Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564460
PROF. MADYA Ts. Dr. ZAWAWI BIN DAUD

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2009)
SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
DIPLOMA LANJUTAN PENDIDIKAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
SARJANA MUDA SAINS KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , POLITEKNIK UNGKU OMAR (1993)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL SCIENCES
Field (KPT) : Environmental Issues and Assesment
Field of Specialization (KPT) : Waste Water

Landfill Leachate Treatment
Solid waste Management
Water and Wastewater Treatment
Bio-fibre and Natural Fibre

Bio-material
Natural Fibre
Nano Material

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Waste Recovery & Air Studies (AWRAS)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Waste Recovery & Air Studies (AWRAS)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Waste Recovery & Air Studies (AWRAS)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
02/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran
02/01/2012 - 31/12/2012 Ketua Pusat
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Pusat Penyeldikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/07/2011 - 31/12/2011 Timbalan Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
16/02/2010 - 30/06/2011 Timbalan Dekan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/08/2009 - 15/02/2010 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Air dan Persekitaran

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2017 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2002 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2019 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional (Ts) Kebangsaan
2018 - 2019Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Air Pollution Engineering [MFE10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Air Pollution Prevention And Control [BFA40503], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Air Pollution Prevention And Control [BFA40503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian Silibus Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Environmental Management [MFA10503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Personel Pentauliahan Program SLDN, SWCORP, SWCORP, Malaysia, January 2023 National
2023 Water Resource Engineering [MFV14003], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Water System Design And Management [BFC35303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Air Pollution Prevention And Control [BFA40503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelarasan Kursus BFA40503, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelarasan Kursus BFC 23702, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Hydrology [BFC32002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Construction Value Estimation And Procurement [BBY11504], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Hydrology [BFC32002], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydrology [BFC32002], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nature Conservation [BFC10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineer And Society [BFC32202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Education Of Environment [UQA10701], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Education Of Environment [UQA10701], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nature Conservation [BFC10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Introduction To Science Of Environment [BBR36803], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Design Of Wastewater Engineering [BFA40403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Science Of Environment [BBR36803], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid And Hazardous Waste Management [BFA4033], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Wastewater Engineering [MFE10303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Water Supply Engineering [MFE10203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Water Supply Engineering [MFE10203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Environmental Engineering [BFC3103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Hydrology [BFC32002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Master Project 1 [MKA2002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Master'S Project I [MFA10702], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Wastewater Engineering [MKA1803], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Water Supply Engineering [MFE10203], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Water Supply Engineering [MKA2323], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Foundation Engineering [BFC4043], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Water Resource Engineering [MFV1403], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Environmental Management [BFA4013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Environmental Management [MKA2333], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulic [BFC2073], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Wastewater Engineering Design [BFA4043], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q476 Iron and Manganese Contaminated Groundwater Treatment by Using Cockle Shell and Zeolite Immobilized with Iron Oxidising Bacteria Ketua 30/06/2025
Q175 EFIKASI KEPIMPINAN PENGURUSAN KOLEJ VOKASIONAL DALAM PERLAKSANAAN PEMBUDAYAAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG KEMAHIRAN Ahli 31/08/2024
Q043 TREATMENT OF LANDFILL LEACHATE USING BAMBOO ACTIVATED CARBON, OYSTER SHELL AND ZEOLITE AS COMPOSITE ADSORBENT Ketua 30/04/2024
H676 FORMULATION AND EVALUATION OF MORINGA OLEIFERA CHEWABLE TABLET. Ahli 31/07/2022
M003 KAJIAN PENILAIAN ALAM SEKITAR UNTUK PARLIMEN SIMPANG RENGGAM Ahli 30/06/2021
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 28/02/2021
1570 Application of composite coagulant (polyaluminium chloride and tapioca starch) in combined coagulation and electrocoagulation in removing colour, turbidity, ammonia and chemical oxygen demand from stabilized leachate. Ahli 31/07/2019
1571 A new sustainable and eco-friendly composite adsorbent media developed from activated coconut shell carbon, activated cow bone powder and zeolite for the remediation of palm oil mill effluent (POME) Ahli 31/07/2019
A128 Kajian Pembangunan Produk Makanan Berasaskan Moringa Ketua 30/06/2018
1569 Mobile Portable Water Treatment System Based On Various Water Resources Ahli 31/05/2018
1453 Household Greywater Treatment by Using Pre Filter in Combination with Microalgae Scenedesmus Spp. for Reuse and Bioproduct potential Ahli 31/12/2017
1457 Potential of Non Wood Material as Alternative Non-Wood Fiber Source For Papermaking Towards Green Technology. Ketua 31/12/2017
U147 Tajuk Lama:Olahan Larut Lesapan Menggunakan Penjerap BioHibrid Chitosan (Sepia Prashadi), Karbon Teraktif, Zeolit dan Abu Enapcemar Sisa Kertas Tajuk Baru:Municipal Landfill Leachte Treatment Using Combination Of Chemical And Physical Methods Ketua 30/09/2017
C036 TNJER - Penyelidikan Dan Pembangunan Sistem Hibrid Mikro Hidro Di Taman Negara Endau- Rompin (PETA) Ahli 30/06/2017
G004 A Novel Microalgae Bioreactor System for Wet Market Wastewater Phycoremediation and its Potential Harvesting Bioproducts Ahli 31/01/2017
U032 Landfill Leachate Treatment Using Biomedia: Peat Soil and Cockle Shells Ketua 31/10/2016
X001 Observations And Assessments Of Biodiversity Changes In The Asia - Pacific Region (MALAYSIA) Ketua 31/03/2016
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
U030 Olahan Larut resapan Menggunakan Campuran Biopenjerap Feldspar Dan Zeolit Ketua 31/10/2015
U031 Keberkesanan Bioserat Batang Pisang (Musa Sapientum) Untuk Mengolah Air Kelabu (Grey Water) Ketua 31/10/2015
1071 Exploring Two Phase UASB and DAAF Combined Reactor Systems Treating Municipal Wastewater Ahli 14/10/2015
1034 Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Ahli 30/03/2015
0822 Investigation of Organic Composition of Potential Plants as Alternative Fiber in Paper Making Industry Ketua 31/12/2013
1018 Effects Of Enviromental Variation On Quality And Metabolites Of Selected Pineapple ( Ananas Cosmocus ) Cultivars Ahli 31/03/2013
0940 Development Of New Combined System Of Municipal Wastewater Treatment Using 2 Phase : UASB Reactor And DAF Reactor Ahli 28/02/2013
0970 The Study Of Alternative Fiber From Organic Composition In Differrent Potential Plant For Paper Making Industry Ketua 28/02/2013
0864 Treatment of leachate using the combined method of coagulation - flocculation and sequencing batch reactor( SBR) Ketua 21/12/2012
0711 Biotransformation of Palm Oil Mill Effluent (POME) using Hybrid Membrane Bioreactor (MBR) Ahli 31/08/2012
0744 The effect of environmental variation on selected pineapple (A. Comosus) cultivars and the identification of candidate genes for pharmaceutical compounds biosynthesis. Ahli 31/08/2012
0865 Treatment of leachate using the coagulation - flocculation Ketua 30/06/2012
0803 Treatment of Palm Oil Mill Effluent (Pome) by Electrocoagulation Ketua 30/09/2011
0615 Combined Electro-Oxidation And Electro-Coagulation Processes For The Treatment Of Landfill Leachate Ketua 14/06/2010
0035 Kajian Pencemaran Kualiti Air Sungai di Kawasan Pelupusan Sampah MPBP Ketua 29/02/2004

Book Chapters
Nasir, Z., Daud, Z., Kadir, A. A. & Hassan, M. I. H
(2021) Chapter 2: Application Of Agro-Waste Adsorbent For The Removal Of Cod In Wastewater, Potential Technologies For Wastewater Treatment, UTHM , 7, ISBN:9789672975564
O. Abdulrahman Adeleke, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohammed Radin Saphira, Zawawi Daud, Norli Ismail, Amimul Ahsan, Nur Adila Ab Aziz, Mohammed Ndah, Vicky Kumar, Adel Al-Gheethi, M. Arif Rosli, Mahmood Hijab
(2018) Locally Derived Activated Carbon From Domestic, Agricultural And Industrial Wastes For The Treatment Of Palm Oil Mill Effluent, Nanotechnology In Water And Wastewater Treatment Theory And Applications, Elsevier , 35, ISBN:9780128139028
Oyekanmi Abdulrahman Adeleke, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohammed Radin Saphira, Zawawi Daud, Norli Ismail, Amimul Ahsan, Nur Adila Ab Aziz, Adel Al-Gheethi, Vicky Kumar, Ayeronfe Fadilat, Najeeya Apandi
(2018) Principles And Mechanism Of Adsorption For The Effective Treatment Of Palm Oil Mill Effluent For Water Reuse, Nanotechnology In Water And Wastewater Treatment: Theory And Applications, Elsevier , 1, ISBN:9780128139028
Journal
M.H. Abubakar, Z. Daud, H.A. Abba
(2023) Absorbent Mixtures Optimisation For Cod And Ammonia Nitrogen Reduction In Stabilised Leachate, NIGERIAN JOURNAL OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UNIVERSITY OF ILORIN , 9, 21, ISSN:24372110
Sarah Nadira Hurairah, Nur Syaza Mohamad Fahimi, Azhar Abdul Halim, Marlia Mohd Hanafiah, Nurulhana Nordin, Nurul Ain Ab. Jalil, Zawawi Daud
(2023) Archidendron Jiringa Seed Peel Extract In The Removal Of Lead From Synthetic Residual Water Using Coagulation-Flocculation Process, SCIENCEASIA, THE SCIENCE SOCIETY OF THAILAND AND THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND , 2, 94, ISSN:15131874
Amir Detho, Asif Ali Memon, Aftab Hameed Memon, Abdulaziz Ibrahim Almohana, Zawawi Daud and Mohd Arif Rosli
(2023) Sorption Kinetics, Isotherm Studies And Mechanism Of Removal Of Organic And Inorganic By Adsorption Onto Renewable Biomineral, WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION, INSTITUTE FOR IONICS , 1, 1, ISSN:00496979
Halizah Awang, Nur Hafizah Baharom, Zawawi Daud, Rohayu Roddin and Yusmarwati Yusof
(2023) Teachers' Self-Efficacy In Implementing A Culture Of Teaching And Learning Innovation, INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE FUTURE AND HERITAGE (TENIAT), UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN , 9, 110, ISSN:22894527
Mohammed Kabir Aliyu, Ahmad Tarmizi Bn Abd karim, Chee Ming Chan, Aeslina Abdulkadir, Zawawi Bin Daud, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi
(2022) Active Capping Treatment Of Copper And Chromium Contaminated Sediment With Bentonite Kaolin And Sand To Inhibit Their Release To The Overlying Water, JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING, LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NADBYSTRZYCKA 38D 20-618 LUBLIN, POLAND WWW.POLLUB.PL , 11, 264, ISSN:22998993
Amir Detho, Zawawi Daud, Abdulaziz Ibrahim Almohana, Sattam Fahad Almojil, Abdulrhman Fahmi Alali, Asif Ali Memon, Saleem Raza Samo, Mohd Arif Rosli, Halizah Awang, Mohd Baharudin Ridzuan, Mohamad Anuar Kamaruddin, Azhar Abdul Halim
(2022) Adsorption Efficiency And Isotherm Of Cod And Nh3¿N Removal From Stabilized Leachate Using Natural Low-Cost Adsorbent Green Mussel (Perna Viridis), DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATIONS , 1, 191, ISSN:19443994
Zawawi Daud, Amir Detho, Mohd Arif Rosli, Halizah Awang, Mohd Baharudin Bin Ridzuan, and Husnul Azan Tajarudin
(2022) Optimization Of Mixing Ratio, Shaking Speed, Contact Time, And Ph On Reduction Of Chemical Oxygen Demand (Cod) And Ammoniacal Nitrogen (Nh3-N) In Leachate Treatment, JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 24, ISSN:10962247
Amir Detho, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, and Halizah Awang
(2022) Reduction Of Cod And Ammoniacal Nitrogen From Stabilized Landfill Leachate By Using Green Mussel And Zeolite As Composite Adsorbent, JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 69, ISSN:10962247
Amir Detho, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Halizah Awang, and Mohd Baharudin Bin Ridzuan
(2022) Review On Cod And Ammoniacal Nitrogen Removal From Landfill Leachate Using Low-Cost Adsorbent, JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION, TAYLOR & FRANCIS GROUP , 1, 10, ISSN:10962247
A.A. Halim, M.M. Hanafiah, M. Asmi, Z. Daud
(2021) Boron Removal From Aqueous Solution Using Coagulation-Flocculation With Curcumin: A Response Surface Methodology, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, KIRAN DALELA , 5, 750, ISSN:23940379
Amir Detho, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang, Mohamad Anuar Kamaruddin, Husnul Azan Tajarudin, Azhar Abdul Halim
(2021) Cod And Ammoniacal Nitrogen Reduction From Stabilized Landfill Leachate Using Carbon Mineral Composite Adsorbent, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATIONS , 1, 143, ISSN:19443986
Amir Detho, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Halizah Awang, Mohd Baharudin Ridzuan, Azhar Abdul Halim, Husnul Azan Tajarudin
(2021) Comparison Study Of Cod And Ammoniacal Nitrogen Adsorption On Activated Coconut Shell Carbon, Green Mussel (Perna Viridis), Zeolite And Composite Material In Stabilized Landfill Leachate Treatment, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATIONS , 4, 101, ISSN:19443986
Halizah Awang, Jamilu Danyaro Kankia, Rohayu Roddin, Zawawi Daud, Azmanirah Abd Rahman, Zurina Yasak
(2021) Exploring A Necessity Of Technical Skills For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Amir Detho, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang
(2021) Reduction Of Cod And Ammoniacal Nitrogen From Landfill Leachate Using Granular Activated Carbon And Green Mussel Adsorbent, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATIONS , 5, 218, ISSN:19443986
Zawawi Daud, Amir Detho, Mohd Arif Rosli, Mahmoud Hijab Abubakar, Kamran Ahmed Samo, Nur Faizan Mohammad Rais, Azhar Abdul Halim, Husnul Azan Tajarudin
(2020) Ammoniacal Nitrogen And Cod Removal From Stabilized Landfill Leachate Using Granular Activated Carbon And Green Mussel (Perna Viridis) Shell Powder As A Composite Adsorbent, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATIONS , 7, 111, ISSN:19443994
Zawawi Daud, Ragunathan Santiagoo, Husnul Azan Tajarudin, Nair Gomesh, Halizah Awang, Nazlizan Nasir, Mohd Baharudin Ridzuan and Amir Detho
(2020) Experimental Approach For Chemical Oxygen Demand And Ammonia Nitrogen Removal From Natural Rubber Wastewater Via Adsorption By Kaolin, EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, IOP PUBLISHING , 12, 1, ISSN:17551307
ZM Yunus
(2020) Physico-Chemical Water Quality Parameters Analysis On Textile , IOP CONF. SERIES, IOP PUBLISHING , 6, 1, ISSN:17551315
Amir Detho, Zawawi Daud, Saleem Raza Samo, Zohaib Khan, Danish Ali Memon, Halizah Awang
(2020) Physicochemical Characteristics Of Landfill Leachate From Simpang Renggam Landfill Site, Johor, Malaysia, QUEST RESEARCH JOURNAL, QUAID-E-AWAM UNIVERSITY, NAWABSHAH, PAKISTAN PUBLISHER , 7, 82, ISSN:16058607
Noorain Suhani, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Ab Aziz Abdul Latiff, Nazlizan Nasir, Baharin Ahmad, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Halizah Awang, Zawawi Daud
(2020) Removal Of Cod And Ammoniacal Nitrogen By Banana Trunk Fiber With Chitosan Adsorbent, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, PENERBIT UTM PRESS , 4, 243, ISSN:22895981
Halizah Awang*, Kankia Jamilu Danyaro, Zawawi Daud, W. Mohd Rashid W. Ahmad
(2020) Technical Skills Needed For An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 6, 676, ISSN:22498958
Zawawi Daud, Amir Detho, Nair Gomesh, Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo, Halizah Awang, Mohd Arif Rosli and Mohd Baharudin Ridzuan
(2020) Utilization Of Zeolite-Feldspar As An Potential Adsorbent For The Adsorption Of Cod And Ammonical Nitrogen In Stabilized Landfill Leachate, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP PUBLISHING , 12, 1, ISSN:17551307
Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Ab Aziz Abd Latiff, Zawawi Daud, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Norli Ismail, Nur Adila Ab Aziz, Mohd Rafatullah, Kaizar Hossain, Akil Ahmad, Ajijolakewu Kamoldeen Abiodun
(2019) Adsorption Of Cadmium And Lead From Palm Oil Mill Effluent Using Bone-Composite: Optimisation And Isotherm Studies, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, Taylor & Francis , 6, 707, ISSN:03067319
Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Ab Aziz Abdul Latiff, Zawawi Daud, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Nur Adila Ab Aziz, Norli Ismail, Mohd. Rafatullah, Akil Ahmad, Kaizar Hossain
(2019) Adsorption Of Pollutants From Palm Oil Mill Effluent Using Natural Adsorbents: Optimization And Isotherm Studies, DESALINATION AND WATER TREATMENT, DESALINATION PUBLICATION , 11, 181, ISSN:19443994
Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Ab Aziz Abdul Latiff, Zawawi Daud, Norli Ismail, Mohammed Kabir Aliyu, Mohd Arif Rosli, Nazlizan Nasir, Noorain Suhani, Vicky Kumar
(2019) Batch Adsorption Of Activated Coconut Shell For The Removal Of Zinc From Palm Oil Mill Effluent, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, PENERBIT UTM PRESS , 10, 708, ISSN:2289599X
Mohd Arif Rosli , Zawawi Daud , Mohd Baharudin Ridzuan , Nur Adila Abd Aziz , Halizah Binti Awang , Abdulrahman Oyekanmi Adeleke, Kaizar Hossain, Norli Ismail
(2019) Equilibrium Isotherm And Kinetic Study Of The Adsorption Of Organic Pollutants Of Leachate By Using Micro Peat-Activated Carbon Composite Media, DESALINATION AND WATER TREATMENT, Desalination Publications , 4, 185, ISSN:19443994
Nazlizan Nasir, Zawawi Daud, Aeslina Abd Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Baharin Ahmad, Noorain Suhani, Halizah Awang, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Azhar Abdul Halim
(2019) Removal Of Ammonia Nitrogen From Rubber Industry Wastewater Using Zeolite As Adsorbent, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, PENERBIT UTM PRESS , 11, 862, ISSN:22895981
Nuraiffa Syazwi Adzami, Miskiah Fadzilah Ghazali, Amira Hidayati Ramli, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud
(2018) A New Potential Of Calcium Carbonate Production Induced By Bacillus Sphaericus In Batch Fermentation, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 43, ISSN:2229838X
Muhammad Nda, Mohd Shalahuddin Adnan, Kabiru Abdullahi Ahmad, Nura Usman , Mohd Adib Mohammad Razi , Zawawi Daud
(2018) A Review On The Causes, Effects And Mitigation Of Climate Changes On The Environmental Aspects, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 169, ISSN:2229838X
Mohd Arif Rosli, Zawawi Daud, Halizah Awang, Nur Adila Ab Aziz, Mohd Baharudin Ridzuan, Mahmoud Hijab Abubakar, Mohd Shalahuddin Adnan, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Adsorption Efficiency And Isotherms Of Cod And Color Using Limestone And Zeolite Adsorbents, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 8, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Baharin Ahmad, Halizah Awang, Mahmoud Hijab Abubakar, Nazlizan Nasir, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Ammoniacal Nitrogen Removal Using Flamboyant Pods (Delonix Regia) Adsorbent For Natural Rubber Wastewater Treatment, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 184, ISSN:2229838X
Daud Z., Bakar M.H.A., Rosli M.A., Ridzuan M.B., Aliyu R.
(2018) Application Of Response Surface Methodology (Rsm) To Optimize Cod And Ammoniacal Nitrogen Removal From Leachate Using Moringa And Zeolite Mixtures, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 142, ISSN:2229838X
Anna Antonyová, Peter Antony, Abd Halid Abdullah, Sasitharan Nagapan, Zawawi Daud, Mahmoud Hijab Abubakar
(2018) Certain Building Materials With Respect To Their Thermal Properties As Well As Their Impact To Environment, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 10, 126, ISSN:2229838X
Muhammad Syazwan bin Azmi, Teng Siaw Lin, Husnul Azan bin Tajarudin, Muaz bin Mohd Zaini Makhtar, Zawawi bin Daud
(2018) Characterisation Of Calcium Carbonate Formed By Bacillus Sphaericus Via Fermentation Of Urea, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 32, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Halizah Awang, Nur Adila Ab Aziz, Baharin Ahmad, Mohd Baharudin Ridzuan, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Chitosan Beads As An Adsorbent For The Removal Of Colour From Natural Rubber Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 93, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Halizah Awang, Farah Nur Diyana Ibrahim, Nur Adila Ab Aziz, Mohd Baharudin Ridzuan, Zulkifli Ahmad, Mahmoud Hijab Abubakar, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Chitosan Ultilization In Biocomposite Adsorbent In Iron (Fe) Removal From Landfill Leachate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 190, ISSN:2229838X
Syahrun Neizam Mohd Dzulkifli, Abd Halid Abdullah, Lee Yee Yong, Mohd Mahathir Suhaimi Shamsuri, Zawawi Daud
(2018) Classification Of Potential Risk Factors Through Hirarc Method In Assessing Indoor Environment Of Museums, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 43, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Mahmoud Hijab Abubakar, Ab Aziz Abdul Latiff, Halizah Awang, Zulkifli Ahmad, Mohd Baharudin Ridzuan
(2018) Cod And Ammonia Removal From Landfill Leachate Using Mixed Granular Adsorbent Media, JURNAL TEKNOLOGI, Penerbit UTM Press , 6, 81, ISSN:21803722
Mohd Baharudin Ridzuan, Zawawi Daud, Zulkifli Ahmad, Nurul Amira Md Nordin and Zulfairul Zakariah
(2018) Development Of Natural Fiber As A Filter Media In Removing Organic Pollutants From Greywater, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 302, ISSN:16629507
Nur Adila Ab Aziz, Niranjali Jayasuriya, Linhua Fan, Mohd Azuan Zakaria, Faizal Pakir, Zawawi Daud, Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, Norli Ismail
(2018) Effects Of Solution Matrix On Moringa Oleifera Seeds And Banana Peel In Eliminating Heavy Metals, Fluoride And Turbidity From Synthetic Groundwater Samples, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 68, ISSN:26007916
Yasmin Syafikah Razali, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud
(2018) Extraction Of Volatile Fatty Acids From Leachate Via Liquid-Liquid Extraction And Adsorption Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 79, ISSN:2229838X
Shivaraj Subramaniam, Abd Halid Abdullah, Sasitharan Nagapan, Kumanan Kupusamy, Haritharan Maniam, Zawawi Daud
(2018) Investigate How Construction Waste Generation Rate Is Different For Every Types Of Project In Peninsular Malaysia Using Site Visit Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 150, ISSN:26007916
Miskiah Fadzilah Ghazali, Nuraiffa Syazwi Adzami, Husnul Azan Tajarudin, Mohd Remy Rozaini Mohd Arif Zainol, Noor Fazliani Shoparwe, Zawawi Daud
(2018) Isolation And Identification Of Pathogenic Bacteria At Riverbank Filtration (Rbf) Study Site: Lubuk Buntar, Kedah, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 60, ISSN:2229838X
Mohd Baharudin Ridzuan, Zawawi Daud, Zulkifli Ahmad, Ab Aziz Abd Latiff, Halizah Awang
(2018) Leachate Treatment Using Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket System, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 3, 62, ISSN:2229-838X
Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim
(2018) Micro-Peat As A Potential Low-Cost Adsorbent Material For Cod And Nh3-N Removal, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 297, ISSN:16629507
Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang & Azhar Abdul Halim
(2018) Micro-Peat As A Potential Low-Cost Adsorbent Material For Cod And Nh3-N Removal, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications Ltd , 1, 297, ISSN:16629507
Zawawi Daud, Mahmoud Hijab Abubakar, Halizah Awang, Zainab Belel Ahmed, Mohd Arif Rosli, Mohd Baharudin Ridzuan, Ruwaida Aliyu, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Optimization Of Batch Conditions For Cod And Ammonia Nitrogen Removal Using Cockle Shells Through Response Surface Methodology, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING: SPECIAL ISSUE 2018: INNOVATIONS IN CIVIL ENGINEERING, UTHM , 12, 72, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Aeslina Abdul Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim
(2018) Potential Of Agro Waste-Derived Adsorbent Material For Colour Removal, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 292, ISSN:16629507
Zawawi Daud, Baharin Ahmad, Halizah Awang, Mahmoud Hijab Abubakar, Mohd Baharudin Ridzuan, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Removal Of Cod Using Delonix Regia Pods Activated Carbon Adsorbent For Natural Rubber Wastewater Treatment, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 177, ISSN:2229838X
Zaheeda Ahmed Belel, Waheeda Ahmed Belel, Mahmoud Hijab Abubakar, Zainab Belel Ahmed, Zawawi Daud, Halizah Awang
(2018) Socio- Economic Development Of Transportation In Fufore, Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 14, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Mohd Zainuri Mohd Hatta, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang, Sharmiza Adnan
(2018) Studies On Physical And Mechanical Properties By Soda-Aq Pulping Of Napier Grass, DEFECT AND DIFFUSION FORUM, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 318, ISSN:16629507
Nazlizan Nasir, Zawawi Daud, Halizah Awang, Nur Adila Ab Aziz, Baharin Ahmad, Mohd Baharudin Ridzuan, Mahmoud Hijab Abubakar, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Utilization Of Empty Fruit Bunch Fibre As Potential Adsorbent For Ammonia Nitrogen Removal In Natural Rubber Wastewater, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 27, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Shahril Effendi A Rahman, Halizah Awang, Mahmoud Hijab Abubakar, Mohd Baharudin Ridzuan, Husnul Azan Tajarudin
(2018) Utilization Of Waste Paper Sludge As An Alternative Adsorbent For The Adsorption Of Ammonia Nitrogen And Cod In Stabilized Landfill Leachate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 105, ISSN:2229838X
M.B. Ridzuan, Z. Daud and Z. Ahmad
(2017) A Study Of Cod And Ammonia Removal By Adsorbent (Activated Carbon, Zeolite And Clay) From Landfill Leachate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 50, ISSN:2229-838X
Zawawi Daud, Mahmoud Hijab Abubakar, Aeslina Abdul Kadir, Abdul Aziz Abdul Latiff, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim, Aminaton Marto
(2017) Adsorption Studies Of Leachate On Cockle Shells, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, The Geomate International Society , 1, 46, ISSN:21862990
Z. Daud, M. Hijab Abubakar, A. Abdul Kadir, Ab A. Abdul Latiff, H. Awang, A. Abdul Halim, A. Marto
(2017) Batch Study On Cod And Ammonia Nitrogen Removal Using Granular Activated Carbon And Cockle Shells, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TRANSACTIONS A: BASICS, Materials and Energy Research Center , 5, 937, ISSN:17281431
Zawawi Daud, Noorain Suhani, Radin Maya Saphira Radin Mohamed and Halizah Awang
(2017) Feasibility Of Banana (Musa Sapientum) Trunk Biofibres For Treating Kitchen Wastewater, NATURE ENVIRONMENT AND POLLUTION TECHNOLOGY , Technoscience Publications , 12, 1205, ISSN:09726268
Hadi A. Abba, Lawal Sani, Mahmoud Hijab A., Zawawi Daud
(2017) Novel Admixture For Improvement Of Foundations On Tropical Expansive Soils, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 9, 44, ISSN:2229838X
A.O. Adeleke, Ab Aziz Ab. Latiff, A.A. Al-Gheethi, Zawawi Daud
(2017) Optimization Of Operating Parameters Of Novel Composite Adsorbent For Organic Pollutants Removal From Pome Using Response Surface Methodology, CHEMOSPHERE, Elsevier , 1, 232, ISSN:00456535
NOHD ARIF ROSLI, ZAWAWI DAUD, AB AZIZ ABDUL LATIFF, SHAHRIL EFFENDI RAHMAN,ADELEKE ABDULRAHMAN OYEKANMI, ADNAN ZAINORABIDIN, HALIZAH AWANG, AZHAR ABDUL HALIM
(2017) The Effectiveness Of Peat-Ac Composite Adsorbent In Removing Color And Fe From Landfill Leachate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 35, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Nazlizan Nasir, Aeslina Abd Kadir, Ab Aziz Abdul Latiff, Baharin Ahmad, Noorain Suhani, Halizah Awang, Azhar Abdul Halim
(2017) Treatment Of Biodiesel Wastewater Using Ferric Chloride And Ferric Sulfate, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 54, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Farah Nur Diyana Ibrahim, Ab Aziz Abdul Latiff , Mohd Baharudin Ridzuan, Zulkifli Ahmad, Halizah Awang, Aminaton Marto
(2016) Ammoniacal Nitrogen And Cod Removal Using Zeolite-Feldspar Mineral Composite Adsorbent, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 9, ISSN:2229-838X
Ab Aziz Abdul Latiff, Adeleke AbdulRahman O., Zawawi Daud, Mohd Baharudin Ridzuan and Nur Falilah Mat Daud
(2016) Batch Adsorption Of Manganese From Palm Oil Mill Effluent Onto Activated Cow Bone Powder, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 2, 2627, ISSN:1819-6608
zulkifli bin ahmad
(2016) Biokinetic Growth In Palm Oil Mill Effluent (Pome) Treatment Process Using Aerobic Membrane Bioreactor (Mbr) , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 8, 18, ISSN:2229-838X
Z Daud, M Hatta, M Zainuri, A Latiff, A Aziz, H Awang
(2016) Corn Stalk Fiber Material By Chemical Pulping Process For Pulp And Paper Industry, ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publications , 7, 608, ISSN:1662-8985
Z Daud, MH Abubakar, AA Kadir, AAA Latiff, H Awang, AA Halim, A Marto
(2016) Optimization Of Leachate Treatment With Granular Biomedia: Feldspar And Zeolite, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY , The Indian Society of Education and Environment , 10, 1, ISSN:0974-5645
A AbdulRahman, A A A Latiff, Z Daud, M B Ridzuan, N F M D and A.H Jagaba
(2016) Preparation And Characterization Of Activated Cow Bone Powder For The Adsorption Of Cadmium From Palm Oil Mill Effluent, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , IOP Publishing , 8, 1, ISSN:1757-899X
Abdul Rahman O Adeleke, Abdul Latiff, Ab Aziz, Zawawi Daud, Baharudin Ridzuan, Mat Daud, Nur Falilah
(2016) Remediation Of Raw Wastewater Of Palm Oil Mill Using Activated Cow Bone Powder Through Batch Adsorption, KEY ENGINEERING MATERIALS , Trans Tech Publications , 6, 380, ISSN:1662-9795
Zawawi Daud , Nazlizan Nasir, Ab. Aziz Abdul Latiff, Mohd Baharudin Ridzuan and Halizah Awang
(2016) Treatment Of Biodiesel Wastewater By Coagulation-Flocculation Process Using Polyaluminium Chloride (Pac) And Polyelectrolyte Anionic, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 10, 11855, ISSN:1819-6608
Zawawi Daud, Mohd Zainuri Mohd Hatta, Angzzas Sari Mohd Kassim, Ashuvila Mohd Aripin and Halizah Awang
(2014) Analysis Of Napier Grass (Pennisetum Purpureum) As A Potential Alternative Fibre In Paper Industry , MATERIALS RESEARCH INNOVATION, Maney Publishing , 12, S6-18, ISSN:14328917
Daud, Z, Hatta, M.Z.M, Kassim, A.S.M, Aripin, A.M
(2014) Analysis Of The Chemical Compositions And Fiber Morphology Of Pineapple (Ananas Comosus) Leaves In Malaysia, JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, Asian Network of Scientific Information , 1, 1355, ISSN:18125654
Zawawi Daud, Halizah Awang, Angzzas Sari Mohd Kassim, Mohd Zainuri Mohd Hatta and Ashuvila Mohd Aripin
(2014) Cocoa Pod Husk And Corn Stalk: Alternative Paper Fibres Study On Chemical Characterization And Morphological Structures , ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 3, 331, ISSN:10226680
Zawawi Daud, Halizah Awang, Angzzas Sari Mohd Kassim, Mohd Zainuri Mohd Hatta and Ashuvila Mohd Aripin
(2014) Comparison Of Pineapple Leaf And Cassava Peel By Chemical Properties And Morphology Characterization, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 6, 384, ISSN:10226680
Zawawi Daud, Mohd Zainuri Mohd Hatta, Angzzas Sari Mohd Kassim, Halizah Awang, and Ashuvila Mohd Aripin
(2014) Exploring Of Agro Waste (Pineapple Leaf, Corn Stalk, And Napier Grass) By Chemical Composition And Morphological Study, BIORESOURCES, BioResources , 1, 872, ISSN:19302126
Daud, Z, Hatta, M.Z.M, Kassim, A.S.M, Awang, H, Aripin, A.M.
(2013) Analysis The Chemical Composition And Fibre Morphology Structure Of Corn Stalk, AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES, Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 1, 401, ISSN:1991-8178
Ashuvila Mohd Aripin , Angzzas Sari Mohd Kassim, Zawawi Daud and Mohd Zainuri Mohd Hatta
(2013) Cassava Peels For Alternative Fibre In Pulp And Paper Industry: Chemical Properties And Morphology Characterization, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 1, 30, ISSN:2229838X
Zawawi Daud, Angzzas Sari Mohd Kassim, Ashuvila Mohd Aripin, Halizah Awang, Mohd Zainuri Mohd Hatta
(2013) Chemical Composition And Morphological Of Cocoa Pod Husks And Cassava Peels For Pulp And Paper Production, AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES, American-Eurasian Network for Scientific Information , 1, 406, ISSN:19918178
Prosiding / Seminar
Nur Faizan Mohamad Rais, Zawawi Daud, Mohd Arif Rosli, Halizah Awang, and Amir Detho
(2022) Organic Constituent, Color And Ammoniacal Nitrogen Removal From Natural Rubber Wastewater Using Kenaf Fiber, SPRINGER NATURE SINGAPORE PTE LTD. , 419, ISBN:23662565
Nair Gomesh, Ragunathan Santiagoo, Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin
(2021) Electrical Characteristic Of Dye-Sensitizers Adsorbed To 10µM Ra-Tio2 Film At Different Light Intensity, AIP PUBLISHING LLC , 020213-1, ISBN:15517616
Ragunathan Santiagoo, Gomesh Nair, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud, Mustaffa Zainal
(2021) Tensile Properties Of Polypropylene (Pp)/Virgin Acrylonitrile Butadiene Rubber (Nbrv)/Sago Composites Under Thermal Aging, AIP PUBLISHING LLC , 020215-1, ISBN:15517616
Ragunathan Santiagoo, Gomesh Nair, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud, Mustaffa Zainal
(2021) The Characterization And Properties Of Low Linear Density Polyethyelene (Lldpe)/Acrylonitrile Butadiene Rubber (Nbr)/Palm Press Fiber (Ppf) With ¿-Aminopropyltriethoxysilane Coupling Agent, AIP PUBLISHING LLC , 020216-1, ISBN:15517616
Ragunathan Santiagoo, Gomesh Nair, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud, Mustaffa Zainal
(2021) Thermal Properties Of High-Density Polyethylene (Hdpe)/Acrylonitrile Butadiene Rubber (Nbr)/Rice Husk Powder (Rhp) Composites With Naoh Treatment, AIP PUBLISHING LLC , 020075-1, ISBN:15517616
Nair Gomesh, Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo, Syafinar Ramli, Muhammad Irwanto
(2021) Uv-Vis Absorbance Characteristic Of Ra-Tio2 Adsorbed By Pitaya And Spinach Dye, AIP PUBLISHING LLC , 020214-1, ISBN:15517616
Nair Gomesh, Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo, Zawawi Daud, Syafinar Ramli
(2021) Uv-Vis Absorbance Characteristic Of Ra-Tio2 Adsorbed In Keriang And Pucuk Merah Dye, AIP PUBLISHING LLC , 020155-1, ISBN:15517616
H. Awang, J. D. Kankia, Z. Daud, R. Roddin, and A. Abd Rahman
(2021) Youth Attitudes Towards An Informal Roadside Metalwork Fabrication Apprenticeship Practice, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 101, ISBN:15517616
Izat Yahaya, Zawawi Daud, Basirah Fauzi
(2020) Absorption Capacity Using Waste Paper Sludge As An Alternative Adsorbent For Treatment Of Landfill Leachate , IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551315
Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin, Nair Gomesh, Ragunathan Santiagoo, Halizah Awang, Mohd Zainuri Mohd Hatta, Mohd Arif Rosli, Amir Detho
(2020) Chemical And Fibre Properties By Lemon Grass In Chemical Pulping For Pulp Industry, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin, Nair Gomesh, Ragunathan Santiagoo, Halizah Awang, Nazlizan Nasir, Amir Detho, Mohd Baharudin Ridzuan
(2020) Coagulation And Flocculation Treatment Of Biodiesel Wastewater Using Ferric Chloride, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Nair Gomesh, Ragunathan Santiagoo, Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin, Song-Quan Ong and Syafinar Ramli
(2020) Effect Of Dye Sensitized Solar Cell Fabricated With Different Thickness Of Rutile-Anatase Tio2 Electrode On The Electrical Performance, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Nair Gomesh, Zawawi Daud, Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo and Syafinar Ramli
(2020) Electrical Performance Based On The Thickness Of Electrode Using Anatase Tio2 Dye Sensitized Solar Cell, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Zawawi Daud, Nair Gomesh, Ragunathan Santiagoo, Husnul Azan Tajarudin, Halizah Awang, Mohd Zainuri Mohd Hatta, Mohd Baharudin Ridzuan, Amir Detho
(2020) Evaluation Of Pulp From Napier Grass By Biochemical Pulping For Paper Industry, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo, Nair Gomesh, Zawawi Daud, Nastaein Qamaruz Zaman, Nuraiffa Syazwi Adzami, Fatin Farhana Kamarzaman
(2020) Identification Of Paracoccus Solventivorans Sp. As Sulphate Oxidizing Bacteria Isolated From Palm Oil Sludge, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Husnul Azan Tajarudin, Ragunathan Santiagoo ,Nair Gomesh, Zawawi Daud, Megat Azmi Megat Johari, Badorul Hisham Abu Bakar, Rawahah Wahdah Djuanda
(2020) Immobilization Of Bacillus Sphaericus With Palm Oil Fuel Ash For Self-Healing In The Mortar, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Mohd Arif Rosli, Zawawi Daud, Mohd Baharudin Ridzuan, Halizah Awang
(2020) Limestone-Zeolite Biocomposite As Potential Low-Cost Adsorbent For Landfill Leachate Remediation, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
N. Othman
(2020) Physico-Chemical Water Quality Parameters Analysis On Textile, IOP , 1, ISBN:17551315
Ragunathan Santiagoo, Gomesh Nair, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud, Mustaffa Zainal
(2020) Tensile Properties Of Kenaf Core With Polypropylene And Acrylonitrile Butadiene Rubber Composites, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Ragunathan Santiagoo, Gomesh Nair, Husnul Azan Tajarudin, Zawawi Daud, Mustaffa Zainal
(2020) The Effect Of Epoxy Resin Compatibilizer On Polypropylene (Pp) / Recycled Acrylonitrile Butadiene Rubber (Nbrr) / Banana Skin Powder (Bsp) Composites, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Izat Yahaya, Zawawi Daud, Basirah Fauzi
(2020) Treatment Of Landfill Leachate Using Cockle Shell As An Alternative Adsorbent For The Removal Of Ammonia Nitrogen And Cod, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551315
DAUD, Z., NASIR, N., KADIR, A. A., LATIF, A. A. A., RIDZUAN, M. B., AWANG, H. & HALIM, A. A
(2018) Potential Of Agro Waste-Derived Adsorbent Material For Colour Removal, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 292, ISBN:9783035712094
KASSIM, A.S., DAUD, Z, HATTA, M.Z.M, ARIPIN, A.M
(2017) Exploring Non-Wood Plants As Alternative Pulp Based On The Physical And Chemical Perspectives, TRANS TECH PUBLICATIONS , 19
Daud, Z, Hatta, M.Z.M, Kassim, A.S.M, Aripin, A.M
(2014) Suitability Of Malaysia Pineapple Leaf And Napier Grass As A Fiber Substitution For Paper Making Industry, - , - , ISBN:978-981-07-6059

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS408 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of September 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/09/2022 30/09/2022
PS404 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of August 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/08/2022 31/08/2022
PS400 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of July 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/07/2022 31/07/2022
PS396 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of Jun 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/06/2022 30/06/2022
PS392 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of May 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/05/2022 31/05/2022
PS391 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of April 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/04/2022 30/04/2022
PS390 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of March 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/03/2022 31/03/2022
PS383 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of Feb Evergreen Fibreboard Berhad 01/02/2022 28/02/2022
PS379 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of Jan 2022 Evergreen Fibreboard Berhad 01/01/2022 31/01/2022
PS374 TSP+PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring (5 Stations) & Analysis Wastewater for the month of Dis Evergreen Fibreboard Berhad 01/12/2021 31/12/2021
PS340 TSP+PM10 Monitoring & Analysis Wastewater for the month of May 2021 Evergreen Fibreboard Berhad 01/05/2021 31/05/2021
PS338 TSP+PM10 Monitoring & Analysis Wastewater for the month of April 2021 Evergreen Fibreboard Berhad 01/04/2021 30/04/2021
PS331 TSP+PM10 Monitoring & Analysis Wastewater for the month of Mac 2021 Evergreen Fibreboard Berhad 01/03/2021 31/03/2021
PS323 TSP+PM10 Monitoring, Analysis Wastewater and Ambient Air Monitoring (5 Stations) for the month of Fe Evergreen Fibreboard Berhad 01/02/2021 28/02/2021
PS311 TSP+PM10 Monitoring and Analysis Wastewater for the month of December 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/12/2020 31/12/2020
PS287 TSP+PM10 Monitoring, Analysis Wastewater and Ambient Air Monitoring-5 Stations for the month of Nove Evergreen Fibreboard Berhad 01/11/2020 30/11/2020
PS278 Analysis Wastewater for the month of October 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/10/2020 31/10/2020
PS277 Analysis Wastewater for the month of September 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/09/2020 30/09/2020
PS276 Ambient Air Monitoring - 5 Stations And Analysis Wastewater For The Month Of August 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/08/2020 31/08/2020
PS236 TSP+ PM10 Monitoring for the Month of April 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/04/2020 30/04/2020
PS235 TSP+ PM10 and Analysis Wastewater for the month of March 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/03/2020 31/03/2020
PS221 TSP + PM10 Monitoring, Ambient Air Monitoring and Wastewater Analysis for the Month of Februaru 2020 Evergreen Fibreboard Berhad 01/02/2020 29/02/2020
PS216 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 10 (Januari 2020) Evergreen Fibreboard Berhad 01/01/2020 31/01/2020
PS209 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 10 (December 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/12/2019 31/12/2019
PS194 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 9 (November 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/11/2019 30/11/2019
PS190 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 8 (October 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/10/2019 31/10/2019
PS189 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 7 (September 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/09/2019 30/09/2019
PS178 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 6 (August 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/08/2019 31/08/2019
PS177 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 5 (July 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/07/2019 31/07/2019
PS176 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 4 (Jun 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/06/2019 30/06/2019
PS175 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 3 (May 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/05/2019 31/05/2019
PS152 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 1 (April 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/04/2019 30/04/2019
PS151 TSP + PM10 and Waste Water Monitoring - Phase 1 (March 2019) Evergreen Fibreboard Berhad 01/03/2019 31/03/2019
P038 PROJEK KAJIAN LALULINTAS DI DALAM KAWASAN BANDAR PENGGARAM, BATU PAHAT MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT 01/09/2013 28/02/2014
P016 PROJEK PENYEWAAN RUANG DAN MAKMAL DAN PERALATAN DI FKAAS, UTHM KKTM SRI GADING 01/07/2010 31/12/2010

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Auditor for Certified Profesional in Erosion and Sedimnt Control, Envirocert International Inc., USA, United States Of America, January 2023 International
2023 - 2024 Auditor for Certified Inspector for Erosion and Sediment Control, CISEC Inc. USA, United States Of America, January 2023 International
2023 - 2025 Auditor for Audit Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Malaysia, January 2023 National
2023 - 2026 Industrial Adviser for Penasihat Syarikat berkaitan Alam Sekitar, KCN Environmental Solutions Sdn. Bhd., Malaysia, January 2023 Private
2023 - 2025 Head for Subject Matter Expert (Water Quality) for Integrated River Basin Management Sg. Rompin and Sg. Pontian, Nexus EC Sdn. Bhd, Malaysia, September2023 National
2023 - 2024 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Akreditasi TTAC MBOT, MBOT, Malaysia, January 2023 National
2022Head for Perundingan, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, August 2022 National
2022Head for Perundingan, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, September2022 National
2022 - 2026 Industrial Adviser for Penasihat Industri, KCN Environmental Solution Sdn Bhd, Malaysia, January 2022 Private
2022Head for Perundingan, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, July 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, June 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, May 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, April 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, March 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad Januari 2022, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, January 2022 National
2022Head for Perundingan Evergreen Fibreboard Berhad, Evergreen Fibreboard Berhad, Malaysia, February 2022 National

YearDescription
2023 Academic Editor / Editor for Editorial Board, Nature Environment and Pollution Technology Journal, India, January 2023
2023 Examiner for Goh Zheng Zie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Illham Hilmi Bin Mohd Hazmee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Izzul Aiman Bin Md Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Mustaqim Bin Che Mat Yasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Mustaqim Bin Che Mat Yasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Muzamir Bin Ruduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Zamir Arif Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Adillah Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Adillah Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Athirah Iliyani Binti Rani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Athirah Iliyani Binti Rani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Farahin Nabila Binti Abdul Adi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Farahin Nabila Binti Abdul Adi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Liyana Binti Mohamad Meslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Luqman Hakim Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Luqman Hakim Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Sabrina Binti Adzlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Zairita Zulaikha Binti Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuraqilah Binti Misron, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Fatimah Binti Helmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Fatimah Binti Helmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sazree Azlee Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nabilah Huda Binti Saleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Zulaikha Najuwa Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar Master USM Lee Wen Si, USM, Malaysia, January 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar Master UTM, UTM, Malaysia, January 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar PhD UKM Mohan Kumar, UKM, Malaysia, April 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar PhD UKM Nurul Umairah, UKM, Malaysia, May 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar PhD UNIMAP Teoh Tian Peng, UNIMAP, Malaysia, September2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar PhD USM Mohamad Salem, USM, Malaysia, March 2023
2023 External Examiner for Pemeriksa Luar Tesis Master USM, USM, Malaysia, January 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Ahmad Nur Solihin Bin Silahudin, Kelpile Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Anis Shafiqah Binti Azmi, Danmilla Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Haris Izzuddeen Bin Nor Azizdin, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (Pkns), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Ilya Suhaida Binti Mohamed Jumaiedy, Sp Setia Berhad, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Khairul Hafizie Bin Khairuddin, Sis Integrated Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Khairunnajah Binti Razelan, Budaya Restu Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohammad Arif Bin Nawi, Jabatan Kerja Raya Selangor, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ariff Ajmal Bin Azmin, Aima Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hamizan Bin Ismail, Setiakon Builders Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Harith Bin Mohamad Dahlan, Puncak Niaga Holding Berhad, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nur I'Rfan Bin Abu Bakar, Aima Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ridhwan Bin Peer Muhamad, Johawaki Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syafiq Aiman Bin Suhaimi, Asal Bina Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syawal Hafizuddin Bin Mohd Ramdzan, Preston Geocem Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Aini Nasution Binti Usman, Budaya Restu Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Amarina Binti Abdul Aziz, Teraju Construction Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nuranisha Irdayu Binti Jaafar, Imhome Property Management Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nursyahira Binti Yahya, Pejabat Jurutera Daerah Jkr Petaling,, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzati Binti Rozaini, Majlis Bandaraya Shah Alam, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Sazree Azlee Bin Yaacob, Southern Stars Solutions, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Shalini A/P Subramaniam, Jabatan Kerja Raya Selangor, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Sharel Amri Bin Axzimi, Asal Bina Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Tan Guo Zhi, Glostrext Technology Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Thavaneshvaran A/L Balachandran, Pejabat Jurutera Daerah Jkr Petaling,, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Vasunthra A/P Baskaran, Jabatan Kerja Raya Selangor, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Akmal Hafiz Bin Mazrulhezam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Akmal Hafiz Bin Mazrulhezam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Nur Solihin Bin Silahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Nur Solihin Bin Silahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Emny Ernina Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Emny Ernina Binti Che Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Tieong Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Zaimmul Bariq Bin Ahmad Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nismawayuni Binti Martani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Aliya Izzaty Binti Md Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Prithini Ramu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Academic Editor / Editor for Guest Editor CEEE 2022, AEIC China, China, January 2022
2022 Committee Member for Panel Pemeriksa, Universiti Sains Malaysia, Malaysia, August 2022
2022 Committee Member for Panel Viva, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, October 2022
2022 Committee Member for Pemeriksa Luar UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, May 2022
2022 Committee Member for Pemeriksa Luar, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, April 2022
2022 Committee Member for Pemeriksa Luar, Universiti Sains Malaysia, Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Andi Bin Muyarip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammed Yahya Muthanna Al-Zamzami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammed Yahya Muthanna Al-Zamzami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akram Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fuad Addib Bin Pok Adi @ Fuadtayadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzul Aiman Bin Md Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Muzamir Bin Ruduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norasyikin Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nukman Bin Al-Mahdi Selvarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nukman Bin Al-Mahdi Selvarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Athirah Syafiqah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farra Aina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farra Aina Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabrina Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Aimuni Aida Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nabilah Huda Binti Saleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Zulaikha Najuwa Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Amirul Aiman Bin Amir, Kompleks Operasi Litrak, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Irfan Hakim Bin Mohd Radzi, Waskita Bina Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Amirul Amni Bin Zaidi, Kl Prima Consult Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohd Hafiz Bin Salmin, Gamuda Engineering Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Akmal Bin Zakki, Prasarana Malaysia Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ahmad Fauzi, Aima Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Suhaimi, Mutu Nusantara Sdn.Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Iryanie Binti Salleh, Mml Universal Testing &Amp;Amp; Engineering Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Iskandar Bin Norsham, Tiemura Engineering Services Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Anis Binti Dzulkiflee, Sedajaya Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Fitriyah Hanim Binti Mohamed, Vertex Central Industries Sdn. Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Atiqah Binti Osman, Cergas Setia Construction, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Sa'Adah Binti Dahri, Mudajaya Group Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Amila Binti Mohd Saupi, Premier Accord Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Fatimah Binti Mazlan, Mn Power Service, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syabil Naufal Bin Nazri, Mrcb Builders Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Tang Yung Pong, Specialist Engineering Asia Sdn.Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Wan Muhammad Azim Danial Bin Aluwi, Gamuda Berhad, 2022
2022 Keynote Speaker for Keynote Speaker CCESEM 2022, AEIC China, China, October 2022
2022 Keynote Speaker for Keynote Speaker CEEE 2022 China, AEIC China, China, August 2022
2022 Main Supervisor for Siti Rohana Binti Mahadi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Kamarul Syafiq Bin Saibullah Khan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Kamarul Syafiq Bin Saibullah Khan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lee Tieong Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zaimmul Bariq Bin Ahmad Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Hazimah Husna Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Hazimah Husna Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurnajwa Nabila Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurnajwa Nabila Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Prithini Ramu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Thevhan A/L Murally, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Abdiadim Abdirizak Yusuf, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amirul Ridzuan Bin Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amirul Ridzuan Bin Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hakimi Bin Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akram Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faiz Bin Basharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hassan Bin Martua, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zakwan Bin Jasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zakwan Bin Jasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Sham Mariani Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syamimi Binti Isham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Athirah Syafiqah Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fazilah Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Saidatul Husna Binti Mohd Fouzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tee Jack Yu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tee Jack Yu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wong Wei Quan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wong Wei Quan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Abdinasir Mukhtar Omar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Abdirahman Abdullahi Ali, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Aizat Aqil Bin Misro, Jurutera Perunding Jbi, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Danial Fikri Bin Hishamuddin, Matrix Exelcon Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Sarah Afiqah Binti Mohd Zamri, Matrix Exelcon Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nurul Syafiqah Bt Maznan, Majlis Bandaraya Seremban, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Rabi'Atul Raihan Binti Ahmad Kamal Ariffin, Zikay Management Services Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Winnie Yong Mee Syeen, Pembinaan Azam Jaya Sdn. Bhd., 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Shahruzi Bin Mahadzir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Asmaa' Binti Mohammad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Farahin Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Farahin Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syuhada Binti Muhamad Seth, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Raja Hariz Najmi Bin Raja Hairulnizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Sivananthan A/L Logannathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Sivananthan A/L Logannathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Thevhan A/L Murally, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Thevhan A/L Murally, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Basharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hassan Bin Martua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norazizan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norazizan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Akmalzatul Syazana Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Akmalzatul Syazana Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Izdihari Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fazilah Binti Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ikhwan Bin Rohaizat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ikhwan Bin Rohaizat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurafifah Binti Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farhana Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Fathiah Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rabi'Atul Raihan Binti Ahmad Kamal Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rabi'Atul Raihan Binti Ahmad Kamal Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Saidatul Husna Binti Mohd Fouzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syazwani Binti Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syazwani Binti Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Asmaa' Binti Mohammad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shukri Bin Ab Manaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shukri Bin Ab Manaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syuhada Binti Muhamad Seth, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Fariza Ashikin Binti Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Raja Hariz Najmi Bin Raja Hairulnizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Norhafidzah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norhafidzah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norshahida Binti Mustar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amira Atierah Binti Mohammed Shaikhani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aqilah Izdihari Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurafifah Binti Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farah Atika Binti Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Farhana Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Jihan Binti Nor Hazhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Jihan Binti Nor Hazhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shahin Bin Ishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurshuhada Binti Mat Khalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Amir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Izat Bin Yahaya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Herzawanie Binti Mohd Tahir @Ag Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Herzawanie Binti Mohd Tahir @Ag Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Azamuddin Bin Kamarul Baharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Azamuddin Bin Kamarul Baharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Amiruddin Bin Jalalol Sayuti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Izzry Syah Bin Farishta, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norsyafahanis Binti Muhhammad Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Fariza Ashikin Binti Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Suchitra A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Suchitra A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Amirul Bin Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Bin Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Irana Swila Willey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Irana Swila Willey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Manubaarathi A/P Soomasegaram, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Manubaarathi A/P Soomasegaram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Natasya Masliana Binti Mahali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Natasya Masliana Binti Mahali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amalina Binti Abd Raub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amalina Binti Abd Raub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lam Kam Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Luqman Adib Bin Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Luqman Adib Bin Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Rozaino, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Akmal Bin Rozaino, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Amiruddin Bin Jalalol Sayuti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Ardilla Binti Aznam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norsyafahanis Binti Muhhammad Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Solehatul Azwana Binti Mohd Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Farid Bin Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Farid Bin Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Aiman Bin Ramle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Aiman Bin Ramle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atikah Binti Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atikah Binti Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Shahirah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Syahirah Binti Mohd. Amdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurziana Binti Abd Maliki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurziana Binti Abd Maliki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Roseliza Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sii Ho Lung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Anis Asyifa Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Anis Asyifa Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Erma Adila Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lam Kam Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Fakhri Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nelia Binti Jomasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nelia Binti Jomasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Ardilla Binti Aznam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nabilah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Che Muhammad Najdan Bin Che Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azizan Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Anis Hafiz Bin Yusmido, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Hafizuddin Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nabihah Binti Husain Marican, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hasyimah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Haslinda Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farahanim Binti Mohd Rozlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shaheera Binti Shahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shahirah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahirah Binti Mohd. Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Roseliza Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sii Ho Lung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Aisyah Binti Sapani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Fatimah Binti Muhmad Nasil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nor Hidayah Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurbaizzatul Solehah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syarifah Nur Fahirah Binti Tuan Besar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Faeez Rizwan Bin Yahya, Teguh Runding Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Fatin Amira Binti Ab Hadi, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Humairah Binti Ismail, Tuck Lai Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Nazreen Bin Mohammad Zaki, Chuan Luck Piling Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shabery Bin Sainudin, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Johor Bahru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Mahmad, My Engineer Civil And Structural Consultant, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor El- Eyouene Binti Abd Ghani, Jkr Daerah Johor Bahru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norehan Rohaizad Binti Ismail, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Aisyah Binti Arlis, Tuck Lai Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Ateka Ezzatul Binti Ariffin, Irfa Consult Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Faizaty Aqma Binti Fauzan, Irfa Consult Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Farhana Binti Che Ros, Perisind Holdings Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurhidayah Binti Abd Raub, Syarikat Air Johor, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Ashikin Binti Suhaini, Julung Cipta Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Nabilah Binti Ismail, Saj Holding Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurulakmaliza Binti Othman, Chuan Luck Piling Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Rabiatuladawiah Binti Baharuddin, Marr Consult, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Sii Ho Lung, Aliran Zamani Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Siti Aminah Binti Hanapi, Kerjaya Prospek (M) Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Fatihah Binti Ramli, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Johor Bahru, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Siti Zulaikha Binti Abdul Rahman, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Johor Bahru, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Radhi Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Erma Adila Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Faeez Rizwan Bin Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Heseltine Harry Maul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Lutfi Bin Lood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Fakhri Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Farhan Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nuraini Binti Sarib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Fatiha Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Nabilah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Afiqah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ahmad Ikram Bin Ab. Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Fathin Afifah Binti Samian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Azizan Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Azamudin Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Azamudin Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Faiz Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Muhamad Alwi Wee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Haziq Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Ilham Bin Dziauddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nabihah Binti Husain Marican, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noor Hasyimah Binti Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Haslinda Binti Mohd Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azimah Binti Salehuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azimah Binti Salehuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Farahanim Binti Mohd Rozlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Intan Farzana Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Fatimah Binti Muhmad Nasil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Hanum Binti Amirudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Nor Hidayah Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Nurbaizzatul Solehah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Zainuri Bin Mohd Hatta, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Noor Aida Bt Abdullah , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Faizan Binti Mohamad Rais, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Rabiatul Adawiah Binti Mohd Yazid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Rafidah Banu Binti Khalibullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Ahmad Radhi Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Heseltine Harry Maul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Mohamad Lutfi Bin Lood, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nuraini Binti Sarib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurul Farahin Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurul Farahin Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurul Fatiha Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Adeleke Abdulrahman Oyekanmi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Co-supervisor for Bogelil Mohamed B.E , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Baharin Bin Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Farah Nur Diyana Bt Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Izat Bin Yahaya, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nazlizan Bin Nasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Noorain Binti Suhani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nor Asikir Binti Mamat, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Ashraf Mohamad I. Alharama, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Khaled Al Bahlol Kh Swedi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Khalid Esseid Saeid Wade, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mahmoud Hijab Abubakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Arif Bin Rosli, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Puteri Nur Syuhada Binti Che Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Shahril Effendi Bin A Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Nurul Shuhada Binti Zakaria, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Khairudin Bin Sakury, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nur Fatihah Bt Muhamad Hanafi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Saravanan A/L Anguthan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Zulkifli Bin Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Amirul Imran Bin Abu Kasim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Ashuvila Binti Mohd Aripin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Halimah Binti Hashim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Muhammad Shahrul Shafendy Bin Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Nurul Ayu Binti Sha'Ary, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Ahmad Rabbani Bin Jaafar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Imran Bin Iliyas Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mohd Zainuri Bin Mohd Hatta, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nazlizan Bin Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nurul Afnie Binti Abu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Shahril Effendi Bin A. Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Siti Rohana Binti Mahadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Amnani Binti Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Lee Mao Rui, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Mohd Baharudin Bin Ridzuan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Muhammad Fakrurazi Bin Abdul Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Adila Binti Ab Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nurul Azean Bt Kamaron Muhsin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nurul Emyliana Binti Jaafar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Suhana Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Syed Ahmad Fauzan Bin Syed Mohd, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Izat Bin Yahaya, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Jamilullail Bin Ahmad Taib, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Nor Aiman Nadiah Bt Mansor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Norziha Binti Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for Committee ICEMEE 2023, AEIC, China, January - June 2023 International
2023 - 2024 Member for Teknologis Profesional, MBOT, Malaysia, January 2023 - May 2024 National
2023Keynote Speaker for Keynote Speaker ICEMEE 2023, 9-11 Jun 2023, AEIC, China, June 2023 International
2023Keynote Speaker for Keynote Speaker ICAESEE 2023, 29-31 Dec 2023, AEIC, China, December 2023 International
2023Facilitator for Kem Pemimpin Muda Prihatin Air UNESCO IHP-Malaysia, UNESCO IHP-Malaysia, Malaysia, September 2023 National
2023External Assessor / External Reviewer for Penilai Luar Program Diploma Kej Alam Sekitar, Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Sultan Idris Shah, Malaysia, May - June 2023 National
2023 - 2099 Member for Ahli Teknologis Berijazah, MBOT, Malaysia, January 2023 - December 1999 National
2023Committee Member for Committee ICAESEE 2023, AEIC, China, January - December 2023 International
2022Speaker for Kem Kesedaran Air Kebangsaan UNITEN UNESCO Malaysia, UNITEN UNESCO, Malaysia, October 2022 National
2022Speaker for Kem Pemimpin Muda Prihatin Air UNESCO Malaysia, UNESCO Malaysia, Malaysia, March 2022 National
2022Committee Member for Technical Committee ICBEE 2022, CBEES, Hong Kong, January - August 2022 International
2022Committee Member for Technical Committee, GEOMATE 2022, GEOMATE Society, Jepun, January - December 2022 International
2022 - 2027 Member for Panel Penilai Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC), Lembaga Teknologis Malaysia, Malaysia, January 2022 - December 2027 Goverment
2015 - 2999 Committee Member for Editorial Board Nature Environment & Pollution Technology Journal, Technoscience Publications, India, January 2015 - December 1999 International

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 HANDS-ON DESIGN OF EROSION & SEDIMENT CONTROL PLAN (ESCP)
LAIN-LAIN / IBIS KUALA LUMPUR
29/08/2023
2023 PROGRAM WEBINAR SIRI 1: ZAKAT BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN : BERBAGI ZAKAT MENABUR MANFAAT?
PUSAT ISLAM , UTHM / FACEBOOK LIVE PAGE PUSAT ISLAM
22/08/2023
2023 SEMINAR PENGURUSAN BUANGAN TERJADUAL DAN PEMATUHAN AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974
LAIN-LAIN / Hotel Concorde 3, Shah Alam, Selangor
01/08/2023
2023 INTERNATIONAL WEBINAR UTHM AND DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CHINA
UTHM / Online- Microsoft Teams
24/07/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2022 COGENERATION: AN EFFECTIVE SOLUTION FOR DECARBONIZING THE ENERGY SECTOR
LAIN-LAIN / Google Meet
03/12/2022
2022 KURSUS INDUKSI PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR UTHM
11/11/2022 - 12/11/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 JOM MICROSOFT TEAMS
UTHM / virtual
29/08/2022
2022 POSITIVE SELF-TALK DALAM MENGURUS MASALAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
23/08/2022
2022 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
15/08/2022
2022 INDUSTRIAL TALK FKAAB & MPRC 'WASTEWATER ENGINEERING SOLUTIONS - THINKING OUT OF BOX'
FKAAS,UTHM / Aplikasi Zoom: https://bit.ly/3OuWXg1
22/06/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 VISIBILITY OF RESEARCH, OPPORTUNITIES AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL GRANT
UTHM / Zoom
18/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 IMPLEMENTING A MODERN BIM PROCESS
UTHM / Virtual Click Meeting
14/07/2021
2021 WEBINAR INDUSTRI 2021: PENGURUSAN SISTEM SALIRAN BANDAR DALAM KELULUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI TUJUAN PROJEK PERUMAHAN MENGIKUT KONSEP SALIRAN MESRA ALAM
FKAAS,UTHM / Platform google meet - https://meet.google.com/eeh-duno-zvh
16/06/2021
2021 FORUM TIADA TAPAK PELUPUSAN SISA : BERSEDIAKAH KITA?
UTHM / ZOOM MEETING
06/06/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
28/09/2020
2020 SEMINAR STRATEGI PENJENAMAAN DAN PEMASARAN (BUSINESS MASTER TRAINING)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
28/09/2020 - 29/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 KURSUS SISTEM BAHAGIAN KESELAMATAN SIRI 2/2020
UTHM / -
06/09/2020
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 KURSUS PENGISIAN DAN PERSEDIAAN JURUTERA PROFESIONAL BAGI STAF FKAAB
UTHM / -
24/08/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM DAN LAWATAN STARTEGIK SERTA PERJUMPAAN BERSAMA WARGA KERJA FKAAB
UTHM / -
12/08/2020
2020 NORMA BAHARU DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
UTHM / -
09/07/2020
2020 USE GOOGLE FORM LIKE A BOSS
UTHM / -
21/05/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 SESI 3 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 KURSUS SOCMED MAD EASY: TIPS AND TRICKS PROFILE BRANDING DI MEDIA SOSIAL
UTHM / UTHM
07/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN SOALAN UJIAN / PEPERIKSAN AKHIR
UTHM / BILIK TAKLIMAT ARAS 1, FKAAB
13/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP233 MY Solar Case Hak Cipta (Copyright) LY2018001839 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT145 A New Sustainable Hydrophobized Media Developed From Cow Bones For The Treatment of Raw Palm Oil Effluent (POME) Paten (Patent) PI2016703198 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT131 Biosorbent Derived From Chitson and Lignocellulosic Fibre Paten (Patent) PI2015704835 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16SIIF01 A New Sustainable Hydrophobicized Media Developed From Cow Bones For The Treatme SIIF 2016 Emas dan Setara
16ITEX12 A new Hydrophobicized media from cow bones for the treatment of heavy metals in ITEX 2016 Emas dan Setara
15CIPTA09 A Sustainable Chitosan/Banana Trunk Fibre Biosorbent For Greywater Treatment PECIPTA 2015 Perak dan Setara
14BIOMAL07 BIOPULP: A Green Innovation of Waste To Wealth BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Gangsa dan Setara
14BIOMAL08 BioNap : Paper from Agro-Base Resource BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Sijil penghargaan sahaja
14MTE01 BioNap: Paper from Agro-Base Resource Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2017PENYELIDIKAN DI BAWAH LMCKETUA10,000.00
2016PENYELIDIKAN BERKAITAN PRODUK MORINGAKETUA600,000.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2012 SETIA MAHKOTA PAHANGDULI YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANGNEGERI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2002 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUITTHOUNIVERSITI