Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Pusat Perumahan Pelajar
 
  07-4537599
Ts. Dr. WAN NUR AZRINA BINTI WAN MUHAMMAD

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN BAHAN , NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (2011)
SARJANA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Other Engineering and Technology Sciences n.e.c.
Field of Specialization (KPT) : Other Engineering and Technology Sciences n.e.c.

Powder metallurgy, metal matrix composites, magnesium, sintering

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Nano Structure and Surface Modification (NanoSurf)
01/12/2023 - 30/11/2024 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja
01/12/2022 - 30/11/2023 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja
04/01/2023 - 04/04/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Pengetua 1
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Dalam Kampus Parit Raja
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelaras MUET Task Force
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Nano Structure and Surface Modification (NanoSurf)
01/12/2021 - 30/11/2022 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/12/2020 - 30/11/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Aircraft System and Design Research
01/01/2020 - 31/12/2020 Penyelaras MUET Task Force
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/12/2019 - 30/11/2020 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/12/2018 - 30/11/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/12/2017 - 30/11/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/12/2016 - 30/11/2017 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail, Unit Pentadbiran
01/12/2015 - 30/11/2016 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
01/10/2014 - 30/09/2015 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail

YearDescriptionRoleLevel
2011 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2019 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2019 - 2021Malaysia Board of Technologists (MBOT) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Advanced Meteorology [BDT40403], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Bachelor Degree Projecr Ii [BDU39005], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Bachelor Degree Project I [BDS39004], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Bachelor Degree Project Ii [BDS49006], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Course Coordinator for KURSUS SEMESTER 2 20232024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2024 University
2024 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 for PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA DALAM BAHASA INGGERIS, FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Advanced Meteorology [BDT40403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Projecr Ii [BDU39005], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Projecr Ii [BDU39005], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project I [BDS39004], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Electrical And Electronics Technology [BDU10803], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Facilitator for Bengkel pengurusan organisasui KKDK 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Material Engineering Technology [BDX10703], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for TASK FORCE PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA DALAM BAHASA INGGERIS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Speaker for Bengkel pengurusan organisasi KKDK 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Airport Management [BDU30102], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Projecr Ii [BDU39005], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Menyelaras kursus bagi semester 2 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Pemurnian Kursus bagi Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Aeronautik (Penyenggaraan Pesawat Terbang) dengan Kepujian (BDM) FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Electrical And Electronics Technology [BDU10803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Mengajar kursus BDU10603, BDU10803, BDU29003, BDU39003, BDL40302, dan BDT40402, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyeliaaan Latihan Industri Sem III 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2021 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Advanced Meteorology (Theory) [BDT40402], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Aviation Human Factor [BDL30702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project I [BDU29003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Digital Techniques/Electronic Instrument Systems [BDU21303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Ppl Flying [BDT30803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Ppl Navigation And Meteorology [BDL40302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Mechanics [BDU10503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project I [BDU29002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BDU39004], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BDU20902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Economic [BPK30902], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Technology Material [BDU10603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Aviation Economy And Management [BDU30202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Laboratory I [BDA17101], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Drawing [BDU10303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Science [BDA10803], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Materials Technology And Selection [BPC21903], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Metallurgy [CDB10403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Metallurgy [MDB10603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Metallurgy [MDB10604], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Material Science [BDA10803], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Material Science [BDA10803], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Laboratory I [BDA17101], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Composite [MDB10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Composite [MDB10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Material Science [BDA10803], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Engineering Composite [MDB10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Composite [MDB10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [BDA10803], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [BDA10803], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [BDA1602], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Advanced Materials Thermodynamics [MDB10203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Composite [MDB10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Laboratory [BDA27001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Material Science [BDA10302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Material Sciences [BDA1032], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Material Testing [BDB4023], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Materials Testing [BDB40203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Engineering Laboratory [BDA27001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Material Science [BDA1602], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2007 Advanced Materials [BDB4083], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Corrosion [BKM4493], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material Science [DDA2053], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K092 Performance characteristics of a novel single piston expander operating under different valves timing conditions for low-temperature organic Rankine cycle. Ahli 31/12/2021
H236 Characterisation of Coconut Shell Particulate for Potential Utilization in Biofuel for Carbon Beneficiation Ahli 31/12/2020
H090 FORMULATIONS OF LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE-NATURAL RUBBER (LLDPE-NR) NANOCOMPOSITE WITH HIGH MECHANICAL AND DIELECTRIC STRENGTH FOR ELECTRICAL INSULATION Ahli 30/09/2020
1588 Formulations of Low-Temperature Molten-Salt Heat Transfer Fluid With High Thermal Stability for Energy Recovery System Ketua 31/01/2019
U721 Synthesis of-low-temperature molten-salt heat transfer fluid for energy recovery system Ketua 31/03/2018
U104 An Alternative Sintering Technique Using Low Powered Microwave Oven To Improve Mechanical Properties of Sintered Magnesium Aluminum Alloy Ketua 01/10/2017
R056 A comprehensive reciprocating piston expansion approach in determination of low temperature heat recovery effectiveness in organic rankine cycle. Ahli 31/05/2017
1493 Solder joint reliability on electroless nickel-immersion silver(ENiImAg)surface finish for printed circuit board application Ahli 28/02/2017
1080 Alat Pemotong Buah Kelapa Sawit : Teknologi Novel Untuk Meningkatkan Hasil Penuaian Ahli 31/07/2014
0921 Development Of Magnesium Based Composites Prepared By Microwave Sintering Ketua 30/04/2013
0265 Development Of Elemental Powder Metallurgy Route For Production Of Novel Nanostructured Feal Intermetallic For High Temperature Application Ahli 31/05/2010
0154 Powder Compaction Analysis by Acoustic Emision and Ultrasonic Testing Ahli 07/08/2007

Book Chapters
Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Norasikin Mat Isa, Farazila Yusof, Md Nor Anuar Mohamad, Wan Saiful Islam Wan Salim, Norziha Che Him
(2017) Formulations Of Low-Temperature Molten-Salt Heat Transfer Fluid With High Thermal Stability For Energy Recovery System, Recent Research And Developments In Centre For Energy And Industrial Environment Studies Series 3, Penerbit Uthm, UTHM , 37, ISBN:9789672110095
General Publications
Rasidi Ibrahim, Sri Yulis Amin, Fazimah Mat Noor, Wan Nur Azrina Muhammad, Faisal Mahmod, Aslinda Salleh, Abd Khalil Abd Rahim, Raudhah Othman, Kanna Subramaniyan,Nor Mazlana Main, Hanani Abd Wahab
(2023) Program 7th Mechyfest Satukan Warga Kampus, Rapat Hubungan Dengan Industri, UTHM , 1, ISBN:-
Dr. Syafiqah Nur Azrie Safri, Ts. Dr. Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Ts. Dr. Nur Kamilah Yusuf
(2023) Uthm Anjur Forum Bantu Pelajar Kesan Dan Tangani Masalah Kemiskinan Haid, UTHM , 1, ISBN:-
Ts. Dr. Mohd Fadhli bin Zulkafli, Ts. Dr. Syariful Syafiq bin Shamsudin, Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad, Ts. Dr. Siti Nur Mariani binti Mohd Yunos, Dr. Mohd Fauzi bin Yaakub , Ts. Qamarul Ezani bin Kamarudin
(2022) (2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting) With Honour, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Nur Mariani Mohd Yunos, Syariful Syafiq Shamsudin, Qamarul Ezani Kamarudin, Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Muhammad Faiz Ramli, Sofian Mohd
(2022) Self Assessment Report 2022, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
Ts Dr Nurhayati bt Rosly, Ts. Dr. Siti Nur Mariani binti Mohd Yunos, Ts. Dr. Mohd Fadhli bin Zulkafli, Ts. Dr. Syariful Syafiq bin Shamsudin, Ts. Dr. Wan Nur Azrina binti Wan Muhammad, Dr. Mohd Fauzi bin Yaakub , Ts. Qamarul Ezani bin Kamarudin
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
nurhayati bt rosly
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Aircraft Maintenance) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
nurhayati bt rosly,
(2021) Self Assessment Report 2021, Bachelor Of Aeronautical Engineering Technology (Professional Piloting) With Honours, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Md Nor Anuar Mohamad, Mohd Faizal Tukimon
(2022) Characterization And Heat Transfer Performance Of Quarternary Nitrate Based Molten Salts., JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, SEMARAK ILMU , 6, 35, ISSN:22897879
Nishanthi Sunthrasakaran, Nor Akmal Mohd Jamail, Rahisham Abd. Rahman, Md Nor Ramdon Bin Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies, W. Muhammad W. N. Azrina
(2019) Factors That Affects The Dielectric Properties Of Natural Fibre Reinforced Hybrid Biocomposite, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, UAD Insitute of Scientific Publication and Press (LPPI) , 8, 714, ISSN:25024752
M.A. Rabiatul Adawiyah, A.B.M. Hafiz, O. Saliza Azlina, J. Zolhafizi, W.M. Wan Nur Azrina, O. Shahrul Azmir
(2019) The Effect Of Cooling Rate During Multiple Reflow Soldering On Intermetallic Layer Of Sn-4.0 Ag-0.5cu/Enimag, MATERIALWISS WERKSTOFFTECH (MATERIAL SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLOGY), Wiley VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim , 3, 295, ISSN:09335137
Mohd Faizal Tukimon, Wan Nur Azrina Wan Muhammad , Md Nor Anuar Mohamad, Nurhayati Rosly, Norasikin Mat Isa
(2019) Thermal Analysis Of Quaternary Molten Nitrate Salts Mixture For Energy Recovery System, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publication , 3, 74, ISSN:16629795
MNA Mohamad, MF Hushim, WNAW Muhammad, A Razali, A Khalid, and MF Zakaria
(2017) Performance Measurement Of A New Concept Reciprocating Piston Expander (Rpe) Using A Newly Developed Small-Scale Dynamometer Unit, MATEC WEB OF CONFERENCES, MATEC Web of Conferences , 11, 1, ISSN:2261236X
Mohd Faizal Tukimon, Wan Nur Azrina Wan Muhammad , Md Nor Annuar Mohamad , Farazila Yusof
(2017) Characterization And Thermal Properties Of Nitrate Based Molten Salt For Heat Recovery System, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Publishing , 10, 1, ISSN:17426596
Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhammad Firdaus Bin Idris, Md. Nor Anuar Bin Mohamad, Saliza Azlina Binti Osman
(2017) Effect Of Bottom Ash And Fly Ash As A Susceptor Material On The Properties Of Aluminium Based Composites Prepared By Microwave Sintering, MATEC WEB OF CONFERENCES, MATEC Web of Conferences , 12, 1, ISSN:2261236X
Nuratikah Nadhirah Binti Ahmad, Nursyafiqah Binti Yunos, Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Md Nor Anuar Bin Mohamad, Farazila Binti Yusof
(2017) Effect Of Lithium Nitrate And Calcium Nitrate Composition On The Thermal Properties Of Quaternary Molten Salts Mixture For Heat Transfer Application, IOP CONF. SERIES: JOURNAL OF PHYSICS, IOP Publishing , 10, 1, ISSN:17426596
Nurhayati Rosly, Sofian Mohd, Mohd Fadhli Zulkafli, Mohammad Fahmi Abdul Ghafir, Syariful Syafiq Shamsuddin, Wan Nur Azrina Wan Muhammad
(2017) Flow Simulation Of Modified Duct System Wind Turbines Installed On Vehicle, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
Md. Nor Anuar Mohamad, Bukhari Manshoor, Mohd Faisal Hushim, Shahrin Hisham Amirnordin and Wan Nur Azrina Wan Muhammad
(2016) Development Of Twin Piston Expander With Solenoid Valve For Organic Rankine Cycle, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journal , 9, 11154, ISSN:18196608
Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhammad Aminullah Bin Abdullah and Md. Nor Anuar Bin Mohamad
(2016) Effect Of The Amount And Particle Size Of Sic Susceptor On The Properties Of Microwave Sintered Magnesium, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 7550, ISSN:18196608
Murugesen Jayaprakash, Mohammad Sukri Mustapa, Sofian Mohd, Wan Nur Azrina Wan Muhammad, Nithya Gnana Poorani
(2016) Fatigue Behavior Of Aisi 304 Stainless Steel Under Fretting, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 6, 7655, ISSN:18196608
M.H. Othman , W. Muhammad , W.N. Azrina , M.H.I. Ibrahim , S. Hasan , S.K. Hashim , S.Z. Khamis
(2016) Optimisation Of Processing Condition For Flexural Strength Of Polypropylene-Nanoclay-Gigantochloa Scortechinii Nanocomposites, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Journal , 12, 2668, ISSN:18187803
Redzuan N.A., Wan Muhammad W.N.A., Mohamad M.N.A.
(2016) Synthesis Of Molten Salt As Heat Transfer Fluid For Waste Heat Recovery, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 6593, ISSN:18196608
Media Digital
WAN NUR AZRINA BINTI WAN MUHAMMAD
(2020) Crystallaographic Plane Problem, YOUTUBE , ISBN:-
WAN NUR AZRINA BINTI WAN MUHAMMAD
(2020) Crystallaographic Plane Problem Part 2, YOUTUBE , ISBN:-
Azli Nawawi, Noor Azizah Sidek, Wan Nur Azrina
(2019) Kursus Buat Video Guna Telefon (Pelajar Kktdi), Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Ali A.Z.A. ; Zakaria M.F. ; Mohamad M.N.A. ; Muhammad W.N.A.W. ; Salim W.S.I.W.
(2022) Development Of Electronic Valve Timing Control Unit For Single Piston Expander With Microcontroller, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17426588
Mohamad M.N.A. ; Salim W.S.I.W. ; Muhammad W.N.A.W
(2022) Feasibility Study On The Conversion Of A Small Engine Into A Single-Piston Expander Operating Under Different Pressure And Valve Timing Conditions, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17426588
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamed Suhaimy, Solehah Tenah, Mohd Nizam Attan, Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhaymin Hakim, Meizareena Binti Mizad & Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok
(2021) Tahap Tekanan Psikososial Pelajar Universiti Yang Tinggal Di Kolej Kediaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Semasa Pkp Pandemik Covid-19: Pengalaman Awal Pandemik Covid-19 , UUM , 83, ISBN:9789672644415
Nishanthi Sunthrasakaran, Nor Akmal Mohd Jamail, Rahisham Abd. Rahman, Md Nor Ramdon Baharom, Qamarul Ezani Kamarudin, Mohamad Farid Sies, W. Muhammad W. N. Azrina
(2018) Factors That Affects The Dielectric Properties Of Natural Fibre Reinforced Hybrid Composite, UTM , -, ISBN:NotApplicable
Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhammad Firdaus Bin Idris, Md. Nor Anuar Bin Mohamad, Saliza Azlina Binti Osman
(2016) Effect Of Bottom Ash And Fly Ash As A Susceptor Material On The Properties Of Aluminium Based Composites Prepared By Microwave Sintering , MATEC Web of Conferences , 1 , ISBN:2261236X

YearDescriptionLevel
2024 - 2025 Committee Coordinator for PENYELARAS KEUSAHAWANAN KKDK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024 University
2024 - 2029 Member for MOU UTHM DAN UNIVERSITAS NURTANO BANDUNG (UNNUR), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024 University
2024 for PROGRAM 8TH MECHYFEST 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024 University
2023Facilitator for BENGKEL PEMANTAPAN ORGANISASI KKDK 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Facilitator for PROGRAM WEEKEND ESCAPE BERSAMA PELAJAR TAHUN AKHIR 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Committee Member for PROGRAM SUKAN ANTARA FAKULTI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University

YearDescription
2024 Advisor/Chairman for PERSATUAN PELAJAR MEKANIKAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024
2024 Evaluation Panel of Project/Student for SIMPOSIUM PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA FKMP 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024
2024 Evaluation Panel of Project/Student for SYMPOSIUM ON INTEGRATED ENGINEERING DESIGN (SIED'24) SEMESTER I 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024
2024 Supervisor for Ahmad Syakir Bin Fisal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Jefrin Rizal Bin Aris, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for PROJEK SARJANA MUDA 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024
2024 Supervisor for Syafawati Nabilah Binti Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Academic Editor / Editor for Journal PAAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI BAGI PEMILIHAN MAJLIS KEPIMPINAN PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN DALAM KAMPUS UTHM SESI 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PROJEK SIED, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for PEMBENTANGAN PROPOSAL PELAJAR PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023
2023 Assessor / Reviewer for PENILAI BAGI KURSUS MDC10101 METODOLOGI PENYELIDIKAN BAGI PELAJAR PASCA SISWAZAH FKMP SEMESTER II 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023
2023 Assessor / Reviewer for PENILAI SARINGAN MANUSKRIP BAHAN TERBITAN UNIVERSITI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for TEMUDUGA CALON PELAJAR PROGRAM KEJURUTERAAN AERONAUTIK BAGI KEMASUKAN SEMESTER 1 SESI 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Chairperson of VIVA for PENGERUSI PEPERIKSAAN LISAN - ONLINE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Co-supervisor for Ibni Tarmizi B. Johari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Shahrul Izzat Bin Shamshul Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Syazani Nabil Bin Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nasrul Adzhim Bin Nasruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Amirah Binti Norizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Syaza Binti Fakhrurozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Pritam A/L Thavamaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sathisuaran A/L Seeva Kumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Shankar A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Shuhada Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syed Nazim Bin Syed Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Victony Sanjau Lau Anak Maurie Paramus, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Victony Sanjau Lau Anak Maurie Paramus, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Jefrin Rizal Bin Aris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Member for TASK FORCE PEMBANGUNAN INSTRUMEN PENILAIAN GRITT UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Ahmad Syakir Bin Fisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Amir Baqir Muhaimin Bin Asmo Haros Mizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Logharamana A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Nur Hakimi Bin Mat Zelan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Projek sarjana muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Tuan Nurul Ain Binti Tuan Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tuan Nurul Ain Binti Tuan Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Treasurer for Program perissian pyyton bersama delegasi pelawat dari national institute of technology,gift college jepun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2022 Co-supervisor for Amin Bin Ahamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-supervisor for Mohd Suhaimi Bin Suhadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-supervisor for Siti Hawa Binti Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Menilai projek bagi Kursus Rekabentuk Kejuruteraan Bersepadu (BDA40804), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Bagi Pemilihan Majlis Kepimpinan Pelajar Kolej Kediaman Dalam Kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Examiner for Mohammad Farhan Adli Bin Paiyadh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Afif Nurqlis Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nor Irfan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Afifah Binti Ruzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Amirah Binti Norizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Syaza Binti Fakhrurozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pritam A/L Thavamaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sathisuaran A/L Seeva Kumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Shankar A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nur Shuhada Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Adshar Bin Ahmad, Mri Technologies (M) Sdn Bhd , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Damio Anak Soloman, Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Denilson Owen Anak Bujang, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bahagian Serian (Jbalb Serian), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Eshmen Ryan Gilong, Jabatan Keretapi Negeri Sabah, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Iffah Umairah Binti Hamdan, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Liew Jun Xian, Pansar Company Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Luqman Hakim Bin Zulkifli, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Dysham Zaquan Bin Suhardy, Perodua Miri Kong Teck Motors, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aiman Hakim Bin Adnan, Jabatan Kerja Raya (Daerah Kluang), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aliff Qayyum Bin Khalid Ridzuan, Jabatan Kerja Raya (Daerah Kluang), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amzar Bin Noor Affandi, Jabatan Kerja Raya, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Azim Bin Ab Aziz, Pengurusan Air Pahang Berhad Daerah Pekan, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nicholas-Paul Michael Francis, Perunding Chl Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Qhalissa Binti Borhanuddin, Jabatan Kerja Raya, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Adriana Syauqina Binti Abd Fatah, Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Png Keh Lek, Perunding Uzl, 2022
2022 Supervisor for Jalaludin Bin Mohamed Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Jalaludin Bin Mohamed Aris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Logharamana A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Azhad Azizi Bin Kamaronzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nur Hakimi Bin Mat Zelan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Shahril Aiman Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zharif Fahmi Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Trainer for Career Coach UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2021 Advisor/Chairman for Penasihat Persatuan Pelajar Mekanikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021
2021 Committee Member for Managing Director bagi Journal Progress in Aerospace and Aviation Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021
2021 Examiner for Ahmad Muhsin Bin Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arvind A/L Muthuckumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fam Yi Xun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lioyd Leond Liaw, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alif Rifqi Bin Muhammad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Danial Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Fuad Bin Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Shahrir Arief Bin Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Tumingan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadhiratul Akmal Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nagullan A/L S.Nadarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norfarhana Athirah Binti Baharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vinod Kumar A/L K Sivak Kumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ananthakrishna A/L Karvannan, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ayrton Arigaran Kebing K Mutharasu, Baram Development Enterprise, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Bhuvarhyshie A/L Kandasamy, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Darren Esmith Ak Ian William, Ranhill Worley Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Engku Sofiah Binti Engku Muhammad Azmi, Asia Aeronautical Training Academy Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Habib Fikkriq Bin Hasanusi, Bats Aviation Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Rusydi Bin Md Shamsul Maarif, Aero Malaysian Engineering Centre , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohammad Adrian Bin Mohd Hasny, Bats Aviation Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mu`Az Bin Mohd Zahidin, Petrolife Aero Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhamad Haqimie Afiq Bin Muhamad Hawis, Samsung C&Amp;T (Kl) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Wafi Bin Sabab, Top Glove Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zuhairi Bin Mohd Nasir, Bats Aviation Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nahvinkumar A/L S Ravichandiran, Malindo Air , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Syahirah Binti Shahrul Jamal, Simflightkl, 2021
2021 Module Developer for membangunkan modul GRITT - Trustworthy, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021
2021 Supervisor for Amir Hamzah Bin Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Azhad Azizi Bin Kamaronzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Azhad Azizi Bin Kamaronzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Amalia Aida Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shahril Aiman Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shahril Aiman Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zharif Fahmi Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zharif Fahmi Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amirul Azriq Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Saeed Ahsan Ali Matar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Saeed Ahsan Ali Matar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Amir Hamzah Bin Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Shahmie Yusoof Bin Eke, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Naqib Hafiq Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Najip Bin Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Amalia Aida Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Zafrie Haziq Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Luqman Hakim Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Yusof Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Ree Shadree Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Yunus Bin Shamsul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Afiq Daniel Bin Mohd Arsad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Afifah Binti Ruzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Amalina Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sashven A/L Nagalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Shahmie Yusoof Bin Eke, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Riduan Bin Rosmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Naqib Hafiq Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Naqib Hafiq Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nur Akmal Bin Annuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Zafrie Haziq Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Zuhairi Bin Aszman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aizan Sazwan Bin Medi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azeid Aldrin Bin Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Emanuel Joel Celistine Laujang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Khairul Fadhli Bin Mohd Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Afkar Syauqi Bin Mohammed Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Adhwa' Aimran Bin Sahadun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hariz Bin Roszeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Farah Batrisyia Binti Che Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syazman Bin Sies, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Darren Chung Yin Hou, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Haziq Fikri Bin Hairanil Firdaus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Riduan Bin Rosmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Syahmi Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amirul Haziq Bin Juma'At, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Farid Imran Bin Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Nur Akmal Bin Annuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for A.Sharomfazree Salleh Bin Haji A Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for A.Sharomfazree Salleh Bin Haji A Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Abdullah Fauzi Bin Saat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Ahsan Bin Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farid Bin Mohd Tarmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zulhilmi Bin Mohd Hanif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Khairul Fadhli Bin Mohd Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Maspan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nazmi Bin Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Wafiuddin Bin Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Wafiuddin Bin Samsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Amirsham Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Haziq Fikri Bin Hairanil Firdaus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Syahmi Bin Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Amirul Haziq Bin Juma'At, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Farid Imran Bin Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Hisyamuddin Bin Safie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuratikah Nadhirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursyafiqah Binti Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Asyrof Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amir Dzahin Bin Kerya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Syazwani Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jahis Syahar Binti Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jahis Syahar Binti Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Syakir Bin Mohamad Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Zulfadli Bin Yup, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Asyraf Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Amir Azuar Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Amirul Naim Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Nor Amirul Hakim Bin Suhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Peregelathan A/L James, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Mohamad Zulhilmi Bin Sayed Lawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Faizal Bin Tukimon, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hisyamuddin Bin Safie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuratikah Nadhirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nursyafiqah Binti Yunos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2012 Co-supervisor for Nurul Zakiah Binti Zamri Tan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Siti Asia Binti Yahya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescriptionLevel
2024 for TADARUS ALQURAN (MUSLIMAT) PROGRAM QASEH RAMADHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024, March - April 2024 University
2024Committee Member for PROGRAM QASEH RAMADHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024, March - April 2024 University
2023Committee Member for PROGRAM QASEH RAMADHAN 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March - April 2023 University
2023Member for PETUGAS BAGI MAJLIS SAMBUTAN AIDIFITRI PELAJAR UTHM 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May 2023 University
2023Head of the Program for Program Wanita Kinabalu 30 tahun UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February - September 2023 National
2023Member for PERARAKAN MAULIDUR RASUL 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Committee Member for JK sempena sukan antara fakulto, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022Advisor/Chairman for Penasihat Persatuan PPM FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September - December 2022 University
2022Committee Coordinator for Penyelarasan pendaftaran kolej kediaman, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022Programme Coordinator for Penasihat program PRA PKH KKDK untuk membebntuk Majlis Kepimpinan Pelajar KKDK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 University
2022Programme Coordinator for Program Pemindahan Ilmu & STEM UTHM di SMK Seri Gading, SMK Seri Gading, Malaysia, December 2022, December 2022 District
2022Committee Member for AJK Saintifik dan Penerbitan bagi Persidangan AMCT2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - August 2022 National
2022Secretary for Jawatankuasa Projek Anugerah Kolej Kediaman 2022 yang dipinda tarikh ke 27 November 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September - November 2022 University
2021 - 2022 Supervisor for Felo Kolej Kediaman Tun Dr Ismail., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 - November 2022 University
2021 - 2022 Member for Penyelidik utama kumpulan fokus penyelidikan : Nano Structure and Surface Modification (Nanosurf), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021, January 2021 - December 2022 University
2021 - 2022 Member for Ahli mesyuarat hal ehwal pelajar dan alumni (HEPA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021, July 2021 - December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PROGRAM BUAL BICARA HELWA: ANGGUN BERSYARIAH
PUSAT ISLAM , UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
14/05/2024
2024 TAKLIMAT PENGGUNAAN ITOS V1.0 FKMP
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
23/04/2024
2024 TAKLIMAT GRITT OLEH PUSAT PERUMAHAN PELAJAR
UTHM / Online - MsTeams
04/04/2024
2024 TAKLIMAT MODUL SIF OLEH PUSAT PEMBANGUNAN PELAJAR
UTHM / Online
28/03/2024
2024 KURSUS KESEDARAN PENGURUSAN HARTA PUSAKA & WASIAT
LAIN-LAIN / Dewan Kuliah 1, Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA), UTHM (Lokasi Utama)
27/02/2024
2024 BENGKEL PEMURNIAN INFOGRAFIK DAN WEBSITE HEPA FAKULTI KEJUUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT G2, KOMPLEKS FKMP
26/02/2024
2024 BENGKEL DAN PERANCANGAN SKTU 2024 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN SERTA PEMBENTANGAN BERSAMA SEMUA PENYELARAS DI BAWAH PORTFOLIO DEKAN DAN TIMBALAN-TIMBALAN DEKAN FKMP
FKMP,UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI, ARAS 3, PTTA
29/01/2024
2024 MECHANICAL OPEN DAY
FKMP,UTHM / KOMPLEKS G2 FKMP
09/01/2024
2024 TAKLIMAT PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN (PTG) OLEH CVL
FKMP,UTHM / MS TEAMS MEETING
02/01/2024
2023 BUSINESS ACUMEN FOR EDUCATORS
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
29/11/2023 - 01/12/2023
2023 BROADLY DEFINED PROBLEM SOLVING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
22/11/2023
2023 KURSUS MENANGANI BULI DI TEMPAT KERJA
UTHM / ATAS TALIAN MELALUI MICROSOFT TEAMS
12/10/2023
2023 INTRODUCTION TO HOT BOND REPAIR
LAIN-LAIN / UniKL MIAT, Jenderam Hilir Selangor
28/08/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING D'HATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
10/08/2023
2023 KURSUS PENULISAN KEWARTAWANAN BERITA/ RENCANA / HEBAHAN MEDIA BAHAGIAN KE-2 (HANDS-ON PENULISAN) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT KOMPLEKS TEKNOLOGI G2, FKMP
27/07/2023
2023 KURSUS PENULISAN KEWARTAWANAN BERITA / RENCANA / HEBAHAN MEDIA ANJURAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
FKMP,UTHM / BILIK MESYUARAT KOMPLEKS TEKNOLOGI G2, FKMP
20/07/2023
2023 PROGRAM CERAMAH INDUSTRI : AIRCRAFT COMPOSITE MAINTENANCE
FKMP,UTHM / Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA) UTHM
25/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 SEMINAR EMPOWERING EDUCATION: EDUCATORS AND GENERATIVE AI IN STUDENT ASSESSMENT
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
10/05/2023
2023 TAZKIRAH QASEH RAMADAN
FKMP,UTHM / Microsoft Team
11/04/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: COMPOSITE PROCESS FOR AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / Zoom Platform
02/04/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 2
UTHM / ZOOM
16/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 PROGRAM LATIHAN SISTEM TURNITIN (TRAINING OF TRAINER)
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2 PTTA
13/03/2023
2023 KURSUS PEMANTAPAN CAREER COACH
UTHM / V8 HOTEL SKUDAI
07/03/2023 - 09/03/2023
2023 LAWATAN PROFESIONAL WARGA PEJABAT PUSAT PERUMAHAN PELAJAR, UTHM KE UNIVERSITI AWAM FASA 1 BAGI TAHUN 2023
UTHM / UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM SHAH ALAM) & UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
27/02/2023 - 28/02/2023
2023 KURSUS ASAS PENYIASATAN SERTA PENGENDALIAN BARANG KES
LAIN-LAIN / DEWAN JEMAAH ARAS 5 PTTA
19/02/2023 - 20/02/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN MYPORTFOLIO & MESYUARAT SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PUSAT PERUMAHAN PELAJAR & KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN UTHM
UTHM / NEW YORK HOTEL JOHOR BAHRU
16/02/2023 - 18/02/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA II, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
26/01/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA I, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
12/01/2023
2022 JERAYAWARA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / ATAS TALIAN
07/12/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU `WRITING BOOK CHAPTERS?
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)
12/10/2022
2022 AUTO-MARKED ASSIGNMENT USING MICROSOFT EXCEL
FKMP,UTHM / Google Meet
26/09/2022
2022 KURSUS PENSIJILAN JURULATIH KERJAYA
UTHM / PUSAT LATIHAN MINDA EMAS (PUMAS)
11/09/2022 - 13/09/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN ASRAMA YANG EFEKTIF BERASASKAN NORMA BAHARU
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR UTHM
17/08/2022
2022 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING 2022
FKMP,UTHM / Online Conference
09/08/2022 - 10/08/2022
2022 MAJLIS SAMBUTAN AWAL MUHARRAM 1444H/2022M
PUSAT ISLAM , UTHM / ZOOM MEETING
28/07/2022
2022 SEMINAR RESEARCH VISIBILITY AND SECURING INTERNATIONAL GRANT
FKMP,UTHM / Bilik Latihan Sri Siantan, Aras 3, Pejabat Pendaftar
08/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 ADVANCE TEACHING TECHNOLOGY SERIES. SERIES 1: 3D PRINTING INTENSIVE COURSE
LAIN-LAIN / BLOK E10, UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA
09/03/2022 - 10/03/2022
2022 SOLIDWORKS CERTIFICATION TRAINING
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN
06/03/2022 - 08/03/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2022 BUAL BICARA PNC PERANCANGAN STRATEGIK DAN KUALITI : HALA TUJU FKMP 2022 DARIPADA PERSPEKTIF UTHM GTU2030
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN
12/01/2022
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 BENGKEL PENARAFAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
27/09/2021
2021 WEBINAR OSH 2021- KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: HAK VS PERANAN
FKMP,UTHM / ZOOM
26/09/2021
2021 KURSUS STRESS OKAY KE TIDAK?
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING 2021 (ICME '21)
UTHM / Secara atas talian
25/08/2021 - 26/08/2021
2021 WEBINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) BEKERJA DARI RUMAH : BAHAGIA ATAU DERITA
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 ONLINE WEBINAR: ELECTRONIC TECHNICAL LOG IN AVIATION MAINTENANCE
FKMP,UTHM / ONLINE - ZOOM
06/07/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 TAKLIMAT BROADLY- DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / ZOOM MEETING
29/03/2021
2021 TAKLIMAT OUTCOME-BASED EDUCATION: COMPLEX ENGINEERING PROBLEMS AND COMPLEX ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / -
17/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 CPR ONLINE CLASS
LAIN-LAIN / APPLIKASI ZOOM (ATAS TALIAN)
27/02/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA MYFKMP 2.0: PROSES DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM 2022
FKMP,UTHM / ZOOM
27/01/2021
2021 REDI 2021: SHAPING RESILIENT TALENT
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
11/01/2021 - 12/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
05/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT67 An Apparatus For Extraction of leaf Fibre Paten (Patent) PI 2013701429 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT49 A Method of producing Paper From Pineapple Fibres Paten (Patent) PI2012700290 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2015 AHLI JAWATANKUASA INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS IN RESEARCH & INDUSTRYUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI