Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533802
Ts. Dr. MOHD YAMANI BIN YAHYA

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2015)
SARJANA PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITY GLASGOW CALEDONIAN (2004)
SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2002)
DIPLOMA BANGUNAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : CONSTRUCTION
Field (KPT) : Construction Processes
Field of Specialization (KPT) : Construction Processes

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Virtual Construction
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Virtual Construction
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Virtual Construction
01/07/2020 - 31/12/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Virtual Construction
08/09/2021 - 06/12/2021 Menanggung Kerja (Pengurus Makmal)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/07/2020 - 31/08/2020 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/07/2018 - 30/06/2020 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
26/12/2016 - 25/12/2018 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Virtual Construction
01/01/2017 - 31/12/2017 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/01/2015 - 31/12/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/09/2014 - 31/08/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/02/2012 - 31/01/2014 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/10/2007 - 30/09/2009 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
01/06/2006 - 31/05/2008 Ketua Panel
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2019 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2008 - 2014Persatuan Penyelidikan Kualitatif Malaysia (QRAM) Ahli Kebangsaan
2004 - 2014Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Building Information Modelling (Bim) [BPF36103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Construction Technology Iii [BPD35803], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Contruction Project Development [BPD45903], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Invited Lecturer for Kursus Revit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Member for BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM BPC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Project Planning & Development [MPC10803], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Construction Project Management [MPC10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Construction Technology I [BPD13103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Construction Technology Ii [BPD25703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ict In Construction [BPD45502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for A PROGRAM "KPT-PACE PROFESSIONAL CERTIFICATION PROGRAMME (AUTODESK CERTIFIED: BUILDING INFORMATION MODELLTNG FOR STRUCTURAL DESTGN)", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Member for Permurnian Kurikulum MPC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Member for Permurnian Silibus MPC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2021 Ict In Construction [BPD45502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Project Planning & Development [MPC10803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Project Planning & Scheduling [BPD33903], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Value Management [MPC11303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Project Development [BPD45402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Project Management [MPC10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Technology Ii [BPD15603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Technology Iii [BPD24503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Project Planning & Development [MPC10803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Construction Project Management [MPC10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Technology I [BPD13103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Technology Ii [BPD15603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Technology Iii [BPD24503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Case Study [MPC12204], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Case Study [MPC12204], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Project Planning & Development [MPC10803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Advanced Construction Technology [MPC11503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Advanced Construction Technology [MPC11503], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Project Management [MPC10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Technology I [BPD13103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Technology Ii [BPD15603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Technology Iii [BPD24503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Project Case Study [MPC12204], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Advanced Construction Technology [MPC11503], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Project Management [MPC10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Technology I [BPD13103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Technology I [BPD13103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ict Application In Construction Management [MPC10603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Construction Project Management [BPD23603], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Project Management [BPD23603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Project Management [MPC10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Technology I [BPD13103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ict Application In Construction Management [MPC10603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [BPA42108], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [BPA42108], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Project Planning & Development [MPC10803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [MPC11903], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [MPU10100], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Construction Project Management [MPC10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Technology I [BPD13103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ict Application In Construction Management [MPC10603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BPA42108], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BPA42108], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Project Financing [MPC10403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Research Methodology [MPC11903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Design [BPD30802], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Construction Equipments [BPD21602], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Professional Ethics [BPD32702], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Project Management [MPC10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Technology I [BPD13103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BPA31902], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project I [BPD3142], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ict Application In Construction Management [MPC10603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Business And Enterprenuership [BBR30903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Professional Ethics [BPD32702], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Project Management [BPD23603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Technology I [BPD13103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Professional Ethics In Construction Practice [MPC10903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Construction Equipments [BPD21602], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Equipments [BPD2162], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Professional Ethics [BPD32702], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Professional Ethics [BPD3272], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Project Management [MPC10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Technology Ii [BPD22203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technology Management [BPA21703], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Construction Materials & Testing [BPD30903], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Materials & Testing [BPD3093], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2008 Construction Technology 1 [BPD1313], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Construction Technology 1 [BPD1313], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Construction Technology [BPD3123], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q426 Digitalisation Construction: Proposing A Critical Success Factors Model of IoT with AHP Integration in Improving Construction Project Performance Ketua 30/04/2025
H946 A New Model of Digital Security Offering (DSO) in Blockchain technology for Improving Land Registration System in Malaysia Ahli 30/06/2023
M048 INDEKS KEPUASAN BEKERJA AKADEMIA BERDASARKAN ELEMEN PENGUKURAN PRESTASI BAGI KEBEBASAN INTELEKTUAL Ahli 31/03/2022
H664 ELECTRONIC ATTENDANCE SYSTEM (e-attendance) FOR WORKFORCE MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY Ketua 31/12/2021
K123 Biometric Construction Site Access Control with Workforce Management System Ahli 31/03/2021
U819 The development of building information modelling (BIM) performance index for Malaysian construction industry Ketua 29/02/2020
1602 Developing Guidelines for Sustainable Waterfront Development in Malaysia. Ahli 31/07/2018
S008 Lean Construction Management (LCM) Ahli 31/12/2008

General Publications
ROZLIN BINTI ZAINAL, MOHD YAMANI BIN YAHYA, SAIFUL HADI MASTOR
(2013) Pengurusan Projek Pembinaan, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD YAMANI YAHYA, SAIFUL HADI MASTOR
(2012) Etika Professional Pembinaan, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Yamani Bin Yahya
(2007) Construction Technology Ii, UTHM
Journal
Hao Z., Bin Yahya M.Y., Lu J.
(2023) Influence Of Blockchain Technology Application In Education On Online Teaching Resources Sharing, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ONLINE ENGINEERING , 6, 25, ISSN:18688799
Zhongchao Hao, Mohd Yamani bin Yahya, Yejiao Wang
(2023) Key Fitting Points Of Agri-Food Supply Chain Collaboration And Blockchain: Literature Review On Agri-Food Supply Chain Collaboration With The Integration Of Blockchain Technology, TUIJIN JISHU/JOURNAL OF PROPULSION TECHNOLOGY, JOURNAL OF PROPULSION TECHNOLOGY , 11, 5454, ISSN:10014055
Robin R.O., Yahya M.Y.
(2023) The Development Of Building Information Modelling (Bim) Performance Model For The Malaysian Construction Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PENERBIT UTHM , 5, 184, ISSN:21803242
Rolyselra Orbintang Robin, Mohd Yamani Yahya , Azlina Md Yassin , Haidaliza Masram
(2022) Building Information Modelling (Bim) Performance Metrics Using Analytic Hierarchy Process (Ahp), CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, HORIZAON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 7, 1538, ISSN:23321121
Mohd Yamani Yahya, Chang Tung Sheng , Azlina Md Yassin , Rolyselra Orbintang Robin, Roshartini Omar, and Norliana Sarpin
(2022) Collaborative Design Process Within Building Information Modelling (Bim) Projects: Barriers And Potentials, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CIDB , 12, 81, ISSN:25904140
Azlina Md. Yassin, Mohd. Yamani Yahya, Haryati Shafii, Md. Asrul Nasid Masrom, Haidaliza Marram
(2022) The Impact Of Covid-19 Pandemic On Occupancy Rates In Kluang Mall Commercial Centre, INTERNATIONAL JOURNAL OF PROPERTY SCIENCE , PENERBIT UNIVERSITI MALAYA , 8, 54, ISSN:22298568
Ahmad Shawqee Hasan, Norliana Sarpin, Roshartini Omar, Sulzakimin Mohamed, Mohd Yamani Yahya
(2021) Competency Requirement For Effective Bim Modeller In Design Phase Of A Construction Project, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 11, 220, ISSN:26007916
Azlina Md. Yassin, Md. Asrul Nasid Masrom, Mohd Yamani Yahya
(2021) Measuring Sustainability Elements In Pr1ma Affordable Housing, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY , UTHM , 12, 286, ISSN:26007959
Mohd Yamani Yahya, Wong Pao Shun , Azlina Md. Yassin , Roshartini Omar , Norliana Sarpin
(2021) The Challenges Of Drone Application In The Construction Industry, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS (JTMB), UTHM , 6, 20, ISSN:22897224
Mohammad Hassan Alhammadi, Mohd Yamani Bin Yahya
(2021) The Impact Of Hrm Practices On Job Satisfaction In Government Agencies, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION , TURCOMAT , 4, 6220, ISSN:13094653
Nur Izatul Fakiah Muhamad Zahir, Roshartini Omar, Mohd Yamani Yahya, Norliana Sarpin
(2021) The Use Of Bim Technology In Construction Design Phase, INTERNATIONAL JURNAL OF REAL ESTATE STUDIES (INTREST), PENERBIT UTM PRESS , 11, 82, ISSN:22317643
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Mohd. Yamani Yahya, Haryati Shafii, Siow Baai Her
(2020) A Potential Demand For Student Apartment In Parit Raja, JOURNAL OF TROPICAL FACILITIES MANAGEMENT, RIS SCENTIFIC ACADEMY , 10, 1, ISSN:27106004
Chai Seng Long, Mohd Yamani Yahya, Azlina Md. Yassin
(2020) Implementation Of Building Information Modelling (Bim) In Asset Management, JOURNAL OF TROPICAL FACILITIES MANAGEMENT, JOURNAL OF TROPICAL FACILITIES MANAGEMENT (JTFM) , 6, 1, ISSN:27106004
Mahmoud Salem Ibrahim Al hammadi, Mohd Yamani Yahya
(2020) Influence Of Organizational Culture On Relationship Of Transformational Leadership With Employees Job Satisfaction In Oil And Gas Industry, PSYCHOLOGY AND EDUCATION , PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 11, 5504, ISSN:00333077
Mahmoud Salem Ibrahim Al hammadi, Mohd Yamani Yahya
(2020) Knowledge Management As A Mediator To The Relationship Between Transformational Leadership And Job Satisfaction In Oil And Gas Industry Of Uae , PSYCHOLOGY AND EDUCATION , PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 11, 5541, ISSN:00333077
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Mohd. Yamani Yahya, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2020) The Impact Of Swiftlet Farming House On Local Communitie, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 3, 1, ISSN:0128178X
Nur Atikah Mohd Zinal, Norpadzlihatun Manap, Amnorzahira Amir, Mohd Yamani Yahya,Marcel Ignatius
(2020) The Influence Of Urban Morphology On Ambient Air Temperature At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 1, 436, ISSN:22783091
Ahmed Al-Al-baloshi, Mohd Yamani Yahaya
(2020) Theoretical Perspective Of Critical Influential Factors (Cifs) Model To Curb Time Overrun In Uae Oil And Gas Industry, PSYCHOLOGY AND EDUCATION , PSYCHOLOGY AND EDUCATION , 9, 5455, ISSN:00333077
Mohd Yamani Yahya, Waziri Abdullahi Abba, Sulzakimin Mohamed & Azlina Md. Yassin
(2019) Contributing Factors Of Poor Construction Project Performance In Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF PROPERTY SCIENCE, UM , 10, 1, ISSN:22298568
Ishaq Muktar Ishaq, Roshartini Omar, Mohd Yamani Yahya, Norliana Sarpin
(2019) Improving Communication Between Client And Contractor During Construction Project In Nigerian Construction Industry, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS , UTHM , 12, 60, ISSN:22897224
Norliana Sarpin, Chia Yi Ling, Narimah Kasim, Hamidun Mohd Noh, Roshartini Omar and Mohd Yamani Yahya
(2019) Key Strategies In Embark On International Construction Project: Malaysian Contractors Perspective, THE MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL , CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA (CREAM) , 12, 94, ISSN:25904140
MOHD YAMANI BIN YAHYA
(2018) Critical Success Factors (Csf) On Time Management Improvement For Industrialised Building System (Ibs) Utilisation, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, JARDCS , 10, 84, ISSN:1943023X
Azlina Md. Yassin, Mohd. Yamani Yahya
(2018) Waterfront Development In The State Of Johore - Barriers From Developer Perspectives, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 6, 4736, ISSN:19367317
Azlina Md. Yassin, Mohd. Yamani Yahya
(2017) Challenges In Developing Riverfront Property Development - Theoretical Overview, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ECONOMIC RESEARCH, - , 12, -, ISSN:22897724
Liaw Xiao Chween, Mohd Yamani Yahya, Azlina Md Yassin
(2017) Challenges Of Implementation Of Cloud Computing Technology Among Construction Participants, ADVANCED SCIENCE LETTERS, Advanced Science Letters , 12, 1, ISSN:1936-6612
Low HanBin, Mohd Yamani Bin Yahya, Azlina Md Yassin, Rolyserla Orbintang
(2017) Critical Success Factors (Csf) On Time Management Improvement For Industrialised Building System (Ibs) Utilisation , ADVANCED SCIENCE LETTERS, Advanced Science Letters , 12, 1, ISSN:1936-6612
Azlina Md. Yassin, Mohd. Yamani Yahya
(2017) Waterfront Development In The State Of Johor - Barriers From Developer Perspectives, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ECONOMIC RESEARCH, - , 12, -, ISSN:22897224
Prosiding / Seminar
Nur Iffah Syahirah Ruslan, Mohd Yamani Bin Yahya
(2022) Kemahiran Perisian Teknologi Pemodelan Maklumat Bangunan (Bim) Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia, UTHM , 596, ISBN:27735044
Khairul Ikhmal Khairudin, Mohd Yamani Bin Yahya
(2022) Penggunaan Teknologi Permodelan Maklumat Bangunan (Bim) Dalam Fasa Pembinaan Bagi Menambahbaik Proses Pembinaan Di Malaysia, UTHM , 582, ISBN:27735044
Fuoad Haqiemi Bulqiah Jamaludin, Mohd Yamani Bin Yahya
(2022) Strategi Kontraktor G7 Di Malaysia Dalam Menembusi Pasaran Antarabangsa, UTHM , 510, ISBN:27735044
Alhamd A.E., Bin Yahya M.Y.
(2021) Effect Of The Continuous Improvement, Employee Involvement And Power Distance On Performance Of The Abu Dhabi Agriculture And Food Safety Authority, IEOM SOCIETY , 6453, ISBN:9781792361241
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Mohd. Yamani Yahya and Mohd Najib Razali
(2021) House Buyers Perception Towards Smart Homes Concept, UITM CAWANGAN PERAK , 57, ISBN:9789672569770
Alblooshi S.A., Yahya M.Y.B.
(2021) Influence Of Geographic Information System On Natural Disaster Management In The United Arab Emirate, IEOM SOCIETY , 1713, ISBN:9781792361241
Alhamd A.E., Yahya M.Y.B.
(2021) Relationship Between Total Quality Management And Organizational Performance: Evidence From The Uae, IEOM SOCIETY , 6442, ISBN:9781792361241
Syafiqah Sabri, Mohd Yamani Yahya
(2020) Penggunaan Internet Of Things(Iot) Dalam Industri Pembinaan Di Malaysia, UTHM , 482, ISBN:27735044
Tan Yui Tien, Mohd Yamani Yahya
(2020) The Implementation Of Extensive Green Roof Technology In High Rise Residential Building, UTHM , 424 , ISBN:27735044
Roshartini Omar, tan Khai Hua, Aina Mardia Sallehuddin, Norliana Sarpin, Mohd Yamani Yahya, Goh Kai Chen, Sulzakimin Mohamed, Md. Asrul Nasid Masrom
(2019) Implementation Of Technology Transfer In Mass Rapid Transport (Mrt) Project In Malaysia, MATEC WEB CONF. , 1, ISBN:9782759890
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Mohd Yamani Yahya, Sharifah Meryam Shareh Musa, Choo Suk Ern
(2019) Swiftlet Farming House: The Impact On Local Communities, EDUSAGE NETWORK , 1, ISBN:9789671683514
Mohd Yamani Bin Yahya, Lee Hui Yin, Azlina Binti Md. Yassin, Roshartini Omar, Rolyselra Orbintang anak Robin and Narimah Kasim
(2019) The Challenges Of The Implementation Of Construction Robotics Technologies In The Construction, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
Abdulla Esam Alhamd, Mohd Yamani Bin Yahya
(2019) The Effect Of Total Quality Management On Organizational Performance: An Empirical Study Of Abu Dhabi Agriculture And Food Safety Authority, INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (IBIMA) , 1, ISBN:9780999855133
Narimah Kasim, Norliana Sarpin, Hamidun Mohd Noh, Rozlin zainal. Sulzakimin Mohamed, Norpadzlihatun Manap, Mohd Yamani Yahya
(2018) Automatic Materials Tracking Practices Through Rfod Implementation In Construction Projects, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
ROLYSELRA ORBINTANG ROBIN
(2018) Critical Success Factors For Performance Of Building Information Modelling (Bim) Projects, UTHM , -, ISBN:9789670468938
Azlina Md. Yassin, Mohd. Lizam Mohd. Diah, Edie Ezwan Mohd Safian, Mohd Yamani Yahya, Sulzakimin Mohammad & Lim Shin Cheng
(2018) Determining The Impact Of Aircraft Noise Towards Residential Property Price, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 1, ISBN:12345678
Azlina Md. Yassin, Mohd. yamani Yahya, Muhammad Najib Mohd. Razali, Yasmin Mohd. Adnan and Rohaizan Ramlan
(2018) Investment Performance For Riverside Property Development: The Shore Malacca, INSTITUT PENILAIAN NEGARA , 1, ISBN:12345678
Rozlin Zainal, Fazilah Ramli, Norpadzlihatun Manap, Maimunah Ali, Narimah Kasim, Hamidun Mohd Noh, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2018) Price Prediction Model Of Demand And Supply In The Housing Market, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
MOHD YAMANI YAHYA
(2017) Critical Success Factors (Csf) On Time Management Improvement For Industrialised Building System (Ibs) Utilisation , ACL , 84, ISBN:1943023X
MOHD. YAMANI YAHYA, AZLINA MD. YASSIN, ONG HUAY YING
(2017) The Impacts Of Restriction Of Foreign Workers To Construction Projects, CIVILICA , 1, ISBN:-
Roshartini Omar, Ishaq Mukhtar Ishaq, Mohd Yamani Yahya and Sulzakimin Mohamed
(2015) Causes And Effects Of Poor Communication Between The Client And Contractor During Construction Projects, UTHM , - , ISBN:-

YearDescriptionLevel
2023 for Pengerusi Pre Viva , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Head for Perundingan IBS dan Digital, Gain Forlife Sdn Bhd, Malaysia, June 2023 Private
2023 for Pengerusi Proposal Defence PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Speaker for Research Methodology UET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University

YearDescription
2023 for Pengerusi Pre-viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Pembentangan projek, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Examiner for Abdiqafar Awil Hussein, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Abdiqafar Awil Hussein, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Gary Kiew Kwong Yu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Gary Kiew Kwong Yu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hanif Fakhrullah Bin Mohd Hamidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hanif Fakhrullah Bin Mohd Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lee Wen Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lee Wen Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Zulraihan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Zulraihan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hamizan Bin Abdul Rauf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hamizan Bin Abdul Rauf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hamizan Bin Abu Yazidyusnisab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hamizan Bin Abu Yazidyusnisab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hashri Bin Mohd Atan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hashri Bin Mohd Atan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatehah Atieya Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatehah Atieya Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurina Batrisyia Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurina Batrisyia Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Liyana Binti Abd.Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Liyana Binti Abd.Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Mei Shi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Mei Shi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Yee Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Yee Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Amsyar Hadie Bin Wan Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Amsyar Hadie Bin Wan Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nur Amirah Binti Wan Apandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nur Amirah Binti Wan Apandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Intan Nurhidayah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Intan Nurhidayah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Amir Firdaus Bin Mohd Sazalee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Amir Firdaus Bin Mohd Sazalee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Aniq Asyraf Bin Riduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Aniq Asyraf Bin Riduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Amin Bin Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Amin Bin Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fakhriah Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fakhriah Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Sabihah Binti Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Sabihah Binti Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Uthman Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Uthman Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 for Pelajar Sarjana - Teo Wei She, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Co-Supervisor for Nurfaaiqah Md Zin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nurfaaiqah Md Zin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jasmine Lye Loke Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jasmine Lye Loke Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Marsha Auni Binti Meor Shamshul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Marsha Auni Binti Meor Shamshul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Alif Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Alif Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Amirul Hakim Hairizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Amirul Hakim Hairizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Rizal Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamed Abdullahi Salaad, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Iqwawan Daniel Bin Mohd Guntur, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Iqwawan Daniel Bin Mohd Guntur, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Syahrizan Bin Zulkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Syahrizan Bin Zulkafli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Afiq Imran Bin Abdillah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Afiq Imran Bin Abdillah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafizzam Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafizzam Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Liyana Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Safirah Binti Johan Adzhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Safirah Binti Johan Adzhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurfatin Binti Mohd Fuzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurfatin Binti Mohd Fuzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalam - Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Siti Zubaidah Binti Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Zubaidah Binti Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Muhammad Ikmal Bin Wan Mohd Khoulud'Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Muhammad Ikmal Bin Wan Mohd Khoulud'Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nur Fikri Bin Idris, Dekad Jitu Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhd Sidqi Bin Ahmad Sholahudin, Devstack Resources, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nila Anak Moris, Batang Ai Dam, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Atikah Binti Udin, Majlis Daerah Setiu, 2022
2022 Main Supervisor for Abdullahi Ali Omar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Hao Zhongchao, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Mouza Saeed Mohamed Alfuqaei Al-Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdullahi Ali Omar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdullahi Ali Omar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmed Abdulrahman Abdulwahab Sharhan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Aqmal Bin Majuleka, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Aqmal Bin Majuleka, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Suhailie Bin Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Suhailie Bin Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nurilham Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nurilham Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Sofiah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Sofiah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Zhi Cong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Zhi Cong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tui Mun Loong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tui Mun Loong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zairus Fadela Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zairus Fadela Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Asfalizan Bin Abd Samat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Asfalizan Bin Abd Samat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faizul Rafiq Bin Jailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faizul Rafiq Bin Jailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lee Yie Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lee Yie Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Jyy Chyi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lim Jyy Chyi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hisyamuddin Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hisyamuddin Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Rizal Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammed Saif Abdullah Al-Gumaei, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Shahrizal Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Shahrizal Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Danish Bin Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Danish Bin Ayob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hilmi Bin Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hilmi Bin Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Syahirah Binti Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norfarahidah Binti Md Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norfarahidah Binti Md Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Arianna Harissa Binti Mohammad Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Arianna Harissa Binti Mohammad Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Liyana Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Yasmien Wahieda Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurzafirah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurzafirah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Jun Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Jun Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Aida Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Aida Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Ibrahim Abdulla Mohammad Rafia Aldallal Alkhazraji, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hassan Khudri Bin Jaib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hassan Khudri Bin Jaib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kevin Thien Chun Vui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Kevin Thien Chun Vui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Khairul Ikhmal Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Khairul Ikhmal Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farsihah Binti Ahmad Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farsihah Binti Ahmad Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Iffah Syahirah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Iffah Syahirah Binti Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Saf Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Saf Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Jun Zhong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Jun Zhong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tinesh A/L Ravi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tinesh A/L Ravi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Nur Izatul Fakiah Binti Muhamad Zahir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Syakir Aiman Bin Sudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amira Binti Ahmad Azes, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amira Binti Ahmad Azes, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azlyn Syafikah Binti Kamarul Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Balqis Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Balqis Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Nursyahirah Binti Mohamad Dahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farid Hafizudin Bin Zamry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kwang Jin Jia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kwang Jin Jia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Leong Jing Le, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Loh Yuan Shien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fais Bin Subri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Shahrodin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Shahrodin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Afiq Bin Mohd Iskak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Faris Azwan Bin Jefri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Adib Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aliff Haiqal Bin Abd Halid @ Mohd Halid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Khairul Ikhwan Bin Mohd Mashuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Syahirah Binti Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atiqah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syafika Binti Mohamad Razip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Ain Sahira Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Ain Sahira Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Fatin Nazwa Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Hazwani Binti Ahmad Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shahirah Aida Binti Mohd Sharif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nursyafiqah Binti Sukadis Samsu Djatmiko, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurul Syakinah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syasya Aainaa Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Pei Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wee May Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wee May Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wong Chin Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Lee Ling, Pamir Development Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohamad Nadzrul Nurhaizat 'Azman, Ssk Construction & Enterprise, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohd Izzat Hanafi Bin Johari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nur Suhairul Bin Sulum, Riashah Enterprise, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Razali, Pembinaan Izs, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nor Halim Bin Sa'Adun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Syahira Binti Bahrani, Ssk Construction & Enterprise, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Atiqah Binti Md Nor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Ahmed Khaled Mohammed Ahmed Al-Akhali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Sri Wayuni Binti Rudy Iskandar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anissa Imanina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anissa Imanina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farisha Aqillah Binti Zuraidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farisha Aqillah Binti Zuraidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fuoad Haqiemi Bulqiah Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fuoad Haqiemi Bulqiah Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lee Wan Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lee Wan Li, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Faris Bin Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Faris Bin Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Firdaus Bin Abdul Shuib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Firdaus Bin Abdul Shuib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Fahrulnazmi Bin Mohd Jaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Fahrulnazmi Bin Mohd Jaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Aqidah Binti Azme, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Aqidah Binti Azme, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Ainur Farisya Binti Samudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Ainur Farisya Binti Samudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Hajar Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Azlyn Syafikah Binti Kamarul Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fadhilah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fakrul Asraf Bin Ahmad Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Nursyahirah Binti Mohamad Dahlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Liew Wei Hock, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nadzrul Nurhaizat 'Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Dzul Nizam Assrens Bin Bahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Izzat Hanafi Bin Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aqib Bin Ambok Delek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Suhairul Bin Sulum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syaizzaiddin Bin Mohamad Saini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ng Li Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Erra Husna Binti Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Fikal Binti Sauti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Izzati Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Wei Kang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shahilah Binti Shah Buddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nur Elyana Binti Ahmad Taufik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurul Syakinah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Lim Ming Siang, Bcb Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Lim Xi Yi, Bcb Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Low Shu Wei, Bcb Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Hazimah Binti Kasmin, Faco Trading, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Zubaidah Binti Naidin, Faco Trading, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tan Yui Tien, Mega Greenview Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Mohammed Abdullah Saeed Abdulwasea Al-Malik, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Osamah Maged Mahmood Al-Ameri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chai Seng Long, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chai Seng Long, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Farid Firdaus Bin Abdul Zaihar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Farid Firdaus Bin Abdul Zaihar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jason Kong Chung Kiat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Jason Kong Chung Kiat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Halim Bin Sa'Adun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Halim Bin Sa'Adun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Oranut A/P Wat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Rafsanzani Bin Mohd Asari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Rafsanzani Bin Mohd Asari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Hajar Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Munirah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Munirah Binti Saidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Muizz Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Muizz Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdullah Bin Abdun Karee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdullah Bin Abdun Karee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Syauqi Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chew Zhen Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chew Zhen Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Lee Na, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Lee Na, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammed Syamim Farhan Bin Ruslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Luqman Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Luqman Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Amer Firdaus Bin Mohamad Roslani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Amer Firdaus Bin Mohamad Roslani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Suhairi Bin Muhamad Zam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nazrin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muzammil Bin Akbal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Ashikien Binti A.R Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Ashikien Binti A.R Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Syuhadak Binti Mat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Faziatul Salha Binti Ab Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Faziatul Salha Binti Ab Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nadhirah Binti Shariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nadhirah Binti Shariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fatimah Binti Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaidatul Syahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaidatul Syahirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Voon Lik Zern, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wei Pang Chee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Assyamsyul Amir Bin Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Assyamsyul Amir Bin Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chung Ka Chieng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chung Ka Chieng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ho Wan Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ho Wan Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Shahrul Nizam Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Shahrul Nizam Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Adira Binti Zol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Oranut A/P Wat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Rose Shazilah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Rose Shazilah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tan Yui Tien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tan Yui Tien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Pao Shun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Pao Shun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Abdul Aziz Irfan Bin Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Abdul Aziz Irfan Bin Harun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Carrollyne Ormilla Binti Bruno, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Che Mohamad Marzuki Bin Che Mat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Che Mohamad Marzuki Bin Che Mat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hafizah Hanum Binti Hasdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hasbullah Bin Mohamed Ramily, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hasbullah Bin Mohamed Ramily, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kumerathevan A/L Poonjolai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kumerathevan A/L Poonjolai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Faiz Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Faiz Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Shahill Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Shahill Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Shah Rizal Bin Zainon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Shah Rizal Bin Zainon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Adibah Binti Jemali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hafizah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hafizah Binti Sidek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhana Binti Mohamad Zuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farhana Binti Mohamad Zuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Aida Binti Suratiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Sofia Binti Khir Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saiful Ariffin Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saiful Ariffin Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sharahila Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Khadijah Binti Abu Samah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syafiq Razi Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teh Hwee Choo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teh Hwee Choo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teng Li Jin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Teng Li Jin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Aznazihan Binti Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Aznazihan Binti Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Ahmed Mohammed Ismail Yousef Alblooshi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Rolyselra Orbintang Anak Robin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Saleh Nasser Abdulla Saleh Alkatheeri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amira Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amira Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Elamaran A/L Manoharan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Elamaran A/L Manoharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Bahiah Binti Baharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Bahiah Binti Baharom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Zafirah Binti Baen @ Mohd Arbain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Zafirah Binti Baen @ Mohd Arbain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lee Hui Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lee Hui Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ainaa Amirah Binti Senong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ainaa Amirah Binti Senong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Adira Binti Zol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Mohd Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Mohd Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Bayan Indra Bin Rubaiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Bayan Indra Bin Rubaiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanis Binti Wan Husain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanis Binti Wan Husain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Noorhakimi Bin Md Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Noorhakimi Bin Md Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Alyani Bin Mukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Alyani Bin Mukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hamerul Bin Jumaat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hamerul Bin Jumaat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Irfan Bin Jasmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Irfan Bin Jasmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Mohmad Ropi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Mohmad Ropi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhani Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norhani Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norul Syaheerah Aiman Binti Mohamad Al-Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norul Syaheerah Aiman Binti Mohamad Al-Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amalina Binti Mohamed Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amalina Binti Mohamed Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amira Binti Mohd Shafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amira Binti Mohd Shafie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Natasha Binti Mohd Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Natasha Binti Mohd Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Azilah Binti Jamalud-Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Azilah Binti Jamalud-Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tommy Gallardo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tommy Gallardo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tuan Mohd Zulhusni Bin Tuan Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tuan Mohd Zulhusni Bin Tuan Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Andik Elieskusmiran Binti Amirudin, Uca Contractor Enterprise, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shasfur Bin Rozali, Zulhelmi Electrical Enterprise, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Roy Haizal Bin Abdellah, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2016
2016 Main Supervisor for Abdulla Esam Lutfi Abdulkhaleq Alhamd, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Alblooshi Saif Ali Ahmed Ali , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Alhammadi Mahmoud Salem Ibrahim Mohamed , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Alhammadi Mohamed Hasan Saeed Hasan , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chang Tun Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chang Tun Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Low Hanbin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Low Hanbin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Fahminuddin Bin H Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Fahminuddin Bin H Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Shu Man, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Shu Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Fatihah Binti Bohari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Fatihah Binti Bohari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syahirah Nissa Binti Khamis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syahirah Nissa Binti Khamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Saadiah Binti Mohd Rawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Saadiah Binti Mohd Rawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ong Huay Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ong Huay Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sharifatul Mardhiah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sharifatul Mardhiah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tou Zhong Aik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tou Zhong Aik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2014 Co-supervisor for Abdulazeez Umar Raji, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014

YearDescriptionLevel
2023 for Pengerusi Viva KPP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 for Ketua ERT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June - December 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 COACHING SESSION ON WRITTING HIGH IMPACT JOURNAL PUBLICATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCE
FPTP, UTHM / FPTP UTHM
05/10/2023
2023 SESI LIBAT SAMA PEMBANGUNAN KAMUS KOMPETENSI - HOUSE OF COMPETENCY (HOC) UTHM SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 1 BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2023
2023 PROGRAM WEBINAR SIRI 1: ZAKAT BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN : BERBAGI ZAKAT MENABUR MANFAAT?
PUSAT ISLAM , UTHM / FACEBOOK LIVE PAGE PUSAT ISLAM
22/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 PENTADBIR KONGSI ILMU (PKI) SIRI 1 - PENGGUNAAN ASAS MICROSOFT 365
UTHM / ONLINE
30/03/2023
2023 BENGKEL ASAS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
20/03/2023
2023 BENGKEL HIRARC 2.0 JKKP FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
12/03/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2022 BENGKEL STRATEGIK HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI (HEPA) 2022-2023 FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1 FPTP
02/10/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 MAJLIS SAMBUTAN AWAL MUHARRAM 1444H/2022M
PUSAT ISLAM , UTHM / ZOOM MEETING
28/07/2022
2022 WEBINAR : IR 4.0 IMPLEMENTATION FOR SUSTAINABLE SAFETY MANAGEMENT
UTHM / ZOOM MEETING
04/07/2022
2022 JEMPUTAN KE TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / Google Meet
27/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (FPTP)
UTHM / Aplikasi Google Meet
08/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
13/01/2022
2022 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
06/01/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
30/12/2021
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 HARNESS YOUR FULL POTENTIAL WITH PERSONALITY PROFILING
FPTP, UTHM / Online Zoom Meeting
30/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 2
UTHM / GOOGLE MEET
14/09/2021
2021 SOARING STUDENTS FORMATIVES EXPERIANCE ONLINE TEACHING TOOLS
FPTP, UTHM / ONLINE
22/08/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAMA YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAM YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 SESI BERSAMA PENGURUSAN TERTINGGI FPTP
UTHM / ZOOM
15/04/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILT ENVIRONMENT AND ENGINEERING (ICONBEE 2021)
UTHM / FPTP
01/04/2021 - 02/04/2021
2021 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE BUILT ENVIRONMENT AND ENGINEERING (ICONBEE) 2021
LAIN-LAIN / -
01/04/2021 - 02/04/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
UTHM / -
03/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICAST 2020)
LAIN-LAIN / Virtual Conference
21/12/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? TIPS ON PUBLISHING IN Q1 JOURNALS
UTHM / -
14/09/2020
2020 TAKLIMAT OPEN CONFERENCE SYSTEM
UTHM / -
26/08/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN KURIKULUM MQF 2.0 FPTP
UTHM / -
13/08/2020
2020 POST COVID19 STRATEGIC PLAN FOR CONSTRUCTION INDUSTRY: CHALLENGES & SOLUTIONS
UTHM / -
15/07/2020
2020 BENGKEL PENYELARASAN PENGEMASKINIAN DATA MY WORKSPACE FPTP
UTHM / -
14/07/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN KERTAS KERJA PEMURNIAN KOKURIKULUM MQF EDISI 2.0
UTHM / -
07/07/2020
2020 SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF PENGURUSAN FPTP
UTHM / -
11/05/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 1
UTHM / -
06/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 BENGKEL PERMURNIAN KURIKULUM PROGRAM BPC
UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1, FPTP
04/03/2020
2020 BENGKEL PENYELIAAN PROJEK SARJANA MUDA FPTP
UTHM / -
25/02/2020
2020 TAKLIMAT BLENDED LEARNING DAN SISTEM AUTHOR FPTP
UTHM / MAKMAL MULTIMEDIA DAN GIS, ARAS 2, FPTP
13/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SEMULA PROGRAM AKADEMIK MQA-02 MENGIKUT MQF EDISI 02 FPTP
UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA , ARAS1, FPTP
11/02/2020
2020 BENGKEL FAIL P&P JABATAN PENGURUSAN PEMASARAN
UTHM / UTHM
10/02/2020
2020 BENGKEL PENULISAN BAB DALAM BUKU MENGIKUTI KUMPULAN FOKUS
UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA, ARAS1, FPTP
10/02/2020
2020 BENGKEL PENYELARASAN SEMAKAN MARKAH PERPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2019/2020
UTHM / UTHM
02/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM AKADEMIK PRA-SISWAZAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4 DTMI
22/01/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI