Staff Profile

Full NameTs. Dr. TAMIL SELVAN A/L SUBRAMANIAM
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN KEMAHIRAN DAN PROFESIONAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN
  PENYELIDIK BERSEKUTU
PEJABAT AM
INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) e-Learning

Areas of Research Interest

1. Learning Design and Technology in TVET
2. Digital Learning in TVET
3. Educational Design Research/Design Based Research
4. Design PBL Digital Content for TVET
5. Research Methods in Learning Design and Technology

Innovation Field of Interest

1. Online Engagement
2. Digital Safety & Digital Citizenship
3. Design and Developing Digital Content for Future Education
4. Artificial Intelligence in Education
5. Digital Counselling
6. Digital Entrepreneurship

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TROUBLESHOOTING PERALATAN ELEKTRONIK JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
2015 DOKTOR FALSAFAH SUMBER & TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2010 SARJANA PEND. TEK. (REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2008 SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2005 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK POLITEKNIK JOHOR BAHRU

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/03/2021 - 28/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
18/07/2021 - 31/12/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Instructional Design and Technology(IDT)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
08/03/2017 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Member Antarabangsa
16/03/2016 - 31/12/9999 Mobile Learning Association of Malaysia
Ahli Kebangsaan
01/06/2018 - 30/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
17/11/2020 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
31/05/2021 - 31/05/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/06/2020 - 31/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/06/2019 - 31/05/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
08/03/2017 - 31/12/9999 The Association for Science, Education and Technology (TASET)
Member Antarabangsa

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 TEKNOLOGI PENDIDIKAN [BBD20202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 BAIK PULIH PERALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK [BBV30903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2021 SISTEM KAWALAN [BBV30503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2019 DIAGNOUS DAN SENGGARAAN AUDIO VIDEO [BBV40303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 TEKNOLOGI PENDIDIKAN [BBD20202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 CREATIVITY AND INNOVATION [BBP10402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 TEKNOLOGI PENDIDIKAN [BBD20202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 REKA BENTUK INDUSTRI [BBP30102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 DIAGNOUS DAN SENGGARAAN AUDIO VIDEO [BBV40303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Pendidikan dalam PTV[MBE 10503], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengujian & Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional & Teknologi[MBT23603], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Pendidikan[BBD20202], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Latihan Ilmiah[BBR34303], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Diagnous dan Senggaraan Audio Video[BBV 40303], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengujian & Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional & Teknologi[MBT 23603],Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Inovasi & Kreativiti dalam Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi[MBT 13102], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Aplikasi Reka Bentuk Instruksional & Teknologi dalam PTV[MBT 13303], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Latihan Ilmiah[BBR34303],Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Diagnous dan Senggaraan Audio Video[BBV 40303],Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Semester 2, Sesi 2017/2018, FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Teknologi Pendidikan[BBD 20202], Semester 2, Sesi 2017/2018, FPTV, UTHM, 2018 University
2017 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2017 Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Sesi 20172018 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengujian dan Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam PTV [MBE 13903], Sesi 20172018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017(Persisir) University
2017 Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Sesi 20162017 Semester 2, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengujian dan Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam PTV [MBE 13903], Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017(Persisir) University
2017 Pedagogi [BBD 10302], Sesi 20162017 Semester 2, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penaakulan Data Pendidikan[BBD 30402], Sesi 20162017 Semester 2, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Pendidikan[BBD 20202], Sesi 20172018 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pedagogi [BBD 10302], Sesi 20172018 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Teknologi Pendidikan[BBD 20202], Sesi 20162017 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Elektronik Digit[BBV 30403], Sesi 20162017 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengurusan Kokurikulum[BBD 40102], Sesi 20162017 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Kokurikulum Badan Beruniform(BOMBA) [BBD 12301], Sesi 20162017, Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Pendidikan [BBD 20202], Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Grafik Kejuruteraan [BBP 20203], Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengurusan Kokurikulum [BBD 40102], Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengujian dan Penilaian dalam RekaBentuk Instruksional dan Teknologi dalam PTV [MBE 13903], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016(Persisir) University
2015 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 8, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Keusahawanan [BPK 20802], Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 6, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Keusahawanan [BPK 20802], Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 5, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Keusahawanan [BPK 20802], Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 4, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Khidmat Masyarakat [UQK 10101], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Teknologi Pendidikan [BBD 20202], Sesi 2015/2016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 7, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Teknologi Elektrik 1 [BBP 10203], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 10, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 9, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1,Seksyen 5, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Co Curricular Management [BBD 40102), Sesi 20152016 Semester 1, Seksyen 6, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2010 Teknologi Pendidikan Dalam PTV [MBE1053], Sesi 2010/2011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Elektronik Industri [BBT 3643], Sesi 2010/2011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Kemahiran Teknologi Industri-Elektrik [BBT 2224], Sesi 2010/2011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H876 Pembangunan Kerangka Kompentensi Keusahawan Digital Bagi Permulaan Perniagaan Untuk Komuniti B40. Ketua 30/09/2023
H952 Keberkesanan rekabentuk pembungkusan produk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna bagi industri perniagaan pemilikan tunggal SME. Ahli 30/06/2023
H959 Kualiti Dalam Pembelajaran Digital Melalui Kaedah Kelas Berbalik: Kajian Tindakan Ahli 30/06/2023
H961 The Adaptive Microlearning Design Framework Standard on Virtual Learning System Ahli 30/06/2023
H807 DEVELOPING UTHM STUDENTS' SPEAKING CONFIDENCE IN ENGLISH USING SKYPE METHOD Ahli 14/11/2022
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V021 Pembangunan Kerangka Bagi Reka Bentuk Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ketua 30/04/2019
V028 Implikasi Penggunaan Google APP terhadap Motivasi Graduan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ke Arah Peningkatan Kualiti Pembelajaran Ahli 30/04/2019
U645 Kerangka bagi Reka Bentuk MOOC-PBL untuk TVET Ketua 31/12/2018

Publications

Book
Muhammad Suhaimi bin Sulong, Ahmad bin Esa, Sarebah binti Warman, Mohd Safiee bin Idris, Khairunesa binti Isa, Azita binti Ali, Marlina binti Mohamed, Tamil Selven A/L Subramaniam, Azlinda binti Azlan, Humairah binti Hairudin, Nurul Adrina binti Razali
(2015) Khidmat Masyarakat Komuniti Siswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789670764207
Book Chapters
Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Kajian Keperluan Laman Web E-Lk Berpandukan Model Rekabentuk Hannafin Dan Peck, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6 , UTHM , 12, ISBN:9789672817451
Zakaria,N., Jaafar,S.N., Ariffin, A., Hamzah, N., Rubani, S.N.K. & Subramaniam, T.S
(2021) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, Kebolehupayaan Pembentukan Kerjaya Usahawan Teknikal Dalam Kalangan Pelatih Elektrik Giatmara, UTHM , 77, ISBN:9789672817192
Tamil Selvan Subramaniam & Nur Shahrizah Ibrahim.
