Staff Profile

Full NameENCIK ZAURIN BIN ALI
FacultyPUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
DepartmentJABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Email
Designation DV44 - JURUTERA PENGAJAR
  PENYELIDIK UTAMA
SUSTAINABLE ENERGY & SERVICES (SEAS)
PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA

Field of Expertise

Field Category (KPT) ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) Power System

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DV44 - Jurutera Pengajar

Management Experience

DateDescription
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Sustainable Energy & Services (SEaS)
01/06/2020 - 31/05/2021 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Diploma, Jabatan Kejuruteraan Elektrik
01/06/2018 - 31/05/2020 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Diploma, Jabatan Kejuruteraan Elektrik
01/06/2016 - 31/05/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Diploma, Jabatan Kejuruteraan Elektrik
01/08/2005 - 31/07/2007 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Pusat Wayarles Dan Sains Radio (WARAS)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
12/03/2021 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan
12/03/2021 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Ahli Teknologi Berijazah Kebangsaan
12/03/2021 - 31/12/9999 Construction Inspector of Works Association Malaysia (COWAM)
Ahli Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2020 ELEKTRONIK [DAE21303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK [DAE21801], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGALATAN DAN PENGUKURAN ELEKTRIK [DAE21403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK 1 [DAE10201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 PENGALATAN & PENGUKURAN ELEKTRIK [DAE21402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 TEKNOLOGI ELEKTRIK [DAE11003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGALATAN DAN PENGUKURAN ELEKTRIK [DAE21403], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK 1 [DAE10201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 TEKNOLOGI ELEKTRIK [DAE11003], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 PROJEK DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK [DAE32704], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 MAKMAL KEJURUTERAAN ELEKTRIK [DAE21801], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 TEKNOLOGI ELEKTRIK [DAE11003], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Makmal Kejuruteraan Elektrik (DAE21801), Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 PROJEK DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK [DAE32704], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 TEKNOLOGI ELEKTRIK [DAE11003], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Makmal Kejuruteraan Elektrik (DAE21801) Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Makmal Teknologi Kejuruteraan Elektrik 1 (DAR12001), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Amalan Pemasangan Elektrik (DAR14102), Sesi 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DAE21703), Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Amalan Kawalan Motor Industri [DAR14203], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Teknologi Elektrik [DAE11003], Sesi 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Amalan Kejuruteraan Elektrik [DAE21703], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mesin Elektrik dan Pemacu [DAE32303], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Keelektrikan, Kemagnetan dan Gelombang (BBR16103), Sesi 20122013 Semester 2, UTHM, 2013 University
2013 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DAE21703), Sesi 20122013 Semester 2, UTHM, 2013 University
2013 Mesin Elektrik dan Pemacu (DAE32303), Sesi 20122013 Semester 2, KUiTTHO, 2013 University
2013 Amalan Kawalan Motor Industri (DAR14203), Sesi 20122033 Semester 3, UTHM, 2013 University
2013 Amalan Pemasangan Elektrik (DAR14102), Sesi 20122033 Semester 2, UTHM, 2013 University
2013 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2013 University
2012 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DAE21703), Sesi 20122013 Semester 1, UTHM, 2012 University
2012 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20122013 Semester 1, UTHM, 2012 University
2012 Kawalan Motor Industri (DAE35303), Sesi 20122013 Semester 1, UTHM, 2012 University
2012 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DAE21703), Sesi 20112012 Semester 3, UTHM, 2012 University
2012 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DAE21703), Sesi 20112012 Semester 2, UTHM, 2012 University
2012 Pengalatan & Pengukuran Elektrik (DAE21402/DEE2142), Sesi 20112012 Semester 2, UTHM, 2012 University
2012 Mesin Elektrik dan Pemacu (DAE32303/DEK3143), Sesi 20112012 Semester 2, UTHM, 2012 University
2011 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DEE2233), Sesi 20112012 Semester 1, UTHM, 2011 University
2011 Amalan Pepasangan Elektrik 1 (DAE25103), Sesi 20112012 Semester 1, UTHM, 2011 University
2011 Amalan Kejuruteraan Elektrik (DEE2233), Sesi 20102011 Semester 2, UTHM, 2011 University
2011 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20102011 Semester 2, UTHM, 2011 University
2010 Electrical Engineering Laboratory 1 (BEE2191), Sesi 20102011 Semester 1, UTHM, 2010 University
2010 Kawalan Motor Industri (DEZ3113), Sesi 20092010 Semester 3, UTHM, 2010 University
2010 Makmal Kejuruteraan Elektrik II (BEX21201), Sesi 20102011 Semester 1, UTHM, 2010 University
2010 Teknologi Elektrik (DAE11003), Sesi 20102011 Semester 1, UTHM, 2010 University
2009 Amalan Pepasangan Elektrik 1 (DEZ2113), Sesi 20092010 Semester 2, UTHM, 2009 University
2009 Electrical Engineering Laboratory V (BEE4191), Sesi 20092010 Semester 2, UTHM, 2009 University
2006 Amalan Pepasangan Elektrik II (DEZ2213), Sesi 20052006 Semester 2, KUiTTHO, 2006 University
2006 Makmal Kejuruteraan Elektrik III (BKE3281), Sesi 20052006 Semester 2, KUiTTHO, 2006 University
2006 Kawalan Motor Industri (DEZ3113), Sesi 20052006 Semester 3, KUiTTHO, 2006 University
2006 Bengkel Teknologi Pepasangan/Pendawaian (DTE3642), Sesi 20052006 Semester 2, KUiTTHO, 2006 University
2005 Amalan Teknologi Elektrik (DET2233), Sesi 20052006 Semester 1, KUiTTHO, 2005 University
2005 Teknologi Elektrik (DEE113), Sesi 20052006 Semester 1, KUiTTHO, 2005 University
2005 Installation Wiring Technology Workshop (DTE3642), Sesi 20052006 Semester 1, KUiTTHO, 2005 University
2005 Amalan Bengkel Kejuruteraan(DKF2701), Sesi 20042005 Semester 3, KUiTTHO, 2005 University
2005 Teori Litar Elektrik (BEE1113), Sesi 20052006 Semester 1, KUiTTHO, 2005 University
2005 Makmal Kejuruteraan Elektrik III (BKE3281), Sesi 20052006 Semester 1, KUiTTHO, 2005 University
2004 Amalan Kejuruteraan elektrik (BEE1231), Sesi 20042005 Semester 2, KUiTTHO, 2004 University
2004 Bengkel Teknologi Pepasangan/Pendawaian (DTE3642), Sesi 20042005 Semester 2, KUiTTHO, 2004 University
2004 Teori Litar Elektrik (BEE1113), Sesi 20042005 Semester 1, KUiTTHO, 2004 University
2004 Amalan Kejuruteraan Elektrik (BTE2082), Sesi 20042005 Semester 1, KUiTTHO, 2004 University
2004 Makmal Kejuruteraan Elektrik II (BTE2511), Sesi 20042005 Semester 1, KUiTTHO, 2004 University
2004 Makmal Kejuruteraan Elektrik III (BTE3521), Sesi 20042005, Semester 1, KUiTTHO, 2004 University
2004 Bengkel Kejuruteraan (Kemahiran 1) (BKE3802/BKF2311), Sesi 20032004 Semester 3, KUiTTHO, 2004 University
2003 Makmal Kejuruteraan Elektrik II (BTE2511), Sesi 20032004, Semester 1, KUiTTHO, 2003 University
2003 Kemahiran 1 (DTL2211), Sesi 20032004 Semester 1, KUiTTHO, 2003 University
2003 Bengkel Teknologi Pengujian Peralatan (DTE2002), Sesi 20032004 Semester 1, KUiTTHO, 2003 University
2003 Amalan Kejuruteraan Elektrik (BTE2082), Sesi 20032004 Semester 1, KUiTTHO, 2003 University
2003 Pengalatan dan Pengukuran Elektrik (DTE3642), Sesi 20032004 Semester 2, KUiTTHO, 2003 University
2003 Bengkel Teknologi Pepasangan/Pendawaian (DTE3642), Sesi 20032004 Semester 2, KUiTTHO, 2003 University
2002 Kemahiran III (DTE3142), Sesi 20022003 Semester 2, KUiTTHO, 2002 University
2002 Bengkel Teknologi Pengalatan Pengujian (DTE2002), Sesi 20022003 Semester 1, KUiTTHO, 2002 University
2002 Electrical Instrumentation and Measurement (DTE1513), Sesi 20022003 Semester 3, KUiTTHO, 2002 University
2002 Kemahiran 1 (DTE2002), Sesi 20022003 Semester 2, KUiTTHO, 2002 University
2002 Prinsip Litar Elektrik (DTE1003), Sesi 20022003 Semester 2, KUiTTHO, 2002 University
2001 Kemahiran 1 (BTE2816), Sesi 20012002 Semester 3, KUiTTHO, 2001 University
2001 Pengalatan dan Pengukuran Elektrik (DTE1513), Sesi 20012002 Semester 2, KUiTTHO, 2001 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H816 LoRa Enable Wireless Water Content Irregularity Monitoring System Ahli 14/11/2022
U385 Penggunaan Pesawat Ringan Mikro -UAV untuk Penyelenggaraan Bangunan Bersejarah Ketua 31/05/2017

Publications

Book
Nurazwa Ahmad
(2020) Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916628
ZAURIN ALI, MOHD AZLAN ABDUL SHUKOR, NABIAH ZINAL AND MOHD MUZAFFAR ZAHAR
(2018) Useful Electrical & Electronic Applications, UTHM , 1, ISBN:9789672216513
Book Chapters
Azli Yusop, Nur Amirah Liyana Razak, Khairunnisa Kamis, Nur Izzah Farhanah Alias
(2021) Sun Emit Solar Box, Electronics & Microcontroller Projects For Iot Applications Series 4 , UTHM , 45, ISBN:9789672975526
Wan Muhammad Fairuz Wan Hisham, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Hubungan Antara Kepimpinan Spiritual Dan Komitmen Organisasi Dalam Sektor Perkhidmatan Di Selangor, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 35, ISBN:9789672916628
Nur Ain Najihah Jamal Anuar, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Kajian Terhadap Etika Kerja Islam Dan Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Pekerja Lembaga Tabung Haji Malaysia, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 83, ISBN:9789672916628
Nurul Asyikin Jomari, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2020) Pembelajaran Teradun Dalam Kalangan Pelajar Uthm, Kajian Kes Di Malaysia Siri 4, UTHM , 53, ISBN:9789672916628
Betsy Hwong, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2019) Faktor-Faktor Mempengaruhi Keterlibatan Wanita Dalam Pengurusan Atasan: Kajian Kes Persepsi Wanita Di Sektor Pembuatan Di Bintulu, Sarawak, Kajian Kes Di Malaysia. Siri 3, UTHM , 69, ISBN:9789672389217
Norsyafina Abdul Rohman, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2019) Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasi Dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pekerja Di Sektor Perbankan Di Alor Setar, Kedah, Kajian Kes Di Malaysia. Siri 3, UTHM , 93, ISBN:9789672389217
Nurul Atikah Abd Rahman, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2018) Hubungan Di Antara Amalan Pengurusan Sumber Manusia Dan Tingkah Laku Pekerja Yang Berinovasi: Kajian Kes Di Lean Kee Chan Sdn Bhd, Kajian Kes Di Malaysia Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216520
Nursubaihah Mohd Zubaidi, Eta Wahab, Zaurin Ali
(2018) Kesedaran Produk Hijau Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna: Kajian Kes Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), Kajian Kes Di Malaysia Siri 2, UTHM , 61, ISBN:9789672216520
General Publications
Mohamad Zaky bin Noh, Zaurin bin Ali, Muhammad Faizal bin Ismail, Azli bin Yusop, Eddy Irwan Shah bin Saadon, Mohd Sabani bin Mohd, Tengku Nadzlin bin Tengku Ibrahim, Mohamad bin Md Som, Ahmad Alabqari Bin Ma'radzi, Azmi bin Sidek, Mohd Muzaffar bin Zahar
(2022) Laporan Teknikal: Program Khidmat Masyarakat Kerja Baikpulih & Pendawaian Semula Sistem Elektrik Di Maahad Darul Huffaz Al-Imtiyaz., UTHM , 1, ISBN:-
Mohamad Zaky bin Noh, Zaurin bin Ali, Azli Yusop, Eddy Irwan Shah Bin Saadon, Mohd Sabani Bin Mohd, Tengku Nadzlin Bin Tengku Ibrahim, Mohd Hamim Bin Sanusi @ Ikhsan, Azmi bin Sidek
(2021) Laporan Teknikal: Program Khidmat Masyarakat Kerja Baikpulih & Pendawaian Semula Sistem Elektrik Di Surau Taman Melewar, Parit Raja, Batu Pahat Johor., PPD , 1, ISBN:-
NOR FAEZAH BINTI ADAN
(2019) Dae13103 Physics For Electrical Engineering, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Zaurin Ali, Mohd Kamal Jaafar, Mohd Sabani Mohd, Norhafiza Samion, Ziana Che Ros
(2017) Electrical Technology (Dae 11003), UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Mohd Azlan Abdul Shukor, Babul Salam KSM Kader Ibrahim, Zaurin Ali, Muhammad Nafis Ismail, Maizul Ishak
(2017) Laporan Teknikal Kerja Perundingan Pemeriksaan Sistem Pendawaian Sedia Ada Di Bangunan Sek. Men. Agama Shamsuddiniah, Kundang Ulu, Ledang, Johor., PPD , 1, ISBN:-
Journal
Masiri Kaamin, Nurunnazifah Abd. Aziz, Saifullizan Mohd Bukari, Zaurin Alia, Norhafiza Samion, Aslila Abd Kadir, Norhayati Ngadiman
(2016) Kaedah Pemeriksaan Bangunan Tinggi Menggunakan Pesawat Tanpa Pemandu (Uav), JURNAL TEKNOLOGI, Penerbit UTM , 6, 83, ISSN:21803722
Prosiding / Seminar
Masiri Kaamin, Saifullizan Mohd Bukari, Mustaffa Anjang Ahmad, Zaurin Ali, Norhafiza Samion
(2017) Visual Inspection Of Historical Buildings Using Micro Uav , EDP Sciences - Web of Conferences , 1, ISBN:2261236X

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Fasilitator Program MyFuture bagi Pelajar Diploma Sem.Khas ambilan Ogos Sesi 2021/2022, UTHM, 2021 University
2020 Fasilitator untuk Program Permulaan Graduan bagi Pelajar Diploma CeDS, UTHM, 2020 University
2019 Ahli Perunding untuk Khidmat Kepakaran UTHM berhubung Pemeriksaan Sistem Pendawaian di SK. Agama Shamsuddiniah Tangkak, UTHM, 2019 University
2013 Projek Pembangunan Kampus Pagoh, 2013 University
2006 Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP), 2006 University
2005 Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP), 2005 University
2002 Perunding untuk Kursus Sijil Tinggi Industri, Kimberly Clark Kluang, 2002 University
2002 Perunding untuk Projek Pembangunan Kompleks FKEE, 2002-2004 University
2002 Perunding untuk Projek Perolehan dan Pentauliahan Peralatan ke Lapan(8) IKBN Baru, 2002-2003 National

Supervision

YearDescriptionRole
2020 Supervisor for Abdul Razak bin Ahmad Shukri, FYP, PPD, 2020 Supervisor for Nor Nabila binti Miseman, FYP, PPD, 2020 Supervisor for Aina Firzanah binti Jaafar, FYP, PPD, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Shahrul Nizam bin Sabrie, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Farah Radhiyah binti Mohd Saidin, FYP, PPD, 2020 Supervisor for Nabilah binti A Rahim, FYP, PPD, 2020 Supervisor for Nurul Aliah Farisyah binti Halim, FYP, PPD, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Syazwan bin Jaslan, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Sharifah Saidatul Ezzah binti Syed Jafri, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Sayed Mohamad Iqbal Hakim bin Abdullah, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Recher Egoh Anak Repai, Latihan Industri, PPD, UTHM,2020 Supervisor
2020 Supervisor for Phoebe Sia Yun You, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nurzahirah Najihah binti Zulkifli, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nurul Syazwani binti Sukelan, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nor Anis Sabrina binti Mohd Fauzi, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2020 Supervisor for Nor Azzila binti M Rozlan, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2020 Supervisor for Nurul Irdina Hanis bt Zahari, FYP, PPD UTHM, 2020 Supervisor for Nur Iman bin Baharin ,FYP, PPD UTHM, 2020 Supervisor for Ahmad Miqqdam Firdaus bin Ahmad Aznin,FYP,PPD,2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nurulnajwa Alyaa binti Othman, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2020 Supervisor
2019 Penilai untuk Modul DPP 10804 Amalan Profesional PGDip 2019 PnP Pengajian Tinggi, UTHM, 2019 Assessor
2019 Supervisor for Ainur Maisarah binti Ahmad Faris, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Amirul Akmal bin Zuhaili, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Muhammad Adib bin Mohd Idris, FYP, PPD, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Muhammad Amir bin Hashim, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Hafizul Afiq bin Md. Hairudin, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Nur Shafiqa Azwa binti Mahmudin, FYP, PPD, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Muhammad Ikmal bin Muda, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Muhammad Aqil Hafizin bin Muhammad Nizam, FYP, PPD, 2019 Supervisor for Amira Nur Alia binti Azmi, FYP, PPD, 2019 Supervisor
2018 Supervisor for Sayed Salleh bin Sayed Hussein, FYP, PPD, 2018 Supervisor for Muhammad Thaqif bin Hussien, FYP, PPD, 2018 Supervisor for Muhammad Farhan bin Zulizam, FYP, PPD, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Amin bin Nurashid, FYP, PPD, 2018 Supervisor for Muhammad Faiz bin Hairani, FYP, PPD, 2018 Supervisor for Hakim bin Mad Said, FYP, PPD, 2018 Supervisor
2018 Penilai untuk Modul DPP 10804 Amalan Profesional PGDip 2018 PnP Pengajian Tinggi, UTHM, 2018 Assessor
2017 Supervisor for Anees Arisha binti Norazmi, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Abdullah Hamdi bin Mohd Nor, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Aima Husna binti Ismail, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Afiq bin Zurkifli, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Afiq Izzuddin bin Abdul Latib, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Faizal Hakimi bin Mohd Rizam, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Fahmi bin Zaid, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Amirrul Izzad bin Adang, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia Projek Diploma, Muhammad Firdaus bin Roslan, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia Projek Diploma, Mohamad Firdaus bin Mohmad, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia Projek Diploma, Mohamad Najmi bin Hanizam, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Noor Hakimi bin Aziz, PPD, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penilai untuk Modul DPP 10804 Amalan Profesional PGDip 2017 PnP Pengajian Tinggi, UTHM, 2017 Assessor
2017 Supervisor for Mohamad Kamil bin Alias, FYP, PPD, 2017 Supervisor for Ahmad Syahid bin Kamluddin, FYP, PPD, 2017 Supervisor for Mohd Fariez bin Che Daud, FYP, PPD, 2017 Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Muhaimin bin Yahya, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohamad Harith Luqman bin Mohd Noor, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Haikal bin Ramli, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Hafizah binti Zainil, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nor Izzati binti Mohd Salleh, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Ahmad Imran Hakimi bin Nadzar, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Amir Shah bin Mansor, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Asraf bin Kamis, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Muhamad Al Syahid bin Ibrahim, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Nur Solehin, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nurnajihah binti Mohd Hanapiah, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Hafizul Addin bin Lamrek, Latihan Industri, PPD, UTHM, 2016 Supervisor
2015 Supervisor for Abdul Basyir bin Mohamad, FYP, PPD, 2015 Supervisor for Che Wan Muhammad Zulfikaar bin Che Wan Mohamad Anan, FYP, PPD, 2015 Supervisor for Dharsilan a/l Murugan, FYP, PPD, 2015 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Mohd Aman bin Md.Suhud, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Mohamad Aizzuddin bin Rosdi, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Amirah Najlaa binti Abu Zaid, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Khairin bin Mohd Taib, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Nurul Anisa binti Awaluddin, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Che Siti Nor'ain binti Baharom, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Syed Muhammad Adham bin Syed Abdullah, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Mohamad Shahrul Hisyam bin Mohd Seni, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Amirul Nizam bin Nazhar, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Faez bin Abd.Hamid, UTHM,2013 Supervisor
2013 Penyelia Latihan Industri, Amir Izzat bin Ali Sabuddin, UTHM,2013 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Muhammad Saied Asshamit bin Ismail, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Mohd Kamalro bin Abdullah, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Mohd Zulfazli bin Samsir, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Muhammad Zulhilmi bin Jumiran, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Arifsyahmi bin Zainal Abidin, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Nur Aina Farahin binti Ismail, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Mohammad Shamir bin Mohammad Fuad, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Murni binti Don, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Mohd Rajes bin Abdul Majib, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Koh Chun Chen, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Nur Ain binti Ab.Jalil, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Nurul Syazwani binti Md.Salih, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Siti Fatymah binti Basiron, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Nurul 'Abidah Najihah binti Jaini, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Bazli bin Ramlee, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Hafeez bin Mohd Dari, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Saifuddin bin Baharudin, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Fasli Othman, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Latihan Industri, Abdul Aziz bin Sazali, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Nurul Ashikin binti Mohammad Shah, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma,Noor Farhana binti Mohamad Zamani, UTHM,2012 Supervisor
2012 Penyelia Projek Diploma, Wan Mohd Arif bin Wan Ahmad, UTHM,2012 Supervisor
2011 Penyelia Latihan Industri, Muhammad Taufiq bin Zulkifli, UTHM,2011 Supervisor
2011 Penyelia Projek Diploma, Faiza binti Muharam, UTHM,2011 Supervisor
2011 Penyelia Projek Diploma,Nor Aisyah binti Ab.Razak, UTHM,2011 Supervisor
2011 Penyelia Projek Diploma,Mohd Nizamuddin bin Jamal, UTHM,2011 Supervisor
2011 Penyelia Projek Diploma,Nur Fara Atiqah binti Azeman, UTHM,2011 Supervisor
2011 Penyelia Projek Diploma,Mohd Khairul Riduan bin Ahmad Mustafa, UTHM,2011 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Chai Jui Cheng, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Nur Mashitah binti Puad@Awang, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Ahmad Saiful Bahari bin Abdul Rahim, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma,Nur Liyana binti Abdullah, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma,Nor Asmira binti Sarkam, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Siti Fazreen Shaffika binti Zulkifli, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Muhammad Syamil bin Zakaria, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Mohd Asyraf bin Ramli, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Nur Syawaludin bin Muhammad Khairul Anuar, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Huzaifah bin Johari, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma , Hairuddin bin Hamzah, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Mohd Azim bin Azmi, UTHM,2010 Supervisor
2010 Penyelia Projek Diploma, Syazwani binti Khahfi, UTHM,2010 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Noorashila binti Mohd Saupi, KUiTTHO,2005 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Zaim Fikri bin Abdullah, KUiTTHO,2005 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Nor Aini Mat Daud, KUiTTHO,2005 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Zulkharnain bin Mustapha, KUiTTHO,2005 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Che Mohd Syazwan bin Che Mohd Saufi, KUiTTHO,2005 Supervisor
2005 Penyelia Projek Diploma, Rozlia binti Rozali, KUiTTHO,2005 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma, Mohd Shahir bin Salleh, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma,Abdul Majib bin Jemain, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma, Zuraida binti Agusi, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma, Mohammad Hafiz bin Anuar, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma, Afirul bin Arshad, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma,Mohd Shahir bin Mohamad Shuhaimil, KUiTTHO,2004 Supervisor
2004 Penyelia Projek Diploma ,Hasrulizam bin Kamarulzaman, KUiTTHO,2004 Supervisor
2003 Penyelia Latihan Industri, Mohd Faisool bin Awang, UTHM,2003 Supervisor
2003 Penyelia Latihan Industri, Kam Siang See, UTHM,2003 Supervisor
2003 Penyelia Latihan Industri, Fakrul Anuar bin Osman, UTHM,2003 Supervisor
2003 Penyelia Latihan Industri, Bulyami bin Md.Saad, UTHM,2003 Supervisor
2003 Penyelia Projek Diploma ,Kamal Hardi bin Abdul Halim, KUiTTHO,2003 Supervisor
2003 Penyelia Projek Diploma , Lokman bin Mohd Alimi, KUiTTHO,2003 Supervisor
2003 Penyelia Projek Diploma , Kam Siang See, KUiTTHO,2003 Supervisor
2001 Penyelia Projek Diploma, Muhamad Syukri bin Ibrahim, UTHM,2012 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Penasihat Khidmat Masyarakat Tautan "SINAR" JKE Siri 03, Maahad Darul Huffaz al-Imtiyaz, Kampung Baru Mukim 7, Parit Yaani, Yong Peng Johor.2021 District
2020 AJK, Program Young Technologist@School -Sek. Rendah Keb. Daerah Muar, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, Anjuran CeDS, UTHM, 2020 District
2019 Fasilitator, Program Arduino for Beginners -SMK Lenga Muar, JKE, CeDS, UTHM, 2019 District
2018 Fasilitator, Program Arduino For Beginners KV Kluang, JKE, CeDS, UTHM, 2018 District
2017 Pengarah Program, Program Khidmat Masyarakat Tautan Sinar JKE (Maahab Tahfiz Al-Quran Dato' Kiyai Sohali bin Solihin, PPD, UTHM, 2017 District

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SESI PERKONGSIAN MYCITE PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (PPD)
UTHM / ZOOM Meeting ( https://uthm-edu-my.zoom.us/j/96890724791?pwd=VVRHTjRsV000QlBqWE5HZ1YxeXRVdz09 )
17/05/2022
2022 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
30/03/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM 2022 SIRI 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
09/03/2022
2022 SESI TAKLIMAT DUBLIN ACCORD PROFILES
UTHM / Zoom Meeting
16/02/2022
2022 BENGKEL PEMERIKSA LUAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Zoom Meeting
27/01/2022
2022 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDER, JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Zoom Meeting
16/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 1
UTHM / Online (Google Meet: https://meet.google.com/grf-xcrt-jtw)
11/08/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN SAR OLEH PEMERIKSA LUAR JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, CENTRE FOR DIPLOMA STUDIES (CEDS) SIRI 1
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
19/07/2021
2021 DIALOG KEPINPINAN:MENGURUS EMOSI-DUNIA UNTUK DIURUS BUKAN UNTUK DITUNSINGKAN
INTAN / Facebook ILEADKBSMSIA
12/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 TECHNICAL PAPER WORKSHOP - MULTIDISCIPLINARY APPLIED RESEARCH & INNOVATION (MARI)
UTHM / APLIKASI ZOOM MEETING
16/06/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN BORANG SKT STAF AKADEMIK TAHUN 2021
UTHM / GOOGLE MEET
28/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 INDUSTRIAL TALK 2021 SERIES: PLC, PNEUMATIC & HYDRAULIC APPLICATION IN THE INDUSTRY
UTHM / Online melalui aplikasi Zoom
29/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAM (STEP) : AGRICULTURE INDUSTRY
UTHM / zoom
18/02/2021
2021 KNOWLEDGE SHARING SESSION : TIPS TO WRITE FRGS PROPOSAL
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
07/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
06/01/2021
2020 SHARING SESSION - LITERATURE WRITING: HOW TO & TIPS
UTHM / -
02/12/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 1 (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
UTHM / -
06/10/2020
2020 KURSUS PENTAKSIRAN DAN PENYAMPAIAN PEDAGOGI DALAM PENYAMPAIAN P&P PPD
UTHM / -
27/09/2020
2020 PROGRAM BERJAYA VS BAHAGIA
UTHM / DEWAN AL FARABI, MASJID UTHM
14/09/2020
2020 BENGKEL PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA BERSAMA MANTAN TNC HEPA (PROF. MADYA DR. ASRI BIN SELAMAT)
UTHM / -
09/09/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE
UTHM / -
22/07/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 SHARING SESSION : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 PRA BENGKEL MQF
UTHM / BILIK PBL 2
10/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM AKADEMIK PRA-SISWAZAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4 DTMI
22/01/2020
2020 BASIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) & HUMAN MACHINE INTERFACE
UTHM / -
21/01/2020 - 23/01/2020

« Back