Homestaffexperts by category

ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Human Resource Development (HRD)

Staff
PUAN FAZIAN BINTI HASHIM
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. KAHIROL BIN MOHD SALLEH
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
ENCIK MOHD ZARIR BIN YUSOFF
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PUAN NOR SUHAILAH BINTI MOHAMAD
Bahagian Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
« Back