Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 
  07-4537000
PUAN ZARINA BINTI TUKIRAN

DS52 Pensyarah Kanan

SARJANA KEJURUTERAAN KOMUNIKASI DAN KOMPUTER , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA SAINS (KOMPUTER) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)
DIPLOMA SAINS KOMPUTER , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1996)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

Embedded Computing Systems
Internet of Things
High Performance Computing

Assistive Technology Devices
Sport Engineering

DateDescription
01/04/2021 - Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/01/2023 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Internet of Things
02/05/2018 - 01/05/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/01/2022 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Internet of Things
15/12/2012 - 14/12/2015 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Komputer
15/12/2010 - 14/12/2012 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

YearDescriptionRoleLevel
2014 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2014 - 2014Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 Data Management And Applications [MET10304], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Data Structures And Algorithms [BEJ32103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Data Structures And Algorithms [BEJ32103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Penilai Projek IDP Product Showcase Semester 2 Sesi 2022/2023, FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Multimedia Technology And Applications [BEJ20102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Computer Programming [BEJ10102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER 1 SESI 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEJ32103 STRUKTUR DATA & ALGORITMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER II SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BBN10704 PENGATURCARAAN SISTEM TEKNOLOGI II), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Data Structures And Algorithms [BEJ32103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Data Structures And Algorithms [BEJ32103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI DALAMAN PROGRAM PAMERAN DAN PENILAIAN PRODUK INTEGRATED DESIGN PROJECT / ELECTRICAL DESIGN PROJECT (IDP/EDP), SEMESTER 1 20212022, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Examiner for KERTAS SOALAN UJIAN & PEPERIKSAAN AKHIR BAGI SEMESTER 1 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Examiner for KERTAS SOALAN UJIAN BAGI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEJ10102 PENGATURCARAAN KOMPUTER), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEJ32103 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER II SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BBN10704 PENGATURCARAAN SISTEM TEKNOLOGI II), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Technology System Programming Ii [BBN10704], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Computer Programming [BEJ10102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Computer Programming [BEJ10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BBN10402 TEKNOLOGI SISTEM PENGATURCARAAN I), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEC20603 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Data Structures And Algorithms [BEC20603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BBN10402 TEKNOLOGI SISTEM PENGATURCARAAN I), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEC20603 STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Instructor/lecturer for PENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 20212022 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA (KURSUS BEJ10102 PENGATURCARAAN KOMPUTER), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Numerical Programming [BEJ10201], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Technology System Programming I [BBN10402], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Computer Programming [BEJ10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity And Innovation [BEE22402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electric Circuits I [BEJ10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electric Circuits I [BEJ10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Integrated Design Project Ii [BEE32102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Computer Programming [BEC10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Computer Programming [BEV10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2015 Computer Programming [BEC10102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Final Year Project Ii [BEE40704], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Multimedia Technology And Application [BEC20202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Computer Programming [BEX10302], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Computer Programming [BEC10102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Computer Programming [BEC10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Object Oriented Programming [BEC20702], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Computer Programming [BEX10302], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Computer Programming [BEC10102], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Computer Programming [BEE1212], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Multimedia Technology And Application [BEC20202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Multimedia Technology And Application [BEC20202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Computer Programming [BEC10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Multimedia Technology And Application [BEC20202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Computer Programming [BEC10102], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Programming [BEC10102], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Programming [BEE1212], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Computer Programming [BEE1212], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Computer Programming [BEC10102], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20092010 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Computer Network & Software [BEE1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Computer Programming [BEE1212], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Computer Programming [BEE1212], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Computer Programming [DEE2112], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Computer Network & Software [BEE1122], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Computer Programming [BEE1212], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q359 Assessment of Deep Learning Embedded System for Blood Glucose Time-Series Prediction Ahli 30/04/2025
Q361 DETECTION OF BACTERIA LEAF BLIGHT USING IMAGE SEGMENTATION AND CIRCULARITY VALUE CALCULATION Ahli 30/04/2025
M129 REAL-TIME INTEGRATED DASHBOARD SYSTEM FOR SMART BUILDING MONITORING SYSTEM WITH AI AND DATA ANALYTICS Ahli 31/12/2024
K411 Electromagnetic Characterization of Agarwood Inoculant for Non-destructive Monitoring System Using Pulsed Eddy Current Application Ahli 31/08/2024
Q018 Intelligent Social Force Model (I-SFM) Using Deep Learning for Advancing Massive Human Crowd Behaviour Simulation Ahli 30/04/2024
H916 Disease Identification Based on Plant Leaf Utilising Deep Learning Method Ketua 31/12/2023
X262 FIBER-TO-THE-HOME CERTIFICATION COURSE Ahli 31/12/2023
X265 CERTIFIED GOOGLE FLUTTER CROSS PLATFORM APP DEVELOPMENT FOR ANDROID AND IOS CERTIFICATION Ahli 31/12/2023
K191 An Improved White Blood Cell (WBC) Detection and Classification for Leukemia Prediction Based on Fusion of Region Convolution Neural Network (RCNN) and Capsule Network (CapsNet) Ahli 31/05/2023
X225 Implementation of Hybrid Classroom for SPM Candidates during COVID-19 Pandemic Ahli 31/01/2022
X180 Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) 2020: Arcitura Certified Machine Learning Specialist Ahli 31/12/2021
H180 DESIGN AND DEVELOPMENT OF ZIGBEE ENABLED ACTIVE RFID SYSTEM BASED ON HYBRID RSS-TOA TECHNIQUES USING DISTRIBUTED ALGORTIHM FOR LOCATION TRACKING AND MONITORING Ahli 31/12/2020
X152 Geran Kebolehpasaran Graduan (GE)- COMTIA Security Ahli 31/12/2020
X154 Technology Association Malaysia (TAM) Big Data Analytics (BDA) in Manufacturing Certification Programme Ahli 31/12/2020
B065 SimulateANNet : A Neural Network Simulator Ahli 31/05/2017
U144 Smart Home System Based on Internet of Things (IOTs) Ahli 01/10/2016
E036 Exploration Of Maximum Power Point Tracking System Based Ant Colony Algorithm For Photovoltaic System Ahli 30/11/2015
0991 Development of Outcome-Based Education Online Systems Using Server-Side HTML Embedded Scripting Language for Bachelor Degree of Electronic Engineering (Computer Engineering) Program Ketua 30/09/2013
0827 Efficient Reconfigurable Architectures of Discrete Wavelet Transform (DWT) for 3-D Medical Image Compression Ahli 30/06/2013
0430 An Elementary Study on Network Intrusion Detection ( niD ) Based UTHM'S Enviroment Ketua 30/11/2008

Book
Zarina Tukiran, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2021) Bahasa Pengaturcaraan C. Siri 1: Asas, UTHM , 1, ISBN:9789672975854
Zarina Tukiran
(2015) Electrical & Electronic Engineering: Theory And Applications. Series 2: Ultrasonic And Application, UTHM , 1, ISBN:9789670764412
Zarina Binti Tukiran
(2006) Programming With Visual Basic: Beginner, UTHM , 1, ISBN:9832963419
Book Chapters
Wong Chiew Hong, Yee Siong Seng, Wan Nur Arifah Mior Idris, Tang Chee Yee, Teoh Hui Mun, Zarina Tukiran
(2020) Development Of Iot-Based Health Monitoring System Using Blynk , Internet Of Things: Trends, Challenges And Applications, UTHM , 121, ISBN:9789672916192
Zarina Tukiran, Afandi Ahmad, Azlan Muharam, Noor Huda Ja'afar, Muhammad Muzakkir Mohd Nadzri
(2020) Labview-Based Fpga Implementation Of Sensor Data Acquisition For Human Body Motion Measurement, Advanced Computer Modelling And Electronics Engineering, UTHM , 147, ISBN:9789672389927
Siti Hawa Ruslan, Nur Anida Jumadi, Marlia Morsin, Muhammad Hazli Mazlan, Ida Laila Ahmad, Wasuzarina Mat Jubadi, Chin Fhong Soon, Nurfarina Zainal, Kian Sek Tee, Nurmiza Othman, Syarfa' Zahirah Sapuan, Farhanahani Mahmud, Zarina Tukiran, Afandi Ahmad, Hasliza Hassan
(2020) Low Power Cmos Image Sensor For Face Recognition, Sleep Apnea Detection With Sms Notification, Development Of Smart Sajadah System, Biomechanical Analysis Of Posterior Lumbar Interbody Cages, Influences Of Ingan Quantum Well Thickness On The Internal Quantum Efficiency For Gan Led...And Etc., Advanced Computer Modelling And Electronics Engineering Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672389927
ZARINA TUKIRAN, AFANDI AHMAD
(2018) Exploiting Labview Fpga In Implementation Of Real-Time Sensor Data Acquisition For Rowing Monitoring System, Recent Advances On Soft Computing And Data Mining, Advances In Intelligent Systems And Computing, Springer, Cham , 272, ISBN:9783319725
Suhaila Sari, Sharifah Zahidah Hasan Al Fakkri, Hazli Roslan and Zarina Tukiran
(2015) Hybridization Denoising Method For Digital Image In Low-Light Condition, Lecture Notes In Electrical Engineering:Advanced Computer And Communication Engineering Technology, SPRINGER , 843, ISBN:978-3-319-07674-4
General Publications
Zarina Tukiran, Sharifah Saon, Tasiransurini Ab Rahman, Fauziahanim Che Seman, Zuhairiah Zainal Abidin, Herdawatie Abdul Kadir, Maisara Othman, Warsuzarina Mat Jubadi, Nabihah@Nornabihah Ahmad, Nafarizal Nayan
(2022) Manual Sistem Kelashibrid, FlipbookPDF.net , 1, ISBN:-
Nuramin Fitri Aminuddin, Zarina Tukiran, Herdawatie Abd Kadir, Ariffuddin Joret
(2020) Real-Time Vision-Based Speed Estimation And Counting Of Moving Vehicle Utilising Video And Wi-Fi Technology Of Mobile Devices, Curriculum & Instructional Technology Department (CITeD), Faculty of Education, University of Malaya , 53, ISBN:-
Nuramin Fitri Aminuddin, Nurhafidzah Ismail, Nurul Fatin Najiha Abd Malek, Ong Leeng Yueem, Zarina Tukiran, Herdawatie Abd Kadir, Muhammad Khairudeen Zakaria, Saifuddin Rahim @ Jamil
(2020) Intelligent Traffic Light Control System For Subjected Traffic And Speed Violations, Curriculum & Instructional Technology Department (CITeD), Faculty of Education, University of Malaya , 167, ISBN:-
Zarina Tukiran, Khalid Isa, Shamsul Mohamad, Nor'aisah Sudin
(2019) Bec10102 Computer Programming, UTHM , 1, ISBN:-
Nor aisah Sudin, Khalid Isa, Shamsul Mohamad, Zarina Tukiran
(2019) Bec10102 Computer Programming, UTHM , 1, ISBN:-
Zarina Tukiran, Afandi Ahmad, Mohamad Md Som
(2019) Implementation Of Sensor-Based Human Motion Measurement System On Sbrio9632 Fpga Board Using Labview Fpga, UTHM , 376, ISBN:-
Nuramin Fitri Aminuddin, Zarina Tukiran, Herdawatie Abdul Kadir, Arifuddin Joret, Elia Nadira Sabudin
(2019) Real-Time Video-Based Road Traffic Monitoring System Utilising Video And Wi-Fi Technology Of Mobile Devices (Realrots), UTHM , 221, ISBN:-
Zarina Tukiran
(2014) Multimedia Technology & Application, UTHM
Suhaila Sari, Zarina Tukiran, Hazli Roslan
(2014) Multimedia Technology & Application Learning Module, UTHM , 1, ISBN:-
Zarina Binti Tukiran
(2008) Computer Software & Networks, Penerbit UTHM
Zarina Binti Tukiran
(2007) Ensiklopedia Pelajar: Entri 1 - Aritmetik, Entri 2 - Unit Aritmetik Dan Logik, Ensiklopedia Pelajar Dewan Bahasa dan Pustaka
Journal
Natasya Salsabiila, Marlia Morsin, Suratun Nafisah, Nur Liyana Razali, Farhanahani Mahmud, Zarina Tukiran
(2023) Mini Review Of Glucose Detection Using Plasmonic Sensor, EMERGING ADVANCES IN INTEGRATED TECHNOLOGY (EMAIT), UTHM , 7, 38, ISSN:27735540
Nuramin Fitri Aminuddin, Zarina Tukiran, Ariffuddin Joret, Razali Tomari, Marlia Morsin
(2022) An Improved Deep Learning Model Of Chili Disease Recognition With Small Dataset , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, THE SCIENCE AND INFORMATION (SAI) ORGANIZATION , 7, 407, ISSN:21565570
Nuramin Fitri Aminuddin, Ariffuddin Joret, Shamsul Aizam Zulkifli, Herdawatie Abdul Kadir, Marlia Morsin, Zarina Tukiran
(2022) Computational Approaches Based On Image Processing For Automated Disease Identification On Chili Leaf Images: A Review, EMERGING ADVANCES IN INTEGRATED TECHNOLOGY, UTHM , 12, 11, ISSN:27735540
Aziz, Fatin Areena A; Muji, Muji S.Z.M.; Wahab, Mohd Helmy Abd; Tukiran, Zarina;Uttraphan C.; Sudin, Nor'aisah
(2022) Smart Parking System Mobile Application Using Ultrasonic Detector, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 3, 70, ISSN:2229838X
Suratun Nafisah, Zarina Tukiran, Lau Wei Sheng, Siti Nabilah Rohim, Vincent Sia Ing Teck, Nur Liyana Razali, Marlia Morsin
(2021) Laser Technology Applications In Critical Sectors: Military And Medical, JOURNAL OF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION (JEVA), UTHM , 6, 38, ISSN:27166074
Nurulhuda Ismail, Nur Sabrina Ashikin bt Ahmad, Zarina Tukiran, Marlia Morsin, Eddy Irwan Shah bin Saadon
(2015) Web-Based Calorie Information System, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 10, 8745, ISSN:18196608
Shamsul Mohamad, Zarina Tukiran, Rafizah Mohd Hanifa, Afandi Ahmad, Mohamad Md Som
(2012) An Evaluation Of Assessment Tools In Outcome-Based Education: A Way Forward, JOURNAL OF EDUCATION AND VOCATIONAL RESEARCH, International Foundation for Research and Development (IFRND) , 11, 336, ISSN:22212590
Media Digital
Munirah Ab Rahman, Marlia Morsin, Suhaila Sari, Faridah Hanim, Zarina Tukiran, Tasiransurini Ab Rahman, Nor Shahida Mohd Shah, Nurulhuda Ismail, Roziah Aziz
(2022) Sakti Siri Kemahiran: Jom Canva - Rekabentuk Imej Digital, Youtube , ISBN:-
Marlia Morsin, Suhaila Sari, Faridah Hanim, Zarina Tukiran, Alina Shamsuddin, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad Nor Shahida Mohd Shah, Rusnani Saji, Siti Zarina Mohd Muji
(2022) Sakti Siri Kemahiran: Pengimejan, Youtube , ISBN:-
Marlia Morsin, Mohd Nor Abdullah, Farhanahani Mahmud, Zarina Tukiran, Suhaila Sari, Siti Zarina Muji, Herdawatie Abdul Kadir, Tasiransurini Ab Rahman, Roziah Aziz
(2022) Sakti Siri Teknologi: Pengenalan Sakti Solar, YOUTUBE , ISBN:-
Mohd Nor Abdullah, Marlia Morsin, Farhanahani Mahmud, Zarina Tukiran, Suhaila Sari, Munirah Ab Rahman, Nurulhuda Ismail, Rusnani Saji, Nor Shahida Mohd Shah, Faridah Hanim Mohd Noh
(2022) Sakti Siri Teknologi: Tenaga Solar Satu Anugerah, YOUTUBE , ISBN:-
Dr. Nur Anida binti Jumadi, Pn. Nurulhuda binti Ismail, En. Ezri bin Mohd, Pn. Rohaiza binti Hamdan, Dr. Marlia binti Morsin, Prof. Madya Dr Maisara binti Othman, Pn. Zarina binti Tukiran
(2021) Bts | Jom Belajar Tentang Sains Bersama Kumpulan 6, YOUTUBE , ISBN:-
Wan Suhaimizan bin Wan Zaki, Abu Ubaidah bin Shamsudin, Nurulhuda binti Ismail, Nabihah@Nornabihah binti Ahmad, Rohaida binti Mat Akir, Nan bin Mad Sahar, Mohd Fadzli bin Abd Shaib, Muhammad Nafis bin Ismail, Zarina binti Tukiran
(2021) Bts | Jom Berlajar Tentang Sains Bersama Kumpulan 4, Youtube , ISBN:-
Mohd Fadzli bin Abd Shaib, Muhammad Nafis bin Ismail , Nurulhuda binti Ismail, Suriana binti Salimin, Tasiransurini binti Ab Rahman, Intan Sue Liana binti Abd Hamid, Noorsaliza binti Abdullah, Zarina binti Tukiran, Wan Suhaimizan Bin Wan Zaki
(2021) Bts| Jom Belajar Tentang Sains Bersama Kumpulan 5, youtube , ISBN:-
Herdawatie Abdul Kadir, Munirah Ab Rahman, Marlia Morsin, Zarina Tukiran
(2021) Sakti - Cara Setup Aplikasi Canva Di Telefon Bimbit Anda, YOUTUBE , ISBN:-
Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah, Munirah Ab Rahman Siti Zarina Muji, Roziah Aziz, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Abdul Majeed Zulkipli
(2021) Sakti Siri Sains: Ada Apa Dengan Cahaya? (Bahagian 1) Oleh Marlia Morsin, YouTube , ISBN:-
Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah, Munirah Ab Rahman Siti Zarina Muji, Roziah Aziz, Nor Hafizah Ngajikin, Abdul Majeed Zulkipli
(2021) Sakti Siri Sains: Ada Apa Dengan Cahaya? (Bahagian 2) Oleh Marlia Morsin, YouTube , ISBN:-
Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah, Munirah Ab Rahman Siti Zarina Muji, Roziah Aziz, Tasiransurini Ab Rahman, Abdul Majeed Zulkipli
(2021) Sakti Siri Sains: Ada Apa Dengan Cahaya? (Bahagian 3) Oleh Marlia Morsin, YouTube , ISBN:-
Munirah Ab Rahman, Marlia Morsin, Nor Shahida Mohd Shah, Zarina Tukiran, Roziah Aziz, Nurulhuda Binti Ismail, Herdawatie Abdul Kadir, Tasiransurini Ab Rahman
(2021) Sakti Siri Sains: Bab...1 (Bahagian 1) Oleh Munirah Ab Rahman, YouTube , ISBN:-
Munirah Ab Rahman, Marlia Morsin, Nor Shahida Mohd Shah, Zarina Tukiran, Roziah Aziz, Nurulhuda Binti Ismail, Herdawatie Abdul Kadir, Tasiransurini Ab Rahman
(2021) Sakti Siri Sains: Bab...1 Oleh Munirah Ab Rahman (Bahagian 2), YouTube , ISBN:-
Roziah Aziz, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah, Nurulhuda Binti Ismail, Faridah Hanim Binti Mohd Noh, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad
(2021) Sakti Siri Sains: Makan Apa Hari Ini? Oleh Roziah Aziz (Bahagian 1), YouTube , ISBN:-
Roziah Aziz, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah, Nurulhuda Ismail, Faridah Hanim Mohd Noh, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad
(2021) Sakti Siri Sains: Makan Apa Hari Ini? Oleh Roziah Aziz (Bahagian 2), YouTube , ISBN:-
Alina Shamsuddin, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail, Azeanita Suratkon, Eta Wahab
(2021) Sakti Siri Sains: Sang Lebah Oleh Alina Shamsuddin (Bahagian 1), UTHM , ISBN:-
Alina Shamsuddin, Wan Nurul Karimah Wan Ahmad, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail, Azeanita Suratkon, Eta Wahab
(2021) Sakti Siri Sains: Sang Lebah Oleh Alina Shamsuddin (Bahagian 2), UTHM , ISBN:-
Nurulhuda Ismail, Nor Hafizah Ngajikin, Marlia Morsin, Nor Shahida Mohd Shah, Zarina Tukiran, Faridah Hanim Mohd Noh, Munirah Ab Rahman, Suhaila Sari
(2021) Sakti Siri Sains: Siapa Saya? Oleh Nurulhuda Ismail (Bahagian 1), YouTube , ISBN:-
Nurulhuda Ismail, Nor Hafizah Ngajikin, Marlia Morsin, Nor Shahida Mohd Shah, Zarina Tukiran, Faridah Hanim Mohd Noh, Munirah Ab Rahman, Suhaila Sari
(2021) Sakti Siri Sains: Siapa Saya? Oleh Nurulhuda Ismail (Bahagian 2), YouTube , ISBN:-
Nurulhuda Ismail, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nor Shahida Mohd Shah
(2021) Sakti | Pengambilan Buah Kurma Di Bulan Ramadhan Menurut Islam Dan Sains, UTHM , ISBN:-
Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail, Nor Shahida Mohd Shah
(2021) Sakti | Puasa Dan Iktikaf Di Bulan Ramadhan Menurut Perspektif Sains, UTHM , ISBN:-
Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Munirah Ab. Rahman, Herdawatie Abdul Kadir, Sharifah Saon, Rusnani Saji, Aminatul Saadiah Jumaat Ali, Latifah Abdullah, Nuramin Fitri Aminuddin
(2021) Sakti | Teknologi Dan Ilmuan Islam, UTHM , ISBN:-
Sharifah Saon, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Munirah Ab. Rahman, Herdawatie Abdul Kadir, Rusnani Saji, Aminatul Saadiah Jumaat Ali, Latifah Abdullah, Nuramin Fitri Aminuddin
(2021) Sakti | Teknologi Dan Internet Benda (Iot), UTHM , ISBN:-
Herdawatie Abdul Kadir, Marlia Morsin, Zarina Tukiran, Munirah Ab. Rahman, Sharifah Saon, Rusnani Saji, Aminatul Saadiah Jumaat Ali, Latifah Abdullah, Nuramin Fitri Aminuddin
(2021) Sakti | Teknologi Dan Lautan, UTHM , ISBN:-
Zarina Tukiran
(2020) Idp Lecture Series - Engineering Testing, Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Latifah Abdullah; Ng Wee Wei Ki; Aminatul Saadiah Jumaat Ali; Zarina Tukiran; Rohaiza Hamdan; Mohd Hafiz Abd Jalil Zainuddin
(2023) Development Of Agriculture Electric Fence Monitoring And Notification System Using Blynk Application, AIP PUBLISHING , 050002-1, ISBN:9780735446816
Hafiz Haziq Othman, Nurul Ainaa Juhari, Nuramin Fitri Aminuddin, Nurulhuda Ismail, Zarina Tukiran
(2023) Development Of Cloth Notification System For Outdoor Clothesline, UTHM , 545, ISBN:27568458
Nurul Ainaa Juhari, Nuramin Fitri Aminuddin, Hafiz Haziq Osman, Munirah Ab Rahman, Zarina Tukiran
(2023) Development Of Web-Based Chili Plant Diseases Identification System, UTHM , 572, ISBN:27568458
NURLIYANA SYAFIQAH, NORFAIZA FUAD,ZARINA TUKIRAN
(2023) Deverlopment Of Digital Library, UTHM , 791, ISBN:27568458
Latifah Binti Abdullah; Aminatul Saadiah Jumaat Ali; Zarina Tukiran; Shamsul Mohamad
(2023) Implementation Of Fuzzy Logic Technique For Physiological Based Stress Detection, AIP PUBLISHING , 030010-1, ISBN:9780735446816
Nuramin Fitri Aminuddin; Zarina Tukiran; Ariffuddin Joret; Muhammad Nuriffat Roslee; Shingo Yamaguchi; Mohd Anuaruddin Ahmadon
(2022) Hungarian-Particle Filtering Based Segmentation For On-Road Visual Vehicle Detection And Tracking , IEEE , 600, ISBN:9781665419048
Nafisah Zulkiffli, Nurulhuda Ismail, Zarina Tukiran
(2022) Monitoring And Watering System For Indoor Gardening Using Internet Of Things (Iot), UTHM , 354, ISBN:27568458
Muhammad Jamilul Firdaus Othman, Nurulhuda Ismail, Zarina Tukiran
(2022) Smart Pedestrian Crossing System In Campus With The Internet Of Thing, UTHM , 705, ISBN:27568458
Chiau Choon Jiat, Zarina Tukiran, Hazwaj Mohd Poad, Abd Kadir Mahamad, Sharifah Saon, Shingo Yamaguchi, Mohd Anuaruddin Ahmadon
(2021) Anti-Collision Car System Using Fuzzy Logic Technique, IEEE , 1, ISBN:0747668X
E. Saadon, Z. Tukiran, N.H. Ismail, M.F. Ismail
(2021) Designed And Development Of Bluetooth Based Smart Home Automation System For Disabled People , UTHM , 87, ISBN:27734773
Aminatul Saadiah Jumaat Ali, Latifah Abdullah, Zarina Tukiran, Nurulhuda Ismail
(2021) Development Of Multiple Bio-Signals Microcontroller-Based Wearable Device For Human Stress Monitoring Application , UTHM , 248, ISBN:27568458
Nuramin Fitri Aminuddin, Zarina Tukiran, Ariffuddin Joret, Herdawatie Abdul Kadir, Shaharil Mohd. Shah
(2021) Speed Estimation Of Moving Vehicle Based On Input Images From A Smartphone Camera, UTHM , 177, ISBN:27568458
Syed Zahurul Islam
(2021) Time-Based Pv Cleaning Brush Controller For Energy Yield Enhancement, UTHM , 1, ISBN:00000000
M. M. M. Nadzri, A. Ahmad and Z. Tukiran
(2020) Design Issues And Challenges Of An Fpga-Based Orthogonal Matching Pursuit Implementation For Compressive Sensing Reconstruction, IEEE , 493, ISBN:9781728193182
Zarina Tukiran, Afandi Ahmad, Herdawatie Abdul Kadir, Ariffudin Joret
(2020) Fpga Implementation Of Sensor Data Acquisition For Real-Time Human Body Motion Measurement System., SPRINGER, SINGAPORE , 371, ISBN:9789811552816
Zarina Tukiran; Afandi Ahmad; Noor Huda Ja¿afar; Azlan Muharam; Muhammad Muzakkir Mohd Nadzri
(2020) Implementation Of Acceleration Measurement On Fpga Platform For Real-Time Monitoring Application, IEEE , 310, ISBN:9781728193
Gan Shin Fen, Zarina Tukiran, Munirah Ab Rahman, Afandi Ahmad
(2020) Simulation Of Knee-Joint Angle Measurement For Accelerometer-Based Human Body Motion Monitoring System Using Quartus Ii, UTHM , 295, ISBN:00000000
Aminatul Saadiah Jumaat Ali, Latifah Abdullah, Maisarah Musa, Mas Annisa Yunos, Ng Wee Wei Ki, Zarina Tukiran, Rohaiza Hamdan, Mohd Hafiz Abd Jalil Zainuddin
(2020) Towards Iot-Based Notification System For Agriculture Electric Fence, IEEE , 269, ISBN:9781728193175
MUHAMMAD SYAFUAN SAFIEE, AFANDI AHMAD, ZARINA TUKIRAN, MUHAMMAD FARIS ROSLAN, MUHAMMAD MUZAKKIR MOHD NADZRI
(2017) Design And Implementation Of Real-Time Rowing Simulator (Retros) For High-Performance And Low-Injury - A Preliminary Work, IEEE , 415, ISBN:978146737791
Tukiran, Z
(2014) Android-Based Home Door Locks Application Via Bluetooth For Disabled People, IEEE , ISBN:9781479956852
Shamsul Mohamad, Zarina Tukiran, Rafizah Mohd Hanifa, Afandi Ahmad, Mohamad Md Som
(2012) An Evaluation Of Assessment Tools In Outcome-Based Education: A Way Forward, INTERNATIONAL FOUNDATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (IFRD) , 336, ISBN:22212590
Herdawatie Abdul Kadir, Mohd Helmy Abd Wahab, Muhammad Nazmi Rosle, Zarina Tukiran, Nor¿aisah Sudin, Ariffin Abdul Mutalib
(2011) Wi-Fi Robot For Surveillance System, AL-ZAYTOONAH UNIVERSITY , 1, ISBN:9957858300
Zarina Binti Tukiran
(2011) Wifi-Robot For Surveillance System
Zarina Binti Tukiran
(2010) Web-Based Laboratory Equipment Monitoring System Using Rfid
Zarina Binti Tukiran
(2008) An Analysis Of Digital State Space Approach For Modelling And Controlling Of A Balancing Robot
Zarina Binti Tukiran
(2008) Analisis Arus, Voltan Dan Kuasa Untuk Litar Rlc Sesiri Menggnakan Pendekatan Perisian Mathcad Dan Pengaturcaraan C
Zarina Binti Tukiran
(2008) Analysis On Web Queries And Network User Characteristics Using Proxy Log
Zarina Binti Tukiran
(2008) Development Of Inplans: An Analysis Of Student Performance Using Neuro-Fuzzy
Zarina Binti Tukiran
(2008) Development Of Network Congested Alert System (Netcas)
Siti Amely bt Jumaat, Siti Zarina binti Mohd. Muji, Ida Laila Ahmad, Zarina Tukiran, Jamaluddin Jalani, Khalid Isa, Norfaiza Fuad, Masnani Mohamed, Shamsul Mohamad
(2008) Mampukah Seminar Kerjaya Kejuruteraan Kuasa Meningkatkan Motivasi Diri Kepada Pelajar Di Ipt?, UTM , 1, ISBN:1
Siti Amely bt Jumaat, Siti Zarina binti Mohd. Muji, Ida Laila Ahmad, Zarina Tukiran, Jamaluddin Jalani, Khalid Isa, Norfaiza Fuad, Masnani Mohamed, Shamsul Mohamad
(2008) Mengkaji Keberkesanan Program Budaya Ilmu Effective Presentation & Engineering Report Writing Ke Atas Pelajar. , UTM , 1, ISBN:1
Zarina Binti Tukiran
(2008) Optimization For The Best Performance For Wavelength Devision Multiplexed Passive Optical Network
Zarina Binti Tukiran
(2008) Penerapan Kemahiran Insaniah Melalui Program Pertandingan Bagi Mata Pelajaran Rekabentuk Sistem Digit
Zarina Binti Tukiran
(2007) An Investigation Of Academic Advisor System As A Core Of Smart Education
Zarina Binti Tukiran
(2007) Development Of Intelligent Planning System (Inplans): An Analysis Of Students Performance Using Fuzzy Systems
Zarina Binti Tukiran
(2007) Findings On A Least Hop(S) Path Using Bellman-Ford Algorithm

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS430 Ekplorasi Ilmu Sains, Kejuruteraan Dan Teknologi (EISKeT) Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Johor 19/03/2023 20/03/2023
PS281 Pemasangan Dan Latihan APPS Kehadiran sayaHadir Di Sekolah ADUN Kawasan Parit Raja 01/10/2020 05/11/2020
P053 AUDIT AKADEMIK IKBN TEMERLOH 27/08/2014 28/08/2014

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Journal of Electronic Voltage and Application (JEVA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Evolution in Electrical and Electronic Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Referee for The Innovative Research, Invention and Application Exhibition (IRIA2023), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, August 2023 International
2023Member for Fiber-to-the-home Certification Course (RM150,000.00), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Member for PENJANA KPT PACE PROGRAMME: MAD Certified Augmented Reality Developer-Associate (RM150,000.00), Academind Network Sdn Bhd, Malaysia, July 2023 University
2023 - 2024 Head for Chief Editor of Evolution in Electrical and Electronic Engineering (EEEE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Member for Certified Google Flutter Cross Platform App Development for Android and IOS Certification (RM150,000.00), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for Publication Committee, International Conference on Electrical and Electronic Engineering 2023 (ICoN3E2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 International

YearDescription
2023 for Oral Examination Viva Voce - Tara Othman Qadir, Doctor of Philosophy in Information Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai Pembentangan Projek Sarjana II bagi Pelajar Program Pascasiswazah Semester III Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Co-Supervisor for Nabila Atiqah Binti Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Nur Liyana Shafiqah Bt Abdul Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adilah Maizan Binti Mohd Zulkhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Adilah Maizan Binti Mohd Zulkhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Alif Fazhan Bin Abdol Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Alif Fazhan Bin Abdol Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chai Chun Khang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chong Mun Zheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hariharan A/L Dharmalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Juan Hafizuddin Bin Mohd Rustam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Leong Chee Sum, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Leong Chee Sum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Faris Bin Mohd Nahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amirul Bin Ruzlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amirul Bin Ruzlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Natasha Amira Binti Abdul Rauf, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Natasha Amira Binti Abdul Rauf, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Dayana Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Wei Tang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chin Chieh Vee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syahmi Bin Shahrol Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syahmi Bin Shahrol Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurin Firzana Amni Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 for Assisstant Chairperson - Online Viva Voce Chua Wee Heng (KEE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 for ONLINE ORAL EXAMINATION (VIVA VOCE) SAMRA UROOJ KHAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 for PENASIHAT PROJEK INOVASI SEKOLAH ANGKAT FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI ABSTRAK LANJUTAN BAGI PROGRAM PERTANDINGAN NATIONAL INNOVATION AND INVENTION COMPETITION 2022 (NIICE 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Jamilul Firdaus Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Nabila Atiqah Binti Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 1 BAGI SEMESTER 2 SESI 2021/2022 FKEE, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 SEMESTER 1 SESI 2021/2022 FKEE, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PENILAI TAJUK PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 1 SESI 2022/2023 FKEE, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examination Invigilator for PENGAWAS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2021/2022 BAGI PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Examiner for Dhivaakar A/L Ravindran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dhivaakar A/L Ravindran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Juan Hafizuddin Bin Mohd Rustam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Faris Bin Mohd Nahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Izzul Ariffi Bin Ardani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Izzul Ariffi Bin Ardani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Athirah Wannie Binti Rahimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Athirah Wannie Binti Rahimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Dayana Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nisha Camelia Binti Syukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nisha Camelia Binti Syukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Shafyqa Binti Nazar Sam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Khuzaimah Rabiah Binti Mahamad Khariol Nizar, Hospital Banting, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mastura Binti Abdullah, Radicare (M) Sdn Bhd (Sungai Buloh), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hilman Hakimi Bin Yunus, Enertra Sdn. Bhd. , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Uzma Afrina Binti Hasramani, Sp Energy Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Aliah Farisyah Binti Halim, Elvira Systems Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Pavitharan A/L Muralidharan, D3 Electronics (M) Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Rosheny Melisha A/P Joseph, Ta-Shou Electronics (M) Sdn Bhd, 2022
2022 Supervisor for Hafiz Haziq Bin Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hafiz Haziq Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurin Firzana Amni Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Ainaa Binti Juhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Ainaa Binti Juhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Zainani Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for PENYELIA FAKULTI (PF) LATIHAN INDUSTRI, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK SEMESTER 3 SESI 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2021 for National Innovation & Invention Competition 2022 (NIICe2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021
2021 Co-Supervisor for Muhammad Jamilul Firdaus Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Nafisah Binti Zulkiffli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Zureen Az Athira Binti Z. Ahmad Rosly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Zureen Az Athira Binti Z. Ahmad Rosly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fausto Carlos Filipe Da Silva, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ho Sein Won, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kalaimathi A/P Saravanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Iqmmal Rezzwan Bin Radzman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Saravanaraj A/L Sathasivam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Saw Zi Jian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Saw Zi Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vinsnovee Ak Sonson, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vinsnovee Ak Sonson, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nuramin Fitri Bin Aminuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aminatul Saadiah Binti Jumaat Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Latifah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Zainani Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Zainani Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Nafisah Binti Zulkiffli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ho Sein Won, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kalaimathi A/P Saravanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Leong Kok Liang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Leong Zi Zheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norakmal Bin Sabarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Saravanaraj A/L Sathasivam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wong Kar Fui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aminatul Saadiah Binti Jumaat Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Gan Shin Fen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Latifah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Afif Akmal Bin Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Leong Kok Liang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Leong Zi Zheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nooraina Nabiha Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nooraina Nabiha Binti Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norakmal Bin Sabarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wong Kar Fui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Gan Shin Fen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Afif Akmal Bin Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hasif Bin Zaidi Suffian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hasif Bin Zaidi Suffian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuramin Fitri Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuramin Fitri Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for Exhibition and Activities Committee, FKEE Festival 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June - July 2023 University
2023Member for SaKTI - Teroka Alam dari Kacamata Sains, Teknologi dan Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 University
2022Member for PROGRAM PEMINDAHAN ILMU: PENGENDALIAN (TEKNIKAL) SISTEM KELAS HIBRID KEPADA GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURIA PERDANA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Member for PROGRAM PEMINDAHAN ILMU: PENGENDALIAN (TEKNIKAL) SISTEM KELAS HIBRID KEPADA GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEMERAH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Member for PROGRAM PEMINDAHAN ILMU: PENGENDALIAN (TEKNIKAL) SISTEM KELAS HIBRID KEPADA GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUNSHI SULAIMAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI KERTAS PROSIDING EEEE SEMESTER 1 SESI 2021/2022 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAGI MOBILE APP DEVELOPERS ASSOCIATION CERTIFIED ASSOCIATE-BLOCKCHAIN (RM216,000.00), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - December 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAGI YOKOGAWA CENTUM VP-DCS DISCOVERY (RM150,000.00), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - December 2022 University
2022Academic Editor / Editor for MANAGING EDITOR, EVOLUTION IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Committee Member for MAJLIS PELANCARAN PROJEK KELAS HIBRID, AKUAPONIK, DAN FERTIGASI PERINGKAT DAERAH BATU PAHAT SERTA 'MUNSHI STUDIOS' , PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT, Malaysia, May 2022 District
2022Secretary for PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) 2022: INDUSTRIAL TALK SERIES : A DAY WITH AIMFLEX@FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022Head for PROGRAM WEBINAR PENDIDIKAN SAINS, KEMAHIRAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SaKTI) SECARA DALAM TALIAN: SIRI KEMAHIRAN 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Secretary for AHLI JAWATANKUASA KEBOLEHPASARAN GRADUAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM TAHUN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Secretary for AHLI JAWATANKUASA PERUNDINGAN, PENGKOMERSILAN DAN INOVASI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM TAHUN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Head for AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA, PROGRAM NATIONAL, INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2022 (NIICe2022) - KETUA JK E-SIJIL DAN HADIAH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Member for PROGRAM WEBINAR PENDIDIKAN SAINS, KEMAHIRAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SaKTI) SECARA DALAM TALIAN: SIRI TEKNOLOGI 2 - TEKNOLOGI SOLAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAGI CISCO CERTIFICATION IOT (RM150,000.00), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - December 2022 University
2022Committee Member for MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSETUJUAN (MoA) ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) DENGAN ASP PRO SDN BHD DAN CYBERSOLUTION TECHNOLOGIES SDN BHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2022 University
2022Academic Editor / Editor for JOURNAL OF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION (JEVA), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2021 - 2022 Member for IMPLEMENTASI KELAS HIBRID DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUNSHI SULAIMAN, BATU PAHAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - February 2022 University
2021 - 2022 Module Developer for MANUAL SISTEM KELASHIBRID , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - February 2022 University
2021 - 2022 Member for IMPLEMENTASI KELAS HIBRID DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURIA PERDANA, BATU PAHAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - February 2022 University
2021 - 2022 Member for IMPLEMENTASI KELAS HIBRID DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENGGARANG, BATU PAHAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - February 2022 University
2021 - 2022 Member for IMPLEMENTASI KELAS HIBRID DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEMERAH, BATU PAHAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - February 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 JALINAN MUAFAKAT FKEE 3.0
FKEE,UTHM / Dewan Sultan Ibrahim, UTHM
26/10/2023
2023 SUSILA@FKEE - MODUL KUALITI
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR QB, FKEE
19/10/2023
2023 BENGKEL PENERBITAN JOURNAL OF ELECTRONIC VOLTAGE AND APPLICATION (JEVA), FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE)
FKEE,UTHM / Bilik Seminar, Aras 2, Blok QB, UTHM
01/10/2023
2023 SESI LIBAT SAMA PEMBANGUNAN KAMUS KOMPETENSI - HOUSE OF COMPETENCY (HOC) UTHM SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 1 BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2023
2023 KURSUS ROAD TO AIC 2024: ACHIEVING TEACHING EXCELLENCE: INSIGHTS FROM AN AIC 2021 (P&P) AWARD WINNER
FKEE,UTHM / Team Meet
15/08/2023
2023 KURSUS FKEE UPSKILLING PROGRAM: STRATEGIES FOR ENHANCING STUDENT ENGAGEMENT AND ACTIVE PARTICIPATION IN LEARNING PROCESS
FKEE,UTHM / Team Meet
15/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 TAKLIMAT KEPADA PAK YANG MEMPUNYAI PELAJAR LI
FKEE,UTHM / Atas Talian
17/04/2023
2023 PERKONGSIAN ILMU: HOW TO WIN INDUSTRIAL GRANT OLEH DR. MUHAMMAD FIRDAUS AKBAR JALALUDIN KHAN
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
21/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 5
UTHM / PLATFORM ZOOM
21/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 2 SESI 2022/2023
FKEE,UTHM / Atas Talian
19/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
21/02/2023
2023 MAJLIS BACAAN YASIN DAN DOA SELAMAT KHUSUSNYA UNTUK CALON SPM DAN SDKA, FKEE
FKEE,UTHM / Atas talian (https://meet.google.com/hzi-cmdd-drf)
16/02/2023
2023 REIMAGINE & RETHINK NEW ENGINEERING EDUCATION TRANSFOMATION
FKEE,UTHM / Bilik Seminar QB, Aras 2, Blok QB, FKEE
16/02/2023
2023 PROGRAM SIRI CEO @ FACULTY 2023
FKEE,UTHM / PENTAS UTAMA, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
07/02/2023
2023 PERKONGSIAN ILMU : FUTURE-PROOF GRADS-HOW TO ENCODE AND DECODE?
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR QB, ARAS 2, BLOK QB, FKEE
10/01/2023
2023 PERKONGSIAN ILMU "THE ART OF PERSONAL BRANDING ALGORITHM"
FKEE,UTHM / BILIK SEMINAR 2, BLOK G1, FKEE
04/01/2023
2022 OVERVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY & COMMERCIALISATION
FKEE,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok QA, FKEE
16/11/2022
2022 PROGRAM RAMAH MESRA PAK DAN PELAJAR : LEPAK SANTAI FKEE 2022
FKEE,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
28/10/2022
2022 HOW TO LEGALIZE YOUR CONSULTATION PROJECT WITH UTHM?
UTHM / Atas Talian
13/10/2022
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 2
UTHM / BILIK SEMINAR 1, PTTA
11/10/2022
2022 PREPARING EXAMINATION QUESTIONS BASED ON REVISED BLOOM'S TAXONOMY
FKEE,UTHM / ZOOM MEETING
05/10/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 25 OGOS 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
25/08/2022
2022 TOP PUBLICATION SCOPUS JOURNALS THE UNTOLD STORY
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
16/08/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU: WINNING THE AIC (PNP) AWARD
FKEE,UTHM / Online (Zoom)
09/08/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 19 MEI 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
19/05/2022
2022 WINNING AN INNOVATION: FROM THE EYE OF A JURY
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
12/05/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 07 APRIL 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
07/04/2022
2022 PRODUCING INDUSTRY-READY GRADUATES: CURRENT CHALLENGES
UTHM / GOOGLE MEET
31/03/2022
2022 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM
FKEE,UTHM / PAUTAN ZOOM
25/03/2022
2022 TAKLIMAT MS ISO 9001:2015; AKUR ATAU TIDAK?
LAIN-LAIN / ZOOM MEETING
17/03/2022
2022 TAZKIRAH MINGGUAN FKEE - 17 MAC 2022
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
17/03/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2022 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI TEKNOLOGI 2, TAJUK: TENAGA SOLAR SATU ANUGERAH)
FKEE,UTHM / PAUTAN ZOOM
15/03/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN WORKSPACE KEPADA JAWATANKUASA PENGURUSAN FKEE TAHUN 2022
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
08/03/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAF SIRI 2 UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
28/02/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2021 A QUICK GUIDE TO CREATE AN INTERACTIVE E-BOOK FKEE
FKEE,UTHM / Google Meet
09/12/2021
2021 SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
FKEE,UTHM / ZOOM
10/11/2021
2021 TAKLIMAT PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN KURSUS FKEE 2021
FKEE,UTHM / Zoom Platform
27/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 3
UTHM / GOOGLE MEET
19/09/2021
2021 KURSUS BEKERJA LEBIH BIJAK DENGAN MICROSOFT EXCEL: MANIPULASI DATA
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
12/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2021 (ICon3E 2021)
UTHM / UTHM dan maya
06/09/2021 - 07/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 WINNING INNOVATION COMPETITION: THE SECRET RECIPE
FKEE,UTHM / Googlemeet (https://meet.google.com/uvi-hcho-ejb)
18/08/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 TAKLIMAT PERMOHONAN PROFESIONAL TECHNOLOGIES(TS) DAN CERTIFIED TECHNICIAN (TC) OLEH MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIES(MBOT)
FKEE,UTHM / ZOOM
09/08/2021
2021 PROGRAM ONE WEEK INTERNATIONAL WORKSHOP ON REAL TIME BIOMEDICAL APPLICATION DEVELOPMENT USING SYSTEM ON CHIP
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
03/08/2021 - 11/08/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 KURSUS VIDEO EDITING USING COMPUTER
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / SECARA ONLINE
04/04/2021
2021 EXPERIENCE SHARING : ROUTE TO PROFESSIONAL ENGINEER
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: USTAZ DR. TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA (PENSYARAH KANAN, UMP)
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 FORUM WEBINAR KERJAYA BERSAMA PANEL INDUSTRI
UTHM / ZOOM
13/03/2021
2021 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN, DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAINS: SLOT 5, TAJUK: SANG LEBAH)
UTHM / GOOGLE MEET
19/02/2021
2021 STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAM (STEP) : AGRICULTURE INDUSTRY
UTHM / zoom
18/02/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: PROF. MADYA IR. ERWAN BIN SULAIMAN
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 KNOWLEDGE SHARING SESSION : TIPS TO WRITE FRGS PROPOSAL
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
07/02/2021
2021 PROGRAM SAIANS, KEMAHIRAN, DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAINS : SLOT 4 / TAJUK : SIAPA SAYA?)
UTHM / GOOGLE MEET
05/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN & TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAINS : SLOT 3/ TAJUK : MAKAN APA HARI INI)
UTHM / GOOGLE MEET
22/01/2021
2021 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN & TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAINS : SLOT 2/ TAJUK: BAB 1)
UTHM / GOOGLE MEET
08/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 PROGRAM SAINS, KEMAHIRAN & TEKNOLOGI DALAM ISLAM (SIRI SAIANS : SLOT 1/TAJUK : ADA APA DENGAN CAHAYA)
UTHM / GOOGLE MEET
25/12/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? EFFICIENT TEACHING AND LEARNING DURING COVID-19
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PENARAFAN JURNAL
UTHM / BILIK LESTARI 2 ARAS 3 PTTA
19/10/2020
2020 KURSUS SCREEN RECORDING (FORMAT FACTORY) AND VIDEO EDITING (WONDERSHARE) FKEE
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
15/10/2020
2020 WEBINAR OF INNOVATION ON AGRICULTURE
UTHM / -
08/10/2020
2020 INNOVATION IN AGRICULTURE : WHAT CAN BE DONE? ?
UTHM / -
08/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
05/10/2020
2020 AUTHOR ( UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES)
UTHM / ZOOM PLATFORM
01/10/2020
2020 BENGKEL PEMBENGUNAN PROGRAM SARJAN MUDA TEKNOLOGI PRODUKSI MUZIK
UTHM / -
28/09/2020
2020 BENGKEL AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI FKEE
FKEE,UTHM / Bilik Seminar QB, FKEE
22/09/2020
2020 KWSP & PERANCANGAN KEWANGAN
UTHM / -
15/09/2020
2020 FIELD TRIAL OF XGS-PON AND GPON SYSTEM WITH FAST CO-EXISTING PROCEDURE
UTHM / -
08/09/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN PROSIDING FKEE
UTHM / BILIK MESYUARAT QA, FKEE
06/09/2020
2020 PROGRAM JERAYAWARA RMC
UTHM / -
13/08/2020
2020 CEO@FACULTY SHARING SESSION : SURFING THE FINTECH WAVE
UTHM / -
11/08/2020
2020 OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
UTHM / -
27/07/2020
2020 USING IPAD FOR TEACHING : SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS METHOD
UTHM / -
13/07/2020
2020 THE PROSPECT FOR APPLICATION IN INDUSTRY AND PUBLICATION IN HIGH IMPACT FACTOR JOURNAL? SERIES 6
UTHM / -
13/07/2020
2020 HOW DO I IDNETIFY GOOD JOURNALS FROM WEB OF SCIENCE THAT ATE SUITANBLE FOR MY MANUSCRIPT
UTHM / -
09/07/2020
2020 ACHIEVE MORE WITH TRELLO
UTHM / -
14/06/2020
2020 WRITE YOUR RESEARCH PAPER USING LATEX : HANDS ON SESSION IEEE CONFERENCE TRANSACTION
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / -
11/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 GOOGLE FORMS INTERMEDIATE LEVEL
UTHM / -
04/06/2020
2020 KURSUS SCREENCAST FOR BEGINNERS
UTHM / -
02/06/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM PENGHAYATAN RAMADHAN ANJURAN KELAB KASTURI SIRI 2 : RAMADHAN: MUFLIS PAHALA?
UTHM / UTHM
03/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 USE GOOGLE FORM LIKE A BOSS
UTHM / UTHM
30/04/2020
2020 KURSUS AUTHOR (UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES) FKEE
UTHM / -
29/04/2020
2020 SESI 4 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKEE
UTHM / -
28/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 KURSUS KESEDARAN AKTA 605
UTHM / GOOGLE MEET ONLINE
23/04/2020
2020 EMBED GOOGLE DRIVE CONTENTS INTO AUTHOR
UTHM / -
15/04/2020
2020 TEACH LIKE A BOSS USING YOUR SMARTPHONE
UTHM / -
13/04/2020
2020 PREPARING VIDEO USING TEXT TO SPEECH FOR ONLINE CLASS
UTHM / -
12/04/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS FKEE
UTHM / FKEE
05/03/2020
2020 EDUCATIONAL TALK ON 'THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMMING AND ITS APPLICATION IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0'
LAIN-LAIN / DKF BLOK G3
27/02/2020
2020 HOW TO USE EASYCHAIR FOR MANUSCRIPT SUBMISSION AND MANAGEMENT
UTHM / UTHM
19/02/2020
2020 FROM COURSE ASSIGNMENT TO BOOK CHAPTER
UTHM / -
12/02/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP857 Tenaga Solar: Satu Anugerah Hak Cipta (Copyright) LY2022J02323 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
TM37 SaKTi Sains, Kemahiran dan Teknologi Dalam Islam Trade marks TM2021033765 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
TM35 SayaHadir Trade marks TM2021015222 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP666 Makan Apa Hari Ini? Hak Cipta (Copyright) LY2021J01962 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP664 Tadabbur Haiwan (Khinzir) Hak Cipta (Copyright) LY2021J01960 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP667 Modul Sakti: Tadabbur Tentang Penciptaan Manusia Dan Fungsinya Hak Cipta (Copyright) LY2021J01963 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP652 Ada Apa Dengan Cahaya? Hak Cipta (Copyright) LY2021J01947 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP622 e-Info Sakti Genration Process Hak Cipta (Copyright) LY20210J00703 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP558 Bulk ID Card Generation Process Hak Cipta (Copyright) LY2020005972 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP559 Offline Attendance Recording System Hak Cipta (Copyright) LY2020005973 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP466 Real -Time Traffic Count With Speed Utilising Video And Wifi Technology Of Mobile Devices For Road Traffic Monitoring System (RealRoTS) Hak Cipta (Copyright) LY2019007721 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT166 A Rowing Exercise Simulator System Apparatus and Method for Perfoming Effective and Injury-Free Rowing Exercise Paten (Patent) PI2017704769 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP53 ReTRoS 1.0 - Real-Time Rowing Simulator towards High-Performance and low-Injury Hak Cipta (Copyright) LY2017000524 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT127 Computer Pointer Based On Body Gesture Paten (Patent) PI2015704689 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP17 Mobile- Based PEO-PLO Online Survey (m2POS) Hak Cipta (Copyright) LY2014000487 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
21EREKA12 sayaHadir apps: A Smart Offline Attendance Recording Application EREKA 2021 Emas dan Setara
17MTE04 ReTRoS 1.0-Real-time Rowing Simulator Towards High-Performane and Low ?Injury MTE 2017 Perak dan Setara
15CIPTA11 Bluetooth-Based Remote Control System For Home Electrical Appliance PECIPTA 2015 Gangsa dan Setara
15CIPTA12 SimulateANNet: Neural Network Simulator PECIPTA 2015 Gangsa dan Setara
15CIPTA13 Head Rotation-Based Computer Mouse for People with Physical Disabilities PECIPTA 2015 Sijil penghargaan sahaja
14SIIF15 Mobile-based PEO-PLO Online Survey (m2PoS) Seoul International Invention Fair 2014 Sijil penghargaan sahaja
14ITEX14 Mobile - Based PEO -PLO Online Survey (m2POS) Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Perak dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS
SILVER
MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2023 (MTE2023)ANTARABANGSA
2023 FINAL YEAR PROJECT INDUSTRIAL AWARD 2023 (FYPIA2023)
BRONZE
FKEE, UTHMUNIVERSITI
2023 FINAL YEAR PROJECT INDUSTRIAL AWARD 2023 (FYPIA2023)
GOLD
FKEE, UTHMUNIVERSITI
2022 IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY SPECIAL AWARD
TOP 5
IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY, MALAYSIA SECTIONNEGARA
2022 GOLD AWARD
HADIAH KATEGORI
NATIONAL INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2022, UTHMNEGARA
2022 GOLD AWARDEREKA, UNIVERSITI MALAYSIA PERLISANTARABANGSA
2022 BEST CATEGORY (SOCIAL SCIENCE, BUSINESS & TEACHING INNOVATION)EREKA, UNIVERSITI MALAYSIA PERLISANTARABANGSA
2021 SILVER MEDALIST
HADIAH KATEGORI
INNOVATIVE RESEARCH, INVENTION AND APPLICATION EXHIBITION, 2021 UUMNEGARA
2021 GOLD AWARD
HADIAH KATEGORI
VIRTUAL RESEARCH AND INNOVATION EXHIBITION (EREKA), UniMAPANTARABANGSA
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI