Homestaffexperts by category

ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Technology Management

Staff
PROF. Ts. Dr. ALINA BINTI SHAMSUDDIN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
ENCIK NAZARUDIN BIN BUJANG
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Ts. Dr. NORHADILAH BINTI ABDUL HAMID
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Dr. NURAZWA BINTI AHMAD
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
« Back