Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
  07-4538646
Dr. ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENTADBIRAN AWAM , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (2016)
SARJANA PENTADBIRAN AWAM , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Political Sciences and Public Policy
Field of Specialization (KPT) : Public Policy and Administration

Public Administration
Policy Analysis
Food Security
Qualitative Research

Social Science
Planning and Management of Development
Anthropology and Sociology

DateDescription
01/11/2022 - 31/10/2024 Pengarah
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/09/2022 - 31/08/2024 Felo Penyelidik
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/09/2020 - 31/08/2022 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
08/08/2018 - 07/08/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/10/2016 - 31/12/2018 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/12/2016 - 31/08/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Kesukarelawanan
01/04/2007 - 30/03/2008 Ketua Panel
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi, Unit Sains Sosial

YearDescriptionRoleLevel
2020 - 9999International Association of Innovation Professionals (IAOIP) Ahli Antarabangsa
2020 - 9999International Economics Development Research Center (IEDRC) Senior Member Antarabangsa
2020 - 9999Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Penguasa Kanan Bomba I (Kehormat) Kebangsaan
2020 - 9999Pertubuhan Intelektual Negara (PINTAR) Ahli Pengasas Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Integrity And Anti-Corruption [UQU10903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Research Methodology [KLK10103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Research Methodology [PLK10103], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Perlantikan Sebagai Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Chairman for Perlantikan Pengerusi Pembentangan Penilaian Proposal DEfense Pelajar Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Committee Member for Perlantikan Bagi Calon Wakil PTJ Untuk Ahli Jawatankuasa Kerja Pengurusan Ruang Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Committee Member for Perlantikan Sebagai Penggubal Garis Panduan Manual Pengajian Siswazah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Examiner for Internal Examiner for Oral Examinantion (Viva), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [KLK10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [PLK10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Examiner for Pemeriksa 1 Kertas Soalan UQU10103/10503 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Head for Penyelaras Task Force Pembangunan Program Baharu Sarjana Sians (Inovasi Sosial), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Programme Coordinator for Pegawai Perhubungan (PIC) Profesor Pelawat/ Penasihat Program/ Industri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10100], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [KWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [PWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [PWZ10000], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2011 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Introduction To Nationhood And Malaysia Development [UWS10403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Seminar On Development And Global Issues [UMS6212], Session 20092010 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Seminar On Development And Global Issues [UMS6212], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Seminar On Development And Global Issues [UMS6212], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q526 PENDAYAUPAYAAN WANITA DALAM AKTIVITI EKONOMI BERASASKAN POTENSI MODAL KOMUNITI DI BATU PAHAT, JOHOR Ahli 30/06/2025
Q098 EVALUATING SPEAKING ANXIETY AMONG UNDERGRADUATES OF FOUR MALAYSIAN HIGHER INSTITUTIONS Ahli 31/08/2024
H989 SEKURITI MAKANAN: STRATEGI DAN MODEL INTERVENSI Ketua 30/06/2023
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ahli 01/06/2022
H994 Building a Model for Sustainable Community-Based Tourism Development in Parit Sulong, Batu Pahat, Johor Ahli 31/03/2022
H091 KEPENTINGAN KHIDMAT MASYARAKAT DI KALANGAN BELIA DALAM ERA MENERUJUI INDUSTRI 4.0 Ketua 30/06/2020
H143 PENDEMOKRASIAN SERTA IMPAKNYA TERHADAP BUDAYA POLITIK MELAYU -SATU PENELITIAN KES TERHADAP KONFLIK ELIT TERHADAP PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UMNO) DARIPAFDA TAHUN 1969 -1987. Ahli 30/06/2020
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 14/02/2020
C072 Kajian Pengukuran Indeks Kebahagiaan Staf di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 15/12/2019
U930 Model Pengurusan dan Modul Pengisian Program Pusat Jagaan Rumah Orang Tua-Tua Ahli 31/08/2019
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017

Book
Fadillah Ismail, Lutfan Jaes, Umi Kartini Rashid, Zahrul Akmal Damin, Siti Aisyah Salim, Mohd Asmadi Angsor, Nor Kamariah Kamaruddin
(2022) Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672817864
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
Mohd Akbal Abdullah, Asliaty Atim, Hani Suraya Aziz, Nurul Sabrina Zan, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Noor Hayati MOhamed Hisyam & Nur Azah Razali
(2021) Kampung Orang Asli Sayong Pinang, UTHM , 1, ISBN:9789832963967
Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Riki Rahman
(2021) Reka Bentuk Penyelidikan Sains Sosial, UTHM , 1, ISBN:9789672975748
Zahrul Akmal Damin, Zahrul Hisham Damin, Zirwatul Amal Damin & Nur Farah Hanim Damin
(2020) Menjunjung Kedaulatan Berpasak Keamanan: Biografi Sm (B) Hj. Damin Bin Hadis, UTHM , 1, ISBN:9879672589224
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Fadillah Ismail
(2019) Indeks Kesejahteraan Kelauarga Negeri Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672306573
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Al-Azmi Bakar, Chen Chwen Shin
(2018) Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472350
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Kamarulnizam Abdullah, Guido Benny, Yahya Don, Mohd Sofian Omar Fauzee, Zahrul Akmal Damin, Rozalina Khalid, Wasitah Mohd Yusof, Aishah Kasa, Mastura Mohamad, Shahanim Yahya & Mohd Rizal Mohd Sham
(2015) The Asean Community: Malaysian Youth Aspirations And Way Forward, Institute for Youth Research (IYRES) , 1, ISBN:9789671365519
Sapon bin Ibrahim, Asri bin Selamat, Mohd Yusop bin Ab Hadi, Mohd Sabri bin Ismail, Shamsaadal Sholeh bin Saad, Shafry bin Salim, Zurina Yasak, Khairul Azman bin Mohamad Suhaimy, Abdul Malek bin Ibrahim, Fauziah binti Ani, Zahrul Akmal bin Damin, Ku Hasnan bin Ku Halim
(2009) Tun Hussein Onn, Permata Menara Gading, UTHM , ISBN:9789832963882
Book Chapters
Fadillah Ismail, Agileswaran A/L Nadesan, Zahrul Akmal Damin
(2023) Instructional Design Model For The Modern Workplaces, Employment, Labor & Workforce Management Issues, UTHM , 97, ISBN:9789670061825
Nur Azah Razali, Nurul Aimi Razali, Yuslizar Kamaruddin, Zahrul Akmal Damin
(2023) Pelaksanaan Kaedah Problem-Based Learning (Pbl) Dalam Kursus Penghayatan Etika Dan Peradapan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Problem Based Learning: "Up-Close Into The Pioneers' Experiences", UTHM , 170, ISBN:9786297566962
Fadillah Ismail, Muhammad Arif AR Azman, Zahrul Akmal Damin
(2023) Workplace Exodus, Employment, Labor & Workforce Management Issues, UTHM , 1, ISBN:9789670061825
Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Khairol Anuar Kamri, Adibah Abdul Kadir
(2022) Knowledge Sharing Culture At Workplaces , Employment Relations N Contemporary Issues At Workplaces, UTHM , 89, ISBN:9789672817949
Adibah Abdul Kadir, Fadillah Ismail, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin
(2022) Leading Causes Of Employee Grievances And How To Handle Effectively , Employment Relations & Contemporary Issues At Workplaces , UTHM , 19, ISBN:9789672817949
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed & Rohana Ahmad
(2021) Agenda Sekuriti Makanan Dan Intervensi Kerajaan Bagi Meningkatkan Kebolehdapatan Makanan Di Malaysia, Pena Birokrasi 2, UTHM , 41, ISBN:9789672817000
Fadillah Ismail, Shahida Hamzah, Zahrul Akmal Damin
(2021) Contemporary Issues In Managing Human Resources, Transformation Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 1, ISBN:9789672975502
Fauziah Ani, Shahidah Hamzah, Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin
(2021) Malaysian Efforts And Challenges In Containing The Spread Of Covid-19, Covid-19 :Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 1, ISBN:9789672817505
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin
(2021) Memulih Dan Merancakkan Ekonomi Menerusi Penjana, Pena Birokrasi 2, UTHM , 1, ISBN:9789672817000
Zahrul Akmal Damin, Fadillah Ismail, Mohammad Zaky
(2021) The Advantages Of Having A Diverse Workforce For An Organization, Transformation Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 23, ISBN:9789672975502
Norizan Rameli, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah
(2021) The Covid-19: Malaysia, Indonesia, Brunei, And Thailand , Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 122, ISBN:9789672817505
Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes & Hanysah Misbah
(2020) Doktrin Pengasingan Kuasa: Falsafah, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, Pena Birokrasi, UTHM , 1, ISBN:9789672389996
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir 4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Shah Rul Anuar Nordin
(2020) Mobiliti Sosioekonomi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 85, ISBN:9789672389958
LUTFAN BIN JAES ,Khairul Azman Mohd Suhaimy,Zahrul Akmal Damin
(2019) Idea Kepemerintahan "R.A.H.M.A.N" Dari Perspektif Lee Kuan Yew, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 122, ISBN:9789672306009
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zahrul Akmal Damin & Harliana Halim
(2019) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Bapa Kemerdekaan Malaysia, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 22, ISBN:9789672306009
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Nor Amalina Mohd. Rosli
(2018) Keberkesanan Program Latihan Sukarelawan, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 43, ISBN:9789672183235
Fadillah Ismail, Nor Amalina Mohd Rosli, Zahrul Akmal Damin
(2018) Pemindahan Pembelajaran Dalam Kalangan Jurulatih, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 53, ISBN:9789672183235
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Kerajaan Malaysia Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Jaminan Pengeluaran Makanan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 115, ISBN:9789675472268
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 148, ISBN:9789670754832
Lutfan Jaes, Abdul Rahman Abdul Aziz, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Fadillah Ismail
(2017) Memacu Masyarakat Berprestasi Gaya Soeharto , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 26, ISBN:9789675472268
Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2017) Pendayaupayaan Bahasa Mandarin Di Singapura Era Lee Kuan Yew - Iktibar Untuk Bahasa Melayu , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Tranformasi Masyarakat, UTHM , 19, ISBN:9789670754832
Fauziah binti Ani, Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar
(2017) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti , Pendayaupayaan Agama, Bahasa Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 166, ISBN:978-967-0754-83-2
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2017) Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti, Pendayaupayaan : Bahasa, Agama Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 135, ISBN:9789670754832
Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd.Suhaimy, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Penyertaan Dan Pendayaupayaan Sebagai Strategi Berkembar Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia , 55, ISBN:9789675472268
Ahmad Martadha Mohamed, Zahrul Akmal Damin & Pan Suk Kim
(2015) Examining The Policy Agenda On Food Security: A Question Of Food Availability In Malaysia, Land And Disaster Management Strategies In Asia, Springer , 147, ISBN:9788132219750
General Publications
Khairunesa Isa, Intan Farhana Saparudin, Zulida Abdul Kadir, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2023) Manual Pengajian Siswazah Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin
(2023) Tingkat Daya Juang Pastikan Pemilikan Ekuiti Dalam Genggaman, Berita Hatian , 12, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Asri Selamat, Mohammad Shatar Sabran, Ahmad Esa, Yusri Yusof, Suhaimi Makminin, Aspalaila Abdullah, Norlida Hassan, Zahrul Akmal Damin, Noreina Kepal @ Nasir, Mohd Norzali Mohd, Syahrul Nizam Lukman, Noorashikin Abdul Wahab, Imran Bon @ Kasbon, Khairi Mohd & Norshazila Mohd Nasir
(2010) Modul Permulaan Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Zahrul Akmal Damin & Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2005) Manual Prosedur Kerja Amalan 5s, UTHM , -, ISBN:-
Journal
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Nurul Aimi Razali, Zahrul Akmal Damin
(2024) The Role Of Emotional Intelligence Domains On Working Remotely Norm During Post-Pandemic Era, INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGION, TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD , 3, 193, ISSN:26333538
Zahrul Akmal Damin, Kamarulnizam Abdullah, Mohd Soffian Omar Fauzee & Siti Sarawati Johar
(2023) Challanges In Ethnic And Religous Tollerance Based On Youth Beliefs In Malaysia, RES MILITARIS, RES MILITARIS , 3, 3723, ISSN:22656294
Linayati Lestari, Aqil Teguh Fathani & Zahrul Akmal Damin
(2023) Preparation For Indonesian Election 2024: Women'S Participation In Political Contest, JOURNAL OF GOVERNANCE, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA , 6, 197, ISSN:25986465
Rohana Ahmad, Ahmad Martadha Mohamed, Wan Naqiyah Wan Abdul Majid, Latifah Abdul Ghani & Zahrul Akmal Damin
(2023) The Impact Of Team Conflict, Leadership, And Job Demands On Employees Works Stress: Empirical Evidence From Public Organization. , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PLANNING, PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU , 7, 2003, ISSN:17437601
Fauziah Ani, Norizan Rameli, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah, Siti Khorriyatul Khotimah
(2023) The Level Of Mental Health And Coping Strategies During The Enhanced Movements Control Order (Emco), In Simpang Renggam, Johor, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMY RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 11, 398, ISSN:22226990
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zulida Abdul Kadir & Abdul Halim Abdul Rahman
(2021) Analysis Of Stress Contributing Factors In Work Organizations In Public Institution Of Higher Learning, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 11, ISSN:26829142
Zahrul Akmal Damin, Kamarulnizam Abdullah & Mohd Sofian Omar-Fauzee
(2021) Ethnic And Religious Tolerance: Barrier Factors And Improvement Measures Based On Malay Youth Perspectives In Malaysia , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 622, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Kamarulnizam Abdullah & Mohd Soffian Omar Fauzee
(2021) Ethnic And Religous Tolerence: Barrier Factors And Improvement Measures Based On Malay Youth Perspectives In Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TURCOMAT , 4, 622, ISSN:13094653
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Nur Hafizah Yusoff
(2021) Kesan Hedonisme Kepada Generari Muda: Kajian Kes Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, E-BANGI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 3, 98, ISSN:1823884x
Ku Hasnan Ku Halim, Zahrul Akmal Damin, Mohd Norazmi Nordin, Mohd Syariefudin Abdullah, Shuhairimi Abdullah, Mohd Erfy Ismail & Mohd Rizam Abdul Rahman.
(2021) Nationalism And Nationalist Conflict In Malaysia. , REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION. , RIGEO , 6, 30, ISSN:21460353
Ku Hasnan Ku Halim, Zahrul Akmal Damin, Mohd Norazmi Nordin, Mohamad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, Muhammad Izmer Yusof, Rahisam Ramli & Fauzi Hassan.
(2021) Political Leadership In Malaysia And Nationalist Idealism: A Review, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, RIGEO , 10, 23, ISSN:21460353
KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, NURUL AIMI RAZALI LUTFAN JAES, ADI SYAHID MOHD ALI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIROL ANUAR KAMRI, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SHAH RUL ANUAR NORDIN, MOHD FUAD OTHMAN, MOHAMAD AINUDDIN ISKANDAR LEE ABDULLAH, MARWAN ISMAIL, MOHD ZAIN MUBARAK, SHUKRI HANAPI
(2021) Razak-Mahathir Achievement-Oriented Leadership Model Framework In The Context Of Malaysian Nation-State Development, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, RIGEO , 11, 272, ISSN:21460353
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Najah Ramlan
(2021) The Effect Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Towards Consumer Social Weel-Being In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 133, ISSN:26829142
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Fadillah Ismail, Nesreen Ibrahim Awada, Siti Sarah Omar
(2020) Deviant Behaviour And The Challenge Behind The Past And Present Life, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, SCIENCE PRESS , 2, 5869, ISSN:10067930
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Naim Maslan, Abu Khari A¿ain, Siti Solehah Tenah
(2019) Determining Indicators Of Happiness Index Among University Staff, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 726, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Abu Khari A¿ain, Naim Maslan , Siti Solehah Tenah
(2019) Domains That Lead To Happiness At Workplace , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 710, ISSN:22498958
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Abdul Rahman Abdul
(2018) "Work Ethic" Value As Soeharto'S Development Tool In Indonesia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation (SPC) , 6, 198, ISSN:2227524X
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Siti Sarawati Johar, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2018) Government Strategies In Confronting Climate Change To Ensure The Assurance Of Food Security In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 8, 676, ISSN:2227524X
Fauziah Ani, Najah Ramlan, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin
(2018) Measuring The Level Of Participation And Its Relationship With Psychological Empowerment Through Community Based Organisation (Cbo) Activities, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 8, 647, ISSN:22226990
LUTFAN BIN JAES, FAUZIAH BINTI ANI,KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY,HISYAM BIN ABDUL RAHIM,ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
(2018) Mengurus Pembangunan Gaya Seoharto : Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY , UUM , 7, 121, ISSN:0127-086
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women¿S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
fauziah ani, zahrul akmal damin, Lutfan Jaes, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Azhani Tohar, Asbah Razali
(2018) Tahap Penyertaan Dan Pendayaupayaan Psikologi: Menjelaskan Hubungan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY, Institut Sosial Malaysia , 12, 15, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
Kamrulnizam Abdullah, Guido Benny, Yahya Don, Mohd Sofian Omar Fauzee & Zahrul Akmal Damin
(2017) Malaysian Youth'S Perspective Towards Asean Community, MALAYSIAN JOURNAL OF YOUTH STUDIES, INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA , 6, 1, ISSN:21801649
Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2016) Nilai "Orientasi Kuasa" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 12, 23, ISSN:2229-8940
Zahrul Akmal Damin, Shamsaadal Sholeh Saad, Fauziah ANi, Lutfan Jaes & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2016) Tempat Ibadah Dan Kesannya Terhadap Sosio-Budaya Masyarakat Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 91, ISSN:22298940
Ahmad Martadha Mohamed, Zahrul Akmal Damin & Pan Suk Kim
(2015) Examining The Policy Agenda On Food Security: A Question Of Food Availability In Malaysia, SOUTHEAST ASIAN STUDIES, CENTER FOR SOUTHEAST ASIAN STUDIES, HUFS , 5, 147, ISSN:12254738
Zahrul Akmal Damin & Ahmad Martadha Mohamed
(2015) Kemampanan Sekuriti Makanan Dalam Era Perindustrian: Pengajaran Daripada Malaysia, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL, UTHM , 2, 33, ISSN:22298940
Media Digital
Norizan Rameli, Adi Syahid, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh
(2023) Badan Perundangan, Badan Eksekutif Dan Badan Kehakiman, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Adi Syahid, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh,Noranifitri Md Nor
(2023) Kejayaan Malaysia Dan Cabaran, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Latar Belakang Dan Sejarah Negara, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Pembangunan Negara, Dasar Dan Polisi, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Penjajahan, Perjuangan Awal Dan Kemerdekaan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor
(2023) Peruntukan Utama Perlembagaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Sejarah Dan Peranan Perlembagaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah,Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Sejarah Dan Politik (Zaman Pra Sejarah), YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin,Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Nor Shela Saleh, Adi Syahid
(2023) Sistem Kerajaan Persekutuan, YouTube , ISBN:-
Norizan Rameli, Nor Shela Saleh, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md Nor, Zahrul Akmal Damin, Adi Syahid
(2023) Struktur Dan Senario Masyarakat, YouTube , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Zulida Abdul Kadir, Nurizah Md. Ngadiran, Nurzaidah Amanina Mazda, Sarala Thulasi Palpanadan, Zahrul Akmal Damin, Rosmahalil Azrol Abdullah
(2023) Application Of M-Learning In Enhancing Reading Competency Among Engineering Undergraduates, EUROPEAN PROCEEDINGS , 27, ISBN:2672815X
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin
(2023) Impak Domain Emosi, Kesedaran Kendiri, Kesejahteraan Emosi Dan Pengawalseliaan Emosi Ke Atas Norma Bekerja Dari Rumah, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 159, ISBN:30090466
Fadillah Ismail
(2018) Faktor Penglibatan Mahasiswa Dalam Sukarelawanan , POLITEKNIK KOTA BHARU , 98
SHAHIDAH HAMZAH, FAUZIAH ANI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, SITI SARAWATI JOHAR, KU HASNAN KU HALIM, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MD. AKBAL ABDULLAH, LUTFAN JAES
(2018) Pemantapan Nilai Tanggungjawab Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, KUIM PRESS , 314, ISBN:9789671460269
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Zuhaila Anida Zainal Abidin
(2017) Cabaran Tadbir Urus Universiti Awam Masa Kini, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 69, ISBN:9789834274573
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Hansyah Misbah
(2017) Doktrin Pengasingan Kuasa: Idea, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 81, ISBN:9789834274573
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, FAUZIAH BASOK, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HUSSAIN OTHMAN, HARLIANA HALIM, SHAHIDAH HAMZAH
(2017) Hubungan Tingkah Laku Kepimpinan Ketua Pendidikan Yang Dominan Dengan Kepuasan Kerja Pensyarah Di Politeknik, UTHM , 144, ISBN:9789672110842
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2016) Faktor Dan Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), UTHM , - , ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes
(2016) Strategi Kerajaan Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Sekuriti Makanan Terjamin Di Malaysia., UTHM , - , ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2015) Strategi Kerajaan Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Sekuriti Makanan Terjamin Di Malaysia, UTHM , 499, ISBN:22298940
Zahrul Akmal Damin & Ahmad Martadha Mohamed
(2014) Kemampanan Sekuriti Makanan Dalam Era Perindustrian: Pengajaran Daripada Malaysia, UTHM , 85, ISBN:9789670468778

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS363 Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor 2021 Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim 01/03/2021 31/10/2021
P195 Buku PKPD Kg. Dato' Ibrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 01/06/2020 30/12/2020
P158 Buku Panduan TVET Johor Unit Strategik Modal Insan Johor 01/11/2019 30/11/2019
PS104 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH BATU PAHAT En. Muhamad Ridhwan bin Samsudin 08/07/2018 31/12/2018
PS098 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH KOTA TINGGI YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) 25/06/2018 31/12/2018
PS099 PERUNDINGAN KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 - DAERAH KLUANG YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM (YPKDT) 25/06/2018 31/12/2018

YearDescriptionLevel
2023Guest Speaker for Jemputan Sebagai Panel Sempena Program Town Hall "Kelestarian Keterjaminan Beras Negara: Peranan Lembaga Zakat Negeri Kedah", Lembaga Zakat Negeri Kedah, Malaysia, September2023 National
2023 - 9999 Member for Pertubuhan Perancangan dan Pembangunan Komuniti Malaysia, MyCDA, Malaysia, January 2023 National
2023Guest Speaker for Invitation As A Panelist For The World Zakat And Waqf International Conference 2023, World Zakat And Waqf Forum Secretariat Office, Malaysia, October 2023 International
2022Speaker for Penceramah Kursus Training Needs Analysis (TNA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 State
2022 - 2023 Committee Member for Penyelidik dan Penulis Buku Penyelidikan Pengetahuan Lokal dan Dinamika Budaya Melayu di Johol, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 State
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for Perunding Kursus Training Needs Analysis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 State

YearDescription
2023 Supervisor for Co-Supervisor (Mohd Nobli Bin Mohd Nassir), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Supervisor for Co-Supervisor (Roslinda binti Yaa'kob), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Bengkel Penilaian Artikel Jurnal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Pembentangan Pre Viva Pelajar Penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2021 Co-supervisor for Mohd Nobli Bin Mohd Nassir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Roslinda Yaa'Cob, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2018 Co-supervisor for Puteri Siti Nur Nazirah Bt Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Rashid Ashraf, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Shamsulkhairi Bin Md. Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Shamsulkhairi Bin Md. Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Main Supervisor for Ku Hasnan Bin Haji Ku Halim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Rashid Ali Ahmed Mohamed Al Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Programme Coordinator for Penyelaras Sukarelawan Key In Data Mangsa Banjir Kerjasama Transform dan JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia Negeri Johor, Malaysia, March 2023, March 2023 State
2023 for Majlis Tamat Latihan dan Pentauliahan Kor Siswa Bomba UTHM Tahun 2023 (Pengerusi Program), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Malaysia, November 2023, November 2023 National
2023Programme Coordinator for BENGKEL LOKALISASI SDG DI KLUANG DAN SIMPANG RENGGAM, AKADEMI MySDG MALAYSIA, Malaysia, October 2023, October - November 2023 National
2023Speaker for Jemputan Untuk Memberi Ceramah Silang Budaya, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 University
2023Supervisor for Lantikan Sebagai Pegawai Penyelia Bagi Pelajar Latihan Industri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July - October 2023 University
2023Evaluation Panel of Project/Student for Panel Juri 3MT PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023 - 2025 Head for Ketua Biro Ekonomi Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - January 2025 University
2022 - 2024 Head for Ketua Jawatankuasa Pembangunan Kursus Prasyarat Program NEC 300, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 - November 2024 University
2022Head for Ketua Jawatankuasa Biografi Canselor dan Pro Canselor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022, October - December 2022 University
2022 - 2024 Committee Chairman for Pengerusi Kelab Staf TRANSFORM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 - October 2024 University
2022 - 2024 Committee Coordinator for Penyelaras Proposal Defense dan Kolokium Pengajian Siswazah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022Advisor/Chairman for Sekretariat Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 International
2022 - 2024 Committee Member for Perlantikan Semula Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2024 University
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Pasukan Bertindak Kecemasan dan Kebakaran (OSHE), PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2024 Senate Members for Pengarah Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 - October 2024 University
2022Academic Editor / Editor for Managing Editor (Human Sustainable Prcedia) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 SESI PERKONGSIAN 'FOOD SECURITY: CHALLENGES & COLLABORATIVE SOLUTIONS'
UTHM / Microsoft Teams
11/07/2024
2024 BENGKEL PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM, Blok B1
06/06/2024
2024 FORUM KEPIMPINAN KALIS MASA HADAPAN
UTHM / BIG STAGE ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
05/06/2024
2024 BENGKEL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN SAINS SOSIAL
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM, Blok B1
09/05/2024
2024 PROGRAM KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) SIRI 1 : KERJA TAK HABIS-HABIS
UTHM / MICROSOFT TEAMS
07/05/2024
2024 BENGKEL KAJIAN SEPARUH PENGGAL PELAN STRATEGIK 2021 - 2025
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
02/04/2024
2024 PENGENALAN KEPADA PENULISAN AKADEMIK DAN KAEDAH PENULISAN BIBLIOMETRIC (MYCITE/SCOPUS/WOS)
UTHM / Secara Atas Talian (Zoom)
26/03/2024
2024 KURSUS PEMANTAPAN PERANAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN) DAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH (RTD) DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
UUM / EDC Hotels & Resorts, 06010 Sintok, Kedah
05/03/2024 - 06/03/2024
2024 BENGKEL PENGUKUHAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH SERTA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
UTHM / Cafe Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
26/02/2024 - 27/02/2024
2024 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK DAN HALA TUJU TRANSFORM UTHM TAHUN 2024
UTHM / Hotel V8, Skudai, Johor
07/02/2024 - 08/02/2024
2024 PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA ISRAK DAN MIKRAJ SIRI 2
UTHM / Microsoft Teams
05/02/2024
2024 KURSUS "UPSKILLING YOUR PESONA"
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
30/01/2024
2024 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN JAWATANKUASA PEYELIDIKAN, PENERBITAN DAN INOVASI PPUK TAHUN 2024
UTHM / BILIK PERSIDANGAN RMC
23/01/2024 - 24/01/2024
2023 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK MESYUARAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN RMC UTHM
11/12/2023 - 12/12/2023
2023 SEMINAR PROBLEM BASED LEARNING UTHM 2023
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
31/10/2023
2023 BENGKEL PENULISAN MEDIA
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM, Blok D7, Aras 1, UTHM
17/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
17/07/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 BENGKEL DATA PROFIL PELAJAR DAN PEMERKASAAN BADAN-BADAN BERUNIFORM UTHM TAHUN 2023
UTHM / LACRISTA HOTEL, MELAKA
24/05/2023 - 26/05/2023
2023 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI PPUK
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU
21/05/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN WILAYAH
UTHM / Bilik Latihan Seri Teratai, Pejabat Pendaftar, UTHM
10/05/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN KERTAS KERJA BAGI AKTIVITI KERJASAMA TAJAAN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN (MAINS)
UTHM / BILIK MESYUARAT TRANSFORM, BLOK D7, ARAS 1, UTHM
08/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ ANJURAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)
UTHM / Google Meet
13/02/2023
2023 SEMINAR PEMBANGUNAN MODEL MENGGUNAKAN KAEDAH KUALITATIF
UTHM / GALERI ILMU, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
08/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN HALA TUJU TRANSFORM TAHUN 2023 INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)
UTHM / BILIK MESYUARAT SRI LEDANG, HOTEL SENTRAL JOHOR BAHRU
26/01/2023 - 27/01/2023

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP203 Soal selidik kajian indeks kesejahteraan keluarga negeri Johor 2017 Hak Cipta (Copyright) LY2018001796 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP202 Soal selidik kajian indeks kesejahteraan keluarga negeri Johor 2018 Hak Cipta (Copyright) LY2018001795 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI