Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 
  07 4537000
PROF. MADYA Dr. WAHYU MULYO UTOMO

DS53 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2007)
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (2000)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITAS BRAWIJAYA (1993)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : Power Electronics

Power Electronic , Electric Motor Drives, Neural Network Controller

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Power Electronics, Drives and Machines (PEDM)
01/01/2022 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Power Electronics, Drives and Machines (PEDM)
01/01/2019 - 31/12/2020 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Power Electronic and Converters (PECs)
01/01/2017 - 31/12/2017 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
15/01/2016 - 31/12/2017 Penyelidik Kanan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Elektromagnet Gunaan (EMC)
01/05/2016 - 31/12/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
01/05/2015 - 30/04/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999The Institution of Engineers Indonesia (PII) Member Antarabangsa
2015 - 2015Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Ahli Antarabangsa
2010 - 2010Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Member Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 Electric Vehicles [BEE41403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Examination Invigilator for Pengawas/Pembantu Pengawas Peperiksaan Akhir II 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Power Engineering Laboratory I [BEV30401], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Power Engineering Laboratory Iv [BEV40702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Power Systems [BEJ20603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Power Systems [BEJ20603], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for PRODUK IDP SEMESTER II SESI 2021/2022, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Course Coordinator for BEV40503-PENGALATAN UNTUK KAWALAN PROSES, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Engineering Practices [BEJ30701], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI TAJUK (PPT) PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 1 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI TAJUK (PPT) PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 2 SESI 2021/2022 FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Examination Invigilator for PEPERIKSAAN AKHIR SEM II 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Examiner for PEMERIKSA DALAM VIVA PHD Luqman Hakim bin Mahmod, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Examiner for PEMERIKSA DALAM VIVA PHD Mubashir Hayat Khan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Examiner for Pembentangan Projek Sarjana 2 Program Sarjana Kejuruteraan Elektrik (MEE), Semester II Sesi 2021/2022, FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Instrumentation For Process Control [BEV40503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Power Engineering Laboratory Iv [BEV40702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Power Systems [BEJ20603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Electrical Engineering Laboratory I [BEV20501], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEV20901], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Head for PROGRAM ELECTRICAL MAINTENANCE TASKFORCE PUSAT LATIHAN OPITO UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 University
2021 Power Systems [BEJ20603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Power Systems [BEJ20603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Digital Signal Processing [BEB30503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Instrumentation And Process Control [BEF45902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Power Engineering Laboratory Iv [BEF45402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Power Systems [BEJ20603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Power Systems [BEJ20603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electric Drives & Applications [MEK10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Management [BEE30103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Instrumentation And Process Control [BEF45902], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Integrated Design Project [BEE40803], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Power Engineering Laboratory I [BEF34701], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electronics Instruments And Measurements [BEF24002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Instrumentation And Process Control [BEF45902], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Power Electronics [BEF34503], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Analog Electronics [BEL10203], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electric Drives & Applications [MEK10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electric Drives [BEF35803], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electronics Instruments And Measurements [BEF24002], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Power Systems [BEF44903], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Laboratory Ii [MEE10601], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Power Engineering Laboratory Ii [BEF35001], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Analog Electronics [BEL10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Digital Signal Processing [BEF35603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Machines [BEF24103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Power Engineering Laboratory I [BEF34701], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Power Electronics [MEE10603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Digital Signal Processing [BEF35603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Machines [BEF24103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Practices [BEE10501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Power Engineering Laboratory Ii [BEF35001], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Transform Circuits Analysis [BEF22803], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Advanced Power Electronics [MEE10603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electric Drives [BEF35803], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Electronics [BEF34503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Power Engineering Laboratory Iii [BEF45101], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transform Circuits Analysis [BEF22803], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Advanced Power Electronics [MEE10603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Digital Signal Processing [BEE3213], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Digital Signal Processing [BEF35603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electric Drives & Applications [MEK10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Energy Utilisation [BEX42803], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Energy Utilization [BEE4213], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Power Transmission And Distribution System [BEK4213], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Power Transmission And Distribution System [BEX44603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Advanced Power Electronics [MEE10603], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electric Drives & Applications [MEK10103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electric Drives & Applications [MEK10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electric Motor Drives [MKE1153], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Engineering Laboratory V [BEX42501], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Machine And Drive [BEE4123], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Machine And Drives [BEX42403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Master'S Laboratory 1 [MEE10501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Power Electronic [BEE4113], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Power Electronics [BEX42303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transform Circuits Analysis [BEF22803], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Electric Motor Drives [MKE1153], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Master'S Laboratory Ii [MEE10601], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Power Electronic [BEE4113], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Power Electronic [BEE4113], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Programmable Electronics [MEE10203], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Programmable Electronics [MKE1503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Electrical Energy Utilization [BEE4213], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Master'S Laboratory 1 [MKE1021], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Power Electronic [BEE4113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Power Electronic [BEE4113], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Programmable Electronics [MKE1503], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q544 Electric Vehicles Charging Circuit Powered using Multiphase DC-DC Boost Converter Configuration Ahli 30/06/2025
Q549 Digitally Control Fast Synchronisation of Single-Phase Grid-Tied Inverter using FPGA Ahli 30/06/2025
Q352 EFFICIENCY PERFORMANCE OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS WITH SOLAR CONCENTRATORS Ahli 30/04/2025
Q356 Flood Level Detection System using Ultrasonic Sensor and ESP32 Camera Ahli 30/04/2025
Q372 Reduction of Hot-Spot on Solar PV Array Due to Partial Shading Conditions. Ahli 30/04/2025
Q444 NEW ROBUST MODEL PREDICTIVE CONTROL TO IMPROVE THE DRIVE STABILITY OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES Ahli 30/04/2025
Q301 An Intelligent controller for Multilevel DC converter Ketua 30/09/2024
Q325 Enhanced Switching Control for Fast Response Grid Tied Single Phase Inverter using FPGA Ahli 30/09/2024
H909 Enhanced Digital PWM Switching Strategy for Minimum Input Current Ripple in Multi-Phase DC/DC Converters Configuration Ahli 31/12/2023
Q005 DESIGN AND BUILT OF A PROTOTYPE KIT FOR FIRE DETECTION IN A PEAT SWAMP FOREST Ketua 30/04/2023
K071 A Novel Predictive Energy Efficiency Optimization for Electric Motor Drive System (EMDS) using an enhanced Levenberg-Marquardt (LM) based Artificial Intelligent (AI) Algorithm. Ahli 31/03/2022
H299 Analysis and Design Optimization of Multiphase DC/DC Converter for Renewable Energy Applications. Ahli 31/12/2020
H309 A STUDY OF SINGLE-SWITCH BRIDGLESS PFC CUK CONVERTER WITH CLOSED LOOP CONTROL SYSTEM USING ANN CONTROLLER Ketua 31/12/2020
U858 A Study on Multilevel DC-DC Boost Converters Basd on Capacitor-Clamped Topology Structure for Passive Components Volume Reduction in Renewable Energy Applications Ahli 31/08/2019
U632 DSP/Controller based drive system for single phase WFFSM for evaluating its torque and speed performance Ahli 31/01/2018
U353 Development of Multi Input Converter Interleaved Boost Converter with Zero Voltage Switching and Zero Current Swithcing for Renewable Energy Applications Ketua 30/11/2017
E030 Performance Investigation Of E-Core Hybrid-Excitation Flux-Switching Motor Using Various Optimization Methods For Electric Vehicles Ahli 31/05/2016
1373 Development Of Optimal Shunt Active Power Filter For Electric Veicle Battery Charge System Ketua 31/10/2014

Book Chapters
Roslina Mat Ariff, Dirman Hanafi, Whayu Mulyo Utomo,Kok Boon Ching, Nooradzianie Muhd Zin, Sy Yi Sim, and Azuwien Aida Bhohari
(2013) Fuzzy Logic Control Design For Induction Motor Speed Control Improvement Through Field Oriented Control, Information Technology Convergence, Springer Netherlands , 273, ISBN:978-94-007-6996-0
Sy Yi Sim, Wahyu Mulyu Utomo, Zainal Alam Haron, Azuwein Aida Bohari, Nooradzianie Muhd. Zin, Roslina Mat Ariff
(2013) Induction Motor Drive Based Neural Network Direct Torque Control, Information Technology Convergence, Springer Netherlands , 255, ISBN:978-94-007-6996-0
Nooradzianie Muhammad Zin, Azuwien Aida Bohari, Zainal Alam Haron, Wahyu Mulyo Utomo, Sim Sy Yi, Roslina Mat Ariff
(2013) Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Foc Neural Network, Information Technology Convergence , Springer Netherlands , 295, ISBN:978-94-007-6996-0
General Publications
Rosli Bin Omar, Wahyu Mulyo Utomo, Mahyuzie Bin Jenal, Muhammad Saufi Bin Kamarudin, Afarulrazi Bin Abu Bakar, Md Zarafi Bin Ahmad, Suhaimi Bin Saiman, Muhammad Nafis Bin Ismail, Maslan Bin Ahmad, Md Zaihan Bin Md Lajis, Mohd Shamsuddin Bin Muslim, Saniah Bt Suluki, Zubaidah Bt Mohd Yusoff, Mohd Fauzi Bin Mustaffa, Hairul Nizam Bin Tukiman, Suhaini Bt Tunan
(2021) Laporan Teknikal : Program Khidmat Masyarakat Kerja Semakan, Baikpulih & Pemasangan Baharu Sistem Elektrik Di Surau Al Iman, Kg. Parit Sempadan Laut, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor. , UTHM , -, ISBN:-
Mohd Fairouz Mohd Yousof, Siti Amely Jumaat, Nor Aira Zambri, Nor Akmal Mohd Jamail, Wahyu Mulyo Utomo, Azli Yusop, Muhammad Nafis Ismail, Rohaiza Hamdan, Suhaini Tunan, Mohd Shamsuddin Muslim & Mohamad Fauzi Mustaffa
(2016) Electrical Engineering Laboratory Ii Bef24201, UTHM , 63, ISBN:-
Journal
Siong Kai Chien, Sy YiSim, Wahyu MulyoUtomo, Sie LongKek, Farahiyah Mustafa, Nor Aira Zambri, Alvin JohnLimMeng Siang,Gia YiSim
(2022) Enhanced Dtc Induction Motor Drives For Thd Minimization Performance Improvement With Multilevel Inverter, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, IAES , 3, 93, ISSN:20888694
Lazuardi Margana, Yogi Sirodz Gaos, Wahyu Mulyo Utomo, Mohammad Sukri Mustapa, Fithri Muliawati, Yuggo Afrianto, Novita Br Ginting
(2022) Evaluation Of Three Working Fluid On An Organic Rankine Cycle Of A Waste Heat Recovery Electric Generator, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 11, 172, ISSN:26007916
Shipun Anuar Hamzah, Mohd Noh Dalimin, Mohamad Md Som, Mohd Shamian Zainal, Khairun Nidzam Ramli, Wahyu Mulyo Utomo, Nor Azizi Yusoff
(2022) High Accuracy Sensor Nodes For A Peat Swamp Forest Fire Detection Using Esp32 Camera, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (IJ-ICT), INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 12, 229, ISSN:22528776
H Elmunsyah, A P Wibawa, H Suswanto, W N Hidayat, F A Dwiyanto, J A Chandra, W M Utomo
(2022) Online Programming Course Based On Gamification For First-Year Informatics Students , JOURNAL OF ALGEBRAIC STATISTICS , HTTPS://WWW.PUBLISHOA.COM , 6, 4735, ISSN:13093452
Muladi M., Jalil M.F.A., Arifin R.F., Aripriharta A., Zaini I.A.E., Sendari S., Hidayat S., Utomo W.M.
(2021) An Experimental Study Of Generating Electricity From Urban Tropical Forest Plants, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 3, 1, ISSN:17426588
Shipun Anuar Hamzah, Mohd Noh Dalimin, Mohamad Md Som, Rahmat Talib, Wahyu Mulyo Utomo, Khairun Nidzam Ramli, Ansar Abd Jamil, Mohd Shamian Zainal, Mohd Hamim Sanusi, Mohammad Sukri Mustapa, Nor Azizi Yusoff
(2021) Design And Built A Prototype Kit For Fire Detection In A Peat Swamp Forest: A Preliminary Results, JOURNAL OF SUSTAINABLE NATURAL RESOURCES VOL. 2 NO. 1 (2021) 7-19 2716-7143, UTHM , 6, 7, ISSN:27167143
Fairuz Nadhirah Mohd Sepawi , Wahyu Mulyo Utomo
(2021) Dual-Input Dc-Dc Buck Converter Using Fuel Cell And Battery Source, EVOLUTION IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, UTHM , 9, 842, ISSN:27568458
Rudi Heriansyah, Wahyu Mulyo Utomo
(2021) Performance Evaluation Of Digital Image Processing By Using Scilab, JUITA: JURNAL INFORMATIKA, TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO , 11, 239 , ISSN:25798901
Muladi, M., Jalil, M.F.A., Aripriharta, A., Fadlika, I., Hidayat, S., Sendari, S., Afandi, A.N.A., Horng, G.J., Utomo, W.M
(2020) A Testbed Of Intelligent Sun Tracking System And Thermoelectric Generator With Fresnel Lens At Solar Cell System For Maximizing Generated Energy, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 8, 1, ISSN:17426588
Faisal Amin, Erwan Sulaiman, Wahyu Mulyo Utomo, Mohd Fairoz Bin Omar, Faisal Khan:
(2020) Development Of Single Phase 12s-6p Fefsm And Field-Oriented Control Algorithm Based On The Effect Of Rotor Position On Stator Flux Pair Linkage, IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS, THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY , 8, 1339, ISSN:17518660
S. K. Chien, S. Y. Sim*, W. M. Utomo, F. B. Mustafa, N. B. Sahari, F. H. B. M. Noh, N. A. B. Zambai, H. L. Kah, A. J. M. S. Lim, G. Y. Sim
(2020) Enhanced Dtc Induction Motor Drives- Thd Reduction Multilevel Inverter Fed Drives Control, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 269, ISSN:22783091
Yi, S.S., Utomo W.M., Hwang G.H., Kai C.S., Siang A.J.L. M, Zambri N.A., Buswig Y.M.Y., Law, K.H., Yi S.G.
(2020) Loss Minimization Dtc Electric Motor Drive System Based On Adaptive Ann Strategy, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 6, 618, ISSN:20888694
Triyanto Pangaribowo, WahyuMulyo Utomo, Afarulrazi Abu Bakar, Deni Shidqi Khaerudini
(2020) Modeling Of Control System For Hydrogen And Oxygen Gas Flow Into Pemfc Based On Load Demand By Using Fuzzy Controller, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 606, ISSN:22783091
M.A.N. Amran, A.A. Bakar, M.H.A. Jalil, M.U. Wahyu, A.F.H.A. Gani
(2020) Simulation And Modeling Of Two-Level Dc/Dc Boost Converter Using Arx, Armax, And Oe Model Structures, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 6, 1172, ISSN:25024752
W. M. Utomo, Isa N.A.A., Bakar, A.A., Gani, A.F.H.A., Noor, M.K.R., Yi, S.S., Prasetyo B.E., Elmunsyah, H., Buswig, Y.M.Y.
(2020) Voltage Tracking Of Bridgeless Pfc Cuk Converter Using Pi Controller, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, THE INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 3, 367, ISSN:20888694
T. Pangaribowo, W.M. Utomo, A.A. Bakar and D.S. Khaerudini
(2019) Battery Charging And Discharging Control Of A Hybrid Energy System Using Microcontroller, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 2, 575, ISSN:25024752
A.A. Bakar, A.F.H.A. Gani, H.A.M. Ridzuan, A. Ponniran, M.U. Wahyu, M. A.N. Amran
(2019) Design And Analysis Of 2-In-1 Dc/Dc Converter Trainer With Reduced Number Of Components , UNIVERSAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING , HORIZON RESEARCH PUBLISHING , 12, 17, ISSN:23323280
Iradiratu Diah P K, Belly Yan Dewantara, Muhammad Abduh, Sudirman, Wahyu Mulyo Utomo
(2019) Healthy Monitoring And Fault Detection Outer Race Bearing In Induction Motor Using Stator Current, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 181, ISSN:2229838X
Sim Sy Yi, Nur Najiha Jembari,b, Wahyu Mulyo Utomo,Nooradzianie Muhammad Zin, Nor Aira Zambri, Farahiyah Mustafa, Lam Hong Yin, Faridah Hanim MohdNoh,Norain Sahari, Yonis M. Y. Buswig
(2019) Iot Based Three Phase Fault Analysis For Temporary And Permanent Fault Detection, JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ELECTRONIC SYSTEMS, FAZPUBLISHING.COM , 10, 1, ISSN:2672734x
A.A. Bakar, M.U. Wahyu, T. Taufik and A. Ponniran
(2019) Modeling Of Fpga- And Dsp-Based Pulse Width Modulation For Multi-Input Interleaved Dc/Dc Converter, INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING, Praise Worthy Prize , 1, 79, ISSN:18276660
N.A.A. Isa, W.M. Utomo, M. K. R. Noor, M.A.Z.A. Rashid, A.F.H.A. Gani, A.A. Bakar, S.S. Yi and Iradiatu Diah P K
(2019) Performance Between Pfc Cuk And Bridgeless Pfc Cuk Converter With Various Output Voltages, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 7, 41, ISSN:22773878
S.Y. Sim, H.H. Goh, W.M. Utomo, A.J.M.S. Lim, K.C. Goh, M.Y. Ahmad
(2018) A Comparative Study Of Conventional Pid And Intelligent Fuzzy-Pid Forddc Motor Speed Control, JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, African Journals OnLine , 3, 282, ISSN:11129867
Amin F., Sulaiman E., Utomo W.M., Soomro H., Omar F., Kumar R.
(2018) Development Of Single Phase Fefsm And Its Excitation Circuit For Evaluating The Control Algorithm, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, Universiti Teknikal Malaysia Melaka , 113, ISSN:21801843
S. Y. Sim, H. H. Goh, A. J. M. S. Lim , S. L. Kek
(2018) Enhance Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter With Artificial Intelligence Control, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, Institute of Advanced Engineering and Science , 5, 105, ISSN:25024752
Yonis. M. Buswig, Al-Khalid bin Hj Othman, Norhuzaimin bin Julai, Sim Sy Yi, W. M. Utomo, A.J.M.S. Lim
(2018) Implementation Of Artificial Neural Network Controller For Double-Input Boost Converter, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science , 8, 784, ISSN:25024752
Setiawan M.I., Dhaniari I., Hasyim C., Yuniningsih, Abdullah D., Lestari V.N.S., Utomo W.M., Sukoco A., Mudjanarko S.W., Alimudin A., Harmanto D., Ahmar A.S.
(2018) Inflated Portable Cold Storage House With Solar Cells As Facilities To Support The Fisheries Production And Marketing, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 323, ISSN:2227524X
Wahyu Mulyo Utomo, Afarulrazi Abu Bakar, Suhaila Alias, Sim Sy Yi
(2018) Modeling Of A Single Phase 7-Level Cascaded H-Bridgemultilevel Inverter, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 3, 327, ISSN:2227524X
Yonis. M. Buswig, Al-Khalid Othman, Norhuzaimin Julai, Sim Sy Yi, Wahyu Mulyo Utomo, Alvin John Lim Meng Siang
(2018) Voltage Tracking Of A Multi-Input Interleaved Buck-Boost Dc-Dc Converter Using Artificial Neural Network Control, JOURNAL OF TELECOMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, Universiti Teknikal Malaysia Melaka , 3, 29, ISSN:21801843
Amin F., Sulaiman E.B., Utomo W.M., Soomro H.A., Jenal M., Kumar R.
(2017) Modelling And Simulation Of Field Oriented Control Based Permanent Magnet Synchronous Motor Drive System, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science , 5, 387, ISSN:25024752
W. M. Utomo, Y. M. Buswig, Z. A. Haron and A. Bakar
(2017) Power Sharing Analysis Of A New Modified Multi-Input Interleaved Boost Converter Based On H-Bridge Cells , ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 3, 3943, ISSN:1819-6608
A.A. Bakar, M.U. Wahyu, A. Ponniran and T. Taufik
(2017) Simulation And Analysis Of Multiphase Boost Converter With Soft-Switching For Renewable Energy Application, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 12, 1894, ISSN:20888694
Jumadril J.N., Utomo W.M., Nurhatisyah
(2017) Soft-Switching Active Power Filter For Reducing Harmonic Current In System With Non-Linier Load, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 9, 5281, ISSN:18196608
Roslina Mat Ariff, Dirman Hanafi, Wahyu Mulyo Utomo, Nooradzianie Muhammad Zin, Sy Yi Sim, Azuwien Aida Bohari
(2017) Takagi-Sugeno Fuzzy Perpose As Speed Controller In Indirect Field Oriented Control Of Induction Motor Drive, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM (IJPEDS), the GNU General Public License , 6, 513, ISSN:2088-8694
A. A. Bakar , W. M. Utomo , T. Taufik , S. Aizam and Jumadril
(2015) Dc/Dc Boost Converter With Pi Controller Using Real-Time Interface, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Asian Research Publishing Network (ARPN) , 10, 9078, ISSN:1819-6608
UTHM
(2015) Design Study Of Zero Voltage Switching For Dc/Dc Boost Converter, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Tran Tech Publications , 8, 136, ISSN:16627482
W. M. Utomo, S. Y. Sim, Z. A.Haron, A. A. Bohari and N. M. Zin
(2015) Online Adaptive Flux Control For Space Vector Pwm-Dtc Im Drives Towards Optimum Efficiency Design, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 10, 9099, ISSN:1819-6608
Wahyu Mulyo Utomo, Sy Yi Sim, Zainal Alam Haron, Azuwien Aida Bohari, Nooradzianie Muhammad Zin, Roslina Mat Ariff, Waluyo Adi Siswanto
(2014) An Improved Dtc Of An Induction Motor Drive With Neural Network Controller, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL & MECHATRONICS ENGINEERING IJMME-IJENS, IJENS Publisher, Rawalpindi, Pakistan , 4, 54, ISSN:2077124X
AZUWIEN AIDA BOHARI, WAHYU MULYO UTOMO, ZAINAL ALAM HARON,NOORADZIANIE MUHAMMAD ZIN, SY YI SIM, ROSLINA MAT ARIFF
(2014) Improved Foc Of Induction Motor With Online Neural Network, WSEAS TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, World Scientific and Engineering Academy and Society , 1, 136, ISSN:2224-350X
Wahyu Mulyo Utomo, Nooradzianie Muhammad Zin, Zainal Alam Haron, Sy Yi Sim, Azuwien Aida Bohari, Roslina Mat Ariff, Dirman Hanafi
(2014) Speed Tracking Of Field Oriented Control Permanent Magnet Synchronous Motor Using Neural Network, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM, Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) , 9, 290, ISSN:20888694
Utomo W.M., Yi S.S., Buswig Y.M.Y., Haron Z.A., Bakar A.A., Ahmad M.Z.
(2012) Voltage Tracking Of A Dc-Dc Flyback Converter Using Neural Network Control, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE , 35, ISSN:20888694
Media Digital
Afarulrazi Abu Bakar, Maslan Ahmad and Wahyu Mulyo Utomo
(2021) Design And Analysis Of Dc/Dc Boost Converter (24 Volts To 48 Volts) Using Matlab/Simulink Software, YouTube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Ladder Program To Control Motor & Valve With Interlock System Using Delta Wplsoft Plc Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Ladder Program To Control Two Motors With Interlock System Using Using Codesys Plc Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Motor Starter Ladder Diagram With Run & Stop Led Indicator Using Codesys Simulator, Youtube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Plc Ladder Program & Visualization Simulator Without Hardware Using Codesys, Youtube , ISBN:-
Afarulrazi Abu Bakar
(2021) Single-Phase Full-Bridge With Bipolar Pwm Using Matlab/Simulink, YouTube , ISBN:-
Wahyu M.U, Erwan S., Rahisham A.R., Muhammad S.K., Afarulrazi A.B.
(2021) Tutorial-How To Determine A Capacitor To Improve The Power Factor, Youtube , ISBN:-
Afarulrazi Abu Bakar, Wahyu Mulyo Utomo and Maslan Ahmad
(2021) Voltage Source Inverter With 120 And 180 Degree Conduction Mode Using Matlab/Simulink Software, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Shipun Anuar Hamzah, Mohd Noh Dalimin, Mohamad Md Som, Mohammad Sukri Mustapa, Wahyu Mulyo Utomo, Rahmat Talib, Khairun Nidzam Ramli, Ansar Abd Jamil, Nor Azizi Yusoff, Mohd Hamim Sanusi, Mohd Shamian Zainal, Suhaimi Saiman
(2023) Development Of Prototype Kit For Fire Detection In A Peat Swamp Forest: Test Run Results, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735444966
Hakkun E.; Heru W.H.; Azhar A.S.; Naurah S. A.; Wahyu M.U.
(2022) Degraf Educational Game As A Supplement For Basic Graphic Design Subjects For Vocational High School Students, IEEE , 128, ISBN:9781665432320
Farisha Rosli, Wahyu Mulyo Utomo
(2022) Development Of Buck-Boost Dc-Dc Converter Using Lnk3204 Linkswitch Ic, UTHM , 521, ISBN:27568458
Muhammad Abdullah Anuar, Wahyu Mulyo Utomo
(2022) Power System Monitoring With Iot Approach, UTHM , 522, ISBN:27568458
Mohamad Amir Amirul Alias, Wahyu Mulyo Utomo
(2022) Simulation Of A Buck-Boost Dc-Dc Converter For Battery Starter And Battery Storage In Fuel Cell Power System, UTHM , 367, ISBN:27568458
NorAfiqah Nazirah Jailani, Wahyu Mulyo Utomo
(2022) The Performance Analysis Of Buck Dc-Dc Converter Using Lnk304 Ic, UTHM , 516, ISBN:27568458
Sutikno T.A., Hidayat W.N., Na'Im A., Al Fahrani A.H.S., Ibrahim E.S., Putri, Utomo, W.M.
(2022) User Interface Design For Counseling Guidance Applications Of Vocational High School Through A User-Centered Design Approach, IEEE , 216, ISBN:9781665432320
G Priyandoko, P Suwandono, NR Ismail, WM Utomo and Ubaidillah
(2021) Development Of Vibration Isolator Magnetorheological Elastomer Based, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17426588
Hidayat W.N., Sutikno,T.A., Elmunsyah H., Prasasti A., Sunarjo, Tumelisya L.F., Utomo W.M
(2021) User Experience Design Of Augmented Reality-Based Mobile Learning Media For English Subjects Through User-Centered Design Approach, UNIVERSITAS NEGERI MALANG , 171, ISBN:9871665427814
M Muladi1, M F A Jalil, A Aripriharta, I Fadlika, S Hidayat, S Sendari, A N A Afandi, G J Horng and W M Utomo
(2020) A Testbed Of Intelligent Sun Tracking System And Thermoelectric Generator With Fresnel Lens At Solar Cell System For Maximizing Generated Energy , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
H Elmunsyah, W N Hidayat, S Patmanthara, F A Dwiyanto, W M Utomo, K Kusumadyahdewi
(2020) Adaptive Learning System In Open Educational Resource Digital Sharing Community As A Media For Learning Autonomous, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Triyanto Pangaribowo, Wahyu Mulyo Utomo, Afarulrazi Abu Bakar, Deni Shidqi Khaerudini
(2020) Review On Fuzzy Strategies To Improve Pemfc Performance, IEEE , 53, ISBN:9781728174495
A. Ponniran, A. A. Bakar, M. U. Wahyu, M. S. Kamarudin, M. A. Chulan, K. Kamit, M. H. Sahabudin, Y. Yunus, F. A. Khalid, M. A. Hamzah
(2017) Volume Reduction Consideration In Multilevel Dc-Dc Boost Converter, The Institution of Engineering and Technology (IET) , 2, ISBN:9781785612381
Sim Sy Yi, Wahyu Mulyo Utomo, Zainal Alam Haron, Azuwien Aida Bohari, Nooradzianie Muhammad Zin, Roslina Mat Ariff
(2016) Modeling Of An Online Ann Based Dtc Speed Controller Towards The Effect Of Parameter Sensitivitie, SandKRS , 225 , ISBN:978-967-1141472
Sim Sy Yi,Wahyu Mulyo Utomo, Zainal Alam Haron, Azuwien Aida Bohari, Nooradzianie Muhammad Zin, Roslina Mat Ariff,
(2016) Speed Controller Of Induction Motor Using Neural Network, Penerbit Utem , 1 , ISBN:978-967-0257372
Roslina Mat Ariff, Dirman Hanafi, Wahyu Mulyo Utomo,Sim Sy Yi, Azuwien Aida Bohari, Nooradzianie Muhd. Zin
(2014) Comparison Of Sugeno-Type And Mamdani-Type Speed Controller For Induction Motor Drive System, SandKRS , 385 , ISBN:978-967-1141472
Sy Yi Sim, Zainal Alam Haron, Azuwien Aida Bohari, Nooradzianie Muhd. Zin,Wahyu Mulyo Utomo, Roslina Mat Ariff
(2014) Neural Network Svpwm-Dtc Of Induction Motor For Ev Load Model, IEEE , 23 , ISBN:14841515
uthm
(2014) Neural Network Svpwm-Dtc Of Induction Motor For Ev Load Model , IEEE , ISBN:9781479969463
UTHM
(2014) State-Space Derivation Of An Interleaved Boost Converter, UTeM , ISBN:9789670257372
Shamsul Aizam Zulkifli ; Erwan Sulaiman ; Wahyu Mulyo Utomo ; Afarulrazi Abu Bakar ; Mahyuzie Jenal ; Md Zarafi Ahmad
(2013) Control Of Power Generated From Linear Generator, Institute of Electrical and Electronics Engineering , 482 , ISBN:9781479932382
Azuwien Aida Bohari, Wahyu Mulyo Utomo, Zainal Alam Haron, , Nooradzianie Muhd. Zin, Sy Yi Sim , and Roslina Mat Ariff
(2013) Speed Tracking Of Indirect Field Oriented Control Induction Motor Using Neural Network, Elsevier , 141 , ISBN: 2212-0173
UTHM
(2012) Averaged Modeling Of An Interleaved Boost Converter In Continuous Conduction Mode, Malaysian Technical Universities Network (MTUN) , ISBN:-
Wahyu Mulyo Utomo
(2011) Online Learning Neural Network Control Of Buck-Boost Converter
Wahyu Mulyo Utomo
(2011) Solar Tracker Robot Using Microcontroller
Wahyu Mulyo Utomo
(2010) Fpga Implementation Of Unipolar Spwm For Single Phase Inverter
Wahyu Mulyo Utomo
(2007) Neural Network Efficiency Optimization Control Of A Variable Speed Compressor Motor Drive
Wahyu Mulyo Utomo
(2006) Efficiency Optimization Of Variable Speed Induction Motor Drive Using Online Backpropagation
Wahyu Mulyo Utomo
(2005) Neuro-Fuzzy On-Line Optimal Energy Control For Variable Speed Compressor Motor Drive System
Wahyu Mulyo Utomo
(2004) Online Optimal Control Of Variable Speed Compressor Motor Drive System Using Neural Control Model

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P052 PROGRAM TOT TENAGA PENGAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UiTM PASIR GUDANG UiTM KAMPUS BANDARAYA JOHOR BAHRU 22/12/2014 23/12/2014
P050 PROJEK "OUTSOURCE PROGRAMME: ELECTRICAL PLANTS DOWNSTREAM" ILP PASIR GUDANG ILP PASIR GUDANG 30/11/2014 04/12/2014
P049 PROJEK "OUTSOURCE PROGRAMME: DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM & SLINGGING & RINGGING MODULE ILP PASIR GUDA ILP PASIR GUDANG 26/10/2014 06/11/2014
P048 PROJEK "OUTSOURCE PROGRAMME:PLANT SHUTDOWN & FEESTOCK AND PRODUCT TRANSFER IKM BINTULU IKM BINTULU 16/10/2014 23/10/2014
P047 PROJEK "OUTSOURCE PROGRAMME: PLANT MAINTENANCE ADTEC KEMAMAN ADTEC KEMAMAN 08/10/2014 10/10/2014

YearDescriptionLevel
2023 for Session Chair on 2023 The 5th International Conference on Clean Energy and Electrical Systems (CEES 2023), held in Tokyo, Japan on April 1-4, 2023, Conference committee CEES 2023, Jepun, April 2023 International
2023Committee Chairman for AJK Pengantarbangsaan & Hubungan Luar FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Akhir sem I 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Member for AJK Pasukan Bertindak Kecemasan FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2022Member for NATIONAL INNOVATION INVENTION COMPETITION 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Keynote Speaker for 2nd The International Conference on Maritime Technology and Its Application (ICOMTA) 2022, POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA, Indonesia, November 2022 International

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Skim FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Co-Supervisor for Ishwarjeet Singh A/L Krishan Singh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Karthi A/L Puspanathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Nureen Sofiya Binti Muhyedin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Nurin Husni Binti Azemi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-supervisor for Tharnisha A/P Sithananthan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Bagi Program Pascasiswazah Sem 1 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for 'Aliah Afiqah Binti Abdul Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmed Hassan Osman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Amirul Haziq Bin Jefry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Brendan Dennis Chow Mun Chun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hilman Hakimi Bin Yunus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hilman Hakimi Bin Yunus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nor Fazari Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nor Fazari Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Naimah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hamizah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pemiali Pre-VIVA Pelajar PHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Examiner for Reishihtharhan A/L Sivalingam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Shahrul Nizam Bin Sabrie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nurul Jannah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Bagi Tujuan KEnaikan Pangkat Ke Jawatan PM Gred 54 di UTeM, UTeM, Malaysia, February 2023
2023 Faculty External Examiner for Penel Penilai Program Kolokium Penyelidikan Sem 1 20222023 Pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah FTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Main Supervisor for Nor Farisha Diana Binti Rosli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Adisesha A/L Bala Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Linggehswar A/L Ganesan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Harith Haiqal Bin Md Salih, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Zulaiman Bin Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Ahad Rulnisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Luqman Nurhakim Halimmurrashid Bin Darwis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syafi Zikry Bin Mohd Zaberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Uzma Afrina Binti Hasramani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI SKIM FRGS FASA I/2022 PERINGAKT DALAMAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Co-Supervisor for Balarajan A/L Sannasy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Balarajan A/L Sannasy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Ishwarjeet Singh A/L Krishan Singh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Karthi A/L Puspanathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Kishen Kumaar A/L Devarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Kishen Kumaar A/L Devarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Lim She Ley, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Lim She Ley, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nithiyaan A/L Raja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nithiyaan A/L Raja, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nureen Sofiya Binti Muhyedin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nurin Husni Binti Azemi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Tharnisha A/P Sithananthan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Tharnisha A/P Sithananthan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PEMBENTANGAN PRE-VIVA PHD, MUBASHIR HAYAT KHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 2 MEE SEM II 2021-2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI TEMUDUGA CALON PELAJAR FAST TRACK I-20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Examiner for 'Aliah Afiqah Binti Abdul Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Badaruddin Bin Haroon Arashid, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Fhirdaus Bin Ahmad Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Fhirdaus Bin Ahmad Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmed Hassan Osman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Haziq Bin Jefry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arif Zuhdy Bin Zullkela, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arif Zuhdy Bin Zullkela, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Brendan Dennis Chow Mun Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dhiya Batrisyia Binti Rosmadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Faiqah Binti Mohammad Mohlas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Hanif Bin Lutpi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Hanif Bin Lutpi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Allif Nazmie Bin A Asmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nur Razin Bin Hayadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Afifah Ilyana Binti Che Wan Mazuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Afifah Ilyana Binti Che Wan Mazuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Naimah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hamizah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Reishihtharhan A/L Sivalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Scovien Olle Lawrence, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shahrul Nizam Bin Sabrie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Aisyah Binti Zakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurul Jannah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummu Baroqah Binti Bahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Nur Anis 'Alia Binti Wan Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Nur Anis 'Alia Binti Wan Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Adisesha A/L Bala Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Adisesha A/L Bala Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Linggehswar A/L Ganesan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Amir Amirul Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Harith Haiqal Bin Md Salih, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Abdullah Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Ahad Rulnisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Aideel Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Ashraf Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Ashraf Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Faiz Rashkin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Faiz Rashkin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Uzma Afrina Binti Hasramani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Affan Bachri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Badaruddin Bin Haroon Arashid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Danial Hakim Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dhiya Batrisyia Binti Rosmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Faiqah Binti Mohammad Mohlas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ibrahim Hersi Muse, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mazli Asmiza Binti Abd Manaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mazli Asmiza Binti Abd Manaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Ezwan Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Ezwan Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Abol Hassan Bin Muhamad Diah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Abol Hassan Bin Muhamad Diah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Bin Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Badrulmunir Bin Busu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Harith Riezman Bin Mohd Fizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hifzhan Bin Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hifzhan Bin Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Kashaf Bin Zulkefle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Kashaf Bin Zulkefle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nur Razin Bin Hayadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Arisya Binti Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Arisya Binti Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Scovien Olle Lawrence, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Aisyah Binti Zakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ummu Baroqah Binti Bahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Arief Budi Laksono, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fairuz Nadhirah Binti Mohd Sepawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Amir Amirul Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Abdullah Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Abdullah Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aideel Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Farisha Diana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Farisha Diana Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norafiqah Nazirah Binti Jailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norafiqah Nazirah Binti Jailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Suhailah Binti Sanuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amirul Farizat Bin Mhd Poad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dang Fillatina Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Hakim Bin Mohd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Azri Bin Mohamad Ilas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Azri Bin Mohamad Ilas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Badrulmunir Bin Busu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Harith Riezman Bin Mohd Fizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syaza Aliah Binti Mohad Razib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurfazira Binti Januar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurfazira Binti Januar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shameer Fadzillah Adha Bin Shahrulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Hazirah Binti Wan Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Emmanuel Aran Anak Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Emmanuel Aran Anak Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fairuz Nadhirah Binti Mohd Sepawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Hafyfuddin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Ashraff Bin Mohamad Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Ashraff Bin Mohamad Nawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Suhailah Binti Sanuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Chien Siong Kai, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Azhar Ashraf Bin Shariffuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Azhar Ashraf Bin Shariffuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirul Farizat Bin Mhd Poad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Dang Fillatina Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fadhil Bin Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Fikri Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mohd Zulkiflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shariff Aiman Bin Mahazan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shariff Aiman Bin Mahazan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afiqah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afiqah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amirunnisa Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ezaty Binti Abdul Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syaza Aliah Binti Mohad Razib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syed Muhammad Fathul Nuim Bin Saiyid Shaifuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syed Muhammad Fathul Nuim Bin Saiyid Shaifuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Hazirah Binti Wan Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Triyanto Pangaribowo, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jullie Vivien Anak Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jullie Vivien Anak Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamed Firdaus Bin Mohamed Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamed Firdaus Bin Mohamed Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohammad Jazlan Bin Mohammad Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Hafyfuddin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mohd Nadzri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mohd Nadzri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Ahmad Faiz Hilmi Bin Abdul Gani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Anang Widiantoro, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Winarno, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ain Nazatul Nadia Binti Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farah Mardhiah Binti Omarman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kamal Khairi Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Khairi Bin Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Fikri Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mohd Zulkiflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shariff Aiman Bin Mahazan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nafis Syahmi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amirunnisa Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Atiqah Binti Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Ezaty Binti Abdul Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syed Muhammad Fathul Nuim Bin Saiyid Shaifuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Atikah Ahmad Isa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Jazlan Bin Mohammad Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Mohd Nadzri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Amirul Hakim Bin Suid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Atiqah Faeruz Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dalila Dhaniah Binti Mohamad Shamsir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hazarul Haqeem Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Amirul Naim Bin Kasiran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Azizul Bin Harimon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Suraj Chakraverty, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Chin Sean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teng Howe Cheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zahirah Amni Binti Zulkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amirah Binti Abd Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farah Najwa Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Naqib Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Afiq Bin Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Anuar Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Syafiqah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Suhaila Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Faisal Amin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Go Hong Keng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Go Hong Keng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hazarul Haqeem Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Fakrie Bin Mohamad Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Fakrie Bin Mohamad Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Amirul Naim Bin Kasiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Azizul Bin Harimon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shafinaz Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shafinaz Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Syafiqah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Syafiqah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul'Ain Shuhada Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul'Ain Shuhada Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seng Weil Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seng Weil Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Suraj Chakraverty, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Chin Sean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Teng Howe Cheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Amirah Binti Abd Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Naqib Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Ziahafizin Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Ziahafizin Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Afiq Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Anuar Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Aziruddin Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Aziruddin Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Syafiq Bin Junit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Syafiq Bin Junit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Mustaqim Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Mustaqim Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Mazliza Binti Badrul Sham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Mazliza Binti Badrul Sham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2014 Main Supervisor for Mohammed Ahmed Dawood, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Juwairiah Binti Mohd Janggi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Abd Rahim Bin Kasiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Azuwien Aida Binti Bohari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Khaled Abubaker Hassan Suliman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Abdul Talib Bin Mat Yusoh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nooradzianie Binti Muhammad Zin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nor Azrinna Binti Muhamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Rohafiza Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Saleh Faraj Mansour Sulaiman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Samat Bin Iderus, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Sim Sy Yi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Zafrul Azman Bin Osman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Zahari Bin Hasan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Zainal Abidin Bin Alimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Aimen Khalifa Suliman Ehtiwesh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Asmawi Bin Muda @ Othman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mohd Ezwan Bin Mahadan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nabil Musbah Al Eldag Dag, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nurliana Binti Abd Karim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Salamiyah Bt Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Yonis. M. Yonis. Buswig, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Afifah Binti Alir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Aizat Bin Abd Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Elia Nadira Binti Sabudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Gadaffi Bin Omar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Hasmizar Binti Abd Halim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Junaini Bin Abdull Kadir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohamad Adhar Bin Mohamad Narsardin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohamed Noor Azman Bin Bidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Azri Bin Akhiak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Faiz Husny Bin Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Faizal Bin Mustapha, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Sharif Bin Zakaria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mokhtar Bin Hashim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Muhamad Faizal Bin Yaakub, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Muhammad Iskandar Bin Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Illyana Binti Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Rasyidi Bin Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Sahrudin Bin Saad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Hasmah Binti Jamali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Voravit A/L Nai Chian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Zuraidi Bin Md. Tahir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Faisel Mohamed Jelwal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Fathi Shaban Jaber, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Raja Siti Nur Adiimah Bt Raja Aris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Yonis M Yonis, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescriptionLevel
2023Facilitator for Lawatan UTHM Living Lab. Muar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Member for Sukarelawan Misi Bantuan Banjir (UTHM Prihatin) dengan Kerjasama FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023PSH Project Consultant (Programme Development) for KURSUS BRIDGING GAPS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 University
2023Member for PROGRAM KEMPEN SEORANG SEKAMPIT BERAS (KSSB) TAHUN 2023, Angkatan Belia Islam Malaysia Batu Pah, Malaysia, April 2023 District
2022Committee Member for FIRST International Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology 2022, FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITAS JEMBER, Indonesia, November 2022 International
2022 - 2023 Facilitator for PIC MOU UTHM-UNBHARA INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - November 2023 University
2022Facilitator for PROGRAM JATIDIRI GRITT PPP UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 - 2027 Member for PIC MOU UTHM-UHT INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - November 2027 University
2022 - 2027 Member for PIC MOU UTHM-POLINEMA INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - August 2027 University
2022Committee Chairman for AJK PENGANTARBANGSAAN & HUBUNGAN LUAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Committee Member for PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN, KETUA ARAS 7-QA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Member for AHLI KUMPULAN FOKUS FKEE-POWER ELECTRONIC DRIVES AND MACHINES, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for AJK PENGURUSAN ASET ALIH FKEE , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2023 University
2022External Examiner for PEMERIKSA LUAR SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN), PPS UTEM, Malaysia, February - March 2022 National
2021 - 2025 Member for PIC MOU UTHM-UNES INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 - April 2025 University
2021 - 2023 Committee Member for AJK PENERIMAAN ASET FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 - June 2023 University
2019 - 2023 Facilitator for PIC MOU UTHM-UNISMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 - November 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 PENGURUSAN ASET BAGI STAF FKEE
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR BLOK QB, FKEE
16/11/2023
2023 KURSUS PERALATAN MAKMAL DARI SYARIKAT YOKOGAWA
FKEE,UTHM / Makmal Kejuruteraan Perubatan, QB FKEE
19/09/2023
2023 KEHADIRAN KURSUS FKEE UPSKILLING PROGRAM: BLENDING LEARNING
FKEE,UTHM / Team Meet
18/09/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN MODUL MAKMAL PROGRAM BEV
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR QB, FKEE
13/08/2023
2023 TAZKIRAH BULAN MUHARAM
FKEE,UTHM / MSTeams- https://rb.gy/k1orh (Meeting ID: 474 676 128 687) (Passcode: n5ynj4)
27/07/2023
2023 KURSUS FKEE UPSKILLING PROGRAM: COMPLEX ENGINEERING PROBLEM UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FKEE
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS 2, BLOK QB, FKEE
18/07/2023
2023 JOM SIHAT! SENAMROBIK BERSAMA COACH ROY
FKEE,UTHM / Foyer Blok QA, FKEE
25/06/2023
2023 JERAYAWARA BERKENAAN KURSUS BERBAYAR MELALUI PPBA KEPADA WARGA FKEE
FKEE,UTHM / SECARA ATAS TALIAN
08/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 JERAYAWARA WAKAF DAN ENDOWMEN
FKEE,UTHM / Atas Talian (MS Team)
30/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH (IASWJ) UTHM KE FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
FKEE,UTHM / Bilik Mesyuarat QA, Blok QA, FKEE
21/03/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 SESI TAKLIMAT/ LATIHAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA
FKEE,UTHM / Atas Talian
20/02/2023
2023 REIMAGINE & RETHINK NEW ENGINEERING EDUCATION TRANSFOMATION
FKEE,UTHM / Bilik Seminar QB, Aras 2, Blok QB, FKEE
16/02/2023
2023 PROGRAM SIRI CEO @ FACULTY 2023
FKEE,UTHM / PENTAS UTAMA, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
07/02/2023
2023 BENGKEL PRA SKT 2023, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
FKEE,UTHM / Bilik Seminar QB, Aras 2, Blok QB, FKEE
01/02/2023
2023 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 1 SESI 2022/2023
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
01/01/2023 - 03/01/2023
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN KEBAKARAN STAF FKEE 2022
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS 2, BLOK QB, FKEE
05/12/2022
2022 PROGRAM RAMAH MESRA PAK DAN PELAJAR : LEPAK SANTAI FKEE 2022
FKEE,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
28/10/2022
2022 HOW TO LEGALIZE YOUR CONSULTATION PROJECT WITH UTHM?
UTHM / Atas Talian
13/10/2022
2022 TAKLIMAT MOOC & MICRO CREDENTIAL
UTHM / online ZOOM
11/10/2022
2022 PREPARING EXAMINATION QUESTIONS BASED ON REVISED BLOOM'S TAXONOMY
FKEE,UTHM / ZOOM MEETING
05/10/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU: WINNING THE AIC (PNP) AWARD
FKEE,UTHM / Online (Zoom)
09/08/2022
2022 HARI KECERGASAN ANJURAN FKEE 04 OGOS 2022
FKEE,UTHM / Parkir Belakang Blok QA, FKEE
04/08/2022
2022 JERAYAWARA PROGRAM MASTER@INDUSTRY DAN PHD@INDUSTRY DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
UTHM / Atas Talian (Zoom)
16/06/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 02 JUN 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
02/06/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 17 MAC 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
17/03/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN WORKSPACE KEPADA JAWATANKUASA PENGURUSAN FKEE TAHUN 2022
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
08/03/2022
2022 KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS (RENJATAN ELEKTRIK)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
14/02/2022 - 15/02/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 10 FEBRUARI 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
10/02/2022
2021 LATIHAN PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) FKEE
UTHM / Google Meet (Online)
28/10/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 TAKLIMAT PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN KURSUS FKEE 2021
FKEE,UTHM / Zoom Platform
27/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 3
UTHM / GOOGLE MEET
19/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN PROFESIONAL TECHNOLOGIES(TS) DAN CERTIFIED TECHNICIAN (TC) OLEH MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIES(MBOT)
FKEE,UTHM / ZOOM
09/08/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: USTAZ DR. TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA (PENSYARAH KANAN, UMP)
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
05/10/2020
2020 AUTHOR ( UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES)
UTHM / ZOOM PLATFORM
01/10/2020
2020 ONLINE ASSESSMENT: GOOGLE FORM & AUTHOR FKEE
UTHM / -
14/05/2020
2020 SESI 1 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF STAF AKADEMIK FKEE
UTHM / -
05/05/2020
2020 KURSUS AUTHOR (UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES) FKEE
UTHM / -
29/04/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHATAN AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / BILIK SEMINAR QB, FKEE
11/02/2020
2020 HARI KECERGASAN FKEE BIL 3/2020
UTHM / UTHM
06/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP925 Development Of Gui (Graphical User Interface) Of A Smart Smoke Monitoring Detection (Smortec) Device For Real-Time Data Recording Hak Cipta (Copyright) LY2023J01258 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP924 Smart Smoke Monitoring Detection (Smortec) For Real-Time Forest Fire Detection Hak Cipta (Copyright) LY2023J01257 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2023 SMART SMOKE MONITORING DETECTION (SMORTEC) DEVICCE FOR REAL TIME FIRE DETECTION)
BEST AWARD
MTE IIA 2023 PROTEMP Exhibitions and Conferences Sdn. BhdANTARABANGSA
2023 International Research and Symposium and Exposition (RISE) 2023
BEST AWARD
ICC UTHMANTARABANGSA
2023 Finalist Award : Postgraduate Industry Based Research Competition in Advancing Digital Energy TechnologyUTM-Center of Electrical Energy SystemsANTARABANGSA
2023 FINAL YEAR PROJECT INDUSTRIAL AWARD 2023
BEST AWARD (3rd Place)
FKEE UTHMUNIVERSITI
2022 International Research and Symposium and Exposition (RISE) 2022
BEST AWARD
Innovation and Commercialisation Centre (ICC) Universiti Tun Hussein Onn MalaysiaANTARABANGSA
2022 Final Year Project Industry Award 2022
BEST AWARD
FKEE UTHMUNIVERSITI
2021 INTERNATIONAL INNOVATION COMPETITION (INNOCOM II, 2021)
BEST AWARD (2nd Place)
Academic International DialogueANTARABANGSA
2012 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI