Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
  07-4537850
PROF. Ir. Dr. YUSRI BIN YUSOF

VK6 Profesor

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN PEMBUATAN , LOUGHBOROUGH UNIVERSITY (2007)
SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Industrial and Manufacturing Engineering
Field of Specialization (KPT) : CAD/CAM/CAE Applications

DateDescription
05/07/2021 - Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Precision Machining Research Center (PREMACH)
15/09/2022 - 14/09/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
15/09/2017 - 14/09/2022 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Precision Machining Research Center (PREMACH)
01/07/2017 - 30/06/2019 Pengarah
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat
01/08/2017 - 15/10/2018 Pengarah
Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat), Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
01/08/2015 - 30/09/2017 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Institut Kejuruteraan Integrasi, Unit Pentadbiran
01/07/2015 - 30/06/2017 Pengarah
Pejabat Antarabangsa
01/07/2013 - 30/06/2015 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/11/2011 - 30/06/2013 Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
01/07/2011 - 31/12/2011 Timbalan Dekan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
01/08/2009 - 30/06/2011 Timbalan Dekan (Penyelidikan & Pembangunan)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
15/05/2008 - 30/04/2010 Ketua Jabatan
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat, Jabatan Pengurusan Data

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 9999Asean Chartered Professional Engineer Mechanical Engineering Kebangsaan
2017 - 9999International Association Of Computer Science & Information Technology (IACSIT) Ahli Antarabangsa
2017 - 9999International Association of Engineeirng Technology (IAET) Ahli Antarabangsa
2014 - 9999World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) Ahli Antarabangsa
2011 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2015 - 2015The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan
2012 - 2012The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Graduate Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Design For Manufacturing Assembly [MDP10503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineers And Society [BDA40502], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Guest Speaker for Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, June 2023 National
2023 Guest Speaker for Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, September2023 National
2023 Invited Lecturer for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MODUL ZPP 10103 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENGAJIAN TINGGI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) , Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, December 2023 National
2023 Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, March 2023 National
2023 Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, Politeknik METrO Tasek Gelugor,, Malaysia, January 2023 National
2023 Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH), Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, May 2023 National
2023 Manufacturing Technology [BDA31403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Manufacturing Technology [BDA31403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Engineers And Society [BDA40502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Invited Lecturer for Appointment As Lecturers: Professional Certificate - Building Engineering And Disaster Management Program, State Of Palestine Ministry Of Public Works And s, Palestinian Territory, Occupie, June 2022 International
2022 Manufacturing Technology [BDA31403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Manufacturing Technology [BDA31403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for KURSUS CORPORATE DIRECTORS LEADERSHIP AND INTEGRITY (CDLI) SIRI 2/2022, INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN), Malaysia, September2022 National
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineers And Society [BDA40502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Machining Process [MDP10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Advanced Manufacturing Process [CDP10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Advanced Manufacturing Process [MDP10703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineers And Society [BDA40502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advanced Manufacturing Process [CDP10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineers And Society [BDA40502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Management And Professional Ethics [BDU20503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Manufacturing Technology [BDA30502], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Computer Aided Design And Manufacturing (Cadcam) [BDD40203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Management And Professinal Ethics [BDA40402], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Management & Professional Ethics [BDA4042], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Management And Professinal Ethics [BDA40402], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Management And Professinal Ethics [BDA40402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology [MDU10100], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Design For Manufacturing & Assembly [MDP10504], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Design For Manufacturing And Assembly [MKM1404], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Design For Manufacturing And Assembly [MKM1404], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management & Professional Ethics [BDA4042], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Research Methodology [MDU10100], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Design For Manufacturing And Assembly [MKM1404], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Design For Manufacturing And Assembly [BDD4013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Design For Manufacturing And Assembly [MKM1404], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Production And Operation Analysis [MKM1123], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Design For Manufacturing And Assembly [BDD4013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q186 Agglomeration of Applied Behavior Analysis (ABA) Study Among Special Education Needs Students using Internet of Things (IOT) based Application Ahli 31/08/2024
H773 Characterization of chemical and mechanical properties Pineapple leaf Fibre (PALF) cellulose for textile application Ahli 14/05/2023
M047 DEVELOPMENT OF A TOOL TO MEASURE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION IN ACADEMICS Ahli 01/01/2022
G011 SUSTAINABLE PLATFORM CONTROLLER FOR STEP-COMPLIANT OPEN CNC SYSTEM Ketua 31/07/2021
H514 Program : Development of bamboo yarns and nonwovens for technical textiles application Projek : Extraction and crushing process of bamboo culm for bamboo fibre production Ahli 30/06/2021
H114 Evaluation of a new active cooling system for Thermal Electric Generator in shingles for renewable energy Ahli 30/06/2020
U927 Cloud Manufacturing Framework Based on STEP-NC Machine Tool for Capturing Design and Manufacturing Data Ahli 28/02/2020
1594 The influence of nozzle designs and input parameters on the characterization of SCCO2 flow pattern that affects the machining performance Ahli 31/01/2020
1607 The Development of Internationalization Management Framework using DMAIC Technique to Strengthen Internationalization Coordination in the Malaysian Higher Education Ahli 31/01/2020
U808 Sustainable Platform controller for step compliant open CNC system Ketua 30/11/2019
1586 Parameter Correlation and Mechanism in Catalytic Erosion of Polycrystalline Diamond Ahli 31/07/2019
X144 AKEPT-UTHM Strategic Leadership Coaching UTHM Talent Management Programme Ketua 30/06/2019
U595 Total productive maintenance and effectiveness of occupational health and safety management system in manufacturing industry in Malaysia Ketua 30/04/2019
U415 A Novel ISO 6983 Interpreter For Open Architecture CNC Systems Ketua 31/05/2018
1462 Fracture of Biomimetic Fibrous Scaffolds in Tissue Engineered Cartilage Ahli 31/12/2017
1463 THE OPTIMIZATION OF HOT EXTRUSION PARAMETERS IN DIRECT RECYCLING OF ALUMINIUM SCRAP Ahli 31/12/2017
I008 Mesin Raut Daun Nenas Ketua 30/11/2017
S021 Design And Machining Control System For Open CNC Architecture Model Based On ISO 14649 Ketua 31/10/2016
U185 Step Compliant System Based On Open Architechture Control CNC Technique Ketua 31/03/2016
B045 PALF INTERGRATED MACHINE (PIM) Ketua 31/10/2015
1145 Computer Aided Process Planning For 5 Axis CNC Machine Ketua 31/08/2015
1057 Characterization of Droplet based Rapid Prototyping for Direct Tooling Ahli 14/04/2015
C016 Tajuk Program : Sustainable Integrated Direct Recycling Of Aluminium Industrial Waste Tajuk Projek : Hot Press Forging And Hot Extrusion For Direct Recycling Chip Aluminium Ahli 31/12/2014
C017 Tajuk Program : Sustainable Integrated Direct Recycling Of Metal Waste Management Tajuk Projek : Managing Reduction Of Energy Consumption & Carbon Emission : Case Of Aluminium-based Industry Ahli 31/12/2014
1082 Pengaplikasian Proses Pengeluaran Produk Kertas Nenas di Industri Kecil Dan Sederhana Melalui Pendekatan Teknologi Hijau Ketua 31/07/2014
0890 Exploration of CAD Parametric Features for Denture Components Design and Assembly Ahli 31/01/2014
0749 Sustainability Of E-Product Recycling: Propose National Framework, Model And Policy Ketua 31/08/2013
B005 Pineapple Leaf Fiber Paper Ketua 02/07/2013
0829 An Advanced Approach to Analyze the Coating Tool Wear in Dry Milling of Die Material Ahli 30/06/2013
0952 Maximize The Use Of Recycled Waste Paper Reinforced With Pineapple Leaf And Kenaf Fiber by Producing A New Product for Industry Application Ketua 28/02/2013
0811 Design of STEP-compilant system for turn operations Ketua 31/03/2012
0674 Intelligent manufacture for STEP-NC Complaint machine Ketua 31/07/2011
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ketua 31/12/2010
S010 Intelligent Manufacture for STEP-NC Compliant Machining Ketua 31/10/2010
0532 A step complaint approach to turning Ketua 14/03/2009

Book
Idris, M.S., Ariffin, L.M., Shamsuddin. M.K., Ariffin, K.M., Yusof, Y., Noranai, Z., Wahab, M.S., Nasir, N.K., Alwi, M.K.M., Ariffin, A.S., Sin, M.A.M., Ramli, M.N. & Ahmad, N.
