Homestaffexperts by category

INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Software Engineering

Staff
Dr. ABDULLAH ABDURAHMAN MOHAMED AHMED
Pejabat Am
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. HAZWANI BINTI RAHMAT
Jabatan Teknologi Maklumat
Pusat Pengajian Diploma
Dr. MOHD HAMDI IRWAN BIN HAMZAH
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. MOHD ZANES BIN SAHID
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PROF. MADYA Dr. NORAINI BINTI IBRAHIM
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. NUR LIYANA BINTI SULAIMAN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PROF. Ts. Dr. ROSZIATI BINTI IBRAHIM
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Ts. Inv. Dr. SHELENA A/P SOOSAY NATHAN
Jabatan Teknologi Maklumat
Pusat Pengajian Diploma
Dr. SUHAILA BINTI MOHD. YASIN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
« Back