(2021) Rekabentuk Shelter Security System Dan Analisis Kejuruteraan, Pembangunan Produk & Reka Bentuk (Product Development & Design) , UTHM , 68, ISBN:9789672975670
Tamil Selvan Subramaniam, Shahrul Syafiq Mat Sapinie
(2020) Pembangunan Dan Penilaian Easy Radio Learning Aid Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Amali, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 74, ISBN:9789672389774
Tamil Selvan Subramaniam, Nur Shahrizah Ibrahim
(2020) Sistem Keselamatan Kandang Kambing Berasaskan Aplikasi Blynk, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 66, ISBN:9789672389774
Tamil Selvan Subramaniam & Muhamad Faisal Hisham
(2020) Sistem Pengawalan Dan Pegawasan Pembiakan Ikan Laga Menggunakkan Internet Of Things, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 27, ISBN:978-967-2916-
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2019) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Pengarangan Multimedia, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4, UTHM , 73, ISBN:9789672306610
Arihasnida Ariffin, Atika Suita Md Zul, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Produk Siri 2, Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Sanitari, Saliran Dan Pembetungan, UTHM , 18, ISBN:9789672110835
Arihasnida Ariffin, Nur Fatin Nadiah Nordin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Persepsi Guru Program Pendidikan Inklusif (Ppi) Terhadap Tahap Stress Dalam Subjek Mpv Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk), Negeri Johor, Kurikulum Dan Instruksi Siri 4, UTHM , 86, ISBN:9789672110880
NORHASYIMAH HAMZAH
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Bagi Topik Tatasusunan Satu Dimensi Dan Dua Dimensi Secara Atas Talian, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 , UTHM , 114, ISBN:9789672216025
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM
Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Pembangunan Dan Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Tvet, Kurikulum & Instruksi(Siri 2), UTHM , 56, ISBN:9789672110613
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, AFFERO BIN ISMAIL, IRWAN MAHAZIR BIN ISMAIL
(2017) Pembangunan Smart Mobile Safety(Sms) Untuk Kursus Industrial Safety, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 74, ISBN:9789672110286
Tamil Selvan A/l Subramaniam
(2015) Nilai Tambah Dalam Teknologi Elektronik, Pembelajaran Berasaskan Masalah, Dewan Bahasa dan Pustaka , 111, ISBN:9789834901189
General Publications
Nur Nadiah Binti Ismail & Tamil Selvan Subramaniam
(2021) 33 Pelajar Fptv Peroleh Geran Khas Prihatin, UTHM , 1, ISBN:-
Nur Nadiah Binti Ismail & Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Fptv Bimbing Pelajar Jadikan Keusahawanan Sebagai Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:-
Syed Shikh Bin Syed A. Kadir & Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Fptv Terap Budaya Keusahawanan, Didik Pelajar Jadi `Job Creator', UTHM , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam & Suriayati Baharom
(2021) Lepasan Spm Digalak Ambil Tvet, Jadikan Laluan Kerjaya Masa Depan, UTHM , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Program ?The Digital-Preneur Mindset? Pupuk Semangat Keusahawanan Pelajar, UTHM , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Virtual Camp Thozhi- Young Women Empowerment 2021 Bantu Kemenjadian Mahasiswa Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam & Suriayati Baharom
(2020) Forum Kebolehpasaran Graduan Libatkan Alumni Uthm,Kongsi Ilmu Dan Pengalaman, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq,Tan King Hiyang, Hairuddin Harun, Lai Chee Sern, Mohd Syah Hafiz Masrol, Tamil Selvan Subramaniam, Zurina Yasak, Fazlinda Ab.Halim, Suhaimi Mohamad & Saiful Hadi Masran
(2018) Core Abilities - Level 2, Z-009-2:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam
(2017) 245 Pelajar Kv Johor Didedahkan Cara Hidup Di Kampus, Sinar Harian , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Dedah Kerja Sukarelawan, Sinar Harian , 1, ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam
(2016) 1000 Memeriahkan Road Tour De Parit Kings , utusan malaysia , 1, ISBN:-
Journal
Sethuprakhash Vengidason, Irdayanti Mat Nashir, Jing Rui Tang, Mohammed Amiruddin Ismail,Kesavan Nallaluthan,Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Importance Of Safety In A Workshop At Schools For A Safe And Effective Teaching And Learning Sessions, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 155, ISSN:22298932
Siti Zuraida Maaruf*, Nurul Syawani, & Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Interactive Craft Activities ? Elevating Special Needs Education Learning Tools With ?Craft Interactive Teaching Approach? , ASIAN JOURNAL OF UNIVERSITY EDUCATION, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SELANGOR , 7, 243, ISSN:26009749
Sarala Thulasi Palpanadan, Iqbal Ahmad, Tamil Selvan A/L Subramaniam
(2021) Malaysian Undergraduates Perceptions Of Online Approach Via Skype In Developing Speaking Skills, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM), INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM) , 9, 168, ISSN:18657923
Sarala Thulasi Palpanadan, Iqbal Ahmad, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Malaysian Undergraduates' Perceptions Of Online Approach Via Skype In Developing Speaking Skills, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES , KASSEL UNIVERSITY PRESS GMBH , 10, 168, ISSN:18657923
Roy Setiawan, V. Ramesh Kumar, M. Kalyan Chakravarthi,Klinge Orlando Villalba Condori, Cesar Gonzalo Vera-Vasquez,Tamil Selvan Subramaniam,Kartikey Koti, S. Suman Rajest, Regin Rajan
(2021) The Empirical Results Of Conditional Analysis Of Principals' Reasons In Bullying Teachers, TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, ABDULLAH KUZU , 7, 2737, ISSN:13096591
Roy Setiawan , Luigi Pio Leonardo Cavaliere , Arup Roy Chowdhury , Kartikey Koti , Praveen Mittal, Tamil Selvan Subramaniam, S. Suman Rajest , R. Regin, Sonia Singh
(2021) The Impact Of Motivation On Employees Productivity In The Retail Sector: The Mediating Effect Of Compensation Benefits , TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, ABDULLAH KUZU , 7, 8159, ISSN:13096591
Tamil Selvan Subramaniam, Melor Md.Yunus, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Mohd.Shafie Rosli, Siti Zuraida Maaruf, Aliff Nawi, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Important Elements For A Framework In Designing A Mobile Learning For English Language Listening And Speaking Skills, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 5, 312, ISSN:23945125
Nawi, A., Yaakob, M.F.M., Yusof, M.R., Ren, C.C., Hadi, F.-S.A., Zakariya, Z., Subramaniam, T.S., Jaini, A.
(2020) The Needs Of Geo-Education Module For Trainee Teachers: A Preliminary Study, YAKUGAKU ZASSHI, PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN , 9, 3902, ISSN:0031-690
Muhammad Fairuz Nizam Awalludin, Mohd Shafie Rosli, Nor Shela Saleh, Noor Azean Atan, Tamil Selvan Subramanian
(2019) Video Games As Vocabulary Enhancement Instrument In The 21st Century Classroom, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 7, 285, ISSN:22773878
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, NUR FAZILAH AB MAJID, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI KAMARIAH RUBANI
(2018) Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (Fptv) Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 8, 70, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Reka Bentuk Grafik Digital, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2018) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran M-Spwtc Untuk Kursus Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 7, 120, ISSN:22897410
Tamil Selvan Subramaniam, Nor Amirah Shaari, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Mooc Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities , 11, 12, ISSN:97124714
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2018) Pembangunan Perisian Pembelajaran Mobile Crtv.Cn Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 5, 100, ISSN:22897410
Irwan Mahazir Ismail, Siti Khadijah Anis, Tamil Selvan Subramaniam, Mohd Hasril Amiruddin & Mohd Erfy Ismail
(2018) Penerapan Elemen Perkembangan Kognitif, Psikomotor Dan Sosio-Emosi Dalam Permainan Dalam Mencapai Objektif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam
(2018) Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Terhadap Minat Pelajar Dalam Eksperimen Sains Tahun 5, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Maisarah Bidin
(2018) Practical Knowledge Of Prospective Teachers In Pedagogy , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Pubisher , 7, 1, ISSN:17426596
Arihasnida Ariffin, Noor Azreen Jemuri , Norhasyimah Hamzah , Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Students Acceptance Of Usage In Massive Open Online Course (Mooc) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Universiti Teknologi Malaysia , 11, 36, ISSN:26008572
Norhasyimah Hamzah
(2017) Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani,Noorfadzlyna Idris
(2017) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Serentak Sistem Sijil Kemahiran Malaysia Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:2289-7410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Students? Perception Using Inquiry Based Learning In Science Experiment, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 17, ISSN:2229-8460
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Nurazmiera Mhd Razali
(2017) Tahap Kemahiran Visualisasi Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Uthm , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
Prosiding / Seminar
Nik Muhammad Syazwan Mohd Razali , Azmanirah Ab Rahman , Tamil Selvan Subramanian , Munirah Ahmad Azraai
(2021) Coconut Candy Cutter Machine For Small Medium Enterprise (Smes) Businesses , UTHM , 74, ISBN:27858138
Irwan Mazwan Azamir, Tamil Selvan Subramaniam & Wan Mohamad Fairuz
(2021) Development Of Egg Incubator Monitoring System Using Thingspeak As Database, UTHM , 194, ISBN:2785 8138
Nur Haziah Naim, Tamil Selvan Subramaniam, Azmanirah Ab Rahman,Normah Zakaria
(2021) Dynamic Energy Consumption Using Current And Power Reading Detector With Appliance Indicator, UTHM , 49, ISBN:27858138
Shuhaidah Abdul Shukor, Suliadi Firdaus Sufahani, Kamil Khalid, Mohd Helmy Abd Wahab, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Asmala Ahmad, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Forecasting Stock Market Price Of Gold, Silver, Crude Oil And Platinum By Using Double Exponential Smoothing, Holt'S Linear Trend And Random Walk, IOPSCIENCE , 1, ISBN:17426588
Liew Su Hui, Suliadi Firdaus Sufahani, Kamil Khalid, Mohd Helmy Abd Wahab, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Asmala Ahmad, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Menu Scheduling For High Blood Pressure Patient With Optimization Method Through Integer Programming, IOPSCIENCE , 1, ISBN:17426588
Arihasnida Ariffin*, Nurul Syahida Nadia Kasno, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamza, Siti Nur Kamariah Rubani dan Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Potensi Kebolehpasaran Kerjaya Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Binaan Bangunan, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 93, ISBN:9783161484100
Muhammad Afiq Zurkifli, Tamil Selvan Subramaniam, Normah Zakaria , Azmanirah Ab Rahman
(2021) Prototype Of Leak Detection Using Blynk Application In Iot , UTHM , 42, ISBN:27858138
Nur Aqiela Shahira Mohd Tahyuddin , Azmanirah Ab Rahman, Tamil Selvan Subramaniam, Anizam Mohamed Yusof
(2021) The Smart Parcel Receiver Box, UTHM , 9, ISBN:27858138
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Pembangunan Elemen E-Pbl Bagi Kursus Electrical Circuits Sebagai Bahan Sokongan Pembelajaran, UITM PUNCAK ALAM , 374, ISBN:e978967234006
A ARIFFIN, M A HARON, T S SUBRAMANIAN, N HAMZAH AND S N K RUBANI
(2018) Designing Tile Installation Tool For Floor Finishing Works , IOP PUBLISHING , 2
ARIHASNIDA ARIFFIN, ZAINORA BAISAR, NORHASYIMAH HAMZAH, SITI NUR KAMARIAH RUBANI DAN TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM
(2018) Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik, UTHM , 1, ISBN:22897410
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
A ARIFFIN, M A SAMSUDIN, A N MD. ZAIN, N HAMZAH AND T E SUBRAMANIAM
(2017) Integrating Animation And Graphic In Problem Based Learning To Improve Students Achievement In Engineering Drawing Course, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 732
Affero Ismail, Razali Hassan, Alias Masek, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam and Irwan Mahazir Ismail
(2016) Implementation Of Vocational Training Into Tvet Teacher Program For National Core Standard, IEEE , 24 , ISBN:9781509015955
Chandramathi Subromonyam, Tamil Selvan Subramaniam & Pavalakodi Subramaniam
(2016) Keberkesanan Penggunaan Power Point Interaktif Dalam Pengajaran Matematik Tahun 2 (Tajuk Ruang), UTHM , 253 , ISBN:978967061874
Pavalakodi Subramaniam, Tamil Selvan Subramaniam & Chandramathi Subromonyam
(2016) Keberkesanan Pengunaan Resos Matematik Dalam Pengajaran Tajuk Pecahan Untuk Murid Tahun Dua, UTHM , 265 , ISBN:978-967-0618-74
Chandramathi Subramaniam, Tamil Selvan Subramaniam, Ahmad Khirul Nizam Ali, Azita Ali
(2016) Keberkesanan Power Point Interaktif Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Dalam Matematik Tahun 2(Tajuk Ruang), UTHM , 69 , ISBN:-
Pavalakodi Subramaniam, Tamil Selvan Subramaniam, Norazah Nordin, Abdul Halim Abdullah
(2016) Keberkesanan Resoso Matematik Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Dalam Tajuk Pecahan, UTHM , 68 , ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Fahdziha Khyar, Ahmad Esa & Arihasnida Ariffin
(2016) Pembangunan Dan Penilaian Pakej Pembelajaran M-Trunking Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 70 , ISBN:9789675457077
Tamil Selvan Subramaniam, Irwan Mahazir Ismail, Affero Ismail
(2016) Pembangunan Pakej Pembelajaran M-Trunking Untuk Kursus Pemasangan Dan Pendawaian Elektrik, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah & Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik , 1342 , ISBN:978-967-0778-16
Tamil Selvan Subramaniam, Rozniza Zaharudin, Roslinda Alias, Parameswari Karumban
(2016) Pembangunan Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 311 , ISBN:978-967-0618-74
Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Irwan Mahazir Ismail, Parameswari Karumban
(2016) Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 70 , ISBN:-
Tamil Selvan Subramaniam, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2016) Transformasi Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Kepada Penghasilan Kiosk Perniagaan, UTHM , 10 , ISBN:9789670764658

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Panel Penambahbaikan Soalan Ujian Aptitud Penilaian APEL A Tahap 3 (Sijil) dan Tahap 4 (Diploma)- 15 April 2021 National
2021 Pakar Kesahan Instrumen Ph.D(TVET), Nor Aishah Binti Mat Jam, FPTV, UTHM( 11 Mac 2021) University
2021 Pakar Perundingan Bagi Pemurnian Kertas Penyelidikan TRANSFORM(11 FEB 2021) University
2021 Panel Penilai bagi Penambahbaikan Set Soalan Penilaian APEL(A) Tahap 7(Sarjana), UTHM-24 Jan 2021 National
2020 Penceramah Program Reorientasi dan OBE di Kolej Vokasional Batu Pahat(7 Januari 2020) Government
2020 Ahli Jawatankuasa Task Force Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional(BBV), FPTV(1 Januari 2020 sehingga pada 31 Disember 2021) University
2020 Penceramah Motivasi dan Halatuju Pelajar Kolej Vokasional Kluang di UTHM( 4 Mac 2020) Government
2020 Pelantikan Pakar Fuzzy Delphi bagi kajian Pembangunan Modul, Anesman Buangraya Wenge Bin Abdul Rahman(calon Ph.D,UPSI)- 15 Januari 2020 Government
2020 Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia(MyRIVET), (1 Mac 2020 hingga 28 Februari 2021) National
2020 Panel Pembangunan Soalan Penilaian APEL(A) Tahap 7(Sarjana) di Pusat APEL, UTHM-(23 Julai hingga 25 Julai 2020) University
2020 Pegawai Promosi bagi Program Jom Masuk IPT, 2020 -( 15 Feb hingga 29 Mac 2020) National
2019 Pegawai Promosi bagi menyertai Karnival Kerjaya:Internship and Career Excellence Day 6.0(ICarE),Politeknik Merlimau, Melaka- 19 November 2019 Government
2018 Panel Penilai Projek Sarjana 1(MBT-Persisir) Semester 2, Sesi 2017/2018- 2 Jun 2018 University
2018 Pegawai Promosi Universiti dalam Karnival Pendidikan Tinggi Negara(KPTN) ke 14-27 Januari sehingga 8 April 2018 University
2018 Penceramah Pembangunan Kerjaya Bersama UTHM Sempena Program Khidmat Masyarakat Felda Chemplak Barat, Labis, Johor- 22-24 Mac 2018 University
2018 Reviewer Online Jornal for TVET Partitioners, ISSN: 2289-7410, 30 March 2018 University
2018 Panel Penilai Projek Sarjana Muda2 (Multimedia Kreatif-BBF) Semester 2, Sesi 2017/2018- 4- 5 Jun 2018 University
2018 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1(BBE) Semester 2, Sesi 2017/2018- 6 hingga 7 Jun 2018 University
2018 Panel Penilai Projek Sarjana 2(MBT/MBV-Perdana) Semester 2, Sesi 2017/2018- 3 Julai 2018 University
2018 Panel Penilai Projek Sarjana 1(MBV-Perdana) Semester 2, Sesi 2017/2018- 1 Julai 2018 University
2018 Penceramah Program Grow and Share Together(GST) Series 7 di Pusat Pengajian Bahasa(PPB), UTHM-Kaedah Quantitatif- 27 September 2018 University
2018 Penilai Instrumen Noor Hafiza Omar, Master(MBT), Sem 1, Sesi 2017/2018, FPTV, UTHM-23 Oktober 2017 University
2018 Consultative for the 'Kajian Tindakan Sekolah Kluster Kecemerlangan-Universiti Awam bagi UTHM-12 Jun 2018 Government
2018 Pegawai Promosi Bagi Karnival Kejaya Kolej Vokasional Batu Pahat, 2018- 24 Februari 2018 Government
2018 Pegawai Promosi Bagi Hari Kerjaya Politeknik Ibrahim Sultan, 2018- 16 April 2018 Government
2018 Pegawai promosi bagi Karnival Kejaya: InternsHIP and Career Excellence Day 3.0 Di Politeknik Merlimau, Melaka - 17 April 2019 Government
2018 Penceramah Hala Tuju Kerjaya di Kolej Vokasional Segamat- 4 Januari 2018 Government
2018 Penceramah Program Selangkah KV/SMT keFPTV, UTHM- 3 April 2018 Government
2017 Penilai Instrumen Kartini binti Sa'adon, Master(MBT), Sem 2, Sesi 2016/2017, FPTV, UTHM University
2017 Consultative for the " Program Lawatan Akademik dari SMK Tun Fatimah Hashim ke Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN) Kali ke-12,FPTV, UTHM- 26 Februari 2017 University
2017 Penceramah Minggu Transisi Pelajar Tahun Akhir kali ke 3 tahun 2017, Kolej Vokasional Kluang- 13 November 2017 Government
2017 Penilai Instrumen Nur Syahida Binti Ghaliban, Master(MBT), Sem 2, Sesi 2016/2017, FPTV, UTHM University
2017 Reviewer for Malaysian Construction Research Journal(MCRJ) : The level of Technology Acceptance of foreign Worker Towards Power Point in Safety and Healty Induction Course (2017) National
2017 Academic Consultative (Pengajar), Part Time Master Program(MBT), Sem 1, Sesi 2017/2018, UTHM University
2017 Penilai Instrumen Nur Hidayah Binti Abd Razak, Master(MBT), Sem 2, Sesi 2016/2017, FPTV, UTHM University
2017 Academic Consultative for Program Sarjana(Program Persisir) Sem 2, Sesi 2016/2017, UTHM University
2017 Assessor for Instrument Muhammad khairul Nisak bin Ahmad, MBT(Instructional Design & Technology), FPTV, UTHM-2017 University
2017 Academic Consultative for Master Degree Project 2(MBV) Semester 1, Sesi 2016/2017-Siti Fadhziha Binti Khyar University
2017 Academic Consultative for the Community Servise(PPUK), Sem II Sesi 2016/2017 University
2017 Consultative for the " Program Lawatan Akademik dari SMK Jengka 6, Pahang ke FPTV, UTHM- 19 Mac 2017 University
2016 Consultative for the Pemasaran Program Persediaan Ijazah UTHM(Pendidikan) di Politeknik Bersama K-UTECH Edu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 13 Januari 2016 University
2016 Consultative for the Pemurnian Program Sarjana Pendidikan Teknikal(Reka Bentuk Instructional dan Teknologi), 1 April 2016 - 31 Oktober 2016 University
2016 Consultative for the Kursus Khidmat Masyarakat di Pusat Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Consultative for the Perunding Akademik(Penyelia Projek Sarjana Persisir), Semester 1, Sesi 2016/2017-Siti Fadhziha Binti Khyar University
2016 Consultative for the Promosi dan Pemasaran di Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang- 28 & 29 September 2016 University
2016 Consultative for the Kursus Profesionalisme Guru Bagi Pelajar FPTV, UTHM-OKTOBER 2016 University
2016 Consultative for the Program Road Tour De Parit Kings, Semester 1 Sesi 2016/2017 University
2016 Consultative for the "Program Hari Graduate Emoloyability as a FPTV Promoter , Pusat Pengajian Diplom, UTHM- 8 Disember 2016 University
2016 Penilai Instrument Kajian Syarifah Hana Binti Syed Zubin, Master Degree(MBT), FPTV, UTHM - 8 Mei 2016 University
2016 Consultative for the Promosi Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN) Kali ke-12, 30 Januari sehingga 03 April 2016 Government
2016 Reviewer, National Conference on Technical & Vocational Education Training ( NC-TVET 2016) National
2016 Reviewer, t National Conference in Education-Technical & Education And Training 2016( NCiE-TVET 2016 National
2016 Consultative for the Projek 1st National Conference On Technical & Vocational Education And Training(NC-TVET 2016) National
2016 Consultative for the Projek 5th World Congress On Technical Vocational Rducation And Training(WOCTVET) 2016 International
2015 Consultative for the Program "Larian Hijau" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016 University
2015 Consultative for the Promosi dan Pemasaran di Politeknik Ibrahim Sultan(PIS), Johor, 6 Oktober 2015 National
2015 Consultative for the Promosi dan Pemasaran di Politeknik Merlimau Melaka(PMM), Melaka sempana Hari Perkaya Inovasi Politeknik Merlimau, 16 Oktober 2015 National
2015 Bengkel Menukar TESIS Kepada Buku, Anjuran Kumpulan Penyelidikan Media Alternatif dan Teknologi Pembelajaran, UKM, 22 Januari 2015 Government
2015 Consultative for the Promosi Universiti Untuk Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Pahang 2015, 18-20 Disember 2015 Government
2015 Consultative Panel for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Suhaimi Bin Muhamad University
2015 Consultative Panel for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Fadilah Binti Mohd University
2015 Consultative Panel for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Zurina Binti Yasak University
2015 Consultative Panel for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Adibah Ainah Binti Mohamed University
2015 Consultative for the Mesyuarat Program Bina Insan Guru Vokasional(BIGV) Siri 1/2015, FPTV, UTHM University
2015 Consultative for the Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat Seksyen 1 -5 di Taman Cendana, Pasir Gudang, 4 hingga 7 Jun 2015 University
2015 Consultative for the Pembangunan Silibus Kursus Kokurikulum Baharu Khidmat Masyarakat II dan Gendang Budaya, Pusat Kokurikulum, UTHM , 7 Jun 2015 University
2015 Consultative for the Pembangunan Silibus Kursus Kokurikulum Baharu Khidmat Masyarakat II dan Gendang Budaya, Pusat Kokurikulum, UTHM , 10 Jun 2015 University
2015 Consultative for the Projek Khidmat Komuniti Siswa(KKS) Sem II Sesi 2014/2015 Bersama Wakil Penduduk Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor, 5 April, 2015 University
2015 Consultative for the Bengkel Pembinaan Laman Web Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil(SJKT) Di Kawasan Pagoh, Muar, 16 November 2015 University
2015 Consultative for the (Ketua Unit Kertas Kerja dan Penerbitan), Persidangan kebangsaan Autisme 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2015 Pengerusi Slot Sesi Selari Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015, UTHM, 14 September 2015 National
2015 Consultative for the Program "Jom Berbahasa Melayu" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016 University
2015 Consultative for the Program "Iktihar Hidup" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016 University
2015 Consultative for the Program "Malam Kesenian dan Kebudayaan" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016 University
2015 Consultative for the Program "ExploreRace" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016 University
2015 Consultative for the Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat Seksyen 1 di Taman Cendana, Pasir Gudang, 4 hingga 7 Jun 2015 University
2015 Consultative for the Projek Khidmat Komuniti Siswa(KKS) Sem II Sesi 2014/2015 Bersama Wakil Penduduk Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor, 4 Mac, 2015 University
2015 Consultative Panel for Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Hadijah Binti Ahmad University
2010 Consultative for the Pelaksana Second World Congress on Teacher Education for TVET, 22 Julai 2010 University
2010 Consultative for the Penerbitan Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM, 29 Disember 2010 University
2010 Consultative for the Penyelarasan Penilaian Projek Sarjana Muda Dan Projek Sarjana Bagi Staf Akademik Fakulri Pendidikan Teknikal, 5 Januari 2011 University
2010 Consultative for the Penerbitan Fakulti Pendidikan Teknikal, 5 Julai 2010 University
2010 Consultative for the Bengkel Melengkapkan Dokumentasi Program Baru Mengikut Format MQA, Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 6 hingga 7 September 2010 University
2010 Consultative for the Program Khidmat Masyarakat di Dun Maharani, 24 Mei 2010 University
2010 Consultative for the Bengkel Program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Mengikut Format MQA, Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 24 Julai 2010 University
2010 Consultative for the Bengkel Program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Mengikut Format MQA, Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 22 Julai 2010 University
2010 Consultative for the Pelaksana Second World Congress on Teacher Education for TVET, 6 Julai 2010 University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Penyelia Latihan Mengajar ISMPV Semester 2, Sesi 2020/2021, FPTV(14 April- 18 Jun 2021) Supervisor
2021 Panel Penilai Kertas Cadangan Penyelidikan Ph.D(TVET), FPTV- Muhammad Fakri bin Othman(18 April 2021) Assessor
2021 Panel Penilai PSM 1, ISMPV Semester 1, Sesi 2020/2021(17 Jan - 23 Jan 2021) Assessor
2021 Pengerusi sesi Viva Sarjana Penyelidikan(TVET), Muhammad Zulfadly bin Mohd Zubir, FPTV- 2 March 2021 Examiner
2021 Panel Penilai PSM 2, ISMPV Semester 1, Sesi 2020/2021( 17 Jan - 23 Jan 2021) Assessor
2021 Pemeriksa Dalam bagi Tesis Sarjana Penyelidikan(TVET), Siti Soleha Binri Razali, FPTV, UTHM- 1 Feb 2021 Examiner
2021 Panel Penilai(Utama) Kertas Cadangan Penyelidikan Ph.D(TVET), Samihah Binti Sarpan, FPTV- 24 Jan 2021 Assessor
2020 Moderator dan Penyelia Latihan Mengajar pelajar ISMPV, Sem II, Sesi 2019/2020(9 Mac hingga 10 April 2020) Supervisor
2020 Penyelia bagi Nur Haziah Binti Naim, PSM 1,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Supervisor
2020 Penyelia bagi Muhammad Afiq Bin Zurkifli, PSM 1,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Supervisor
2020 Penyelia bagi Ainul Hayat Bin Abdul Razak, PSM 2,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Supervisor
2020 Penyelia bagi Irwan Mazwan Bin Azamir, PSM 2,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Supervisor
2020 Panel Penilai MOCK VIVA Muhammad Fazrulhelmi Bin Ahmad(KBV)- Pembangunan Pembelajaran Mobile Learning berasaskan gaya pembelajaran- Sem II, Sesi 2019/2020, (28 Julai 2020) Assessor
2020 Panel Penilai bagi Nurul Syafiqah Binti Mohd Asmadee, PSM 2,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Assessor
2020 Panel Penilai MOCK VIVA Siti Soleha Binti Razali(KBV)-Pembbangunan elemen multimedia Content Art untuk PTV), Sem II, Sesi 2019/2020-(30 Jun 2020) Assessor
2020 Pengerusi Penilai bagi Proposol Defend(PBV) Nor Aishah Binti Mat Jam(Pembangunan Kerangka Konseptual Bagi Pelaksanaan Pengajaran ke arah PENDIDIKAN 4.0 di MTUN-(19 Julai 2020) Assessor
2020 Panel Penilai bagi Hoiruddin Bin Ramli, PSM 1,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Assessor
2020 Panel Penilai bagi Mimi Syuryani Binti Nodin, PSM 1,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Assessor
2020 Panel Penilai bagi Mohamad Rofiq Bin Charishun, PSM 2,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Assessor
2020 Panel Penilai bagi Mohd Faiz Bin Hamed, PSM 2,ISMPV(EE) Sem II, Sesi 2019/2020 Assessor
2020 Ketua Penilai Projek Sarjana 2,MBV Sem II, Sesi 2019/2020(27 Julai hingga 2 Ogos 2020) Assessor
2019 Penyelia bagi Nur Fathin Afiqah Binti Musa, Pojek Sarjana 2, MBV Sem I, SESI 2019/2020 Supervisor
2019 Penyelian Program Latihan Mengajar,MBV, Sem 1, Sesi 2019/2020 Supervisor
2018 Supervisor for Kunalan A/L Manogaran, Master Degree Project 1(MBT), Semester 2, Sesi 2017/2018-(Kemahiran Elemen 4C dalam FROG VLE) Supervisor
2018 Panel Penilai Projek Sarjana 1, M.Ed(Persisir), Sem 2, sesi 20172018 Assessor
2018 Supervisor for Program Latihan Mengajar Pelajar ISMPV Semester 2, Sesi 2017/2018- 26 Mac 2018 - 6 April 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Siti Rodiah Binti AB Rahim - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Mohammad Nazrin Yahaya - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Nur Safirah Binti Baharudin - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Nurul Atiqah Binti Abdul Gapar - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Nurul Fitrah BT Abdul Raman- Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Siti Nur Maizura Binti Sharberi - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Siti Nuramilia binti Salim - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 : Hajar Hanisah Othman - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2018 Main Supervisor for Aisyawati Binti Isa(Master by Research-Fulltime) Semester 2, Sesi 2017/2018 FPTV, UTHM-Februari 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Fathin Afiqah Binti Musa, Master Degree Project 1(MBV), Semester 2, Sesi 2017/2018-(Mobile Learning) Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Hafizul Syahir bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noor Syafiqah bte Ahmad Nordin, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Supervisor for Asvin Nair Pavithran, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018- Februari 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Shahrizah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018- Februari 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Faisal Bin Hisham, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018- Februari 2018 Supervisor
2018 Penyelia utama Projek Sarjana 1,M.Ed(Persisir) Sem 2, sesi 2017/2018-31 Julai 2018 Supervisor
2018 Penyelian Utama Projek Sarjana 2,M.Ed(Persisir) Sem 2, sesi 2017/2018 Supervisor
2018 Assessor fo Noor Mohd Sharafi bin Noorulazman, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Muhamad Alfie Yazid Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Mumammad Amirul Hakim Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Fares Bin Md Nor, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Azrul Nizam Bin Abd Manap, Master Degree Project 1(MBT), Semester 2, Sesi 2017/2018-(Kriteria Kepimpinan Pengetua Cemerlang bagi Sistem Penilaian Guru)-Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Mohd Hazrol Ashraf Bin MD Aris, Master Degree Project 1(MBT), Semester 2, Sesi 2017/2018-(FROG VLE Terhadap Kompetentasi Guru) Assessor
2018 Assessor for Nuraqila Shafiqah Bt Md Nasir, Master Degree Project 1(MBV), Semester 2, Sesi 2017/2018-1 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Hasliyana Bt Rahaman, Master Degree Project 1(MBV), Semester 2, Sesi 2017/2018-1 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Hanifah Binti A.Samad, Master Degree Project 2(MBV), Semester 2, Sesi 2017/2018-3 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Noor Nadhirah Binti Khalid, Master Degree Project 2(MBE), Semester 2, Sesi 2017/2018-3 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Nurfarhanim Binti Harun, Master Degree Project 2(MBE), Semester 2, Sesi 2017/2018-3 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Nurul Syahirah Bt Rahayu, Master Degree Project 2(MBE), Semester 2, Sesi 2017/2018-3 Julai 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Ady Amirul Bin Adam, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Aiman Faris Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Akmal Bin Mohd Alias, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 2, Sesi 2017/2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Helmi Bin Amir Mahfut, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Assessor for Noor Aishah Binti Mohd Safian, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Assessor for Nursuhailah Binti Mohd Norpiah, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Assessor for Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 2(BBF), Semester 2, Sesi 2017/2018- 4 hingga 5 Jun 2018 Assessor
2018 Pengerusi Penilai kertas cadangan Ph.D(PBV), FPTVM UTHM - 28 Januari 2018 Assessor
2018 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2017/2018 :Hajar Hanisah Othman (Kolej Vokasional Dato' Undang Haji Muhamad Sharip) - Februari hingga Mei 2018 Supervisor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Nur Izzati Binti Alias - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Muhammad Emir Bin Amzah - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Norsuhada Bt Abdullah Sani - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Program Hari Inovasi 2017, Semester 2, Sesi 2016/2017- 9 Mei 2017 Referee
2017 Assessor for Industrial Training for ISMPV program Semester 3, Sesi 2016/2017- 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Program Latihan Mengajar Pelajar ISMPV Semester 3, Sesi 2016/2017- 23 Julai - 4 Ogos 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shahrul Syafiq Bin Mat Sapinie, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Bachelor Degree Project 2, ISMPV(BBE) Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Nur Fahdziha bte Khyar, Master Project 2(MBV), Semester 2 Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Hafizul Syahir bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Noor Syafiqah bte Ahmad Nordin, Bachelor Degree Project 1(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Bachelor Degree Project 1, ISMPV(BBE) Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Nur Haziq Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Nor Amirah Bt Shaarii, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Khairol Azrin Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Fazilah binti Ab Majid , Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2017/2018 Supervisor
2017 Main Supervisor for Nur Miza Liyana Binti Md Latef(Master by Research-Fulltime) Semester 1, Sesi 2017/2018 FPTV, UTHM- Oktober 2017 Supervisor
2017 Main Supervisor for Nur Izzati Binti Ibrahim(Master by Research-Fulltime) Semester 2, Sesi 2016/2017, FPTV, UTHM-Februari 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Nur Haziq Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nor Amirah Bt Shaarii, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Khairol Azrin Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar ISMPV Semester 2, Sesi 2016/2017- 12 Februari - 26 Mei 2017 Supervisor
2017 Supervisor and Asessor for Vesvan S/O Veerappan , Bachelor Degree(Latihan Ilmiah-BBR 34303) , FPTV, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shahrul Syafiq Bin Mat Sapinie, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Norazreena Binti Sulaimi, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Fazilah binti Ab Majid , Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Syafiqa Binti Mohd Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Supervisor
2017 Assessor for Teaching Training Semester 2, Sesi 2016/2017 : Fadila Zuraida Bt Mohd Nor - 12 Februari -26 Mei 2017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training, Semester 2, Sesi 2016/2017 : Fatima Zahara Binti Zulkepli from 12 Februari -26 Mei 2017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training, Semester 2, Sesi 2016/2017 : Zakiah BT Zakaria from 12 Februari -26 Mei 2017 Assessor
2017 Assessor for Rasyidah Binti Mohamad Hassan, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Julasri Bin Ragiman, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Ismail Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Sallehuddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Syamim Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Nurul Atiqah Binti Abdul Gapar, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Ismail Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor fo Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Fakhrul Safwan Bin Mohamed Farid - 23 Julai - 4 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training Semester 3, Sesi 2016/2017 :Muhammad Aizat Bin Alazmi - 23 Julai - 4 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Sali Zur'ain Binti Zulkeflif - 23 Julai - 4 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Teaching Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Muhammad Iqmal Bin Noor Azizi - 23 Julai - 4 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Nurfazilah Binti Kopat - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Farah Atiqah Binti Abdul Azlen - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Sallehuddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Muthu Velthevar, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Nasibah Binti Awangl, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Khairul Annuar Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Siti Nuramilia Binti Salim, Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor fo Muhamad Helmi Bin Amir Mahfut , Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Projek Sarjana Muda 2, ISMPV(BBE) Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Bachelor Degree Project 1, ISMPV(BBE) Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor fo Noor Aishah Binti Mohd Safian, Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor fo Norsuhailah Binti Mohd Norpiah, Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor fo Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 1(BBF), Semester 1, Sesi 2017/2018 Assessor
2017 Assessor for Nasibah Binti Awangl, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Rasyidah Binti Mohamad Hassan, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Julasri Bin Ragiman, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Khairul Annuar Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Syamim Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Nurul Atiqah Binti Abdul Gapar, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Siti Nuramilia Binti Salim, Bachelor Degree Project 1, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Nurul Syafawani Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Hazwan Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Nor Amli Bin Nasharuddin, Bachelor Degree Project 2, Semester 2, Sesi 2016/2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Mohamad Saifullah Bin Tk Hassan- 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2017 Assessor for Industrial Training Semester 3, Sesi 2016/2017 : Noor Aishah Binti Mohd Safian - 13 Ogos - 25 Ogos 2017 Assessor
2016 Supervisor for Norazreena Binti Sulaimi, Undergraduate Project 1, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Siti Nur Fahdziha bte Khyar Master Project 1(MBT Secara Kerja Kursus-Persisir), Semester 2 Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Mahadi Bin Mahbeb Bachelor Degree Project 2(BBE) Semester 2, Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM(Easy Television) Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Amirul Azmeer Bin Hambali Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 2, Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM-( PLC Kit Kawalan Pneumatik) Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Amir Sufyan Bin MD Kamal Bachelor Degree Project 2 (BBE) Semester 2, Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM-( Smart Kit Radio) Supervisor
2016 Supervisor for Naemah Binti Abu Bakar Bachelor Degree Project 2(BBE) Semester 2, Sesi 2015/201, FPTV, UTHM -(Pembangunan Perisian Pembelajaran CRTV.cn) Supervisor
2016 Supervisor for Nadia Azira Binti Jasni Bachelor Degree Project 2(BBE) Semester 2, Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM-( Kit Pembelajaran Bagi Murid Berkeperluan Khas Bermasalah Pendengaran WRC-HIS) Supervisor
2016 Supervisor for Mcswyzer Fernandez Anak Agong Bachelor Degree Project 2(BBE), Semester 2, Sesi 2015/2016 FPTV, UTHM -(Easy DVD Player Kit) Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Atika Binti Amat Badri Bachelor Degree Project 2(BBE), FPTV, UTHM- (Pembangunan Pakej Pembelajaran M-Trunking), 2016 Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Nuurul Syazana bte Mohammad Ali Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Muhamad Fares Bin MD Nor Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Mohamad Hazimin Bin Baharuddin Supervisor
2016 Supervisor for Norsyafika Nazuwa Binti Mhd Ramli Master Project 1(MBV-Course Work) Semester 2 Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Pavalakodi A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project (Latihan Ilmiah-BBR 34303) Bagi Program Pensiswazahan Guru(Sekolah Rendah) , Semester 2 Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor
2016 Supervisor for Latihan Ilmiah(BBR 34303) Bagi Program Pensiswazahan Guru(Sekolah Rendah) , Semester 2 Sesi 2015/2016, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM -Elektif Sains dan Matematik- Chandramathi A/P Subromonyam Supervisor
2016 Supervisor for Aisyawati binti Isa, Bachelor Degree Project 1, Semester 2 Sesi 2015/2016 Supervisor
2016 Penyelia Utama Projek Sarjana Muda 1 Perdana (BBP 40102) Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Semester 2 Sesi 2015/2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia - Cristale Anak Juti Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Syuhaila Binti MD.Noh Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Mohammad Azuan Bin Ab Ghani Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Muhammad Akmal Bin Alias Supervisor
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 - Syahirah Binti Ibrahim Supervisor
2016 Supervisor for Siti Nazurah Binti Kimsin Bachelor Degree Project 2(BBE) Semester 2, Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM- (Pembangunan Smart Mobile Safety(SMS) Supervisor
2016 Supervisor for Norsyafika Nazuwa Binti MHD Ramli, Master Project 2(MBE 22804), Semester 1, Sesi 2016/2017, Supervisor
2016 Supervisor for Siti Nur Fahdziha bte Khyar, Master Project 2(MBE 22804), Semester 1, Sesi 2016/2017 Supervisor
2016 Supervisor for Aisyawati Binti Isa, Undergraduate Project 2, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Cristale Anak Juti, Undergraduate Project 2, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Syafiqa Binti Mohd Hamdan, Undergraduate Project 1, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Assessor for Damia Aqilah Binti Khairol Afandi Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM- 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Amirah Binti Amran Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM - 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohd Faez Ezaz Bin Abdullah Bachelor Degree Project 1(BBE) ,FPTV, UTHM- 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Khoo Poh Teng Master Degree Project 1(MBE 12302-Persisir-Course Work), FPTV, UTHM - 8 Jun 2016 (Keberkesanan Koswer Multimedia Terhadap Kefahaman dan Motivasi Pelajar) Assessor
2016 Assessor for Noraslinda bte Selamat Master Degree Project 1(MBE 12302-Persisir-Course Work), FPTV, UTHM- 8 Jun 2016 (Pengaplikasian FROG VLE) Assessor
2016 Assessor for Mohd Firdaus Bin Maarof Master Degree Project 1(MBE 12302-Persisir-Course Work), FPTV, UTHM - 8 Jun 2016 (Kesan Penggunaan Gajet Elektronik Terhadap Tingkah Laku Pelajar) Assessor
2016 Assessor for Nur Faizah Bte Sabr Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM - 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Nurafiqah binti Rosnan Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM - 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Syafiqah bte Sa 'ban Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM- 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Syazwan Bin Daud Bachelor Degree Project 1( BBE) , FPTV, UTHM - 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Subri Bin Zakaria Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM - 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohd Luqman Bin Ibrahim Bachelor Degree Project 1(BBE), FPTV, UTHM- 21 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Zarina Abdul Rashid Master Degree Project 2(MBV-Course Work), FPTV, UTHM -16 Jun 2016(Aplikasi KBAT) Assessor
2016 Assessor for Fairulnizar Bin Rahmat Master Degree Project 2(MBV-Course Work), FPTV, UTHM- 16 Jun 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Syazwan Bin Daud, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Subri Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Nur Amirah Binti Amran, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Nur Faizah Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Syafiqah Bin Saban, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Damia Aqilah Binti Khairol Afandi, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Nurafiqah Binti Rosnan, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Nurul Syafawani Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Hazwan Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Nor Amli Bin Nasharuddin, Bachelor Degree Project 1, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Muthu Velthevar, Bachelor Degree Project 1, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Faez Ezaz Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Mohd Luqman Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Semester 1, Sesi 2016/2017 Assessor
2016 Assessor for Khairil Shukri Bin Mohamad Tahier, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Hisham Bin Abd Wahab, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for the Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.d, FPTV- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Nur Hidayah Binti MD Kassim, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Wan Mohd Hilmi Bin Wan Adam, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Noremey Bin Rasip, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Nurul Nadiah Binti Adam, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober Assessor
2016 Assessor for Zarulrizam Bin AB. Jalil, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for Rozaiman Suffian Bin Othman, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Ph.D, FPTV, UTHM- 23 Oktober 2016 Assessor
2016 Assessor for "Kertas Penyelidikan National Conference in Education-Technical & Vocational Education and Training (NCiE-TVET 2016) Assessor
2015 Supervisor for Nadia Azira Binti Jasni, Bachelor's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ,Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Assessor for Muhd Arif Bin Ahmad Tarmizi, Master's Degree Project 2,(MBV-Course Work) FPTV, UTHM -21 Disember 2015 (Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Amalan Pedagogi) Assessor
2015 Supervisor for Muhd Amir Sufyan Bin Md Kamal, Bachelor's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ,Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Supervisor for Mahadi Bin Mahbeb, Bachelor's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ,Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Supervisor for Mcswyzer Fernandez Anak Agong, Bachelor's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ,Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Supervisor for Siti Nazurah Binti Kimsin, Bachelor's Degree Project 1, Semester 1, Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Supervisor for Mohd Amirul Azmeer Bin Hambali, Bachelor's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ,Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Supervisor for Projek Sarjana Muda 1 Perdana (BBP 40102) Bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional Semester 1 Sesi 2015/2016, FPTV, UTHM Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014- Muhammad Faez Bin Abd Hamid Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nur Syazwani Binti Azhar Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nur Amirah Binti Rosli Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Faridah Zahirah Binti Ismail Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nur Hidayah Binti Mohamed Yunus Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Shamsuhailah Binti Mat Isa Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Hatijah Binti Saripudin Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Muhammad Muhaimin Bin Mansor Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nurliyana Izzati Binti Abdul Majid Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Muhammad Syahiran Bin Annur Sani Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Cristale Anak Juti Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Fatinnazihah Binti Abdul Rahman Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Muhammad Hazwan Bin Zawawi Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Puganesri A/P Krishnan Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Izzati Binti Alwaly Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nur Shazwana Binti Zainal Abidin Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nur Adilah Binti Kaharudin Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Siti Hajar Binti Shaffie Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Nurul Syafawani Binti Samsudin Supervisor
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2013/2014 - Syazrul Azneeha Binti Mohd Zakaria Supervisor
2015 Supervisor for Nurul Atika Binti Amat Badri(Bachelor Degree Project 1) ,Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Semester 1 Sesi 2015/2016 Supervisor
2015 Assessor for Muhammad Nazmy Bin Zulkifki Bachelor Degree Project 2 (BBE), FPTV, UTHM -29 November 2015 Assessor
2015 Assessor for Azman Bin Hanafiah Bachelor Degree Project 2(BBE) ,FPTV, UTHM - 25 November 2015 Assessor
2015 Assessor for Aifaa Husna Binti Ashari, Master's Degree Project 2(MBT),FPTV, UTHM - 21 Disember 2015 Assessor
2015 Assessor for Fairulnizar Bin Rahmat Master Degree Project 1(MBV-Persisir-Course Work), FPTV, UTHM- 16 Disember 2015 (Kolej Komuniti dan Keusahawanan) Assessor
2015 Assessor for Munirah Binti Mohd Nor, Master's Degree Project 2, FPTV, UTHM- 21 Disember 2015 (Kompetensi Interpersonal Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional) Assessor
2015 Panel Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Zurina Binti Yasak Assessor
2015 Panel Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar Program Doktor Falsafah FPTV Sem I Sesi 2015/2016- Suhaimi Bin Muhamad Assessor
2015 Assessor for Zarina Binti Abdul Rashid Master Degree Project 1(MBV-Persisir-Course Work),FPTV, UTHM -16 Disember 2015( Kesan Persekitaran Terhadap Tumpuan Pelajar Semasa Proses PnP) Assessor
2015 Supervisor for Naemah Binti Abu Bakar, Bachelor's Degree Project 1, Semester 1 Sesi 2015/2016, UTHM Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Ahli Jawatankuasa Penyelidikan, Penerbitan dan Inovasi, FPTV(20 April - 19 Mac 2023) University
2021 Penasihat Akademik dan Kerjaya Pelajar ISMPV(E&E) Semester 2, Sesi 2020/2021(15 Mac 2021) University
2021 Penceramah CARE Talk MyRIVET, Pilihan Bidang TVET/Engineering & Technologies, UTHM- 16 Mac 2021 University
2021 Penceramah Universiti di FBLive sesi Taklimat Kemasukan pelajar sesi akademik 2021/2022(15 Mac 2021) National
2021 Penyelaras Kursus Semester 2, Sesi 2020/2021, ISMPV( 7 Mac 2021) University
2021 Kursus Pembangunan Kemahiran Persijilan Festo Industrial Automation bagi B.Tech- 8 Mac - 12 Mac 2021 Private
2021 Pengawas Peperiksaan Akhir, Semester 1, Sesi 2020/2021 bagi Program Sarjana Muda- (31 Jan - 20 Feb 2021) University
2020 Perasmi Sistem Matrik & Penceramah Motivasi Tahun 6 di SJKT Ladang Yong Peng(12 Januari 2020) Government
2020 Ketua Bidang Kemahiran(Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik), FPTV ( 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2021) University
2019 Penyelaras Kursus Creativity and Innovation(BBP 10402) , Sem II Sesi 2019/2020 University
2019 Penyelaras Kursus Diagnous dan Senggaraan Audio Video(BBV 40303), Sem II Sesi 2019/2020 University
2019 Head of Opening Ceremony, Protocol & Invitation Committee, 5th International College Students Barista Championship,(November 25th to November 27th, 2020) International
2019 Ahli Jawatankuasa Biro Pameran Majlis Jerayawara Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi MTUN 2019( Zon Selatan)-20 November 2019 National
2019 Penyelaras Kursus Teknologi Pendidikan(BBD 20202), Sem II Sesi 2019/2020 University
2018 Penyelaras Kursus Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Semester 2, Sesi 20172018, FPTV, UTHM, 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni(Hepa),FPTV, UTHM SESI 2018/2019(17 Januari 2018-31 Julai 2019) University
2018 Penyelaras Task Force Pembangunan MOOC bagi kursus Diagnous dan Senggaraan Audio Video, FPTV, UTHM- 18 Disember 2017 University
2018 Main Supervisor, Projek Sarjana 1(MBT-Persisir) Semester 2, Sesi 2017/2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Akhir(Verifikasi Luaran) Teori dan Amali Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) bagi pelajar di pusat bertauliah FPTV, UTHM- 12 hingga 16 Ogos 2018. University
2018 Participant in 'Bengkel MOOC Siri ke -3 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM- 23 Mei 2018 University
2018 Participant in 'International Seminar On Edu 4.0 in TVET Spectrum, UTHM -27 Mac 2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2017/2018 Program Diploma dan Program Sarjana- 10 Jun - 7 Julai 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Program Pensyarah Tamu, FPTV, UTHM- 17-23 Mac 2018 University
2018 Participant in 'CDIO Workshop-From Theory to Practice, FPTV, UTHM -20 hingga 22 Mac 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Task Force MOOC,FPTV, UTHM- 1 Januari -31 Disember 2018 University
2018 Ahli Jawatankuasa Online -Learning, FPTV, UTHM -1 Januari sehingga 31 Disember 2019 University
2018 Participant of 'Program Jelajah Kesedaran Pensyarah Muda, UTHM- 6 Februari 2018 University
2018 Penyelia Utama Projek Sarjana Muda 1(BBE) Semster 2, Sesi 2017/2018 University
2018 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2017/2018 Program Diploma dan Program Sarjana- 31 Disember 2017 - 20 Januari 2018 University
2018 Pengawas/Penolong Pengawas bagi Peperiksaan Akhir(Program Sarjana), Sem 1 sesi 2017/2018 University
2018 Penyelaras Kursus Teknologi Pendidikan[BBD 20202], Semester 2, Sesi 20172018 , FPTV, 2018 University
2017 Participant of 'Seminar Module Of Research: Journal Publication Seminar, UTHM -13 February 2017 University
2017 Protocol Bureau, Opening and Closing Ceremony, ASEAN Vocational and Engineering Camp 2017-' Toward School 4.0"- 16 - 23 Julai 2017 International
2017 Participant of 'Taklimat Penulisan & Penerbitan Dalam Book Chapter , UTHM - 12 Februari 2017 University
2017 Ahli Jawatankuasa Induk Program Pertandingan 3MT DAN 3 MR 2017 Peringkat FPTV, 2017 University
2017 Participant of 'Seminar Nurturing Entrepreneurship Skills in Teaching & Learning, UTHM -13 April 2017 University
2017 Participant of 'Kursus Asas CBT dan Pembangunan WIM bagi staf FPTV, UTHM -3 April 2017 University
2017 Pencapaian Cemerlang BagI Kategori " Community Service", FPTV, UTHM -2017 University
2017 Participant of 'Kursus Get To Know Your ISI jOURNAL:An Easy Way To Prepare Your Research Articles , UTHM 26 Februari 2017 University
2017 Penceramah Sempena Lawatan Akademik dari SMK Tun Fatimah Hashim ke Karnival Jom Masuk U 2017, FPTV, UTHM - 26 Februari 2017 University
2017 Participant of 'Program Tranformasi Minda', UTHM, 19 -23 Februari 2017 University
2017 Pegawai Penyelaras Promosi bagi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 2017 University
2017 Penyelaras Kursus Pengujian dan Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam PTV [MBE 13903], Sesi 20172018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras Kursus Pengujian dan Penilaian dalam Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi dalam PTV [MBE 13903], Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017(Persisir) University
2017 Participant of 'Seminar Design Flipped Classroom and Active Learning, UTHM -20 April 2017 University
2017 Participant in 'Program 4th Induatrial Revolution in Teaching and Learning, UTHM- 17 September 2017 University
2017 Participant of 'Program Diploma Pasca Ijazah(PGDip) 2017- UTHM (9- 23 Julai 2017 ) University
2017 Pensyarah Pengiring Kontinjen Perarakan " Town & Gown", FPTV, UTHM 2017 University
2017 Academic Adivisor, ISMPV(BBE) Semester 2 Sesi 2016/2017 University
2017 Participant in 'Research and Innovation Festival( Weldroid), UTHM- 21-22 November 2017 University
2017 Panel Temuduga Pengambilan Calon ISMPV, FPTV, UTHM- 13 Disember 2017 University
2017 Perarakan Staf Akademik Sempena Istiadat Konvokesyen ke -17 ,UTHM, 2017 University
2017 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2016/2017 Program Diploma dan Program Sarjana- 4 Jun - 24 Jun 2017 University
2017 Wakil FPTV, Majlis Pemakaian Hud, Pusat Pengajian Siswazah kali ke - 7, Konvokesyen ke -17,UTHM University
2017 Participant of 'Bengkel TOT Pengajar Kokurikulum, PPUK, Semester 1, Sesi 2017/2018, UTHM -17-19 Ogos 2017 University
2017 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat, "Program Selangkah ke hadapan", Kampung Sedohok, Kluang - 5-6 Mei 2017 University
2017 Penyelaras Kursus Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Sesi 20162017 Semester 2, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelaras Kursus Diagnose Sengaraan Audio Video[BBV 40303], Sesi 20172018 Semester 1, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengawas Peperiksaan Akhir(Master's Programme) Semester 2 Sesi 2016/2017- 2 July -13 July 2017 University
2017 Participant in 'Research and Innovation Festival( Pembangunan Video Pembelajaran untuk Flipped Learning bagi kursus TVET), UTHM- 21-22 November 2017 Government
2017 Pegawai Promosi Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN) Kali Ke-13 Tahun 2017 Government
2017 Presenter, Seminar Pendidikan Johor 2017- 12- 13 September 2017 National
2017 Ahli Jawatankuasa Pegawai Pengiring, Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 National
2017 Presenter, Conference in Education on Technical & Vocational Education And Training 2017(7th CiE-TVET 2017) National
2017 Participant of 'Bengkel Pegawai Promosi 2017, UTHM - 1&2 Februari 2017 University
2016 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 2 Sesi 2015/2016 University
2016 Asisistant Managing Editor untuk Journal Technical Education and Training di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 1 Januari 2016 hingga 1 Januari 2018. University
2016 Jawatankuasa Task Force Pembangunan Kursus Elektronik ISMPV, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2016 Specialized Workshop on Rethinking Teaching-Redesigning Learning-Designing & Delivering an Engaging MOOC, Universiti Kebangsaan Malaysia, 18 February 2016 University
2016 Ketua Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 10 Januari 2016 University
2016 Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni(HEPA), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Sesi 2016/2018 University
2016 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat, "Program Mari Bersukan Berama Masyarakat", Senggarang Batu Pahat, 5-7 Mei 2016 University
2016 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1(BBP 40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Penyelia Projek Sarjana 1(MBE12302) Bagi Program Pengajian Sarjana Secara Persisir, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Penyelia Projek Sarjana 1(MBE12302) Bagi Program Pengajian Sarjana Secara Perdana, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2015/2016 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 12 Jun 2016 hingga 2 Julai 2016 University
2016 Panel Penilai Pembentangan Projek Sarjana 2 (MBE 22804) Bagi Program Pengajian Sarjana Secara Persisir, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Panel Penilai Pembentangan Projek Sarjana 1 (MBE 12302) Bagi Program Pengajian Sarjana Secara Persisir, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Participant of 'Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia FPTV , UTHM- 21& 22 Disember 2016 University
2016 Participant of 'Program Seminar Supervising Part Time Research Student , UTHM- 29 November 2016 University
2016 Participant of 'Kursus Learning Technologies: Now & Then , UTHM- 24 Ogos 2016 University
2016 Mewakili Fakulti Ke Program "Tsunami TVET: Corporate Social Responsibility(CSR) FPTV, 10 Disember 2016 University
2016 Pembantu Pengerusi, Peperiksaan lisan (VIVA), Ph.D, 19 Oktober 2016 University
2016 Peserta, Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia, FPTV, UTHM - 21& 22 Disember 2016 University
2016 Penyelaras Bagi Program Road Tour De Parit Kings, FPTV ,UTHM, Semester 1 Sesi 2016/2017 University
2016 Mewakili Fakulti dalam Perarakan Staf Akademik Sempena Majlis Konvokesyen ke-16, UTHM, 9 Oktober 2016 University
2016 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat, "Program Road To Be Young Entrepreneurs", UTHM, 10- 11 November 2016 University
2016 Participant of 'Program Khas MyMentor', UTHM, 2016 University
2016 Participant in "Pertandingan Research and Innovation Festival (R&I FEST 2016), UTHM, 14-15 November 2016. Tamil Selvan Subramaniam & Mahadi Bin Mahbeb (Pencapaian: Silver Medal), 2016 University
2016 Participant in "Pertandingan Research and Innovation Festival (R&I FEST 2016), UTHM, 14-15 November 2016. Tamil Selvan Subramaniam & Mahadi Bin Mahbeb (Pencapaian: Silver Medal), 2016 University
2016 Participant in "Pertandingan Research and Innovation Festival (R&I FEST 2016), UTHM, 14-15 November 2016. M-Trunking: Perisian Sokongan Pembelajaran Untuk Kursus Pemasangan Dan Pendawaian Elektrik- Tamil Selvan Subramaniam, Alias Masek & Nurul Atika Amat Badri, 2016 University
2016 Participant of 'Kursus Learning Technologies: Now & Then , UTHM- 24 Ogos 2016 University
2016 Penyelaras Jawatankuasa Promosi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 7 Jun 2015 hingga 31 Januari 2018 University
2016 Ahli Jawatankuasa Pengambilan Pelajar , Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 7 Jun 2016 sehingga 31 Januari 2018 University
2016 Ahli Jawatankuasa Proforma dan Modul, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 7 Jun 2016 sehingga 31 Januari 2018 University
2016 Peserta, Program Seminar Supervising Part Time Research Students, UTHM , 29 November 2016 University
2016 Ketua Fasilitator Kursus Profesionalisme Guru Bagi Pelajar FPTV, UTHM -24 hiinga 26 November 2016 University
2016 Peserta, Bengkel Penyediaan Folio VTOEM dan SKM Bagi Staf FPTV, UTHM- 27 & 28 November 2016 University
2016 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017, Pr ogram Diploma dan Program Sarjana Muda- 26 Disember 2016 hingga 14 Januari 2017 University
2016 Penyelia Projek Sarjana Muda 1, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Penyelia Projek Sarjana Muda 2, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Semester 2, Sesi 2015/2016 University
2016 Participant of 'Bengkel Penyediaan Folio VTOEM SKM Staf FPTV , UTHM- 27 & 28 November 2016 University
2016 Assistant Chairman in Student Viva Voce Session, FPTV, UTHM- 11 Disember 2016 University
2016 Referee, Panel Penemubual Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program ISMPV, UTHM- Zon Selatan -30 November 2016 University
2016 Penyelaras Kursus BRIGED BOMBA [BBD 12501] Bagi Pelajar Sarjana Muda, Semester 1, Sesi 2016/2017 University
2016 Penyelaras Kursus Pengurusan Kokurikulum[BBD40102] Bagi Pelajar Sarjana Muda, Semester 1, Sesi 2016/2017 University
2016 Penyelaras Kursus Elektronik Digit[BBV 30403] Bagi Pelajar Sarjana Muda, Semester 1, Sesi 2016/2017 University
2016 Program Latihan Penyeliaan dan Penilaian Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Dan Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 3 2015/2016 & Sem 1 2016/2017, 24 Julai 2016 - 5 Ogos 2016 Government
2016 Presenter, Seminar Pendidikan Johor 2016- 19- 20 September 2016 National
2016 Presenter, National Conference in Education- Technical & Vocational Education And Training 2016(NCiE-TVET 2016 National
2016 Presenter, International Conference on Community Service 2016, Yogyakarta, Indonesia International
2015 Mewakili Fakulti Ke Sesi Perkongsian ILMU "Turning Idea into Money" bersama Platcom Ventures SDN.BHD,UTHM, 28 September 2015 University
2015 Pensyarah DS 51, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM- sekarang University
2015 Panel Temuduga Pengambilan Pelajar ISMPV Sem 2, Sesi 2015/2016 University
2015 Pengerusi Slot Sesi Selari Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015, UTHM, 14 September 2015 University
2015 Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 31 Disember 2015 University
2015 Jurulatih Mengiringi Program Luar Pelajar Bagi Kursus Kokurikulum Khidmat Masyarakat Seksyan 2"Ilmu Kemahiran,Menjana Pendapatan", Pusat Kokurikulum, UTHM. 28 November 2015 University
2015 Panel Penilai Projek Sarjana 1(MBE 12302) Program Sarjana Pengajian Persisir Semester 1 Sesi 2015/2016, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 16 Disember 2015 University
2015 Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2015/2016 Bagi Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 28 Disember 2015 hingga 16 Januari 2016 University
2015 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik & Elektronik) Kemasukan Sem 1 Sesi 2015/2016 University
2015 Penyelaras Jawatankuasa Promosi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 17 September 2015 University
2015 Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 2(MBE 22804) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Semester 1 Sesi 2015/2016, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 21 Disember 2015 University
2015 Mewakili Fakulti Ke Slot Kolokium Fakulti "Penyeliaan Projek Sarjana, Master Penyelidikan dan Ph.D : Fokus dan Hasil", Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 26 November 2015 University
2015 Tetamu Kehormat Perasmian Program "Explorace" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016- 5 Disember 2015 University
2015 Tetamu Kehormat Perasmian Program "Malam Kesenian dan Kebudayaan" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016- 3 Disember 2015 University
2015 Tetamu Kehormat Perasmian Program "Iktihar Hidup" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016-27 November 2015 University
2015 Tetamu Kehormat Program "Jom Berbahasa Melayu" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016-21 November 2015 University
2015 Tetamu Kehormat Perasmian Program "Larian Hijau" Anjuran Pelajar Kursus Pengurusan KoKurikulum(BBD 40102) Sem I Sesi 2015/2016-20 November 2015 University
2015 Urus Setia Karnival Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran(K-NOVASI) UKM, 9 hingga 12 Februari 2015 Government
2015 Ahli Jawatankuasa Logistik Program Bina Insan Guru Vokasional, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Jawatankuasa Kebajikan Operasi Banjir, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Gua Musang, Kelantan, 16 Februari hingga 18 Februari 2015 University
2015 Peserta Kursus 3D anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 15 Februari 2015 University
2015 Mewakili Fakulti Ke Sesi Perkongsian ILMU "Malaysia Laboratiries For Academia-Business Collaboration(MyLAB) bersama ORICC, UTHM, 21 September 2015 University
2015 Mewakili Fakulti ke Bengkel Scopus "The Solution For Authors Workshop" anjuran Perpustakaan Tunku Aminah, UTHM, 9 September 2015 University
2015 Mewakili Fakulti dalam Perarakan Staf Akademik Sempena Majlis Konvokesyen ke-15, UTHM, 3 Oktober 2015 University
2015 Ahli Jawatankuasa Biro Pameran Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2015,UTHM, 14 hingga 15 September 2015 University
2011 Mewakili Fakulti Pendidikan Teknikal dalam Pemasar Karnival Pengajian Tinggi Negara Kali Ke-7 Tahun 2011"Jom Masuk U"-Pahang, 2011 University
2011 Bengkel Sistem Pneumatik dan Hidraulik, Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM, 23 hingga 24 Mac, 2011 University
2011 Bengkel Lukisan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM,7 hingga 8 Mac, 2011 University
2011 Mewakili Fakulti Pendidikan Teknikal dalam Seminar e-Pembelajaran pada Minggu e-Pembelajaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 15 Mac 2011 University
2010 Bengkel Pentauliahan Pembelajaran Terdahulu(PPT) dan Pembangunan Course of Study, Fakulti Pendidikan Teknikal, 15 November, 2010 University
2010 Kursus Metodologi Penyelidikan Bil 3/2010, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 13 hingga 17 Disember, 2010 University
2010 Ahli Jawatankuasa Biro Peralatan & Logistik Program Khidmat Masyarakat di Mukim Parit Bakar, Muar, 6 hingga 8 Ogos 2010 University
2010 Ahli Kumpulan Sorak Hari Keluarga Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM), 1 Ogos 2010 University
2010 Pegawai Pengiring Pembentang Kertas Tema Program Second World Congress on Teacher Education For TVET, 5 hingga 6 Oktober, 2010 University
2010 Ahli Jawatankuasa Biro Seminar & Pembentangan Program Second World Congress on Teacher Education For TVET, 5 hingga 6 Oktober, 2010 University
2010 Mewakili Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam Majlis Perarakan Sempana Majlis Konvokesyen Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Kali Ke 10, 2 Oktober 2010, Stadium Batu Pahat, Johor University
2010 Pengawas/pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2010/2011, Program Diploma dan Program Sarjana Muda, 23 November 2010 hingga 12 Disember 2010 University
2010 Mewakili Fakulti Pendidikan Teknikal dalam Syarahan Perdana 2010 Bil 8/2010,UTHM, 25 November 2010 University
2010 Ahli Jawatankuasa Program Kursus Pendidikan (Teknologi Pendidikan), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2008 Tutor DA 41, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2008-2015. University
2008 Kursus IELTS Bil 4/2008, Unit Latihan & Kursus, Pejabat Pendaftar, UTHM, 2 hingga 4 Disember 2008 University
2008 Kursus Interactive Powerpoint & Smart Presentation oleh Pusat Pembangunan Akademik, UTHM, 18 hingga 19 Disember, 2008 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 ICEP - INDUSTRY & COMMUNITY RELATIONS IN UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
10/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SIJIL SISWAZAH KOMPITENSI PENGAJAR PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) FPTV
FPTV / LE GRANDEUR PALM RESORT JOHOR
27/01/2022 - 29/01/2022
2022 KURSUS SUCCESSFUL INDUSTRY- ACADEMIA ENGAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
17/01/2022
2021 KURSUS PERALATAN AM DAN FM TRAINER
LAIN-LAIN / MAKMAL COMPTIA , FPTV, UTHM
08/12/2021 - 09/12/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 SESI PERKONGSIAN BERKAITAN GERAN KOMERSIAL BERSAMA DR. MARIAM - UTM
UTHM / Aplikasi Zoom : https://bit.ly/SESIPERKONGSIANGERANKOMERSIAL
08/07/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
UTHM / -
03/03/2021
2021 GOLD IN INNOVATION-JURY'S PERSPECTIVE-
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/eac-wotm-qqh
24/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 FLOATING PHOTOVOLTAIC GENERATION: PROSPECT AND ENERGY ASSESSMENT IN MALAYSIA
UTHM / (Virtual) Google Meet: meet.google.com/bae-jcyb-odt
27/01/2021
2021 INSTRUCTIONAL DESIGN PRACTICE IN TEACHING AND LEARNING
FPTV / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/ytm-wvbd-oib
20/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 RESEARCH WORKSHOP SERIES : PROMOTE YOUR RESEARCH PAPER ANDGET CITED
UTHM / -
30/11/2020
2020 RESEARCH WORKSHOP SERIES : PROMOTE YOUR RESEARCH PAPER AND GET CITED
UTHM / GOOGLEMEET
30/11/2020
2020 TRAINING PNEUMATIC WITH FLUIDSIM
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 UNIVERSITY4WARD : CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR THE FUTURE CHALLENGES AND SCENARIO
UTHM / -
03/11/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM BAHARU MOOC UTHM
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 PRA BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN UJIAN APTITUD
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 KURSUS RASP PI IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAININNG)
UTHM / -
09/09/2020 - 10/09/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SET SOALAN UJIAN APTITUDE APEL
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI
23/07/2020 - 25/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 KURSUS SOCMED MAD EASY: TIPS AND TRICKS PROFILE BRANDING DI MEDIA SOSIAL
UTHM / UTHM
07/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 KURSUS PEMERKASAAN PAK UTHM 2020
UTHM / UTHM
18/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back