(2023) Koleksi Model Permainan Dan Latihan Dalam Kumpulan (Ldk), UTHM , 1, ISBN:9786297566610
Yusri Yusof
(2012) Pengenalan Kepada Step-Nc, UTHM , 1, ISBN:978 967 0468 11 2
Yusri Bin Yusof
(2011) 50 Alumni Uthm Kejayaan Didikan Plsp-Ittho , UTHM , 35, ISBN:9789675457326
Yusri Bin Yusof
(2010) Interoperable Manufacturing System Environment- A Step Compliant Approach To Turning Operations, VDM Publishing House Ltd. , 1, ISBN:9783639229646
Yusri Bin Yusof
(2007) A Step-Compliant Approach To Turning Operations, Ph.D Thesis, Loughborough University, Loughborough University , 1, ISBN:9781427620927
Book Chapters
Siti Nur Humaira Mazlan, Aini Zuhra Abdul Kadir, Foo Jin Hoe, and Yusri Yusof
(2020) Additive Manufacturing Process Optimization For Complex Lattice Design Architecture , Additive Manufacturing In Product Design And Development, UTM , 19, ISBN:9789835217
Yusri Yusof and Noor Diana Kasim
(2012) Comparison Of Communication With The Cnc Systems, New Development Of Manufacturing Robotic Systems And Automation, Bentham Science , 63, ISBN:9781608052813
Yusri Bin Yusof
(2011) -, Comparison Of Communication With The Cnc Systems, In The New Development Of Manufacturing Robotic Systems And Automation" Edited By Dan Zhang And Zhen Gao, Bentham Science , 1, ISBN:9781608052813
Yusri Bin Yusof
(2009) A Step Compliant Approach To Turning Operations, Advanced Design And Manufacturing Based On Step, Springer London , 144, ISBN:9781848827387
Yusri Bin Yusof
(2009) Exploring The Application Of New Data Standard For Cnc Machining, Iaeng Transactions On Electrical And Electronics Engineering Volume I - Special Edition Of The World Congress On Engineering And Computer Science 2008 , World Congress on Engineering and Computer Science , 72, ISBN:9780769535555
General Publications
Asri Selamat, Mohammad Shatar Sabran, Ahmad Esa, Yusri Yusof, Suhaimi Makminin, Aspalaila Abdullah, Norlida Hassan, Zahrul Akmal Damin, Noreina Kepal @ Nasir, Mohd Norzali Mohd, Syahrul Nizam Lukman, Noorashikin Abdul Wahab, Imran Bon @ Kasbon, Khairi Mohd & Norshazila Mohd Nasir
(2010) Modul Permulaan Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Journal
Yazid Saif , Anika Zafiah M. Rus , Yusri Yusof , Maznah Lliyas Ahmed , Sami Al-Alimi , Djamal Hissein Didane , Anbia Adam , Yeong Hyeon Gu , Mohammed A. Al-masni , Hakim Qaid Abdullah Abdulrab
(2023) Advancements In Roundness Measurement Parts For Industrial Automation Using Internet Of Things Architecture-Based Computer Vision And Image Processing Techniques, APPLIED SCIENCE, MDPI , 10, 1, ISSN:20763417
Kamran Latif, Efrain Rodriguez, Renan Bonnard, Yusri Yusof, Aini Zuhra Abdul Kadir
(2023) Expert System To Implement Step-Nc Data Interface Model On Cnc Machine, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS , 12, 5371, ISSN:02683768
Yazid Saif, Yusri Yusof, Anika Zafiah M. Rus , Atef M. Ghaleb ,Sobhi Mejjaouli, Sami Al-Alimi , Djamal Hissein Didane, Kamran Latif, Aini Zuhra Abdul Kadir, Hamood Alshalabi, Safwan Sadeq
(2023) Implementing Circularity Measurements In Industry 4.0-Based Manufacturing Metrology Using Mqtt Protocol And Open Cv: A Case Study, PLOS ONE, PLOS ONE , 10, 1, ISSN:19326203
Latif, Kamran; Rodriguez, Efrain; Bonnard, Renan; Yusof, Yusri; Kadir, Aini Zuhra Abdul
(2023) New Method To Utilize Step-Nc Data Interface Model For 3d Printing, PROGRESS IN ADDITIVE MANUFACTURING, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS , 12, 1677, ISSN:23639512
Kamran Latif, Yusri Yusof, Aini Zuhra Abdul Kadir, Renan Bonnard, Efrain Rodriguez, Nazareno de Oliveira Pacheco
(2023) New System Architecture And Algorithm Design For Indirect Step-Nc Implementation, INTERNATIONAL JOURNAL ON INTERACTIVE DESIGN AND MANUFACTURING, SPRINGER-VERLAG ITALIA S.R.L. , 8, 1895, ISSN:19552513
Noor Hatem, Yusri Yusof, Aini Zuhra A. Kadir, Kamran Latif , M.A Mohammed
(2021) A Novel Integrating Between Tool Path Optimization Using An Aco Algorithm And Interpreter For Open Architecture Cnc System, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, ELSEVIER LTD , 9, 1, ISSN:9574174
Kamran Latif, Anbia Adam, Yusri Yusof, Aini Zuhra Abdul Kadir
(2021) A Review Of G Code, Step, Step-Nc, And Open Architecture Control Technologies Based Embedded Cnc Systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA DEUTSCHLAND GMBH , 6, 2549, ISSN:02683768
Noor Hatem, Yusri Yusof, Aini Zuhra A. Kadir, Kamran Latif& Mohammed M. Abedlhafd
(2021) Optimization And Execution Of Multiple Holes-Drilling Operations Based On Step-Nc, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA DEUTSCHLAND GMBH , 6, 2031, ISSN:2683768
Aini Zuhra Abdul Kadir, Yusri Yusof, Md Saidin Wahab
(2020) Additive Manufacturing Cost Estimation Models - A Classification Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER , 4, 4033, ISSN:02683768
Maznah Iliyas Ahmad, Yusri Yusof, Md Elias Daud& Kamran Latiff, Aini Zuhra Abdul Kadir, Yazid Saif
(2020) Machine Monitoring System: A Decade In Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER NATURE , 6, 3645, ISSN:02683768
Siti Nur Humaira Mazlan, Aini Zuhra Abdul Kadir, Yusri Yusof, Md Saidin Wahab
(2020) Overhang Analysis Fabricated Using Fused Deposition Modeling Technique, JOURNAL OF ADVANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND APPLICATION, UTHM , 6, 38, ISSN:27167097
Yazid Saif, Yusri Yusof, Kamran Latif, Aini Zuhra Abdul Kadir, Maznah lliyas Ahmed
(2020) Systematic Review Of Step-Nc-Based Inspection, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, SPRINGER NATURE , 6, 3619, ISSN:02683768
Mohd Fairuz Alias, Mohammad Sukri Mustapa, Yusri Yusof, Mohd Idrus Mohd Masirin, Mahmod Abd Hakim Mohamad
(2020) The Primary Study Of Peat Soil In Wood Plastic Composite, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY , SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 6, 1251, ISSN:20054238
Hatema, N., Yusof, Y., Kadir, A.Z.A., Mohammed, M.A.b
(2019) A State-Of-The-Art Study Of Cloud Manufacturing, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 2, 34, ISSN:2227524X
NOORDIANA KASSIM, YUSRI YUSOF, HAFSA MOHAMMAD NOOR, MOHD NAJIB JANON, HANNES MASANDIG
(2019) Cloud Manufacturing Framework Based On Step-Nc Machine Tool For Capturing Design And Manufacturing Data, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP PUBLISHING , 3, 1, ISSN:17426596
Tijjani Abdullahi, Zawati Harun, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Khairul Nazri Yusof, Ainun Rahmawati, Muhamad Zaini Yunos, Mohd Amri Lajis, Yusri Yusof
(2019) Preliminary Studies On Hydrothermal Synthesis Of Zeolite From Malaysian Kaolinite Clays, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, UTM press , 6, 78, ISSN:2289599X
Adam, A., Yusof, Y., Iliyas, M., Saif, Y., Hatem, N.
(2018) Review On Manufacturing For Advancement Of Industrial Revolution 4.0, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 93, ISSN:2229838X
Latif, K., Yusof, Y., Latif, Q.B.A.I, Jamaludin, S.N.S., Zaki, W.M.
(2017) New Open Cnc Machine Motion Control System For Iso 14649 And Iso 6983, JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, American Scientific Publishers , 2, 5024, ISSN:19366612
Sivaraos, Leong, S.T., Yusof, Y., Tan, C.F.
(2016) An Experimental And Numerical Investigation Of Tensile Properties Of Stone Wool Fiber Reinforced Polymer Composites, ADVANCED MATERIALS LETTERS, VBRI Press , 4, 888, ISSN:09763961
Latif K., Yusof Y., Nassehi A., Alias Imran Latif Q. B.
(2016) Development Of A Feature-Based Open Soft-Cnc System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, Springer Verlag , 12, ISSN:0268-3768
Fakhruddin Esa and Yusri Yusof
(2016) Implementing Overall Equipment Effectiveness (Oee) And Sustainable Competitive Advantage: A Case Study Of Hicom Diecastings Sdn. Bhd (Hdsb), ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 1, 199, ISSN:18196608
Yusof Y., Latif K.
(2016) New Technique For The Interpretation Of Iso 14649 And 6983 Based On Open Cnc Technology, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, Taylor & Francis , 148, ISSN:0951192X
Yusri Yusof, Nazuandi bin Mat Nawi and Muhammad Shazni Hilmi Bin Alias
(2016) Pineapple Leaf Fiber And Pineapple Peduncle Fiber Analyzing And Characterization For Yarn Production, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 4202, ISSN:18196608
Yusof Y., Yahya S.A., Adam A.
(2016) Pineapple Leaf Fibre Extractions: Comparison Between Palf M1 And Hand Scrapping, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 2129, ISSN:18196608
Noordiana Kassim , Yusri Yusof and Mohd Zakiyamani Awang
(2016) Reviewing Iso 14649 Through Iso 10303, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , Asian Research Publishing Network (ARPN) , 5, 6599, ISSN:1819-6608
Yusri Yusof & Kamran Latif
(2015) A Novel Iso 6983 Interpreter For Open Architecture Cnc Systems, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, Springer London , 4, 1777, ISSN:14333015
Ching Theng Koh, Cheng Yee Low, Yusri bin Yusof
(2015) Structure-Property Relationship Of Bio-Inspired Fibrous Materials, PROCEDIA COMPUTER SCIENCE , elsevier , 1, 411, ISSN:18770509
M. S. MUSTAPA, S. D. SABDIN, A. L. MOHD TOBI, M. S. WAHAB, M. R. M. YUNUS, Y. YUSOF
(2015) The Effects Of Heat And Compression On Moisture Content And Water Absorption Of Palf/Sugarcane Bagasse Composition In Disposable Plate Production, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Pub , 1, 272, ISSN:16627482
N. F. Nasir and Y. Yusof
(2015) The Efforts On Sustainability Of The Achievement Fkmp On Qs World University Ranking Top 300 By Subject, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION IN MECHANICAL ENGINEERING AND ADVANCED MATERIALS, International Journal of Innovation in Mechanical Engineering and Advanced Materials , 11, 1, ISSN:24775428
Mohammad Sukri Mustapa, Saiful Din Sabdin, Erween Abd Rahim, Md Saidin Wahab And Yusri Yusof
(2014) Effect Of Heat Compression On The Tensile Strength Of Palf/Sugarcane Bagasse For Disposable Plate, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 10, 362, ISSN:16627482
Noordiana Kassim, Yusri Yusof, Mahmod Abd Hakim Mohamad, Mohd Najib Janon and Rafizah Mohd Hanifa
(2013) Development Of Step-Nc Based Machining System For Machining Process Information Flow, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 4, 278, ISSN:16609336
Yusri Yusof, Mohd Rizal Ahmad, Md Saidin Wahab, Mohammad Sukri Mustapa and Mohd Salleh Tahar
(2012) Producing Paper Using Pineapple Leaf Fiber, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 3382, ISSN:16628985
Prosiding / Seminar
Keong, C.W., Yusof, Y.
(2017) A Novel Approach For Automatic Machining Feature Recognition With Edge Blend Feature, EDP SCIENCES , 1, ISBN: 2261236X
Noordiana Kassim, Yusri Yusof, Mahmod Abd Hakim Mohamad, Abdul Halim Omar, Rosfuzah Roslan, Ida Aryanie Bahrudin, Mohd Hatta Mohamed Ali
(2017) An Overview Of Cloud Implementation In The Manufacturing Process Life Cycle, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 012023, ISBN:1757-899X
Noordiana Kassim, Yusri Yusof, Mahmod Abd Hakim Mohamad, Abdul Halim, Omar, Rosfuzah Roslan, Ida Aryanie Bahrudin, Mohd Hatta Mohamed Ali
(2017) An Overview Of Cloud Implementation In The Manufacturing Process Life Cycle, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Azrie Ariffin and Yusri Yusof
(2017) Effect Of Extraction Process And Surface Treatment On The Mechanical Properties In Pineapple Leaf Fibre, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Muhammad Firdaus Mazalan,Yusri Yusof
(2017) Natural Pineapple Leaf Fibre Extraction On Josapine And Morris, EDP SCIENCES , 1, ISBN: 2261236X
Danish Ali, Yusri Yusof and Anbia Adam
(2017) Safety Culture And Issue In The Malaysian Manufacturing Sector, EDP SCIENCES , 1, ISBN: 2261236X
Yusof Y., Keong C.W.
(2016) Developing A Step-Compliant Database System In Supporting Product Life Cycle Applications, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261236X
Latif K., Yusof Y.
(2016) New Method For The Development Of Sustainable Step-Compliant Open Cnc System, Procedia CIRP , 230 , ISBN:22128271
Yusof, Y., Latif, K
(2015) Development Of New Open Soft-Cnc System , Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc , ISBN:9781479979523
49. Yusof, Y., Latif, K
(2014) New Interpretation Module For Open Architecture Control Based Cnc Systems , Elsevier , ISBN:22128271
Yusof, Y., Yahya, S.A., Adam, A
(2014) Novel Technology For Sustainable Pineapple Leaf Fibers Productions , Procedia CIRP , ISBN:22128271
Chen Wong Keong and Yusri Yusof
(2012) Developing A Feature-Based System For Automated Machining Feature Recognition (Iso 10303 Ap 224) Of Prismatic Components, Trans Tech Publications , ISBN:978-3-03785-510-2
Md Saidin Wahab, Yusri Yusof, Noraniah Kassim and Zainul Ahmad Rajion
(2012) Integrated System For Denture Design And Manufacturing, Trans Tech Publications, Switzerland. , ISBN:978-3-03785-510-2
Mohd Elias Daud, Yusri Yusof and Mohammad Minhat,
(2012) Interoperable Cnc Machine Via Function Block And Step-Nc Data Model For Milling Operation, Trans Tech Publications , ISBN:978-3-03785-510-2
Yusnani Hajar Arifin, , Yusri Yusuf
(2012) Mycelium Fibers As New Resource For Environmental Sustainability , Procedia Engineering , ISBN:1877-7058
Mohd Zulhasyree Mohd Zulkifli Cheng and Yusri Yusof
(2012) Performance Of Turning Steels By Using Polycrystalline Cubic Boron Nitride Cutting Tool, Trans Tech Publications , ISBN:1662-7482
Yusri Bin Yusof
(2011) A Framework For A Development Of An Intelligent Cnc Controller Based On Step-Nc
Yusri Bin Yusof
(2011) A Review Development Of Intelligent Cnc Controller Based On Step-Nc
Yusri Bin Yusof
(2011) Analysis Of Springback Problem On Aluminium Sheet In Metal Forming Process
Yusri Bin Yusof
(2011) Manufacturing Of Biocompatible Implant Component Using Rapid Prototyping Technology
Yusri Bin Yusof
(2011) Physical Properties And Fracture Surface Of Acrylic Denture Bases Processed By Conventional And Vacuum Casting Fabrication Technique
Yusri Bin Yusof
(2011) Producing Paper Using Pineapple Leaf Fiber
Yusri Bin Yusof
(2011) Stepbased Product Data Model For Turn-Mill Operations
Yusri Bin Yusof
(2010) Design Of Step-Compliant System For Turn-Mill Operations Using Xml
Yusri Bin Yusof
(2010) Review Of Step-Nc Compliant System For Turn-Mill Operations
Yusri Bin Yusof
(2010) Step-Nc Code Generator System For Intelligent Cnc
Yusri Bin Yusof
(2010) The New Standard (Iso 14649) To Address The Process Planning And Machining
Yusri Bin Yusof
(2009) Comparative Product Data Model For Rp And Cnc Milling
Yusri Bin Yusof
(2009) Comparative Study Between Physical File Part-21 Step-Nc And G&M Code Iso6983
Yusri Bin Yusof
(2009) Comparison Of Product Data Model Between Rapid Prototyping And Cnc Milling 3-Axis
Yusri Bin Yusof
(2009) Intelligent Manufacturing System : Step-Nc
Yusri Bin Yusof
(2009) Interoperable Cnc System For Turning Operation
Yusri Bin Yusof
(2009) Iso 14649 (Step-Nc): New Standards For Cnc Machining
Noordiana Kassim
(2009) Iso14649 Code Generator For Intelligent Manufacture For Step-Nc Compliant Machining, The Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS) , ISBN:-
Yusri Bin Yusof
(2009) Step-Compliant Numerical Control Programme Generator
Yusri Bin Yusof
(2009) Step-Nc-Compliant Systems For The Manufacturing Environment
Yusri Bin Yusof
(2008) Development Of Alternative Material For Three Dimensional Printer (3dp)
Yusri Bin Yusof
(2007) A Step Compliant System For Turning Operations
Yusri Bin Yusof
(2007) Application Of Step-Nc For Cnc Machining Of Asymmetrical Components
Yusri Bin Yusof
(2007) Interoperable Cnc For Global Manufacturing
Yusri Bin Yusof
(2006) Machining Of Rotational Asymmetric Components With A Single Turning Centre
Yusri Bin Yusof
(2006) The Design Of A Step-Nc Compliant Cad/Cap/Cam System For The Manufacture Of Rotational Parts On A Cnc Turning Centre
Yusri Bin Yusof
(2005) Interoperable Process Planning Facility For Turn/Mill Components
Yusri Bin Yusof
(2005) Step Compliant Nc For Interoperable Manufacture Of Turn/Mill Discrete Components

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P037 PERKHIDMATAN MEREKABENTUK DAN MENGUJILARI PERALATAN PEMPROSESAN SERAT NANAS LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA 01/04/2013 01/03/2014

YearDescriptionLevel
2023External Assessor / External Reviewer for Assessor Promotion to the rank of Associate Professor, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, February 2023 International
2023 - 2024 Member for ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) , Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, November 2023 International
2023Keynote Speaker for Keynote Speaker for Sustainable Design, Materials and Manufacturing in Engineering (ISDMME 2023)? during April 5-6,2023. , Dr NGP Institute of Technonogy Coimbatore, , India, April 2023 International
2023External Examiner for JEMPUTAN KE SESI VIVA VOCE DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN PEMBUATAN) SECARA MOD PENYELIDIKAN ? AHMAD FAIRUZ BIN MANSOR (1740512557), UNIMAP, Malaysia, January 2023 National
2023Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXAMINER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXAMINER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai SIED 23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Keynote Speaker for JEMPUTAN MENYAMPAIKAN PEMBENTANGAN SEMINAR MASYARAKAT BERKARBON RENDAH , Pejabat Daerah Muar, Malaysia, January 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan sebagai panel temuduga calon pelajar fast track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Keynote Speaker for PROGRAM BICARA UTHM PRIHATIN BIL. 2/2023: ?KERANA SIHAT ADALAH NIKMAT? SEMPENA MAJLIS PERASMIAN SERAMBI ILMU RAKYAT (S.I.R.) CORNER & PENYERAHAN BANTUAN AWAL PENGAJIAN BANK RAKYAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH DAN MODERATOR RETREAT YAYASAN AMAL MALAYSIA CAWANGAN JOHOR, Yayasan Amal Malaysia, Malaysia, March 2023 National
2023External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, March 2023 National
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program Transformasi Minda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Keynote Speaker for ICAMMT 2023 and deliver a keynote speech entitled ?CNC Machines with Digitalization and AI Towards Smart Manufacturing, AEIC, China, April 2023 International
2023External Examiner for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS (PhD) , UIA, Malaysia, May 2023 National
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program Transformasi Minda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Pembentangan Pre Viva Pelajar Program Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023External Examiner for Pelantikan Dan Jemputan Sebagai Penceramah Pemeriksa Luar (External Examiner) Bagi Penilaian Program Diploma Kejuruteraan Mekatronik, Di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Kota Bharu, Politeknik Kota Bharu, Malaysia, May 2023 National
2023Guest Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL JEMPUTAN PROGRAM BICARA PRIHATIN BIL.2/2023 DALAM MAJLIS PERASMIAN SERAMBI ILMU RAKYAT (SIR) CORNER DAN PENYERAHAN BANTUAN AWAL PENGAJIAN BANK RAKYAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 - 2025 External Examiner for APPOINTMENT AS PROGRAMME ASSESSOR (PA) FOR ACADEMIC SESSION 2023 ? 2025 (UNIKL ? MIDI) , UniKL, Malaysia, June 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Appointment as Peer Reviewer of International Conference on Machine Vision, Image Processing & Imaging Technology, MVIPIT 2023, China, July 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Lantikan Sebagai Penilai Luar Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (DS54), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, March 2023 National
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program UTHM LEADERSHIP Development Programme (ULead) Siri 2 Bagi Tahun 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Kursus Metodologi Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar (External Examiner) Bagi Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia, September2023 National
2023Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA-VOCE) - ONLINE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar (External Examiner) Bagi Program diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia, October 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS, International Islamic University Malaysia, Malaysia, October 2023 National
2023Mentor for Pelantikan Sebagai Mentor Staf Akademik Pusat Pengajian Diploma (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Mentor for Pelantikan Sebagai Mentor Staf Akademik Pusat Diploma (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Invited Lecturer for Perkongsian Pengalaman Kerjaya Sebagai Pensyarah Dan Kaedah Menjalankan Penyelidikan Dan Penerbitan, Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, October 2023 National
2023Facilitator for Jemputan Sebagai Fasilitator Bagi Bengkel Penulisan Proposal Permohonan Geran Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Mosti) Bagi Warga Politeknik Dan Kolej Komuniti Tahun 2023, Pusat Penyelidikan Dan Inovasi, Malaysia, October 2023 National
2023Industrial Adviser for Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Kolej Komuniti Segamat, Kolej Komuniti Segamat , Malaysia, October 2023 National
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI BENGKEL HANDS-ON EMPOWERING RESEARCHERS WITH GENERATIVE AI: TOOLS AND TECHNIQUES, Politeknik Banting, Malaysia, October 2023 National
2023 - 2025 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for JEMPUTAN KE SESI LAWATAN PEMERIKSA LUAR PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN, FAKULTI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MEKANIKAL, UniMAP, UniMAP, Malaysia, December 2023 National
2023 - 2025 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DI JABATAN TEKNOLOGI INDUSTRI (BMIM) DI FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PEMBUATAN (UTeM), UTeM, Malaysia, December 2023 National
2023 - 2024 Senate Members for Ahli Senat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 - 2025 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, UTM, Malaysia, November 2023 National
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH UNTUK PROGRAM "PROFESSOR TALK", Sek Men Keb Suria Perdana, Malaysia, July 2023 District
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMA MOTIVASI MURID BERSAMA IBU BAPA, Sek Keb Tebuk Pancur, Semaggol, Malaysia, September2023 District
2023Keynote Speaker for 2023 9th International Conference on Applied Materials and Manufacturing Technology (ICAMMT 2023), Guangdong AiScholar Institute of Academic Exch, China, April 2023 International
2022Visiting Teaching Staff for Jemputan & Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar - bagi Program Persijilan Profesional di Bawah Pembiayaan HRD Corp Claimable Program, Polteknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, April 2022 National
2022Speaker for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, November 2022 National
2022External Examiner for External Examiner Appointment, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, September2022 National
2022Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH KURSUS METODOLOGI PENYELIDIKAN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Keynote Speaker for 4th ICo-ASCNITech 2022 Keynote Speaker, Politeknik Negeri Padang, Indonesia, October 2022 International
2022External Examiner for PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN DIPLOMA,, UniMAP, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, June 2022 National
2022Invited Lecturer for Jemputan Round Table Discussion, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, October 2022 National
2022Keynote Speaker for Extramural Lecture Series, Ramco Institute Of Technology, India, January 2022 International
2022Keynote Speaker for Keynote Speaker of ICMIAM 2022, Academic Exchange Information Cente rChina, Academic Exchange Information Cente rChina, China, February 2022 International
2022Keynote Speaker for Keynote Speaker Universitas Mitra Indonesia, Universitas Mitra Indonesia, Indonesia, July 2022 International
2022Member for i-Connect Industry 4.0: Collaborative Network Innovation Workshop, nanomalaysia, Malaysia, September2022 National
2022Instructor/lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, September2022 National
2022 - 2025 Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Siswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Kampus Cawangan, Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institue/Program Baru/Pengambilan Pelajar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 - 2025 Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan/Keputusan Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022Supervisor for Pelantikan Sebagai Penyelia Fakulti Untuk Kursus Latihan Industri FKMP Semester III Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Advisor/Chairman for Penasihat Industri Kolej Komuniti Segamat, Kolej Komuniti Segamat, Malaysia, September2022 National
2022Assessor / Reviewer for Doktor Falsafah (MQA/FA 10917-01), Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, August 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Appointment As An External Assessor, International Islamic University Malaysia, Malaysia, September2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Professor Madya, University Utara Malaysia, Malaysia, August 2022 National
2022Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, August 2022 National
2022Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Kursus Pemantapan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Modul ZPP 10103 Pembelajaran Dan Pengajaran Pengajian Tinggi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022External Examiner for Pelantikan Pemeriksa Luar Tesis Doktor Falsafah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, July 2022 National
2022Keynote Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI ?KEYNOTE SPEAKER? BAGI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2022, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, July 2022 National
2022 - 2024 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan Semula Sebagai Penilai Luar Kenaikan Pangkat Ahli Akademik, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, May 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI LUAR BAGI KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DS54, Universiti MAlaysia Pahang, Malaysia, June 2022 National
2022Speaker for JEMPUTAN SEBAGA! PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN KERTAS ILMIAH, POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, Malaysia, May 2022 National
2022Committee Member for Technical Program Committee Chair of The 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing (MEIM 2022), Academic Exchange Information Center, China, July 2022 International
2022Keynote Speaker for International Conference On Engineering Research, P.S.R. Engineering College, India, April 2022 International
2022Chairman for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON OF AN ORAL EXAMINATION, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022Speaker for Jemputan Sebagai Penceramah Kursus Penulisan Ilmiah, Politeknik Jeli, Malaysia, April 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Panel Penilai Audit Pematuhan SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN AUTOMOTIF), FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, March 2022 National
2022Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI TEMUDUGA CALON PELAJAR FAST TRACK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022External Examiner for Jemputan Lawatan Pemeriksa Luar Bagi Program Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri Dengan Kepujian, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, March 2022 National
2022Speaker for Tawaran Jemputan Sebagai Penceramah Bagi webinar "TOWARDS EXCELLENCE IN RESEARCH & INNOVATION" , Kolej Komuniti Segamat, Malaysia, March 2022 National
2022Evaluation Panel of Project/Student for Surat Lantikan Panel Fast Track Mac , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Invited Lecturer for Jmputan Sebagai Tetamu Kehormat Majlis Konvokesyen Politeknik Ibrahim Sultan Kali Ke-26, Politeknik Ibrahim Sultan , Malaysia, March 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Appointment as Evaluator for Manipal International University FRGS Grants 2022-1, MANIPAL International University, Malaysia, March 2022 National
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for Jemputan Dan Juga Pelantikan Sebagai Perunding Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Politeknik, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, March 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar Bagi Penilaian Hasil Penyelidikan Dan Penerbitan Untuk Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Professor , Universiti Utara Malaysia, Malaysia, March 2022 National
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras NDA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Tetap Audit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia, Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, January 2022 National
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras MOU Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dengan Digital Transformation Consulting, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Pegawai Penyelaras Penubuhan Pusat Digital & Retro-Fit Machinecentre (D&R Machine Center) Di Fakulti Kejuruteraanmekanikal Dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras MOU Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dengan MTS Workskill SDN. BHD., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022Invited Lecturer for Undangan Sebagai Perasmi Ke Majlis Konvokesyen Ke-6 Kolej Vokasional , Kolej Vokasional Kluang, Malaysia, February 2022 National
2022Assessor / Reviewer for JEMPUTAN SEBAGAI PANEL PENILAI PROJEK PENYELIDIKAN TVET APPLIED RESEARCH GRANT SCHEME (T-ARGS), Politeknik Mersing, Malaysia, February 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Foreign Reviewer, NED University Of Engineering And Technology, Pakistan, January 2022 International
2022Committee Member for Technical Committee for the 6th International Conference on Mechanical, Aeronautical and Automotive Engineering and The 13th International Conference on Mechatronics and Manufacturing, , Nagoya Institute of Technology, Japan , China, February 2022 International
2022Academic Editor / Editor for Invite to act as an Editor (Lecture Notes in Mechanical Engineering), Ramco Institute of Technology, India, March 2022 International
2022 - 2023 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, March 2022 National
2021 - 2024 Board of Director for Ahli Lembaga Pengarah UTHM, KPT, Malaysia, May 2021 National
2021 - 2023 External Examiner for PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN, UTeM, Malaysia, August 2021 National

YearDescription
2023 Examiner for Adzra Ibrahim Bin Abdul Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Hazly Bin Ahmad Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Amir Zuhairi Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chairel Azezee Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Eshmen Ryan Gilong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Zharfan Danial Bin Ahmad Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Irfan Bin Md Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Thaqif Amjad Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Navinn Vijiyakumar , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Hidayah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Aida Muzirah Binti Mohd Murad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Amira Natasha Binti Mohamed Faizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Farhana Binti Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Farhana Binti Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Khairul Husni Bin Arsad @ Assa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Shahrizan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Umar Faris Bin Mohamad Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuruddin Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tan Wei Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Teh Kian Yeong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Ahmad Khalifa Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Khalifa Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Naim Bin Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Arvind A/L Maniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Eshmen Ryan Gilong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lay Zhan Yek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Zulkhairie Bin Mohd Zulfadhli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Baihaqqi Bin Abdullah Azid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Baihaqqi Bin Abdullah Azid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Danish Akmal Bin Dahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Irfan Bin Md Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Taufiq Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aida Muzirah Binti Mohd Murad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Amira Natasha Binti Mohamed Faizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurshafawati Binti Rosnizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Abdul Wafiy Bin Abdul Halim, Nextgen Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Amirul Naim Bin Zahari, Top Glove Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Foo Weng Chun, Sun Yuen Rubber Manufacturing Co. Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Loke Cheng Hong, Chemresistrol Engineering Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Khairul Husni Bin Arsad @ Assa'Ad, Comfort Rubber Gloves Industries Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Abqari Bin Hazni, Scope Manufacturers Sdn. Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Adib Bin Anuar, Nextgen Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Iqmal Aizat Bin Majibul Rahman, Nextgen Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Luqman Hakim Bin Noor Bakri, Nextgen Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syaaban Bin Zainal Badri, Hume Cembourd Industries Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Thaqif Amjad Bin Abu Bakar, Top Glove Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syahin Ammar Bin Shahrul Azlan, Top Glove Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Wan Muhammad Faiz Bin Mohd Roslan, Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd., 2022
2022 Main Supervisor for Zohaib Khan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdul Salam Fauwaz Bin Ahmad Husni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mattew Anak Wan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Khairul Husni Bin Arsad @ Assa'Ad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Izzat Baihaqi Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Umar Faris Bin Mohamad Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuruddin Bin Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Aiman Haziq Bin Khairol Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aniq Afifie Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arvind A/L Maniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Danial Afiq Bin Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Danial Afiq Bin Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lay Zhan Yek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Saifuddin Bin Sukito, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Saifuddin Bin Sukito, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Alif Bin Mat Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hazim Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Hazim Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alif Qayyum Bin Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Danish Akmal Bin Dahlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Iman Imran Bin Hishamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Iqbal Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurshafawati Binti Rosnizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyafiqah Binti Hairullidzam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vikneas Patmanathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yagirtana A/P Selvakumaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Sumair Haleem, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Salam Fauwaz Bin Ahmad Husni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Afiq Umar Bin Che Mat Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Afiq Umar Bin Che Mat Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Andy Liew Li Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mattew Anak Wan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Izzat Baihaqi Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Hani Afiqah Binti Mohd Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yap He Fu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdul Aziz Shabudin Bin Sirajuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunisa Asilah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Alif Bin Mat Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alif Qayyum Bin Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amirul Naim Bin Amiruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Azrai Ikram Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hazim Bin Mohd Hanapiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rasyid Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shahnizam Bin Jafry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Zaifarahana Binti Zul-Na'Im, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Nadzirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Syahida Binti Zainal Azim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tamil Vaanan A/L Kunasekaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yagirtana A/P Selvakumaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Temoor Abbas, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Andy Liew Li Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Mohd. Nazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Hani Afiqah Binti Mohd Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sharifah Nur Binti Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yap He Fu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Muhammad Ruhaizad Bin Mohamad Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ezureen Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Zohaib Khan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khairah Binti Md Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Rofidi Bin Taib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sharifah Nur Binti Mazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sharifah Nur Binti Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Tarmimi Bin Md Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amin Bin Rosnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Aminuddin Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Izzati Binti Azanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shirlyvia Sheren Grita, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Balqis Binti Abd Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Chiew Soon Yik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Khairah Binti Md Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Rofidi Bin Taib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Afika Binti Raja Umar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Sharmilah Binti Tony, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Sharmilah Binti Tony, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Mohd Fairuz Bin Alias, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Abdul Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Fauzi Bin Nor Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Iqbal Aqil Bin Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Aiman Bin Abd Halid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Saiful Izwan Bin Mohd Dahalan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fatin Binti Mohd Latib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Maznah Binti Iliyas Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Noor Hatem Obayes, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Sarah Najm Obaid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Yazid Abdullsameea Mohammed Saif, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Azrie Bin Sidi Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Chiew Soon Yik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Logeswaran A/L Pachaiyappan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Logeswaran A/L Pachaiyappan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Mazalan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Afika Binti Raja Umar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Abdul Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Fauzi Bin Nor Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Zahid Bin Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Aizat Hanis Bin Mohamed Zulkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Iqbal Aqil Bin Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Aiman Bin Abd Halid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Saiful Izwan Bin Mohd Dahalan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Fatin Binti Mohd Latib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tharmaraj A/L Sreedharan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Danish Ali Memon , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Khairil Anbia Bin Chi Adam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Azrie Bin Sidi Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Dzulzafrie Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Dzulzafrie Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Mazalan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Danieal Asyraf Bin Zakaria, Tnb Hydro Sdn. Bhd., 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Hor Khai Woei, Samadra Shipyard And Engineering Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohamad Naim Bin Zainal Abidin, Salutica Allied Solutions Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohamed Imran Bin Mohamed Ameen, Politeknik Sultan Azlan Shah, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nursyaraffi Bin Mohd Nazri, Tnb Hydro Sdn. Bhd., 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Yogeswaran A/L Marathaiveran, Lembaga Air Perak (Lap), 2015
2014 Main Supervisor for Fakhruddin Bin Esa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Md Rayhan Sarker, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Mohd Fahrurazi Bin Mohd Nor, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Khairil Anbia Bin Chi Adam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mustajab Bin Mohd Yakin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Kamran Latif, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nurul Zakiah Binti Zamri Tan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Siti Asia Binti Yahya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Ashuvila Binti Mohd Aripin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Mohd Zainuri Bin Mohd Hatta, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Noordiana Binti Kassim @ Kasim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Siti Kyadijah Binti Ahmad Saferi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Chen Wong Keong, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Elias Bin Daud, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Fahrurazi Bin Mohd Nor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Sharifah Nur Hidayah Binti Syed Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Noraniah Binti Kassim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Noordiana Binti Kassim @ Kasim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Nurul Zakiah Binti Zamri Tan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescriptionLevel
2023External Assessor / External Reviewer for Assessor Promotion to the rank of Associate Professor, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, February 2023, February - January 2023 International
2023Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) , Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, December 2023, December 2023 National
2023Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, Politeknik METrO Tasek Gelugor,, Malaysia, January 2023, January 2023 National
2023Keynote Speaker for Keynote Speaker for Sustainable Design, Materials and Manufacturing in Engineering (ISDMME 2023)? during April 5-6,2023. , Dr NGP Institute of Technonogy Coimbatore, , India, April 2023, April 2023 International
2023External Examiner for JEMPUTAN KE SESI VIVA VOCE DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN PEMBUATAN) SECARA MOD PENYELIDIKAN ? AHMAD FAIRUZ BIN MANSOR (1740512557), UNIMAP, Malaysia, January 2023, January 2023 National
2023Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXAMINER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXAMINER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai SIED 23, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023Keynote Speaker for JEMPUTAN MENYAMPAIKAN PEMBENTANGAN SEMINAR MASYARAKAT BERKARBON RENDAH , Pejabat Daerah Muar, Malaysia, January 2023, January 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Pelantikan sebagai panel temuduga calon pelajar fast track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023Keynote Speaker for PROGRAM BICARA UTHM PRIHATIN BIL. 2/2023: ?KERANA SIHAT ADALAH NIKMAT? SEMPENA MAJLIS PERASMIAN SERAMBI ILMU RAKYAT (S.I.R.) CORNER & PENYERAHAN BANTUAN AWAL PENGAJIAN BANK RAKYAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, March 2023, March 2023 National
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH DAN MODERATOR RETREAT YAYASAN AMAL MALAYSIA CAWANGAN JOHOR, Yayasan Amal Malaysia, Malaysia, March 2023, March 2023 National
2023External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, March 2023, March 2023 National
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program Transformasi Minda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023Keynote Speaker for ICAMMT 2023 and deliver a keynote speech entitled ?CNC Machines with Digitalization and AI Towards Smart Manufacturing, AEIC, China, April 2023, April 2023 International
2023External Examiner for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS (PhD) , UIA, Malaysia, May 2023, May 2023 National
2023Committee Chairman for Pengerusi PIBG Sek Men Sains Johor, Sek Men Sains Johor, Malaysia, April 2023, April 2023 District
2023Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH), Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, May 2023, May - June 2023 National
2023Invited Lecturer for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MODUL ZPP 10103 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENGAJIAN TINGGI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023, August 2023 University
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program Transformasi Minda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023Examiner for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Bagi Pembentangan Pre Viva Pelajar Program Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023External Examiner for Pelantikan Dan Jemputan Sebagai Penceramah Pemeriksa Luar (External Examiner) Bagi Penilaian Program Diploma Kejuruteraan Mekatronik, Di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Kota Bharu, Politeknik Kota Bharu, Malaysia, May 2023, May 2023 National
2023 - 2027 Committee Member for Pelantikan Sebagai Pegawai Penyelaras Dan Ahli Di Bawah Memorandum Persefahaman (MOU) Di Antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Dengan Yayasan Amal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 - April 2027 University
2023Guest Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL JEMPUTAN PROGRAM BICARA PRIHATIN BIL.2/2023 DALAM MAJLIS PERASMIAN SERAMBI ILMU RAKYAT (SIR) CORNER DAN PENYERAHAN BANTUAN AWAL PENGAJIAN BANK RAKYAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023 - 2025 External Examiner for APPOINTMENT AS PROGRAMME ASSESSOR (PA) FOR ACADEMIC SESSION 2023 ? 2025 (UNIKL ? MIDI) , UniKL, Malaysia, June 2023, June 2023 - June 2025 National
2023External Assessor / External Reviewer for Appointment as Peer Reviewer of International Conference on Machine Vision, Image Processing & Imaging Technology, MVIPIT 2023, China, July 2023, July 2023 International
2023Assessor / Reviewer for Lantikan Sebagai Penilai Luar Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (DS54), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, March 2023, March 2023 National
2023Guest Speaker for Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, June 2023, June 2023 National
2023Guest Speaker for Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, September 2023, September 2023 National
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Program UTHM LEADERSHIP Development Programme (ULead) Siri 2 Bagi Tahun 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023Guest Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Kursus Metodologi Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar (External Examiner) Bagi Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia, September 2023, September 2023 National
2023Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA-VOCE) - ONLINE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023Academic Program Advisor for MESYUARAT JAWATANKUASA PENASIHAT KOLEJ BIL.1/2023 KOLEJ KOMUNITI KLUANG, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI., Kolej Komuniti Kluang, Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar (External Examiner) Bagi Program diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (DTP), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for APPOINTMENT AS EXTERNAL EXAMINER FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS, International Islamic University Malaysia, Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023Mentor for Pelantikan Sebagai Mentor Staf Akademik Pusat Pengajian Diploma (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Mentor for Pelantikan Sebagai Mentor Staf Akademik Pusat Diploma (CeDS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Invited Lecturer for Perkongsian Pengalaman Kerjaya Sebagai Pensyarah Dan Kaedah Menjalankan Penyelidikan Dan Penerbitan, Politeknik METrO Tasek Gelugor, Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023Facilitator for Jemputan Sebagai Fasilitator Bagi Bengkel Penulisan Proposal Permohonan Geran Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Mosti) Bagi Warga Politeknik Dan Kolej Komuniti Tahun 2023, Pusat Penyelidikan Dan Inovasi, Malaysia, October 2023, October - November 2023 National
