Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-453
PROF. Sr. Dr. WAN ZAHARI BIN WAN YUSOFF

VK7 Profesor

DOKTOR FALSAFAH PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2008)
DIPLOMA PROPERTY AND FACILITIES MANAGEMENT , THE ROYAL INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA (RISM) (2007)
SARJANA INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2001)
SARJANA MUDA ESTATE MANAGEMENT , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (1997)
DIPLOMA VALUATION , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1986)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : COMMERCIAL SERVICES
Field (KPT) : Finance, Property and Business Services
Field of Specialization (KPT) : Finance, Property and Business Services

Islamic Real Estate Management: Al-Mafqud Property, Waqf Property, Inheritance property, Islamic Corporate Real Estate
Real Estate Management: Asset and Facility Management in Local Authority
Sustainable Campus

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Resilient Built Environment
12/09/2021 - 11/09/2023 Felo Institut
Institut Harta Tanah Malaysia
01/09/2022 - 31/03/2023 Pengarah
Pusat Pembangunan Perniagaan
23/01/2022 - 31/08/2022 Pengarah
Pusat Pembangunan Perniagaan
01/09/2020 - 22/01/2022 Pengarah
Pejabat Pembangunan Perniagaan
01/07/2020 - 31/12/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Sustainable Urban Development
01/07/2020 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Sustainable Urban Development
01/08/2019 - 31/08/2020 Pengarah
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Endowmen dan Wakaf
15/07/2019 - 01/09/2019 Menanggung Kerja PNC (Kelestarian Kewangan)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
01/08/2017 - 31/07/2019 Pengarah
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Endowmen dan Wakaf
15/02/2017 - 14/02/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Contemporary Real Estate
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Jabatan
Pejabat Canselori, Institut Ahli Sunnah Wal Jammaah
01/07/2012 - 31/12/2012 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/01/2012 - 30/06/2012 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/07/2010 - 30/06/2012 Anggota / Staf
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (ICC)
01/07/2011 - 31/12/2011 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/08/2009 - 30/06/2011 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
16/01/2008 - 15/01/2010 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) Professional Serveyor (Sr.) Antarabangsa
2018 - 9999Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Pengurus Harta Berdaftar Kebangsaan
2017 - 9999Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Accreditation And Certification Committee Kebangsaan
2023 - 2023Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Penilai Berdaftar & Ejen Hertanah Berdaftar Kebangsaan
2021 - 2022Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Registered Property Management Kebangsaan
2020 - 2022Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Registered Valuer And Estate Agency Antarabangsa
2016 - 2022Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
2021 - 2021Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Registered Valuer Antarabangsa
2021 - 2021Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Registered Property Management Antarabangsa
2021 - 2021Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Registered Estate Agency Antarabangsa
2015 - 2015The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
2014 - 2015The Institution of Surveyor, Malaysia (ISM) Ahli Kebangsaan
2007 - 2015Institution of Surveyors, Malaysia (ISM) Ahli Kebangsaan
2011 - 2012Institution of Surveyors, Malaysia (ISM) Ahli Penuh Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Academic Editor / Editor for Jurnal RMTB -Editor Jurnal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian Silabus dan penyelaras kursus -Statutory Valuation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras kursus dan pemurnian silabus - BPE 35502 : Professional Practice, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Head for Sebagai Pemeriksa luar Program Pengurusan Harta Tanah UiTM Sri Iskandar Perak, Universiti Teknologi MARA - UiTM Perak, Malaysia, January 2023 National
2023 Islamic Real Estate Management [BPF32603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Pemurnian untuk penarafan badan Profesional BOVAEP - Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 National
2023 Member for Pengajian Program Sarjana Pengurusan Harta Tanah Universiti Malaya - Msc program, Universiti Malaya, Malaysia, January 2023 National
2023 Member for SULAM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for pemurnian program harta tanah untuk pengiktirafan RICS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Professional Practice [BPE35502], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Statutory Valuation [BPE22703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Committee Member for Anugerah Pingat AM Pertahanan Awam Malaysia, Pertahanan Awam Malaysia, Malaysia, March 2022 University
2022 Committee Member for Pelantikan sebagai Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum Program Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah (BPD) Dengan Kepujian : FRC, HIEPS dan EXCEL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Pengajian Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, Universiti Malaya (UM), Malaysia, December 2022 National
2022 Member for Pelantikan Sebagai Ahli Panel Penilai bagi Program Diploma Harta Tanah/Ijazah Sarjana Muda Harta Tanah/Ijazah Sarjana Pengurusan Harta di bawah Seliaan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta (LPEPH), LPEPH, Malaysia, June 2022 National
2022 Member for Pemurnian Silibus dan Perbincangan Mengenai Proses Akreditasi, LPPEH, Malaysia, February 2022 National
2022 Professional Practice [BPE35502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Professor for Syarahan Perdana Siri 1 2022 bertajuk ?Current Issues and Challenges in Real Estate Industry. The Way Forward? , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Statutory Valuation [BPE22703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Maintenance And Services [BPE44503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Statutory Valuation [BPE22703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Member for Pemurnian Program di UiTM Shah Alam, BOVEAP, Malaysia, June 2020 National
2020 Statutory Valuation [BPE22703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Facilities Management [BPE42003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Property Management [BPE23703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Professional Practice [BPE24202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Real Estate Management [BPE34503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Advanced Real Estate Valuation [BPE12503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational Safety And Health [BPA32202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Professional Practice [BPE24202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Real Estate Management [BPE34503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Building Technology [BPE10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Real Estate Management [BPE34503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Real Estate Valuation [BPE12303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Land Acquisition Valuation [BPE23003], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Real Estate Law I [BPE12603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Real Estate Management [BPE34503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Building Technology [BPE10102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Land Acquisition Valuation [BPE23003], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2012 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Professional Practice [BPE24202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Building Maintenance And Services [BPE3382], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Professional Practice [BPE24202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Professional Practice [BPE3422], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Building Maintenance And Services [BPE3382], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Building Technology [BPE1012], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Advanced Valuation [BPE1253], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Building Technology [BPE1012], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Special Property Valuation [BPE3353], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Building Technology [BPE1012], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Real Estate Valuation [BPE1233], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Special Property Valuation [BPE3353], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
X256 An Integrated Framework of The Auction Process for Public Immovable Property Auction in Malaysia Ahli 30/09/2025
K406 KAJIAN HARTA PUSAKA TIDAK BERWARIS DI NEGERI JOHOR Ketua 31/05/2024
X196 Valuation of ecosystem services using contingent valuation method: A Case study of Johor River Basin Ahli 31/03/2022
M015 DIGITAL WEALTH MANAGEMENT PRODUCT FOR PALM OIL SMALLHOLDERS¿S SUSTAINABLE LIVELIHOOD Ahli 31/08/2021
X133 Kerangka Konsep Penyelesaian Harta Tanah Al-Mafqud Melalui Instrument Wakaf bagi Pembangunan Ekonomi Ummah Ahli 31/08/2021
U878 Malay Reservation Lands - An Agenda Of Transformaion Ahli 31/08/2019
U885 A New Star Rating For Umrah Services For Sustainable UMRAH Religious Tourism Ahli 31/08/2019
A025 Best Practices For Corporate Real Estate Management In malaysia Ahli 31/08/2018
1551 PEMBANGUNAN KERANGKA MODEL WAKAF KORPORAT SEBAGAI KAEDAH PENJANAAN PENDAPATAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT ISLAM Ahli 01/08/2018
U403 Membangunkan Perisian Quransah. Com Bagi Mengawalselia Kewujudan Quran Digital Palsu Ketua 30/09/2017
U096 The Role of Waqf in Funding Higher Education Institution in Malaysia Ahli 30/06/2017
1428 A Preliminary Study to Determine the Drivers of Social Changes and Evaluate its Impacts Associated with Iskandar Malaysia towards Sustainable Social Economic Development Ahli 31/05/2016
U259 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2014 Ahli 31/05/2016
U202 An Analysis of the Impact of Urban Land Use changes on Residential Property Rental Values in Kaduna Metropolis, Nigeria. Ketua 30/09/2015
U085 Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah (PPASWJ) Ahli 30/07/2015
0875 Formulation of crisis communication framework in event management through facilities management perspectives Ketua 31/12/2013
1042 Penilaian Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) Bangunan Akademik Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Ketua 30/09/2013
S018 Developing framework and measurement tool for quality of life in Iskandar Malaysia region Ketua 31/08/2012
0700 The formulation of help desk system for an effective property services in UTHM Ketua 31/07/2012
C003 Audit Ruang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ketua 30/04/2012
0677 The Development Of Space Charging model For An Effective Space Management Ketua 31/07/2011
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0547 Wilayah Pembangunan Iskandar dalam konteks kepentingan kaum bumiputra : Kajian kes pemilik tanah bumiputra di kawasan Nusajaya. Ketua 30/06/2009
0146 A study on market needs for facilities management in Malaysia Ketua 28/02/2006

Book
WAN ZAHARI WAN YUSOFF
(2015) Managing Property And Facilities Management In Higher Education Institutions, UTHM , 152, ISBN:9789670764399
WAN ZAHARI WAN YUSOFF & MOHD FIRRDAUS ISMAIL
(2015) Organising Mice Event In Malaysia, UTHM , 1 , ISBN:9789670764184
Book Chapters
Adibah Abdul Kadir, Fadillah Ismail, Juzaimi Nasuredin, Ishak Baba, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Merancang Program Sukarelawan, Teori, Model Dan Pengurusan Sukarelawan, UTHM , 1, ISBN:9789672216001
Adibah Abdul Kadir, Fadillah Ismail, Wan Zahari Wan Yusoff, Ishak Baba, Nurhakim Mohamad Ismon
(2018) Merekrut Sukarelawan, Teori, Model Dan Pengurusan Sukarelawan, UTHM , 23, ISBN:9789672216001
WAN ZAHARI WAN YUSOFF
(2016) Isu Dan Cabaran Pemilikan Tanah Rizab Melayu : Kajian Kes Kampung Datuk Keramat, Tanah Oh Tanah, PUSTAKA FIRDAUSI , 43, ISBN:97896710114009
General Publications
Prof Dr Ismail bin Omar, Prof Dr Sr Wan Zahari bin Wan Yusof, Sr Masfaliza binti Mohsen
(2020) Kampong Bahru - Is There Light At The End Of The Tunnel? (Part 1), PROPERTY ADVISOR , 1, ISBN:-
Prof Dr Ismail bin Omar, Prof Dr Sr Wan Zahari bin Wan Yusof, Sr Masfaliza binti Mohsen
(2020) Kampong Bahru - Is There Light At The End Of The Tunnel? (Part 2), PROPERTY ADVISOR , 1, ISBN:-
Journal
Nur Afiqah Anuar , Muhammad Azwan Sulaiman*, Nor Nadirah Akmar Mokhtar, Nurul Nadiah Zainol, Mona Isa and Wan Zahari Wan Yusoff
(2022) Evaluating The Performance Of Waqf Land Development : A Case Study Of Waqf Seetee Aissah, Pulau Pinang, ESTEEM JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UITM MARA , 4, 109, ISSN:26007274
Nur `Afiqah Jaini, Wan Zahari Wan Yusoff, Mohd Hafizal Ishak, Muhammad Azwan Sulaiman
(2022) Penyelenggaraan Bangunan Dalam Pengurusan Fasiliti: Elemen Mempengaruhi Kualiti Amalan Penyelenggaraan Bangunan , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 7, 18, ISSN:26829142
Mohd Firdaus Ismail, Wan Zahari Wan Yusoff, Ismail Abdul Rahman, Nur Amylia Izrin Mohd Saim
(2022) Unearthing Social Issues Due To Rapid Development Of Iskandar Malaysia Region Using Exploratory Interview, TROPICAL SCIENTIFIC JOURNAL , RIS SCIENTIFIC ACADEMY , 8, 1, ISSN:27105997
Muhammad Azwan Sulaiman, IN Mohd Razali, NN Zainol, MN Alias, Wan Zahari Wan Yusoff
(2021) Current Review Towards The New Best Practices Of Corporate Real Estate Management (Crem) In Malaysia, JURNAL INTELEK, UITM , 2, 200, ISSN:26829223
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman
(2021) The Issues Of Unclaimed Properties In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT VOL. 3 NO. 2 (2021) 9-14, UTHM , 12, 9, ISSN:26829142
wan zahari wan yusoff & Tan Jia Ying
(2020) A Review On Digital Marketing Adopted In Real Estate Industry, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd , 6, 1501, ISSN:23945125
Isa Abdullahi, Wan Zahari Wan Yusoff
(2019) Influence Of Facilities Performance On Student¿S Satisfaction In Northern Nigerian Universities : Results From Interim Study, JOURNAL FACILITIES, EMERALD , EMERALD PUBLISHING LIMITED , 2, 168, ISSN:02632772
Abdul Jalil Omar, Wan Zahari Wan Yusoff, Marlina Mohamad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Current Issue In Corporate Waqf In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 5, 3045, ISSN:19367317
Isa Abdullahi, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Eeffect Of The Performance Of Physical And Non-Physical Facilities On Higher Institutional Facilities, JOURNAL OF FACILITIES MANAGEMENT, Emerald Publishing Limited , 10, 1, ISSN:14725967
Amylia Hasbullah, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Quality Of Service In Public Higher Education Institution (Hei) Facilities: A Critical Literature Review , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND BUSINESS STRATEGY, Uuniversiti Teknologi Malaysia , 1, 64, ISSN:2232044X
Fazira Shafie, Wan Zahari Wan Yusoff & Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2017) A Framework Study Of Islamic Real Estate Management For Property Inheritance In Malaysia, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE , MEDWELL PUBLICATION , 7, 1710, ISSN:1816949X
Isa Abdullahi, Wan Zahari Wan Yusoff & Emmanuel Gwamna
(2017) A Review Of Physical And Non-Physical Facilities Performance On Student Satisfaction In Northern Nigerian Universities, THE SOCIAL SCIENCE, MEDWELL PUBLICATION , 12, 600, ISSN:18185800
Kazeem Bolayemi Akinbola; Azlina Md. Yassin; Wan Zahari Wan yusuff
(2017) Validation Of The ¿Sladecom¿ Model As A Contemporary Panacea For The Improvement Of Formal Land Market In Nigeria, EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING STUDIES, Open Access Publishing Group , 2, 81, ISSN:2501-9888
Fazira Shafie, Wan Zahari Wan Yusoff, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2016) Factors Of Failure Abd Delay In Islamic Inheritance Distribution In Malaysia, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 4, 1, ISSN:2180-3722
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman, Syed Muhammad Dawilah Al Edrus
(2016) Missing Person'S Properties: Exploration On Challenges And Opportunities, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES & ENGINEERING), Universiti Teknologi Malaysia , 1, 1, ISSN:21803722
Wan Zahari Wan Yusoff, Amilia Hasbullah
(2016) Service Quality On Facilities Services In Public Higher Education Institution (Hei) A Critical Literature Review, PERTANIKA JURNAL SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES 2016, Universiti Putra Malaysia , 11, 1, ISSN:xx
Gwamna E S, Wan Zahari Wan Yusoff
(2016) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis Nigeria, PERTANIKA-JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Elsevier , 6, 1, ISSN:22318534
Amilia Hasbullah, Wan Zahari Wan Yusoff
(2016) The Importance Of Facilities Services To Enhance Service Quality In Higher Education Institution, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 1, 1, ISSN:0128-7702
Gwamna E.S., Wan Yusoff W.Z., Musa U.
(2016) The Influence Of Land Use Planning On Land Use Changes, SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN), Scientific Research Publishing Company , 2909, ISSN:1818-5800
Ahmad, Abd Rahman; Baharudin, Azizah; Yusoff, Wan Zahari Wan; Abdullah, Syed Muhamad Dawilah Syed; Soon, Ng Kim
(2016) Transformation Of Waqf Implementation At Malaysian Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 9, 2184, ISSN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Adequacy Of Building Facilities And Locational Attributes As Determinant Factors For Residential House Rental Values In Minna Metropolis, Nigeria, JOURNAL OF DESIGN AND BUILT ENVIRONMENT UNIVERSITI MALAYA, UNIVERSITI MALAYA , 12, 1, ISSN:18234208
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MOHD FIRDAUS ISMAIL, SCOPUS INDEXED
(2015) Critical Success Factors For Mice Event, Event Management, ADVANCE SCIENCE LETTER, ADVANCE SCIENCE LETTER , 10, 1, ISSN:19367317
Emmanual Gwamna, Wan Zahari Wan Yusoff, Mohd Firdaus Ismail
(2015) Determinants Of Land Use And Property Value, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 1150, ISSN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Impact Of Location And Dwelling Characteristics On Residential Property Prices/Values:A Critical Review Of Literature, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT & ECONOMICS, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT & ECONOMICS , 12, 5, ISSN:22783369
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Impact Of Neightbourhood Characteristics On Residential Property Values: A Criticssl Review Of Literature, INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES, Internationall Review of Social Sciences , 12, 147, ISSN:23090081
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, AMILIA HASBULLAH
(2015) Service Quality In Higher Education Facilities Services - A Framework Study Of Service Quality On Higher Education Institution (Hei) Facilities Services In Indonesia, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIEENCES , 10, 1, ISSN:20392117
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMA
(2015) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis, Nigeria, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMA
(2015) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis, Nigeria, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) The Influence Of Housing Components On Prices Of Residential Houses: A Review Of Literature, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SICENCES, mediterranian journal , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMMA
(2015) The Influence Of Land Use Planning And Land Use Changes, MEDITERRANIAN JOURNAL, MEDITTERANIAN JOuRNAL OF SOCIAL SICENCES , 12, 1, ISSN:20399340
Policy Paper
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2019) Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2018) Garis Panduan Pengurusan Dana Endowmen Uthm
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2018) Garis Panduan Pengurusan Dana Wakaf Tunai Pendidikan (Dwtp) Uthm
Prosiding / Seminar
Usman Musa and Wan Zahari Wan Yusoff
(2022) Covid-19 Pandemic Impact On The Real Estate Industry: A Review Of The Literature And Way Forward, UTM , 1, ISBN:978-0-9855497
Wan Zahari Wan Yusoff, Fazira Shafie & Mustafahayuddin Abd Halim
(2022) Isu-Isu Dan Permasalahan Dalam Pengurusan Dan Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwaris Di Baitulmal , UKM , 14, ISBN:9786299671305
Wan Zahari Wan Yusoff, Fazira Shafie & Mustafahayuddin Abd Halim
(2022) Practicing Of Baitulmal In Managing Muslim Inheritance Properties Without Asabah¿S Heirs, UKM , 1, ISBN:9786299671305
Nurul Afiqah Mat Sidik, Abdul Jalil Omar, Wan Zahari Wan Yusoff, Zarina Shamsudin, Sabariah Eni
(2021) Kajian Terhadap Cabaran Pemilikan Harta Tanah Oleh Generasi Y Di Johor Bahru, Johor, UTHM , 1319, ISBN:27735044
Wan Zahari Wan Yusoff, Nur Amirah Mazlan, Abdul Jalil Omar
(2021) Model Universiti Wakaf Di Malaysia: University College Bestari, Terengganu, UTHM , 1371, ISBN: 27735044
Nadirah Akmar Mokhtar, Muhammad Azwan Sulaiman, Nurul Nadiah Zainol, Wan Zahari Wan Yusoff
(2020) Al-Mafqud In Malaysia In Real Estate Perspective: A Current Review, UTM , SKUDAI JOHOR , 1
Tan Jia Ying, Wan Zahari Wan Yusoff
(2020) Estate Agency Malaysia: Impacts Of Digital Marketing, UTHM , 689, ISBN: 27735044
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman, Syed Muhammad Dawilah Al Edrus
(2016) Eksplorasi Pengurusan Harta Al-Mafqud: Satu Penelitian Terhadap Peluang Dan Cabaran, UTHM , 1 , ISBN:xx
FAZIRA SHAFIE, WAN ZAHARI WAN YUSOFF, SYED MUHAMMAD DAWILAH AL EDRUS
(2016) Islamic Real Estate Management: Review On Issues And Challenges In Managing Inheritance Property In Malaysia, International Business Information Management Association, IBIMA , 3684 , ISBN:9780986041945
Mohd. Norza Iskandar Helmi, Wan Zahari Wan Yusoff, Ahmad Khirul Nizam Ali, Mohamad Saifullah TK Hassan, Raziq Fawwaz Razak
(2016) Kepentingan Pelaksanaan Seminar Kor Sispa Secara Tahunan Dalam Memposisikan Kor Sispa Di Mata Masyarakat , Kor Sispa UMP , 1 , ISBN:xx
Ahmad, Abd Rahman; Baharudin, Azizah; Yusoff, Wan Zahari Wan Yusoff, Syed Muhamad Dawilah Syed, Soon
(2016) Transformation Of Waqf Implementation At Malaysian Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS , ISBN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, FIRDAUS ISMAIL, ISMAIL ABDUL RAHMAN
(2015) Critical Success Factors Of (Csfs) For Meeting Incentive , Convention And Exhibition (Mice) Event Management- Scopus Indexed, BIZMATOUR 2015 , ISBN:19367317
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMMA, MOHD FIRDAUS ISMAIL
(2015) Determinants Of Land Use And Property Value, BIZMATOUR , ISBN:19367317
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MUHAMMAD AZWAN SULAIMAN
(2015) Management Of Missing Person'S Propperty: In Malaysia Civil And Shariah Law Prospective, AP 15 VIETNAM CONFERENCE , ISBN:9781634158336
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MUHAMMAD ALI BACKER -SCOPUS - ISI INDEXED
(2014) A Review Of Asset Management Practice In Malaysian Local Government, IBIMA , ISBN:9780986041945
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, FAZIRA SHAFIE
(2014) Pengurusan Harta Tanah Di Malaysia Menurut Perspektif Islam: Isu Dan Cabaran Bagi Perwarisan Harta Alam Kontkes Pembangunan Modal Insan, UTHM , ISBN:9789870468709
Wan Yusoff Wan Zahari
(2012) Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Kor Sispa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia., UTHM
IhfaSuziella Ibrahim, Wan Zahari Wan Yusoff
(2012) Responding To The Space Management Level In Higher Education Institutions?., (ICEMT 2012
Wan Yusoff Wan Zahari
(2012) Space Management: A Study On Space Usage Level In Higher Education Institutions. Proceeding Paper On Cyprus International Conference On Educational Research (Cy-Icer 2012). 8-10 February 2012,, Near East University
Soeb Pawi, Wan Zahari Wan Yusoff
(2012) Transformation Of Property Tax Management In Local Authorities, ICEMT 2012
Wan Zahari Wan Yusoff
(2010) School Committee Perfromance Using Community Based Facility Management (Cbfm) In The Education System Of Batu Bara District Indonesia. 2nd International Congress On Engineering Education (Iceed), 2010 , IEEE , ISBN:9781424473083

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for Lawatan perundingan dan kunjung hormat ke Assosiasi Badan Penyelenggara perguruan tinggi Sawasta Indonesia Wilayah Jawa Barat- Universiti SanggaBuana, Assosiasi Badang Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia - MyRei, Indonesia, March 2023 International
2023Keynote Speaker for International Seminar Best Practices of Taxation in Local Authority in Jakarta, Indonesia, EB Consultant, Malaysia, March 2023 International
2023 - 2025 Committee Member for Accreditation & Certification Committee- Badan profesional BOVEAP, BOVAEP- Board of Valuers, Appraisers, EState A, Malaysia, April 2023 National
2022 - 2025 Senate Members for Pelantikan Sebagai Wakil Senat dalam Jawatankuasa Pemilih Anugerah Akademik UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 - 2025 Senate Members for Pelantikan Sebagai Wakil Senat dalam Jawatankuasa Pengajian Siswazah UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 - 2025 Senate Members for Pelantikan Sebagai Wakil Senat dalam Jawatankuasa Pembelajaran Berterusan dan APEL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 - 2024 Head for Ketua Projek Penyelidikan Kajian Harta Pusaka Tidak Berwaris di Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Malaysia, June 2022 National
2022 - 2023 Committee Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Pengajian Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya (UM), Universiti Malaya (UM), Malaysia, December 2022 National
2022Committee Member for Ahli Taskforse Pembangunan Sistem Pengurusan Ruang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 - 2024 Programme Coordinator for Penyelaras MoA bagi Projek Penyelidikan Kajian Harta Pusaka Tidak Berwaris di Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Malaysia, June 2022 National
2021 - 2023 Committee Member for Felo Institut Harta Tanah Malaysia (MyREI), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 National
2021Head of the Program for Ketua Projek - Konsultan Due Diligence (DD) Pembelian Kepentingan dalam UK Premier Sdn BHd, Koperasi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia, April 2021 National
2021Committee Member for Jawatankuasa Akreditasi bagi Badan Professional iaitu Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, BOVAEP , Malaysia, March 2021 National
2021 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Fizikal Universiti , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021 University
2021 - 2022 Academic Editor / Editor for Dilantik sebagai Penyelidik Bersama Projek Penyelidikan Dana National Real Estate Research Coordinatorl , Institut Penilaian Negara (INSPEN), Malaysia, April 2021 National
2020Speaker for Penceramah Kursus Wakaf - Talian Hayat Alam Barzakh, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 - 2022 Committee Member for Pengerusi Jawatankuasa Task Force Pembangunan Projek Solar Bumbung UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2020 University
2020 - 2022 Committee Member for Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa LPPEHM, BOVEAP, Malaysia, June 2020 National
2020 - 2021 Head for Lantikan Sebagai Pengarah Syarikat Al-Gazel Medical Sdn. Bhd, Aqi Management Services Sdn. Bhd., Malaysia, February 2020 National
2020Member for Ahli Panel Pakar Fokus Group - Kajian Pelaksanaan Model Amalan Terbaik Pengurusan Penyewaan Hartanah , UiTM Shah Alam, Malaysia, September2020 National
2020 - 2022 Committee Member for Pengurusan Ruang Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020 University
2020 - 2021 Head for Ketua Focus Group Sustainable Urban Development , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020 University
2020PSH Project Consultant (Programme Development) for Ahli Panel Pakar - Kajian Pelaksanaan Model Amalan Terbaik Pengurusan Penyewaan Hartanah Datuk Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) oleh JPPPH, DBKL, UiTM Shah Alam, Malaysia, September2020 National
2019 - 2020 Deputy Chairman for Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Wakaf Prasarana UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2019 University
2019 - 2021 Secretary for Syariah Dana Wakaf Tunai Pendidikan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019 University
2019 - 2020 Member for Ahli Taskforce Incubator to Produce Professional UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 University
2019 - 2020 Member for Ahli Kluster 5 (Kemampanan Kewangan) bagi Sasaran Kerja Tahunan Universiti (SKTU) 2020 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Speaker for Penceramah Program Kesedaran Wakaf UTHM Bersama Pemimpin Masyarakat Daerah Batu Pahat, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Malaysia, April 2019 National
2019 - 2021 Member for Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara, Majlis Penasihat Pengguna Negara, Malaysia, July 2019 National
2019Member for Pelantikan Sebagai Ahli Majlis Tindakan Ekonomi Parlimen Sekijang, Majlis Tindakan Ekonomi Parlimen Sekijang, Malaysia, February 2019 National
2019 - 2021 Member for Menjadi Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara dan Menyumbang Idea dan Sokongan dalam MPPN 2019-2021, Majlis Penasihat Pengguna Negara, Malaysia, July 2019 National
2019Speaker for Fasilitator Program Konvensyen dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Penilaian PBT Malaysia (PEPAM), Majlis Perbandaran Langkawi, Malaysia, October 2019 National
2018Head for Pembawa Sumbangan Wakaf bagi Tanah dan Bangunan ke UTHM (Wakaf Tunai Pendidikan UTHM Sebanyak RM500 Ribu), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018 National
2018Committee Member for Ahli Jawatankuasa Program Profesor Bersama Masyarakat di Segamat, UTM, Malaysia, March 2018 State
2018 - 2020 Secretary for Setiausaha Jawatankuasa Pemegang Amanah Endowen UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2018 University
2017Speaker for Pembentangan Oral "Kepentingan Pelaksanaan Seminar Kor Sispa Secara Tahunan dalam Memposisikan Sispa di Mata Masyarakat", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2017 University

YearDescription
2023 Committee Member for Penyelia projek Sarjana Muda 2 Sem 1 sesi 2023-2024 JPHT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Chieng Hoe Ing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chieng Hoe Ing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chrise Nursidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chrise Nursidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Fahimah Binti Sairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Fahimah Binti Sairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatini Izzati Binti Mohd Hasbu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatini Izzati Binti Mohd Hasbu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Khairul Irfan Bin Mohd, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Khairul Irfan Bin Mohd, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Bukhari Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Bukhari Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Shazwan Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Shazwan Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Asraf Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Asraf Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Izzati Zainun Binti Zuaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Izzati Zainun Binti Zuaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shuhada Binti Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shuhada Binti Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurain Izzati Binti Mohd Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurain Izzati Binti Mohd Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Huda Binti Salehudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Huda Binti Salehudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ooi Sheng Miao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ooi Sheng Miao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Balqis Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Balqis Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sofia Amani Binti Faizul Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sofia Amani Binti Faizul Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syazza Izatie Binti Zaharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syazza Izatie Binti Zaharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for External Examiner for Doctoral Thesis Examination, Universiti Malaya, Malaysia, January 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan sebagai Pengerusi ahli panel penarafan program Tunku Abd Rahman University of Mgmt and Technology, Malaysian Qualification Agency (MQA), Malaysia, November 2023
2023 External Examiner for External Examiner for doctoral thesis examination- Ezwan Bustamin - PhD , Universiti Malaya, Malaysia, January 2023
2023 External Examiner for Pelantikan sebagai pemeriksa luar tesis - phd candidate - Ayu PRimasari Andini, UTM, Malaysia, January 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mimi Shahira Binti Mohd Azaha, Majlis Daerah Gua Musang, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohamad Zuhazli Bin Mat Zin, Jaz International Malaysia Sdn Bhd (Kelantan Branch), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aminuddin Bin Mohd Ali, Reka Jati Construction, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hafizzam Bin Mat Hussin, Mpts Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Syahira Binti Shakri, Majlis Daerah Tanah Merah, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nursuhana Binti Hamzah, Majlis Daerah Pasir Puteh, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Nabilah Imani Binti Mahmuddin, Suk Negeri Kelantan (Jabatan Tanah Dan Galian) , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Sharmimie Binti Rosman, Majlis Daerah Tanah Merah, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurulauni Binti Rosli, Majlis Daerah Pasir Mas Kelantan, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Rosmaliza Binti Abdull Hadi, Mpts Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Faqihah Binti Mohd Nasri, Majlis Daerah Tanah Merah, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Suhaili Izzati Binti Hassan, Suk Negeri Kelantan (Jabatan Tanah Dan Galian) , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Ummi Natasya Binti Hamzah, Majlis Daerah Pasir Mas Kelantan, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Zairus Fadela Binti Zakaria, Aggressive Transasia Group Holding Sdn Bhd, 2023
2023 Member for Pemeriksa Luar Tesis - PhD Universiti Malaya - Modu Mala Ali, UM, Malaysia, January 2023
2023 Supervisor for Desyfitri Amalya Binti Ridwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Desyfitri Amalya Binti Ridwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ezzah Ezanie Binti Mohamad Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ezzah Ezanie Binti Mohamad Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nor Syathiroh Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nor Syathiroh Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Husnina Binti Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syahiirah Binti Sabaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syahiirah Binti Sabaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuralyaa Sufiah Binti Jurahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuralyaa Sufiah Binti Jurahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Nazihah Binti Zulkhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Nazihah Binti Zulkhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Syafikah Binti Mat Basali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Syafikah Binti Mat Basali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Liyana Binti Azali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Liyana Binti Azali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar (Penilaian Program) di UiTM Mara, UiTM Mara, Malaysia, July 2022
2022 Committee Member for Pelantikan Sebagai Ahli Jawatankuasa Anugerah Tesis Terbaik Pascasiswazah UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pelantikan Sebagai Ahli Panel bagi Program Diploma Harta Tanah/Ijazah Sarjana Muda Harta Tanah/Ijazah Sarjana Pengurusan Harta di bawah Seliaan LPEPH, LPEPH, Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Amalia Yasirah Binti Yuhaizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Anis Masyita Binti Pauzie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Anis Masyita Binti Pauzie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Esther Ng Khai Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Esther Ng Khai Li, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Haslindah Binti Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Haslindah Binti Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hasya Huda Binti Dicky Zulkarnaen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hasya Huda Binti Dicky Zulkarnaen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khalida Binti Abu Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khalida Binti Abu Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Xin Ru, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Xin Ru, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mas Awen Natasha Binti Abd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mas Awen Natasha Binti Abd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norshahirah Binti Zedy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norshahirah Binti Zedy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Atiqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Atiqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hazwani Insyirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hazwani Insyirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syafiqah Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syafiqah Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Huda Binti Salehudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tachanicarana A/P Saravanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zainul Qhuzaimah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zainul Qhuzaimah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar (Penilaian Program) di Universiti Teknologi MARA, UiTM, Cawangan Perak Kampus Sri Iskandar, Malaysia, July 2022
2022 External Examiner for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Tesis (Luar) Calon PhD di UiTM Cawangan Perak, UiTM Cawangan Perak, Kampus Sri Iskandar, Malaysia, May 2022
2022 Main Supervisor for Musa Usman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chow Choi Lam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chow Choi Lam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Jamilatu Lily Suriana Binti Mohd Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Jamilatu Lily Suriana Binti Mohd Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Norhayati Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Norhayati Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syahira Binti Shakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syahira Binti Shakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Zulaiha Syafika Binti Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Zulaiha Syafika Binti Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Zahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Zahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Penyelia Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Supervisor for Syamsuhaina Binti A Rahaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syamsuhaina Binti A Rahaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Skim FRGS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Examiner for Basyirah Binti Ahmad Tirmizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Basyirah Binti Ahmad Tirmizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Shaqirah Binti Shaharul Faizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Shaqirah Binti Shaharul Faizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Roszaimin Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Roszaimin Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Amiruddin Bin Munawar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Amiruddin Bin Munawar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Daniel Haikal Bin Apandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Daniel Haikal Bin Apandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Emirul Luqman Bin Sharulnizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Emirul Luqman Bin Sharulnizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafiz Fahmi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafiz Fahmi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nazim Bin Narsahruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nazim Bin Narsahruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noryusri Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noryusri Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurain Aqilah Binti Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurain Aqilah Binti Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhazim Shafiq Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhazim Shafiq Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Azmayani Binti Yusni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Azmayani Binti Yusni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Diyanah Binti Raihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Diyanah Binti Raihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Nur Alliya Syafiqah Binti Wan Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Nur Alliya Syafiqah Binti Wan Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Ain Sofia Binti Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Ain Sofia Binti Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Atiqah Wardah Binti Anwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Atiqah Wardah Binti Anwar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Lissa Binti Zam Zam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Lissa Binti Zam Zam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Azimah Binti A Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Azimah Binti A Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Izzah Izzati Binti Suriandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Saqifah Binti Subani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Saqifah Binti Subani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Ain Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Ain Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for Jawatankuasa Akreditasi di UiTM Shah Alam , BOVEAP, Malaysia, June 2020
2020 Examiner for Abdul Hakim Bin Mohd Fadzly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Hakim Bin Mohd Fadzly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Adlina Farahiyah Binti Abdul Manap, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Adlina Farahiyah Binti Abdul Manap, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Alfriesha Binti Alfadhil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Alfriesha Binti Alfadhil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ameer Amzar Bin Shah Izar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chea Xian Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Darren Claudius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Darren Claudius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eka Natasyha Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Eka Natasyha Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Logavani A/P Balakrishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Logavani A/P Balakrishnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Hasif Bin Mohammad Zakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Hasif Bin Mohammad Zakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Ahmad Taha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farisha Husna Binti Mohamad Kawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farisha Husna Binti Mohamad Kawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Shuhaida Binti Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Shuhaida Binti Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farahin Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farahin Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Kian Yong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tan Kian Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tommy Kong Kei Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tommy Kong Kei Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 External Assessor / External Reviewer for Pemeriksaan Tesis dan Peperiksaan Lisan Pelajar Sarjana Falsafah di UTM, UTM Skudai, Johor, Malaysia, November 2020
2020 External Examiner for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis dan Peperiksaan Lisan Program Doktor Falsafah, UTM Skudai, Johor, Malaysia, November 2020
2020 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PhD, UTM, Malaysia, August 2020
2020 External Examiner for Pemeriksaan Tesis dan Peperiksaan Lisan Pelajar PhD, UTM Skudai, Johor, Malaysia, January 2020
2020 External Examiner for Pemeriksaan Tesis dan Peperiksaan Lisan Pelajar PhD, UTM, Skudai, Johor, Malaysia, March 2020
2020 Supervisor for Muhammad Akram Asadi Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Akram Asadi Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nazmi Bin Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nazmi Bin Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Asmida Binti Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Asmida Binti Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Alin Yasmin Binti Ahmad Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Alin Yasmin Binti Ahmad Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Penyelia Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2020
2020 Supervisor for Siti Amelia Putri Radiana Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Amelia Putri Radiana Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nursyuhada Binti Junid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nursyuhada Binti Junid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yusra Azliyana Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Yusra Azliyana Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Assessor / Reviewer for Penilai Tesis Pelajar PhD di FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019
2019 Examiner for Amirah Syakira Binti Agus Salim Najah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirah Syakira Binti Agus Salim Najah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Darshini A/P Piragash, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Darshini A/P Piragash, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mastura Binti Naris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mastura Binti Naris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Muhaimin Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Muhaimin Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Sharif Bin Kamis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Sharif Bin Kamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Irfan Nadhir Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Irfan Nadhir Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izarul Hafiz Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izarul Hafiz Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Usri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Usri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afina Binti Rosili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afina Binti Rosili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amanina Binti Mohmad Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amanina Binti Mohmad Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azrini Binti Dolah Kamari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azrini Binti Dolah Kamari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Fatin Izzati Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Fatin Izzati Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hidayah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Zulaikha Binti Mohd Rajdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Zulaikha Binti Mohd Rajdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuramiera Hamiza Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuramiera Hamiza Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfarayana Hanis Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfarayana Hanis Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Puteri Nur Syahira Syazwani Binti Muhamad Saafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Puteri Nur Syahira Syazwani Binti Muhamad Saafie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurfadlhlin Amni Binti Sheikh Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurfadlhlin Amni Binti Sheikh Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PhD, UTM, Skudai, Johor, Malaysia, December 2019
2019 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PhD, UTM Skudai, Malaysia, March 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ahmad Aiman Naqib Bin Ahmad Shaufie, Ipc Island Property Consultant Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ainur Alissa Binti Kamal, Sa Property Management Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Amirah Aqilah Binti Meat, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Azmira Binti Ahmad, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Choo Suk Ern, Tanah Sutera Development Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ezzatul Syakirin Binti Ahmad Sugiran, Ijm Land Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Sarah Binti Mohd Ali, Sa Property Management Sdn Bhd, 2019
2019 Main Supervisor for Mohd Razik Bin Mohamed Shakif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Member for Ahli Projek dan Pakar Rujuk bagi Skim Geran FRGS-RACER Fasa 1/2019 di UiTM Shah Alam, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia, September2019
2019 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Latihan Industri , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019
2019 Supervisor for Abdul Faiz Bin Ibrahim @ Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Abdul Faiz Bin Ibrahim @ Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amira Nabiela Binti Mohamad Jamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amira Nabiela Binti Mohamad Jamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Denish Kumar A/L Vijayakumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Denish Kumar A/L Vijayakumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Dhiya Nur Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Qayyum Bin Ahmad Nurin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Qayyum Bin Ahmad Nurin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Alif Bin Md Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Alif Bin Md Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nik Nurulhasliza Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nik Nurulhasliza Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amirah Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amirah Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Shiela Binti Mohd Sahed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Shiela Binti Mohd Sahed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Penyelia Pelajar Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019
2019 Supervisor for Penyelia Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2019
2018 Chairman for Pengerusi Sesi VIVA Pelajar PhD di FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2018
2018 Examiner for Amirul Safuan Bin Abd Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Safuan Bin Abd Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Clady Levin Champin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Clady Levin Champin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ezzatul Syakirin Binti Ahmad Sugiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ezzatul Syakirin Binti Ahmad Sugiran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hamidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Jason Alban, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Jason Alban, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Syahizam Izham Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Syahizam Izham Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Naufal Bin Adam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Naufal Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabil Ihtisham Bin Zulkefle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabil Ihtisham Bin Zulkefle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabilah Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabilah Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Natasha Adha Binti Mohd Fazlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noorazimah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farah Natasha Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farah Natasha Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Farah Najihah Binti Mahayuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Farah Najihah Binti Mahayuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fatehah Binti Fitri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fatehah Binti Fitri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurshahirah Binti Sakeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurshahirah Binti Sakeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Adila Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aimie Binti Azmee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aimie Binti Azmee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Farahana Binti Ramly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Farahana Binti Ramly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Sarah Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Sarah Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Soh Lay Ink, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Soh Lay Ink, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 External Assessor / External Reviewer for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Tesis Pelajar PhD, UTM Skudai, Johor, Malaysia, January 2018
2018 Main Supervisor for Mustapahayuddin Bin Abdul Khalim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Tan Jia Ying, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fahmi Asyraf Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fahmi Asyraf Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Amira Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Amira Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Ya'Qub Bin Md.Amir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Ya'Qub Bin Md.Amir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naim Bin Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naim Bin Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Hashila Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Hashila Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Rewahidayu Binti Buyung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Rewahidayu Binti Buyung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Penyelia Pelajar MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2018
2018 Supervisor for Sangeeta Kaur A/P Rajinder Singh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Sangeeta Kaur A/P Rajinder Singh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Yashira Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Yashira Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zaiton Binti Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zaiton Binti Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Gan Jie Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Gan Jie Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzul Aiman Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzul Aiman Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jessica Lim Bee Fung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jessica Lim Bee Fung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Khairunnisa Najwa Binti Buhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Khairunnisa Najwa Binti Buhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Sze Yuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Sze Yuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Jia Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Jia Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shafiq Bin Samat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shafiq Bin Samat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zaki Bin A Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zaki Bin A Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zulfaris Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zulfaris Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabila Binti Mohd Nazori, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nabila Binti Mohd Nazori, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Shahira Binti A Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Shahira Binti A Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Salmah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Salmah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Shahirah Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Shahirah Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norashima Binti Rafini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norashima Binti Rafini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noraysikin Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noraysikin Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aimi Khairina Binti Khairy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aimi Khairina Binti Khairy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Nabilah Binti Meor Ahmad Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Nabilah Binti Meor Ahmad Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuriah Binti Kamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuriah Binti Kamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fazila Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fazila Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuzul Hana Binti Habali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuzul Hana Binti Habali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Fathin Nadia Binti Zulkipli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Haffiszal Amri Bin Zainudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nazrin Bin Zakaria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adilah Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Adilah Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hanis Afiqah Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hanis Afiqah Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Amalina Binti Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Amalina Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Fasehah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Fasehah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Aisyah Binti Saed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Aisyah Binti Saed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fahtin Arafah Binti Che Wil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fahtin Arafah Binti Che Wil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuradilah Binti Abu Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuradilah Binti Abu Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurulain Shermiera Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurulain Shermiera Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Jia Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Jia Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Denise Soh Min Huey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Denise Soh Min Huey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kuh Poh Kar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kuh Poh Kar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Low Wee Pin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Low Wee Pin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azuan Bin Aziz Satar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azuan Bin Aziz Satar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Iskandar Bin Mat Dali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Iskandar Bin Mat Dali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Aiman Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Aiman Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fitri Bin Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fitri Bin Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Naqibah Binti Soffian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Naqibah Binti Soffian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazmanieyra Binti Mohd Zulbli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazmanieyra Binti Mohd Zulbli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadiah Binti Rozaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadiah Binti Rozaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohammad Azan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohammad Azan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhazwani Izyan Binti Mohd Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhazwani Izyan Binti Mohd Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Afiqah Binti Khalili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Afiqah Binti Khalili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Najihah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Najihah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamira Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamira Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Edi Hirwan Bin Kamal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Johny Bin Ronggitom, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Khairul Saleh Bin Jamaludin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chua Jing Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Chua Jing Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gan Wei Chit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gan Wei Chit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Fauzi Bin Md Nafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Fauzi Bin Md Nafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Izzani Binti Buang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Izzani Binti Buang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Liyana Binti Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Liyana Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ismah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ismah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sivaggami A/P Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sivaggami A/P Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Azizah Binti Baharudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Amilia Hasbullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Sallehuddin Bin Abu Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Muhammad Nur Aizat Bin Hairuddin , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nurliyana Binti Khasbi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Gwamna Emmanuel Shokolo, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Isa Abdullahi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Mohd Firdaus Bin Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nur 'Afiqah Binti Jaini, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Shamre Liew @ Romzie, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Usman Musa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Mohamed Ali Bin Mohamed Abu Backer, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Fazira Binti Shafie, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohamed Ali Bin Mohamed Abu Backer, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Muhammad Azwan Bin Sulaiman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Yusnorsyazana Binti Mohd Yunos, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Mat Tawi Bin Yaacob, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohamed Yusof Bin Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammad Azwan Bin Sulaiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammad Faridz Bin Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Ezhwan Nur Bin Arshad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Mohd Firdaus Bin Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Fairus Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Co-supervisor for Soeb Bin Pawi , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Fazira Bt Shafie, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Ihfasuziella Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Main Supervisor for Amilia Hasbullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2008 Main Supervisor for Siti Nurhidayah Binti H.Nurman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2008 Main Supervisor for Tee Chin Chin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2008 Main Supervisor for Zubidah Bte Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2007 Main Supervisor for Masitah Binti Zulkepli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007
2007 Main Supervisor for Nurbaity Aqmar Binti Mahamud, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007

YearDescriptionLevel
2023Member for Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengurusan Harta Tanah FPTPdi Sekolah Keb. Pintas Raya, Parit Raja, Batu Pahat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 District
2023 for Pentadbiran dan pengurusan kor sispa UTHM - Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 University
2023Head for Sebagai Ketua Program Khidmat Msykt dan Knoledge transfer Madarasah Miftahul Ulum Senggarang B Pahat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 District
2022 - 2025 Senate Members for Pelantikan sebagai Ahli Senat Universiti Mewakili Profesor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 - June 2025 University
2022 - 2023 Committee Member for menjalankan aktiviti perniagaan koperasi UTHM, kooperasi UTHM, Malaysia, January 2022 - December 2023 University
2021Mentor for Sumbangan Bakti dalam Retreat Pelan Strategik 2021-2025 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 National
2020 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Induk Penjualan Nombor Pendaftaran Khas Kenderaan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2020 - August 2023 University
2020 - 2021 Member for Ahli Lembaga Pengarah Al-Gazel Medical Sdn Bhd, UTHM Holdings Sdn Bhd, Malaysia, February 2020 - July 2021 National
2020Member for Penganugerahan Pingat Bakti Pertahanan Awam (P.B.P) , Agensi Pertahanan Awam Malaysia, Malaysia, May 2020 University
2020 - 2021 Advisor/Chairman for Lembaga Pengarah Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Muttaqin, Bukit Pasir, Muar, Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Muttaqin, Malaysia, July 2020 - March 2021 National
2019 - 2021 Deputy Chairman for Lt. Kol. Bersekutu (PA) - Lantikan sebagai Timbalan Komandan Kor Sispa UTHM Kampus Induk, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019 - November 2021 University
2019 - 2021 Member for Pelantikan Sebagai Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) Bagi Sesi 2019 hingga 2021, KPDN, Malaysia, January 2019 - December 2021 National
2017 - 2020 Member for Lantikan sebagai Ahli Anggota Lembaga Koperasi UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2017 - June 2020 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 KURSUS PROBLEM BASED LEARNING - TAHAP 2
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
14/11/2023 - 15/11/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 PROGRAM DAURAH SIFAT 20
PUSAT ISLAM , UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
17/07/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM BERSAMA PANEL PEMERIKSA LUAR JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT GUNASAMA ARAS BAWAH BLOK A4 FPTP
12/07/2023
2023 KURSUS PROBLEM BASED LEARNING TAHAP 1 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
30/05/2023
2023 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 , BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
21/05/2023
2022 KURSUS JURNAL BERIMPAK TINGGI: KOLABORASI JURNAL DALAM PENERBITAN ARTIKEL BERKUALITI
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
18/12/2022
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 SIRI 4 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENJANAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/10/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
10/08/2022
2022 JEMPUTAN KE TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / Google Meet
27/06/2022
2022 SEMINAR MALAYSIA BUSINESS ANGEL NETWORK (MBAN) SUMMIT 2022 ANJURAN PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC)
UTHM / Enterprise 4, Mranti Park, Kuala Lumpur
23/06/2022 - 24/06/2022
2022 BENGKEL BERKAITAN PEMANTAUAN GLOBAL TECHNOPRENUERS 2030, PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UTHM
LAIN-LAIN / UTM Hotel & Residence Kuala Lumpur
09/06/2022 - 11/06/2022
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 BENGKEL SIRI 1 : TECHNOPRENEUR@UTHM
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
27/03/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 5 (KELESTARIAN KEWANGAN)
UTHM / -
07/10/2020
2020 SESI LIBATSAMA BERSAMA MAJLIS PROFESOR UNIVERSITI
UTHM / -
20/09/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 8
UTHM / -
14/04/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 PINGAT AM PERTAHANAN AWAM (P.A.P)ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIANEGARA
2020 PINGAT BAKTI PERTAHANAN AWAM (P.B.P)ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIANEGARA
2015 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI