Faculties

Faculty of Civil and Environmental Engineering
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
Faculty of Electrical and Electronic Engineering
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Faculty of Technical and Vocational Education
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Faculty of Technology Management and Business
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Faculty of Computer Science and Information Technology
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Faculty of Science, Technology and Human Development
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
Faculty of Engineering Technology
Fakulti Teknologi Kejuruteraan

Centres

Pusat Kesihatan Universiti
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar
Pusat Pengajian Bahasa
Pusat Pengajian Diploma
Pusat Pengajian Siswazah
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar
Pusat Sukan
Pusat Teknologi Maklumat

Offices

Pejabat Antarabangsa
Pejabat Bendahari
Pejabat Canselori
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat)
Pejabat PNC (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
Pejabat Pendaftar
Pejabat Penerbit
Pejabat Pengurusan Akademik
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat

Library

Perpustakaan