Homeofficesinfo

Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan

110 staff profiles found.

PROF. Dr. ABD RAHMAN BIN AHMAD
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
DR. ABD RAZAK BIN AHMAD
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Sr. Dr. ABDUL JALIL BIN OMAR
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. Dr. ABDUL TALIB BIN BON
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Ts. Dr. AHMAD NUR AIZAT BIN AHMAD
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. Ts. Dr. ALINA BINTI SHAMSUDDIN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. AMRAN BIN HARUN
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Dr. ANIM ZALINA BINTI AZIZAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PUAN ANORALIZA BINTI ABD HAMID
Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
ENCIK ANUAR BIN ABDULLAH
Jabatan Makmal dan Fasiliti
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Dr. ARIFHA BINTI MOHAMAD
Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. ARYANI BINTI AHMAD LATIFFI
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. AZLINA BINTI MD YASSIN
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Tc. AZREENA BINTI ABIDIN
Jabatan Makmal dan Fasiliti
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Gs. Dr. BURHAIDA BINTI HAJI BURHAN
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Ts. Dr. CHAN SHIAU WEI
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Dr. CHANDRASHEKAR A/L RAMASAMY
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Dr. CHUKWUKA CHRISTIAN OHUERI
Jabatan Siswazah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Gs. Dr. EDIE EZWAN BIN MOHD SAFIAN
Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. ETA BINTI WAHAB
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
« Back