Malaysia, ASIAN JOURNAL OF TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, Politeknik Malaysia , 9, 1, ISSN:0128-0600
Suraya Hani Adnan, Abdulmohaimin Omar
(2016) Improvement Of The Compressive Strength And Water Absorption Of Recycled Aggregate Concrete By Using Uncontrolled Burnt Rice Husk Ash , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Asian Research Publishing Network (ARPN) , 2, -, ISSN:1819-6608
Suraya Hani Adnan
(2015) Performance Of Rice Husk Ash As A Partial Cement Replacement In Fine Grained Mortar, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 3, 969, ISSN:16627482
Suraya Hani Adnan
(2015) Strength Development Of Fine Grained Mortar Containing Fly Ash And Rice Husk Ash, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 4, 182, ISSN:16627482
Suraya Hani Adnan
(2015) Strength Development Of Fine Grained Mortar Containing Palm Oil Fuel Ash As A Partial Cement Replacement, APLLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans tech Publications, Switzerland , 3, 964, ISSN:16627482
Media Digital
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Analysis Load Continuous Beam_Part 1, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Analysis Load Continuous Beam_Part 2, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Analysis Load Continuous Beam_Part 3, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Analysis Load Simply Supported, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Chapter 3 Shear Force & Bending Moment Method 1, YOUTUBE , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Chapter 3 Shear Force And Bending Moment Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 3: Analysis Of Section, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 4 Deformation Of Statically Determinate Structure, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 5 Compression Column, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 6 Shear & Strain_Part 1, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 6 Shear & Strain_Part 2 , Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 7 Steel Structure-Part 2, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 7 Steel Structure_Part 1 , Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Chapter 7 Steel Structure_Part 3, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, WAN AMIZAH BINTI WAN JUSOH
(2020) Example Calculation: Part 1 - Singly Reinforced Rectangular Section, Youtube , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Mohr Circle Example 1 14, YOUTUBE , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Mohr Circle Example 1 15, YOUTUBE , ISBN:-
iR Hairi, Dr Suraya Hani, Nor Faezah
(2020) Mohr Circle Part 1, YOUTUBE , ISBN:-
iR Hairi, Dr Suraya Hani, Nor Faezah
(2020) Mohr Circle Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Stress In Beam Part 1, YOUTUBE , ISBN:-
MOHAMAD HAIRI OSMAN, SURAYA HANI BINTI ADNAN, NUR FAEZAH BINTI YAHYA
(2020) Stress In Beam Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
Mohamad Hairi, Suraya Hani Binti Adnan, Mohamad Luthfi, Mohammad Ashraf, Noor Khazanah, Mimi Suliza Binti Muhamad.
(2020) The Performance Of Rc Beam Containing (Eps) & (Pofa) In Term Of Flexural Performance., Youtube.com , ISBN:-
Policy Paper
Suraya Hani Binti Adnan
(2021) Polisi Hubungan Masyarakat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm)
Prosiding / Seminar
Peniel Ang Soon Ern, Wong Ngiik Zhing, Narimah Kasim, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Nor Suhada Natasha and Roslinda Ali
(2022) Acceptance On Building Information Modelling (Bim) Training In Selangor Construction Industry: Current Trend And Impediments, UTHM , 1, ISBN:17551315
Peniel Ang Soon Ern, Woo Xian Yang, Narimah Kasim, Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Nor Suhada Natasha and Roslinda Ali
(2022) Building Information Modelling (Bim) In Malaysian Industrialised Building System (Ibs) Construction Projects: Benefits And Challenges, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Muhammad Shafiq Amir bin Kamarazaman, Nuramidah binti Hamidon, Nur Aini binti Mohd Arish, Mariah Awang, Hasnida Harun, Noor Yasmin Zainun, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Faridahanim Ahmad, Kamaruzaman Musa, Fatimah Mohamed Yusof, Suraya Hani Adnan and Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2022) Prediction Of Future Temperature And Rainfall Characteristics Using Statistical Downscaling Model (Sdsm) For Pondok Tanjung Station In Kurau River Basin, AIP PUBLISHING , 030032-1, ISBN:0094243X
I Hadi Izaan , A Suraya Hani, A.W Norhayati , O Mohamad Hairi , J Zalipah , AH Noor Azlina , S Norhafizah and Mia Wimala
(2022) Preliminary Study Of Sago Fine Waste As A Sand Replacement Material For Cement Brick, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
N.A.A Hamid, N. Salleh, N. Ali, S.R Abdullah, S.H Adnan and Z.Jamellodin
(2022) Strengthening Of Reinforced Concrete Beams With Circular Opening At Flexure Zone By Various Types Of Fiber Reinforced Polymer, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Izzati Abdul Manaf, Noraini Marsi, Vikneshvaran Genesan, Efil Yusrianto, Hafizuddin Hakim Shariff, Suraya Hani Adnan, Mariah Awang, Roslinda Ali and Mohd Ridzuan Mohd Jamir
(2021) Compressive Strength, Sound Absorption Coefficient (Sac) And Water Absorption Analysis Of Hdpe Plastic Waste Reinforced Polystyrene And Portland Cement For Lightweight Concrete (Lwc), IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
Mohamad Hairi Osman, MIMI SULIZA MUHAMAD, Noor Khazanah A Rahman, Suraya Hani Adnan, Salman Salim, Ahmad Hakimi Mat Nor
(2021) Mechanical Properties Of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash And Modified Expanded Polystyrene Beads As Replacement Materials Using Finite Element Method, UTHM , 62, ISBN:27735303
Mohamad Hairi Osman, Suraya Hani Adnan, Ong Sin Kai, Salman Salim, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Azman Jaafar, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Nur Faezah Binti Yahya
(2021) Mechanical Properties Of Concretecontaining Expanded Polystyrene (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa), UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) , 1, ISBN:9780735441187
Zalipah Jamellodin, Lam Phooi Sim, Huang Chai Qing, Suraya Hani Adnan,Norhafizah Salleh and Noor Azlina Abdul Hamid
(2021) Strength Performance Of Oil Palm Shell Lightweight Aggregate Concrete, IOP SCIENCE , 1, ISBN:1757899X
Nurul Fazilah Ab Zail1 , Suraya Hani Adnan1*
(2021) Sustainable Concrete Partially Comprised Of Supplementary Cementitious Material And Alternative Fine Aggregate- A Revie, UTHM , 196, ISBN:27735303
A S Nurfarhanna, A Suraya Hani*, O Mohamad Hairi, J Zalipah, AH Noor Azlina, S Norhafizah, A Anizahyati
(2021) The Compressive Strength And Water Absorption Of Railway¿S Concrete Sleepers Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As A Cement Replacement Material , IOP CONFERENCE PROCEEDING , 1, ISBN:1757899X
Nurfarhanna Ahmad Sulaiman, Suraya Hani Adnan, Abdul Hadi Izaan, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Wan Amizah Wan Jusoh, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid and Norhafizah Salleh
(2021) The Sound Absorption Coefficient Of Railway Concrete Sleepers Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As A Cement Replacement Material , IOP CONFERENCE PROCEEDING , 1, ISBN:17426588
N Abd Roni, S H Adnan, N Hamidon and T N H T Ismail
(2021) The Vertical Recycled Concrete Aggregate Filter For Removal Of Phosphorus In Wastewater , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
N I M Yassin, S H Adnan, S Shahidan, S S Ayop, N A Kamarulzaman, M H Osman, Z Jamelloddin, M Majid, N Salleh, A Alisibramulisi, M N A Wahee Anuar
(2020) Effects Of Curing Conditions On Properties Of Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene And Palm Oil Fuel Ash , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Nuramidah Hamidon, Chin Jun Hong, Mariah Awang, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Faridahanim Ahmad, Kamaruzaman Musa, Fatimah Mohamed Yusof, Suraya Hani Adnan and Mohd Syafiq Syazwan Mustafa
(2020) Future Flood Forecasting In Bukit Merah Using Hec-Hms Software, HTTPS://WWW.ATLANTIS-PRESS.COM/ABOUT , 183, ISBN:9789462393103
S H Adnan1, N K Zolkefli1, M H Osman1, M L Ahmad Jeni1, Z Jamellodin2, N A Abdul Hamid2, A Alisibramulisi2, N Abdul Roni1 and M N A Nor Akasyah4
(2020) Performance In Thermal Conductivity Of Bricks Containing Palm Oil Fuel Ash And Expanded Polystyrene Beads , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
Muhammad Asyraf Azeman Shah, Suraya Hani Adnan, Mohamad Hairi Osman, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Zalipah Jamellodin, Noor Azlina Abdul Hamid
(2020) Sand Brick Using Perlite As A Cement Replacement , UTHM , 142, ISBN:27735303
S H Adnan, N A Kamarulzaman, K A Mohd Sari, M H Osman, Z Jamellodin, N A Abdul Hamid, A Alisibramulisi, N Abdul Roni, N I Mohd Yassin and M N A Wahee Anuar
(2020) Sound Absorption Of Lightweight Brick Containing Expanded Polystyrene Beads And Palm Oil Fuel Ash , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
N I M Yassin1, S H Adnan2*, S Shahidan1 and S S Ayop1
(2020) Strength And Physical Properties Of Concrete Brick At Elevated Temperature , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
Zalipah Jamellodin, Hamidah Mohd Saman, Azmi Ibrahim and Suraya Hani Adnan and Nur Hafizah Abd Khalid
(2019) Influence Of Porosity On The Tensile Strength Of Fine Grained Mortar Containing Fly Ash, Palm Oil Fuel Ash And Rice Husk Ash , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
M Y Nurain Izzati, A Suraya Hani, S Shahiron, A Sallehuddin Shah, O Mohamad Hairi, J Zalipah, A H Noor Azlina, W A Mohamad Nor Akasyah and K Nurul Amirah
(2019) Strength And Water Absorption Properties Of Lightweight Concrete Brick, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
A Suraya Hani, M Y Nurain Izzati, S Shahiron, A Sallehuddin Shah, O Mohamad Hairi, A Mohd Sufyan, A J Mohamad Luthfi, J Zalipah, W A Mohamad Nor Akasyah and K Nurul Amirah
(2019) Strength And Water Absorption Properties Of Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene And Palm Oil Fuel Ash , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
S.H. ADNAN, N.A.RONI, R. HAMDAN, N.I.M. YASSIN, N.A. KAMARULZAMAN
(2018) A New Design Of Recycled Concrete Aggregates As An Aerated Filter For Removal Of Phosphorus , IOP PUBLISHING LTD , 1
Mohamad Hairi Osman, Mohamad Nur Mustaqim Abd Shukor, Suraya Hani Adnan, Mohamad Luthfi Ahmad Jeni, Mohd Sufyan Abdullah, Salman Salim, Hannifah Tami, and Nor Azira Abdul Rahman
(2018) Comparison Of Pigtail With J Anchor Bolt In Normal Concret, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261-236X
M A JUSOH, S R ABDULLAH, S H ADNAN
(2018) Strength Of Mortar Containing Rubber Tire Particle, IOP PUBLISHING LTD , 1
SURAYA HANI ADNAN, MOHAMAD HAIRI OSMAN, MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN,KAMARUZZAMAN MUSA, ZALIPAH JAMELLODIN,WAN YUSLINDA WAN YUSOF,NOR SHUHADA MOHAMMAD
(2018) Textile Fine Grained Mortar Layers On Reinforced Concrete Beam: The New Structure Technology , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP) , 020012-1
MOHAMMAD ASHRAF ABDUL RAHMAN, MOHD KAMARUZAMAN MUSA, SURAYA HANI ADNAN
(2017) Employers¿ Perceptions Of The Employability And Skills Of Building Services Engineering Technology Prospective Graduates, UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI, POLITEKNIK PORT DICKSON , 427, ISBN:978-967-5677-71
Suraya Hani Adnan, Musab Al Fatih Salim Abadalla, Zalipah Jamellodin
(2017) The Mechanical And Physical Properties Of Concrete Containing Polystyrene Beads As Aggregate And Palm Oil Fuel Ash As Cement Replacement Material , American Institute of Physics (AIP) , 020016-1, ISBN:978-073541573-7
N. Jamaluddin, Alyaa A. Azeez, Norashidah Abd Rahman, Ali Naji Attiyah, Mohd Haziman Wan Ibrahim, N. Mohamad and Suraya Hani Adnan
(2016) Experimental Investigation Of Concrete Filled Pvc Tube Columns Confined By Plain Pvc Socket , MATEC Web of Conferences , - , ISBN:2261-236X
Zalipah Jamellodin,Hamidah Mohd Saman,Suraya Hani Adnan, Nur Hafizah Abd Khalid, Noor Azlina Abdul Hamid,Masni A. Majid, Norhafizah Salleh
(2016) Flexural Behaviour Of Plain Concrete Prism Strengthened By Textile Fine Grained Mortar, THOMSON REUTERS , - , ISBN:09745645
J Hadipramana, F V Riza, I A Rahman, L Y Loon, S H Adnan and A M A Zaidi
(2016) Pozzolanic Characterization Of Waste Rice Husk Ash (Rha) From Muar, Malaysia , UTHM , - , ISBN:1757899X
S.H.Adnan,R.Hamdan and N.I.M. Yassin
(2016) Removal Of Phosphorus From Synthetic Wastewater Using Recycled Concrete Aggregates As Filter Media, THOMSON REUTERS , - , ISBN:09745645
Suraya Hani Adnan, Alshrif Abdslam Alsonosi, Suzana Wati Adnan
(2016) Study On Concrete Containing Recycled Aggregates Immersed In Epoxy Resin, EDP Sciences - Web of Conferences , 1 , ISBN:2261236X
Suraya Hani Adnan, Wan Yuslinda Wan Yusof,Zalipah Jamellodin, Noor Shuhada Mohammad, Hamidah Mohd Saman
(2016) The Effect Of Textile Fine Grained Mortar Layers On Reinforced Concrete Beam, UTM PRESS , - , ISBN:21803772
Zalipah Jamellodin, Hamidah Mohd Saman, Suraya Hani Adnan,Noor Shuhada Mohammad and Wan Yuslinda Wan Yusof
(2015) Tfgm A New Composite Material With Palm Oil Fuel Ash, SPRINGER SCIENCE SINGAPORE , 461, ISBN:978-981-1001543
Suraya Hani Adnan
(2014) Enhancement Performance Of Recycled Aggregate Concrete By Using Micronized Biomass Silica, Uitm
Suraya Hani Binti Adnan
(2012) Performance Of Recycled Aggregate Concrete Containing Various Pozzolanic Materials In Term Of Strength , Unimas
Suraya Hani Binti Adnan
(2011) Recycled Aggregate As Coarse Aggregate Replacement In Concrete Mixes, ASEAN Australian Engineering
Suraya Hani Binti Adnan
(2010) Performance Of Recycled Aggregate Concrete Containing Micronised Biomass Silica
Suraya Hani Binti Adnan
(2010) The Impact On The Utilization Of Micronised Biomass Silica In Recycled Aggregate Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2009) Micronised Biomass Silica As Cement Replacement Material In Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2009) Performance Of Recycled Aggregate As Coarse Aggregate In Concrete Mixes
Suraya Hani Binti Adnan
(2009) Utilization Of Recycled Aggregate As Coarse Aggregate In Concrete Mixes
Suraya Hani Binti Adnan
(2009) Water Permeability Of Micronised Biomass Silica Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Compressive Strength Of Concrete With Incorporation Of Micronised Biomass Silica
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Mbs As A Potential Cement Replacement Material In Recycled Aggregate Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Performance Of Micronised Biomass Silica Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Recycled Aggregate Concrete In Asia Countries
Nurazuwa Md Noor
(2008) Shrinkage Of Malaysian Palm Oil Clinker Concrete, UMP , ISBN:-
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Utilization Of Micronised Biomass Silica In Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2008) Water Permeability Of Recycled Aggregate Concrete
Suraya Hani Binti Adnan
(2007) Compressive Strength Of Recycled Aggregate Concrete With Various Percentage Of Recycled Aggregate
Suraya Hani Binti Adnan
(2007) Possibility Of Using Recycled Aggregate As An Alternative To Natural Aggregate In Malaysia
Suraya Hani Binti Adnan
(2006) Micronised Biomass Silica (Mbs)- An Alternative Pozzolan
Suraya Hani Adnan
(2005) Compressive Strength Of Concrete Containing Waste Glass As Coarse Aggregate, UTHM
Suraya Hani Binti Adnan
(2005) The Compressive Strength Of Recycled Aggregate Concrete

YearDescriptionLevel
2022 Member for AHLI PANEL SEMAKAN GARIS PANDUAN JAWATANKUASA HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Member for Panel Penilaian Geran Penyelidikan Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Assessor / Reviewer for Panel Jawatankuasa Kesepakaran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Examiner for Pre-Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Invited Lecturer for Penceramah Bengkel Pemantapan Asas Struktur Bagi Kursus DCC 20053 dan DCC 40163, POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, Malaysia, September2022 National
2022 Head for International Conference I-CMetech 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 International
2022 Member for International Association of Engineers, International Association of Engineers, Hong Kong, June 2022 International
2022 Member for Keahlian Majlis Profesor Negara, Majlis Profesor Negara, Malaysia, August 2022 National
2021 Academic Editor / Editor for Editorial Board Member Advanced and Sustainable Technologies, FTKM, UNIMAP, Malaysia, October 2021 National

YearDescription
2022 Co-Supervisor for Mohd Zulkhairi Bin Saedon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PENAZIRAN LAPORAN PEMANTAUAN DANA PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DP KPT) TAHUN 2022, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI, Malaysia, November 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI INNOVATION COMPETITION, CONFERENCE AND CAREER EXHIBITION (I3CE), POLITEKNIK MELAKA, Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Aiman Ilyas Bin Adehasuzra, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Ilyas Bin Adehasuzra, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazman Shafiq Bin Roszanihar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazman Shafiq Bin Roszanihar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Rahiman Bin Nik Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Rahiman Bin Nik Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulaqilah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulaqilah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aminah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aminah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ezatul Syazwana Binti Turiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ezatul Syazwana Binti Turiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syahirah Binti Mohd Zolkfali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syahirah Binti Mohd Zolkfali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Balqis Binti Mohd Razi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Balqis Binti Mohd Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Mohd Zulkhairi Bin Saedon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aida Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aida Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amirah Binti Wagimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amirah Binti Wagimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ili Izyan Binti Mohamed Salehin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ili Izyan Binti Mohamed Salehin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Izzah Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Izzah Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurfarissa Binti Mohamed Nazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurfarissa Binti Mohamed Nazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nurul Fairuz Bin Zawil Anuar, Kitacon Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zariq Imran Bin Razali, Cergas Setia Construction, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Noor Ain Najihah Binti Che Rosely, Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Aishah Zafirah Binti Bahari, Permata Struktur Sdn.Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Sakinah Binti Mhd Noh, Cergas Setia Construction, 2021
2021 Invited Lecturer for Speaker in International Webinar , Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Indonesia, November 2021
2021 Supervisor for Mohammad Ikhmal Bin Jamali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Ikhmal Bin Jamali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Rasyid Bin Mohd Saip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Rasyid Bin Mohd Saip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aqerul Bin Safea'Ai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aqerul Bin Safea'Ai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Hafizuddin Bin Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azhari Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dalila Binti Bakari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dalila Binti Bakari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Syamil Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Fakhri Irfan Bin Abdol Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sakinah Binti Mhd Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sakinah Binti Mhd Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurazmina Hanie Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurazmina Hanie Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurhaliza Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syahmin Nasrullah Bin Mahassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syahmin Nasrullah Bin Mahassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ahmad Firdaus Bin Abdullah, Ytl Construction, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Asliza Jamal, Samling Group Of Companies, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Azhari Bin Mohamad, Kitacon Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Jawahir Johannis Binti Johar, Blackfox Engineering Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Long Muhammad Najmuddin Bin Long Bongsu, Tekad Nusantara, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mari'E Alina Binti Mohd Nar, Uem Sunrise Berhad, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohamad Luqman Hakkim Bin Idris, Schaefer Systems International Sdn Bhd / Schaefer Waste Technologyogy Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohammad Azri Bin Annuar, Farid Ahmad Consulting Engineers Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohd Aris Bin Razali, Blackfox Engineering Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Halim Bin Bachok, Houzbuild Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hanis Bin Yahya, Ytl Construction, 2020
2020 Main Supervisor for Abdul Hadi Izaan Bin Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Norhayati Binti Abd. Wahab @ Dul Ahad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Khairiah Binti Zolkefli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Siti Nadia Syuhada Binti Mohd Satti, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Azeman Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Fazilah Binti Ab Zail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Fazilah Binti Ab Zail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syadza Binti Mohammad Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syadza Binti Mohammad Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Azhari Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chin Kai Loon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chin Kai Loon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lau Yung Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lau Yung Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Shi Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Shi Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hakim Bin Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hakim Bin Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Syamil Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fakhri Irfan Bin Abdol Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izz Danial Bin Mohamed Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izz Danial Bin Mohamed Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Sin Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Sin Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Racheal Dayang Anak John Rassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syahirah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Wei Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Wei Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Adriana Farniza Binti Pozi @ Fauzi, Huashi (Malaysia) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Izzati Binti Abdul Manaf, Radicare (M) Sdn Bhd. Cawangan Terengganu, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Badrul Amin Bin Abd Wahab, Dz One Engineering Works Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohammad Fazila Bin Mustaffa, Qmec Consult Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Irfan Bin Rahimi, Institut Teknologi Petroleum Petronas, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nadia Amera Binti Mohammad Nadzir, Excel Engineering & Construction Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sharifah Maisarah Binti Syed Hasbil Hilmy, Petronas Amonia Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Norwardatun Binti Abd Roni, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Afifi Syakirull Bin Sobirin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Afifi Syakirull Bin Sobirin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mari'E Alina Binti Mohd Nar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mari'E Alina Binti Mohd Nar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Azeman Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuriah Binti Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sofi Aida Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sofi Aida Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Al-Mustakim Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Al-Mustakim Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Daing Muhammad Irfan Bin Ambok Lalak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Daing Muhammad Irfan Bin Ambok Lalak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Irna Shafini Binti Mohd Akhir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Irna Shafini Binti Mohd Akhir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kelvin A/L Peter, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kelvin A/L Peter, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hazim Bin Halib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hazim Bin Halib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nabil Bin Nasharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nabil Bin Nasharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Muhammad Bin Mat Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Muhammad Bin Mat Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Racheal Dayang Anak John Rassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Liyana Binti Mohd Ariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sorfina Nur Khairunnisa Binti Rohailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sorfina Nur Khairunnisa Binti Rohailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Adriana Farniza Binti Pozi @ Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Adriana Farniza Binti Pozi @ Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Firdaus Bin Hariyono, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Firdaus Bin Hariyono, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Shafik Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Shafik Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nadzirah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Fateen Nabiella Maulad Azemi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Fateen Nabiella Maulad Azemi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Khairiah Binti Zolkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Khairiah Binti Zolkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nuriah Binti Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Sathid A/L Boon Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Muhammad Haikal Bin Mohd Fodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Haikal Bin Mohd Fodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Neo Chee Kang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Neo Chee Kang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Liyana Binti Mohd Ariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teoh Yee Jun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teoh Yee Jun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Aiman Hafizi Bin Che Azmi, Polymer Composite Asia Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Lee Tze Hui, Spc Industries Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohammad Zahierul Amin Bin Ahmad Tarmidzi, Benz & Carlton Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Ikhwan Kamil Bin Roslan, Stesen Janaelektrik Tuanku Ja'Afar, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nurul Shahirah Binti Mohd Ariffin, Jps Negeri Sembilan, 2017
2017 Main Supervisor for Mohamad Hairi Bin Osman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nadzirah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Ellida Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Ellida Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Elia Ruzana Binti Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Elia Ruzana Binti Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sathid A/L Boon Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Sa'Afilah Bt Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmed Badi Ahmed Al-Mahgani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Azmi Bin Zahareiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jerod M.Ambrose Kamuji, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ling Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Nur Mustaqim Bin Abd Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Aliff Bin Nasarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Zul Hanif Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Afiqah Binti Zulkafli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Arifah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Liana Binti Zulkeffely, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Zahanim Binti Mohamad Zaim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Ain Nazirah Binti Mohd Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Sazwana Binti A Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Te Hi Chong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Hajar Asmat Binti Omar, Petronas Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Nur Afiq Bin Mohd Asri, Semi Hermatics Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhamad Zukhrif Bin Mazlan, Semi Hermatics Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faiz Zahin Bin Jamaludin, Petronas Gas Berhad,, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faris Bin Mubin, Semi Hermatics Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norzahara Binti Ghazali, Delphi (Packard) Electric Malaysia Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Wan Adiela Azwa Binti Wan Ab Rahman, Delphi (Packard) Electric Malaysia Sdn Bhd, 2016
2016 Main Supervisor for Muhammad Fikry Bin Radzali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Norwardatun Binti Abd Roni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurain Izzati Binti Mohd Yassin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurul Amirah Binti Kamarulzaman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Lee Tze Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Masitah Binti Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Moses Anak Martin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nini Azrin Amiera Binti Kosenin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Zakiah Hanim Binti Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurhidayah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Naimah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Mohd Ashazmin Bin Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Mohamad Amir Bin Jusoh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ahmed Badi Ahmed Al-Mahgani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Azmi Bin Zahareiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Jerod M.Ambrose Kamuji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Zul Hanif Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Zahanim Binti Mohamad Zaim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Te Hi Chong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Jasrul Azuan Bin Jamian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Zakiah Hanim Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurul Naimah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Wan Mohd Ashazmin Bin Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Ahmed M. A Elmesh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Alshrif Abdslam Alsonosi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Hamad Abdat Saed Mohammed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Musab Alfatih Salim Abadalla, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Noor Shuhada Binti Mohammad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurain Izzati Binti Mohd Yassin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Wan Yuslinda Binti Wan Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Abdulmohaimin Omar A. Saad Eltaief, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Albashir Hsouna B Kryem, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescriptionLevel
2022 Instructor/lecturer for PENSYARAH KURSUS PROGRAM SARJANA SAINS KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL PROGRAM KHAS SECARA KERJA KURSUS (SEPENUH MASA) BERSAMA PRASARANA, SEMESTER II SESI 2021/202, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - August 2022 University
2022 Member for PENSYARAH "RESEARCH METHODOLOGY COURSE" PROGRAM PASCASISWAZAH FTK KEMASUKAN PELAJAR ANTARABANGSA DARI CHINA SESI MAC 2022 OLEH UET SDN BHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - August 2022 International
2021 Invited Lecturer for Webinar Waste To Wealth POFA: A Potential Waste As A Construction Material , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
21/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
20/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 PROGRAM INTERNATIONAL SHARING SESSION DARI DELEGASI SMARTEX ERASMUS+
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
20/07/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 2 SESI 2021/2022
UTHM / Online google meet
03/07/2022 - 05/07/2022
2022 TESTING CONSULTATION USING UTHM EQUIPMENT
LAIN-LAIN / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
23/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 22)
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 18)
UTHM / GOOGLE MEET
20/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 17)
UTHM / GOOGLE MEET
19/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 16)
UTHM / GOOGLE MEET
18/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 15)
UTHM / GOOGLE MEET
17/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 11)
UTHM / GOOGLE MEET
13/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 10)
UTHM / GOOGLE MEET
12/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 9)
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAF SIRI 2 UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
28/02/2022
2022 JERAYAWARA UNIT TERBITAN KHAS PENERBIT UTHM: SEMBANG 1 JAM TERBITAN KHAS
UTHM / GOOGLE MEET
31/01/2022
2022 SESI ENGAGEMENT PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN BERSAMA FAKULTI DI PAGOH
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Aras 1 Bangunan Pentadbiran UTHM Pagoh
11/01/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
02/01/2022 - 04/01/2022
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 5
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 SEMINAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
UTHM / Zoom Online UTHM
23/09/2021
2021 JERAYAWARA PUSAT APEL - SESI PENERANGAN APEL.A BERSAMA PENGURUSAN AKADEMIK DAN STAF FAKULTI
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
23/09/2021
2021 THE 3RD GLOBAL CONGRESS ON CONSTRUCTION, MATERIAL AND STRUCTURAL ENGINEERING (GCOMSE 2021)
FKAAS,UTHM / VIRTUAL CONFERENCE
23/08/2021 - 24/08/2021
2021 WEBINAR SUPERB SUPERVISOR ROLES, RESPONSIBILITY & RELATIONSHIP
UTHM / https://meet.google.com/rup-yoze-gmw
29/07/2021
2021 SESI TAKLIMAT RESEARCH ENHANCED - STRUCTURED INTERNSHIP PROGRAMME (RE-SIP) FTK 2021
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
16/06/2021
2021 KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 2 SESI 2020/2021
UTHM / google meet platform
13/06/2021 - 15/06/2021
2021 NATURAL FIBER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN FASHION, STATIONARY AND LIFESTYLE PRODUCTS
UTHM / ZOOM
10/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
27/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN DAN PENYEDIAAN PROPOSAL FRGS
UTHM / Online google meet
15/02/2021
2021 SHARING SESSION - HOW TO SECURE PROTOTYPE RESEARCH GRANT SCHEME (PRGS)
UTHM / Online google meet
27/01/2021
2021 TAKLIMAT BERKAITAN PENYELIAAN LATIHAN INDUSTRI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)
UTHM / Secara atas talian
19/01/2021
2021 PROGRAM KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 1 SESI 2020/2021
UTHM / -
10/01/2021 - 11/01/2021
2020 INDUSTRIAL TALK: LEAN PROJECT SCHEDULING FOR BUILDING PROJECTS AND EFFECTIVE PROJECT CONTROL DURING COVID-19 PANDEMIC
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
09/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK: INTRODUCTION TO STRUCTURAL MATERIALS AND CONCEPTUAL STRUCTURAL DESIGN
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
08/12/2020
2020 INDUSTRIAL TALK ON HOW TO APPLY 4D AND 5D WITH A BIM PROCESS, AND PRESENT AND FUTURE OF BIM EXPERTISE_ CERTIFICATION AND STANDARDS
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
07/12/2020
2020 CONSTRUCTION INDUSTRY WEEK @FTK 2020
UTHM / ZOOM WEBINAR & FB LIVE
06/12/2020 - 10/12/2020
2020 HOW TO DESIGN ASSESSMENT IN ACCORDANCE TO ETAC PRINCIPLES
UTHM / GOOGLE MEET
24/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE : THE COURSE SESSION 4 AND 5
UTHM / GOOGLE MEET
08/11/2020
2020 ONLINE ASSESMENT BEST PRACTICE :THE COOURSE SESSION 1, 2 AND 3
UTHM / GOOGLE CLASSROOM
05/11/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? WHAT ARE THE REVIEWERS? EXPECTATION ON THE QUALITY OF YOUR SCIENTIFIC MANUSCRIPT
UTHM / -
15/10/2020
2020 BENGKEL KECEMERLANGAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
UTHM / GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
27/08/2020 - 29/08/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK
UTHM / GOOGLE MEET
19/08/2020
2020 VIRTUAL POSTGRADUATE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES 1/2020 FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY
UTHM / Platform atas talian - Google Meet
28/07/2020
2020 MAJLIS KHATAM AL-QURAN & AMANAT DEKAN FTK
UTHM / UTHM
14/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 INDUSTRIAL TALK SERIES 2-REINFORCED SOIL STRUCTURE WITH GEOGRID
UTHM / UTHM
27/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 3
UTHM / -
07/04/2020
2020 NATIONAL INNOVATION AND INVENTION COMPETITION THROUGH EXHIBITION 2020 (ICOMPEX)
LAIN-LAIN / politeknik sultan abdul halim muadzam shah
24/03/2020 - 26/03/2020
2020 TAKLIMAT DAN BENGKEL PENULISAN PROPOSAL FRGS
UTHM / UTHM PAGOH
28/01/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN AKADEMIK PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH TAHUN 2020
UTHM / HOTEL IMPERIAL HERITAGE, MELAKA
16/01/2020 - 18/01/2020
2019 STAF : PROGRAM BOARD SESSION KAMPUS PAGOH
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, PAGOH
08/12/2019
2019 KURSUS INTRODUCTION TO MICRO-CREDENTIAL
UTHM / FOXMALL, UTHM
03/12/2019
2019 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SIRI 2/2019
UTHM / BILIK MESYUARAT 5, ARAS 1, BLOK A1, UTHM KAMPUS PAGOH
01/12/2019 - 02/12/2019
2019 BENGKEL PENULISAN JURNAL TIDAK BERINDEKS
UTHM / UTHM
27/11/2019
2019 PROGRAM KOLABORASI ANTARA TENSAR INTERNATIONAL LIMITED DAN JABATANTEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM FTK UTHM
UTHM / BILIK MESY 1 5
05/08/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA ALUMNI STAF UTHM 2019
UTHM / DTMI
28/07/2019
2019 BENGKEL MANUAL PENURUNAN KUASA
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
22/07/2019
2019 KOLOKIUM PENYELIDIKAN FTK SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
16/06/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN BERSAMA STAF AKADEMIK FTK
UTHM / UTHM KAMPUS PAGOH
25/04/2019
2019 PROGRAM BERSAMA PROFESOR ADJUNG FTK
UTHM / UTHM
17/04/2019
2019 PROGRAM CERAMAH PERDANA ISRAK MIKRAJ UTHM CAWANGAN PAGOH
UTHM / UTHM PAGOH
04/04/2019
2019 MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) FTK
UTHM / DEWAN JAMUAN PTTA ARAS 5
31/03/2019
2019 NATIONAL INNOVATION AND INVENTION COMPETITION THROUGH EXHIBITION (ICOMPEX'19)
LAIN-LAIN / Dewan Wawasan, Jitra, Kedah
19/03/2019 - 21/03/2019
2019 MESYUARAT PELAKSANAAN MAJLIS MENANDATANGANI MOU / MOA
UTHM / UTHM
18/03/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAN PROPOSAL FRGS
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
15/01/2019 - 16/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP453 Phosphorus Romoval Tchnology: The Horizontal Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter (HARCAF) Hak Cipta (Copyright) LY2019007700 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP401 The Performance Of Lightweight Concrete Brick Containing Expanded Polystyrene (Eps) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa) In Term Of Fire Resistance Hak Cipta (Copyright) LY2019004528 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP346 Phosphorus Removal Technology : The Vertical Aerated Recycled Concrete Aggregate Filter (VARCAF) Hak Cipta (Copyright) LY2019002133 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT140 Lightweight Concrete Containing Expanded polystyrene Beads and Palm Oil Fuel Ash (POFA) Paten (Patent) PI2016702791 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT119 A Composite Construction Material Paten (Patent) PI2015001815 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16SIIF10 TexCo Ballistic ? Resistance Panel SIIF 2016 Gangsa dan Setara
16SIIF04 Lightweight Concrete Containing Expanded Polystrene Beads (EPS) and Palm Oil Fue SIIF 2016 Perak dan Setara
16ITEX18 Ultra performance innovation and Quality of expended polystrene concrete and pal ITEX 2016 Perak dan Setara
15ITEX08 Monotonic Flexural Behaviour of Plain Concrete Beams Strenghtened by Textile Fin Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2004 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI

06-9742042