2023Industrial Adviser for Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Kolej Komuniti Segamat, Kolej Komuniti Segamat , Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI BENGKEL HANDS-ON EMPOWERING RESEARCHERS WITH GENERATIVE AI: TOOLS AND TECHNIQUES, Politeknik Banting, Malaysia, October 2023, October - November 2023 National
2023 - 2025 Committee Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA INDUK KELAB STAF UTHM {KSUTHM) sESt 2023/2025, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 - October 2025 University
2023 - 2025 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for JEMPUTAN KE SESI LAWATAN PEMERIKSA LUAR PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN, FAKULTI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MEKANIKAL, UniMAP, UniMAP, Malaysia, December 2023, December 2023 - November 2025 National
2023 - 2025 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DI JABATAN TEKNOLOGI INDUSTRI (BMIM) DI FAKULTI TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PEMBUATAN (UTeM), UTeM, Malaysia, December 2023, December 2023 - November 2025 National
2023 - 2024 Senate Members for Ahli Senat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 - May 2024 University
2023 - 2025 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, UTM, Malaysia, November 2023, November 2023 - November 2025 National
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH UNTUK PROGRAM "PROFESSOR TALK", Sek Men Keb Suria Perdana, Malaysia, July 2023, July 2023 District
2023Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMA MOTIVASI MURID BERSAMA IBU BAPA, Sek Keb Tebuk Pancur, Semaggol, Malaysia, September 2023, September 2023 District
2023 - 2024 Member for ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) , Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, November 2023, November 2023 - November 2024 International
2023Keynote Speaker for 2023 9th International Conference on Applied Materials and Manufacturing Technology (ICAMMT 2023), Guangdong AiScholar Institute of Academic Exch, China, April 2023, April 2023 International
2022Instructor/lecturer for Jemputan & Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar - bagi Program Persijilan Profesional di Bawah Pembiayaan HRD Corp Claimable Program,, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, March 2022, March 2022 Private
2022Visiting Teaching Staff for Jemputan & Pelantikan Selaku Tenaga Pengajar - bagi Program Persijilan Profesional di Bawah Pembiayaan HRD Corp Claimable Program, Polteknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, April 2022, April 2022 National
2022Speaker for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, November 2022, November 2022 National
2022Senate Members for JEMPUTAN SEBAGAI TETAMU KEHORMAT MAJLIS KONVOKESYEN POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN KALI KE-26, POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN , Malaysia, November 2022, November 2022 National
2022Speaker for PENCERAMAH PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL.2/2022 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022External Examiner for External Examiner Appointment, Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, September 2022, September - December 2022 National
2022Deputy Chairman for Profesionall Certificate Building Engineering and Disaster Management Program, State Of Palestine, Palestinian Territory, Occupie, June 2022, June - December 2022 International
2022Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Panel Penilai Temuduga Calon Pelajar Fast Track, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022, October 2022 University
2022Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH KURSUS METODOLOGI PENYELIDIKAN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022Keynote Speaker for 4th ICo-ASCNITech 2022 Keynote Speaker, Politeknik Negeri Padang, Indonesia, October 2022, October 2022 International
2022External Examiner for PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN DIPLOMA,, UniMAP, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, June 2022, June 2022 National
2022Invited Lecturer for Jemputan Round Table Discussion, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, October 2022, October 2022 National
2022Member for KURSUS CORPORATE DIRECTORS LEADERSHIP AND INTEGRITY (CDLI) SIRI 2/2022, INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN), Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022Keynote Speaker for Extramural Lecture Series, Ramco Institute Of Technology, India, January 2022, January 2022 International
2022Keynote Speaker for Keynote Speaker of ICMIAM 2022, Academic Exchange Information Cente rChina, Academic Exchange Information Cente rChina, China, February 2022, February 2022 International
2022Keynote Speaker for Keynote Speaker Universitas Mitra Indonesia, Universitas Mitra Indonesia, Indonesia, July 2022, July 2022 International
2022Member for i-Connect Industry 4.0: Collaborative Network Innovation Workshop, nanomalaysia, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022Guest Speaker for Program Karnival Sains SPM 2022, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022Instructor/lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022 - 2025 Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Siswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Penubuhan Kampus Cawangan, Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi, Institue/Program Baru/Pengambilan Pelajar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September - August 2022 University
2022 - 2025 Senate Members for Wakil Senat Dalam Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan/Keputusan Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - August 2025 University
2022Supervisor for Pelantikan Sebagai Penyelia Fakulti Untuk Kursus Latihan Industri FKMP Semester III Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 University
2022Advisor/Chairman for Penasihat Industri Kolej Komuniti Segamat, Kolej Komuniti Segamat, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Doktor Falsafah (MQA/FA 10917-01), Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, August 2022, August 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Appointment As An External Assessor, International Islamic University Malaysia, Malaysia, September 2022, September 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Professor Madya, University Utara Malaysia, Malaysia, August 2022, August 2022 National
2022Invited Lecturer for PELANTIKAN SELAKU TENAGA PENGAJAR DI BAWAH PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN AKAUN AMANAH POLITEKNIK, POLITEKNIK METrO TASEK GELUGOR, Malaysia, August 2022, August 2022 National
2022Speaker for Pelantikan Sebagai Penceramah Kursus Pemantapan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Modul ZPP 10103 Pembelajaran Dan Pengajaran Pengajian Tinggi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 University
2022External Examiner for Pelantikan Pemeriksa Luar Tesis Doktor Falsafah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, July 2022, July 2022 National
2022Keynote Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI ?KEYNOTE SPEAKER? BAGI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2022, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, July 2022, July 2022 National
2022 - 2024 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan Semula Sebagai Penilai Luar Kenaikan Pangkat Ahli Akademik, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia, May 2022, May 2022 - December 2024 National
2022External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI LUAR BAGI KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PROFESOR MADYA GRED DS54, Universiti MAlaysia Pahang, Malaysia, June 2022, June 2022 National
2022Speaker for JEMPUTAN SEBAGA! PENCERAMAH BENGKEL PENULISAN KERTAS ILMIAH, POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH, Malaysia, May 2022, May 2022 National
2022Committee Member for Technical Program Committee Chair of The 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing (MEIM 2022), Academic Exchange Information Center, China, July 2022, July 2022 International
2022Keynote Speaker for International Conference On Engineering Research, P.S.R. Engineering College, India, April 2022, April 2022 International
2022Chairman for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON OF AN ORAL EXAMINATION, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022Speaker for Jemputan Sebagai Penceramah Kursus Penulisan Ilmiah, Politeknik Jeli, Malaysia, April 2022, April 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Panel Penilai Audit Pematuhan SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN AUTOMOTIF), FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI TEMUDUGA CALON PELAJAR FAST TRACK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022External Examiner for Jemputan Lawatan Pemeriksa Luar Bagi Program Sarjana Muda Teknologi Pemesinan Industri Dengan Kepujian, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Speaker for Tawaran Jemputan Sebagai Penceramah Bagi webinar "TOWARDS EXCELLENCE IN RESEARCH & INNOVATION" , Kolej Komuniti Segamat, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Evaluation Panel of Project/Student for Surat Lantikan Panel Fast Track Mac , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022Invited Lecturer for Jmputan Sebagai Tetamu Kehormat Majlis Konvokesyen Politeknik Ibrahim Sultan Kali Ke-26, Politeknik Ibrahim Sultan , Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Assessor / Reviewer for Appointment as Evaluator for Manipal International University FRGS Grants 2022-1, MANIPAL International University, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for Jemputan Dan Juga Pelantikan Sebagai Perunding Di Bawah Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Menggunakan Peruntukan Akaun Amanah Politeknik, Politeknik Metro Tasek Gelugor, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Supervisor for EMPUTAN SEBAGAI PERUNDING TEKNIKAL DALAM MISI KEMANUSIAAN ANTARABANGSA UNTUK PROJEK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMBANGUNAN MASJID DAN PEMBINAAN TELAGA TIUB OLEH YAYASAN AMAL MALAYSIA, YAYASAN AMAL MALAYSIA, Ghana, June 2022, June 2022 International
2022Assessor / Reviewer for Jemputan Sebagai Penilai Luar Bagi Penilaian Hasil Penyelidikan Dan Penerbitan Untuk Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Professor , Universiti Utara Malaysia, Malaysia, March 2022, March 2022 National
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras NDA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Tetap Audit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia, Agensi Kelayakan Malaysia, Malaysia, January 2022, January 2022 National
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras MOU Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dengan Digital Transformation Consulting, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 University
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Pegawai Penyelaras Penubuhan Pusat Digital & Retro-Fit Machinecentre (D&R Machine Center) Di Fakulti Kejuruteraanmekanikal Dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022, October 2022 University
2022Programme Coordinator for Pelantikan Sebagai Penyelaras MOU Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dengan MTS Workskill SDN. BHD., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022Invited Lecturer for Undangan Sebagai Perasmi Ke Majlis Konvokesyen Ke-6 Kolej Vokasional , Kolej Vokasional Kluang, Malaysia, February 2022, February 2022 National
2022Assessor / Reviewer for JEMPUTAN SEBAGAI PANEL PENILAI PROJEK PENYELIDIKAN TVET APPLIED RESEARCH GRANT SCHEME (T-ARGS), Politeknik Mersing, Malaysia, February 2022, February 2022 National
2022External Assessor / External Reviewer for Foreign Reviewer, NED University Of Engineering And Technology, Pakistan, January 2022, January 2022 International
2022Committee Member for Technical Committee for the 6th International Conference on Mechanical, Aeronautical and Automotive Engineering and The 13th International Conference on Mechatronics and Manufacturing, , Nagoya Institute of Technology, Japan , China, February 2022, February 2022 International
2022Academic Editor / Editor for Invite to act as an Editor (Lecture Notes in Mechanical Engineering), Ramco Institute of Technology, India, March 2022, March 2022 International
2022 - 2023 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI BAGI LAWATAN PENILAIAN AKREDITASI SECARA FIZIKAL BAGI PROGRAM KEJURUTERAAN, Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, March 2022, March 2022 - March 2023 National
2022Invited Lecturer for Appointment As Lecturers: Professional Certificate - Building Engineering And Disaster Management Program, State Of Palestine Ministry Of Public Works And s, Palestinian Territory, Occupie, June 2022, June - December 2022 International
2021 - 2024 Board of Director for Ahli Lembaga Pengarah UTHM, KPT, Malaysia, May 2021, May 2021 - May 2024 National
2021 - 2023 External Examiner for PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN, UTeM, Malaysia, August 2021, August 2021 - July 2023 National

YearDescriptionOrganiser
2022 CHANGEMAKER PROGRAMME FOR HIGHER EDUCATION TOP LEADER (CPROHE) AKEPT
2018 SOUTHEAST ASIAN SCHOLARS FOR HIGHER EDUCATION LEADERSHIP (SEASHEL) SIRI 2/2018 AKEPT

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 TAKLIMAT PEMBELAJARAN TERADUN GANTIAN (PTG) OLEH CVL
FKMP,UTHM / MS TEAMS MEETING
02/01/2024
2023 SESI TRAINING OF TRAINERS (TOT) KEPADA PANEL PENILAI DALAMAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) TAHUN 2024
UTHM / Bilik Lestari 1, Aras 3, Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)
19/12/2023
2023 SHARING SESSION ROAD TO PROFESSIONAL ENGINEER
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat FKMP, G2
26/11/2023
2023 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK JOHOR BUSINESS SCHOOL
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 BENGKEL PEMERKASAAN PUSAT PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK UTHM
UTHM / HOTEL AMERIN, JOHOR BAHRU
14/07/2023 - 15/07/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN MANUAL KUASA DAN PERWAKILAN KUASA SENAT DAN JAWATANKUASA TETAP SENAT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / KSB Village Resort, Kuala Sungai Baru, Melaka
22/06/2023 - 24/06/2023
2023 PENTADBIR KONGSI ILMU (PKI) SIRI 2 : RAMADAN VS SYAWAL
UTHM / ONLINE
13/04/2023
2023 UTHM HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP COACHING (HIPER)
UTHM HOLDINGS / RESORT WORLD AWANA GENTING
08/03/2023 - 10/03/2023
2023 UTHM HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP COACHING (HIPER)
UTHM HOLDINGS / HOTEL THISTLE
22/02/2023 - 24/02/2023
2023 UTHM HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP COACHING (HIPER)
UTHM HOLDINGS / ILD BANDAR ENSTEK
07/02/2023 - 09/02/2023
2022 SIRI 8 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2022
2022 SIRI 4 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENJANAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/10/2022
2022 CORPORATE DIRECTORS LEADERSHIP AND INTEGRITY
INTAN / DEWAN KASTURI INTAN BUKIT KIARA KUALA LUMPUR
26/09/2022 - 29/09/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 METHODOLOGY AND STRATEGIES OF QS UNIVERSITY RANKINGS
UTHM / Zoom Meetings
18/08/2022 - 13/10/2022
2022 TOP PUBLICATION SCOPUS JOURNALS THE UNTOLD STORY
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
16/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN JURUTERA PROFESIONAL
LAIN-LAIN / KSL HOTEL & RESORT JOHOR BAHRU
04/08/2022 - 06/08/2022
2022 KURSUS KETUA PLATUN & UJIAN KEMAHIRAN MENEMBAK RELASIS
UTHM / Lapang Sasar Persatuan Menembak Johor
02/07/2022
2022 CHANGEMAKER PROGRAMME FOR HIGHER EDUCATION TOP LEADER (CPROHE)
AKEPT / HOTEL SERI PACIFIC JALAN PUTRA
28/06/2022 - 29/06/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK UTHM PRIHATIN 2022
UTHM / IMPIANA HOTEL SENAI
28/03/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK UTHM PRIHATIN 2022
UTHM / IMPIANA HOTEL SENAI
27/03/2022
2022 BUSINESS PITCHING & COMMUNICATION
UTHM / GOOGLE MEET
15/03/2022
2022 BENGKEL PENYELARASAN TAKWIM AKTIVITI DAN HALA TUJU KSUTHM SESI 2021/2023
UTHM / PULAI SPRINGS RESORT, JOHOR
20/01/2022 - 22/01/2022
2021 WEBINAR KEPIMPINAN PARADIGMA TAUHID
UTHM / https://meet.google.com/qsy-yebq-qtt
17/12/2021
2021 [SIRI 4] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM GOVERNANCE (F4.1 - TRANSFORMASI BAKAT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/10/2021
2021 BENGKEL IDEATION AND BUSINESS MODEL CANVAS SIRI 2 TAHUN 2021
UTHM / MICROSOFT TEAMS MEETING HTTPS://BIT.LY/BMCSERIES2
21/10/2021
2021 [SIRI 2] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 3 : UTHM PRIHATIN (F3.1 - PENGUPAYAAN PELAJAR & F3.2 - KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
20/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BENGKEL IDEATION AND BUSINESS MODEL CANVAS SIRI 2 TAHUN 2021
UTHM / Microsoft Teams meeting https://bit.ly/BMCSERIES2
02/09/2021
2021 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING 2021 (ICME '21)
UTHM / Secara atas talian
25/08/2021 - 26/08/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG - UNDANG SIRI 5
UTHM / ZOOM
19/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 INDUSTRIAL TALK: CURRENT TRENDS OF MANUFACTURING AEROSPACE INDUSTRY
UTHM / Online streaming (Zoom)
30/06/2021
2021 WEBINAR RELASIS UTHM 1/2021: ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
UTHM / Platform zoom: https://uthm_edu-my.zoom.us/j/98324842830
10/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 BENGKEL PENGISIAN DATA DAN VERIFIKASI NICHE INSTRUMENT HICOE 2021 I2E
UTHM / -
04/05/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 SESI PERBINCANGAN MEJA BULAT BERSAMA KESATUAN / PERSATUAN STAF BERKAITAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN DAN BENGKEL SEMAKAN SEMULA PROSES KERJA, TERMA RUJUKAN SERTA KEAHLIAN JK LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / KSL HOTEL & RESORT, JOHOR BAHRU
27/03/2021
2021 SESI PERBINCANGAN MEJA BULAT BERSAMA KESATUAN / PERSATUAN STAF BERKAITAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN DAN BENGKEL SEMAKAN SEMULA PROSES KERJA, TERMA RUJUKAN SERTA KEAHLIAN JK LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / KSL HOTEL & RESORT, JOHOR BAHRU
26/03/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 TAKLIMAT CEO@FACULTY BERSAMA YBHG. DATO' DR. MOHD SOFI BIN OSMAN - COVID AND ITS IMPACT ON SEMICONDUCTOR INDUSTRY
UTHM / ZOOM MEETING
15/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 GOLD IN INNOVATION-JURY'S PERSPECTIVE-
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/eac-wotm-qqh
24/02/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
05/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT211 Apparatus for Extracting Plant-Based Fibres Paten (Patent) PI2021006804 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT191 Remote - Control System for a Machining Process Paten (Patent) PI2019006848 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP348 The system using live vedio machining to monitor machining process for open architecture CNC data structure software in STEP NC and G code Environment Hak Cipta (Copyright) ly2019002755 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT141 Supercritical Carbom Dioxide (SCCO2) Cutting Fluid Dispensing sysetm for cooling process in Machining Process Application Paten (Patent) PI2016702964 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT100 A Method of Translating Step-NC and /Or G-Code into An Open Architecture CNC Paten (Patent) PI2014702363 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT67 An Apparatus For Extraction of leaf Fibre Paten (Patent) PI 2013701429 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT49 A Method of producing Paper From Pineapple Fibres Paten (Patent) PI2012700290 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT36 A Method For Producing Ear Or Facial Prosthesis Paten (Patent) PI 2010006245 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2022 C62 Apparatus For Extracting Plant-Based Fibres Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)
2021 C70 APPARATUS FOR EXTRACTING PLANT-BASED FIBRES Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)
2013 C07 Mesin Memproses Serat Daun Nenas Lain - Lain

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16SIIF03 Super critical carbon dioxide (SCCO2) cooling system for machining process. SIIF 2016 Perak dan Setara
16ITEX03 Super critical carbon dioxide (SCCO2) cooling system for machining process ITEX 2016 Emas dan Setara
16MTE05 The Development of Step ? CNC Mapping System for Computerized Manufacturing En MTE 2016 Gangsa dan Setara
15CIPTA04 New Open CNC Controller based on ISO 14649 and 6983 PECIPTA 2015 Emas dan Setara
13SIIF11 PINEAPPLE LEAF FIBER MACHINE 1 (PALF M1) SIIF 2013 Gangsa dan Setara
13CIPTA02 An Apparatus For Extraction Of Leaf Fibre (Palf M1) PECIPTA 2013 Emas dan Anugerah Tambahan
13ITEX06 PINEAPPLE LEAF FIBER MACHINE 1 (PALF M1) Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
11CIPTA05 PINEAPPLE LEAF FIBER IN PRODUCING PAPER PECIPTA'11 Perak dan Setara
11CIPTA01 INACOM: IMPULSIVE ELECTROMAGNATIC NOISE ANALYSER FOR DIGITAL COMMUNICATION PECIPTA'11 Emas dan Setara
10ITEX06 Rapid Casting Of Prosthetic Ear ITEX 2010 Perak dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2014HASIL PROJEK PENGUJIAN DI FAKULTI FKMPKETUA3,098.79
2013Pembuatan mesin serat nenasKETUA66,900.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH PENYELIDIK UNIVERSITIUTHMUNIVERSITI