Faculties

Faculty of Civil Engineering and Built Environment
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Faculty of Electrical and Electronic Engineering
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Faculty of Technical and Vocational Education
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Faculty of Technology Management and Business
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Faculty of Applied Sciences and Technology
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Faculty of Computer Science and Information Technology
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Faculty of Engineering Technology
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Centres

Pusat APEL UTHM
Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat
Pusat Inovasi dan Pengkomersilan
Pusat Islam
Pusat Kaunseling Universiti
Pusat Kebudayaan Universiti
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Pusat Kesihatan Universiti
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik
Pusat Pembangunan Pelajar
Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global
Pusat Pendidikan Berterusan
Pusat Pengajian Bahasa
Pusat Pengajian Diploma
Pusat Pengajian Siswazah
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengurusan Penyelidikan
Pusat Perumahan Pelajar
Pusat Sukan Universiti
Pusat Teknologi Maklumat
Pusat Teknousahawan Pelajar

Offices

Pejabat Antarabangsa
Pejabat Bendahari
Pejabat Canselori
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Pejabat Kampus Lestari
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat Pelajar Tanpa Asrama
Pejabat Pembangunan Perniagaan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Penasihat Undang-undang
Pejabat Pendaftar
Pejabat Penerbit
Pejabat Pengurusan Akademik
Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat)
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Library

Perpustakaan Tunku Tun Aminah