Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 
  07-4537000
PROF. MADYA Ir. Dr. TEE KIAN SEK

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH MEKATRONIK , UNIVERSITY OF LEEDS (2012)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1977)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

Industrial automation system
Mechatronic system in gait monitoring
Mechatronic system in rehabilitation
Mechatronic system in exoskeleton

Industrial automation system in production system design using PLC, industrial sensors and actuators
Mechatronic system in gait monitoring especially kinematic and kinetic variables.
Mechatronic system to help the patients or the helpers during rehabilitation and physio therapy.
Mechatronic system in exoskeleton system especially in human locomotion.

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2023 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Instrumentation and Sensing Technology (InSeT)
01/01/2023 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Instrumentation and Sensing Technology (InSeT)
01/10/2022 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Instrumentation and Sensing Technology (InSeT)
01/01/2022 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Instrumentation and Sensing Technology (InSeT)
03/09/2018 - 02/09/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Instrumentation and Sensing Technology (InSeT)
01/01/2017 - 31/12/2017 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Mekatronik dan Robotik
01/03/2016 - 31/12/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Mekatronik dan Robotik
01/03/2012 - 28/02/2014 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Mekatronik dan Robotik

YearDescriptionRoleLevel
2020 - 2022Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2017 - 2020Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Profesional Kebangsaan
2017 - 2017The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Integrated Design Project [BEE40803], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Integrated Design Project [BEE40803], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Jemputan Bengkel Semakan Kurikulum & Silibus Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKSS) Bersama Panel Penasihat Industri, Wakil Universiti Awam, Wakil Persatuan Profesional, Alumni FTKEE dan Ibu/Bapa, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, March 2023 National
2023 Member for Perlantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Pengajian Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTem), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia, February 2023 National
2023 Trainer for Jemputan Ke Bengkel Latihan Task Force Problem-Based Learing, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Trainer for Pelaksanaan Jerayawara Problem-Based Learning (PBL) ke Fakulti-Fakulti dan Pusat Pengajian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 Electrical Design Project [BEF35703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Electrical Machines [BEJ20403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Integrated Design Project [BEE40803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Integrated Design Project [BEE40803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mechatronic Mechanism [BEJ44803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Electrical Machines [BEJ20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electronic Engineering Laboratory Ii [BEJ20801], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Instrumentation And Measurement [BEJ10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Mechatronic Engineering Laboratory [BEJ44001], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Mechatronic Mechanism [BEJ44803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Flexible Manufacturing System I [BBN10305], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Instrumentation And Measurement [BEJ10702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Integrated Design Project Ii [BEE32102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechatronic System [MEM10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KEE10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PEE10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Fundamental Electronics Laboratory [BEE12401], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Automation System [BEH31103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BEE32205], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Creativity And Innovation [BEE31202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [BEE30304], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Instrumentation And Measurement [BEH10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Instrumentation And Measurement [BEH20403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Manufacturing Process [BEH41303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechatronic Engineering Practices [BEH20201], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechatronic Engineering Practices [BEH20201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechatronic Mechanism [BEH41103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Automated Manufacturing Syatem [BND41403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Instrumentation And Measurement [BEH10102], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Manufacturing Process [BEH41303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechatronic Engineering Practices [BEH20201], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Automation System [MEM10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Automation Systems [BEH20302], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Automation Systems [BEH20302], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Electronic [BND30603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechatronic Engineering Laboratory [BEH41401], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechatronic Engineering Practices [BEH20201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Motion Controls [BEH41202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Advanced Digital Control [MEM10203], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Advanced Digital Control [MEM10203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Automation System [MEM10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Automation System [MEM10303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Instrumentation And Control Systems [BEH22003], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Instrumentation And Measurement [BEH20403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Manufacturing Process [BEH41303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechatronic Design Software [BEH31001], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechatronic Engineering Laboratory Iv [BEH30901], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational Safety And Healty [BEE12202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Power Engineering Laboratory I [BEF34701], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Advanced Digital Control [MEM10203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Automation System [MEM10303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Digital Control [BEX43903], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Control System [BEF33003], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Technology [BEE10403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electronics Engineering Laboratory Ii [BEE20901], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Manufacturing Process [BEH41303], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Master'S Laboratory Ii [MEE10701], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q339 An innovation of a controlled dynamic knee assistance device to enhance knee stiffness during knee buckling among elders Ketua 30/04/2025
Q331 The Development of Internet-of-Things Water Quality Sensors System for Microalgae Culture (UTHM-GIAE) Ahli 31/03/2025
X248 Development of Internet-Of Thing (IOT) Weather Station for Smart City Ahli 30/03/2025
Q541 Development of UTHM Outdoor Cage for Drone Flying Performance Integrating with Smart Monitoring System Ahli 30/06/2024
Q279 New Flight Controller Drone Cargo Evaluation For Preparation on Minister of Higher Education Visiting to UTHM Ahli 30/09/2023
B112 Development of a Smart Agriscan for Precision Agricultural Monitoring System Ahli 31/07/2023
K343 DEVELOPMENT OF GSM-IOT-CLOUD BASED SENSORS HUB FOR SURFACE WATER POLLUTION MONITORING AND BIG DATA ANALYTICS Ahli 30/06/2023
X228 Development of an Internet of Things Wheelchair Lifting System with Height Levelling and Side Transfer for Getting In/Out of a Car Ahli 30/04/2023
K106 Investigation of the bioprinting parameters in influencing the 3D printing of alginate/liquid crystal bioink laden with microspheroids for producing printable structures Ahli 30/09/2022
X213 Development of A Knee Orthotic to Prevent Failing Due to Buckling Among Elderlies with Internet of Things (IoT) Monitoring System Ahli 30/09/2022
K149 A New Framework for Dorsal Hand Vein Pattern Recognition Using Feature Extraction and Classification Techniques Ahli 30/05/2022
K039 Development of Portable Nondestructive Brix Measurement Prototype using Near Infrared Light and Artificial Intelligence for intact Pineapples Ahli 30/09/2021
K232 SENA - IMPROVEMENT OF SENA TRAFFIC CONTROLLER CPU DEVICE MANAGER FIRMWARE Ahli 30/09/2021
H479 Program : Smart Farming Management. Projek : Internet Of Things-Based Agricultural Management Services Using Drone. Ahli 30/06/2021
K233 SENA- DEVELOPMENT OF A WIRELESS MAGNETOMETER TO REPLACE COIL LOOP FOR VEHICLE DETECTION Ahli 30/06/2021
X215 Internet Of Things (IOT) Obesity Monitoring Arm Belt For Teenager Ahli 29/06/2021
H413 Brain Computer Interface Based Robotic Arm Control Ahli 31/12/2020
A164 Smart Size Sorting System (S4) for Machine Learning and Big Data Analytics Ahli 22/12/2020
H463 Trial run project of Internet of Thing (IoT) - Lecture Room Management System for UTHM Main Campus Ahli 01/11/2019
U798 Ambulatory retina inspection and instrument Ketua 31/08/2019
U567 Characterising The Biophysical Properties Of 3D Oral Cancer Cells & Cytochemical Treatment In A Microfluidic Dilution Mixer Ahli 31/05/2018
U326 Development of A Motorized Device for Producing 3D Cells in Microbeads by Flicking Method Ahli 31/07/2016
U328 Development of An Aerosol Device of Generating 3D Cells in Mecroencapsulation Ahli 31/07/2016
U329 Characterizing The Biophysical Properties of Microtissues for Oral Cancer Epithelial Cells in A Microfluidic Device Ahli 31/07/2016
U327 Microcapsules Generator for Encapsulation of Keratinocytes in Calcium Alginate Ahli 30/04/2016
R027 Development Of A Novel Microfluidic Device And Mechatronic Control System For Harvesting Micro -Tissues Ketua 31/08/2015
1141 An Efficient Auto Storage And Auto Retrieval System Within A Computer Integrated Manufacturing Ketua 28/02/2014

Book Chapters
Patrick Ng Soon Chait, Abdo Ali Al-Sharai, Farhanahani Mahmud, See Khee Yee, Intan Sue Liana Abdul Hamid, Kian Sek Tee & Chin Fhong Soon
(2022) The Effects Of Changing Dynamic Viscosity Of Fluid To Velocity, Pressure And Volume Fraction In Co-Axial And Tri-Axial Millifluidics, Control, Instrumentation And Mechatronics: Theory And Practice, Springer , 827, ISBN:9789811939228
Wan Muhammad Naasehuddin Wan Baharudin, Nur Farra Fazliana Jasmani, Nurnajihah Yusof, Mohd Jahaya Kesot, Ruzairi Abdul Rahim, Mohd Hafis Izran Ishak, Tee Kian Sek, Ahmad Ridhwan Wahap
(2020) Cockle Shell As Partial Filler For High Early Strength Concrete, Sensor & Instrumentation System Series 14, UTHM , 13, ISBN:9789672289255
Siti Hawa Ruslan, Nur Anida Jumadi, Marlia Morsin, Muhammad Hazli Mazlan, Ida Laila Ahmad, Wasuzarina Mat Jubadi, Chin Fhong Soon, Nurfarina Zainal, Kian Sek Tee, Nurmiza Othman, Syarfa' Zahirah Sapuan, Farhanahani Mahmud, Zarina Tukiran, Afandi Ahmad, Hasliza Hassan
(2020) Low Power Cmos Image Sensor For Face Recognition, Sleep Apnea Detection With Sms Notification, Development Of Smart Sajadah System, Biomechanical Analysis Of Posterior Lumbar Interbody Cages, Influences Of Ingan Quantum Well Thickness On The Internal Quantum Efficiency For Gan Led...And Etc., Advanced Computer Modelling And Electronics Engineering Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672389927
Tommy Teh Kim Seong, Chew Chang Choon, Radzi Ambar, David Lim Chiok Chuan, Chessda Uttraphan A/L Eh Kan, Tee Kian Sek, Mohd Helmy Abd Wahab
(2020) Sena Traffic Controller System Using Moru D Firmware, Proceedings Of The 12th National Technical Seminar On Unmanned System Technology 2020. Lecture Notes In Electrical Engineering, Vol 770., Springer, Singapore , 677, ISBN:9789811624063
Chin Fhong Soon, Wai Yean Leong, Kian Sek Tee, Mohd Khairul Ahmad and Nafarizal Nayan
(2019) A Strategy For Regeneration Of Three-Dimensional (3d) Microtissues In Microcapsules: Aerosol Atomization Technique , Tissue Engineering Strategies For Organ Regeneration, CRC PRESS , 285, ISBN:9781138391543
Najihah Masaruddin, Ida Laila Ahmad, Ruzairi Abdul Rahim, Dirman Hanafi, Tee Kian Sek, Herman Wahid, Leow Pei Ling
(2019) Colorimetric Device For Egg Yolk Type Classification, Sensor And Instrumentation Series 12, UTHM , 23, ISBN:9789672306153
Elmy Johana Mohamad, Siti Khadijah Narudin, Nur Nadia Nasir, Ruzairi Abdul Rahim, Omar Mohd Faizan, Zulkifli Mansor,Tee Kian Sek, Dirman Hanafi, Fadzli Abd Shaib
(2019) Development Of Portable Magnetic Sensor For Steel Pipe Crack Damage And Defect Inspection, Sensor & Instrumentation System Series 12, UTHM , 15, ISBN:9789672306153
Chin Fhong Soon, Sargunan A/L Sundra, Nurfarina Zainal, Kian Sek Tee, Mohd Khairul Ahmad, Wan Ibstisam Wan Omar, Nafarizal Nayan
(2019) Micromixers And Applications, Current Advances In Microdevices And Nanotechnology (Series 1), UTHM , 79, ISBN:9789672306252
SITI ZALEHA ABDUL HAMID, NUR FARAH HANIS DAUD, 75 V HERLINA ABDUL RAHIM, RUZAIRI ABDUL RAHIM, ABU UBAIDAH SHAMSUDDIN, KIAN SEK TEE, ARIFFUDDIN BIN JORET
(2018) Acoustic Metamaterial For Image Detection, Sensor & Instrumentation System. Series 9, UTHM , 75, ISBN:9789672183273
Chin Fhong Soon, Tiong Hin Ong, Mohamad Yusof Othman, Zhi Wei Sia, Hui Hwang Goh, Kian Sek Tee
(2018) Chapter 9: Industry Design Of An Active Aging Tester For Led Luminaire With Pir Sensor, Sensor & Instrumentation System Series 6, UTHM , 159, ISBN:9789672110576
Herman Wahid, Azezan Md. Saad, Bong Yu Liang, Azmalihah Muhd Zain, Amirul Asraf Misr un, Elmy Johana Mohamad, Kian Sek Tee, Abu Ubaidah Shamsuddin, Ida Laila bte Ahmad
(2018) Design Of An Electronic Sports Vending Machine (E-Svm), Sensor & Instrumentation System. Series 8, UTHM , 46, ISBN:9789672183273
Amri Zainal, Hassanen Taleb Jawad, Suzanna Ridzuan Aw, Hediyeh Karimi Faiz Abadi, Ruzairi Abdul Rahim, Tee Kian Sek, Dirman Hanafi Burhanuddin, Shafishuhaza Sahlan, Leow Pei Ling
(2018) Measure Temperature & Humidity For 84 Vegetables, Sensor & Instrumentation System Series 11, UTHM , 84, ISBN:9789672216353
Amri Zainal, Hassanen Taleb Jawad, Suzanna Ridzuan Aw, Hediyeh Karimi Faiz Abadi, Ruzairi Abdul Rahim, Tee Kian Sek, Dirman Hanafi Burhannuddin, Shafishuhaza Sahlan, Leow Pei Ling
(2018) Measure Temperature & Humidity For Vegetables, Sensor & Instrumentation System. Series 11, UTHM , 84, ISBN:9789672216353
Kian Sek Tee, Chin Fhong Soon, Mohammed Awad, Abbas Dehghani, David Moser, Saeed Zehedi
(2017) Ambulatory System For Gait Monitoring And Assessment, Sensor & Instrumentation System-Series 3, UTHM , 95, ISBN:978-967-2110-27-9
Chin Fhong Soon, rHiung Yin Yap,Mohd Khairul Ahmad,Kian Sek Tee, Siew Hwa Gan
(2017) Chapter 63: Development Of A Microfluidic Device System Using Adhesive Vinyl Template To Produce Calcium Alginate Microbeads For Microencapsulation Of Cells, Recent Global Research And Education: Technological Challenges. Advances In Intelligent Systems And Computing, Springer , 477, ISBN:978-3-319-46489-3
Journal
Abdo Ali Al-Sharai, Chin Fhong Soon, Chan Hwang See, See Khee Yee, Kian Sek Tee, Mohammed Abdul Wahab
(2023) Modelling Of Co-Axial And Tri-Axial Milii-Fluidic Devices For Co-Extrusion Of Semi-Solids , ASEAN ENGINEERING JOURNAL, UTM PUBLISHER , 6, 93, ISSN:25869159
Yee, S. K., Teoh, M. C.., Abidin, Z. Z., Dahlan, S. H., Anuar, M. R., Tee, K. S., Lim, D., See, C. H., Zhang, H., Zheng, Y., & Soon, C. F.
(2023) Radiation Characteristic Of Cloud Based Magnetometer For Vehicle Detection, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 3, 167, ISSN:21803722
Siti Adibah Zamhuri, Chin Fhong Soon, Anis Nurashikin Nordin, Rosminazuin Ab Rahim, Naznin Sultana, Muhammad Arif Khan, Gim Pao Lim, Kian Sek Tee
(2022) A Review On The Contamination Of Sars-Cov-2 In Water Bodies: Transmission Route, Virus Recovery And Recent Biosensor Detection Techniques, SENSING AND BIO-SENSING RESEARCH, ELSEVIER BV , 6, 1, ISSN:22141804
Gim Pao Lim, Chin Fhong Soon, A.A.Al-Gheethi, Marlia Morsin, Kian Sek Tee
(2022) Recent Progress And New Perspective Of Mxene-Based Membranes For Water Purification: A Review, CERAMICS INTERNATIONAL, ELSEVIER BV , 6, 16477, ISSN:02728842
Xien Yin Yap, Kim Seng Chia* , and Kian Sek Tee
(2021) A Portable Gas Pressure Control And Data Acquisition System Using Regression Models, INTERNATIONAL JOURNAL ON ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, THE SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, INDONESIA. , 3, 242, ISSN:20856830
Sheril Amira Othman, Chin Fhong Soon, Nyuk Ling Ma, Kian Sek Tee, Gim Pao Lim, Marlia Morsin, Mohd Khairul Ahmad, Alyaa Idrees Abdulmaged, Sok Ching Cheong
(2021) Alginate-Gelatin Bioink For Bioprinting Of Hela Spheroids In Alginate-Gelatin Hexagon Shaped Scaffolds, POLYMER BULLETIN , SPRINGER , 11, 1, ISSN:01700839
Gim Pao Lim, Chin Fhong Soon, Nyuk Ling Ma, Marlia Morsin, Nafarizal Nayan, Mohd Khairul Ahmad, Kian Sek Tee
(2021) Cytotoxicity Of Mxene-Based Nanomaterials For Biomedical Applications: A Mini Review, ENVIRONMENTAL RESEARCH, ELSEVIER BV , 10, 111592, ISSN:00139351
Chin Fhong Soon, Siti Hajar Aminah Ali, See Khee Ye, Munzilah Md Rohani, Kian Sek Tee, Marlia Morsin, Nafarizal Nayan, Chiok Chuan Lim
(2021) Investigation Of Wireless Magnetometer In Sensing Magnetic Field Changes At Different Car Direction And Speed, BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 4, 668, ISSN:20893191
Adibah Zamhuri, Gim Pao Lim, Nyuk Ling Ma, Kian Sek Tee & Chin Fhong Soon
(2021) Mxene In The Lens Of Biomedical Engineering: Synthesis, Applications And Future Outlook, BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE, SPRINGER NATURE , 4, 1, ISSN:1475925X
Gim Pao Lim, Chin Fhong Soon, Agnieszka Maria Jastrz¿bska, Nyuk Ling Ma, Anita Rozmys¿owska Wojciechowska, Aleksandra Szuplewska, Wan Ibtisam Wan Omar, Marlia Morsin, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee
(2021) Synthesis, Characterization And Biophysical Evaluation Of The 2d Ti2ctx Mxene Using 3d Spheroid-Type Cultures, CERAMICS INTERNATIONAL, ELSEVIER BV , 8, 22567, ISSN:02728842
Kian Sek Tee, Eugene Low, Wellesly Tony, Safinaz Binti Mohd Khialdin, Jaysuman Pusppanathan, Chin Fhong Soon, Toong Hai Sam
(2020) A Posture Monitoring System With Imu For Ophthalmologist While Operating The Slit Lamp, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 6, 1262, ISSN:25024752
Chin Fhong Soon, Boon Huei Teng, Kian Sek Tee, Siat Ling Jong, Mohd Khairul Ahmad, Marlia Morsin, Tiong Hin Ong
(2020) Bluetooth Embedded Digital Ammeter With Android App Data Logging, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 6, 1400, ISSN:25024752
Chin Fhong Soon, Mohammad Faez Ramilan, Dirman Hanafi, Wan Nurshazwani Wan Zakaria, Safinaz Mohd Khialdin, Hazlita Isa, Kian Sek Tee
(2020) Development Of A 3d Bio-Printer Using Corexy Mechanism And Syringe-Based Extrusion, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 6, 1180, ISSN:25024752
Chin Fhong Soon, Mohana Phriya, Elfa Rizan Rizon, Intan Sue Liana Abdul Hamid, Naznin Sultana, Marlia Morsin, Kian Sek Tee, Gim Pao Lim, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan
(2020) Effects Of Atmospheric Pressure Plasma Jet Treatment Duration To The Viability Of Hela Cells And Microtissues, INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND MATERIALS, UTHM , 7, 473, ISSN:19855761
Gim Pao Lim, Chin Fhong Soon, Sheril Amira Othman, Naznin Sultana, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee
(2020) Generation Of Hela Spheroids In Ca-Alginate-Peg Microbeads Using Flicking Technique As An Improved Three-Dimensional Cell Culture System, COLLOIDS AND SURFACES A: PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ELSEVIER BV , 8, 124885, ISSN:09277757
Alyaa Idrees Abdulmaged, Chin Fhong Soon, Balkis A. Talip, Sheril Amira Othman, Gim Pao Lim, Kian Sek Tee
(2020) Investigation On The Printability Of Bioink Based On Alginate-Gelatin Hydrogel And Liquid Crystals, BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS , INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 8, 1718, ISSN:23029285
Elmy Johana Mohamad, Tee Kian Sek, Tharvind Raj Sugumar
(2020) Smart Laundry Management Tool, TECHNOLOGY REPORTS OF KANSAI UNIVERSITY, TECHNOLOGY REPORTS OF KANSAI UNIVERSITY , 6, 1, ISSN:04532198
Gim Pao Lim, Chin Fhong Soon, Marlia Morsin, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee
(2020) Synthesis, Characterization And Antifungal Property Of Ti3c2tx Mxene Nanosheets, CERAMICS INTERNATIONAL, ELSEVIER BV , 8, 20306, ISSN:02728842
CHIN FHONG SOON, NAFARIZAL NAYAN, NAZNIN SULTANA, MARLIA MORSIN, GIM PAO LIM, NYUK LING MA, ELFA RIZAN RIZON and KIAN SEK TEE
(2020) The Effects Of Dimmer Controlled Atmospheric Pressure Plasma Jet To The Biophysical Structures Of Hela Cells, MALAYSIA APPLIED BIOLOGY , MALAYSIAN SOCIETY APPLIED BIOLOGY , 12, 9, ISSN:01268643
Chin Fhong Soon, Sargunan A/L Sundra, Nurfarina Zainal, Farshid Sefat, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee, and Sok Ching Cheong
(2019) Development Of A Microdilution Device With One-Step Dilution Of Cytochalasin-B For Treating Orl-48 Cancer Microtissues, BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 24: 761-772 (2019), Springer , 6, 761, ISSN:12268372
Chin Fhong Soon, Sargunan A/L Sundra, Nurfarina Zainal, Farshid Sefat, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee & Sok Ching Cheong
(2019) Development Of A Microdilution Device With One-Step Dilution Of Cytochalasin-B For Treating Orl-48 Cancer Microtissues, BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, SPRINGER , 6, 761, ISSN:12268372
Rosnah Mohd Zain, Chin Fhong Soon, Nadhia Mohd Yusof, Elfa Rizan Rizon, Kian Sek Tee, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan
(2019) Dimmer And Neon Transformer As A Power Controllable Generator For Atmospheric Pressure Plasma Jet, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM (IJPEDS), iaes , 6, 51, ISSN:20888694
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Jailani MD Yunos, Widad Othman, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad and Kok Boon Ching
(2019) The Effectiveness Of Integration Of Learning Strategies And High Order Thinking Skills For Generating Idea Among Technical Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 32, ISSN:22298932
Chin Fhong Soon, Kian Sek Tee, Soon Chuan Wong, Nafarizal Nayan, Sargunan Sundra, Mohd Khairul Ahmad, Farshid Sefat, Naznin Sultana, Mansour Youseffi
(2018) Comparison Of Biophysical Properties Characterized For Microtissues Cultured Using Microencapsulation And Liquid Crystal Based 3d Cell Culture Techniques, CYTOTECHNOLOGY, Springer Netherlands , 11, 13, ISSN:09209069
Dirman Hanafi, Kan Sek Tee, Elmy Johana, Hisyam Aibdul Rahman, Mohd Fua¿ad Rahmat, Herman Wahid, Rozaimi Ghazali
(2018) Neuro Model For Passive Suspension Of A Light Car, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 8, 73, ISSN:2229838X
Adrian Soon Bee Tiong, Kian Sek Tee, Mohammed Ibrahim M. H. Awad, Chin Fhong Soon
(2018) Oncoming Vehicle Detection With Variable-Focus Liquid Lens, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, VOL. 10 NO. 8 (2018) P. , UTHM , 2, 127, ISSN:2229838X
Soon Chuan Wong, Chin Fhong Soon, Kian Sek Tee, Wai Yean Leong, Mohd Khairul Ahmad, Sok Ching Cheong
(2017) 3d Oral Squamous Cell Carcinoma Microtissues Grown In Calcium Alginate Microbeads, ANNUAL RESEARCH & REVIEW IN BIOLOGY, ScienceDomain , 6, 1, ISSN:2347565X
Wai Yean Leong, Chin Fhong Soon, Soon Chuan Wong, Kian Sek Tee, Sok Ching Cheong, Siew Hua Gan, Mansour Youseffi
(2017) In Vitro Growth Of Human Keratinocytes And Oral Cancer Cells Into Microtissues: An Aerosol-Based Microencapsulation Technique, BIOENGINEERING, Multidisciplinary Digital Publishing Institute , 5, 43, ISSN:23065354
Ayob M.A., Zakaria W.N.W., Jalani J., Tomari M.R.M., Suberi A.A.M., Sek T.K., Fuad N.F.N.
(2017) Intelligent Approach To Force/Position Control Of Ultrasound-Guided Breast Biopsy Robotic System, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA , 73, ISSN:21801843
Yasmin Abdul Wahab, Ruzairi Abdul Rahim, Mohd Hafiz Fazalul Rahiman, Suzzana Ridzuan Aw, Fazlul Rahman Mohd Yunus, Jaysuman Pusppanathan , Nor Muzakkir Nor Ayob, Leow Pei Ling, Herlina Abdul Rahim, Tee Kian Sek
(2017) Inverse Problem: Comparison Between Linear Back-Projection Algorithm And Filtered Back-Projection Algorithm In Soft-Field Tomography, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING : SPECIAL ISSUE ON ELECTRICAL ELECTRONIC ENGINEERING, UTHM , 12, 32, ISSN:2229-838X
Soon C.F., Thong K.T., Tee K.S., Ismail A.B., Denyer M., Ahmad M.K., Kong Y.H., Vyomesh P., Cheong S.C.
(2016) A Scaffoldless Technique For Self-Generation Of Three-Dimensional Keratinospheroids On Liquid Crystal Surfaces, BIOTECHNIC AND HISTOCHEMISTRY, Taylor and Francis , 295, ISSN:10520295
Kian Sek Tee
(2016) Customizing A High Flow Rate Syringe Pump For Injection Of Fluid To A Microfluidic Device Based On Polyimide Film, APRN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, APRN , 3, 3849, ISSN:1819-6608
Hiung Yin Yap, Chin Fhong Soon, Kian Sek Tee, Nurfarina Zainal, Mohd Khairul Ahmad
(2016) Customizing A High Flow Rate Syringe Pump For Injection Of Fluid To A Microfluidic Device Based On Polyimide Film, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , ARPN , 3, 3849, ISSN:1819-6608
Soon Chuan Wong, Chin Fhong Soon, Wai Yean Leong, Kian Sek Tee
(2016) Development Of A Flicking System For Producing Calcium Alginate Microbeads, JURNAL TEKNOLOGI, Universiti Teknologi Malaysia , 6, 103, ISSN:01279696
Nurul Hamizah Md Sai'aan, Chin Fhong Soon, Kian Sek Tee
(2016) Development Of A Micro-Extruder With Vibrational Mode For Microencapsulation Of Cells, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 7, 8770, ISSN:18196608
Wai Yean Leong, Chin Fhong Soon, Soon Chuan Wong, Kian Sek Tee
(2016) Development Of An Electronic Aerosol System For Generating Microcapsules, JURNAL TEKNOLOGI, Universiti Teknologi Malaysia , 1, 79, ISSN:01279696
Soon Chuan Wong, Chin Fhong Soon, Wai Yean Leong, Kian Sek Tee
(2016) Flicking Technique For Microencapsulation Of Cells In Calcium Alginate Leading To The Microtissue Formation, JOURNAL OF MICROENCAPSULATION, Taylor & Francis , 1, 162, ISSN:1464-5246
Adrian Soon Bee Tiong , Soon Chin Fhong , Rosli Omar , Mohammed I. Awad, Tee Kian Sek
(2016) Lane Marking Detection And Tracking, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHING NETWORK , 1, 8910, ISSN:18196608
Hiung Yin Yap, Chin Fhong Soon, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Muhammad Sharil Saripan, Mohd Zainizan Sahdan, Kian Sek Tee
(2016) Synthesis And Characterization Of Polymeric Microspheres By Using Suspension Polymerization Technique, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 10, 11808, ISSN:18196608
Kok Tung Thong, Arina Basyirah Ismail, Hatijah Basri, Kian Sek Tee, Chin Fhong Soon
(2016) The Effects Of Culture Substrates And Media To The Behavior Of Microtissues, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 8, 9700, ISSN:18196608
RAGS MINISTRY OF EDUCATION
(2015) A Visual Guide For Lower Limb Prothetic Alignment, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHIGN NETWORK , 8, 6235, ISSN:18196608
RO27 MINISTYR OF EDUCATION
(2015) An Activity Monitoring System For Elderly, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHING NETWORK , 10, 8467, ISSN:18196608
Media Digital
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2019) 0.96" Oled Clock And Timer (Rtc Ds3231), Youtube.com , ISBN:-
DR TEE KIAN SEK
(2019) 2000w 220v Ac Scr Electric Voltage Regulator, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2019) Capacitive Touch Switch, Youtube.com , ISBN:-
SOON CHIN FHONG, TEE KIAN SEK
(2019) Dc Motor Speed And Direction Control With Arduino Uno And L298n , YOUTUBE.COM , ISBN:-
SOON CHIN FHONG
(2019) Easyeda Linking Schematic Lib To Pcb Lib (Footprint), YOUTUBE , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) A Customised Contact Angle Measurement System, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Aging Tester Or Interrupter For Pir Motion Sensor [Longer Video], Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Cnc 2418 Engraving Text On Acrylic + Inkscape + Grbl Control (Part 1) , Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong dan Dr. Tee Kian Sek
(2018) Cnc Engraving Text On Acrylic + Inkscape + Grbl Control (Part 2) , Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong dan Dr. Tee Kian Sek
(2018) Inkscape Image To Gcode (*.Ngc) To Gbrl Control, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Microencapsulation Of 3d Cells In Calcium Alginate Using A Flicker Machine , Youtube.com , ISBN:-
Dr Soon Chin Fhong dan Dr. Tee Kian Sek
(2018) Microfluidic Flow Focusing Device, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Nodemcu Esp8266-Blynk App Remote Temperature And Humidity Monitoring, Youtube.com , ISBN:-
Dr Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Oled Count Down Timer And Ssr Relay , Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Pdms Microfluidic Device For 2-Channel Micromixer, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Reconfigurable Timer Menu Using Lcd + Arduino Mega Controller , Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Simple Vehicle Counting Using Python And Opencv, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Switching A Led Using Xbee S2c Radio Modules :Free Sketch Available, Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Xbee + Dht11 + Arduino Uno + Xctu (Free Sketch Available), Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2018) Xbee+Accelerometer Adxl335 +Serial Plotter [Free Sketch], Youtube.com , ISBN:-
Dr. Soon Chin Fhong and Dr. Tee Kian Sek
(2017) 2.4" Tft (S6d0154)+ Dht 11 Sensor + Arduino Atmega 2560 (Code Attached In Comment), Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Tommy Teh Kim Seong, Chew Chang Choon, Radzi Ambar, David Lim Chiok Chuan, Chessda Uttraphan A/L Eh Kan, Tee Kian Sek, Mohd Helmy Abd Wahab
(2021) Sena Traffic Controller System Using Moru D Firmware, SPRINGER, SINGAPORE , 677, ISBN:9789811624087
Elmy Johana Mohamad, Tee Kian Sek, Chew Chang Choon, Omar Mohd Faizan, Ruzairi Abd Rahim and Mimi Mohaffyza Mohamad
(2020) Energy Smart Saving Classroom With Iot Based, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17578981
Chin Fhong Soon, Teng Boon Huei, Hui Hwang Goh, Kian Sek Tee, Mohd Khairul Ahmad, Tiong Hin Ong, Naszirul A. Rahman
(2018) Development Of A Iot Based Digital Ammeter With Bluetooth In Half-Duplex Communication, UTEM , 65, ISBN:9789672145585
Kian Sek Tee, Eugene Low, Hashim Saim, Wan Nurshazwani Wan Zakaria, Chin Fhong Soon
(2017) A Study On The Ergonomic Assessment In The Workplace, American Institute of Physics , 020034, ISBN:9780735415638
NURUL HAMIZAH MD SAIÁAN, CHIN FHONG SOON, KIAN SEK TEE, MANSOUR YOUSEFFI, SAYED ALI KHAGANI
(2017) Characterisation Of Encapsulation Cells In Calcium Alginate Microcapsules, IEEE , 611, ISBN:978146737791116
Kian Sek Tee, Chun Zhi E, Hashim Saim, Wan Nurshazwani Wan Zakaria, Safinaz Binti Mohd Khialdin, Hazlita Isa, M. I. Awad, and Chin Fhong Soon
(2017) Fall Prevention Walker During Rehabilitation, American Institute of Physics , 020033, ISBN:9780735415638
Sargunan Sundra, Chin Fhong Soon, Nurfarina Zainal, Kian Sek Tee, Siew Hua Gan
(2017) The Effects Of Flow Rates To The Concentration Gradients In A Passive Micromixer, IEEE , 437, ISBN:9784673779116
Sargunan Sundra, Chin Fhong Soon, Nurfarina Zainal, Kian Sek Tee, Nornabihah Ahmad, Siew Hua Gan
(2017) The Effects Of Micromixing Two Solutions Of Two Concentrations In A Two Tier Pdms Micromixer, UTHM , 1, ISBN:17578981
Alvin Jacob, Wan Nurshazwani Wan Zakaria, Mohd Razali Bin Md Tomari, Tee Kian Sek, and Anis Azwani Muhd Suberi
(2017) Wearable Flex Sensor System For Multiple Badminton Player Grip Identification, American Institute of Physics , 020036, ISBN:9780735415638
Chin Fhong Soon, Soon Chuan Wong, Wai Yean Leong, Mohd Khairul Ahamd, Kian Sek Tee
(2016) A Flicking Method For Generation Of Polymer Microbeads, JJAP , 011110 , ISBN:978-4-86348-560
Chin Fhong Soon, Sze Hao Choo, Kok Tung Thong, Kian Sek Tee
(2016) Development Of A Joystick Controllable X-Y Translational Stage For An Inverted Microscope, IFBME , 159 , ISBN:9789811002656
Kok Tung Thong, Chin Fhong Soon, Arina Basyirah Ismail and Kian Sek Tee
(2016) Development Of A Microfluidic Vibrational Cleaning System For Cleaning Microtissues, IFBME , 155 , ISBN:9789811002656
Chin Fhong Soon, Kok Tung Thong, Kian Sek Tee, Nafarizal Nayan, Mohd Khairul Ahmad, Anis Nurashikin Nordin
(2016) Hardware And Circuit Design Of A Vibrational Cleaner, IOP , 012085(1) , ISBN:1757899X
Chin Fhong Soon, Yap Hiung Yin, Kian Sek Tee, Mohd Khairul Ahmad, Mohd Zainizan Sahdan, Nafarizal Nayan
(2016) Influence Of Outlet Channel Width To The Flow Velocity And Pressure Of A Flow Focusing Microfluidic Device, IOPSCIENCE , 012086(1) , ISBN:1757899X

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS395 Penyediaan Dokumen Panduan Teknikal Penggunaan Papan Mikropengawal Buatan Mybotic MYBOTIC 01/05/2022 30/06/2022
PS247 Pembangunan Inovasi "Portable Lifter" Majlis Perbandaran Pengerang 01/08/2020 31/12/2020

YearDescriptionLevel
2022Instructor/lecturer for PROGRAM PRACTICES WITH PLC: LADDER DIAGRAM AND PNEUMATIC, UTHM EDUCATION & TRAINING SDN BHD, Malaysia, May 2022 National
2022Member for Perunding bagi projek perundingan melalui Pusat Inovasi Dan Pengkomersialan (ICC), Mybotic, Malaysia, May 2022 State
2022Guest Speaker for INVITATION TO BE A CONFERENCE TRACK KEYNOTE SPEAKER FOR INTI?S 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN SUSTAINABLE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 2022 (ICGSTM 2022), INTI International University, Malaysia, June 2022 National
2021Guest Speaker for Invited Guest Speaker On ?Introduction To Internet Of Things In Business Industry? At Inti International University, INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY, Malaysia, November 2021 National

YearDescription
2023 Examiner for Chong Shin Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ili Aimi Syakira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amirul Amri Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Izwan Hashim Bin Syamsyul Amri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Izwan Hashim Bin Syamsyul Amri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nadzmi Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nazrin Shah Bin Zulkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Perlantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Lawatan Penilaian Akreditasi (Perlanjutan) Secara Fizikal Bagi Program Kejuruteraan Institusi Pengajian Tinggi (IPT): Mara-Japan Industrial Institute (MJII), Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, October 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Perlantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Lawatan Penilaian Akreditasi Secara Fizikal Bagi Program Kejuruteraan Institusi Pengajian Tinggi (IPT): Politeknik Merlimau (PMM), Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, October 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Perlantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Lawatan Penilaian Akreditasi Secara Fizikal Bagi Program Kejuruteraan Institusi Pengajian Tinggi (IPT): Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysia France Institute (UniKL MFI), Tarikh 12-15 Mac 2023, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Mohamad Farhan Muizzudin Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamed Arif Iskandar Bin Mohamed Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Faaez Amiruddin Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Faaez Amiruddin Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Haikal Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Ahmad Fazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhd. Hadif Syahmi Bin Zamali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhd. Hadif Syahmi Bin Zamali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT): POLITEKNIK UNGKU OMAR (PUO) TARIKH: 19-22 SEPTEMBER 2022, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, September2022
2022 Co-Supervisor for Anas Akasyah Bin Abdul Patas, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Anas Akasyah Bin Abdul Patas, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Mohammad Amin Bin Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nur Mieza Syamimi Binti Ahmad Shuhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Tajudin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Tajudin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chong Shin Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Husna Madiha Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Husna Madiha Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ili Aimi Syakira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Amirul Amri Adam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zaihan Amni Bin Mohd Zani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Syakila Binti Mazmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Aiman Alimie Bin Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Aiman Alimie Bin Norizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Auni Binti Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN NAMA UNIVERSITI: MARA ? JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII) TARIKH: PADA 15 ? 16 FEBRUARI 2022, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, February 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Panel penilai pra-akreditasi program sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik (kuasa elektrik) dengan kepujian (BNE), CAD - UTHM, Malaysia, May 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Fatinfarhana Binti Mohd Noor, Putra Specialist Hospital (Batu Pahat) Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Aqilsyazwan Bin Mohd Amin, Nexus Electronic Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Arif Syahmi Bin Md Dzahir, Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Bakhit Izzuddin Bin Rahmat, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fareez Haziq Bin Eddie Wan, Skp Resources Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fikri Bin Haironi, Dr Tenaga Solution, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Izzati Binti Omar, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurnasuha Binti Md Saaid, Dr Tenaga Solution, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Recher Egoh Anak Repai, Syarikat Sin Kwang Plastics Industries Sdn. Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Saiful Ikhsan Bin Nor Mohd Zulkarnain, Nexus Electronic Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Thines A/L Ravindran, Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Zakwan Syukri Bin Mohd Shah, Dr Tenaga Solution, 2022
2022 Supervisor for Hezry Azhar Shahiziey Bin Azmira, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Farhan Muizzudin Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamed Arif Iskandar Bin Mohamed Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Hasif Bin Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzah Binti Khairul Shafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzah Binti Khairul Shafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Nur Mieza Syamimi Binti Ahmad Shuhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-supervisor for Anas Akasyah Bin Abdul Patas, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kasvina A/P Ravi Chandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kasvina A/P Ravi Chandran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Khairul Amani Bin Subery, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Khairul Amani Bin Subery, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Shahrul Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Haniff Bin Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zaihan Amni Bin Mohd Zani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Syakila Binti Mazmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ray Anak Jerome, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Zi Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yeong Chern Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA DALAM TALIAN BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN / TEKNOLOGI KEJURUTERAAN DI UNIVERSITI KUALA LUMPUR KAMPUS CAWANGAN MALAYSIAN INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY (UNIKL MIMET), 31 OGOS - 03 SEPTEMBER 2021, LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA, Malaysia, September2021
2021 External Assessor / External Reviewer for PERLANTIKAN PANEL PENILAI SECARA DESKTOP REVIEW BAGI PENILAIAN INTERIM POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH (PSIS), Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, December 2021
2021 Supervisor for Hezry Azhar Shahiziey Bin Azmira, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Meenachi A/P Parthipan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aidil Firdaus Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aidil Firdaus Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Hasif Bin Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Ashikin Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Khairul Hafizzuddin Bin Khairulbadri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Shahrul Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ooi Hui Sze, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Puveneswari A/P S.G.Vijaya Kumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ray Anak Jerome, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Zi Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Muhammad Hafizi Bin Wan Mohd Nasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Muhammad Hafizi Bin Wan Mohd Nasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yeong Chern Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Meenachi A/P Parthipan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Mohamad Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Ashikin Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yogeswaran A/L Veeran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yogeswaran A/L Veeran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Badariah Binti Mat Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Badariah Binti Mat Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairul Hafizzuddin Bin Khairulbadri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Faizudin Shah Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Faizudin Shah Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syamil Bin Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syamil Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hafizah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfaeqah Ezzah Haneef Binti Nazeer, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Asmaa' Binti Ab Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Syila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ooi Hui Sze, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Puveneswari A/P S.G.Vijaya Kumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Shin Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Teow Qi Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Azmil Bin Asim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Azmil Bin Asim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Amirul Faeez Bin Suhaimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Mohamad Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Elessa Binti Md Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Solehah Binti Mohd Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Solehah Binti Mohd Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Steven Tan Jiunn Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Yeo Yung Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdullah Harith Bin Abas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Cheang Kah Kin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Foo Keat Shong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Jegatiswaran A/L M.Supramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hilmi Bin Mohamad Mahayudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Jamallul Lail Bin Md Yasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Jamallul Lail Bin Md Yasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Shazwan Bin Sapeai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Izqhal Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Izqhal Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Norman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazrin Bin Mohd Sharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nelson Choo Jian Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Atiqah Binti Mohd Bidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Raymond Wong King Soon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Thanesh Koomar A/L Selvaraja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Kishendran A/L Mogan, Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Imanuddin Bin Majunit, St Microelectronics Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Noorazim Bin Ahmad, Bahagian Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia , 2018
2018 Supervisor for Mohamad Izzariq Bin Mohamad Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Izzariq Bin Mohamad Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Amirul Yusman Bin Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amirul Faeez Bin Suhaimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Najib Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Elessa Binti Md Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Norliyana Binti Wan Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yeo Yung Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Abdullah Harith Bin Abas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ammar Ariff Bin Aminondin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Joshua Jimbat Anak Nanta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Sung How, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Looi Chia Chee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Shazwan Bin Sapeai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nik Azraiy Wajdi Bin Nik Mohamed Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nik Azraiy Wajdi Bin Nik Mohamed Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Syafinaz Binti Suarin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Atiqah Binti Mohd Bidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Patrick Wong Qi Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teh Vicent, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Thanesh Koomar A/L Selvaraja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhammad Azlan Bin W Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Abdul Mukmin Bin Abdul Malik, Mitsumi Technology (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Khuarizmi Bin Kaha, Syarikat Air Johor Cawangan Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nabilah Huda Binti Razak, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nornadirah Binti Zulkaple, Tnb Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Norrini Binti Samsi, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Zafri Bin Abdul Rahim, Mitsumi Technology (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Supervisor for E.Chun Zhi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Faez Bin Ramilan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Faez Bin Ramilan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Amirul Yusman Bin Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Najib Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Norliyana Binti Wan Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wellesly Tony, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wellesly Tony, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Yogindra Syam Hari A/L Javahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ammar Ariff Bin Aminondin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Choong Jia Junn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ibnur Hayat Bin Saifudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Sung How, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Looi Chia Chee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Haziq Bin Mohamad Amir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fahmi Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aisyah Syafinaz Binti Suarin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Patrick Wong Qi Han, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Teh Vicent, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Muhammad Azlan Bin W Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Low Eugene, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for E.Chun Zhi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Affendi Bin Mohmad Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Affendi Bin Mohmad Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Faiz Bin Zakariya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Faiz Bin Zakariya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Yogindra Syam Hari A/L Javahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2013 Main Supervisor for Adrian Soon Bee Tiong, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Firdaus Bin Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Sadeq Ali Qasem Mohammed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Adrian Soon Bee Tiong, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Johanis Bin Mohd Jamil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Firdaus Bin Mohd Mokhtar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Shamsul Anuar Bin Abd Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2023Head for Arduino IoT Course, Sekolah Menengah Cina (Batu Pahat), Malaysia, May 2023 District
2022Trainer for Getting Started With The Arduino Nano 33 IoT, INTI International University, Malaysia, August 2022 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 ROM IDEAS TO COMMUNITIES
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
30/12/2023
2023 SAFETY IN DRONE OPERATION AND RESEARCH AND DEVELOPMENT
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
16/11/2023
2023 IDP LECTURE SERIES 3 - DATA SCIENCE PROJECTS AND IDEAS
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
09/11/2023
2023 NABC, STEEP AND SDG APPROACH TO IDEA EVALUATION
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
19/10/2023
2023 INTEGRATED DESIGN PROJECT (IDP) - PHILOSOPHY AND IMPLEMENTATION
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
12/10/2023
2023 KURSUS PERALATAN MAKMAL DARI SYARIKAT YOKOGAWA
FKEE,UTHM / Makmal Kejuruteraan Perubatan, QB FKEE
19/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SAR PROGRAM BEJ DAN BEV, FKEE
FKEE,UTHM / Bilik mesyuarat, aras bawah, blok QA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 KURSUS FKEE UPSKILLING PROGRAM: COMPLEX ENGINEERING PROBLEM UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FKEE
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS 2, BLOK QB, FKEE
18/07/2023
2023 KURSUS ROAD TO AIC 2024 : PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INSPIRASI CENDEKIAWAN (AIC) FKEE
FKEE,UTHM / Team Meet
12/07/2023
2023 PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEVELOPMENT AND REGISTRATION IN MALAYSIA
FKEE,UTHM / Online (Ms Team)
18/05/2023
2023 MESYUARAT PENILAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
FKEE,UTHM / NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
11/05/2023 - 13/05/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
07/05/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 2 SESI 2022/2023
FKEE,UTHM / Atas Talian
19/03/2023
2023 MESYUARAT JERAYAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) BERSAMA TASK FORCE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UTHM
FKEE,UTHM / Bilik Mesyuarat Blok QA, FKEE
08/03/2023
2023 TRAINING FOR WRITING APPENDIX D
LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA / Jabatan Akreditasi Kejuruteraan Lembaga Jurutera Malaysia Tingkat 9, Menara Kelana Parkview No. 1 Jalan SS 6/2, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya Selangor
07/03/2023
2023 JERAYAWARA YBHG. TNCA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) KE FKMP
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT G2, FKMP
05/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN KEBAKARAN STAF FKEE 2022
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS 2, BLOK QB, FKEE
05/12/2022
2022 KURSUS INTEGRITI DAN KESEDARAN AKTA 605
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
29/11/2022
2022 RAPID PROTOTYPING TECHNIQUES
FKEE,UTHM / Online (Zoom)
24/11/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN KE HIGHER INSTITUATION CENTRE OF EXCELLENCE (HICOE) INSTRUMENT BAGI FG & COR DI FKEE
FKEE,UTHM / BILIK MESYUARAT QA, ARAS BAWAH, BLOK QA, FKEE
21/11/2022
2022 ROUTE OPTIMIZATION PROBLEM
FKEE,UTHM / Zoom
10/11/2022
2022 PROGRAM RAMAH MESRA PAK DAN PELAJAR : LEPAK SANTAI FKEE 2022
FKEE,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
28/10/2022
2022 COMPANY AND MARKETING STRATEGY PARTNERING TO BUILD CUSTOMER RELATIONSHIPS
LAIN-LAIN / zoom
27/10/2022
2022 INTEGRATED DESIGN PROJECT (IDP) - PHILOSOPHY AND IMPLEMENTATION
FKEE,UTHM / Online (Zoom)
20/10/2022
2022 HANDS-ON PRACTICE FOR DEVELOPING & TUNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) MODEL USING TENSORFLOW (ANACONDA & GOOGLE COLAB PLATFORM)
UTHM / UTHM Parit Raja, Johor
13/10/2022
2022 PREPARING EXAMINATION QUESTIONS BASED ON REVISED BLOOM'S TAXONOMY
FKEE,UTHM / ZOOM MEETING
05/10/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 DEVELOPING REAL-TIME EMBEDDED SYSTEM USING ESP32 AND FREERTOS FOR BEGINNERS [HANDS-ON][ARDUINO IDE VERSION]
LAIN-LAIN / UTHM, Parit Raja, Johor
06/08/2022 - 07/08/2022
2022 WORK SMART WITH GOOGLE PRODUCT
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH PTTA
13/07/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN WORKSPACE KEPADA JAWATANKUASA PENGURUSAN FKEE TAHUN 2022
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
08/03/2022
2021 SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
FKEE,UTHM / ZOOM
10/11/2021
2021 KURSUS PENGENDALIAN EMOSI DAN PSIKOLOGI : "KESIHATAN MENTAL, SIHATKAH KITA?"
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONLINE ZOOM
23/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2021 (ICon3E 2021)
UTHM / UTHM dan maya
06/09/2021 - 07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 KURSUS PROBLEM BASED LEARINING (PBL) & PROJECT ORIENTED PROBLEM BASED LEARNING (POPBL) FKEE
LAIN-LAIN / -
01/04/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 KURSUS E-CLASS (CLASS ATTENDANCE SYSTEM)
UTHM / ZOOM PLATFORM
08/10/2020
2020 SIDANG MEJA BULAT FKEE 2020
UTHM / -
20/09/2020
2020 ANDROIDS APPS DEVELOPMENT FOR NON PROGRAMMER ( APP INVENTOR)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
17/08/2020 - 18/08/2020
2020 VIDEO EDITING USING VSDC
UTHM / -
08/07/2020
2020 INTERMEDIATE MICROSOFT EXCEL SIRI 2
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET @ GOOGLE CLASSROOM
21/06/2020
2020 SPICE UP YOUR ONLINE SESSION WITH FLIPGRID
UTHM / -
09/06/2020
2020 HOW TO GET PUBLISHED IN A HIGH-IMPACT JOURNAL ? SERIES 4
UTHM / UTHM
19/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 SESI 2 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKEE
UTHM / -
28/04/2020
2020 BENGKEL ' INTERNATIONAL WORKSHOP ON 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION AND TVET INNOVATION
UTHM / BILIK LESTARI 1, PTTA
12/02/2020 - 13/02/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHATAN AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / BILIK SEMINAR QB, FKEE
11/02/2020
2020 KURSUS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) & PROJECT ORIENTED PROBLEM BASED LEARNING (POPBL) SIRI 2 : ADVANCED LEVEL
UTHM / BILIK KOMPUTER, MAKMAL PENDAWAIAN ELEKTRIK
10/02/2020
2020 KURSUS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) & PROJECT ORIENTED PROBLEM BASED LEARNING (POPBL) SIRI 1 : BASIC LEVEL
UTHM / BILIK SEMINAR 2, BLOK G1
03/02/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (SIRI 1)
UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
08/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP916 Internet-Of-Things Magnetic Liguid Level Sensing Device And Mobile App Hak Cipta (Copyright) LY2023J01249 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP810 Printed Curcuit Board Design Of A Water Quality Monitoring System Hak Cipta (Copyright) LY2022J00866 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP663 Internet Of Things (IOT)-Based Precision Agricultural (Pa) Solution For Smart Farming Hak Cipta (Copyright) LY2021J01959 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP606 Printed Circuit Board Of Cloud Magnetometer Gateway Hak Cipta (Copyright) LY2021J00685 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP605 Cloud Magnetometer For Vechile Volume Monitoring Dashboard Hak Cipta (Copyright) LY2021J00684 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP607 Printed Circuit Board Design Of A Thermal Probe Electronic Hak Cipta (Copyright) LY2021J00686 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP564 Printed Circuit Board Layout Design for Wireless Magnetometer Sensor Node Hak Cipta (Copyright) LY2020005996 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP519 Energy Smart Saving Classroom With Iot Based Hak Cipta (Copyright) LY2020002681 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP518 Smart Laundry Management Tool Hak Cipta (Copyright) LY2020002680 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP515 3D Bioprinting System Based On Extrusion Hak Cipta (Copyright) LY2020002677 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP514 Speed Controllable Xy Table Hak Cipta (Copyright) LY2020002676 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP275 Digital Controlled Cyclic AC Voltage Tester Hak Cipta (Copyright) LY2018005478 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16MTE04 A Flicking System for Producing High Troughput 3D Cells MTE 2016 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH KHAS CUTI BELAJARUTHMUNIVERSITI