Homeofficesinfo

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

187 staff profiles found.

ENCIK ABD AZIZ BIN HASHIM
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
HJ. ABD KHALIL BIN ABD RAHIM
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
ENCIK ABDUL HADI BIN MOHAMED ZAINAL
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. ABDULHAFID M A ELFAGHI
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
ENCIK ADAM BIN MASROM
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
ENCIK AHMAD FU'AD BIN IDRIS
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ir. Dr. AHMAD HAMDAN BIN ARIFFIN
Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Dr. AHMAD JAIS BIN ALIMIN
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. AHMAD MUBARAK BIN TAJUL ARIFIN
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Ts. Dr. AINUN RAHMAHWATI BINTI AINUDDIN @ NORDIN
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Dr. AKMAL NIZAM BIN MOHAMMED
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. AL EMRAN BIN ISMAIL
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Dr. ANIKA ZAFIAH BINTI MOHD RUS
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
ENCIK ANUAR BIN ISMAIL
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. ASLAM BIN ABDULLAH
Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. ASLINDA BINTI SALEH
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PUAN ASYAROFAH BINTI OTHMAN
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Ts. Dr. AZIAN BINTI HARIRI
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PUAN AZLIN BINTI MASAH
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
HJ. AZMI BIN MD SALLEH
Pengurusan Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
« Back